Sulęcin poleca się !

Komentarze

Transkrypt

Sulęcin poleca się !
Sulęcin poleca się !
Autor: Magdalena Szybowicz
Adres: http://www.wrotalubuskie.eu/PL/426/137/Sulecin_poleca_sie/k/
Sulęcin poleca się !
Gmina Sulęcin
Gmina Sulęcin położona jest na Wysoczyźnie Lubuskiej w strefie doliny rzeki Postomii. To
krajobraz wzgórz morenowych, poprzecinanych licznymi rzeczkami i strumieniami, a także
urozmaiconych jeziorami oraz głazami narzutowymi. Atrakcyjne przyrodniczo okolice Sulęcina
zwane „Sulęcińską Szwajcarią” tworzą dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej,
rowerowej jak i wodnej. Wokół Sulęcina oraz sąsiednich miejscowości wytyczono liczne drogi i
ścieżki rowerowe, których łączna długość wynosi ok. 360 km.
Gmina Sulęcin położona jest na Wysoczyźnie Lubuskiej w strefie doliny rzeki Postomii. To krajobraz
wzgórz morenowych, poprzecinanych licznymi rzeczkami i strumieniami, a także urozmaiconych
jeziorami oraz głazami narzutowymi. Atrakcyjne przyrodniczo okolice Sulęcina zwane „Sulęcińską
Szwajcarią” tworzą dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej jak i wodnej. Wokół
Sulęcina oraz sąsiednich miejscowości wytyczono liczne drogi i ścieżki rowerowe, których łączna
długość wynosi ok. 360 km.
Do najpiękniejszych zakątków Ziemi Sulęcińskiej zaliczyć można Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy
„Uroczysko Lubniewsko” oraz okolice jeziora Buszno i Buszenko, leżące na terenie
Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego. Na jednym ze szlaków rowerowych przebiegających
przez Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Uroczysko Lubniewsko” wybudowano pomost widokowy
tzw. „domek na wodzie” stanowiący doskonałe miejsce do obserwacji otaczającej przyrody. Niezwykła
jest też trasa Głaźnika i Czerwonego Potoku, na której spotykamy pomniki przyrody: Gołębi i Koźli
Kamień, a dalej imponujący wiadukt kolejowy przy Żabim Oczku, malowniczą Dolinę Czerwonego
Potoku oraz urwiska Wąwozu Żubrowskiego. Na terenie Parku Krajobrazowego znajdują się trzy
rezerwaty przyrody: Buczyna Łagowska – chroniąca najcenniejsze fragmenty lasów bukowych; rezerwat
nad jeziorem Trześniowskim – chroniący piękny krajobraz na krawędzi rynny polodowcowej oraz
Pawski Ług – chroniący mozaikę środowisk leśnych i torfowiskowych gdzie schronienie znajduje wiele
gatunków rzadkich i chronionych zwierząt tj.: bielik, bocian czarny, gągoł, puchacz, wydra i żuraw.
Przez gminę Sulęcin, nazywaną Rowerową Stolicą Ziemi Lubuskiej przebiega międzynarodowy szlak
rowerowy R-1, międzynarodowy szlak pieszy E-11 oraz szlak św. Jakuba. Na sieć ścieżek rowerowych
składają się trzy duże pętle (Lubniewicka, Łagowska i Słońska – wszystkie po około 90 km) oraz trzy
małe pętle (trasa Głaźnika i Czerwonego Potoku – 19 km, trasa Doliny Postomii - 20 km i trasa
Ostrowska – 14 km). Duże pętle to trasy dla zaawansowanych cyklistów. Pętla lubniewicka wiedzie
szlakiem wszystkich jezior lubniewickich; niezwykle urozmaicona pętla łagowska pozwoli poznać
jezioro Buszno i wzniesienie Bukowiec (227 m n.p.m.), rezerwat leśny Buczynę Łagowską, wieś
Wielowieś (użytek ekologiczny „Jeziorna”), Łagów i rezerwat torfowiskowy Pawski Ług; pętla słońska –
przez Krzeszyce wałem przeciwpowodziowym poprowadzi wzdłuż Warty do Parku Narodowego „Ujście
Warty”. Godne polecenia są również szlaki tematyczne: Joannitów, Napoleoński oraz Dzikich Gęsi,
strona 1 / 3
Sulęcin poleca się !
Autor: Magdalena Szybowicz
Adres: http://www.wrotalubuskie.eu/PL/426/137/Sulecin_poleca_sie/k/
przygotowane z myślą o wytrawnych turystach, którzy obok wypoczynku poszukują większych wrażeń.
Na potrzeby osób uprawiających nordic walking, w okolicach Sulęcina wytyczono i oznakowano siedem
specjalistycznych tras, które noszą bardzo interesujące nazwy: Karpatka, Wuzetka, Jagodzianka,
Napoleonka, Szarlotka, Baba Jaga i Czart. Przebieg szlaków rowerowych, pieszych i nordic walking
przedstawiają liczne opracowania tj. mapy i przewodniki turystyczne.
Oprócz pięknej i nieskażonej przyrody, wspaniale przygotowanych tras rowerowych, pieszych i nordic
walking, gmina Sulęcin przyciąga również zabytkami architektonicznymi. Do najpiękniejszych zabytków
Sulęcina zaliczyć można: gotycki kościół św. Mikołaja z XIV w., fragmenty murów obronnych z XIV w.
i kamienice w okolicach rynku z XVIII i XIX w., neogotycki kościół św. Henryka z XIX w., oraz
kościoły w Żubrowie, Miechowie, Tursku i innych miejscowościach gminy. W historii Sulęcina i jego
okolic mocno zapisali się Joannici i Templariusze, którzy pozostawili po sobie gotycki kościółek z XV w.
w Ostrowie oraz Dom Joannitów z XVIII w. W zabytkowym Domu Joannitów powołano Centrum
