fakultety iberystyka 16.17

Komentarze

Transkrypt

fakultety iberystyka 16.17
Fakultety – dla kierunku: iberystyka
wybraliście* :
studia stacjonarne
licencjat
(wybór : specjalizacja translatoryczna)
semestr 3 (ćwiczenia)
Polacy w Ameryce Łacińskiej (dr Nora Orłowska)*
Organizacja imprezy turystycznej w Hiszpanii - projekt (dr Mirosław Trybisz)
semestr 4 (ćwiczenia)
Teoria i praktyka leksykografii (dr Mirosław Trybisz)
Wyrażenia skostniałe w języku hiszpańskim i innych językach romańskich (dr Mirosław
Trybisz)*
semestr 5 (ćwiczenia)
Feminizm, gender, queer w literaturze hiszpańskiej (dr Olga Nowak) *
Kultura Portugalii (dr Joanna Drzazgowska)
Cywilizacja portugalskiego obszaru językowego w Afryce i Azji (dr Joanna
Drzazgowska)(tylko studia stacjonarne)
gr.translatoryczna (fakultet przekładoznawczy):
Tworzenie haseł w hiszpańskim Wikisłowniku ( dr Mirosław Trybisz)
Specyfika tłumaczenia tekstów specjalistycznych (mgr Renata Grabarska)*
semestr 6 (wykład)
Kultura Brazylii ( dr Joanna Drzazgowska)
Literatura i popkultura ( dr Olga Nowak) *
Fakultety – dla kierunku: iberystyka
wybraliście*:
studia niestacjonarne
(II rok: wybór : specjalizacja translatoryczna)
semestr 3 (ćwiczenia)
Polacy w Ameryce Łacińskiej (dr Nora Orłowska)
Organizacja imprezy turystycznej w Hiszpanii - projekt (dr Mirosław Trybisz)*
semestr 4 (ćwiczenia)
Teoria i praktyka leksykografii (dr Mirosław Trybisz)
Wyrażenia skostniałe w języku hiszpańskim i innych językach romańskich (dr Mirosław
Trybisz)*
semestr 5 (ćwiczenia)
Feminizm, gender, queer w literaturze hiszpańskiej (dr Olga Nowak)*
Kultura Portugalii (dr Joanna Drzazgowska)
Cywilizacja portugalskiego obszaru językowego w Afryce i Azji (dr Joanna
Drzazgowska)(tylko studia stacjonarne)
Translatoryka:
Tworzenie haseł w hiszpańskim Wikisłowniku ( dr Mirosław Trybisz)
Specyfika tłumaczenia tekstów specjalistycznych (mgr Renata Grabarska)*
semestr 6 (wykład)
Kultura Brazylii ( dr Joanna Drzazgowska)
Literatura i popkultura ( dr Olga Nowak)*

Podobne dokumenty