os Gł Na NIESIEMY

Komentarze

Transkrypt

os Gł Na NIESIEMY
Mówimy o tym, co ważne!
NaGłos
Nie dostałeś gazety? Czytaj e-wydanie na www.naglos.com.pl
PIŁA
www.naglos.com.pl
Bezpłatny dwutygodnik
Manifestacja KOD-u
zdominowana przez PO
W Pile odbyła się pierwsza
manifestacja Komitetu
Obrony Demokracji. Jej
uczestnicy skandowali:
„Polska prawa, a nie Jarosława!”. Wśród manifestujących nie zabrakło
najważniejszych działaczy
Platformy Obywatelskiej
w regionie. str. 3
Ojciec znalazł dwóch
martwych synów
Mężczyźni wybrali się na
ryby nad Zalew. Nocowali
nad wodą w namiocie,
który chcieli dogrzać butlą
gazową... str. 7
REKLAMA
NIESIEMY
3 maja w Pile wszyscy
BIAŁO - CZERWONĄ
AKCJA | We wtorek, 3 maja po raz drugi spróbujemy pobić rekord Guinnessa, w jak największej liczbie
osób niosących flagę jednocześnie. Aby się udało, biało-czerowną nieść musi 2140 osób. Poprzednia próba bicia rekordu miała miejsce w Pile, 11 listopada 2015 roku. Wówczas, 400-metrową flagę niosło
ok. 1500 osób. Teraz flaga jest o 200 metrów dłuższa, a w organizację imprezy, poza Starostwem Powiatowym w Pile i Stowarzyszeniem Biegaczy Gminy Szydłowo, włączyła się Gmina Piła. W próbie bicia rekordu
może wziąć udział każdy. Zbiórka przed Zespołem Szkół nr 2 (Jadwiżyn), we wtorek, 3 maja, o godz. 16.
Dotychczasowy rekord Guinnessa należy do Emiratów Arabskich, gdzie flagę niosło 2139 osób. Możemy go
Str. 10
pobić! Postarajmy się, żeby o Pile na świecie było głośno.
K R E DYT Y
działamy od 1992
*
*
*
*
*
*
gotówkowe do 15 lat
konsolidacja do 15 lat
przy „złym” BIK - do 30.000
przy pustym BIK
bez zgody współmałżonka
gotówkowe bez BIK
FOT. JAROSŁAW RAMUCKI
ISSN 2299-8497
* bez liczenia zdolności - do 30.000
* dla rolników - liczymy hektary i faktury
* dla firm
bez ZUS i US
bez wykazywania dochodów
ze środków UE - 2% rocznie
Piła, ul. Drygasa 29 - parter 67 / 213-00-82
kredyty.nasze.com
Nr 8 (81), 29 kwietnia 2016r.
2
Piła NaGłos
Piła NaGłos
29 kwietnia 2016
www.naglos.com.pl
Z
Przedszkolaki apelują do dorosłych
NaGłos w sieci
i na papierze
MARSZ DLA ZIEMI Z okazji Dnia Ziemi
blisko tysiąc dzieci z pilskich szkół
podstawowych i przedszkoli wzięło
udział w Marszu dla Ziemi. Korowód
przeszedł przez Wyspę. Dzieci niosły
z sobą „Apel do dorosłych”. Trasa
przemarszu wiodła spod pomnika
Stanisława Staszica, do budynku Inwest Parku, gdzie mieści się siedziba
PRGOK. Tam na dzieci czekali prezydent Piotr Głowski oraz Przewodniczący Zarządu PRGOK Zygmunt
Jasiecki, którzy odebrali z rąk małych
ekologów „Apel dla dorosłych”.
W apelu dzieci prosiły, by dorośli dbali o środowisko.
