Zima w mieście 2011 - Urząd Miasta Kielce

Komentarze

Transkrypt

Zima w mieście 2011 - Urząd Miasta Kielce
URZĄD MIASTA KIELCE
ZIMA W MIEŚCIE 2011
INFORMATOR
WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH
AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2011
KULTURA
INSTYTUCJE KULTURY
Lp.
Organizator
Kieleckie Centrum Kultury
Pl. Moniuszki 2 B
25-334 Kielce
Termin
02,04,09,11.02.
2011r.
godz. 11:00 -13:00
Imprezy
Warsztaty Teatralne z Teatrem PEGAZ
Program zajęć:
Program zajęć:
1. Zabawy teatralne – rozwijanie twórczej wyobraźni
aktorów.
2. Technika i estetyka mowy:
- kultura mowy scenicznej
- nauka dykcji i prawidłowej artykulacji
3. Elementy reżyserii teatralnej:
- ruch sceniczny w teatrze
- monolog, dialog, sceny zbiorowe w sztuce teatralnej.
tel. 41- 344- 40- 33 - sekretariat
fax. 41-344 -40 -34
tel. 41-344- 40 -32 – centrala
tel. 41- 344 -90-54 – impresariat
e-mail: [email protected]
www.kck.com.pl
1.
Zajęcia będą się odbywać w sali 219 III piętro
WSTĘP WOLNY
WSTĘP WOLNY
Pokazy filmów dokumentalnych
Mała Scena KCK
NIEOBECNI NIEZASTĄPIENI
- Kolba Na Szczęście – reż. M. Nockowska, T.Drozdowicz
film o Krzysztofie Kolbergerze
- Wróżka Z Getta – reż. Maria Nuckowska film o Irenie
Sendlerowej
- Plus Film Niespodzianka
WSTĘP WOLNY
TO MOJA PASJA
- I Raz, I Dwa, I Trzy... – reż. I. Szukalska Historia
najmłodszego w Polsce organisty
- Najbardziej Lubię Grać – reż. K. Dębska opowieść
o Igorze Faleckim – Najmłodszym polskim perkusiście
- Plus Film Niespodzianka
03.02.2011r.
godz. 10.00
(czwartek)
10.02.2011r.
godz. 10.00
(czwartek)
WSTĘP WOLNY
Dom Kultury Zameczek
ul. Słowackiego 23
25-365 Kielce
tel. 41-361-39-31
2.
e-mail: [email protected]
www.zameczek-kielce.pl
Podczas ferii Akcja
Zima z Zameczkiem 2011
będzie miała charakter zamknięty
tzn.
dla zorganizowanej grupy
Zima z Zameczkiem 2011
Zimowe Warsztaty Wokalne pod kierunkiem instruktora
Zameczkowego Studia Piosenki Andrzeja Wolskiego
z udziałem p. Grażyny Łobaszewskiej.
01.02.2011r.
godz. 14.00-21.00
(wtorek)
Ilość osób: 18
Odpłatność: 60zł.
02-04.02.2011r.
godz. 9.00-16.00
(środa - piątek)
05.02.2011r.
godz. 9.00-13.00
(sobota)
1
Informacje i zapisy:
Dom Kultury Zameczek
25-365 Kielce, ul. Słowackiego 23
Tel. 41 361 39 31
Mail: [email protected]
Koordynator
Warsztatów Zima z
Zameczkiem:
Arkadiusz Szostak – Kierownik
Programowy D.K. Zameczek
Tel. 41 361 39 31
Kom. 883364486
Mail: [email protected]
Dom Kultury Zameczek –
Ośrodek Kultury
w Białogonie
ul. Pańska 1 a
25-812 Kielce
tel. 41 234 27 37
31.01– 03.02.
2011r.
godz. 10.00-13.00
(poniedziałek –
czwartek)
Zimowe Warsztaty Taneczne dla grup zaawansowanych
i średniozaawansowanych pod kierunkiem instruktora
Zameczkowej Szkoły Tańca Michała Barana z udziałem
p. Małgorzaty Kotlickiej – Fidurskiej
Ilość osób: 16
Odpłatność:
dla tancerzy DK Zameczek – 60zł.
dla pozostałych tancerzy – 100zł.
04.02.2011r.
godz. 10.00-19.30
(piątek)
05.02.2011r.
godz. 9.00-16.15
(sobota)
07– 11.02.2011r.
godz. 10.00-14.00
(poniedziałek –
piątek)
Zimowe Atelier: Warsztaty filcowania pod kierunkiem
instruktora Zameczkowej Galerii Art. Styl. Barbary Żelaznej
z udziałem p. Agnieszki Jackowiak.
Ilość osób: 10
Odpłatność: 80zł.
07– 10.02.2011r.
godz. 11.00-13.00
(poniedziałek –
czwartek)
Zimowe Warsztaty Taneczne pod kierunkiem instruktora
Zameczkowej Szkoły Tańca Michała Barana.
Ilość osób: 16
Odpłatność: 30zł.
07– 11.02.2011r.
godz. 10.00-14.00
(poniedziałek –
piątek)
Zimowe Warsztaty Breakdance i Hip hop pod kierunkiem
instruktora Zameczkowej Sekcji Breakdance Piotra Sikory.
Ilość osób: 25
Odpłatność: 30zł
Muzyczna Kuźnia. Warsztaty Muzyczne 2011
Zajęcia warsztatowe poświęcone zostaną gitarze elektrycznej,
gitarze basowej i perkusji. Gościem specjalnym na
warsztatach będzie zespół Królik (przeprowadzą zajęcia
w ostatnie dwa dni warsztatów, tj. 03 i 04 lutego).
PIERWSZY
TYDZIEŃ FERII
Podsumowaniem Muzycznej Kuźni będzie koncert zespołu
Królik 05 lutego 2011r. w Studiu GRAM Radia Kielce.
Program warsztatów podzielony został na trzy moduły.
Uczestnictwo w jednym z modułów uprawnia do wstępu na
koncert podsumowujący warsztaty..
e-mail: [email protected]
www.zameczek-kielce.pl
3.
Szczegółowe informacje:
www.warsztatymuzyczne.com.pl
Podczas ferii Akcja Zima
w Białogonie 2011 będzie miała
charakter zamknięty tzn.
dla zorganizowanej grupy
Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są mailem:
[email protected]
(temat maila Warsztaty Muzyczne - zgłoszenie)
31.01 – 02.02.2011r.
godz. 12.00-18.00
(poniedziałek - środa)
Warsztaty Muzyczne - moduł W1
- gitara elektryczna (prowadzący Rafał Pitula),
- gitara basowa (prowadzący Dariusz Jurkowski),
- perkusja (prowadzący Krzysztof Pitula)
Odpłatność (moduł W1): 50zł.
2
Warsztaty dwudniowe z Zespołem KRÓLIK - moduł W2
03-04.02.2011r.
(czwartek-piątek)
Dokładne godziny zajęć dla poszczególnych sekcji zostaną
podane osobnym newsem na stronie
www.warsztatymuzyczne.com.pl
Warsztaty 03.02.2011r. zostaną przeprowadzone dla
poszczególnych sekcji i rozpoczną się przedpołudniem i będą
trwać do późnego popołudnia z przerwą obiadową.
Warsztaty 04.02.2011r. do południa przeprowadzone zostaną
w sekcjach instrumentalnych. Po południu odbędą się zajęcia
combo, tj. dla wszystkich sekcji w ramach tzw. zespołów
muzycznych.
Odpłatność (moduł W2): 70zł
Uczestnictwo we wszystkich modułach (W3): 100zł.
Warsztaty muzyczno – plastyczne
Zima w mieście 2011
Oferta skierowana dla dzieci ze szkół podstawowych zawiera
podstawy edukacji plastycznej i muzycznej. Zajęcia
przeplatane będą grami i zabawami oraz edukacyjnymi
wyjściami do instytucji kultury lub wycieczkami
krajoznawczymi.
Program zajęć rozpoczyna się od godziny 9.00 do 15.00,
z wyjątkiem dni, w których planowane są wycieczki
krajoznawcze.
Ośrodek Kultury BIAŁOGON gwarantuje opiekę nad
uczestnikami już od godziny
7.30- 9.00 i 15.00-16.00
Koszt uczestnictwa 60zł.
Poznajmy się
- zajęcia integracyjne, gry i zabawy,
- wyjście do kina,
- Warsztaty Plastyczne – zimowe wydzieranki, wyklejanki,
collage.
Dzień Jeździecki
- Warsztaty Muzyczne - zimowa orkiestra, nauka zimowych
piosenek z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych,
- wycieczka do stadniny koni MAAG w Dyminach.
W Krainie Zabawek
- Warsztaty Plastyczne - plastyczne szaleństwa – intermedia
- wyjście do Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
Małe Spotkanie Z Wielką Sztuką
- Warsztaty Muzyczne - improwizacje taneczne do muzyki.
Nauka piosenki Łyżwy
- wyjście do Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach,
zwiedzanie aktualnej ekspozycji i tematyczne warsztaty
plastyczne
Słona Wycieczka
- wycieczka do Kopalni Soli w Bochni
31.01.2011r.
godz. 9.00 – 15.00
(poniedziałek)
01.02.2011r.
godz. 9.00 – 15.00
(wtorek)
02.02.2011r.
godz. 9.00 – 15.00
(środa)
03.02.2011r.
godz. 9.00 – 15.00
(czwartek)
04.02.2011r.
(piątek)
DRUGI TYDZIEŃ
FERII
Warsztaty muzyczno – plastyczne
Zima w mieście 2011
Koszt uczestnictwa 60zł.
3
Filmowy Poniedziałek
- Warsztaty Muzyczne - gramy i śpiewamy
z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych,
- wyjście do kina
- Warsztaty Plastyczne: Ptaki i Ptaszyska origami sztuka
składania papieru.
Dzień Jeździecki
- gry i zabawy świetlicowe
- kulig w Stadninie Koni w Borkowie
Dzień Sztuki Uduchowionej
- Warsztaty Muzyczne - zabawy muzyczne
- wyjście do Muzeum Diecezjalnego w Kielcach. Tematyczne
warsztaty plastyczne.
Białe Szaleństwo – jak pogoda pozwoli
- wyjścia na sanki, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
- Warsztaty Plastyczne: Potrzeba Bardzo Niewiele aby
stworzyć wielkie rzeczy – zajęcia , tworzyw sztucznych.
Dzień Pożegnalny
- wycieczka na Święty Krzyż
- zakończanie warsztatów muzyczno – plastycznych
Zima w mieście 2011
07.02.2011r.
godz. 9.00 – 15.00
(poniedziałek )
08.02.2011r.
godz. 9.00-15.00
(wtorek)
09.02.2011r.
godz. 9.00 – 15.00
(środa)
10.02.2011r.
godz. 9.00 – 15.00
(czwartek)
11.02.2011r.
(piątek)
Ośrodek Kultury Ziemowit
Filia Domu Kultury Zameczek
ul. Mieszka I 79
tel. 41- 345-20-63
mail: [email protected]
www.ziemowit-kielce.pl
PIERWSZY
TYDZIEŃ FERII
Feryjne Spotkania Ze Sztuką- warsztaty artystyczne
dla dzieci
31.01 – 02.02.2011r.
godz. 10.30-13.00
(poniedziałek - środa)
Zabawy Ze Sztuką – Sztuka Zabawy.
Warsztaty Artystyczne Dla Dzieci:
- zajęcia teatralno – dramowe,
- kolorowe spotkania z plastyką,
- muzyczne podróże w świecie dźwięków,
- filmowe przygody dla każdego,
- niezwykłe spotkanie: Janusz Wróblewski i jego zwierzyniec,
- różnorodne zabawy, gry i konkursy z nagrodami !!!
Ilość osób: 10 - 15
Wiek: 7 – 10 lat
Odpłatność: 20zł
Warsztat Rękodzieła Artystycznego - Decoupage
- wykonanie bransolety metodą serwetkową,
- wykonanie pary kolczyków metodą postarzania.
Ilość osób: 10
Wiek: 11 – 15 lat
Odpłatność: 30zł
W kręgu gitary, czyli fingerstyle z Piotrem Resteckim
- zasady gry solo – proste zajęcia rytmiczne,
- akompaniament – czyli jak grać z zespołem i solo,
- Wielkie improwizacje – występy uczestników.
Ilość osób: 10
Wiek: 11 – 15 lat
Odpłatność: 20zł
Zabawy Ze Sztuką – Sztuka Zabawy.
Warsztaty Artystyczne Dla Dzieci:
- zajęcia teatralno – dramowe,
- kolorowe spotkania z plastyką,
- muzyczne podróże w świecie dźwięków,
- filmowe przygody dla każdego,
- niezwykłe spotkanie: Jerzy Kapuściński i jego
świętokrzyskie podróże,
- różnorodne zabawy, gry i konkursy z nagrodami !!!
Ilość osób: 10 - 15
Wiek: 7 – 10 lat
Odpłatność: 20zł
4.
