boisko do piłki ręcznej kosz do koszykówki kosz do

Komentarze

Transkrypt

boisko do piłki ręcznej kosz do koszykówki kosz do
3000
100
200
1300
708
100
1300
boisko do piłki ręcznej
boisko do tenisa
boisko do siatkówki
500
boisko do koszykówki
kosz do koszykówki
kosz do koszykówki
150
furtka
szerokość 125 cm
5
445
445
5
245
5
5
1992,5
1992,5
5
1992,5
lokalizacja ruchomych
słupków do tenisa i siatkówki
700
5
5
200
601,5
5
200
18
0
R
60
0
R9
5
5
587
132
5
18
0
00
1300
5
594,5
5
293
5
293
594,5
5
5
890
300
813
piłkochwyt o wysokości 6,0 m
8
15,00
23,00
23,00
400
8
piłkochwyt o wysokości 6,0 m
15,00
1300
700
1011,5
543,5
632,5
5
5
632,5
543,5
5
1011,5
5
5
132
587
5
5
5
5
furtkobrama
szerokość 300 cm
kosz do koszykówki
Budowa boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Wierzchy 21
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
kosz do koszykówki
Biuro projektowe
MAGA
150
5
5
furtka
szerokość 125
245
601,5
700
5
lokalizacja ruchomych
słupków do tenisa i siatkówki
Inwestor
Gmina Osie
Osie, ul. Dworcowa 6
Tytuł
rysunku
Rzuty boisk
Projektant
Zbigniew Klinicki
Specjalność
Nr upr.bud.
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Nr rys.
Data
25.10.2010
Skala 1:150
Przekrój przez nawierzchnie poliuretanową boiska
Przekrój przez nawierzchnie utwardzone - place
Nawierzchnia poliuretanowa grub 14 mm
warstwa stabilizująca granulatu gumowego
i kruszywa o grub. 30 - 35 mm
warstwa wyrównawcza drobnogranulowa grub. 3 cm
warstwa kruszywa kam. ( 0 - 31,5 mm) grub. 5 cm
warstwa kruszywa kam. ( 31,5 - 63 mm) grub. 10 cm
warstwa odsączająca piasku 10 cm
Kostka chodnikowa grub 6 cm
podsypka cementowo piaskowa 5 cm - zagęszczona
warstwa odsączajaca - podsypka piaskowa 10 cm
Obrzeża betonowe 8 x 30 cm
Żwirek płukany
ława betonowa z oporem
Dren o średnicy 80 mm
Budowa boiska wielofunkcyjnego
Nr rys.
MAGA
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
Biuro projektowe
o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Wierzchy 21
Inwestor
Gmina Osie
Osie, ul. Dworcowa 6
Tytuł
rysunku
Przekrój przez nawierzchnie
Projektant
Zbigniew Klinicki
Specjalność
Nr upr.bud.
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Data
31.08.2012
SIATKA POWLEKANA 35 X 35 X 2,5 mm
SŁUPY 60,0 x 4 mm
Wypełnienie panele z pretów 4 - 5 mm
POPRZECZKI 42 X 3 mm
LINKI NOŚNE POWLEKANE 3,2 mm
SŁUPY 60,0 x 4 mm
POPRZECZKI 42 X 3 mm
Wypełnienie panele z pretów 4 - 5 mm
89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4
Budowa boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Wierzchy 21
Biuro projektowe
MAGA
SŁUPY 60,0 x 4 mm
Inwestor
Gmina Osie
Osie, ul. Dworcowa 6
Tytuł
rysunku
Elementy ogrodzenia
Projektant
Zbigniew Klinicki
Specjalność
Nr upr.bud.
konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87
Nr rys.
Data
31.08.2012
Skala 1:50

Podobne dokumenty