W akcji udział wzięły m.in. przedszkola nr 1,7,8,11,12,14,17,19, Przedszkole
Niepubliczne Caritas Nr 1 oraz szkoły
podstawowe nr 2,4,7 i 12. Marsz był
elementem organizowanej przez
PRGOK akcji „Segregacja na okrągło”. Kolejne wydarzenie w tym cyklu
to akcja „Rowerowo-Niezadymiona”,
zaplanowana na 28 maja.
Najbliższe wydania
Czarnków - Trzcianka
6.05
Piła 13.05
Złotów 20.05
FOT. J.OBUROTA / PILA.PL
agazyn miejski
PIŁA
NaGłos ukazuje
się
od grudnia 2012r. Oprócz
pilskiej mutacji wydajemy
także bezpłatną gazetę
w powiecie czarnkowskotrzcianeckim oraz złotowskim.
REKLAMA
Licencjonowany przewóz osób
Wyjazd codziennie!
POLSKA
NIEMCY
HOLANDIA
+48 664 204 204
www.tonytransport.pl
rezerwacje on-line!
Bezpiecznie, wygodnie, na czas!
John Porter w Pile
KONCERT Legendarny
John Porter zagra w Rockopolis. Po rozstaniu
z Anetą Lipnicką Porter wystartował z projektem –
John Porter Solo. Od kilku
miesięcy promuje swój najnowszy krążek. W naszym
regionie grał już m.in.
w Krzyżu i Jastrowiu. Teraz
przyszedł czas na Piłę.
Porter przyjeżdża z płytą
„Honey Trap”, która jest drugim krążkiem, z planowanej
trylogii spod znaku mrocznego rocka. Po raz kolejny
w utworach eksploruje skom-
plikowane relacje międzyludzkie, przefiltrowane przez swoje osobiste doświadczenie. Całość płyty utrzymana jest w dynamicznej, rockowej formie.
Na koncercie w Rockopolis Porter zagra też utwory ze
swoich poprzednich płyt,
w tym z legendarnego już
krążka „Helicopters”.
Niedziela, 8 maja, godz. 20.
Klub Rockopolis
Bilety w przedsprzedaży
35 zł, w dniu koncertu 45 zł
(do nabycia w Rockopolis
i Sklepie Muzycznym Demo,
ul. Budowlanych).
REKLAMA
Wynajem
W
ynajem k
komfortowych
omfo
fort
to
owy
wych a
autokarów
utokaró
ów
w
wyjazdy krajowe i zagraniczne
OBSŁUGUJEMY CAŁY KRAJ DOSTAWA I MONTAŻ GRATIS
• GARAŻE - konstrukcja ocynkowana
• SCHOWKI na śmietniki
• garaże z wiatą • kojce dla psów
PROMOCJA KONSTRUKCJA OCYNK
59-696-92-86, 52-522-81-36
54-281-01-31, 698-230-205
Piła NaGłos
tel.:
REDAKCJA ul. Sikorskiego 33 (pok.304), 64-920 Piła. Tel. (67) 352 17 50.
Redaktor naczelny: Gabriela Ciżmowska ([email protected])
Michał Nicpoń ([email protected])
Kontakt: [email protected]
www.NaGlos.com.pl
REKLAMA I MARKETING ul. Sikorskiego 33 (pok.304), 64-920 Piła
Elżbieta Możejko tel. 691 418 537 ([email protected])
Agnieszka Norkowska tel. 600 023 144 ([email protected])
500
5
00 600
600 7
780
80
Kontakt: tel./fax (67) 352 17 50, e-mail: [email protected];
www.NaGlos.com.pl/reklama
DRUK
Agencja Promocyjno - Wydawnicza MEDIA FORTE s.c. Gabriela Ciżmowska, Elżbieta
Możejko, Michał Nicpoń, Agnieszka Norkowska, ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła.
Kontakt: tel./fax (67) 352 17 50, e-mail: [email protected]
www.NaGlos.com.pl/wydawnictwo
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.
