Indeks - Biblioteka – Tarnowskie Góry

Komentarze

Transkrypt

Indeks - Biblioteka – Tarnowskie Góry
INDEKS PRZEDMIOTOWY
Indeks zawiera w układzie alfabetycznym nazwy instytucji, organizacji, szkół, przedszkoli,
kościołów oraz waŜniejsze imprezy, konkursy i uroczystości, które cyklicznie się powtarzają.
W indeksie przyjęto nazwy oficjalne, a od skrótów i nazw potocznych sporządzono
odsyłacze. Liczby odsyłają do numerów pozycji w tekście Bibliografii.
A
„Academus” - zob. Centrum językowe
Budowlanka – zob. Zespół Szkół
„Academus”
Budowlanych i Architektonicznych
„Angelus” – zob. Chór „Angelus”
„Antresola” – zob. Galeria „Antresola”
C
Archiwum Państwowe – 2048, 2057
Camelot – 1978
Automobilklub Tarnogórski – 1663, 1962-
Caritas – 310, 386, 410
1973
CEE-H – zob. Centrum Edukacji
Ekonomiczno-Handlowej
B
Centrum Edukacji Ekonomiczno-
Barbórka – 2284-2286, 2356
Handlowej – 729, 730, 732, 773, 777,
„Bezpiecznie poruszam się po drodze” –
780, 783, 805, 847, 874, 920, 940, 959,
597, 666
Centrum Edukacyjne „Future” - 974, 976
Biblioteka – zob. Miejska Biblioteka
Centrum językowe „Academus” - 975
Publiczna
Chemik – zob. Zespół Szkołó Chemiczno-
Biblioteka Pedagogiczna – 1365, 1266
Medycznych i Ogólnokształcących
Biblioteka przy Trzecim Pułku Artylerii –
Chór „Angelus” – 312
1267
Chór „Harmonia” – 418
Blue Sound – 1549
Chór „Kolejarz” – 1180, 1183
Bobrowniki Śląskie – 105, 126
Chór „Kolejarz” – 312
BoŜe Ciało – 308, 383, 406, 421
Chór „Moniuszko” – 322
Bractwo Strzeleckie – zob. Kurkowe
Chór Męski im. Feliksa Nowowiejskiego –
Bractwo Strzeleckie
1748
„Cichy kąt” – zob. Stowarzyszenie
Budowa Roku (konkurs) – 2181, 2182,
Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt...
2221
1
Clan Centrum językowe - 971-973
Ekonomik – zob. Centrum Edukacji
Classical” – 1735, 1749
Ekonomiczno-Handlowej
Cmentarze – 318, 131, 238, 430
„ERA” – zob. Spółdzielnia Inwalidów
„Cmok Tralala” – zob. Festiwal
„ERA”
Najsłodszych, Najmłodszych...
Etanis – 1838
Crazy Rock – 1755
Europa” – zob. Kino „Europa”
„Czarny Pstrąg” – zob. Klub „Czarny
Ewangelicyzm – zob. Protestantyzm
Pstrąg”
„Czarny Pstrąg” – zob. Klub MłodzieŜowy
F
„Czarny Pstrąg”
Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp
Czwartki Tarnogórskie – 1760, 1768,
Górniczych „FASER” – 2068, 2069
1773, 1774
Fabryka Zmechanizowanych Obudów
Ścianowych „FAZOS” – 2059-2064
D
FASER – zob. Fabryka Sprzętu
Dom Kultury „Jubilat” – 489, 1204-1223,
Ratunkowego i Lamp Górniczych
1910, 2024, 2332
„FASER”
Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” –
Fazos– zob. Fabryka Zmechanizowanych
1916-1934, 1984, 2291
Obudów Ścianowych „Fazos”
Donegal – 987, 1566, 1732
Festiwal Hitów „Spoko Muza” – 986,
DPS „Przyjaźń” – zob. Dom Pomocy
1008, 1020, 1021, 1082, 1095, 1103
Społecznej „Przyjaźń”
Festiwal Kultury MłodzieŜy Szkolnej –
Dworzec kolejowy – 76, 87
506
Dzień Chorego – zob. Światowy Dzień
Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet
Chorego
Śląski i jego goście” – 1411-1413,
Dzień ziemi – 664, 2296-2299
1421, 1430-1432, 1444, 1445, 1453,
1491, 1825
E
Festiwal Najsłodszych, Najmłodszych
ECUiRz – zob. Edukacyjne Centrum
„Cmok Tralala” – 893, 1004, 1015,
Ubioru i Rzemiosła
1065, 1091, 1098
Edukacyjne Centrum Ubioru i Rzemiosła –
Festiwal Piosenki Seniorów „Jesień
758, 759, 766, 768, 793, 810, 827, 829-
zaczyna się mimozami” – 10053, 1030-
831, 833, 835, 854, 863, 878, 879, 910,
1033, 1102, 1135
911, 917, 933, 943, 954
Fontanna – 79, 90-92
186
Forum oświatowe – 478-481
Gimnazjum nr 2 – 695, 705, 713, 720-722,
Forum Wymiany Informacji... – zob.