03-04.02.2011r.
godz. 11.30 – 13.00
(czwartek - piątek)
godz. 13.30 – 15.30
(czwartek - piątek)
DRUGI TYDZIEŃ
FERII
07 – 09.02.2011r.
godz. 10.30-13.00
(poniedziałek - środa)
4
03-04.02.2011r
godz. 11.30 – 13.00
(czwartek - piątek)
Warsztat Rękodzieła Artystycznego – Filcowanie.
- wykonanie pary kolczyków na bazie kulek filcowych
- wykonanie broszki metodą filcu z aplikacją.
Ilość osób: 10
Wiek: 11 – 15 lat
Odpłatność: 30zł
godz. 13.30 – 15.30
(czwartek - piątek)
W kręgu gitary, czyli fingerstyle z Piotrem Resteckim
- zasady gry solo – proste zajęcia rytmiczne,
- akompaniament – czyli jak grać z zespołem i solo,
- Wielkie improwizacje – występy uczestników.
Ilość osób: 10
Wiek: 11 – 15 lat
Odpłatność: 20 zł
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Konopnickiej 5
25-406 Kielce
tel. 41- 362-70-13
5.
Wszystkie filie
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kielcach w okresie ferii
zimowych oprócz udostępniania
zbiorów (poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek od 10.00 – 18.00;
środy i soboty 9.00 – 15.00)
organizować będą szereg imprez
bibliotecznych zwłaszcza dla
najmłodszych czytelników.
Filie nr 1
(oś. Jagiellońskie ul Karczówkowska 20)
tel. 41- 345-59-73
Filie nr 2
(oś. Podkarczówka–
ul. Krzemionkowa 1)
tel. 41- 345-26-38
NA WSZYSTKIE SPOTKANIA WSTĘP WOLNY
31.01 - 11.02.2011r.
godz. 10.00-12.00
(poniedziałek -piątek)
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
01.02.2011r.
godz. 10.00 – 12.00
(wtorek)
Poznajemy stolice Europy: Paryż, Londyn – wyszukiwanie
informacji
o omawianych stolicach w książkach,
czasopismach i w Internecie, krzyżówki, zgaduj - zgadule,
konkurs plastyczny.
Poznajemy stolice Europy: Berlin, Wiedeń – wyszukiwanie
informacji o omawianych stolicach w książkach,
czasopismach i w Internecie, krzyżówki, zgaduj - zgadule,
konkurs plastyczny.
Poznajemy stolice Europy: Madryt, Lizbona – wyszukiwanie
informacji o omawianych stolicach w książkach,
czasopismach i w Internecie, krzyżówki, zgaduj - zgadule,
konkurs plastyczny.
Poznajemy stolice Europy: Rzym, Ateny – wyszukiwanie
informacji o omawianych stolicach w książkach,
czasopismach i w Internecie, krzyżówki, zgaduj - zgadule,
konkurs plastyczny.
Czarodzieje pachną klejem: zajęcia plastyczne, wykonywanie
maski czarodzieja.
03.02.2011r.
godz. 10.00 – 12.00
(czwartek)
08.02.2011r.
godz. 10.00 – 12.00
(wtorek)
10.02.2011r.
godz. 10.00 – 12.00
(czwartek)
Filia nr 3
(oś. Czarnów – ul. Jagiellońska 36)
tel. 41-345-23-01
31.01.2011r.
godz. 10.00 – 12.00
(poniedziałek)
01.02.2011r.
godz. 10.00 – 12.00
(wtorek)
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
5
Filia nr 4
(oś. KSM – ul. Romualda 3/18)
tel. 41- 344-33-14
Filia nr 5
(oś. Uroczysko –
ul. Warszawska 147)
tel. 41- 331-22-78
Filia nr 5
(oś. Uroczysko –
ul. Warszawska 147)
tel. 41- 331-22-78
Filia nr 6
(Domaszowice - ul. Wikaryjska 1)
Czarodzieje pachną klejem: zajęcia plastyczne, pudełko
na skarby.
02.02.2011r.
godz. 10.00 – 12.00
(środa)
03.02.2011r.
godz. 10.00 – 12.00
(czwartek)
04.02.2011r.
godz. 10.00 – 12.00
(piątek)
07.02.2011r.
godz. 10.00 – 12.00
(poniedziałek)
08.02.2011r.
godz. 10.00 – 12.00
(wtorek)
09.02.2011r.
godz. 10.00 – 12.00
(środa)
10.02.2011r.
godz. 10.00 – 12.00
(czwartek)
11.02.2011r.
godz. 10.00 – 12.00
(piątek)
31.01 - 11.02.2011r.
godz. 11.00-13.00
(poniedziałek -piątek)
31.01.2011r.
godz. 12.00 – 15.00
(poniedziałek)
02.02.2011r.
godz. 12.00 – 15.00
(środa)
07.02.2011r.
godz. 12.00 – 15.00
(poniedziałek)
09.02.2011r.
godz. 12.00 – 15.00
(środa)
31.01.2011r.
godz. 12.00 – 15.00
(poniedziałek)
02.02.2011r.
godz. 12.00 – 15.00
(środa)
07.02.2011r.
godz. 12.00 – 15.00
(poniedziałek)
09.02.2011r.
godz. 12:00 – 15:00
(środa)
31.01.2011r.
godz. 14.00 – 15.00
(poniedziałek)
01.02.2011r.
godz. 14.00 – 15.00
(wtorek)
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Czarodzieje pachną klejem: zajęcia plastyczne, pudełko na
skarby.
Czarodzieje pachną klejem: zajęcia plastyczne, kartka
z życzeniami okolicznościowymi.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Czarodzieje pachną klejem: zajęcia plastyczne, papierowe
kwiaty.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Czarodzieje pachną klejem: zajęcia plastyczne, malowanie na
szkle.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Bajkowa maskarada – konkurs na najciekawszą maskę
karnawałową, pokaz bajkowej mody karnawałowej.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Rozbrykany poniedziałek: Kubuś i przyjaciele – krzyżówki,
quizy, wykreślanki, puzzle.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Bajkowa maskarada – konkurs na najciekawszą maskę
karnawałową, pokaz bajkowej mody karnawałowej.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Rozbrykany poniedziałek: Kubuś i przyjaciele – krzyżówki,
quizy, wykreślani, puzzle.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
W kręgu zimowych baśni: Dziewczynka z zapałkami –
Zajęcia plastyczne, gry i zabawy literackie.
W kręgu zimowych baśni: Królowa Śniegu – Zajęcia
plastyczne, gry i zabawy literackie.
6
W kręgu zimowych baśni: Królowa Śniegu cz.2 – Zajęcia
plastyczne, gry i zabawy literackie.
02.02.2011r.
godz. 14.00 – 15.00
(środa)
03.02.2011r.
godz. 14.00 – 15.00
(czwartek)
04.02.2011r.
godz. 14.00 – 15.00
(piątek)
07-08.02.2011r.
godz. 14.00 – 15.00
(poniedziałekwtorek)
09 - 11.02.2011r.
Filia nr 7
( ul. Warszawska 9/11)
tel. 41 344 32 95
Filia nr 8
(Barwinek 31)
tel. 041 361 47 26
Filia nr 9
( ul. Okrzei 9)
tel. 41 343 16 10
W kręgu zimowych baśni: Bałwan ze śniegu – Zajęcia
plastyczne, gry i zabawy literackie.
W kręgu zimowych baśni: Bałwan ze śniegu cz.2 – Zajęcia
plastyczne, gry i zabawy literackie.
Wokół stolika – gry stolikowe, układanie puzlii.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
31.01.2011r.
godz.12.00 – 14.00
(poniedziałek)
03.02.2011r.
godz.12.00 – 14.00
(czwartek)
07.02.2011r.
godz.12.00 – 14.00
(poniedziałek)
10.02.2011r.
godz.12.00 – 14.00
(czwartek)
31.01.2011r.
godz.11.00 – 14.00
(poniedziałek)
02.02. 2011r.
godz.11.00 – 14.00
(środa)
04.02. 2011r.
godz.11.00 – 14.00
(piątek)
07.02. 2011r.
godz.11.00 –14.00
(poniedziałek)
09.02. 2011r.
godz. 11.00 – 14.00
(środa)
11.02. 2011r.
godz. 11.00 – 14.00
(piątek)
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Zimowa Akademia - głośne czytanie opowiadań Grzegorza
Kasdepke, zajęcia plastyczne dla dzieci.
Wędrówki pędzla i ołówka - zajęcia plastyczne
Zimowa Akademia - głośne czytanie opowiadań
Grzegorza Kasdepke, gry
i zabawy ruchowe, zajęcia
plastyczne.
Gry i zabawy integracyjne - kalambury, quizy i konkursy, gry
i zabawy ruchowe.
Zimowa Akademia - głośne czytanie opowiadań Grzegorza
Kasdepke, gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne.
Walentynka dla ukochanej książki – zajęcia plastyczne.
31.01.2011r.
godz.11.00 – 13.00
(poniedziałek)
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
01.02.2011r.
godz.10.00 – 12.00
(wtorek)
Gry i zabawy w Stumilowym lesie – W programie: głośne
czytanie najciekawszych fragmentów opowiadań o Kubusiu
Puchatku, pogadanki o autorze książki. Gry i zabawy
literackie, krzyżówki, zagadki. Zajęcia plastyczne podczas,
których przygotowywane będą pocztówki z motywem
Kubusia Puchatka.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
02.02.2011r.
godz.11.00 – 13.00
(środa)
7
Gry i zabawy w Stumilowym lesie – Głośne czytanie
najciekawszych fragmentów opowiadań o Kubusiu Puchatku,
pogadanki o autorze książki. Gry i zabawy literackie,
krzyżówki, zagadki. Zajęcia plastyczne podczas, których
przygotowywane będą pocztówki z motywem Kubusia
Puchatka.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
03.02.2011r.
godz.10.00 – 12.00
(czwartek)
Filia nr 10
(oś. Bocianek ul. Konopnicka 5)
tel. 41-331-66-46
Filia nr 11
(oś. Świętokrzyskie ul. J Nowaka
Jeziorańskiego 53)
tel. 41- 331-83-46
07.02.2011r.
godz.11.00 – 13.00
(poniedziałek)
08.02.2011r.
godz.10.00 – 12.00
(wtorek)
08.02.2011r.
godz.10.00 – 12.00
(wtorek)
10.02.2011r.
godz.10.00 – 12.00
(czwartek)
31.02.2011r.
godz.10.00 –11.00
(poniedziałek)
01.02.2011r.
godz. 10.00 – 11.00
(wtorek)
02.02.2011r.
godz.10.00 – 12.00
(środa)
03.02.2011r.
godz.10.00 – 11.00
(czwartek)
07.02.2011r.
godz.10.00 –11.00
(poniedziałek)
08.02.2011r.
godz. 10.00 – 11.00
(wtorek)
09.02.2011r.
godz.10.00 – 12.00
(środa)
10.02.2011r.
godz.10.00 – 11.00
(czwartek)
Wędrówki po krainie Muminków -gry i zabawy literackie,
plastyczne, czytanie fragmentów opowiadań o Muminkach,
quiz literacki Muminki od A do Z.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Wędrówki po krainie Muminków - Gry i zabawy literackie,
plastyczne, czytanie fragmentów opowiadań o Muminkach,
quiz literacki Muminki od A do Z.
Konkursy i gry planszowe na ferie zimowe.
Zimowe wyprawy do świata książki.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Konkursy i gry planszowe na ferie zimowe.
Konkursy i gry planszowe na ferie zimowe.
Zimowe wyprawy do świata książki.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Konkursy i gry planszowe na ferie zimowe.
01.02.2011r.
godz.10.30 – 12.00
(wtorek)
Biblioteczny zwierzyniec – spotkania dla dzieci w wieku
8-11 lat poświęcone zwierzętom. W programie wspólne
czytanie książek o zwierzętach, prezentacja zwierząt
domowych przyniesionych przez dzieci, rozwiązywanie
zagadek, rebusów i krzyżówek, zabawy ruchowe i plastyczne.
02.02.2011r.
godz.10.30 – 12.00
(środa)
Spotkania w bałwankowej krainie – imprezy biblioteczne dla
dzieci w wieku 5 – 7 lat. W programie wspólne czytanie
bajek, opowiadań i wierzy o tematyce zimowej, mini teatrzyk,
zabawy ruchowe i plastyczne, rozwiązywanie zagadek,
układanie puzzli, gry planszowe.
Biblioteczny zwierzyniec – spotkania dla dzieci w wieku
8-11 lat poświęcone zwierzętom. W programie wspólne
czytanie książek o zwierzętach, prezentacja zwierząt
domowych przyniesionych przez dzieci, rozwiązywanie
zagadek, rebusów i krzyżówek, zabawy ruchowe i plastyczne.