WYDAWCA
AGORA S.A., ul. Krzywa 35, 64-920 Piła
www.naglos.com.pl
Piła NaGłos
29 kwietnia 2016
Piła NaGłos
Z
3
Pilska manifestacja KOD
zdominowana przez PO
PROTEST | „Polska prawa a nie Jarosława” oraz „Beata myśl samodzielnie, to nie boli” – takie transparenty widać
było na pierwszej, pilskiej demonstracji KOD. W niedzielę, 24 kwietnia na Śródmiejską przyszła spora grupa
przeciwników obecnego rządu, na czele z lokalnymi działaczami Platfor my Obywatelskiej.
GABRIELA CIŻMOWSKA
a niedzielną manifestację przybyli nie
tylko pilanie, ale także
mieszkańcy regionu
z ościennych powiatów, w tym
szczególnie widoczna grupa
z Chodzieży.
Był lokalny biznes, nauczyciele, lekarze. W pierwszych rzędach
do mi no wa ła jed nak Plat for ma
Obywatelska: prezydent Piły Piotr
Głowski z żoną, Mirosław Mantaj – były starosta, Zbigniew Przeworek – radny rady powiatu i dyrektor WORD, posłanka Małgorzata Janyska i senator Mieczysław Augustyn.
Organizato rzy rozdawali pol skie i unijne flagi oraz du żo mó wili o konsty tu cji. Na po cząt ku
wy emi to wa no na wet na gra nie
dźwię ko we pre ambu ły do Konsty tu cji, któ re prze czy tał kra kow ski ak tor Je rzy Ra dzi wi ło wicz.
REKLAMA
OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe
PREFABET Sp. z o.o.
w Dolaszewie, ul. Malinowa 2A
sprzeda:
1. Koparka kołowa
ZEPPELIN ZM 19
silnik Deutz 6 cylindrów
rok produkcji 1993
łyżka 1 m3
2. Ładowarka FADROMA
rok produkcji 1987
łyżka 1,6 m3
Informacje tel. 601 588 443
W pilskiej demonstracji uczestniczył też Andrzej Celiński, były
minister kultury i opozycjonista,
zdaniem którego wolność, niepod le głość i de mo kra cja są
obecnie w Polsce zagrożone i trzeba je bronić, także na ulicach.
Jak mówiła Izabela Milewska,
koordynatorka Komitetu Obrony
Demokracji na Północną Wielkopolskę, pilanie zebrali się, żeby
zamanifestować swoje obywatelskie postawy i to się udało. Zapowiedziała też, że to pierwsze, ale
nie ostatnie spotkanie w Pile, która na stałe wpisać ma się w mapę
marszów KOD. Jednocześnie zastrzegała, że Komitet Obrony Demokracji nie zamierza zamieniać
się w partię polityczną.
Po niedzielnej manifestacji lokalne fora internetowe huczą jednak od komentarzy, że pilska demonstracja zbyt była zdominowana przez działaczy przegranej
Platformy Obywatelskiej.
Na Śródmiejskiej pojawili się
także przedstawiciele młodzie-
żówki Prawa i Sprawiedliwości,
któ rzy na rę ce przed sta wi cie li
ko mi te tu zło ży li list. Za da li
w nim kilka pytań, wskazując,
że na lokalnym gruncie to PO
a nie PiS nie przestrzega zasad
de mo kra cji. Wró ci li m.in.
do kontrowersyjnej sprawy zamiesz ka nia prze wod ni czą ce go
Ra dy Mia sta Ra fa ła Zdzie re li,
a pre zy den to wi wy tknę li m.in.
wydawanie pieniędzy na budowę fontann, zamiast na walkę
z bezrobociem.
4
Piła NaGłos
PROMOCJA UM PIŁA
Piła NaGłos
29 kwietnia 2016
Z
www.naglos.com.pl
www.naglos.com.pl
Piła NaGłos
29 kwietnia 2016
Piła NaGłos
Z
R E K LAMA
Mirosław Januszewski
tel. 880 462 544
exalo zapowiedziało
grupowe zwolnienia
BIZNES | Jeden z największych pracodawców w Pile spółka Exalo zapowiedziała grupowe zwolnienia pracowników. Władze spółki twierdzą, że zwolnienia w małym stopniu dotkną Piłę, w większym zaś pozostałe oddziały Exalo w Polsce.