724
Powiatowe Forum Wymiany
Gimnazjum nr 3 – 694, 696, 716, 723, 726
Informacji Zawodowej...
Gimnazjum nr 4 – 703, 704, 706, 707, 709-
Foto-Melcer – zob. Galeria Foto-Melcer
712
Fundacja Kultury i Sztuki – zob.
Gimnazjum nr 5 – 718, 727
Gospoda u Wrochema – 1673-1683
Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
Fusion Trio – 1540
Future – zob. Centrum Edukacyjne
„Repty” – 1116, 1820-1842, 2374
„Future”
Gwarek – zob. Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Gwarek”
Gwarek” – zob. Klub carvaningu
„Gwarek”
Gwarki – 2084-2146
G
Galaxy – 2304
Galeria „Antresola” – 1253-1273
H
Galeria „Black and White” – 1739, 1745
Hala Targowa – 2074-2083
Galeria „Inny Śląsk” – 1256, 1269, 1569-
Harcerstwo – 1987
1632
Herb – 78, 93, 101-106, 109, 111, 156,
Galeria „Nos” – 1369, 1666-1672
188, 195, 240, 269, 276, 2370, 2397
Galeria „Pod-Nad” – 1438, 1633-1650
Hospicjum – 333, 334, 367, 377, 380
Galeria Fotografii Brygidy MelcerKwiecińskiej – 1734, 1269, 1742
I
Galeria przy TyCK – 1156, 1304
I Liceum Ogólnokształcące – 734, 751,
Galeria w Ratuszu – 1651-1654, 1657-
757, 772, 779, 786, 787, 789, 792, 818,
1665
823, 824, 828, 838, 842, 845, 846, 860,
Galeria-antykwariat Pro Libro – 1756
865, 866, 870, 876, 880, 887-889, 916,
Gastronomik – zob. Zespół Szkół
927, 928, 937, 939, 952, 960
Gastronomiczno-Hotelarskich
I LO – zob. I Liceum Ogólnokształcące
GCR – zob. Górnośląskie Centrum
II Liceum Ogólnokształcące – 738, 740,
Rehabilitacji „Repty”
744, 750, 753, 756, 762, 763, 765, 775,
Gimnazjum nr 1 – 576, 697, 966, 701, 702,
785, 790, 799, 803, 808,809, 811-
712, 719
814,816, 822, 825, 849-851, 856, 861,
187
867, 868, 869, 873, 890, 892, 893, 899,
Klub MłodzieŜowy „Czarny Pstrąg” –
901, 902, 904, 905, 913, 915, 918, 923,
1994
925, 926, 947-949, 953, 955, 2397
Klub Motorowy Miłośników Małego Fiata
II LO – zob. II Liceum Ogólnokształcące
– zob. Tarnogórski Klub Motorowy
Inny Śląsk” – zob. Galeria „Inny Śląsk”
Miłośników Małego Fiata
Instytut Tarnogórski – 1776-1800, 2386,
Klub spółdzielczy „Trójka” – 2030
2388
Klub Taternictwa Jaskiniowego – zob.
