NETCALL - wariant GABINETY

Komentarze

Transkrypt

NETCALL - wariant GABINETY
NETCALL - wariant GABINETY
TELETRONIKA
Od 1967 roku jesteśmy ekspertem
w dziedzinie systemów dla Służby
KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ
Zdrowia.
NETCALL
SYSTEMU KOLEJKOWEGO
Kilka wersji systemów
kolejkowych dostosowanych do
specyfiki obiektów medycznych.
OPROGRAMOWANIE
Niezawodne oprogramowanie
sieciowe na platformie .NET firmy
Microsoft, funkcjonujące w
sieciach przewodowych i
bezprzewodowych.
GWARANCJA
Nasze urządzenia wykonane są z
najwyższej jakości podzespołów i
obudów z tworzywa ABS - objęte
są 2-letnią gwarancją.
CERTYFIKATY
Wszystkie urządzenia systemu
NetCall spełniają wymogi
dyrektywy EMC i oznakowane są
europejskim znakiem CE.
www.callnet.com.pl
NETCALL - wariant GABINETY
Charakterystyka wariantu PC-GABINETY
ZASTOSOWANIE:
TELETRONIKA
Od 1967 roku jesteśmy ekspertem
Wariant PC-GABINETY systemu kolejkowego przeznaczony jest do organizacji kolejek
pacjentów do gabinetów lekarskich (stomatologicznych) w placówce medycznej,
w oparciu o istniejącą w obiekcie sieć komputerową.
Dostępne są dwie wersje oprogramowania, pozwalające na kolejkowanie pacjentów
w kolejności ich przybycia, albo według zapisów na określone godziny.
w dziedzinie systemów dla Służby
Zdrowia.
NETCALL
Kilka wersji systemów
kolejkowych dostosowanych do
CECHY SYSTEMU:
- system kolejkowy funkcjonuje przez istniejącą w obiekcie sieć komputerową i nie wymaga instalacji
przewodowej poza podłączeniem urządzeń do komputerów,
- kierowanie ruchem pacjentów dla 1...9 odrębnych kolejek do gabinetów,
- drukowanie i wydawanie biletów numerowych dla pacjentów przez pracownika rejestracji po
zarejestrowaniu do właściwego gabinetu (lekarza),
- pacjenci oczekują na wezwanie we wspólnej poczekalni.
specyfiki obiektów medycznych.
SERWER SYSTEMU - KOMPUTER W REJESTRACJI:
OPROGRAMOWANIE
Niezawodne oprogramowanie
- oprogramowanie NetCall-serwer zainstalowane na komputerze w rejestracji
- DRUKARKA BILETÓW NUMEROWYCH zapewnia czytelny wydruk z kolejnym numerem w kolejce
oraz informacjami pomocniczymi (nazwa gabinetu, data i czas, liczba oczekujących),
- zbiorczy wyświetlacz monitor LCD (lub TV) informujący o stanie i wywołaniach we wszystkich kolejkach.
sieciowe na platformie .NET firmy
Microsoft, funkcjonujące w
sieciach przewodowych i
GABINET:
- komputer z oprogramowaniem NetCall-klient.
bezprzewodowych.
FUNKCJONOWANIE:
GWARANCJA
Nasze urządzenia wykonane są z
Pacjent po załatwieniu formalności w rejestracji, zostaje przez pracownika dodany do kolejki właściwego
gabinetu i otrzymuje bilet z kolejnym numerem w kolejce - oczekuje na wezwanie w poczekalni, śledząc
wskazania zbiorczego wyświetlacza informacyjnego.
najwyższej jakości podzespołów i
są 2-letnią gwarancją.
Lekarz rejestracji obsługuje przydzieloną mu kolejkę pacjentów za pomocą aplikacji NetCall-klient:
- WEZWANIE-OBSŁUGA pacjenta: krótki sygnał akustyczny i wywołanie pacjenta na wyświetlaczu zbiorczym.
- Po zakończeniu obsługi możliwe jest wywołanie kolejnego pacjenta z kolejki.
- ZAKOŃCZENIE obsługi pacjentów.
