sobota, 5 lipca

Komentarze

Transkrypt

sobota, 5 lipca
PRESENTATIONS IN ENGLISH ARE MARKED IN BLUE
SATURDAY JULY 5/SOBOTA 5 LIPCA
[ROOMS A-D/SALE A-D]
ROOM A/SALA A
ROOM B/SALA B
ROOM C/SALA C
10.00-10.30
Milana Kostic
“Probabilistic Dynamic Semantics
Approach to Epistemic Modals”
Szymon Bogacz
“A Short Inquiry into Nāgārjuna’s Philosophy of
Language.”
10.30-11.00
Czajka, Grodniewicz,
“Tracking Singularity. A trace-based
theory of singular thoughts. p.1”
Paweł Chról
“Filozofia Wittgensteina jako fenomenologia.
Fenomenologia jako filozofia języka.”
Joanna Szelegieniec
„How much do we learn about hallucinations
from thought-experiments”
Adrianna Smurzyńska
“What is disordered in belief disorders?”
11.00-11.30
Grodniewicz, Czajka
“Tracking Singularity. A trace-based
theory of singular thoughts. p.2”
Tomasz Puczyłowski
“O pytaniach implikujących (czyli: czy masz zamiar
wysłuchać referatu W TYM stroju?)”
Justyna Kurlak
“Philipa Pettita ujęcie holizmu społecznego
jako próba rozwiązania problemu "rulefollowing"”
Jarosław Dalke
“Filozofia psychiatrii w teorii dezintegracji
pozytywnej”
Szymon Nowak
“Psychedelic experience and its cognitive function?”
COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA
11.30-12.00
ROOM A/SALA A
12.00-13.30
ROOM D/SALA D
INVITED
LECTURE
ROOM C/SALA C
Marcin Poręba
“On Space”
ZAPROSZONY
GOŚĆ
Mariusz Szynkiewicz
“Komputer w perspektywie filozofii techniki”
LUNCH BREAK/PRZERWA OBIADOWA
13.30-15.00
ROOM A/SALA A
15.00-16.30
INVITED
LECTURE
ROOM C/SALA C
Leszek Wroński
“Some issues in accuracy-based epistemology or what philosophers have
learned from weather forecasters”
INVITED
LECTURE
Piotr Schollenberger
“Objects in mirror are closer than they appear, or Marcel Duchamp’s Examples and
the Philosophy of Art”
COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA
16.30-16.45
ROOM A/SALA A
ROOM B/SALA B
ROOM C/SALA C
ROOM D/SALA D
16.45-17.15
Marek Czarnecki
Model- theoretic constructions without
actual infinity
Marek Jakubiec
“Rola wnioskowania ekstrapolacyjnego w
naukach przyrodniczych”
Tommaso Ostillio
„From Husserl’s Wesensschau to Godel’s
realism and Carnap’s nominalism”
Magdalena Wojdala
"Whether scientists are artists? The differences in
the functioning of the concept of "creativity” in art
and science."
17.15-17.45
Dariusz Kalociński, Michał Godziszewski
Monika Mazur-Bubak
“Elementy kształtujące współczesny paradygmat
wojny”
Paweł Zięba
“In search of the Holy Grail of Epistemology”
Błażej Gębura
“Czym są ograniczenia argumentów? Próba
analizy”
17.45-18.15
Michał T. Godziszewski
“What is the use of Reverse Mathematics
and Hilbert's Program in Contemporary
Philosophy?”
Karolina Feć
“Z dziejów uzasadniania przemocy: BDSM i
banalizacja nihilizmu”
Paweł Banaś, Filip Gołba, Bartosz Janik
“Canberra-style" analysis of the concept of
law”
Monika Chylińska
„O pewnych nadziejach i o kilku problemach
związanych z kognitywnymi teoriami twórczości”
18.15-18.45
Gwidon Farmułka
„Simple topological semantics for some
monomodal logics between S4 and S5”
Michał Buda
„Czy koncepcja harmonii przedustawnej
rozwiązuje problem mind-body?”
Maciej Juzaszek
„Thomas Nagel, Moral Luck and Intuitions.
What Moral Philosophy Can Learn from
Analytical Legal Philosophy””
Jolanta Sawicka
„Emancypacyjny sens podziałów i społecznych
antagonizmów. Teoria Claude’a Leforta ”
“Computational Complexity of Barwise's
Sentence and Similar Natural Language
Constructions”
ROOM A/SALA A
18.50-19.00
CLOSING THE PHILOSOPHERS' RALLY/ZAMKNIĘCIE ZLOTU FILOZOFICZNEGO
PRESENTATIONS IN ENGLISH ARE MARKED IN BLUE
SATURDAY JULY 5/SOBOTA 5 LIPCA
[ROOMS E-F/SALE E-F]
ROOM E/SALA E
ROOM F/SALA F
10.00-10.30
Joanna Miksa
“The Notion of Autonomy and the Duty of Help in the Moral Thought of Immanuel Kant and Paulo
Freire”
Ewa Korzeniowska
„Spory wokół pojęcia estetyki w Japonii epoki Meiji”
10.30-11.00
Maria Walczak
“The Relationship between Ethics and Literature in Light of Lévinas’s Work”
Paulina Gurgul
„Filozofia chwili” Gastona Bachelarda”
11.00-11.30
Patryk Miernik
“Frankenstein egzystencjalny”
Marcin Tomaszkow
“Ontologia a psychologia „dzieł sztuki”. Ingarden a Blaustein.”
SEE ROOMS A-D/ZOBACZ SALE A-D
11.30-16.45
16.45-17.15
Paulina Karbownik
“Koniec religii w ujęciu Marcela Gaucheta”
17.15-17.45
Karol Klugowski
"Subwersywne praktyki kulturowe w odniesieniu do kategorii widzialnego na gruncie myśli
Jacques'a Ranciere'a"
17.45-18.15
Paweł Pałasiński
„Koncepcja nadczłowieka Fryderyka Nietzschego”
Wojciech Bartłomiej Zieliński
„Safe Space of Ideology”

Podobne dokumenty