Integracyjny Klub szachowy „Tęcza” –
Tarnogórski Klub Taternictwa
Jaskiniowego
1837
Klub Tuningowy – zob. Tarnogórski Klub
Izba Gospodarcza – 1982
Izba Przemysłowo-Handlowa – 1801-1820
Turingowy
Koala Bend – 1838
J
Kolejarz” – zob. Chór „Kolejarz”
Jak chronić przyrodę” (konkurs) – 563
Kolejowa Orkiestra Dęta – 1181, 1182,
1184
Jan Paweł II – zob. Pomnik Jana Pawła II
Kolejówka – zob. Zespół Szkół
„Jesień zaczyna się mimozami” – zob.
Techniczno-Usługowych
Festiwal Piosenki Seniorów...
Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowicach
„Jubilat” – zob. Dom Kultury „Jubilat”
– 2003
„Jutrzenka” – zob. Klub Abstynenta
Koncert pod renesansowym stropem” –
„Jutrzenka”
1399, 1309, 1353, 1391, 1407
Konkurs Młodej Przedsiębiorczości –
K
1801, 1802, 1804, 1805, 1816-1818
Kabaret Literacki „Tarnina” – 1544, 1737
Konkurs na najpiękniej ukwiecony
Kartki BoŜonarodzeniowe – zob.
balkon... – 2195, 2196, 2202-2204,
Najciekawsze Kartki
2208, 2222, 2226, 2227, 2232, 2341,
BoŜonarodzeniowe
2349
Katolickie Centrum Kultury „Opoka” –
Konkurs Piosenki Ekologicznej – 537
328, 340, 364, 393, 425
Konkurs pod patronatem księdza Jana
Kino „Europa” – 1722-1729
Twardowskiego – 2262-2281
Klub „Czarny Pstrąg” – 116, 117
Kopalnia Zabytkowa – 107, 122, 123, 146,
Klub Abstynenta „Jutrzenka” – 1998, 2031
174, 177, 212, 274, 1350, 2289, 2305,
Klub carvaningu „Gwarek” – 1986
2306, 2330, 2360-2365, 2367-2373,
2487, 2389
188
Korty w Parku – 124
Kościół św. Marcina – 338, 345, 366, 367,
Kościół Józefa Robotnika – 356
372, 383, 419, 420, 429, 430, 456, 462,
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej –
464
Kościół św. Mikołaja – 305
426
Kościół Matki Boskiej Fatimskiej – zob.
Kościół Zbawiciela – zob. Protestantyzm
Kościół Najświętszego Serca Pana
Kościół Zielonoświątkowców – 404, 405
Jezusa...
Kruszec Biznesu – 1808-1815, 1819-1820
Kościół Matki BoŜej Królowej Pokoju –
Kurkowe Bractwo Strzeleckie – 1285,
1363, 1843-1860
311, 313, 333, 334, 354, 366, 367, 377,
Kwartet Śląski i jego goście” – zob.
380, 439, 442-444
Kościół Matki BoŜej Sprawiedliwości i
Festiwal Muzyki Kameralnej...
Miłości Społecznej – 306, 310, 324,
358, 365, 368, 375, 383, 386, 410
L
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i
Lasowice – 285
Matki Boskiej Fatimskiej – 303, 346,
Liga Ochrony Przyrody – 2016, 2045,
389
2197
Kościół Piotra i Pawła – 325, 344, 355,
Lodowisko – 1698
379, 387, 391, 397, 398, 414, 415, 424,
LOP – zob. Liga Ochrony Przyrody
433, 445, 447
Los Candelo” – 1644
Kościół Przemienienia Pańskiego – 302,
LZS Tarnowiczanka – 1747
315, 328, 340, 359, 364, 393, 395, 416,
421, 425, 427, 432
Ł
Kościół św. Anny – 440
Łaźnia miejska – 129, 130
Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Kamila
– 301, 327, 329-332, 337, 339, 347,
M
357, 368, 372, 376, 382, 385, 390, 392,
Makaty Folkowe – zob. Tarnogórskie
394, 407, 408, 423, 428, 431, 437, 441,
Makaty Folkowe
450, 455, 457-459, 461, 465-467
MBP – zob. Miejska Biblioteka Publiczna
Kościół św. Kamila – zob. Parafia św. Jana
MDK – zob. Miejski Dom Kultury
Chrzciciela i św. Kamila
Mechanik – zob. Zespół Szkół
Kościół św. Katarzyny – 378, 396, 409,
Technicznych i Ogólnokształcących
417, 434
Miejska Biblioteka Publiczna – 529, 12251273
189
Najpiękniejsza Szopka BoŜonarodzeniowa
Miejska Orkiestra Dęta – 1738
Miejski Dom Kultury nr 1 – 1785-1192
(konkurs) – 1288, 1282, 1305, 1336,
Miejski Dom Kultury nr 2 – 1191, 1193-
1386, 1397, 1400, 1758, 1765, 1767,
1203
1769
Miejski Klub Seniora „Sami Swoi” –
Najpopularniejsi ludzie sportu – zob.