CERTYFIKATY
Aplikacja umożliwia równiez wywołanie dowolnego numeru poprzez wpisanie go z klawiatury (np. w celu
powtórzenia wywołania lub zmiany kolejności).
obudów z tworzywa ABS - objęte
Wszystkie urządzenia systemu
NetCall spełniają wymogi
dyrektywy EMC i oznakowane są
europejskim znakiem CE.
UWAGI:
Ze względu na brak indywidualnych wyświetlaczy przy gabinetach, wariant może być stosowany
tylko w obiektach, gdzie istnieje jedna lub dwie wspólne poczekalnie do kilku gabinetów.
Wyświetlacz zbiorczy LCD (TV) oprócz informacji o bieżącym stanie kolejek, sygnalizuje wezwania
z wszystkich gabinetów.
www.callnet.com.pl
NETCALL - wariant GABINETY
NETCALL - GABINETY - wyświetlacz monitor LCD/TV.
REJESTRACJA - POCZEKALNIA
GABINETY
Urządzenia systemu Net-Call:
TELETRONIKA
- serwer Net-Call
w rejestracji
Od 1967 roku jesteśmy ekspertem
w dziedzinie systemów dla Służby
- drukarka biletów
Zdrowia.
- klient Net-Call
NETCALL
Kilka wersji systemów
- ZBIORCZY wyświetlacz
monitor LCD/TV
kolejkowych dostosowanych do
specyfiki obiektów medycznych.
OPROGRAMOWANIE
Niezawodne oprogramowanie
sieciowe na platformie .NET firmy
Microsoft, funkcjonujące w
sieciach przewodowych i
bezprzewodowych.
GWARANCJA
Nasze urządzenia wykonane są z
najwyższej jakości podzespołów i
obudów z tworzywa ABS - objęte
są 2-letnią gwarancją.
CERTYFIKATY
Wszystkie urządzenia systemu
NetCall spełniają wymogi
dyrektywy EMC i oznakowane są
europejskim znakiem CE.
www.callnet.com.pl
NETCALL - wariant GABINETY
SERWER: drukarka biletów numerowych
TELETRONIKA
Od 1967 roku jesteśmy ekspertem
w dziedzinie systemów dla Służby
Zdrowia.
NETCALL
Kilka wersji systemów
kolejkowych dostosowanych do
specyfiki obiektów medycznych.
OPROGRAMOWANIE
Niezawodne oprogramowanie
ZASTOSOWANIE:
Drukarka przeznaczona jest do wydawania pacjentom biletów z kolejnym numerem
do właściwego gabinetu przez pracownika rejestracji.
sieciowe na platformie .NET firmy
Microsoft, funkcjonujące w
sieciach przewodowych i
bezprzewodowych.
GWARANCJA
Nasze urządzenia wykonane są z
DANE TECHNICZNE:
Drukarka termiczna WTP150V3 z interfejsem USB (oraz RS232).
MONTAŻ:
Drukarka dołączona jest do serwera systemu kolejkowego i obsługiwana przez pracownika rejestracji
(aplikacja NetCall-serwer).
najwyższej jakości podzespołów i
obudów z tworzywa ABS - objęte
są 2-letnią gwarancją.
CERTYFIKATY
FUNKCJONOWANIE:
Aktywowanie drukarki następuje w wyniku dodania pacjenta do właściwej kolejki przez pracownika
rejestracji. Oprócz numeru, wydruk zawiera informacje pomocnicze: nazwa placówki medycznej, nazwa
kolejki, data i czas, liczba oczekujących w kolejce.
Wszystkie urządzenia systemu
NetCall spełniają wymogi
dyrektywy EMC i oznakowane są
europejskim znakiem CE.
www.callnet.com.pl
NETCALL - wariant GABINETY
SERWER: zbiorczy wyświetlacz informacyjny LCD/TV
TELETRONIKA
Od 1967 roku jesteśmy ekspertem
w dziedzinie systemów dla Służby
Zdrowia.
NETCALL
Kilka wersji systemów
kolejkowych dostosowanych do
specyfiki obiektów medycznych.
OPROGRAMOWANIE
Niezawodne oprogramowanie
ZASTOSOWANIE:
sieciowe na platformie .NET firmy
Microsoft, funkcjonujące w
Monitor LCD (TV) przeznaczony jest do wyświetlania zbiorczej informacji o obsługiwanych
numerach, sygnalizując jednocześnie wezwania klientów.
sieciach przewodowych i
bezprzewodowych.
