Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego KURSY

Komentarze

Transkrypt

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego KURSY
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Źródło:
http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/ratownictwo-medyczne/kursy-kwalifikowanej-pi-1/10079,KURSY-KWALIFIKOWANEJ-PIERWSZE
J-POMOCY-ROK-2016.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 15:46
KURSY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY – ROK 2016
Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art.13 ust 2 - 4 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013, poz. 757 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007
roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408), zatwierdził ramowy program
kursu KPP następującym podmiotom:
●
Placówka Kształcenia Ustawicznego „College Medyczny”; program kursu kpp zatwierdzony pismem znak:
BiZK.VII.6312.47.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku, kurs zaplanowany w terminie od 17 grudnia 2016 r. do 29 stycznia
2017 roku,
●
Stowarzyszenie SALUTEM; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.46.2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku;
kurs zaplanowany w terminie od 14 do 29 stycznia 2017 roku;
●
Podmiot „Ratownictwo Specjalistyczne Damian Łukomski”; program kursu zatwierdzony pismem znak:
BiZK.VII.6312.42.2016 z dnia 13 października 2016 roku; kurs zaplanowany w terminie od 15 października do
6 listopada 2016 roku;
●
Stowarzyszenie SALUTEM; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.41.2016 z dnia 26 września 2016 roku;
kurs zaplanowany w terminie od 22 października do 13 listopada 2016 roku; w dniu 13 listopada br. podmiot organizuje
egzamin dla osób, zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem PRM i posiadających zaświadczenia
potwierdzające ukończenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, które utraciły ważność;
●
Podmiot „Ratownictwo Specjalistyczne Damian Łukomski”; program kursu zatwierdzony pismem znak:
BiZK.VII.6312.38.2016 z dnia 7 września 2016 roku; kurs zaplanowany w terminie od 10 września do 2 października 2016
roku;
●
Centrum Szkoleniowe Ratownictwa Medycznego BHP i Ppoż. Ochotnicza Straż Pożarna w Zbludowicach; program kursu
zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.37.2016 z dnia 7 września 2016 roku; kurs zaplanowany w terminie od 10
września do 1 października 2016 roku;
●
Podmiot Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; program kursu zatwierdzony pismem znak:
BiZK.VII.6312.36.2016 z dnia 31.08.2016 roku; kurs zaplanowany w dniach 03.09. - 12.09.2016 r.;
●
Podmiot Usługi Medyczne Tomasz Gębura; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.35.2016 z dnia
29.08.2016 roku; kurs zaplanowany w dniach 03-04.09, 10-11.09,
17-18.09, 24-25.09.2016 r.;
●
Podmiot MAT EDUKACJA; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.34.2016 z dnia 29.08.2016 roku; kurs
zaplanowany w dniach 10.09 - 22.10.2016 r. ;
●
Stowarzyszenie SALUTEM; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.31.2016 z dnia 28 lipca 2016 roku;
kurs zaplanowany w terminie od 10 do 25 września 2016 roku;
●
Podmiot „Akademia Promocji Ratownictwa”; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.30.2016 z dnia 20
lipca 2016 roku; kurs zaplanowany w terminie od 25 do 31 lipca 2016 roku;
●
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; program kursu zatwierdzony pismem znak:
BiZK.VII.6312.29.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku, kurs zaplanowany w terminie od 23 do 29 lipca 2016 roku;
●
Podmiot MAT EDUKACJA; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.28.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku; kurs
zaplanowany w terminie od 11 do 21 lipca 2016 roku;
●
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; program kursu zatwierdzony pismem znak:
BiZK.VII.6312.27.2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku, kurs zaplanowany w terminie od 25 czerwca do 2 lipca 2016 roku;
●
Podmiot „Akademia Promocji Ratownictwa”; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.26.2016 z dnia 23
czerwca 2016 roku; kurs zaplanowany w terminie od 27 czerwca do 3 lipca 2016 roku;
●
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.25.2016 z
dnia 21 czerwca 2016 roku; kurs zaplanowany w terminie od 25 czerwca do 17 lipca 2016 roku;
●
Stowarzyszenie SALUTEM; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.24.2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku;
kurs zaplanowany w terminie od 2 do 24 lipca 2016 roku;
●
LM – LESZEK MĄCZKA ; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.23.2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku;
kurs zaplanowany w terminie od 11 czerwca do 3 lipca 2016 roku;
●
ZHP Harcerskie Centrum Pierwszej Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim; program kursu zatwierdzony pismem znak:
BiZK.VII.6312.22.2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku; kurs zaplanowany w terminie od 10 czerwca do 25 czerwca 2016 roku;
●
Podmiot „Ratownictwo Specjalistyczne Damian Łukomski”; program kursu zatwierdzony pismem znak:
BiZK.VII.6312.21.2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku; kurs zaplanowany w terminie od 11 czerwca do 3 lipca 2016 roku;
●
Podmiot „Akademia Promocji Ratownictwa”; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.20.2016 z dnia 31
maja 2016 roku; kurs zaplanowany w terminie od 6 do 12 czerwca 2016 roku;
●
MAT EDUKACJA; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.19.2016 z dnia 24 maja 2016 roku, kurs
zaplanowany w terminie od 28 maja do 28 czerwca 2016 roku;
●
Podmiot „Usługi Medyczne Tomasz Gębura”; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.18.2016 z dnia 12
maja 2016 roku; kurs zaplanowany w terminie od 14 maja do 5 czerwca 2016 roku, w dniu 5 czerwca br. Podmiot
organizuje egzamin dla osób, zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem PRM i posiadających
zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, które utraciły ważność;
●
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; program kursu zatwierdzony pismem znak:
BiZK.VII.6312.17.2016 z dnia 11 maja 2015 roku, kurs zaplanowany w terminie od 14 maja do 4 czerwca 2016 roku;
●
Podmiot „Akademia Promocji Ratownictwa”; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.16.2016 z dnia 11
maja 2016 roku; kurs zaplanowany w terminie od 16 do 22 maja 2016 roku;
●
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.14.2016 z
dnia 4 maja 2016 roku; kurs zaplanowany w terminie od 7 do 28 maja 2016 roku;
●
MEDI-MUZ Zbigniew Skrzypek; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.13.2016 z dnia 27 kwietnia 2016
roku; kurs zaplanowany w terminie od 30 kwietnia do 12 czerwca 2016 roku;
●
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; program kursu zatwierdzony pismem znak:
BiZK.VII.6312.11.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku, kurs zaplanowany w terminie od 21 maja do 12 czerwca 2016 roku;
●
Podmiot „Usługi Medyczne Tomasz Gębura”; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.10.2016 z dnia 30
marca 2016 roku; kurs zaplanowany w terminie od 2 do 24 kwietnia 2016 roku; w dniu 24 kwietnia br. Podmiot organizuje
egzamin dla osób, zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem PRM i posiadających zaświadczenia
potwierdzające ukończenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, które utraciły ważność;
●
Podmiot „Instytut Promocji Zdrowia IZI-MED Izabela Gawrońska”; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.
9.2016 z dnia 21 marca 2016 roku; kurs zaplanowany w terminie od 28 marca do 3 kwietnia 2016 roku;
●
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; program kursu zatwierdzony pismem znak:
BiZK.VII.6312.8.2016 z dnia 2 marca 2015 roku, kurs zaplanowany w terminie od 5 do 20 marca 2016 roku;
●
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.7.2016 z dnia 3 marca
2016 roku, kurs zaplanowany w terminie od 10 do 19 czerwca 2016 roku;
●
Placówka Kształcenia Ustawicznego „College Medyczny” ; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.6.2016
z dnia 25 lutego 2016 roku, kurs zaplanowany w terminie od 27 lutego do 20 marca 2016 roku;
●
MAT EDUKACJA; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.5.2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, kurs
zaplanowany w terminie od 27 lutego do 24 kwietnia 2016 roku;
●
LM-RATOWNIK LESZEK MĄCZKA; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.4.2016 z dnia 11 lutego 2016
roku, kurs zaplanowany w terminie od 13 lutego do 6 marca 2016 roku; w dniu 6 marca br. Podmiot organizuje egzamin
dla osób, zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem PRM i posiadających zaświadczenia potwierdzające
ukończenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, które utraciły ważność;
●
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; program kursu zatwierdzony pismem znak:
BiZK.VII.6312.3.2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, kurs zaplanowany w terminie od 19 marca do 17 kwietnia 2016 roku;
●
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny w Kielcach w dniu 20 lutego br. organizuje egzamin dla osób
zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem PRM i posiadających zaświadczenia potwierdzające
ukończenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, które utraciły ważność;
●
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego; w dniu 14 lutego br. organizuje egzamin dla osób, zatrudnionych w
jednostkach współpracujących z systemem PRM i posiadających zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu
kwalifikowanej pierwszej pomocy, które utraciły ważność
●
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; program kursu zatwierdzony pismem znak:
BiZK.VII.6312.1.2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku, kurs zaplanowany w terminie od 30 stycznia do 14 lutego 2016 roku;
●
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach;
program kursu zatwierdzony pismem znak:
BiZK.VII.6312.53.2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku; kurs zaplanowany w terminie od 23 stycznia do
14 lutego 2016 roku;
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

Podobne dokumenty