03.02.2011r.
godz.10.30 – 12.00
(czwartek)
8
Spotkania w bałwankowej krainie – imprezy biblioteczne dla
dzieci w wieku 5 – 7 lat. W programie wspólne czytanie
bajek, opowiadań i wierzy o tematyce zimowej, mini teatrzyk,
zabawy ruchowe i plastyczne, rozwiązywanie zagadek,
układanie puzzli, gry planszowe.
Biblioteczny zwierzyniec – spotkania dla dzieci w wieku
8-11 lat poświęcone zwierzętom. W programie wspólne
czytanie książek o prezentacja zwierząt domowych
przyniesionych przez dzieci, rozwiązywanie zagadek,
rebusów i krzyżówek, zabawy ruchowe i plastyczne.
Spotkania w bałwankowej krainie – imprezy biblioteczne dla
dzieci w wieku 5 – 7 lat. W programie wspólne czytanie
bajek, opowiadań i wierszy o tematyce zimowej, mini
teatrzyk, zabawy ruchowe i plastyczne, rozwiązywanie
zagadek, układanie puzzli, gry planszowe.
Saniami przez nieznane lądy. Azymut na Biegun Północny
– zabawy edukacyjne, ruchowe zajęcia plastyczne związane
z różnymi regionami świata.
Saniami przez nieznane lądy. Przemierzamy zaśnieżoną
Europę – zabawy edukacyjne, ruchowe zajęcia plastyczne
związane z różnymi regionami świata.
Saniami przez nieznane lądy. Między kangurami – zima
w Australii – zabawy edukacyjne, ruchowe zajęcia plastyczne
związane z różnymi regionami świata.
Saniami przez nieznane lądy. Przez piaski pustyni - zima na
Bliskim Wschodzie – zabawy edukacyjne, ruchowe zajęcia
plastyczne związane z różnymi regionami świata.
Saniami przez nieznane lądy. Brazylia: Hop, hop! Czy
widział ktoś zimę?– zabawy edukacyjne, ruchowe zajęcia
plastyczne związane z różnymi regionami świata.
Zimowe [email protected] - bezpłatny dostęp do Internetu dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
08.02.2011r.
godz.10.30 - 12:00
(wtorek)
09.02.2011r.
godz.10.30 – 12.00
(środa)
10.02.2011r.
godz.10.30 – 12.00
(czwartek)
Filia nr 12
(oś. XXV lecia – ul. Zagórska 60)
tel. 41-344-36-71
Filia nr 13
(oś.Pod Dalniąul. Naruszewicza 25)
tel. 41-335-88-21
31.01.2011r.
godz.9.00 – 10.30
(poniedziałek)
01.02.2011r.
godz.9.00 – 10.30
(wtorek)
02.02.2011r.
godz.9.00 – 10.30
(środa)
03.02.2011r.
godz.9.00 – 10.30
(czwartek)
04.02.2011r.
godz.9.00 – 10.30
(piątek)
07-11.02.2011r.
godz. 10.00 – 12.00
(poniedziałek –
piątek)
Gdzie nas zaniosą stopy, czyli podróże do Europy
Krecik na tropie przygody – Czechy: Głośne czytanie
wybranych fragmentów książki. Zabawy edukacyjne,
ruchowe zajęcia plastyczne.
Wędrówki Pszczółki Mai - Niemcy: Głośne czytanie
wybranych fragmentów książki. Zabawy edukacyjne,
ruchowe zajęcia plastyczne.
Urodziny Kubusia Puchatka – Wielka Brytania: Głośne
czytanie wybranych fragmentów książki. Zabawy edukacyjne,
ruchowe zajęcia plastyczne.
Detektyw Pozytywka i tajemnice Dolnego Śląska - Polska:
Głośne czytanie wybranych fragmentów książki. Zabawy
edukacyjne, ruchowe zajęcia plastyczne.
Z wizytą w Bullerbyn - Szwecja: Głośne czytanie wybranych
fragmentów książki. Zabawy edukacyjne, ruchowe zajęcia
plastyczne.
Zima w Dolinie Muminków - Finlandia: Głośne czytanie
wybranych fragmentów książki. Zabawy edukacyjne,
ruchowe zajęcia plastyczne.
31.01. 2011r.
godz. 10.00 -11.30
(poniedziałek)
02.02. 2011r.
godz. 10.00 -11.30
(środa)
04.02. 2011r.
godz. 10.00 -11.30
(piątek)
07.02. 2011r.
godz. 10.00 -11.30
(poniedziałek)
09.02. 2011r.
godz. 10.00 -11.30
(środa)
11.02. 2011r.
godz. 1000 -11.30
(piątek)
9
Na zajęciach mogą
uczęszczać jedynie osoby,
które wcześniej wypełnią kartę zgłoszeniową
i dostarczą ją do siedziby Szkoły,
na Plac Konstytucji 3 Maja 3 (Parking Wielopoziomowy)
do dnia 28 stycznia 2011r.
Karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony www.ktt.pl
Kielecki Teatr Tańca
Plac Moniuszki 2b
25-334 Kielce
tel./fax.: 41 361 27 46
e-mail: [email protected],
www.ktt.pl
PIERWSZY
TYDZIEŃ FERII
FERIE Z TAŃCEM
31.01.2011r.
(poniedziałek)
6.
01.02.2011r.
(wtorek)
02.02.2011r.
(środa)
03.02.2011r.
(czwartek)
Grupa I – godz. 09.30 – 10.30
-dzieci do 12 lat; grupa początkująca (taniec klasyczny)
- sala A
Grupa II – godz. 9.30 – 10.30
- młodzież: grupa początkująca (modern jazz)
- sala B
Grupa III – godz. 11.00 – 12.00
- dzieci do 12 lat; grupa średniozaawansowana (hip hop)
- sala A
Grupa IV – godz. 11.00 – 12.00
- młodzież: grupa średniozaawansowana (modern jazz)
- sala B
Grupa V - godz. 12.30- 13.30
- młodzież: grupa średniozaawansowana (lyrical jazz)
- sala A
Grupa I – godz. 09.30 – 10.30
-dzieci do 12 lat; grupa początkująca (funky jazz)
- sala A
Grupa II – godz. 9.30 – 10.30
- młodzież: grupa początkująca (hip hop)
- sala B
Grupa III – godz. 11.00 – 12.00
- dzieci do 12 lat; grupa średniozaawansowana (balet jazz)
- sala A
Grupa IV – godz. 11.00 – 12.00
- młodzież: grupa średniozaawansowana (hip hop)
- sala B
Grupa V - godz. 12.30- 13.30
- młodzież: grupa średniozaawansowana (street jazz)
- sala A
Grupa I – godz. 09.30 – 10.30
-dzieci do 12 lat; grupa początkująca (disco/ funky)
- sala A
Grupa II – godz. 9.30 – 10.30
- młodzież: grupa początkująca (lyrical jazz)
- sala B
Grupa III – godz. 11.00 – 12.00
- dzieci do 12 lat; grupa średniozaawansowana
(taniec klasyczny)
- sala A
Grupa IV – godz. 11.00 – 12.00
- młodzież: grupa średniozaawansowana (funky jazz)
- sala B
Grupa V - godz. 12.30- 13.30
- młodzież: grupa średniozaawansowana (salsa)
- sala A
Grupa I – godz. 09.30 – 10.30
-dzieci do 12 lat; grupa początkująca (hip hop)
- sala A
10
04.02.2011r.
(piątek)
Grupa II – godz. 9.30 – 10.30
- młodzież: grupa początkująca (hip hop)
- sala B
Grupa III – godz. 11.00 – 12.00
- dzieci do 12 lat; grupa średniozaawansowana (jazz)
- sala A
Grupa IV – godz. 11.00 – 12.00
- młodzież: grupa średniozaawansowana (taniec klasyczny)
- sala B
Grupa V - godz. 12.30- 13.30
- młodzież: grupa średniozaawansowana (contemporary)
- sala A
Grupa I – godz. 09.30 – 10.30
-dzieci do 12 lat; grupa początkująca (samba)
- sala A
Grupa II – godz. 9.30 – 10.30
- młodzież: grupa początkująca (jazz)
- sala B
Grupa III – godz. 11.00 – 12.0
- dzieci do 12 lat; grupa średniozaawansowana (hip hop)
- sala A
Grupa IV – godz. 11.00 – 12.00
- młodzież: grupa średniozaawansowana (lirycal jazz)
- sala B
Grupa V - godz. 12.30- 13.30
- młodzież: grupa średniozaawansowana (jazz)
- sala A
DRUGI TYDZIEŃ
FERII
07.02.2011r.
(poniedziałek)
08.02.2011r.
(wtorek)
09.02.2011r.
(środa)
10.02.2011r.
(czwartek)
11.02.2011r.
(piątek)
7.
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Leśna 7
25-509 Kielce
tel. 41- 344-63-19,
fax. 41-344-27-51
17.01 – 11.02.
2011r.
e-mail:
[email protected]
www.bwakielce.wici.info
31.01 – 04.02.
2011r.
07-11.02.2011r.
21.02 – 25.02.2011r.
WARSZTATY TAŃCA JAZZOWEGO
Dla kogo: młodzież i dorośli
Grupa: średniozaawansowana
Sala A, godz. 9.30 – 10.30
Odpłatność: 60 zł. za tydzień; 20 zł. pojedyncza lekcja
Fusion jazz
Modern jazz
jazz
salsa jazz
latin jazz
Spotkania ze sztuką- Wystawa Tamary Maj
Zajęcia są prowadzone metodą dramy i dostosowane do
wieku uczestników. Dzieci odpowiadają na pytania dotyczące
wystawy oraz wykonują ćwiczenia opracowane na jej
podstawie. Ostatnim punktem zajęć jest wykonanie rysunku
na określony z góry temat.
Dni Kultury Francuskiej
Dzieci zapoznają się z kulturą i sztuką danego kraju na
podstawie prezentacji
multimedialnej. Po wysłuchaniu
wykładu wykonują zestaw ćwiczeń opartych na jego
podstawie.
Dni Kultury Greckiej
Dni Kultury Meksyku
11
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku,
od godziny 8.30 do 15.00.
Galeria Piwnice
i
Galeria
Na Piętrze
otwarta jest
dla grup
zwiedzających
godz.
08.00-15.00
Dom Środowisk Twórczych
ul. Zamkowa 5
25-009 Kielce
tel. 41- 368-20-53
fax. 41-368-20-54
e-mail: [email protected]
www.kielcedst.net
8.
30.01.2011r.
godz. 18.00
(niedziela )
05.02.2011r.
godz. 17.00
(sobota)
06.02.2011r.
godz. 10.00 – 15.00
(niedziela)
11.02.2011r.
godz. 18.00
(piątek)
12.02.2011r.
godz. 18.00
(sobota)
13.02.2011r.
godz. 17.00
(niedziela)
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
ul. Duża 9
25-304 Kielce
tel. 41-344-58-36
9.
e-mail:[email protected]
www.teatr-kubus.pl
Koszt lekcji wynosi 2 zł od osoby,
(w razie złej sytuacji finansowej niektórych dzieci zostają
one zwolnione z opłaty).
Termin zajęć ustalany jest z sekretariatem BWA
tel. 041 344 63 19 lub 041 344 49 42,
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00
Koncert zespołu Poluzjanci
Cena: do 29.01.2011r. 25zł.
w dniu koncertu 30zł.
Koncert karnawałowy w wykonaniu Koszalińskiej Orkiestry
Akordeonowej AKORD
Cena: 10zł.
Giełda Książki Literackiej
WSTĘP WOLNY
II Pałacykowe Improwizacje Kabaretowe (wystąpią:
publiczność kabaretowa oraz kabarety Czwarta fala,
Z konopi, Bruzda)
WSTĘP WOLNY
Autorski koncert Tomasza Kondeusza z zespołem
WSTĘP WOLNY
Wspomnienie o Niemienie (projekcja filmów, wspomnienia
o artyście, koncert piosenek w wykonaniu Dariusza
Bernatka)
Cena: 5 zł.
FERIE ZIMOWE Z TEATREM KUBUŚ
Na spektakle feryjne (z wyjątkiem sobót i niedziel)
BILETY W CENIE PROMOCYJNEJ – 7,00 ZŁ
29.01.2011
godz. 11.00
(sobota)
30.01.2011r.
godz. 11.00
(niedziela)
31.01.2011r
godz. 11.00
(poniedziałek)
01.02.2011r
godz. 11.00
(wtorek)
02.02.2011r
godz. 11.00
(środa)
Tajemnicze znaki + spotkanie z Policją – Bezpieczne Ferie
03.02.2011r
godz. 11.00
(czwartek)
04.02.2011r
godz. 11.00
(piątek)
Tajemnicze znaki + spotkanie z Policją – Bezpieczne Ferie
Wielka Nowina
Królewna Śnieżka
Królewna Śnieżka
Tajemnicze znaki + spotkanie z Policją – Bezpieczne Ferie
Smakołyki Ciotki Klotki
12
05.02.2011r
godz. 11.00
(sobota)
06.02.2011r
godz. 11.00
(niedziela)
12.02.2011r.
godz. 11.00
godz. 13.00
(sobota)
13.02.2011r
godz. 11.00
(niedziela)
Smakołyki Ciotki Klotki
O Janku Wędrowniczku
Historia i ptaku Cis (od lat 7) – premiera
Historia i ptaku Cis (od lat 7) – premiera prasowa
Historia jest niezwykłą nauką, wszystkich, którzy chcą
przekonać się o tym, iż w Muzeum można przeżyć
przygodę zapraszamy na spotkanie z historią naszego
miasta.
