Pełny Biogram - Instytut Filologii Germańskiej UWr

Komentarze

Transkrypt

Pełny Biogram - Instytut Filologii Germańskiej UWr
dr Ryszard Spodzieja
Adiunkt w Zakładzie Literatury Austriackiej
pok.323
tel.: +48 71 3752 486
e-mail: [email protected]
Biogram naukowy
• magister filologii germańskiej ze specjalizacją nauczycielską, uzyskany
w 1988 roku na Uniwersytecie Wrocławskim; praca magisterska:
„Fiktives und Erlebtes im Tagebuch 1946-1949 von Max Frisch”,
promotor prof. dr hab. Norbert Honsza
• doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
uzyskany w 2001 roku na Uniwersytecie Wrocławskim; praca
doktorska: „Wolfgang Koeppen in der deutschen Nachkriegsprosa”,
promotor prof. dr hab. Norbert Honsza
• 1992 – 2002 asystent w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego
• 2007 – 2009 nauczyciel w NKJO w Kaliszu
• od 2002 adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego
Wykaz opublikowanych prac naukowych
a) monografie
• R. Spodzieja, Wolfgang Koeppen. Ein Vertreter der literarischen
Moderne, Dresden-Wrocław 2011, ss. 166.
• R. Spodzieja, Moim domem był Gaukinderheim. Historia ofiar
Lebensbornu, Jastrzębie Zdrój 2012, ss. 149.
• R. Spodzieja, Gdybyśmy tylko mieli słowo. Powojenna rzeczywistość
w wierszach Ingeborg Bachmann, Jastrzębie Zdrój 2012, ss. 160.
• R. Spodzieja, Wojna w powieściach i nowelach Alexandra LernetaHolenii, Jastrzębie Zdrój 2012, ss. 282.
b) opracowania
• Alexander Lernet-Holenia 1897-1976, Kraków 2011, ss. 112. (
współredakcja katalogu)
• Lernet-Holenia, Germania, tłum. R. Wojnakowski, Wrocław 2012. (
Posłowie, s. 103-106)
c) artykuły
• „Fűr Walter Benjamin”, Dokumente, Essays und ein Entwurf, hrsg.
von Ingrid und Konrad Scheuermann, Frankfurt am Main 1992, [w:]
Studien zur Literatur und Sprachwissenschaft, Wrocław 1995, s.189190.
• Andreas Gryphius w oczach badaczy niemieckich i polskich, „Zbliżenia”
1(7) 1994, s. 135-137.
• Elegie i sonety Rainera Marii Rilkiego, „Zbliżenia” 3(15) 1996, s. 126128.
• Wolfgang Koeppen: laik czy niedoceniony geniusz?, „Zbliżenia” 2(20)
1998, s. 106-110.
• Życiowe i twórcze meandry Wolfganga Koeppena, „Zbliżenia” 2(29)
2002, s. 25-29.
• Historia Prus Wschodnich we wspomnieniach Marion Dönhoff,
„Zbliżenia” 1(31) 2002, s. 161-163.
• Niemcy są krajem, w którym warto żyć i z którego można się pośmiać
– wywiad z przewodniczącym Rady Żydowskiej, paulem Spieglem,
„Zbliżenia” 2(32) 2002, s. 27-31.
• -Prekursor nowego renesansu, „Zbliżenia” 2(32) 2002, s. 152-153.
• Poesie und Alltag. Vom langen Warten auf den neuen Tag, „Zbliżenia”
3(30) 2001, s. 67-68.
• Wolfgang Koeppen: literarische Reflexionen űber die Kindheit, [w:]
Treibhaus, Jahrbuch fűr die Literatur der 50er Jahre, Bd. I, Iudicium
Verlag, Műnchen 2005, s. 63-68.
• Alexander Lernet-Holenias poetische Reflexionen, [w:] Breslau und
die Welt, Wrocław – Dresden 2009, s. 465-468.
• Untergang der Donaumonarchie in Alexander Lernet-Holenias frűher
Lyrik, [w:] Praesens Jahrbuch, Wiedeń 2012, s. 44-50.
• Alexander Lernet Holenia: von der Symbolfigur zum schwierigen
Herrn, “Akademisches Kaleidoskop”, Jg. 8, Nr 3(31) Juli – September
2010, s. 22-23.
• Alexander Lernet-Holenia in den Briefen an Carl Zuckmayer, [w:]
Germanica Wratislaviensia, t. 130, Wrocław 2010, s. 91-100.
Dydaktyka
W Instytucie Filologii Germańskiej UWr od 1992 r.
• Ćwiczenia: Historia literatury niemieckiej i austriackiej
• Ćwiczenia tłumaczeniowe
• Ćwiczenia stylistyczne języka niemieckiego

Podobne dokumenty