1904-1915
Plebiscyt na najpopularniejszych ludzi
Miłośnicy Małego Fiata – zob.
sportu
Tarnogórski Klub Motorowy
Nocna zmiana bluesa” – 1610
Miłośników Małego Fiata
„Nos” – zob. Galeria „Nos”
Misja Charytatywna Ziemi Tarnogórskiej –
2008
O
Mister 126 p (konkurs) – 1943-1947, 1951-
OdzieŜówka – zob. Edukacyjne Centrum
1953
Ubioru i Rzemiosła
Mistrz Pomysłowości – 2214, 2237, 2238
Ogólnopolski Festiwal Twórczości
Moniuszko” – zob. Chór „Moniuszko”
Prawdziwej „Skała Ŝycia” – 2172-2175
Mr Man” – zob. Zespół „Mr Man”
„Opoka” – zob. Katolickie Centrum
Muzeum – 1268-1410, 2384, 2394, 2398
Kultury
Muzeum Ziemi Tarnogórskiej – 1736
Ordunek Gorny – 155
Muzyczne Lato w Rybnej – 1414-1417,
1422, 1426, 1427, 1437, 1449-1451,
P
1456, 1460, 1522
Pałac w Reptach – 289, 290
Pałac w Rybnej – 1378, 1411-1522, 2043,
N
2386, 2395
Nagroda Burmistrza Miasta dla
Państwowa Szkoła Muzyczna - 965-970,
zasłuŜonych działaczy, twórców i
1429
animatorów kultury – 2183, 2207,
Park Wodny – 1684-1721
2211, 2212, 2217, 2219, 2220, 2250
PCK – zob. Polski Czerwony KrzyŜ
Nagroda Orła i RóŜy – 2191, 2210, 2229,
PCPR – zob. Powiatowe Centrum Pomocy
2231
Rodzinie
Najciekawsze Kartki BoŜonarodzeniowe
Pielgrzymka do Piekar – 316, 326, 335,
(konkurs)– 2223-2225
342, 370, 371, 388, 399-402, 1355
Najpiękniej ukwiecony balkon... – zob.
Piwnica pod Baranami – 1555
Konkurs na najpiękniej ukwiecony
Plac Gwarków – 193
balkon...
190
Plac Wolności – 167
Przedszkole nr 11 – 546, 553, 570, 573,
Plac świrki i Wigury – 121, 219
574
Plebiscyt na najpopularniejszych ludzi
Przedszkole nr 12 – 558
sportu – 2177, 2180, 2218, 2234-2236,
Przedszkole nr 13 – 543
2244, 2253, 2259
Przedszkole nr 14 – 561
Pniowiec – 2322
Przedszkole nr 15 – 533, 572
Podcienia – 74, 172
Przedszkole nr 17 – 531, 534, 539, 549,
556, 559
Policja – 2054, 2324
Polski Czerwony KrzyŜ – 1974, 2025
Przedszkole nr 20 – 548, 569
Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Przedszkole nr 21 – 586
Inwalidów – 1980, 1996, 2019, 2032,
Przedszkole nr 22 – 551
2043
Przedszkole nr 24 – 581
Polski Związek Filatelistyczny – 1989
Przedszkole nr 25 – 540, 544, 545,
Polski Związek Motorowy – 1965, 1968
Przedszkole nr 26 – 572
Polski Związek Chórów i Orkiestr – zob.