Współpracy Polsko – Niemieckiej, w którym odbywają się liczne imprezy kulturalne, koncerty,
konferencje oraz prelekcje.
Z myślą o licznie odwiedzających gminę turystach corocznie w Sulęcinie organizowane są imprezy o
zasięgu międzynarodowym. Od 1994 roku w Sulęcinie organizowany jest Międzynarodowy Zjazd
Cyklistów, mający na celu popularyzację turystyki rowerowej oraz integrację jej miłośników. Corocznie
do Sulęcina zjeżdżają miłośnicy dwóch kółek z Polski oraz z Niemiec. Dla uczestników zjazdu
organizatorzy przygotowują trasy o różnej długości i stopniu trudności, dlatego też biorą w nim udział
cykliści w każdym wieku. Głównej imprezie towarzyszy wiele dodatkowych atrakcji tj.: crossy, wyścigi
rowerowe, turnieje z przeszkodami oraz pokazy cyrkowej akrobatyki rowerowej. Od 2010 roku w
Sulęcinie organizowane są Polsko - Niemieckie Warsztaty Nordic Walking, które również cieszą się
dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów. W warsztatach, które odbywają się jesienią,
udział bierze ponad 200 uczestników. Dużą grupę stanowią mieszkańcy Sulęcina, ościennych
miejscowości oraz turyści. Każdy z uczestników otrzymuje numer startowy oraz suchy prowiant. Dla
uczestników warsztatów organizatorzy przygotowują trening i pokaz instruktażowy, który prowadzony
jest przez wykwalifikowanych instruktorów. Podczas imprezy organizowane są również rozmaite
konkursy sprawnościowe, w których uczestnicy mogą zdobyć atrakcyjne nagrody.
Od 1994 roku w maju organizowane są Dni Sulęcina. Jest to coroczny kilkudniowy maraton kulturalno rekreacyjny organizowany z okazji obchodów święta miasta. Skrupulatnie przygotowany program
obchodów Dni Sulęcina wypełniony jest imprezami o najróżniejszym charakterze: koncerty gwiazd,
występy kabaretów, turnieje i konkursy. Podczas Dni Sulęcina obiekty Sulęcińskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji odwiedzają tysiące widzów i uczestników imprez. Na zwycięzców konkursów i
turniejów czekają puchary i atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów oraz licznych
sponsorów. Imprezy i wesoła przy nich zabawa oraz liczne i bogate w asortyment punkty handlowe
tworzą piknikowy nastrój, niezwykle lubiany przez Sulęcinian i ich gości. Ponadto corocznie w Sulęcinie,
w Niedzielę Palmową organizowana jest impreza o charakterze kulturalno – handlowym pn. Polsko –
Niemiecki Sulęciński Jarmark Koguci. Ideą Jarmarku jest inspirowanie mieszkańców Gminy Sulęcin do
podtrzymywania tradycji wielkanocnych oraz promowanie rękodzieła ludowego. Impreza ma na celu
zaspokojenie oczekiwań i gustów nie tylko mieszkańców Sulęcina i okolic, ale również licznie
strona 2 / 3
Sulęcin poleca się !
Autor: Magdalena Szybowicz
Adres: http://www.wrotalubuskie.eu/PL/426/137/Sulecin_poleca_sie/k/
przybywających na uroczystość gości z zagranicznych miast partnerskich. Skrupulatnie przygotowany
program Jarmarku wypełniony jest atrakcjami o najróżniejszym charakterze: występy przedszkolaków,
koncerty zespołów folklorystycznych, festyn rękodzieła, ozdób świątecznych i lokalnych produktów
(serwetki, koszyki wiklinowe, ozdoby świąteczne, kartki wielkanocne, miód itp.). Ponadto organizowane
są ciekawe konkursy tematyczne: na najdłuższą i najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, na najpiękniej
udekorowany mazurek wielkanocny oraz konkurs na najładniejszy stroik wielkanocny (adresowany do
szkół i przedszkoli oraz osób indywidualnych). Na zwycięzców konkursów czekają atrakcyjne nagrody
ufundowane przez organizatorów. Impreza i wesoła przy niej zabawa oraz liczne bogate w asortyment
kramy tworzą świąteczny nastrój.
Miejsca noclegowe w mieście i na terenie gminy oferują ośrodki wypoczynkowe i agroturystyczne oraz
hotele i schroniska młodzieżowe. Szeroką ofertę dla turystów posiada Ośrodek „KORMORAN” położony
na granicy miasta Sulęcin w sąsiedztwie stawów i lasów. Dysponuje on ponad 100 miejscami
noclegowymi w sezonie letnim i 70 miejscami w okresie zimowym. Ponadto w swojej ofercie posiada:
restaurację, basen kryty, saunę, jacuzzi, gabinet kosmetyczny, gabinet masażu, salon gier, trzy łowiska
dla wędkarzy, wypożyczalnię sprzętu wędkarskiego, plac zabaw dla dzieci, kąpielisko oraz wiele innych
atrakcji. Oferta ośrodków wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Sulęcin jest bardzo szeroka i
każdy z nich posiada własne propozycje wypoczynku, takie jak: jazda konno lub bryczką, wędkowanie,
rejs łodzią lub kajakiem.
Zapraszamy na wypoczynek do Sulęcina.
Dane teleadresowe:
Urząd Miejski w Sulęcinie
ul. Lipowa 18
69-200 Sulęcin
www.sulecin.pl
adres e-mail
strona 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)