Publikacje w latach 2010 - 2012

Komentarze

Transkrypt

Publikacje w latach 2010 - 2012
Raport wygenerowany z Bazy Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej (03-02-2017 15:18:02)
Publikacje w latach 2010 - 2012
dla jednostki:
Katedra Architektury,Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Autorzy
Publikacje
8
56
Impact Factor Lista filadelfijska
0
0
Lista MNiSW
Współpraca z zagranicą Punkty Cytowania
23
0
116
Artykuły (38)
Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na
przykładzie budynku klatkowego / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD
BUDOWLANY - 2012, nr 2, s. 17-22 [MNiSW: 3]
Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na
przykładzie galeriowca / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011,
nr 9, s. 89-95 [MNiSW: 3]
Analiza możliwości socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w
budownictwie na przykładzie Lublina / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr
5, s. 29-36 [MNiSW: 3]
Analiza możliwych działań naprawczych na przykładzie wysokiego budynku
punktowego / Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 12, s. 26-31
[MNiSW: 3]
Architektoniczne prace badawcze w kościele parafialnym pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku / Landecka Halina // WIADOMOŚCI
KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2011, nr 13, s. 249-258
Berlińskie osiedla Onkel-Toms-Hütte i Am Fischtal jako odzwierciedlenie w
budownictwie mieszkaniowym relacji między nurtem awangardowym a nurtem
kontynuacji w architekturze Niemiec lat dwudziestych XX / Trammer Hubert //
BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 87-111 [MNiSW: 2]
Concept follows context, Lublin
/ Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE -
2012, nr 48, s. 33-34
Department store, Warsaw
/ Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2012, nr
44, s. 27-28
Dworzec Warszawa Wschodnia
/ Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2012, nr 10,
s. 60-62
Energetyczny audyt miejski dla Lublina
/ Ostańska Anna, Taracha Katarzyna // PRZEGLAD
BUDOWLANY - 2011, nr 12, s. 38-45 [MNiSW: 3]
Energetyczny audyt miejski, z wykorzystaniem szablonu MDN/R+E, jako
instrument planowania oszczędności energetycznej w mieście / Ostańska Anna,
Taracha Katarzyna // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, nr 9, s. 141-159 [MNiSW: 2]
Historia Centralnego
/ Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2012, nr 2, s. 32-33
Kalendarium wydarzeń - rok 2010
/ Landecka Halina, Maraśkiewicz Jan , Rudnik Stanisława,
Żurawicka Grażyna // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - 2011, nr
13, s. 296-300
0
Katedry lubelskie
/ Landecka Halina // RENOWACJE I ZABYTKI - 2011, nr 3, vol. 39, s. 72-79
Katolicki Uniwersytet Lubelski
/ Landecka Halina // RENOWACJE I ZABYTKI - 2011, nr 3, vol.
39, s. 80-81
Kierunki rozwoju budownictwa jednorodzinnego w Polsce na tle tendencji
europejskich / Przesmycka Natalia // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2012, nr 2, vol. 11, s.
25-34 [MNiSW: 2]
Kominkowy minimalizm
/ Przesmycka Natalia // ŚWIAT KOMINKÓW - 2012, nr 4, vol. 33, s. 8-16
Kreowanie zrównoważonego transportu w regionach turystycznych
/ Nowak Stefan,
Ostańska Anna, Halemba Piotr, Franczak Agnieszka // LOGISTYKA - 2012, nr 3 [MNiSW: 4]
Light net
/ Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2011, nr 37
Miasto pod zamkiem
/ Przesmycka Natalia // ARCHITEKTURA & BIZNES - 2012, nr 9, s. 18-23
Miasto żydowskie w Lublinie jako element jego tożsamości.
/ Przesmycka Natalia //
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - 2012, nr 25, s.
27-34 [MNiSW: 2]
Możliwości i potrzeby poprawy warunków zamieszkania w opiniach mieszkańców
lubelskiego osiedla / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 4, s. 182-185 [MNiSW:
3]
Obraz miasta
/ Trammer Hubert // ARCHITEKTURA MURATOR - 2012, nr 2
Ocena dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych budynków
prefabrykowanych i propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu
mieszkaniowym / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 9, s. 68-74 [MNiSW: 3]
Ocena możliwości poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych w opinii
ich mieszkańców / Ostańska Anna // BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA - 2011, nr 3,
vol. 2, s. 361-368 [MNiSW: 2]
Passage trough the Red Sea
/ Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2012,
nr 45, s. 4-6
Pick-a-stick at the forest's edge
/ Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE -
2012, nr 47, s. 4-6
Powitanie z Afryką
/ Przesmycka Natalia // ŚWIAT KOMINKÓW - 2012, nr 3, vol. 32, s. 8-17
Problemy energooszczędności w obszarach zurbanizowanych na przykładzie
Lublina / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 3, s. 69-75 [MNiSW: 3]
Programy rewitalizacji osiedli z zabudową prefabrykowaną na przykładzie
Frankfuru nad Odrą / Czarnigowska Agata, Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr
