Cz_9_tablice_za³_1_Opis przedmiotu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Cz_9_tablice_za³_1_Opis przedmiotu zamówienia
Tytuł projektu: Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych
Schemat B. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków - Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Załącznik nr 1
Nr sprawy: CKP.272-1/D-MRPO/11
Część nr 9
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń do pracowni
dydaktycznych w ramach projektu Przebudowa, modernizacja i doposażenia bazy
dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie.
Lp
1
Nazwa
urządzenia
Tablica
interaktywna
Ilość
sztuk
3
Specyfikacja techniczna
Technologia: rezystancyjna
Przekątna min. 77 cali - 195.6 cm - efektywnej powierzchni
tablicy (obszaru interaktywnego)
Format tablicy - 4 / 3. Możliwość montażu na ścianie.
Powierzchnia tablicy umożliwiająca pisanie powszechnie
dostępnymi pisakami suchościeralnymi.
Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie – za pomocą
przewodu USB.
Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą
palca.
Pisaki do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych
i mechanicznych.
W zestawie z tablicą pisaki imitujące kolory czarny, czerwony,
niebieski i zielony oraz gąbka do ścierania pisma
elektronicznego.
Półka na pisaki automatycznie rozpoznająca, który pisak
został podniesiony, aktywująca automatycznie przypisany
w oprogramowaniu kolor linii lub gąbkę z sygnalizacją, które
urządzenie z półki jest aktywne.
Tablica automatyczne rozpoznaje używane narzędzie, tak że
użytkownicy podnosząc pióro mogą pisać nim w aplikacjach,
sterować programem za pomocą palca, usuwać notatki dłonią,
wszystko te czynności bez konieczności odkładania pióra na
półkę.
Certyfikat CE i zgodność z Dyrektywą RoHS.
Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce,
certyfikowany zgodnie z normą ISO w zakresie urządzeń
audiowizualnych.
Waga - maksymalnie 14 kg.
Gwarancja producenta na tablicę – minimum 5 lat.
Znak bezpieczeństwa CE.
Wraz z tablicą w języku polskim:
- przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący
wykorzystywania tablicy
- podręcznik użytkownika tablicy.
Oprogramowanie z podanymi funkcjami lub równoważne
Polska wersja językowa oprogramowania wraz z plikiem
pomocy.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych
Schemat B. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków - Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Sterowanie komputerem przy pomocy interaktywnej tablicy.
Zmiana kolorów tła.
Wstawianie różnych rodzajów wzorców tła (np. papier w
kratkę, papier w linie, układy współrzędnych z tłem w kratkę
itp.) z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę.
Możliwość wstawiania obiektów z wewnętrznej bazy programu
obsługującego tablicę (np. obrazów, animacji, gotowych
szablonów).
Rozpoznawanie pisma ręcznego i jego konwersja na tekst
(również pisma w języku polskim).
Rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i
przekształcanie ich na figury geometryczne.
Możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych
na ekranie.
Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej.
Wypełnianie zamkniętych kształtów kolorem, gradientem,
wzorem i wybranym plikiem graficznym.
Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów, notatek.
Możliwość grupowania i rozgrupowywania obiektów
graficznych.
Regulacja stopnia przeźroczystości obiektów.
Wstawianie tabel i ich formatowanie
Rozpoznawanie ręcznie narysowanej tabeli, która może być
poddawana formatowaniu
Możliwość ujawniania informacji w wybranych komórkach
tabeli.
Usuwanie pojedynczych komórek w tabeli
Definiowanie łączy do dowolnych obiektów (plików, stron
html).
Porządkowanie kolejności stron poprzez mechanizm
przeciągnij i upuść. Przenoszenie obiektów między stronami w
oprogramowaniu tablicy.
Wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w
innych aplikacjach pomiędzy oknem z zawartością katalogu
eksploratora Windows i oknem programu dostarczanego wraz
z tablicą.
Wstawianie plików wykonanych w technologii Flash z
wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę.
Możliwość dodawania i uruchamiania własnych plików Flash.
Możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu bazy
obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz
porządkowanie ich w strukturze katalogów i podkatalogów.
Zabezpieczenie tworzonego dokumentu przed jego utratą
poprzez automatyczne zapisywanie go oraz odtwarzanie
dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu
Możliwość powiększania wybranego fragmentu strony.
Narzędzia do tworzenia własnych ćwiczeń interaktywnych z
możliwością automatycznej weryfikacji poprawności ćwiczeń
Funkcje pozwalające zabezpieczyć elementy ćwiczeń
interaktywnych przez przypadkową edycją przez uczniów.
Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych
Schemat B. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków - Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci
sygnału wideo i dźwięku z mikrofonu.
Zapisywanie materiału powstałego na tablicy (notatek,
2
Rzutnik
multimedialny
(do
współpracy
z tablicą
interaktywną)
3
obiektów) w formatach: plik obrazu, strona internetowa,
dokument pdf.
Wpisywanie i zachowanie notatek wykonanych przy pomocy
tablicy w plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS
Word, MS Excel, MS PowerPoint). Możliwość późniejszej
edycji dokonanych notatek w plikach za pomocą tych
popularnych aplikacji.
Pomiarowe narzędzia matematyczne linijka, kątomierz,
ekierka, cyrkiel i rysowanie linii przy ich użyciu.
Możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie
komputerów instytucji posiadającej tablicę jak i możliwość
instalacji oprogramowania przez nauczycieli, pracowników
i uczniów na ich prywatnych komputerach.
Bezpłatny i nieograniczony czasowo dostęp do aktualizacji
i nowych wersji oprogramowania.