GWARANCJA
Nasze urządzenia wykonane są z
najwyższej jakości podzespołów i
obudów z tworzywa ABS - objęte
są 2-letnią gwarancją.
CERTYFIKATY
Wszystkie urządzenia systemu
NetCall spełniają wymogi
dyrektywy EMC i oznakowane są
DANE TECHNICZNE:
Dowolny monitor LCD conajmniej 24 cale z wejściem VGA lub HDMI o rozdzielczości min. 1024x768.
Dowolny telewizor z wejściem VGA-PC lub HDMI o rozdzielczości min. 1024x768.
MONTAŻ:
Monitor informacyjny dołączony jest do komputera z serwerem systemu kolejkowego i umieszczony
w miejscu widocznym dla oczekujących pacjentów (montaż ścienny uchwytem systemu VESA).
Odległość monitora od serwera NetCall jest ograniczona standardem kabli VGA/HDMI i nie powinna
przekraczać 10 metrów.
Monitor wymaga dodatkowego wyjścia VGA/HDMI w komputerze serwera lub zewnętrznego konwertera.
FUNKCJONOWANIE:
W trakcie obsługi pacjentów, monitor wyświetla aktualnie (ostatnio) obsługiwane numery na 3 pozycjach.
W przypadku wzywania pacjenta przez dowolny z gabinetów, numer wzywany wyświetlany jest
w sposób przerywany (migotanie) przez około 11 sekund w górnym wierszu wyświetlacza - ostatnie
w kolejności emitowania dwie informacje przesunięte zostają w dół o jedną pozycję, a ostatnia jest kasowana.
europejskim znakiem CE.
www.callnet.com.pl
NETCALL - wariant GABINETY
Oprogramowanie NetCall-serwer - interfejs GABINETY
TELETRONIKA
Od 1967 roku jesteśmy ekspertem
w dziedzinie systemów dla Służby
Zdrowia.
NETCALL
Kilka wersji systemów
kolejkowych dostosowanych do
specyfiki obiektów medycznych.
OPROGRAMOWANIE
Niezawodne oprogramowanie
sieciowe na platformie .NET firmy
Microsoft, funkcjonujące w
sieciach przewodowych i
bezprzewodowych.
ZASTOSOWANIE:
GWARANCJA
Nasze urządzenia wykonane są z
najwyższej jakości podzespołów i
obudów z tworzywa ABS - objęte
są 2-letnią gwarancją.
CERTYFIKATY
Wszystkie urządzenia systemu
NetCall spełniają wymogi
dyrektywy EMC i oznakowane są
europejskim znakiem CE.
Aplikacja NetCall-serwer pracuje na komputerze w rejestracji i przeznaczona jest do
organizacji oraz obsługi kolejek pacjentów - umożliwia personelowi dodawanie pacjentów
do kolejek właściwych gabinetów, a lekarzom obsługę tych kolejek przez sieć komputerową.
Zapewnia sterowanie drukarką biletów numerowych oraz wyświetlaczem informacyjnym
zbiorczym (monitorem LCD).
Interfejs GABINETY przeznaczony jest do kolejkowania pacjentów według
kolejności przybycia.
CHARAKTERYSTYKA:
- obsługa 1...9 kolejek do gabinetów,
- dodawanie pacjentów na koniec kolejki lub z priorytetem na początek kolejki,
- możliwość usunięcia numeru z kolejki,
- podgląd numerów w kolejce,
- opcja zerowania kolejki (oprócz automatycznego zerowania każdego dnia),
- sterowanie drukarką i monitorem LCD jako wyświetlaczem informacyjnym zbiorczym.
www.callnet.com.pl
NETCALL - wariant GABINETY
Oprogramowanie NetCall-serwer - interfejs GABINETY-CZAS
TELETRONIKA
Od 1967 roku jesteśmy ekspertem
w dziedzinie systemów dla Służby
Zdrowia.
NETCALL
Kilka wersji systemów
kolejkowych dostosowanych do
specyfiki obiektów medycznych.