MICHAŁ NICPOŃ
estrukturyzacja
i zła sytuacja ekonomiczna firmy
to dwa główne
powody zwolnień pracowników,
które
planuje
przeprowadzić pilska spółka Exalo.
W połowie kwietnia spółka zawiadomiła Powiatowy
Urząd Pracy o planowanych
zwol nie niach gru po wych.
W dokumencie mowa jest
o tym, że zwolenienia doty czyć ma ją pra wie 900
osób. W przy pad ku po nad 2.600 osób wypowiedziane mają zostać warunki pracy i płacy.
Zwolnienia dotyczyć mają oddziałów Exalo w całym
kraju. Nie wiadomo, jak sytuacja wyglądać będzie w samej Pi le. Wła dze spół ki
uspokajają, że zwoleninia
w niewielkim zakresie dotyczyć będą naszego miasta.
Nieoficjalnie mówi się jednak, że pracę stracić może
tu nawet 50 osób. Co, bio-
rąc pod uwagę fakt, że firma zatrudnia obecnie trochę ponad 300 pilskich pracowników, wcale nie jest małą liczbą.
Powiatowy Urząd Pracy
skierował do pracodawcy zapytanie o liczbę planowanych do zwol nie nia osób
z powiatu pilskiego. Na razie odpowiedzi nie otrzymał.
PRZETARG Co najmniej
880 tysięcy złotych zapłacił zwycięzca przetargu
na sprzedaż placu Pocztowego w Pile.
Była to trzecia próba sprzedaży działki w rejonie tzw.
starej poczty przez Gminę Piła. Pilski Ratusz potwierdza,
że przetarg został rozstrzygnięty. Nie zdradza jednak
prawie żadnych szczegółów.
Dziś nie wiadomo bowiem
ani kto kupił nieruchomość,
ani ile za nią zapłacił. Wiadomo, że minimalna kwota,
jakiej żądała gmina to 880
tysięcy złotych.
Początkowo
(podczas
pierwszego przetargu) cena
minimalna wynosiła 2 mln zł.
Ratusz ma udzielić więcej
informacji w tej sprawie
w przyszłym tygodniu.
PIENIĄDZE Jest drugi inwestor w pilskiej podstrefie Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
Spółka PellasX otrzymała
właśnie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie pilskiej podstrefy przy ul.
Wawelskiej. Firma zbuduje
tam zakład produkcyjny palników na pellet wraz z pomieszczeniami socjalno-biu-
rowymi i infrastrukturą.
Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec
grudnia 2018 roku. Obecnie
firma działa przy ul. Szybowników.
Pierwszym inwestorem
w pilskiej podstrefie ekonomicznej była, wchodząca
w skład holdingu Henryka
Stokłosy, spółka Polskie Zakłady Zbożowe z Wałcza.
(zdjęcia także
z dojazdem)
Piła, pl. Staszica 10 (w budynku Urzędu Miasta Piły)
tel. 504 833 658
al. Niepodległości 33/35 (w budynku Starostwa Powiatowego)
tel. 504 28 20 29
Plac Pocztowy sprzedany PellasX inwestuje w strefie
REKLAMA
darmowa weryfikacja
decyzja w godzinę
bez zbędnych zaświadczeń
atrakcyjne warunki
od 300 do 2000 zł
dla zadłużonych
Zapraszamy:
Pn. - Pt. godz. 9-17
64-920 Piła, u. 14 Lutego 8
tel./fax 67 352 06 00
e-mail: [email protected]
R
RYNART
YNART INTERNA
INTERNATIONAL
ATIONAL
A
TIONAL TR
TRANSPORT
ANSPORT POLSK
POLSKA
AwP
Pile
ile
ul.
ul. Przemysłowa
Przemysłowa 23
za
atrudnim
tr
y
KIEROWCÓW
KIEROWCÓW
SAMOCHODU
SAMOCHODU CIĘŻ
CIĘŻAROWEGO
AROWEGO PO
POW.