Technologia: 3xLCD
Jasność, ANSI lm: min: 2000
Rozdzielczość rzeczywista: min: 1024 x 768 (XGA)
Kontrast: min: 400:1
Moc lampy: max 180W
Zoom optyczny: min 1,35
Szerokość obrazu, metry: min: 80” przy odległości od ekranu
93 cm
Żywotność lampy w trybie eco: min: 4000
Poziom szumu w trybie eco: max: 28dB
Korekcja efektu trapezu: tak
Zabezpieczenie menu kodem PIN: tak
Detektor zmiany położenia: tak
Logo właściciela „MyScreen” zabezpieczone hasłem: tak
Blokada panelu sterowania: tak
Złącze zabezpieczające Kensington: tak
Szybki start: tak
Tryb szkolny: tak (wyświetlanie na tablicach szkolnych)
Wbudowany głośnik: tak
Złącza:
wejście komputerowe 2 x 15-pin Mini D-sub,
wyjście monitora 1 x 15-pin Mini D-sub,
wejścia wideo 2 x Component D-sub (wspólne
z sygnałem analogowym RGB),
1 x RCA (sygnał composite),
1 x Mini-DIN (sygnał s-wideo),
wejście audio 2 x Stereo Mini Jack,
1 x para RCA (L/P) (wybierana w menu),
wyjście audio 1 x RCA (L/P),
port sterowania 1 x 9-pin D-sub do sterowania przez
RS232,
Akcesoria:
pilot zdalnego sterowania: tak
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych
Schemat B. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków - Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
Waga: max 3,5 kg,
Gwarancja: min 3 lata na projektor / 3 lata lub
2000h pracy na lampę,
Znak bezpieczeństwa CE,
Uchwyt do montażu ściennego projektora
multimedialnego z krótką odległością projekcyjną:
o możliwość prowadzenia okablowania zasilającego
i sygnałowego wewnątrz elementów dystansowych
uchwytu,
o regulacja zamontowania projektora na wsporniku
dystansowym w zakresie: min. 77 cm ÷ 130 cm,
o ramiona boczne do montażu projektorów umożliwiające
regulację i zamontowanie większości standardowych
projektorów dostępnych na rynku,
o głowica łącząca projektor z uchwytem z możliwością
regulacji w 3 kierunkach,
o ułatwiająca odpowiednie ustawienie projektora względem
ekranu projekcyjnego,
o maksymalne obciążenie głowicy łączącej projektor
z uchwytem – min. 11kg
możliwość łatwego zdjęcia projektora do celów serwisowych
wraz z elementem głowicy montażowej (uchwyt zostaje na
ścianie) bez konieczności ponownej regulacji położenia
projektora po ponownym założeniu urządzenia.
3
Rzutnik
multimedialny
7
Technologia: DLP
Jasność, ANSI lm: min: 2600
Rozdzielczość rzeczywista: min: 1280 x 800 (WXGA)
Kontrast: min: 3000:1
Moc lampy: max 240W
Zoom: min 1,1x
Obiektyw: min.: F = 2.55 - 2.72 / f = 24.34 - 25.95 mm
Szerokość obrazu, metry: min: 0.8 - 7.6
Żywotność lampy w trybie eco: min: 4000
Bezfiltrowy system chłodzenia: tak
Pobór mocy w trybie stand-by: max 1W
Poziom szumu w trybie eco: max: 28dB
Szybkie włączanie: tak
Korekcja keystone: pionowa min: +/- 30o
Zabezpieczenie menu kodem PIN: tak
Wbudowany głośnik: tak
3D Ready: tak
Ilość trybów wyświetlania obrazu: min 6
Złącza:
- wejście PC (D-SUB 15)
- wejście Audio 1 x mini jack 3.5mm, 2 x RCA (L/R)
- S-Video
- HDMI
- composite video
Port komunikacyjny: RS-232
Akcesoria:
- torba na projektor: tak
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej
Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych
Schemat B. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków - Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie
- pilot zdalnego sterowania: tak
Waga: max 1,9kg
Gwarancja: min. 3 lata na projektor / 1000h pracy na lampę.
Znak bezpieczeństwa CE,
4
Projektor
przenośny
z WLAN
2
Technologia: DLP
Jasność, ANSI lm (tryb normalny/ECO): min: 2000
Rozdzielczość rzeczywista: min: 1.280 x 800 (WXGA)
Kontrast: min: 1800:1
Moc lampy: max 270W
Model lampy: LED & Laser
Zoom: min 2x / elektryczny
Obiektyw: min: F = 2.0 - 2.8 / f = 16.1 - 32.2 mm
Szerokość obrazu, metry: min: 0.38 - 6.46
Równomierność oświetlenia: min: 84%
Żywotność lampy w trybie eco: min: 20000 h
Poziom szumu: max: 29dB
Szybkie włączanie: tak
Sterowanie przez sieć: tak
Transmisja WiFi: tak
Prezentacja bez PC: tak
Korekcja keystone: pionowa min. +/- 30o
Tryb tablicy szkolnej: tak
Zabezpieczenie kodem PIN: tak
Wbudowany głośnik: tak
Złącza:
- Wejście PC (D-SUB 15)
- Wejście Audio
- Wejście HDMI
- Port USB
- Wbudowana karta WiFi
Akcesoria:
- torba na projektor: tak
- pilot zdalnego sterowania: tak
Gwarancja: min. 3 lata lub 6000h
Znak bezpieczeństwa CE
5
Ekran
10
manualny ekran projekcyjny o wymiarach 200 x 150 cm,
system regulacji położenia ekranu,
mocowanie do ściany i/lub sufitu,
czarna ramka dookoła powierzchni projekcyjnej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego