D-09-15-02 Cennik usług dodatkowych

Komentarze

Transkrypt

D-09-15-02 Cennik usług dodatkowych
Cennik usług dodatkowych
wykonywanych przez P.K. „Therma”
oraz opłat dodatkowych związanych z dostawą ciepła
obowiązujący od dnia 01.04.2016 r.
UWAGA! Stawki w cenniku są stawkami netto, do których należy doliczyć podatek VAT
1. USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE I POZOSTAŁE
Lp.
Wyszczególnienie
zł/godz.
1 Roboty remontowo-budowlane
16,00
2 Roboty AKPiA
18,00
3 Roboty instalacyjne
15,50
4 Roboty elektro-mechaniczne
15,70
5 Obsługa węzła cieplnego
28,00
1. Dla wszystkich rodzajów robót dopuszcza się narzuty:
− kosztów pośrednich w wysokości do 80% (do sumy robocizny i pracy sprzętu),
− zysku w wysokości do 20% (do sumy robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich).
2. Materiały do robót budowlano-montażowych dolicza się wg jednostkowych norm zużycia po aktualnych cenach zakupu.
3. Narzut kosztów zakupu w wysokości do 16% wartości materiałów.
2.DODATKOWE USŁUGI ZWIĄZANE Z AKPiA
Lp.
Wyszczególnienie
zł
1 Programowanie sterownika zgodnego ze standardem P.K. „Therma”, parametryzacja
300,00
urządzeń, sprawdzenie obwodów AKPiA węzła, wraz z dojazdem
2 Programowanie regulatora pogodowego zgodnego ze standardem P.K. „Therma”,
150,00
parametryzacja urządzeń, sprawdzenie obwodów AKPiA węzła, wraz z dojazdem
3 Programowanie i parametryzacja pompy elektronicznej lub przetwornicy częstotliwości zgodnej
150,00
ze standardem P.K. „Therma” , wraz z dojazdem
3. PRACE PROJEKTOWO-OPINIODAWCZE
Lp.
Wyszczególnienie
Uzgodnienie na arkuszu format A-4:
(zł/szt.)
a)
50,00
– w postaci naniesionych istniejących i projektowanych sieci ciepłowniczych na plany sytuacyjne
1
– w formie akceptacji lokalizacji obiektów lub określenia warunków ich usytuowania na wskazanym
terenie
b) w miejscach gdzie nie występują sieci cieplne
25,00
Uzgodnienie dokumentacji technicznej
(zł/godz.)
– sieć cieplna rozdzielcza i przyłącza
2
50,00
– węzeł cieplny c.o. i c.w.u.
– układy pomiarowe rozliczeniowe i regulacyjne oraz instalacje elektryczne
Nadzór nad robotami w miejscach kolizji z sieciami ciepłowniczymi i innymi urządzeniami
3
68,00
przedsiębiorstwa zleconymi przez inwestorów obcych konsultacje
(zł/godz.)
4 Odbiory – udział w odbiorach nieskutecznych i nieprzygotowanych
(zł/godz.)
130,00
Prace projektowe (wycena wg Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych)
5
20,00
(zł/jednostkę nakładu pracy)
4. USŁUGI TRANSPORTOWE
4.1 Usługi transportowe świadczone samochodami osobowymi, dostawczymi i ciężarowymi*
Lp.
Rodzaj pojazdu
zł/km
1 Fiat Panda
0,90
2 Peugeot: Partner, Trendy, Bipper
1,10
3 Peugeot: 207, 307, 308
0,90
4 Peugeot: Expert, Boxer
1,30
5 KIA 2500D
1,20
6 Star-15
4,00
7 Man wywrotka
4,30
8 Przyczepa PK-4
2,00
9 Przyczepa Viola 2,5
2,20
* do w/w stawek należy doliczyć stawkę pracy kierowcy w wysokości 23,00 zł/godz.
4.2 Usługi transportowe świadczone sprzętem specjalistycznym*
Rodzaj pojazdu
zł/godz.
Lp.
1 Dźwig Kamaz
110,00
2 Wózek widłowy
54,00
3 Ciągnik 912 U **
66,00
4 Koparko-ładowarka CASE 580R
88,00
5
6
7
Koparko-ładowarka CASE z młotem pneumatycznym