Przedszkole nr 3 – 532, 536, 540, 544, 547,
560, 561, 571, 572
Tarnogórski Okręg Polskiego Związku
Przedszkole nr 4 – 538, 542, 561, 564, 565,
Chórów i Orkiestr
575, 582, 588
Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze – 1891, 1995, 2011,
Przedszkole nr 7 – 561, 566
2012, 2026, 2034, 2035, 2044, 2188,
Przedszkole nr 9 – 530, 535, 555, 557
2199, 2201, 2240
PTTK – zob. Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Pomnik Jana Pawła II – 363, 376, 407, 455
PZM – zob. - Polski Związek Motorowy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –
1979, 2009, 2015
Powiatowe Forum Wymiany Informacji
R
Zawodowej i Szkoleniowej dla
Rajd Samochodowy dla Pań - zob.
absolwentów – 477, 495
Tarnogórski Rajd Samochodowy dla
Powiatowy Dzień Nauki – 499
Pań
Pro Libro – zob. Galeria-antykwariat Pro
Ratusz – 85, 194, 215, 272, 1655, 1656,
Libro
2382
Protestantyzm – 304, 314, 314, 321, 323,
Repty Śląskie – 197, 198, 229, 2342
360, 381, 412, 436, 451, 453, 454, 460
„Repty” – zob. Górnośląskie Centrum
Przedszkole nr – 5 – 541, 563
Rehabilitacji „Repty”
Przedszkole nr 10 – 533
Rybna – zob. Pałac w Rybnej
191
Rynek – 87, 180, 206-209, 2287, 2304,
Spotkania Jazzowe – zob. Tarnogórskie
2331
Spotkania Jazzowe
Spółdzielnia Inwalidów „ERA” – 1988
Spółdzielnia Inwalidów „Współpraca” –
S
1993
Salezjanie- zob. Salezjański Ośrodek
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarek” –
Szkolno-Wychowawczy
2024
Salezjański Ośrodek SzkolnoWychowawczy -728, 741, 742, 745,
Spółka Bracka – 149, 2040
746, 771, 782, 794, 826, 853, 855, 857,
Stare Dobre MałŜeństwo – 1096, 1127
859, 882, 883, 922, 930, 931, 934, 941,
Stare Tarnowice – 183
944, 998
Stare Tarnowice – zob. Zamek w Starych
Tarnowicach
„Sami Swoi” – zob. Miejski Klub Seniora
„Sami Swoi”
Staszic – zob. II Liceum Ogólnokształcące
„Secesja” – 1751
Stowarzyszenie „Serdeczni” – 1870-1903,
2022
Sedlaczek – 214, 1307
Stowarzyszenie Kupców Tarnogórskich –
Sempołowska – zob. I Liceum
150, 2023
Ogólnokształcące
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
„Serdeczni” - Stowarzyszenie „Serdeczni”
Tarnogórskiej –1758-1775, 2289,
Siostry Świętego Karola Boromeusza –
2305, 2306, 2371, 2375, 2360-2365,
336
2376
„Skała Ŝycia” – zob. Ogólnopolski
Stowarzyszenie na rzecz osób z
Festiwal Twórczości Prawdziwej...
upośledzeniem umysłowym – zob.
SMZT – zob. Stowarzyszenie Miłośników
Tarnogórskie Koło Polskiego
Ziemi Tarnogórskiej
Stowarzyszenia na rzecz osób...
Sorbona – zob. Wielospecjalistyczny
Stowarzyszenie Przyjaciół Bezpańskich
Zespół Szkół
Zwierząt „Cichy kąt” – 1975, 1980,
SOSz-W – zob. Salezjański Ośrodek
2013
Szkolno-Wychowawczy
StraŜ PoŜarna – 2407, 2049-2053, 2056,
Specjalny Ośrodek Szkolno-
2393, 2339
Wychowawczy – 628, 629, 778, 796,
Strzybnica – 2335,
950, 951
Synagoga (pomnik) – 73, 169, 228, 242
„Spoko Muza” – zob. Festiwal Hitów
Szkolna Wiosna Naukowa – zob.
