certyfikat IPMA

Komentarze

Transkrypt

certyfikat IPMA
Dlaczego powinieneś zainteresować się certyfikacją IPMA-Student?
Rynek pracy poszukuje absolwentów przygotowanych do pracy w projektach, znających podstawowe metody i narzędzia, gotowych
do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami.
Zawód kierownika projektu jest aktualnie jednym z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych.
Polskie uczelnie wyższe dążąc do zapewnienia studentom wiedzy i umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy,
elastycznie dostosowują swoje programy nauczania do światowych standardów i umożliwiają studentom, dzięki akredytacji swoich
programów nauczania, uzyskanie w ramach studiów profesjonalnych certyfikatów.
IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjonalnego systemu oceny
kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób jak i całych organizacji,. Międzynarodowy system certyfikacji
IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek
rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.
Poza produktami skierowanymi do kadry managerskiej, IPMA Polska ma w swojej ofercie cały wachlarz produktów adresowanych
wprost do studentów – Project Master (konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania projektami), staże z zakresu
zarządzania projektami (Konkurs: Young Project Management Program YPMP) oraz seminaria i warsztaty Young Crew.
Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji, kwalifikacji które są uniwersalne, niezależne
od branży.
Biorąc udział w konkursach Project Master, Young Project Management Program oraz uzyskując certyfikat IPMA-Student znacznie
poprawisz swoją pozycję na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Jako posiadacz certyfikatu IPMA-Student stajesz się członkiem
międzynarodowej profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA - międzynarodowy
networking otwiera przed Tobą globalny rynek pracy.
Jakie kompetencje musisz posiadać aby uzyskać certyfikat IPMA-Student?
Abyś mógł legitymować się certyfikatem IPMA-Student powinieneś wykazać się znajomością wybranych, podstawowych elementów
dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie. Powinieneś również
prezentować postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu. Szczegółowe wymagania kompetencyjne
są opublikowane w „Przewodniku NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne” oraz „Efekty Kształcenia IPMA-Student”.
Kto może przystąpić do egzaminu IPMA-Student?
Do egzaminu certyfikacyjnego przystąpić mogą studenci lub absolwenci (po warunkiem przystąpienia do egzaminu IPMA-Student:
nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia, którzy uzyskali zaliczenie
przedmiotów akredytowanych przez IPMA Polska oraz wniosą stosowną opłatę na rzecz IPMA Polska.
Koszt egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student wynosi 300 PLN, czyli mniej niż 25% kosztu najniższego certyfikatu w systemie
certyfikacji IPMA 4-L-C, certyfikatu IPMA-D (Certtified Project Management Associate). Dodatkowo, jeśli w ciągu roku od uzyskania
certyfikatu IPMA-Student przystąpisz do certyfikacji IPMA-D, uzyskasz upust w cenie egzaminu IPMA-D w wysokości kosztu
egzaminu IPMA-Student. W takim przypadku, IPMA-Student będzie bezpłatną formą przygotowania się do certyfikacji IPMA-D.
Jak wygląda organizacja egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?
Egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student są organizowane bezpośrednio na Uczelniach, przez Wydziały, które uzyskały akredytację
IPMA Polska w zakresie certyfikacji IPMA-Student.
Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w formie elektronicznej lub pisemnej, składa się ze 100 pytań w formule testu
jednokrotnego wyboru (wybór najlepszej spośród czterech opcji odpowiedzi), trwa 100 minut.
Jeśli potwierdzisz swoje kompetencje w stopniu wymaganym na tym poziomie certyfikacji otrzymasz dwa egzemplarze certyfikatu
IPMA-Student, jeden wydrukowany w języku polskim, jeden w angielskim. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje nazwisko
zostanie opublikowane na stronie ipma.pl w Wykazie Osób Certyfikowanych.
Jak przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?
IPMA Polska wraz z akredytowanymi uczelniami oferuje uprawnionym studentom możliwość testowania wiedzy poprzez
przystąpienie do e-Quizów IPMA-Student i e-Sprawdzianu IPMA-Student (symulowany egzamin IPMA-Student).
Gdzie znajdziesz więcej dodatkowych informacji?



portal IPMA-Student ( http://ipma-student.pl )
MOODLE Mobile do pobrania bezpłatnie z Google Play / AppStore
Aplikacja IPMA-Student dostępna bezpłatnie na urządzeniach mobilnych z Google Play / AppStore
Więcej informacji uzyskasz bezpośrednio w Biurze IPMA Polska, w uczelnianych Biurach Karier
i u koordynatorów ds. IPMA-Student na akredytowanych Wydziałach.

Podobne dokumenty