Muzeum Historii Kielc
Ul. Św. Leonarda 4
25-311 Kielce
tel. 41- 340-55-20
10.
e-mail:
[email protected]
www.muzeumhistoriikielc.pl
31.01.2011r.
godz. 11.00- 13.00
(poniedziałek)
WSTĘP WOLNY
01.02.2011r.
godz. 11.00- 13.00
(wtorek)
Zajęcia dla zorganizowanych grup
zapisy: tel. 41-340-55-26
02.02.2011r.
godz. 11.00- 13.00
(środa)
03.02.2011r.
godz. 11.00- 13.00
(czwartek)
04.02.2011r.
godz. 11.00- 13.00
(piątek)
07.02.2011r.
godz. 11.00- 13.00
(poniedziałek)
08.02.2011r.
godz. 11.00- 13.00
(wtorek)
09.02.2011r.
godz. 11.00- 13.00
(środa)
10.02.2011r.
godz. 11.00- 13.00
(czwartek)
Najpiękniejsze miejsca w Kielcach.
Podczas zajęć uczestnicy zobaczą najpiękniejsze miejsca
i budowle w mieście oraz poznają ich historię. Wśród nich
m.in. Pałac Biskupów Krakowskich, Katedrę, pałacyk
Zielińskiego, rynek, kościół pod wezwaniem św. Wojciecha.
Wariacje z mozaiką.
Po krótkim zwiedzeniu muzeum, odbędzie się warsztat
plastyczny, podczas którego dzieci ułożą kompozycje ze
specjalnych różnokolorowych elementów.
Zimowa przygoda z grafiką.
Podczas spotkania zapoznają się z technikami graficznymi,
poznają grafiki kieleckich twórców. Każdy z uczestników
opracuje swój projekt i wykona własną grafikę.
Dawny handel.
Jak wyglądała wymiana handlowa, co, gdzie i po ile
kupowano. Jak reklamowano dawne produkty? Jak wyglądały
dawne targi. Uczestnicy zmierzą i zważą różne artykuły.
Egzamin do cechu.
Uczestnicy dowiedzą się jak pracowali rzemieślnicy
w dawnych Kielcach a następnie sami przekonają się czy
łatwo było zostać garncarzem, krawcem, iluminatorem czy
tkaczem.
Za pan brat z budowlami kieleckimi.
Pokaz multimedialny pocztówek i starych fotografii.
Uczestnicy spotkania na mapach będą musieli odnaleźć
budowle opowiedzieć historię, które poznali podczas
spotkania.
Dawne uroczystości
Jakie święta obchodzono w PRL-u, które z nich przetrwały
do dziś , które zniknęły. Jakie wydarzenia związane były
z następującymi datami 1 maja, 22 lipca, 8 marca. W jaki
sposób przygotowywano się do obchodów? (szturmówki,
kwiatki z bibuły czerwonej, gołąbki).
Pejzaże zimowe na szkle malowane
Uczestnicy spotkania będą mogli przenieść malownicze
pejzaże zimowe z obrazów na szklane tafle.
Jak to działa?
Warsztaty rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie. Jak
działały dawne przedmioty i urządzenia. Uczestnicy będą
mieli możliwość pracy m.in. na starej maszynie do liczenia,
maszynie do pisania, ręcznej maszynie do szycia.
13
11.02.2011r
godz. 11.00- 13.00
(piątek)
Muzealne Walentynki
Podczas zajęć uczestnicy wykonają ozdoby, kartki, związane
z walentynkami.
Muzeum Zabawek i Zabawy
Plac Wolności 2
25-367 Kielce
tel. (041) 344-40-78
fax. (041) 344-48-19
Zajęcia prowadzone od wtorku do piątku
Zajęcia prowadzone dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat
Ilość miejsc ograniczona
WERNISAŻ WYSTAWY
11.
e-mail:
[email protected]
www.muzeumzabawek.eu
Zajęcia dla zorganizowanych grup
zapisy: tel. 41-34-337-15
01.02.2011r.
godz. 14.00
(wtorek)
02.02.2011r.
godz. 10.00- 12.00
(środa)
03.02.2011r.
godz. 10.00- 12.00
(czwartek)
04.02.2011r.
godz. 10.00- 12.00
(piątek)
08.02.2011r.
godz. 10.00- 12.00
(wtorek)
09.02.2011r.
godz. 10.00- 12.00
(środa)
10.02.2011r.
godz. 10.00- 12.00
(czwartek)
11.02.2011r.
godz. 10.00- 12.00
(piątek)
„Dany Boy – tajemnice animacji; prezentującej scenografię
z filmu. Projekcja filmu Dany Boy, w reżyserii M.
Skrobeckiego.Gość specjalny prezes studia filmowego
SE-MA-FOR i producent Danny Boy Zbigniew Żmudzki.
WSTĘP WOLNY
WARSZTATY: TAJEMNICE ANIMACJI
Historia animacji w zarysie – wprowadzenie
Omówienie techniki, projekt i wykonanie postaci do animacji
rysunkowej
Wstęp na zajęcia płatny 5 zł.
Historia animacji w zarysie – wprowadzenie
Omówienie techniki, wykonanie postaci wycinankowej do
animacji,
Wstęp na zajęcia płatny 5 zł.
Historia animacji w zarysie – wprowadzenie
Omówienie techniki, wykonanie lalki do animacji
Wstęp na zajęcia płatny 5 zł.
Prezentacja animacji rysunkowej w komputerze na podst.
projektów dzieci (opracowana przez pracowników Muzeum)
Ćwiczenia skanowania, obróbki poszczególnych kadrów,
wprowadzanie do komputera
Wstęp na zajęcia płatny 5 zł.
Prezentacja animacji wycinankowej (opracowana przez
pracowników Muzeum)
Ćwiczenia animacji postaci, wykonanie serii zdjęć
poszczególnych faz ruchu, wprowadzenie do komputera
Wstęp na zajęcia płatny 5 zł.
Prezentacja animacji lalkowej
(opracowana przez pracowników Muzeum)
Ćwiczenia animacji postaci, wykonanie serii zdjęć
poszczególnych faz ruchu, wprowadzenie do komputera
Wstęp na zajęcia płatny 5 zł.
Montaż poszczególnych sekwencji animacyjnych, wykonanie
rysunków do napisów końcowych – podsumowanie
Wstęp na zajęcia płatny 5 zł.
14
SPORT
Lp.
Nazwa
Termin
1.
OTWARTE ZAWODY
PŁYWACKIE O PUCHAR
PREZYDENTA MIASTA
KIELCE
29.01.2011r.
godz. 11.00
2.
3.
4.
5.
6.
ZIMA Z BADMINTONEM
31.01- 11.02.2011r.
godz.
10.00 – 12.00
HALOWY TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJALNYCH PN.
FERIE Z FUTBOLEM
31.01–11.02.2011r.
FERIE Z BOKSEM
31.01- 11.02.2011r.
godz.
12.30 – 14.00
ZAJĘCIA I TURNIEJE
W PIŁCE SIATKOWEJ DLA
DZIECISZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
KL. III – VI
ZAJĘCIA I ZAWODY
STRZELECKIE
7.02 -12.02.2011r.
godz. 10.00– 12.00
31.01- 11.02.2011r.
Imprezy
W zawodach udział biorą dzieci i młodzież od 6 - 19 lat
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego dopuszczenie do
zawodów pływackich.
Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia 25.01.2011r.
w kasach niżej wymienionych pływalni:
Pływalnia Orka - ul. Kujawska 19,
Pływalnia Mors - ul. Toporowskiego 96,
Pływalnia Jurajska- ul. Jurajska 7,
Pływalnia Foka - Oś. Barwinek 31,
Pływalnia Delfin - ul. Krakowska 2
Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej:
www.mosir.kielce.pl lub osobiście
Szczegółowych informacji udziela:
Dział Marketingu MOSiR tel. 41 348 09 41 lub 42
Program zawodów (na przemian dziewczęta i chłopcy):
Roczniki 2003, 2004, 2005, 6 – 8 lat:
1. 25m dziewcząt ( st. dowolny)
2. 25 m chłopców ( st. dowolny)
Roczniki 1999, 2000, 2001, 2002, 9 – 12 lat:
3. 50m dziewcząt ( st. dowolny, klasyczny, grzbietowy)
4. 50 m chłopców ( st. dowolny, klasyczny, grzbietowy)
Roczniki 1996, 1997, 1998, 13 – 15 lat:
5. 100m dziewcząt ( st. dowolny, klasyczny, grzbietowy)
6. 100 m chłopców ( st. dowolny, klasyczny, grzbietowy)
Roczniki 1992, 1993, 1994, 1995, 16 – 19 lat:
7. 50m dziewcząt st. motylkowym
8 . 50m chłopców st. motylkowym
9. 100m dziewcząt ( st. dowolny, klasyczny, grzbietowy)
10. 100 m chłopców ( st. dowolny, klasyczny, grzbietowy)
Miejsce : Hala Sportowa Szkoły Podstawowej Nr 25
przy ul. Jurajska 7, Kielce
tel. kontaktowy : Andrzej Kowalski 664712751 Zgłoszenia
do uczestnictwa przyjmowane będą przed rozpoczęciem zajęć.
Miejsce: Hala Sportowa ZSP Nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 90
w Kielcach
W rozgrywkach mogą brać udział drużyny 10 osobowe ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Obecność opiekuna drużyny obowiązkowa .
Zgłoszenia będą przyjmowane w Redakcji Gazety Wyborczej
ul. Rynek 16, Kielce lub pod nr tel. .41 24-98-212
Miejsce: Hala sportowa MOSiR Kielce ul. Ściegiennego 8
Zajęcia sportowo – rekreacyjne, ogólnorozwojowe z
elementami pięściarstwa prowadził będzie dla wszystkich
chętnych instruktor boksu .
tel. kontaktowy - instruktor Grzegorz Nowaczek 697077032
Miejsce: Hala SP 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25
Instruktor Kamila Sieciarska - tel. kontaktowy 502478136
Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane będą przed
rozpoczęciem zajęć.
Miejsce: strzelnica szkolna przy VIII LO, ul. Krzemionkowa 1,
czynna w dniach : poniedziałek – środa – piątek,
w godz. 11.00 – 14.00
Strzelnica szkolna przy ZSO Nr 14,
15
7.
ZAJĘCIA Z AKROBATYKI
SPORTOWEJ
8.
ZAJĘCIA
LEKKOATLETYCZNE POD
NAZWĄ
SPRAWDZ SWÓJ TALENT
9.
10.
11.
12.
13.
14.
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
/ trójek / DZIEWCZĄT I
CHŁOPCÓW
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
/ trójek/ DZIEWCZĄT I
CHŁOPCÓW SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
TURNIEJ KOSZYKÓWKI
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
NARCIARSKIE ZAWODY
ZJAZDOWE
GRY I ZABAWY NA ŚNIEGU
31.01-11.02.2011r.
godz.
9.00 – 10.30
31.01- 11.02.2011r.
godz.
10.30 – 12.30
03 .02.2011r.
godz. 11.00
04 .02.2011r.
godz. 10.00
31.01.2011r.
godz. 9.00
8.02.2011r.
godz. 11.00
11.02.2011r.
godz. 11.00
II TURNIEJ CZTERECH
STOKÓW
31.01.2011r.
Stok Stadion
02.02.2011r.
Stok Tumlin
07.02.2011r.
Stok Krajno
09.02.2011r.
Stok Telegraf Finał
ul. J. Nowaka - Jeziorańskiego 53 czynna codziennie od
poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 – 13.00
tel. kontaktowy Marek Klimeczko 660447070
Na zakończenie ferii zostaną rozegrane zawody strzeleckie.
Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane będą przed
rozpoczęciem zajęć.
Miejsce: Hala sportowa MOSiR przy ul. Ściegiennego 8
w Kielcach
telefon kontaktowy: Kamila Bardzka 515159934
Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane będą przed
rozpoczęciem zajęć.
Miejsce: Hala Legionów ul. Boczna 15 w Kielcach - basen
/do uzgodnienia /
tel. kontaktowy 660878593
Na zakończenie ferii zostaną rozegrane zawody lekkoatletyczne.
Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane będą przed
rozpoczęciem zajęć.
Miejsce: Hala Legionów ul. Boczna 15
Zgłoszenia do zawodów pod nr. 413480941/42
e-mailem: marketing @mosir.kielce.pl
Miejsce: Hala Legionów ul. Boczna 15
Zgłoszenia do zawodów pod nr. 413480941/42,
e-mailem: marketing @mosir.kielce.pl
Miejsce: Hala Widowiskowo Sportowa ul. Żytnia 1
Zgłoszenia do zawodów pod nr.0413480941/42,
e-mailem: marketing @mosir.kielce.pl.