Minikoparka CASE
Minikoparka CASE z młotem
132,00
54,00
71,00
* cena obejmuje godzinę pracy z kierowcą
** cena dotyczy zł/mtg
4.3 Ustawienie zbieżności kół
Lp.
Wyszczególnienie
zł
1 w samochodach osobowych (czas trwania 1,5 godziny)
40,00
2 w samochodach dostawczych (czas trwania 2 godziny)
53,00
4.4 Wynajem pomieszczenia do przeglądu i remontu podwozia samochodu oraz usługa mechanika
samochodowego na terenie warsztatu
Lp.
Wyszczególnienie
zł/godz.
1 Wynajem powierzchni warsztatu
5,00
2 Praca mechanika samochodowego na terenie warsztatu
19,00
4.5 Wymiana opony w samochodzie osobowym
Wyszczególnienie
Wymiana 1 opony w tym:
– wyważenie koła
– obsługa
– montaż i demontaż
zł
9,00
4,00
2,00
3,00
4.6 Udostępnienie stanowiska i sprzętu do mycia samochodów osobowych
Czas przewidziany na mycie samochodu: 20 minut
Razem cała usługa (w tym: udostępnienie karchera, woda, szampon)
10,00 zł
4.7 Naprawa koła w samochodach osobowych
Wyszczególnienie
zł
Lp.
Jednostkowy koszt naprawy koła poprzez łatanie dętki (w tym: wyważenie, łatanie, obsługa,
1
11,00
montaż)
Jednostkowy koszt naprawy koła poprzez kołkowanie opony (w tym: wyważenie, kołkowanie,
2
15,00
obsługa, montaż)
5. POZOSTAŁE USŁUGI
5.1 Wynajem i obsługa reflektometru – przyrządu do wykrywania zawilgocenia w sieciach
ciepłowniczych preizolowanych – cena netto od punktu
(sieć o obwodzie alarmowym o długości do 1200 mb)
240,00 zł/od punktu
5.2 Usługa hydraulicznym kluczem firmy „HYTROC” z regulowanym momentem dokręcania śrub
36,00 zł/godz.
o wielkościach od M30 do M55
5.3 Wynajem sali konferencyjnej (dla 80 osób)
Lp.
Wyszczególnienie
zł/godz.
1 Do 3 godzin
80,00
2 Powyżej 3 godzin
70,00
5.4 Usługi kserograficzne (ksero lub wydruk) - zł/stronę
Lp.
Wyszczególnienie
Czarno-biały
Kolor
1 Format A-4 (papier zwykły)
0,17
2,00
2 Format A-3 (papier zwykły)
0,34
4,00
Kopia lub wydruk dwustronny cena x 2
6. OPŁATY DODATKOWE ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ CIEPŁA
6.1 Dodatkowe przerwanie dostarczania ciepła
110,00 zł
6.2 Dodatkowe wznowienie dostarczania ciepła
110,00 zł
6.3 Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego
(wymontowanie i sprawdzenie układu pomiarowo – rozliczeniowego przez jednostkę
posiadającą akredytację Głównego Urzędu Miar)
760,00 zł/szt.
6.4 Zerwanie lub naruszenie, bez powiadomienia dostawcy ciepła, plomb
z elementów układu pomiarowo – rozliczeniowego
6.5 Demontaż, bez powiadomienia dostawcy ciepła, całości lub elementów
układu pomiarowo-rozliczeniowego
Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o.
ul. M. Grażyńskiego 108
43-300 Bielsko-Biała
tel.: (33) 812-20-21 do 23
fax (33) 812-82-12
http://www.therma.bielsko.pl
e-mail: [email protected]
Informacje szczegółowe pod telefonami:
• usługi transportowe
(33)
• usługi remontowo-budowlane
(33)
• usługi projektowe
(33)
• uzgodnienia dokumentacji
(33)
• usługi ksero i wynajmu sali
(33)
• obsługa węzła cieplnego
(33)
• reflektometr, klucz hydrauliczny
(33)
• opłaty dodatkowe (dostawa ciepła)
(33)
200,00 zł
1 000,00 zł
81-28-357-8
81-28-231
81-28-268
81-28-261
81-28-230
81-28-320
81-28-327
81-28-249