W. 1
12
2T
TON,
ON, K
KAT.
AT. C
C+E
+E
W TR
TRANSPORCIE
ANSPORCIE MIĘDZ
MIĘDZYNARODOWYM
YNARODOWYM
WYMAGANIA:
- udokumentowane doświadczenie w transpor
międzynarodowym (UE)
- znajomość języka niemieck
ieckkiego lub
b ang
a ielski
- system pracy 3 tygodnie
g
na 1 tydzień
kontakt telefoniczny: 500 155 163, 67 352 09 65, e-mail: [email protected]
5
6
Piła NaGłos
Piła NaGłos
29 kwietnia 2016
www.naglos.com.pl
N
Powiatowe zakończenie roku szkolnego
UROCZYSTOŚĆ 29 kwietnia odbyło się powiatowe zakończenie
roku szkolnego dla szkół programowo najwyższych. W czasie
uroczystości wręczone zostały
stypendia za najlepsze wyniki
w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.
– Dziś w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Pilskiego kończy naukę ponad 800 absolwentów, blisko stu ukończyło szkołę
z wyróżnieniem, a ośmiu ze 100procentową frekwencją – mówił
do absolwentów starosta pilski Eligiusz Komarowski. – Mam nadzieję, że nie jest to ostatni etap waszej edukacji, życzę wam abyście
pomyślnie zdali egzamin maturalny i kontynuowali naukę na studiach wyż szych. Ma cie też
tu – w powiecie pilskim, w Pile – doskonałe ku temu warunki,
jakie stwarza Państwowa Wyższa
Szko ła Za wo do wa. Za chę cam
do nauki niezależnie od wieku. Dziś
składam Wam gratulacje, jak również waszym nauczycielom i rodzicom, którzy wnieśli duży trud
w wasze wykształcenie.
Podczas uroczystości wręczone
zostały stypendia Starosty Pilskiego za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.
Za osiągnięcia naukowe stypendia otrzymali: Lidia Badziąg,
Aleksandra Grabowska, Martyna Lächele i Katarzyna Hilbrecht
z I Liceum Ogólnokształcącego im.
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.
Hipolita Cegielskiego w Pile, Sara
Gawlak – absolwentka Technikum
nr 5 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile oraz Karol
Ochwat – absolwent Technikum
nr 6 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.
Stypendium za osiągnięcia artystyczne otrzymała Kinga Speyer podopieczna MDK „Iskra” w Pile,
absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im.
Stanisława Staszica w Pile.
Marii Skłodowskiej-Curie w Pile,
Agata Walczak – absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, Agata Radowiecka – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. Jana Bosko w Pile,
Marta Ryś – absolwentka Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy,
Paulina Cieślik – absolwentka
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile,
Paulina Piszczek, Natalia Kalas
i Kamil Stolarczyk z Technikum
Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pi le oraz Edy ta Ro mek – absolwentka Technikum
Nr 5 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile.
Za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymali: Magdalena Bukowiecka i Miłosz Gniot – z Liceum Ogólnokształcącego Mistrzo-
stwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile, Gracjan Wyroślak i Tomasz Drzewiecki z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
im. Stanisława Staszica w Pile, Szymon Rembacki – absolwent Technikum Informatycznego w Zespole
Listy gratulacyjne i upominki
dla absolwentów, którzy zdobyli
najwyższą liczbę punktów w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
w latach 2013 i 2013/2014 otrzymali: Katarzyna Hilbrecht i Aleksandra Szmiłyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile, Anna Martin,
Katarzyna Kafke i Koralia Stasiewicz – II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, Bartosz
Troczyński – Technikum nr 6 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszi ca w Pi le, Pau li na Cie ślik – Technikum nr 2 w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Pile oraz Fabian Bogusławski
z Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.