„Spoko Muza”
Tarnogórska Szkolna Wiosna Naukowa
192
Szkoła górnicza – 470, 509
Ś
Szkoła jezuicka – 492, 496, 510
Śląska Grupa „4” – 1573
Szkoła Podstawowa nr 1 – 665, 2303
Śląski Dzwon Nadziei – 1983, 1997, 2005,
Szkoła Podstawowa nr 10 – 597, 603, 604,
2010, 2022
612, 615, 617, 648, 657-661, 664, 666,
Śląski Oskar – 2213, 2230
671, 675, 691, 692
Światowy Dzień Chorego – 467, 2288,
Szkoła Podstawowa nr 11 – 596, 602, 606,
2290, 2291, 2316, 2338
614, 619, 621, 623, 640, 645, 547, 650,
Święto ulicy Odrodzenia” – 1530, 1537,
681, 688
1547, 1548
Szkoła Podstawowa nr 12 – 591, 607, 611,
618, 635
T
Szkoła Podstawowa nr 13 – 613, 636, 642,
TAGOR – zob. Tarnogórska Fabryka
652, 662, 667, 677,
Urządzeń Górniczych „TAGOR”
Szkoła Podstawowa nr 15 – 592, 593, 600,
Targi edukacyjne – 472, 494, 517, 518
608, 610, 624, 627, 634, 637, 652, 644,
TARMILO – zob. Zakłady Przemysłu
656, 663, 668, 669, 674, 684, 689, 714,
OdzieŜowego „TARMILO”
715, 749
Tarnina” – zob. Kabaret Literacki
Szkoła Podstawowa nr 16 – 386
„Tarnina”
Szkoła Podstawowa nr 17 – 592
Tarnogórska Fabryka Urządzeń
Szkoła Podstawowa nr 2 – 643
Górniczych „TAGOR” – 2065-2067
Szkoła Podstawowa nr 3 – 622, 633, 641,
Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki –
672, 680, 683, 2393
2000
Szkoła Podstawowa nr 4 – 594, 609, 640,
Tarnogórska Szkolna Wiosna Naukowa –
676
606, 613, 619, 632, 633, 643, 646, 672,
Szkoła Podstawowa nr 5 – 599, 616, 643
679, 692, 695
Szkoła Podstawowa nr 6 – 620, 670
Tarnogórski Klub Motorowy Miłośników
Szkoła Podstawowa nr 8 – 639, 652, 655,
Małego Fiata – 1935-1961
673, 678
Tarnogórski Klub Taternictwa
Szkoła Podstawowa nr 9 – 598, 638, 644,
Jaskiniowego – 1995, 2044
649, 651, 687, 2390
Tarnogórski Klub Turingowy – 2033
Szkoła z klasą”(konkurs_ - 484, 485
Tarnogórski Konkurs Poetycki – 507
Sznupek – 538, 575
Sztolnia Czarnego Pstrąga – 44, 133, 174,
177, 196, 280, 1350
193
Tarnogórski Okręg Polskiego Związku
Towarzystwo Muzyczne im. Adama
Chórów i Orkiestr –1743, 1746, 1757,
Mickiewicza – 2029
2021
Towarzystwo Ochrony Praw i Godności
Tarnogórski Ośrodek Terapii UzaleŜnień...
Dziecka "Wyspa" – 1861-1869, 2303
- 893, 1981, 2002, 2004, 2006, 2014,
Towarzystwo Pomocy Dzieciom – 2039
2027, 2028, 2038, 2042
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 1976,
Tarnogórski Rajd Samochodowy dla Pań –
2007
1935, 1949, 1950
„Trójka” – zob. Klub spółdzielczy
Tarnogórskie Centrum Kultury – 478, 646,
„Trójka”
979-1135
Turniej Gier i Zabaw o Puchar Burmistrza
Tarnogórskie Koło Polskiego
Miasta – 593, 714-716, 873, 895
Stowarzyszenia na rzecz osób z
Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
upośledzeniem umysłowym – 1977,
Drogowego – 673, 685
1985, 1999, 2017, 2018, 2036
Turniej Wiedzy o Regionie Tarnogórskim
Tarnogórskie Makaty Folkowe – 992,
– 1777-1779, 1785, 1786, 1791-1793,
1022, 1026, 1037, 1059, 1063, 1089,
1796-1798, 1800
1090, 1113, 1307,
Tarnogórskie Spotkania Jazzowe – 1523-
U
1526, 1534, 1539, 1542, 1553, 1558,
Urząd Stanu Cywilnego – 2046
1562
„Tarnogórzanie” – 1741, 1752-1754
V
„Tarnowskie Góry – moje miasto”
Vox – 1129
(konkurs) – 580, 590
TCK – zob. Tarnogórskie Centrum Kultury
W
Teatr „Za lustrem” – 1136-1150, 1593
Wieczór pod renesansowym stopem –
Teatr „Za Lustrem” – 2118
1268, 1280, 1284, 1274, 1302, 1303,
Teatr A+B-C – 1151-1155
1308, 1320, 1323, 1327, 1330, 1331,
„Tęcza” – zob. Integracyjny Klub
1334, 1335, 1338, 1339, 1348, 1349,
szachowy „Tęcza”
1354, 1356, 1357, 1367, 1372, 1373,
Toonel – 1550
1376, 1390, 1392, 1393, 1395, 1403,
To-Tu – zob. Tarnogórski Ośrodek Tarapii
1405, 1406
UzaleŜnień...