OPROGRAMOWANIE
Niezawodne oprogramowanie
sieciowe na platformie .NET firmy
Microsoft, funkcjonujące w
sieciach przewodowych i
bezprzewodowych.
ZASTOSOWANIE:
GWARANCJA
Nasze urządzenia wykonane są z
najwyższej jakości podzespołów i
obudów z tworzywa ABS - objęte
są 2-letnią gwarancją.
CERTYFIKATY
Wszystkie urządzenia systemu
NetCall spełniają wymogi
dyrektywy EMC i oznakowane są
europejskim znakiem CE.
Aplikacja NetCall-serwer pracuje na komputerze w rejestracji i przeznaczona jest do
organizacji oraz obsługi kolejek pacjentów - umożliwia personelowi dodawanie pacjentów
do kolejek właściwych gabinetów, a lekarzom obsługę tych kolejek przez sieć komputerową.
Zapewnia sterowanie drukarką biletów numerowych oraz wyświetlaczem informacyjnym
zbiorczym (monitorem LCD).
Interfejs GABINETY-CZAS przeznaczony jest do kolejkowania pacjentów według
kolejności ich umówienia na wizytę (zapisy na godziny).
CHARAKTERYSTYKA:
- obsługa 1...9 kolejek do gabinetów,
- dodawanie pacjentów do kolejek według umówionej godziny wizyty (dla każdego gabinetu ustala się
indywidualnie godzinę rozpoczęcia pracy oraz odstęp między wizytami: 15, 20 lub 30 minut, zgodnie
z systemem umawiania i zapisywania),
- możliwość usunięcia numeru z kolejki,
- podgląd numerów w kolejce,
- opcja zerowania kolejki (oprócz automatycznego zerowania każdego dnia),
- sterowanie drukarkąi monitorem LCD jako wyświetlaczem informacyjnym zbiorczym.
- wersja GABINETY-CZAS nie obsługuje przekierowywania pacjentów pomiędzy kolejkami, ze względu
na ściśle ustaloną kolejność według godzin i minut zaplanowanych wizyt.
www.callnet.com.pl
NETCALL - wariant GABINETY
Oprogramowanie NetCall-klient
TELETRONIKA
Od 1967 roku jesteśmy ekspertem
w dziedzinie systemów dla Służby
Zdrowia.
NETCALL
Kilka wersji systemów
kolejkowych dostosowanych do
specyfiki obiektów medycznych.
OPROGRAMOWANIE
Niezawodne oprogramowanie
sieciowe na platformie .NET firmy
Microsoft, funkcjonujące w
sieciach przewodowych i
bezprzewodowych.
ZASTOSOWANIE:
GWARANCJA
Nasze urządzenia wykonane są z
najwyższej jakości podzespołów i
Aplikacja NetCall-klient pracuje na komputerze lekarza w gabinecie i przeznaczona jest
do wzywania kolejnych pacjentów z kolejki w celu ich obsługi.
Zapewnia sterowanie indywidualnym wyświetlaczem numerów nad drzwiami gabinetu
w przypadkach, gdy pacjenci oczekują pod drzwiami gabinetów.
obudów z tworzywa ABS - objęte
są 2-letnią gwarancją.
CHARAKTERYSTYKA:
CERTYFIKATY
- wezwanie, obsługa i zakończenie obsługi pacjenta z kolejki organizowanej przez serwer systemu
(kolejność dodawania w trybie GABINETY lub zapisów w trybie GABINETY-CZAS),
- możliwość wywoływania dowolnych numerów wpisanych bezpośrednio z klawiatury, niezależnie
od kolejki na serwerze.
Wszystkie urządzenia systemu
NetCall spełniają wymogi
dyrektywy EMC i oznakowane są
europejskim znakiem CE.
UWAGI:
Aplikacja umożliwia również przekierowanie obsługiwanego pacjenta do dowolnej innej kolejki,
na początek lub na jej koniec. Przekierowanie NIE może być używane w wariancie GABINETY-CZAS,
ponieważ spowodowałoby to całkowite zakłócenie kolejności ustalanej według zapisów oraz
niemożliwe byłoby stwierdzenie, czy pacjent został przekierowany na początek czy koniec kolejki !!!
www.callnet.com.pl

Podobne dokumenty