Stowarzyszenie producentów i dystrybutorów sprzętu AGD

Komentarze

Transkrypt

Stowarzyszenie producentów i dystrybutorów sprzętu AGD
Stowarzyszenie producentów i
dystrybutorów sprzętu AGD CECED
Węgry
2014-05-12 12:36:40
2
W dniu 21 września 2004 jedenaście przedsiębiorstw produkujących i dystrybujących sprzęt gospodarstwa
domowego założyło stowarzyszenie pod nazwą CECED Węgry – Stowarzyszenie Ochrony Interesów Producentów i
Dystrybutorów sprzętu gospodarstwa domowego.
W dniu 21 września 2004 jedenaście przedsiębiorstw produkujących i dystrybujących sprzęt gospodarstwa
domowego założyło stowarzyszenie pod nazwą CECED Węgry – Stowarzyszenie Ochrony Interesów Producentów i
Dystrybutorów sprzętu gospodarstwa domowego.
Obecni członkowie stowarzyszenia, to BSH Sp. z.o.o.. (krajowy dealer firm Bosch, Siemens i Ufesa), Candy
Hoover Hungary Sp.z.o.o., DOMETIC S.A., producent lodówek Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Sp.z.o.o., Gorenje
Budapest Sp.z.o.o., Groupe SEB Central Europe Sp.z.o.o. ( krajowy dealer firm Tefal, Moulinex, Rowenta i Krups),
Hauser Magyarország Sp.z.o.o, krajowy dealer firmy Beko, Indesit Company Magyarország Sp.z.o.o., LG
Electronics Magyar Sp.z.o.o., Miele Sp.z.o.o., Panasonic Marketing Europe GmbH – filia w Europie Południowo
Wschodniej, Samsung Electronics Magyar S.A. i Whirlpool Węgry Sp.z.o.o.
Stowarzyszenie CECED Węgry obsługuje również funkcję przedstawicielstwa węgierskiej filii Sony Europe Ltd.
CECED
Stowarzyszenie CECED Węgry jest członkiem CECEDu, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Interesów
Producentów i Dystrybutorów sprzętu gospodarstwa domowego. Ta gałąź gospodarki bezpośrednio zatrudnia
200 tysięcy osób i osiąga roczne obroty 35 milliardów euro.
Firmy członkowskie to producenci i dystrybutorzy dużego sprzetu AGD, jak lodówki, pralki kuchenki i zmywarki,
małego sprzetu AGD, jak roboty kuchenne, odkurzacze, oraz domowych urządzeń ogrzewczych i
klimatyzacyjnych.
CECED - Conseil Européen de la Contruction d'appareils Domestiques (jako Rada Europejskich Producentów
Sprzętu Gospodarstwa Domowego) powstała w 1958 roku. Od 1997 reprezentuje interesy swoich członków w
europejskich instytucjach w Brukseli.
Organizacje stowarzyszone (26) działają w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Estoni, Francji, Grecji, Hollandii,
Polsce, Łotwii, na Litwie, na Węgrzech, w Nimczech, W Norwegii, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Portugalii,
Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacjii i Turcji.
Od 1997 członkami CECEDu są nie tylko krajowe stowarzyszenia, ale i również bezpośrednio producenci i
dystrybutorzy, których obecnie jest siedemnastu: (Arcelik, Ariston Thermo Group, BSH Bosch und Siemens
Hausgerate GmbH, Candy Hoover Group Srl, Daikin Europe N.V., De’Longhi SpA, AB Electrolux, Fagor Group,
Gorenje d.d., Groupe SEB, Indesit Company SpA , LG Electronics, Liebherr Hausgerate, Miele & Cie. GmbH & Co,
Philips Consumer Lifestyle B.V., Samsung Electronics és Whirlpool EMEA.).
Działalność
CECED Węgry od momentu powstania bierze aktywny udział w wypracowywaniu systemu utylizacji krajowych
odpadów elektrycznych i elektronicznych, fachowym opiniowaniu nawiązujących do tematu unijnych i krajowych
przepisów prawnych, przetwarzaniem krajowych i międzynarodowych doświadczeń, utrzymywaniem kontaktu z
instytucjami EU, a także z krajowymi ministerstwami i innymi instytucjami rządowymi.
Drugim głównym terenem działalności stowarzyszenia jest efektywność energetyczna.
W tym temacie opracowanych zostało wiele badań dot. sytuacji krajowych gospodarstw domowych.
Pierwszym z nich było opublikowane w lutym 2009 pierwsze badanie CO2 ukazujące potencjalne oszczędności
kryjące się w wymianie przestarzałych, energochłonnych urządzeniach AGD.
3
Najnowsze studium, przedstawiające obecną sytuację gospodarstw domowych przedstawia strona
http://www.cecedhu.hu/aktualis/hirek/68/
Kampania Forgó Morgó
W latach 2006 – 2008, wspólnie z ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Sp.z.o.o., największą krajową
organizacją koordynującą zbiórkę i utylizację e-odpadów, została zorganizowana krajowa kampania oszczędności
energetycznej pod nazwą Forgó Morgó. Celem kampanii było nakłonienie do wymiany spotykanych w
węgierskich gospodarstwach domowych przestarzałego, szkodliwego dla środowiska, energochłonnego sprzętu
AGD na nowy, nowoczesny, przyjazny dla środowiska i energooszczędny. Oprócz tego celem kampanii była
popularyzacja zbiórki, ekologicznej utylizacji i neutralizacji odpadów elektronicznych, oraz wezwanie do
powiększenia świadomości ochrony środowiska.
Emblematem kampanii jest figurka Forgó Morgó, „który” od 2006 we wszystkich materiałach medialnych gra rolę
doradcy energetycznego. Celem tego jest wykreowanie pozytywnej osobowości ukierunkowującej zwyczaje
konsumentów w stronę świadomości środowiskowej i zwracającej uwagę na wagę oszczędzania energii.
Pozostała działalność
CECED Węgry nie jest jedynie branżowym partnerem przy regulacji przepisów gospodarki odpadami i
efektywności energetycznej, ale również w sprawach regulacji polityki produktów, (np. ecodesign i nowa
etykietka sprawności energetycznej, regulowanie przepisów dotyczących części składowych produktów
elektronicznych), a także przy opracowywaniu nowych przepisów ochrony klienta, regulacji kwestji handlowych i
konkurencyjnościowych, współpracując z odpowiednimi ministerstwami i innymi instytucjami rządowymi (np.
NFH, czyli Narodowy Urząd Ochrony Konsumenta, GVH, czyli Urząd Gospodarczej Konkurencyjności).
Od 2012 r. CECED Węgry lobbuje również w sprawie regulacji prawnych handlu elektronicznego: celem jest
wypracowanie równoprawnych warunków konkurencyjnych pomiędzy kanałami offline i online, oraz wspieranie
bezpieczeństwa zakupów internetowych. Do działań tych CECED Węgry przłączyło się w roku 2013, jako członek
SzEK.org. (Stowarzyszenie Handlowców Elektronicznych).
Jest również godną podkreślenia ukierunkowana na osiągnięcie wspólnych wytycznych współpraca z innymi
branżowymi stowarzyszeniami i organizacjami cywilnymi oraz przedstawicielstwo branży w mediach.
Kontakt:
CECED Magyarország Egyesülés
1132 Budapest, Váci út 12., 1.em. 1.
Tel: +36 1 224 7735
Fax: +36 1 224 7736
Email: [email protected]
www.cecedhu.hu
www.forgomorgo.hu
Dyrektor:
4
Mészáros Fanni
[email protected]
5