Miejsce: STOK Skocznia
Zjazdy dla dzieci i młodzieży w następujących kat.
wiekowych: Szkoły Podstawowe - 4 kategorie wiekowe :
SP KLASY I -III ; IV – VI Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne
Zgłoszenia do zawodów pod nr. 413480941/42,
e-mailem: marketing @mosir.kielce.pl
Miejsce: Lodowisko przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach
Uwaga!!! W przypadku niesprzyjającej pogody
zapraszamy na wyścigi w rurze wodnej - Basen Delfin
ul. Krakowska 2 od godz. 13:00
Zgłoszenia do zawodów pod nr. 413480941/42,
e-mailem: marketing @mosir.kielce.pl.
KATEGORIE WIEKOWE :
Kobiety
Grupa 1 K rocznik 2003 i młodsi
Grupa 2
„
2001 i 2002
Grupa 3
„
1999 i 2000
Grupa 4
„
1996 – 1998
Grupa 5
„
1995 i starsi
Mężczyźni
Grupa 1 M rocznik 2003 i młodsi
Grupa 2
„
2001 i 2002
Grupa 3
„
1999 i 2000
Grupa 4
„
1996 – 1998
Grupa 5
„
1995 i starsi
Warunki startu:
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów od godziny
9.15 do 9.45. Start pierwszego zawodnika o godz. 10.00
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną
odpowiedzialność, a zawodnicy do 18 roku życia powinni
16
15.
FERIE Z ŁUKIEM
16.
W okresie ferii zimowych
młodzież szkolna będzie mogła
skorzystać z darmowych wejść na
pływalnie MOSiR Kielce.
Na wszystkie imprezy wymagane
jest posiadanie legitymacji
szkolnej.
Na pływalni Delfin organizowany
będzie darmowy kurs nauki
i doskonalenia umiejętności
pływania prowadzony przez
instruktora.
01-11.02.2011r.
godz.
11.00 – 13.30
godz. 13.00 - 13.45
13.45 – 14.30
(poniedziałek –
piątek)
Wtorek
godz. 11.30 - 12.15
12.15 – 13.00
Środa
godz. 10.45 - 11.30
11.30 - 12.15
Piątek
godz. 10.00 - 10.45
10.45 - 11.30
Poniedziałek
godz. 11.30 - 12.15
12.15 - 13.00
Wtorek
godz. 11.30 - 12.15
13.00-13.45
Środa
godz. 10.45 - 11.30
11.30 - 12.15
Czwartek
godz. 11.30 - 12.15
12.15 - 13.00
Piątek
godz. 10.45 - 11.30
11.30 - 12.15
godz. 13.00 - 13.45
13.45 - 14.30
(poniedziałekpiątek)
godz. 10.00 –10.45
10.45 - 11.30
posiadać zgodę rodziców lub opiekunów.
Start w każdej imprezie składał się będzie z dwóch przejazdów.
Do klasyfikacji końcowej zaliczane są starty we wszystkich
zawodach z tego cyklu.
Miejsce: Hala sportowa KS Stell ul. Krakowska 374, Kielce
Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami łucznictwa,
rocznik 1996-98
Kontakt: Leszek Mozer 691-358-906
Pływalnia Orka (ul. Kujawska 19)
Pływalnia Mors (ul. Toporowskiego 96)
Pływalnia Jurajska (ul. Jurajska 7)
Pływalnia Foka (oś. Barwinek 31)
Pływalnia Delfin (ul. Krakowska 2)
nauka pływania
17
EDUKACJA
Zajęcia wg szczegółowych harmonogramów dostępnych w szkołach
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Organizator
Szkoła Podstawowa Nr 1
25-410 Kielce
ul. Staffa 7
041/362-56-92
Szkoła Podstawowa Nr 2
25-310 Kielce
ul. Kościuszki 5
041/344-39-82
Szkoła Podstawowa Nr 8
25-214 Kielce
ul. Karskiego 26
041/361-06-13
Szkoła Podstawowa Nr 18
25-623 Kielce
ul. Chrobrego 105
041/345-27-64
Szkoła Podstawowa Nr 19
25-520 Kielce
ul. Targowa 3
041/368-13-49
Szkoła Podstawowa Nr 25
25-640 Kielce
ul. Jurajska 7
041/369-98-40
Szkoła Podstawowa Nr 27
25-549 Kielce
ul. Toporowskiego 96
041/368-45-46
Szkoła Podstawowa Nr 28
25-361 Kielce
ul. Szymanowskiego 5
041/344-25-71
Szkoła Podstawowa Nr 33
25-431 Kielce
ul. J. Piłsudskiego 42
041/362-74-15
041/331-00-64
Szkoła Podstawowa Nr 34
25-628 Kielce
ul. Naruszewicza 25
041/366-33-95
ZSO Nr 4 Integracyjnych
( SP Nr 11 ; G Nr 4 )
25-523 Kielce
ul. Jasna 20/22
041/366-39-95,041/343-80-62
ZSO Nr 5
( SP Nr 12; G Nr 5 )
25-003 Kielce
ul. Wspólna 17
041/345-49-26
Data
Godzina
Impreza
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe, artystyczne,
komputerowe
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe, artystyczne,
komputerowe
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe, artystyczne,
komputerowe
11.02.31.01
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe, artystyczne,
komputerowe
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
31.01-11.02.
31.01-11.02.
31.01-11.02.
Zajęcia sportowe
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe, artystyczne,
komputerowe
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe, artystyczne,
komputerowe
Zajęcia sportowe
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe, artystyczne,
komputerowe
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe, artystyczne,
komputerowe
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe, artystyczne,
komputerowe
18
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.*
ZSO Nr 6
( SP Nr 15 ; G Nr 6 )
25-321 Kielce
ul. Leszczyńska 8
041/368-06-16
ZSO Nr 8
( SP Nr 20 ; G Nr 8 )
25-804 Kielce ul. Górników
Staszicowskich 22a
041/345-47-19
ZSO Nr 10
( SP Nr 22 ; G Nr 10 )
25-031 Kielce
ul. Gagarina 3
041/361-55-65
ZSO Nr 11
( SP Nr 23; G Nr 11 )
25-147 Kielce
ul. Łanowa 68
041/368-75-08
ZSO Nr 12
( SP Nr 24; G Nr 12 )
25-344 Kielce
ul. Kujawska 18
041/369-14-98
ZSO Nr 15 Integracyjnych
( SP Nr 31; G Nr 15; VIII LO)
25-750 Kielce
ul. Krzemionkowa 1
041/347-88-50
ZSO Nr 16
( SP Nr 32; G Nr 16 )
25- 113 Kielce
ul. Barwinek 31
041/361-95-08
ZSO Nr 26
( SP Nr 9; G Nr 26 )
25-120 Kielce
ul. Dygasińskiego 6
041/361-88-63
ZSO Nr 27
( SP Nr 13; G Nr 2 )
25-371 Kielce
ul. Prosta 27a
041/312 49 50
041/312 49 55
ZSO Nr 28
( SP Nr 5; G Nr 13 )
25-661 Kielce
ul. Wróbla 5
041/345-27-06
ZSO Nr 29
( SP Nr 7 ; G Nr 1 )
25-732 Kielce
ul. Zimna 16
041/345-18-65
Świetlica PLUS
25-370 Kielce
ul. Żeromskiego 36
041/361-41-77
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe, artystyczne,
komputerowe
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe, artystyczne,
komputerowe
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
Zajęcia sportowe,
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
31.01-11.02.
9.00 – 12.00
19
Zajęcia sportowe, artystyczne,
komputerowe
Zajęcia sportowe, artystyczne,
komputerowe
Zajęcia świetlicowe
PROGRAM FERII ZIMOWYCH 2011 W ŚWIETLICY PLUS*
Data/Dzień
31.01.2011r.
(poniedziałek)
01.02.2011r.
(wtorek)
02.02.2011r.
(środa)
03.02.2011r.
(czwartek)
04.02.2011r.
(piątek)
07.02.2011r.
(poniedziałek)
08.02.2011r.
(wtorek)
09.02.2011r.
(środa0
10.02.2011r.
(czwartek)
Tematyka zajęć
Rozpoczęcie ferii . Wspólne zredagowanie regulaminu poprawnego zachowania.
Zajęcia komputerowe:
Projektowanie plakatu promującego bezpieczne ferie zimowe – nauka programu
graficznego Paint.
Gry i zabawy integrujące grupę:
poznajmy się, gorące krzesła, ciepło - zimno.
Rozgrywki gier planszowych:
mini turniej warcabowy,
mini turniej mistrz słowa,
Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej – turniej piłki nożnej halowej dziewczęta
kontra chłopcy.
Rywalizacja w konkurencjach lekkoatletycznych:
krótkie sprinty,
skok w dal z miejsca,
skok wzwyż tzw. dosiężny,
konkurs rzutów osobistych do kosza.
Tanecznym krokiem przez ferie warsztaty taneczne
prowadzone na sali gimnastycznej.
Zajęcia w świetlicy:
Zabawa integracyjna: Kalambury.
Konkurs wiedzy: Ruch drogowy.
Turniej tenisa stołowego.
Warsztaty plastyczne Cudowny świat tworzenia
Magiczne Kielce - collage (z użyciem kolorowych papierów, gazet, fragmentów
opakowań i materiałów.
Wystawa wykonanych prac.
Zgaduj zgadula… zagadki dotyczące zawodów.
Zabawa integrująca Kółko i krzyżyk.
Przedstawienie teatralne w świetlicy w wykonaniu aktorów Studia Małych Form
Teatralnych, Scenografii i Reżyserii
ART – RE w Krakowie.
Praca plastyczna: Sceny z bajki.
Wystawa wykonanych prac.
Zajęcia na sali gimnastycznej:
rywalizacja drużyn w konkurencjach biegowych:
wyścigi rzędów z wykorzystaniem piłki koszykowej,
wyścigi rzędów z wykorzystaniem piłki ręcznej,
wyścigi rzędów z wykorzystaniem piłki nożnej.
Gry i zabawy zespołowe: w dwa ognie.
Zajęcia w świetlicy:
ciekawe miejsca w moim mieście – konkurs wiedzy,
turniej tenisa stołowego.
Warsztaty plastyczne Cudowny świat tworzenia
Zwierzątko tradycyjne malarstwo na szkle, nawiązanie do sztuki Podhala, techniką
tempery.
Ekspozycja prac w witrynie świetlicy.
Turniej gier stolikowych: gra w statki.
Turniej gry Piłkarzyki
Tanecznym krokiem przez ferie warsztaty taneczne
prowadzone na sali gimnastycznej.
Zagadki i rebusy o tematyce zimowej.
Zabawa integrująca: odgadnij czynność.
Seans filmowy w kinie Moskwa.
Film pt: Zaplątani.
Zajęcia w świetlicy:
20
Quiz dotyczący filmu.
Turniej Bilarda.
Rekord skoków na skakance.
Zajęcia komputerowe: nauka tworzenia prezentacji multimedialnych w programie Power
Point
11.02.2011r.
Wspomnienia z ferii 2011r.
(piątek)
Zabawy zespołowe: Reklama TV na wesoło.
Uroczyste zakończenie akcji Zima w mieście2011.
Wręczenie pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników akcji.
Organizatorzy wypoczynku zapewniają uczestnikom codziennie słodką bułkę. Informujemy, że ze względów
organizacyjnych może dojść do niewielkich zmian w planie zajęć.
21
IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
W KIELCACH
Młodzieżowy Dom Kultury
Kielce, ul. Kozia 10a
tel. (041) 344-34-23
e-mail: [email protected]
www.mdkkielce.pl
Zajęcia otwarte dla wszystkich dzieci z miasta .
Nieodpłatne -z wyjątkiem zajęć wyjazdowych , na które obowiązuje składka na ubezpieczenie w wysokości 5zł.
PONIEDZIAŁEK 31.01.2011r.
TEMATYKA ZAJĘĆ
GODZINY
9.00-13.00
10.00-12.00
10.00-14.00
11.00-14.00
11.00-13.00
Grafika komputerowa – podstawy obróbki zdjęć.
Żongluj z nami – warsztaty z żonglerki .
Filcowe lalki życzeń; wykonywanie zabawek wzorowanych na tradycyjnych
z Gawatemalii ;
zajęcia dla uczniów gimnazjum oraz kl. V-VI SP
( ilość miejsc ograniczona –ok. 15 osób) zapisy w pracowni
Cudowny świat musicalu- warsztaty wokalne
Wyjście na lodowisko
( ilość miejsc ograniczona ok. 20 osób) ;
zbiórka godz. 10.30 , powrót ok. 13
Bal na rozpoczęcie ferii
11.00-14.00
Otwarte warsztaty i konsultacje muzyczne dla uczniów zajęć z fortepianu
szkoły muzycznej I st. Oraz uczestników programu Pasje i Talenty.