OGŁOSZENIE
SPEDYTORA MIĘDZYNARODOWEGO
PPHU,, AGA” Leszek Guderski
zatrudni pracowników na stanowisko
KIEROWCY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM
Wymagania:
- doświadczenie w transporcie międzynarodowym,
- dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat. C+E.
Oferujemy atrakcyjny system wynagrodzeń i korzystne
warunki pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
dokumentów na adres e-mail:
[email protected]
Kontakt telefoniczny pod nr tel. 67 284 06 25
Panie Bożena i Katarzyna mistrzyniami ortografii
DYKTANDO Już po raz
czwarty mieszkańcy Ziemi
Pilskiej zmierzyli się z trudnym tekstem dyktanda,
ułożonym przez przewodniczącego Rady Języka
Polskiego Andrzej Markowski. Mistrzyniami
Ortografii Ziemi Pilskiej zostały pilanki Bożena
Kleszcz i Katarzyna Polachowska.
Temat tegorocznego dyktanda, zorganizowanego jak
co roku przez Regionalne Centrum Kultury oraz Zespół
Szkół nr 2 w Pile, dotyczył 1050. rocznicy Chrztu
Polskiego. Zredagowane przez
profesora Markowskiego dyktando jak zwykle było trudne.
Prawie godzinne zmagania
z zawiłościami ortografii i interpunkcji, zwieńczone zosta-
Fragment dyktanda
„Tymczasem tuż-tuż za południowo-zachodnimi, a także
południowo-wschodnimi stokami gór triumfy/tryumfy
święciła nowa wiara. I na północy słyszano już gdzieniegdzie o nowym bogu, skądinąd tak innym od bogów
miejscowych, że nad wyraz trudnym do pojęcia. Niełatwa
więc była misja nowo przybyłych krzewicieli wiary. I choć
po prawdzie odkąd tę wiarę przyjął książę Mieszko, mieli
oni wsparcie władzy, to niekiedy latami trwało przekonywanie do chrześcijańskiego Boga.”
ły wykładem profesora, podczas którego nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Pile sprawdzali prace uczestników. Zwycięstwo wywalczyły pilanki
Bożena Kleszcz i Katarzyna
Polachowska. Ta ostatnia dodajmy była mistrzynią ortografii także w ubiegłym roku.
I wicemistrzem ortografii została Ariana Buszkiewicz, wy-
różniona również w ubiegłym
roku, która podobnie jak pani Katarzyna, regularnie pisze pilskie dyktanda. Z kolei
panie Aleksandra Kucharczyk,
Anna Kaczmarek i Zuzanna
Zyber – otrzymały wyróżnienia.
Do tegorocznego dyktanda zarejestrowało się również 76. uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych, w związku z tym jury postanowiło
przyznać poza regulaminem
nagrodę specjalną, ufundowaną przez Prezydenta Piły
dla mistrza ortografii w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych Marcie Kużaj.
Ostatni punkt imprezy stanowiło wręczenie nagród laureatom XXIV Konkursu Ortograficznego Powiatu Pilskiego Szkół Podstawowych oraz
zwycięzcom Dyktanda 500.
– Celebrowanie języka polskiego, jego trudności i zawiłości, ale równocześnie piękna, stało się już pilską tradycją. Zatem, czekamy do następnego roku – mówi Grzegorz Wądołowski, dyrektor
Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi.
Klaudia Dziergas
www.naglos.com.pl
Piła NaGłos
29 kwietnia 2016
Piła NaGłos
N
7
Nielegalna hurtownia papierosów pod Ujściem Ojciec znalazł w namiocie
Z POLICJI Pilscy policjanci
zabezpieczyli prawie
17 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków
akcyzy.
