Nowy zawód – nowe jutro – szkolenia dla osób odchodzących z

Komentarze

Transkrypt

Nowy zawód – nowe jutro – szkolenia dla osób odchodzących z
1
Nowy zawód – nowe jutro – szkolenia dla osób
odchodzących z rolnictwa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
CZY JESTEŚ GOTOWY NA NOWE JUTRO?
„Nowy zawód – nowe jutro” – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa
Od 1 czerwca 2011 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje
projekt pn: „Nowy zawód – nowe jutro” – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działanie 8.1 „Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytet VIII „Regionalne kadry
gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem ogólnym projektu jest wsparcie procesu restrukturyzacji podkarpackiego
rolnictwa poprzez pomoc osobom odchodzącym z rolnictwa lub rybołówstwa w
uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych pozwalających na podjęcie zatrudnienia
lub samozatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe na terenie województwa
podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym:
●
●
osoby odchodzące z rolnictwa tj. rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domownicy (w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników), zamieszkujący w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub w mieście do 25 tys.
mieszkańców, którzy wykonują działalność rolniczą, zamierzający podjąć zatrudnienie w
obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub pozarolniczą działalność
gospodarczą,
osoby odchodzące z rybołówstwa/rybactwa (osoby będące zatrudnione przy połowie ryb i
innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych, a także przy gospodarowaniu
i ochronie zasobów ryb i innych organizmów wodnych), zamierzające podjąć zatrudnienie
w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub pozarolniczą działalność
gospodarczą.
Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dwóch edycjach (07.2011 i 01.2012) w
pięciu miastach: Przemyśl, Rzeszów, Mielec, Krosno, Stalowa Wola. Terminy składania
RIG Stalowa Wola. Rzeszów. Usługi Finansowe, Pożyczki Preferencyjne,
-1/2Usługi Doradcze, Szkoleniowe, Doradcze Proinnowacyjne,
02.03.2017
Rozwó
2
formularzy rekrutacyjnych będą podane do wiadomości na stronie internetowej PARR
S.A. – www.parr.pl, a także w prasie lokalnej i regionalnej.
Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń zawodowych dla 176
uczestników projektu, w tym 88 kobiet i 88 mężczyzn. Każdy z uczestników weźmie
udział w warsztatach aktywizacji zawodowej (6 godz.) oraz warsztatach
psychologicznych (3 godz.), a także skorzysta z indywidualnego doradztwa
zawodowego (1 godz.). Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z
jednego szkolenia zawodowego, po ukończeniu którego uzyska kwalifikacje zawodowe
niezbędne do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia w wybranym zawodzie.
Oferowane będą szkolenia z zakresu:
●
●
●
●
●
●
●
●
Florysta/ka – Bukieciarz/rka – 96 godz. (w tym również profesjonalna obsługa klienta i
obsługa kas fiskalnych);
Księgowość wspomagana komputerowo – 128 godz.;
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem – 144 godz.;
Kierowca kat. C, C+E z pełną kwalifikacją wstępną – 375 godz. (zakończone egzaminem
w OSK);
Barman/ka – Kelner/ka – Sommelier/ka – 192 godz. (wraz z podstawami j. angielskiego w
gastronomii);
Kierowca wózka widłowego z obsługą magazynu – 136 godz. (wraz z egzaminem
poświadczającym uprawnienia);
Operator/ka koparko-ładowarki – 208 godz. (wraz z egzaminem poświadczającym
uprawnienia);
Operator/ka walca drogowego – 136 godz. (wraz z egzaminem poświadczającym
uprawnienia);
Bliższe informacje nt. projektu w Biurze Projektu w Przemyślu:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (I piętro)
godziny otwarcia: 8.00 – 16.00,
tel. (16) 676 09 87, (16) 675 16 64
fax.(16) 676 09 86,
e-mail: [email protected]
Osoby do kontaktu:
●
●
●
●
Edyta Skolarczyk: (16) 676 09 87
Lucyna Maślany: (16) 676 09 88
Beata Chudzik: (16) 676 09 87
Zofia Wiśniewska: (16) 676 09 88
RIG Stalowa Wola. Rzeszów. Usługi Finansowe, Pożyczki Preferencyjne,
-2/2Usługi Doradcze, Szkoleniowe, Doradcze Proinnowacyjne,
02.03.2017
Rozwó