WTOREK 01.02.2011r.
Grafika komputerowa – podstawy obróbki zdjęć.
10.00-13.30
10.00-12.00
10.00-12.30
10.00-14.00
14.00-16.00
11.30-13.30
11.30-14.00
11.00-14.00
11.00-14.00
s.205
s. 103
Klub Animacji ,
ul. Okrzei 9
11.30-13.45
9.00-13.00
MIEJSCE
REALIZACJI
s. 217
s. 108
w zakresie
Zajęcia o tematyce przyrodniczej – zagadki, rebusy .
Godz. 11.00 Spektakl Opowieści Smutnej Rzeki- zorganizowany przez Krakowskie
Biuro Promocji Kultury
Żongluj z nam” – warsztaty z żonglerki.
Konkurs rozwiązywania zadań szachowych o Puchar Dyrektora MDK
Wyjazd na kulig do Sobkowa ,
ilość miejsc ograniczona( ok. 45 osób) .
Zbiórka godz. 10 , wyjazd 10.15 , powrót ok. godz. 14 ;
składka 5 zł. na ubezpieczenie
Klub Podróżnika - Pogranicza Karpat. Ukraińska Czarnohora. Rumuński Maramuresz –
prelekcja i warsztaty plastyczne od 8 roku życia.
Skarby minionych lat , wyjście do Muzeum Narodowego-ul. Orla ,
zbiórka MDK . Powrót ok.13.45
Jam session- warsztaty instrumentalne ( gitara akustyczna ,elektryczna , basowa ,
keyboard). Wspólne muzykowanie – hity polskiego rocka ( Dżem , Prefect, Lady Pank,
Bajm , Budka Suflera i covery Led Zeppelin, Metalica, The Beatels
Cudowny świat musical”- warsztaty wokalne
Otwarte warsztaty i konsultacje muzyczne dla uczniów zajęć z fortepianu w zakresie
szkoły muzycznej I st. Oraz uczestników programu Pasje i Talenty
s.207
s. 217
Akademia
Przedszkolaka
Galeria Ślad
MDK
s.108
Klub Animacji,
ul. Okrzei 9
Zbiórka MDK
Galeria Ślad
MDK
s.208
s. 103
s.207
ŚRODA 02.02.2011r.
9.00-13.00
Kurs projektowania stron internetowych.
s. 217
22
9.30-14.00
10.00-13.30
10.00-11.30
11.45-13.15
11.00-14.00
11.00-14.00
11.00-14.00
Wyjazd do Ptasiego Azylu w Ostrowie
( ilość miejsc ograniczona ok. 15 osób) ,
zbiórka godz. 9.30 , wyjazd. godz. 10, powrót ok. godz. 14
składka 5 zł. na ubezpieczenie
Wesołe dłonie – malowanie dłońmi kompozycji plastycznych o tematyce zimowej,
wykonanie masek karnawałowych, czapeczek, kotylionów z kolorowego papieru, nauka
tańców ludowych, zabawy z językiem angielskim związane z tematyką zajęć.
Zajęcia dla dzieci od lat 4 do 7.
Liczba miejsc ograniczona (15osób)
Warsztaty plastyczne – Na szkle malowanie; malowanie na naczyniach i butelkach
przyniesionych z domu .
Ilość miejsc ograniczona – 12 osób( gr. I) , uczniowie klas gimnazjalnych i starsi .
Zapisy w pracowni
Warsztaty plastyczne – Na szkle malowanie; malowanie na naczyniach i butelkach
przyniesionych z domu .
Ilość miejsc ograniczona – 12 osób ( gr. II), uczniowie klas gimnazjalnych i starsi.
Zapisy w pracowni.
Cudowny świat musicalu- warsztaty wokalno-aktorskie z udziałem aktora Artura
Słabonia.
Otwarte warsztaty i konsultacje muzyczne dla uczniów zajęć z fortepianu w zakresie
szkoły muzycznej I st. oraz uczestników programu Pasje i Talenty
Warsztaty wokalne Ocalić od zapomnienia
Zbiórka MDK
Akademia
Przedszkolaka ,
biblioteka
s.205
s.205
Sala koncertowa
WDK
s.207
s.103
CZWARTEK 3.02.2011r.
9.00-13.00
9.15
10.00-13.30
10.00-13.00
11.00-14.00
Kurs projektowania stron internetowych.
Wyjście do kina Moskwa , film pt. Zemsta futrzaków
ilość miejsc ograniczona ( do 20 osób),
zbiórka MDK godz. 9.15 ( godzina seansu może ulec zmianie)
Gdy zadymka w polu gna - gry i układanki stolikowe, zabawy manipulacyjnokonstrukcyjne, zagadki, rebusy obrazkowe, zajęcia plastyczne – tworzenie pejzażu
zimowego za pomocą stempli, zimowe piosenki i zabawy.
Zajęcia dla dzieci od lat 4 do 7. Liczba miejsc ograniczona (15osób)
Wyrażamy siebie w sztuce – Ożywiamy świat fantazji . Pierwsza część Dziecięcej
Biesiady z teatrem lalek:
- zapoznanie z historią teatru lalek
- pokaz i prezentacja animacji lalkowych
- samodzielne wykonywanie lalek-kukiełek
- warsztaty teatralne dla dzieci związane z animacja lalki , podkładaniem głosu, ruchem
scenicznym.
Otwarte warsztaty i konsultacje muzyczne dla uczniów zajęć z fortepianu w zakresie
szkoły muzycznej I st. Oraz uczestników programu Pasje i Talenty
s. 217
Akademia
Przedszkolaka,
biblioteka
Galeria Ślad
MDK
s.207
PIĄTEK 4.02.2011r.
10.00-12.30
10.00-12.00
10.00-12.30
Wyrażamy siebie w sztuce – Ożywiamy świat fantazij” . Druga część Dziecięcej Biesiady
z teatrem lalek:
Wyjście do pracowni lalkarskiej TLiA „ Kubuś” ,
zbiórka MDK godz. 9.45 , ilość miejsc ograniczona
Spektakl Smakołyki Ciotki Klotki , godz. 11 - 12.30
Język angielski z komputerem , zajęcia z wykorzystaniem programów multimedialnych
dla uczniów ze szkoły podstawowej ,
Gra praktyczna-szachy szybkie
11.00-14.00
11.00-14.45
Zajęcia plastyczne dla młodzieży Studium z natury:
Wyjście na sztuczne lodowisko,
zbiórka MDK godz.11, powrót ok. godz. 14
ilość miejsc ograniczona( 20 osób) ,
Otwarte warsztaty i konsultacje muzyczne dla uczniów zajęć z fortepianu w zakresie
szkoły muzycznej I st. Oraz uczestników programu Pasje i Talenty
Warsztaty wokalne Ocalić od zapomnienia
9.00-13.00
Kurs konfiguracji systemu Windows.
10.30-13.30
11.30-14.00
TLiA Kubuś
s.214
Klub Animacji ,
ul. Okrzei 9
s.101 i 105
s.207
s. 103
PONIEDZIAŁEK 07.02.2011r.
s. 217
23
11.00-14.00
Nasza Ziemia – RAKIETĄ W PRZESTWORZA – poznanie modelu kuli ziemskiej,
planet układu słonecznego, wysłuchanie legend, opowiadań na temat satelity Ziemi –
Księżyca, praca plastyczna Rakietą w kosmos, piosenki i tańce kosmiczne, zabawy
z językiem angielskim związane z tematyką zajęć.
Zajęcia dla dzieci od lat 4 do 7.
Liczba miejsc ograniczona (15osób).
Warsztaty plastyczne Meblowe inspiracje – malowanie , odnawianie , transformowanie
krzesełek , stołów . Uczniowie klas III-IV SP , ilość miejsc ograniczona ( 15 osób) ;
Warsztaty plastyczne Meblowe inspiracje – malowanie , odnawianie , transformowanie
krzesełek , stołów . Uczniowie klas V-VI SP , ilość miejsc ograniczona ( 15 osób) ;
Otwarte próby wokalne dla wszystkich chętnych uczestników konkursu wokalnego „
Pasje i Talenty” , połączone z konsultacjami scenicznymi.
11.00-16.00
Pasje i Talenty – przesłuchania konkursowe w kategorii instrumentaliści
10.00-16.00
Pasje i Talenty- prezentacje w kategorii taniec
16.00-18.30
Zajęcia na siłowni.
10.00-13.30
10.00-11.30
11.30-13.00
Akademia
Przedszkolaka,
biblioteka
s.205
s.205
s.108
Galeria Ślad
MDK
Klub Animacji ,
ul. Okrzei 9
Siłownia
ul. Prosta
WTOREK 08.02.2011r.
10.00-12.30
Kurs konfiguracji systemu Windows
Wyrażamy siebie w sztuce – Dziecięca Biesiada Prehistoryczna Tak to się zaczęło.
Między nami Jaskiniowcami –zwiedzanie Jaskini Raj oraz jaskini na Kadzielni ,
składka 5 zł na ubezpieczenie;
ilość miejsc ograniczona – ok. 45 osób,
zbiórka MDK godz. 9.30 , powrót ok. godz.14.30
Nasza Ziemia – RAKIETĄ W PRZESTWORZA – poznanie modelu kuli ziemskiej,
planet układu słonecznego, wysłuchanie legend, opowiadań na temat satelity Ziemi –
Księżyca, praca plastyczna Rakietą w kosmos, piosenki i tańce kosmiczne, zabawy z
językiem angielskim związane z tematyką zajęć.
Zajęcia dla dzieci od lat 4 do 7. Liczba miejsc ograniczona (15osób).
Pasje i Talenty – przesłuchania konkursowe – w kategorii wokalnej
i wokalno-instrumentalnej
- godz. 10.00 kl. I – III
- godz. 11.30 kl. IV- VI
- godz. 13.00 – gimnazjum
- godz. 14.30 – zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne
Gra praktyczna –szachy szybkie
10.30-13.30
10.00-13.00
Zajęcia plastyczne dla młodzieży „Studium z natury”
Wizyta w pracowni lutnika Eugeniusza Szoły . Zbiórka MDK godz. 10
9.00-13.00
9.30- 14.30
10.00-13.30
10.00- 17.30
s. 217
Akademia
Przedszkolaka ,
biblioteka
Galeria Ślad
MDK
Klub Animacji ,
ul. Okrzei 9
s.101 i 105
ŚRODA 9.02.2011r.
10.00-14.00
17.00
Dziecięca Biesiada Prehistoryczna Tak to się zaczęło. Między nami Jaskiniowcami –
część I
Godz. 10 wyjście do Muzeum Narodowego przy ul. Orlej (ilość miejsc ograniczona )
– zwiedzanie paleontologicznej ekspozycji przedstawiającej początek życia na Ziemi,
historię człowieka i jego działań artystycznych.
11.30- Warsztaty artystyczne– życie i kultura ludzie pierwotnych , malowanie
naskalne z wykorzystaniem naturalnych barwników i skarbów ziemi . Pierwotna
muzyka jaskiniowa ,połączona z konkursem na najoryginalniejszą kompozycję.
Prezentacje i warsztaty muzyczno- rytmiczno-wokalne .
Prezentacje laureatów konkursu instrumentalnego Pasje i Talenty
16.00-18.30
Zajęcia na siłowni.
8.45- 18.30
Dziecięca Biesiada Prehistoryczna Tak to się zaczęło. Między nami Jaskiniowcami –
część II- wyjazd do Jura Parku w Bałtowie .
W programie: kulig , ognisko , zwiedzanie Krainy Koni , zwiedzanie Jura Parku ; ilość
miejsc ograniczona - pierwszeństwo mają uczestnicy pierwszej części biesiady.
CZWARTEK 10.02.2011r.
24
Muzeum
Narodowe
ul. Orla
Galeria Ślad
MDK
Galeria Ślad
MDK
Siłownia
ul. Prosta
10.00-15.00
11.00-13.00
Składka 5 zł na ubezpieczenie
Zbiórka MDK godz. 8.45 , wyjazd godz. 9 , powrót ok. godz. 18.30
Warsztaty plastyczne Mozaika-antyczne symbole , ilość miejsc ograniczona 15 osób,
uczniowie klas IV-VI SP
Koncert laureatów Konkursu Pasje i Talenty
s. 205
Klub Animacji
ul. Okrzei 9
PIĄTEK 11.02.2011r.
10.00-14.00
10.00-12.30
16.00-18.30
Warsztaty plastyczne Plastyczne ciasteczka, ilość miejsc ograniczona 10 osób,
uczniowie klas I-III SP , zbiórka w Kawce Zabawce
Podsumowanie i wyniki konkursu rozwiązywania zadań szachowych o Puchar Dyrektora
MDK
Zajęcia na siłowni.
25
Kawka Zabawka
Klub Animacji ,
ul. Okrzei 9
Siłownia ,
ul. Prosta
IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ MUZEUM NARODOWE
W KIELCACH
Muzeum Narodowe w Kielcach
Plac Zamkowy 1
25-010 Kielce
tel. 41-34-440-14
e-mail: [email protected]
www.muzeumkielce.net
l.p
Termin
Nazwa Imprezy
Organizator
Koszt
1.