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy –
Towarzystwo Muzyczne – 271
2147-2171, 2303
194
Wielospecjalistyczny Zespół Szkół – 837,
Zamek w Starych Tarnowicach – 157, 168,
839, 843, 872, 894, 895, 900, 935
219, 292
Wileński Kwartet Jazzowy – 1638
ZAMET – zob. Zakłady mechaniczne
Wiosna Naukowa – zob. Tarnogórska
„ZAMET”
Szkolna Wiosna Naukowa
ZasłuŜeni działacze, twórcy i animatorzy
Wiśniowy Sad – 832, 1269, 1332, 1340,
kultury – zob. Nagroda Burmistrza
1523-1568
Miasta dla zasłuŜonych działaczy...
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
„Zebry, kaski i odblaski, czyli jak
– 2041
bezpiecznie zachować się na drodze”
Wojsko – 2055,2058, 2339, 2344, 2354,
(konkurs) – 1936-1939, 1956, 19581961
2355
Wolna Grupa Korek – 1731, 1740
Zespół „Mr Man” – 1606
WOPR – zob. Wodne Ochotnicze
Zespół „Po Czarnych” – 1730
Pogotowie Ratunkowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 550,
WOŚP – zob. Wielka Orkiestra
552, 562, 567, 583
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – 529,
Świątecznej Pomocy
577, 578
Współpraca – zob. Spółdzielnia Inwalidów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23 – 585
„Współpraca”
Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i
WSZiA – zob. WyŜsza Szkoła Zarządzania
Ogólnokształcących – 731, 735, 739,
i Administracji
„Wyspa” – zob. Towarzystwo Ochrony
769, 776, 781, 784, 788, 797, 798, 815,
Praw i Godności Dziecka "Wyspa"
834, 840, 852, 858, 864, 881, 919
WyŜsza Szkoła Zarządzania i
Zespół Szkół Budowlanych i
Administracji – 961-964
Architektonicznych – 743, 747, 752,
WZS – zob. Wielospecjalistyczny Zespół
795, 862, 871, 908, 914
Szkół
Zespół Szkół GastronomicznoHotelarskich – 748, 760, 841, 885, 886,
938, 946, 2037
Z
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych –
Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny – 1992
736, 804, 806, 807, 819, 844, 848, 896,
Zakłady mechaniczne „ZAMET” – 2070,
897, 929, 932, 956, 957, 1875
2071
Zespół Szkół Technicznych i
Zakłady Przemysłu OdzieŜowego
Ogólnokształcących - 737, 767, 770,
„TARMILO” – 2072, 2073
806, 817, 827, 830, 873, 877, 898, 936
195
ZSBiA – zob. Zespół Szkół Budowlanych i
Architektonicznych
ZSCH-MiO – zob. Zespół Szkołó
Chemiczno-Medycznych i
Ogólnokształcących
ZSG-H – zob. Zespół Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich
ZSTiO – zob. Zespół Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących
ZST-U – zob. Zespół Szkół TechnicznoUsługowych
Ź
Źródło Młodości – 147, 300
ś
śłobek nr 2 – 589
śłobek nr 4 - 589
śydzi – 449, 469
196

Podobne dokumenty