2015-09-30_Ebury_platforma online

Komentarze

Transkrypt

2015-09-30_Ebury_platforma online
Kontakt dla mediów:
Joanna Siedlaczek
NOBILI PARTNERS
+48.797.846.949
[email protected]
Warszawa, 30.09.2015
Ebury uruchamia innowacyjną platformę online dla polskich
eksporterów i importerów
Polskie
firm y
uzyskały
prostą
i
bezpieczną
m etodę
wym iany
nawet
najbardziej
egzotycznych walut, która om ija skom plikowane i kosztowne procedury. Brytyjska firm a
Ebury, jako M iędzynarodowa Instytucja Płatnicza regulowana przez Financial Conduct
Authority (FCA), specjalizująca się w transakcjach walutowych dla m ałych i średniej
wielkości eksporterów i importerów, uruchomiła dla firm z Polski innowacyjną platform ę
online. Platform a um ożliwia łatwe, sprawne i bezpieczne realizowanie przelewów w ponad
50 walutach z całego świata bez konieczności posiadania oddzielnego konta walutowego.
Od teraz każdy polski przedsiębiorca może zlecić przelew międzynarodowy do wybranego przez siebie
beneficjenta, śledzić proces transakcyjny oraz przesyłać środki na konta bankowe nawet do najbardziej
odległych kontrahentów.
Platforma Ebury Online w języku polskim ułatwi prowadzenie biznesu przedsiębiorcom dokonującym
transakcji międzynarodowych
- przede wszystkim eksporterom i importerom. Dzięki platformie każda
polska firma może w prosty i szybki sposób zlecić przelew do swoich kontrahentów za granicą, a następnie
online śledzić proces transakcyjny. Wygląd i funkcjonalność serwisu odpowiada na potrzeby firm z
dynamicznie rozwijającego się sektora MŚP. Platforma ułatwia również zarządzanie dużą ilością mniejszych,
rozdrobnionych płatności zagranicznych.
- Dzięki skorzystaniu z Ebury Online finansiści w polskich przedsiębiorstwach mają pełną kontrolę nad
płatnościami przy jednoczesnym zdobyciu znacznie lepszych warunków dla swoich transakcji walutowych.
Przewagą naszej platformy jest m.in. duża wygoda dla użytkownika. Przedsiębiorcy nie muszą już
wykonywać dwóch oddzielnych transakcji - w pierwszej kupić walutę, a w drugiej, oddzielnej, wykonać
płatność – Ebury Online jest połączeniem platformy wymiany walut oraz systemu do inkasa należności i
dokonywania płatności zagranicznych - wyjaśnia Jakub Makurat, Dyrektor Generalny Ebury Polska.
Co ważne dla działów księgowych, eksport danych następuje w formacie CSV - kompatybilnym z
wszystkimi pakietami rachunkowości. Eksperci Ebury wspierają klientów w odpowiednim przystosowaniu
parametrów platformy do potrzeb klienta.
Ebury zapewnia realizację transakcji w ponad 140 walutach z całego świata, z czego 53 waluty dostępne są
za pośrednictwem platformy online (sprzedaż 28 walut, zakup 53 walut). Są to zarówno te najważniejsze dla
polskich firm czyli euro, brytyjski funt, korona czeska, rosyjski rubel i chiński juan, jak i te coraz
popularniejsze wśród polskich eksporterów takie jak rupia indyjska, szyling kenijski, tajski bat czy
meksykańskie peso. System działa na bazie unikalnej technologii opracowanej przez Ebury i zapewnia
Ebury Polska
Wiśniowy Business Park, ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa, www.ebury.pl
Kontakt dla mediów:
Joanna Siedlaczek
NOBILI PARTNERS
+48.797.846.949
[email protected]
bezpieczeństwo obrotu. - Polscy przedsiębiorcy mogą u nas wykonać transakcje w znacznej ilości walut
świata, a nie jak dotychczas – co najwyżej w kilku lub kilkunastu. Nie ma też konieczności posiadania
oddzielnego konta walutowego - dodaje Jakub Makurat. Ebury online jest znakomitą alternatywą dla
powszechnie stosowanych systemów bankowości elektronicznej.
Dostęp do jednego profilu na platformie może mieć nieograniczona liczba użytkowników o różnych
poziomach uprawnień wymagających pojedynczej lub podwójnej autoryzacji, co zapewnia odpowiednią
weryfikację przed realizacją płatności. Platforma posiada także opcję realizacji wygodnych, wielokrotnych