01- 08.02
godz.
11.00 – 13.00
FERIE Z GALERIĄ MALARSTWA
POLSKIEGO to cykl spotkań historyczno –
plastycznych.
Spotkanie I. Spacer po Galerii malarstwa
Polskiego. Warsztaty plastyczne. Próby
kopiowania ulubionego obrazu (rysunek).
2.
02 – 09.02
godz.
11.00 – 13.00
Spotkanie II. Portret i autoportret na
galerii (XVII, XVIII w.- XXw).
Warsztaty plastyczne. Rysowanie portretu
kolegi lub koleżanki (rysunek).
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich,
pl. Zamkowy 1, Kielce Koordynator
zwiedzających: Iza Tokar lub
Angelika Serwant
tel. 41344 40 14 wew. 228
3.
Spotkanie III. Pejzaż na galerii (XIX w.Xxw). Warsztaty plastyczne. Rysujemy
krajobraz naszych marzeń (rysunek).
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich,
pl. Zamkowy 1, Kielce Koordynator
zwiedzających: Iza Tokar lub
Angelika Serwant
tel. 41344 40 14 wew. 228
3 zł/od osoby
03-1.02
godz.
11.00- 13.00
4.
Spotkanie IV. Malarstwo współczesne –
abstrakcja.
Warsztaty plastyczne. Zaskakujący świat
abstrakcji (rysunek).
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich,
pl. Zamkowy 1, Kielce Koordynator
zwiedzających: Iza Tokar lub
Angelika Serwant
tel. 41344 40 14 wew. 228
3 zł/ od osoby
04 – 11.02
godz.
11.00 -13.00
Poznaj mieszkańców Puszczy Jodłowej.
Zapraszamy rodziny na ekspozycję muzealną
poświęconą przyrodzie Regionu
Świętokrzyskiego odpowiemy sobie na
pytanie: Dlaczego Pan Borsuk nie lubi Pana
Lisa?
Ekspozycja muzealna, ul. Orla 3,
Kielce. Koordynator zwiedzających:
Robert Pepaś
tel. 41344 40 14 wew. 239
[email protected]
bilet ulg.
3 zł/od osoby
bilet grupowy
2 zł/od osoby
Punkt, linia, znak - młodzieżowa myśl
krytyczna na marginesach zeszytu. Rosnąca
wystawa - Adam Korpak. Aforyzmy rysowane.
Warsztaty literacko - plastyczne.
Kamienica pod Trzema Herbami
ul. Rynek 3, Kielce
Koordynator grup zwiedzających:
Robert Pepaś
tel. 41344 40 14 wew. 239
[email protected]
zorganizowane
grupy
zwiedzające
2 zł/od osoby
5.
01 – 11.02
godz.
10.00- 11.00
6.
09-13.02
godz.
10.00 – 11.00
7.
01- 13.02
godz.
10.00 – 14.00
8.
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich,
pl. Zamkowy 1, Kielce Koordynator
zwiedzających: Iza Tokar lub
Angelika Serwant
tel. 41344 40 14 wew. 228
Multimedialna odsłona Oblęgorka zwiedzanie Pałacyk Henryka Sienkiewicza
ekspozycji połączone z lekcją muzealną Sto lat w Oblęgorku,ul. Aleja lipowa 24
26- 067 Strawczyn
temu u Henryka Sienkiewicza.
(41) 303-04-26 w.105
Multimedialna odsłona Oblęgorka zwiedzanie
01- 13.02
ekspozycji połączone z lekcją muzealną
godz.
Afrykańska podróż Henryka Sienkiewicza
10.00 – 14.00
26
Pałacyk Henryka Sienkiewicza
w Oblęgorku, ul. Aleja lipowa 24
26- 067 Strawczyn
(41) 303-04-26 w.105
3 zł/ od osoby
3 zł/ od osoby
zorganizowane
grupy
zwiedzające
30 zł/ od gr.
zorganizowane
gr. zwiedz.
30 zł/ od
grupy
9.
01- 13.02
godz.
10.00 – 14.00
10.
01- 13.02
godz.
10.00 – 14.00
11.
8.02.2011r
godz.
10.00-12.00
Multimedialna odsłona Oblęgorka zwiedzanie
ekspozycji połączone z lekcją muzealną .
Sienkiewicz znany i nieznany.
Pałacyk Henryka Sienkiewicza
w Oblęgorku,ul. Aleja lipowa 24
26- 067 Strawczyn
(41) 303-04-26 w.105
zorganizowane
grupy
zwiedzające
30 zł/ od
grupy
Multimedialna odsłona Oblęgorka zwiedzanie
ekspozycji połączone z lekcją muzealną.
Kobiety w życiu Sienkiewicza.
Pałacyk Henryka Sienkiewicza w
Oblęgorku,ul. Aleja lipowa 24
26- 067 Strawczyn
(41) 303-04-26 w.105
zorganizowane
grupy
zwiedzające
30 zł/ od
grupy
Multimedialna odsłona Oblęgorka zwiedzanie
ekspozycji połączone z warsztatami
plastycznymi. Monotypia najprostsza
technika graficzna.
Ekspozycja muzealna, ul. Orla 3,
Kielce. Koordynator zwiedzających:
Robert Pepaś
tel. 41344 40 14 wew. 239
[email protected]
zorganizowane
grupy
zwiedzające
30 zł/ od
grupy
12.
Szkoła moich przodków- warsztaty dla
rodzin. Uczestnicy będą mogli usiąść w
szkolnej ławce, przymierzyć drewniany
01-13.02.
tornister, zajrzeć do drewnianego piórnika,
godz.
rozwiązać zadanie z pomocą dawnego
10.00 – 11.00
kalkulatora – liczydła, dowiedzieć się do czego
służyły obsadki, kałamarze i stalówki, poznać
system szkolnych kar.
13.
Mój ród-drzewo genealogiczne - warsztaty
dla rodzin. Odpowiemy sobie na pytanie: Co to
jest drzewo genealogiczne? Dlaczego każdy z
nas powinien dbać o rodzinne pamiątki .
Stworzymy drzewo genealogiczne własnej
rodziny.
01-13.02.
godz.
12.00-13.00
27
Muzeum Lat Szkolnych Stefana
Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5
Koordynator zwiedzających: tel.
41344 40 14 wew. 250
1,5 zł / od
osoby
Muzeum Lat Szkolnych Stefana
Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5
Koordynator zwiedzających: tel. 41344
40 14 wew. 250
1,5 zł / od
osoby
IMPREZY ORGANIZOWANE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MEDIATECE
WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. WITOLDA GOMBROWICZA
W KIELCACH
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. Ściegiennego 13
25-033 Kielce
tel. 41- 361-53-51 w. 238
41-340-03-38
www.wbp-kielce.one.pl
NA WSZYSTKIE ZAJECIA WSTĘP WOLNY
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
terminy
31.01-13.02.2011r.
we wtorki i czwartki
godz. 11.00 -13.00
01.02.2011r.
we wtorki i czwartki
godz. 11.00 -13.00
03.02.2011r.
we wtorki i czwartki
godz. 11.00 -13.00
08.02.2011r.
we wtorki i czwartki
godz. 11.00 -13.00
10.02.2011r.
we wtorki i czwartki
godz. 11.00 -13.00
W tych dniach zapraszamy najmłodszych czytelników do zabawy
poprzez różne farmy zajęć: gry, konkursy, quizy, zgadywanki,
wyświetlanie fragmentów bajek i baśni oraz wspólne głośne czytanie
wybranych i ulubionych książek.
Wspólne czytanie fragmentów serii książek o Mikołajku;
Wokół przygód Mikołajka konkurs plastyczny na najładniejszą pracę
ilustrującą jedną z przygód bohatera książki.
Między tekstem a ekranem - różne formy pracy z dziećmi
Z łamigłówką za pan brat - quizy, rebusy, zagadki dla najmłodszych.
Karnawałowe harce…- zakończenie Biblioferii.
28
STOWARZYSZENIA
KULTURA
Lp.
Nazwa
Stowarzyszenie
Nadzieja Rodzinie
ul. Karczówkowska 36
25-711 Kielce
tel. 41 345 56 65
Termin
Imprezy
Muzyka w każdym z nas
31.01-13.02.2011r.
godz. 13.00-15.00
Miejsce organizacji warsztatów: K.M. Wolna Strefa
ul. Naruszewicza 16, ul. J.N. Jeziorańskiego75/3
Ferie z tańcem
e-mail:
[email protected]
www.nadziejarodzinie.org.pl
WSTĘP WOLNY
1.
Stowarzyszenie
Pomocni w Drodze RAFAEL
ul. Cedro Mazur 19
25-252 Kielce
tel. 41 302 24 93
501 521 558
e-mail:
[email protected]
31.01-11.02.2011r.
godz. 14.00-16.00
K.M. Młoda Strefa
Os. Na Stoku 98
godz. 11.00-13.00
K.M. Wolna Strefa
ul. Karczówkowska
36
6 dwugodzinnych warsztatów z tańca nowoczesnego
w formacji oraz jumpstyle,
zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat
(dwie grupy wiekowe)
31.01-13.02.2011r.
godz. 12.30-15.30
K.M. Wolna Strefa
ul. Oboźna 5
godz. 11.00-14.00
K.M. Wolna Strefa
ul.J.N.Jeziorańskiego
8 trzygodzinnych warsztatów,
zapoznanie uczestników z technikami klejenia i malowania
modeli oraz historią II wojny światowej,
konkursy i Wystawa Modelarska,
prace przy własnych modelach i makietach
Miejsce organizacji warsztatów: K.M. Wolna Strefa
ul. Karczówkowska 36,
K.M. Młoda Strefa Os. Na Stoku 98
Twórcze ferie z Wolną Strefą
Miejsce organizacji warsztatów: K.M. Wolna Strefa
ul. J.N. Jeziorańskiego 75/3, ul. Oboźna 5
RYTMICZNA RADOŚĆ
warsztaty muzyczno-bębniarskie dla dzieci
29.01.2011r.
godz. 9.00-11.30
(ul. Skibińskiego 8)
godz. 12.00-14.30
godz. 16.00-19.00
(ul. Wikaryjska 2)
29.01-05.02.2011r.
2.
W dniu 29.01.2011r – 3 cykle warsztatowe po 3 godziny,
szkoła nauki gry na bębnach przeznaczona dla dzieci,
do 05.02.2011r. doskonalenie umiejętności, zabawy,
konkursy, animacje muzyczne
Miejsce organizacji warsztatów:
Oddział 1 DOS ul. Skibińskiego 8,
Oddział 2 DOS ul. Wikaryjska 2
KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM
WSTĘP WOLNY
31.01-11.02.2011r.
(dni robocze)
godz. 9.00-16.00
3.
10 dwugodzinnych warsztatów muzycznych,
nauka gry na instrumentach,
poznawanie stylów i gatunków muzycznych,
turnieje wiedzy, wyjście na koncert do Filharmonii
CARITAS DIECEZJI
KIELECKIEJ
ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce
31.01-13.02.2011r.
godz. 9.00-14.00
29
6 grup po ok. 10 dzieci x 2 godziny zajęć
wspólne czytanie fragmentów powieści Wojownik Trzech
Światów R. Kościuszko oraz zadania związane
z przeczytanym fragmentem z zakresu plastyki, dramy,
teatru, zabawy na śniegu, wyjścia na basen, do kina
Miejsce organizacji warsztatów:
Oddział 1 DOS ul. Skibińskiego 8,
Oddział 2 DOS ul. Wikaryjska 2
MUZYCZNE PODRÓŻE
projekt dla dzieci i młodzieży w wieku od 7-15 lat,
poznawanie reprezentantów i twórców stylów
muzycznych, słuchanie utworów, projekcje filmów
muzycznych, wizyta w studiu muzycznym, udział
w audycji Radia Kielce, wizyta w Filharmonii
Świętokrzyskiej, konkursy
tel. 41 344 67 28
e-mail: [email protected]
www.kielce.caritas.pl
4.
WSTĘP WOLNY
Miejsce organizacji warsztatów:
Świetlice środowiskowe Caritas
ul. Turystyczna, ul. Mieszka I
KLUB SPORTOWY
MUNDO CAPOEIRA UE
ul. Ściegiennego 5/3
25-033 Kielce
Roztańczone Ferie z MUNDO CAPOEIRA 2011
tel. 505 293 913
e-mail: [email protected]
www.capoeira-kielce.pl
07.02-12.02.2011r.
godz. 10.00-11.30
13.02.2011r.
godz. 09.00-10.30
zajęcia taneczne w formie treningów brazylijskiego tańca
FORRO oraz SAMBA, 7 spotkań po 1,5h
Miejsce organizacji warsztatów:
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Ściegiennego 2
WSTĘP WOLNY
XIII ZIMOWE WARSZTATY TANECZNE
ŚWIETOKRZYSKI KLUB
TAŃCA I TAŃCA
SPORTOWEGO JUMP
ul. Żytnia 1/22
25-018 Kielce
5.
tel. (41) 345 88 39
Miejsce organizacji warsztatów:
Hala sportowa
ul. Żytnia 1
e-mail: [email protected]
www.jump.kielce.pl
XIII GALAKTYCZNY BAL PRZEBIERAŃCÓW
pokazy taneczne, karate, malowanie twarzy, teatrzyk
WSTĘP WOLNY
6.
