Lista częstochowskiech organizacji pożytku publicznego

Komentarze

Transkrypt

Lista częstochowskiech organizacji pożytku publicznego
Czy wiesz, że 1% podatku dochodowego możesz przekazać organizacji pożytku
publicznego działającej w Częstochowie? W ten sposób Twoje pieniądze
pozostaną w naszym mieście i zaprocentują działaniami naszych rodzimych
stowarzyszeń, fundacji i klubów.
Odwiedź www.ngo.czestochowa.pl i dowiedz się więcej.
Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za rok 2013
Organizacje z siedzibą zarządu głównego w Częstochowie:
NAZWA
"Instytut Edukacji i Rozwoju"
"Promyczek Słońca"
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Jozue"
Częstochowski Kolarski Klub Sportowy "Kolejarz-Jura"
Częstochowskie Stowarzyszenie "Etoh"
Częstochowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej dla Dzieci i Dorosłych
"Dar Serca"
Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu
Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
"Powrót z U" Oddział Wojewódzki z Częstochowie
Fundacja "777"
Fundacja "Lekarze z Misją"
Fundacja "Masz Szansę Żyć" im. Andrzeja Olaka Przy IX Liceum
Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Częstochowie
Fundacja "Promyk Nadziei"
Fundacja "Tęczowy Parasol"
Fundacja Akademicka "Na Progu"
Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
Fundacja Dar Dla Najmniejszych
Fundacja Pomocy Kobietom Eurohelp
Fundacja Studencka "Młodzi - Młodym"
Fundacja Świętego Barnaby
Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne "Betel"
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich im. bł. ks. Jerzego
Popiełuszki
Klub Ogólnosportowy "Victoria 1922"
Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych
Rzeczypospolitej Polskiej
Ochotnicza Straż Pożarna Częstochowa – Błeszno
Ogólnopolskie Zrzeszenie Emerytów i Rencistów
Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób i Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Częstochowie
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów "Macierz"
Samodzielne Koło Terenowe Nr 56 Społecznego Towarzystwa
KRS
0000182271
0000279787
0000226783
0000339561
0000318304
0000266366
0000137415
0000098534
0000134139
0000361597
0000295330
0000246936
0000289674
0000208927
0000393013
0000308935
0000067093
0000271012
0000341912
0000270261
0000306549
0000087707
0000173204
0000062543
0000329427
0000072767
0000189919
0000402816
0000094246
0000023391
0000178309
Oświatowego w Częstochowie
Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 188
w Częstochowie
Stowarzyszenie "Kapela Jasnogórska"
Stowarzyszenie "SOS-WZW"
Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki
Stowarzyszenie Klub Sportowy "APN"
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Uśmiech Dziecka"
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, z Autyzmem i
Zaburzeniami Pokrewnymi "Daj Mi Czas"
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dializowanym "Nefro"
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Skrawek Nieba"
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Ruchowo "Razem"
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Podaj Dalej"
Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Serce"
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej
Stowarzyszenie Sympatyków "Collegium Cantorum"
Stowarzyszenie Traugutt Dla Przyszłości
Stowarzyszenie Więzionych Internowanych i Represjonowanych "WIR"
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z
Kalkuty w Częstochowie
Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"
Stowarzyszenie Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi "Tacy Sami"
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Agape"
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
Uczniowski Klub Sportowy "Ajaks" Częstochowa
Unia Obrony Praw Lokatorów Mieszkańców Woj. Śląskiego z Siedzibą w
Częstochowie
Organizacje z siedzibą oddziału w Częstochowie:
NAZWA
KRS
0000096615
0000043960
0000118394
0000037069
0000294969
0000121608
0000277260
0000056401
0000225360
0000207657
0000042118
0000339268
0000162061
0000044175
0000104379
0000101177
0000174271
0000290637
0000014042
0000140741
0000312796
0000201414
0000030843
0000030218
0000014656
0000243026
0000452534
0000158480
CEL SZCZEGÓŁOWY
Polski Czerwony Krzyż
0000225587
Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami w Polsce
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Śląski Oddział Regionalny
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
0000154454
Śląski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża w
Katowicach Oddział Rejonowy
PCK w Częstochowie
Oddział Częstochowa
0000131323
Oddział Miejski w Częstochowie
0000273051
Hufiec Częstochowa