Wyjazdy integracyjne dla uczniów klas I wrzesień 2016/2017

Komentarze

Transkrypt

Wyjazdy integracyjne dla uczniów klas I wrzesień 2016/2017
Wyjazdy integracyjne dla uczniów klas I
wrzesień 2016/2017
BUDUJEMY DOBRE RELACJE
Poznanie – Szacunek - Akceptacja - Współpraca
Informujemy, że we wrześniu 2016 roku odbędą się wyjazdy integracyjne dla wszystkich klas
pierwszych.
Zakwaterowanie – w ośrodku turystycznym w Zakościelu – 100 km od Warszawy, 3 km od Spały nad Pilicą, w lasach Spalskiego Parku Krajobrazowego.
Segmenty: pokoje 2+4 z łazienkami.
Na terenie ośrodka (6 ha) znajdują się m.in.: jadalnia, sale konferencyjne, kawiarenka z salą
bilardową, boisko do koszykowki, siatkówki, piłki nożnej, ścianka wspinaczkowa, mała siłownia,
ping-pong, mini golf.
W programie m.in.
 gry i zabawy integracyjne
 konkursy
 zajęcia sportowe z instruktorami (ścianka wspinaczkowa, nauka gry w baseball, ultimate
freezbee, football amerykański, tyrolka)
 dyskoteka, ognisko
 zwiedzanie: rezerwat przyrody Niebieskie Żródła, podziemna trasa turystyczna Groty
Nagórzyckie, bunkry poniemieckie w Konewce, Spała oraz Centralny Ośrodek Sportu w
Spale.
Wyjazd integracyjny dla jednej klasy trwa 3 dni.
Wyjazdy odbędą się w 3 turach po dwie klasy pierwsze w terminie 11.-17.09.2016
Opieka: kadra pedagogiczna szkoły
Informacje dotyczące ceny i terminów wyjazdów będą udzielane przez Szkolną Komisję
Rekrutacyjną.
Wpłat na wyjazd integracyjny można dokonywać od 26.07.2016 roku w całości lub w dwóch
dowolnie zadeklarowanych ratach.
I rata: od 26.07.2016 roku (po podaniu przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów
przyjętych do szkoły)
II rata: od 01.09. do 03.09.2016 roku
Wpłaty na:
 Konto Rady Rodziców przy XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie
Nr konta
10 1020 1042 0000 8102 0009 6578
z dopiskiem: wyjazd integracyjny, imię, nazwisko uczestnika, klasa, szkoła.
lub

w sekretariacie szkoły od 26.07.2016 do 03.09.2016