31.01-11.02.2011r.
godz. 10.30-11.45
01-03.02, 07-09.02 zajęcia rekreacyjno-taneczne
pozostałe dni - wyjścia na basen, do teatru, ognisko,
wycieczka w Góry Świętokrzyskie i wyjazd do Parku
Wodnego w Krakowie
FUNDACJA REGIONALIS
ul. Przemysłowa 33
25-660 Kielce
tel. (41) 344 38 77
e-mail: [email protected]
www. regionalis.org.pl
12.02.2011r.
godz. 10.00-13.00
31.01-12.02.2011r.
(KTT) I tydzień
I gr. 13.45-14.45
II gr. 15.00-16.00
(Baza Zbożowa)
I tydz 10.00-11.30
II tydz. 18.00-19.30
WSTĘP WOLNY
31.01-12.02.2011r.
(wtorki, czwartki
i soboty)
godz. 11.00-14.00
02-03.02
08-10.02.2011r.
godz. 11.00-14.00
30
Miejsce organizacji warsztatów:
Hala sportowa
ul. Żytnia 1
BAZA DANCE STUDIO 4
warsztaty taneczne dla młodzieży:
hip-hop, funky, street-dance
4 grupy uczestników x2h, trzy razy w tygodniu
12.02 – pokazy taneczne na zakończenie ferii
Miejsce organizacji warsztatów:
Baza Zbożowa
Kielecki Teatr Tańca
FERIE Z MŁODĄ SZTUKĄ
warsztaty kreatywne dla młodzieży
warsztaty sztuki alternatywnej, poznawanie zasad
tworzenia sztuki performance, instalacji i happeningu,
przygotowywanie własnych dzieł artystycznych,
6 spotkań po 3h
Miejsce organizacji warsztatów:
Baza Zbożowa,
Liceum Sztuk Plastycznych
Instytut Sztuk Pięknych UJK
ZIMOWA AKADEMIA SZTUKI
warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
warsztaty form plastycznych - grafiki, rysunku,
malarstwa, rzeźby, nauka podstaw pracy z ołówkiem,
piórkiem, pędzlem i dłutem, zasady pracy ze sztalugą,
malarstwo pastelami, akwarelami i rzeźba,
12.02 – wystawa prac w Galerii Myjnia
5 spotkań po 3h
Miejsce organizacji warsztatów:
Baza Zbożowa,
Liceum Sztuk Plastycznych
Instytut Sztuk Pięknych UJK
ZRÓB SWOJEGO DZIWNOLUDA 3
warsztaty ceramiczne
31.01-12.02.2011r.
I tydz. pon-śr.
II tydz. śr.
godz. 10.00-12.00
warsztaty pracy rękodzielniczej, sztuk plastycznych,
samodzielne przygotowanie dziwnoludów z gliny,
nauka ceramiki połączona z zabawą
12.02 – wystawa prac w Galerii Myjnia
Miejsce organizacji warsztatów:
Baza Zbożowa
7.
STOWARZYSZENIE
WSPIERANIA DZIECI
I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ
ul. Kozia 10a
25-514 Kielce
tel. (41) 344 34 23
WSTĘP WOLNY
01.02
godz. 10.00-13.30
03.02
godz. 10.00-13.00
04.02
godz. 10.00-12.30
08.02
godz. 09.30-14.30
09.02
godz. 10.00-14.00
tel. 530 161 575
30.01-12.02.2011r.
godz. 10.00-16.00
e-mail: [email protected]
www. fraktal.org.pl
9.
WSTĘP WOLNY
STOWARZYSZENIE
U SIEMACHY
ul. Długa 42
31-146 Kraków
tel. (12) 632 11 88
e-mail: [email protected]
www. siemacha.org.pl
DOS U Siemachy
ul. Urzędnicza 16
25-729 Kielce
tel. 607 250 020
WSTĘP WOLNY
spektakle teatralne, zwiedzanie Teatru Lalek, pracowni
lalkarskiej, zwiedzanie Jaskini Raj, Kadzielni, warsztaty
artystyczne i wizyta w Muzeum Narodowym, warsztaty
artystyczne
Miejsce organizacji warsztatów:
Galeria Twórczości Artystycznej Ślad MDK
KAŻDY CHCE BYĆ ARTYSTĄ?
warsztaty plastyczne dla młodzieży
STOWARZYSZENIE FRAKTAL
ul. Wesoła 10
25-305 Kielce
8.
I DZIECIĘCA BIESIADA Z TEATREM LALEK
OŻYWIAMY ŚWIAT FANTAZJI
II DZIECIĘCA BIESIADA PREHISTORYCZNA
TAK TO SIĘ ZACZĘŁO CZYLI MIĘDZY NAMI
JASKINIOWCAMI
warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich,
zajęcia w dwóch pracowniach – ze sztalugami oraz grafiki
warsztatowej, realizacja prac m.in. martwa natura, pejzaż,
węgiel rysunkowy
12.02 – otwarcie wystawy prac
Miejsce organizacji warsztatów:
pracownia plastyczna, ul. Wesoła 10
31.01 -05.02.2011
DOS U Siemachy
godz 15.00-17.00
(31.01, 04.02)
godz 14.00-16.00
(01.02, 02.02, 03.02)
godz 10.00-12.00
(05.02)
+ zajęcia w filiach
MBP i WBP
31
KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM
warsztaty dla dzieci młodszych i starszych (6- 18 lat),
zapoznanie z zasadami działania biblioteki, zbiorami,
procesem powstawania książki, spotkania poświęcone
baśniom, legendom i poezji, czytanie wybranych
fragmentów książek i opowiadań, bookcrossing,
booktalking
warsztaty codziennie
Miejsce organizacji warsztatów:
DOS U Siemachy
ul. Urzędnicza 16, Kielce
Miejska Biblioteka Publiczna,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
WARSZTATY TEATRALNE
FUNDACJA STUDIO TM
Majków, ul. Św. Anny 34
26-110 Skarżysko-Kamienna
29.01-04.02.2011r.
Grupa I
tel. 604 465 532
e-mail: [email protected]
07.02-13.02.2011r.
Grupa II
godz. 13.30-17.00
10.
WSTĘP WOLNY
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
ZALEW KIELCE
ul. Chodkiewicza 87
25-139 Kielce
11.
tel. 41 362-95-70
501 458 100
warsztaty z emisji głosu, retoryki, świadomości ruchu na
scenie, technik koncentracji, gier interpersonalnych, mowy
ciała, technik pantomimicznych, historii teatru, reżyserii,
scenografii, oświetlenia i repertuaru teatralnego,
zajęcia 5 razy w tygodniu po 3h zajęć scenicznych i 2h
kreatywne
Miejsce organizacji warsztatów:
Baza Zbożowa,
ul. Zbożowa 4
OTWARTY TURNIEJ GIER KOMPUTEROWYCH
I ZRĘCZNOŚCIOWYCH
31.01-11.02.2011r.
godz. 9.00-16.00
rywalizacja dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach
i kategoriach wiekowych w turniejach gier
komputerowych i zręcznościowych z nagrodami
Miejsce organizacji warsztatów:
Żeglarska Świetlica Środowiskowa nad Zalewem
w Kielcach, ul. Zagnańska 110
email:[email protected]
www. zagle.kielce.com.pl
WSTĘP WOLNY
32
SPORT I TURYSTYKA
W czasie ferii zimowych w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych na stadionie leśnym w Kielcach
zostanie uruchomiona ogólnodostępna narciarska trasa biegowa.
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Organizator
Świętokrzyskie Towarzystwo
Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
ul. Ściegiennego 207, Kielce
tel. 41 348-91-83
Uczniowski Klub Sportowy 25
ul. Jurajska 7, Kielce
tel. 41 369-98-40
Świętokrzyski Parafialny Klub
Sportowy RODZINA
ul. Skwer Św. Jadwigi Królowej ,
Kielce
tel. kontaktowy: 41-331-33-41
Stowarzyszenie Nadzieja
Rodzinie
ul. Karczówkowska 36, Kielce
tel. 41-345-56-65
Klub Sportowy MUNDO
COPOEIRA UE
Kielce, ul. Ściegiennego 5/3
tel. 505-293-913
Kielecki Klub Karate
KYOKUSHIN
Kielce, ul. Żytnia 1/22
tel. 41 361 38 02
Terminy
31.01.2011-12.02.2011
(poniedziałek-sobota)
godz. 10.00 - 15.00
31.01.-13.02.2011r.
poniedziałek- piątek
godz. 10.00 - 13.00
29.01.-13.02.2011r.
29.01.-13.02.2011r.
Impreza
Organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych
(kuligi, nauka jazdy konnej, zajęcia rekreacyjne
połączone z ogniskiem, kiełbaskami, gorącymi
napojami, prelekcjami) dla dzieci z terenu Kielc
pozostających
w czasie ferii w miejscu zamieszkania.
Nauka jazdy na nartach. Zajęcia adresowane do
dzieci i młodzieży pozostających w czasie ferii w
mieście.
W przypadku niesprzyjającej aury organizacja
zajęć teoretycznych połączonych z pieszymi
wędrówkami z przewodnikiem lub zajęcia
sportowe na hali SP Nr 25 w Kielcach.
Szczegółowa informacja u organizatora
miejsce realizacji: sale gimnastyczne przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących im. K.I Gałczyńskiego
oraz hala MOSIR przy ul. Ściegiennego w
Kielcach
forma zajęć: turnieje i zawody sportowe, gry i
zabawy , doskonalenie gry w piłkę nożną.
Szczegółowe informacje u organizatora
miejsce realizacji: Młodzieżowe Kluby Osiedlowe
Wolna Strefa w Kielcach mieszczące się przy
ul. Naruszewicza 16,
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 75/3,
ul. Krakowska 17,
ul. Karczówkowska 36, ul. Oboźna 5,
Oś. Na Stoku 98
forma zajęć:
zajęcia turystyczne oraz sportowo-rekreacyjne na
świeżym powietrzu połączone ze zwiedzaniem,
nauka jazdy na łyżwach, zajęcia na krytym
basenie, wycieczki autokarowe i piesze.
miejsce realizacji: Wojewódzki Dom Kultury,
ul. Ściegiennego 2 Kielce
zajęcia od poniedziałku do niedzieli
07.02. -13.02.2011r.
29.01.-13.02.2011r.
33
forma zajęć:
zajęcia sportowe z capoeiry oraz poznanie kultur y
innego kraju.
Szczegółowe informacje u organizatora
miejsce realizacji: Hala Sportowa w Kielcach,
ul. Żytnia 1
forma zajęć:
zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym
powietrzu i na hali sportowej; zajęcia na basenie;
organizacja wycieczki autokarowej; organizacja
wycieczek pieszych,
Szczegółowe informacje u organizatora
7.
8.
9.
Świętokrzyski Klub Tańca
i Tańca Sportowego JUMP
Kielce, ul. Żytnia 1/22
tel. 041 345 88 39
ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec
Kielce Południe
Kielce, ul. Gagarina 5
tel. 41 361 05 50 lub 693 230 687
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
Podstawowej Nr 28 w Kielcach
Kielce, ul. Szymanowskiego 5
tel. 041 344 25 71
miejsce realizacji: Hala Sportowa w Kielcach, ul.
Żytnia
29.01.-13.02.2011r.
forma zajęć:
zajęcia sportowe, rekreacyjne, taneczno-rytmiczne,
turnieje, zawody sportowe, gry i zabawy
Szczegółowe informacje u organizatora
miejsce realizacji: siedziba Hufca ul. Gagarina 5,
stok narciarski Na Skoczni – Góra Pierścienica
31.01.-4.02.2011r.
forma zajęć:
nauka i doskonalenie techniki uprawiania sportów
zimowych: narciarstwo i snowboarding,
Szczegółowe informacje u organizatora
miejsce realizacji: SP Nr 28, ul. Szymanowskiego
5 Kielce
31.01.-5.02.2011r.
34
forma zajęć :
zajęcia turystyczne oraz sportowo-rekreacyjne na
świeżym powietrzu połączone ze zwiedzaniem,
nauka jazdy na łyżwach, zajęcia na krytym
basenie, wycieczki autokarowe i piesze
Szczegółowe informacje u organizatora
Urząd Miasta Kielce
Rynek 1, 25-303 Kielce
oraz ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
tel. centrala: (41) 36-76-000
http://www.um.kielce.pl
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
tel. (41) 36-76-626
tel. (41) 36-76-612
Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726

Podobne dokumenty