STUDIA DZIENNE 05

Komentarze

Transkrypt

STUDIA DZIENNE 05
STUDIA STACJONARNE
16.09.2014r.
Przedmiot: TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE - produkty pochodzenia roślinnego
Specjalność, semestr: sem. V HiU-MP, OUTH;
WYKŁADY – środa 11.15 – 13.00
sem. zimowy, rok akademicki 2014/2015
sala B-212
LABORATORIA
Nr
wykł.
Data
Prowadzący
Temat
Nr zajęć
laborator.
Laboratorium
1
24.09
dr E. Stasiuk
Napoje gazowane
bezalkoholowe. Piwo.
1
B-19
2
08.10
dr E. Stasiuk
Wino
2
3
15.10
dr E. Stasiuk
Wódki
4
22.10
dr B. Borkowska
5
29.10
6
Prowadzący
prac.
dydaktyczny
Pracownik
inż.–techniczny
Temat
dr B. Borkowska
dr B. Pyryt
-
Ćwiczenia wprowadzające
B-19
dr A. Rój
D. Kowaluk
Napoje gazowane
bezalkoholowe. Wódki.
3
B-19
dr A. Rój
D. Kowaluk
Piwo.
Zboża i przetwory
zbożowe.
4
B-19
dr A. Rój
D. Kowaluk
Wino.
dr B. Borkowska
Mąki i kasze.
5
B-19
dr B. Borkowska
A. Muszyńska
Zboża i przetwory zbożowe.
05.11
dr B. Borkowska
Makarony i pieczywo.
6
B-19
dr B. Borkowska
P. Witt
Mąki i kasze.
7
12.11
dr B. Borkowska
Koncentraty spożywcze.
7
B-19
dr B. Borkowska
A. Muszyńska
Makarony i pieczywo.
8
19.11
dr B. Borkowska
Kolokwium I
8
B-19
dr B. Borkowska
P. Witt
Koncentraty spożywcze.
9
26.11
dr B. Borkowska
Nasiona roślin
strączkowych.
9
B-19
dr B. Borkowska
A. Muszyńska
Nasiona roślin strączkowych.
10
03.12
dr B. Pyryt
Owoce świeże.
10
B-19
dr B. Pyryt
P. Witt
Owoce świeże.
11
10.12
dr B. Pyryt
Przetwory owocowe.
11
B-19
dr B. Pyryt
A. Muszyńska
Przetwory owocowe.
12
17.12
dr B. Pyryt
Warzywa świeże.
12
B-19
dr B. Pyryt
P. Witt
Warzywa świeże.
13
07.01
dr B. Pyryt
Przetwory warzywne.
13
B-19
dr . B. Pyryt
A. Muszyńska
Przetwory warzywne.
14
14.01
dr B. Pyryt
Ziemniaki i przetwory
ziemniaczane.
14
B-19
dr B. Pyryt
P. Witt
Ziemniaki i przetwory
ziemniaczane.
15
21.01
dr B. Pyryt
Kolokwium II
15
B-19
dr B. Borkowska
dr B. Pyryt
-
Ćwiczenia odróbkowe
Koordynacja oraz rozliczanie laboratoriów: DR INŻ. BEATA BORKOWSKA

Podobne dokumenty