płatności oraz stosowania e-mailowych potwierdzeń dla beneficjentów, łącznie z komunikatami w formacie
SWIFT. Obsługę systemu m.in. poprzez czat oraz infolinię na bieżąco wspiera zespół wykwalifikowanych
pracowników Ebury.
- Innowacyjne rozwiązania technologiczne zapewnia nasze centrum technologiczne w Maladze w Hiszpanii,
gdzie pracuje zespół doświadczonych programistów i inżynierów. Dzięki nim byliśmy w stanie dostarczać
technologię obniżającą koszty małym i średnim brytyjskim, niemieckim, holenderskim eksporterom oraz
importerom. Od niedawna z tych samych możliwości mogą także korzystać polscy dyrektorzy finansowy mówi Salvador Garcia, Prezes Zarządu i współzałożyciel Ebury. Łącznie z platformy skorzystało już niemal
1000 europejskich przedsiębiorstw.
Do tej pory firma Ebury współpracowała z ponad 5 tys. firm oraz organizacji realizując w przeliczeniu dla
nich transakcje o łącznym obrocie ponad 44 miliardów złotych.
O Ebury
Ebury to międzynarodowa firma specjalizująca się w usługach finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – pomaga im
rozwijać biznes na rynkach zagranicznych, eliminując bariery w obszarze rozliczania transakcji walutowych oraz zarządzania ryzykiem
walutowym. Ebury umożliwia transakcje w ponad 140 walutach, w tym wielu walutach odległych krajów (m.in. rupia indyjska, chiński
juan, real brazylijski, thajski bat, meksykańskie peso) oraz dostarcza sprawdzone rozwiązania w handlu zagranicznym, dotychczas
niedostępne dla polskich firm.
Precyzyjnie dobierając instrumenty finansowe zabezpieczające ryzyko kursowe, Ebury zwiększa bezpieczeństwo dochodów i chroni
marżę przedsiębiorców. Analizy i zestawy użytecznych informacji przekazywane codziennie przez analityków Ebury zapewniają
przedsiębiorcom komfort i możliwość skoncentrowania się na prowadzeniu własnego biznesu.
Ebury to zespół niemal 300 specjalistów posiadających bogate doświadczenie na światowych rynkach finansowych pracujących w 4
biurach: Londynie, Amsterdamie, Madrycie i Warszawie. Własne centrum IT w Maladze (Hiszpania) dostarcza klientom bezpieczne i
innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym najwyższej jakości platformę online.
Zaawansowana technologia stosowana w Ebury usprawnia proces rejestracyjny i transakcyjny oraz umożliwia dostęp do
największych dostawców płynności. Ebury współpracuje m.in. z Barclays, Deutsche Bank, Societe Generale, Citi Bank i ABN-AMRO.
Firma zrealizowała dotąd transakcje o łącznej wartości ponad 7 mld funtów (ok. 40 mld złotych). Ebury za każdym razem głęboko
analizuje biznes każdego z klientów, co umożliwia precyzyjne poznanie ich potrzeb, zaoferowanie usług „skrojonych na miarę” i
zapewnienie spersonalizowanego kontaktu (dedykowany specjalista). Do tej pory firma współpracowała z ok. 5 tys. europejskich
eksporterów i importerów.
Ebury Polska
Wiśniowy Business Park, ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa, www.ebury.pl
Kontakt dla mediów:
Joanna Siedlaczek
NOBILI PARTNERS
+48.797.846.949
[email protected]
Gwarancją bezpiecznej współpracy z Ebury jest działalność pod nadzorem FCA (brytyjski odpowiednik KNF), w tym status
Autoryzowanej Instytucji Płatniczej. Ebury podlega przepisom prawnym Urzędu Skarbowego i Celnego Jej Królewskiej Mości (HM
Revenue and Customs). Ebury ściśle współpracuje z instytucjami wspierającymi biznes i stosunki gospodarcze pomiędzy krajami. W
Polsce Ebury jest członkiem i aktywnie współpracuje z British Polish Chamber of Commerce.
Informacje zawarte w tej wiadomości służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady,
mają charakter ogólny i nie są specyficzne dla danego adresata. Przed skorzystaniem z tych informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć
niezależnej porady.
Ebury Polska
Wiśniowy Business Park, ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa, www.ebury.pl