11, vol. 82, s. 63-67 [MNiSW: 3]
Propozycje poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych
/ Taracha
Katarzyna, Ostańska Anna, Nowak Stefan // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 9, s. 36-41 [MNiSW: 3]
Rola Książki Obiektu Budowlanego w zarządzaniu budynkiem
/ Ostańska Anna //
MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 3, s. 80-84 [MNiSW: 6]
Rola nekropolii w rozwoju urbanistycznym Lublina od czasów lokacji miasta do
1945 roku. / Przesmycka Natalia // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ.
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - 2011, nr 21, s. 59-67 [MNiSW: 2]
Świat wokół kominków cz. II
/ Przesmycka Natalia // ŚWIAT KOMINKÓW - 2012, nr 2, vol. 31,
s. 6-14
Systemy certyfikacji budownictwa zróżnicowanego - BREEAM i CSH
/ Przesmycka
Natalia // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2011,
nr 7, s. 108-116 [MNiSW: 2]
Train station, Čeladná
Urbaniści oczekują
/ Trammer Hubert // A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE - 2012, nr 44
/ Trammer Hubert // ARCHITEKTURA & BIZNES - 2012, nr 11
Weterynaria.Wyburzyć czy zostawć?
8.11.2011, s. 8-8
/ Trammer Hubert // GAZETA WYBORCZA - 2011, nr
Projekty wynalazcze (1)
Odwodnienie do balkonu
/ Ostańska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, vol. 39,
23 (988), s. 38-39 [MNiSW: 2]
Monografie (4)
Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych
/
Taczanowska Teresa, Ostańska Anna / .- Warszawa: Wydawnictwo MEDIUM, 2012, 184 s.
Folwarki Lubelszczyzny: historia rozwoju i zabudowy
/ Kwiatkowski Bartłomiej / .-
Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 302 s. [MNiSW: 20]
Lublin : przeobrażenia urbanistyczne 1815- 1939
/ Przesmycka Natalia / .- Lublin:
Politechnka Lubelska, 2012, 273 s. [MNiSW: 20]
Ochrona tożsamości przestrzennej na przykładzie wybranych miast Lubelszczyzny
: Ostrów Lubelski, Biłgoraj, Kraśnik / Siestrzewitowska Marzena / .- Lublin: Politechnika
Lubelska, 2011, 511 s. [MNiSW: 20]
Rozdziały (13)
Architecture of Warsaws cross-city line stations
/ Trammer Hubert // W: AR/PS: the
architecture of Arseniusz Romanowicz and Piotr Szymaniak, [Red:] Piątek Grzegorz - Warszawa:
Fundacja Centrum Architektury, 2012, s. 28-43
Architektura dworców warszawskiej linii średnicowej
/ Trammer Hubert // W:
Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka, [Red:] Piątek Grzegorz - Warszawa:
Fundacja Centrum Architektury, 2012, s. 28-43
Culture of trades places in Lublin in the interwar period - an outline of the problem
/ Przesmycka Natalia // W: Culture of the city, [Red:] Przesmycka Elżbieta, Trocka-Leszczyńska
Elżbieta - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012, s. 147-166
Czym jest architektura XXI wieku w Warszawie? Czym może być? Czym będzie?
/
Trammer Hubert // W: Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, [Red:] Świątkowska Bogna Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2011, s. 283-283
Czym jest Europan?
/ Trammer Hubert // W: Europan com.pl, [Red:] Zdancewicz Małgorzata Warszawa: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, 2012, s. 10-17
Droga i cel
/ Trammer Hubert // W: Przestrzeń ukryta, Słubice-Frankfurt n/O: Gmina Słubice, 2012,
s. 19-20
Kalendarium życia zawodowego i twórczości Arseniusza Romanowicza i Piotra
Szymaniaka / Trammer Hubert // W: Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka,
[Red:] Piątek Grzegorz - Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 2012, s. 293-319
Kultura pola
/ Trammer Hubert // W: Chwała miasta, [Red:] Świątkowska Bogna - Warszawa:
Fundacja Bęc Zmiana, 2012, s. 369-370
Nowe skwery w starym osiedlu
/ Przesmycka Elżbieta, Przesmycka Natalia // W: Przestrzeń
przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku, [Red:] Szulczewska Barbara,
Giedych Renata - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2011, s. 129-139
Ocena działań energooszczędnych w budynkach wielorodzinnych na przykładzie
dzielnicy i osiedla Dźbów / Taracha Katarzyna, Ostańska Anna, Nowak Stefan // W:
Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus),
Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) , [Red:] Fic Stanisław - Biała
Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, s. 41-54
Timeline of professional career and creative practice of Arseniusz Romanowicz and
Piotr Szymaniak / Trammer Hubert // W: AR/PS: the architecture of Arseniusz Romanowicz and
Piotr Szymaniak, [Red:] Piątek Grzegorz - Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 2012, s. 293-319
Wiara a forma - wpływ religii na architekturę
/ Dmitruk Michał // W: Człowiek Religia
Wychowanie, [Red:] Dudek Mieczysław, Murat Mirosław, Slodicka Andrej - Krasnystaw: Polianna, 2012,
s. 83-98
Wpływ islamu na chrześcijańską architekturę sakralną na przykładzie świątyń
hiszpańskich / Dmitruk Michał // W: Krest'anstvo, judaismus a islam v stredovekej Europe, [Red:]
Slodicka Andrej - Presov, Słowacja: Presovska univerzita v Presove, Greckokatolicka teologicka fakulta,
2012, s. 70-88