Ogólnopolski Tydzień Kariery

Komentarze

Transkrypt

Ogólnopolski Tydzień Kariery
Powiatowy Urząd Pracy
32-300 Olkusz, ul. Minkiewicza 2
tel./fax (032) 643-43-48; 643-05-38
www.pup.olkusz.info.pl
Ogólnopolski Tydzień Kariery
z udziałem Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu
5-8 październik 2009 roku
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu dołączył do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych
Rzeczpospolitej Polskiej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) to ogólnopolskie i lokalne inicjatywy środowisk
doradców zawodowych na rzecz wspomagania drogi do edukacji, zawodu, pracy i kariery.
Do kogo skierowany jest Ogólnopolski Tydzień Kariery?
Dla każdego w każdym wieku!
Adresatami są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji,
zawodu, pracy , kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zatem zarówno do zainteresowanych uczniów,
studentów, jak i osób dorosłych.
Więcej informacji o OTK można uzyskać na stronie internetowej: www.tydzienkariery.pl oraz
www.wup-krakow.pl
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
proponuje „ Spacer po krainie zawodów”.
HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA „SPACER PO KRAINIE ZAWODÓW”
5 październik 2009r. - Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu, ul. Minkiewicza 2
- „Galeria zawodów” - wystawa zorganizowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu
- „Grasz o staż” - quiz dla reprezentacji szkół średnich (uczniowie klas maturalnych
4-osobowe zespoły)
- Quiz zawodoznawczy - quiz dotyczy zagadnień związanych z rynkiem pracy, zawodami.
6 październik 2009r. Aula w Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu, ul.Fr. Nullo 32
- „Poznaj mój zawód” - prezentacja przygotowana przez uczniów klas zawodowych
( 4-osobowe zespoły przedstawiają swój wyuczony zawód według klasyfikacji zawodów).
7 październik 2009r. Aula w Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu, ul.Fr. Nullo 32
- „Dinozawodland” – wystąpienie przedstawicieli zawodów zanikających oraz zawodów
na topie.
8 październik 2009r
Przedsiębiorstwo „Marlibo” w Olkuszu, ul Wspólna 1
- „ Wywiad z wampirem sukcesu” – wywiad z człowiekiem sukcesu Powiatu Olkuskiego.
Zapraszamy do udziału uczniów, studentów, osoby dorosłe
Informacji udzielają doradcy zawodowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu
pok. 1 i pok. 20 oraz pod nr telefonu 032/ 643-43-48 w. 256
Prosimy o wcześniejsze zapisy