Nielegalny towar znajdował się na terenie posesji
w niewielkiej miejscowości
w Gminie Ujście. W związku
ze sprawą zatrzymano dwie
osoby.
Policjanci weszli na teren
wytypowanej wcześniej posesji 26 kwietnia. Podczas
przeszukania, w pomieszczeniu użytkowanym przez
59-letniego mieszkańca Piły
i 44-letniego miesz kań ca
Pobili i okradli,
ale szybko wpadli
Z POLICJI Policjanci zatrzymali sprawców
rozboju, do którego
doszło 20 kwietnia,
o godz. 15., przy jednym
ze sklepów przy al. Wojska
Polskiego w Pile.
Policjanci otrzymali zgłoszenie, że 30-letni mieszkaniec Piły został zaatakowany
przez grupę mężczyzn, którzy żądali od niego wartościowych przedmiotów, które miał
przy sobie. Napastnicy uderzyli ofiarę, a następnie ukradli kurtkę oraz portfel z pieniędzmi i dokumentami.
Na miejsce ruszyli funk-
REKLAMA
cjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Już
po kilku godzinach zatrzymano dwóch sprawców rozboju.
Okazało się, że są to pilanie
(36 i 46 lat), którzy w przeszłości byli notowani za podobne czyny. Policjanci odzyskali skradzione rzeczy. Jednocześnie nad sprawą pracowali pilscy kryminalni, którzy ustalili i zatrzymali trzeciego ze sprawców rozboju, 20-letniego mieszkańca
gminy Szydłowo.
Cała trójka usłyszała zarzuty rozboju i odpowiadać będzie teraz przed sądem.
2000 złotych grzywny
i zakaz stadionowy
Z POLICJI Mieszkaniec Piły, który podczas meczu
żużlowego pił na stadionie
alkohol, został surowo
ukarany. Przez dwa lata nie
będzie uczestniczył w imprezach pilskiego klubu
oraz zapłaci 2000 zł grzywny.
Podczas meczu żużlowego,
który odbył się 28 marca
na stadionie przy Bydgoskiej,
policjanci zatrzymali mężczyznę, który pił na trybunach
alkohol. Sąd ukarał go za to
grzywną w wysokości 2000 zł,
wskazując, że naruszył przepisy karne Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
a także Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ponadto Sąd orzekł wobec
niego także tzw. zakaz stadionowy. Przez dwa lata nie
będzie uczestniczył w imprezach pilskiej Polonii.
/gaba/
Przygniotła go ściana
Z POLICJI O wielkim
szczęściu mówić może
mężczyzna, który zbierał
złom. Przygniotła go ważąca 300 kilogramów
ściana, ale mimo to
do szpitala trafił w ogólnie niezłym stanie.
Zdarzenie miało miejsce
w jednym z opuszczonej kotłowni przy ulicy Przemysłowej. 63-letni mężczyzna
demontował metalową konstrukcję. W pewnym momen cie prze wró ci ła się
na nie go cięż ka ścia na.
Na szczęście nie stracił przytomności i głośno krzyczał.
Poszkodowanego usłyszał
przechodzący obok pracownik Urzędu Celnego, który
powiadomił straż pożarną
i pogotowie.
63-latka uratowali strażacy, wyciągając go przy użyciu
sprzętu
hydraulicznego.
Na szczęście okazało się, że
jego życiu nie zagrażało poważne niebezpieczeństwo.
/gaba/
Gminy Ujście znaleźli prawie 340 tysięcy sztuk papierosów. Towar był przechowywany w kartonach. Zabezpieczono łącznie blisko
17 tys. paczek papierosów
bez polskich znaków akcyzy.
Gdyby towar trafił do obrotu, Skarb Państwa z tytułu nieopłaconej akcyzy straciłby około 300 tysięcy złotych.
Sprawcy usłyszeli już zarzuty popełnienia przestępstwa karnoskarbowego. Teraz mężczyznom grozi kara
finansowa oraz do 3 lat pozbawienia wolności.
nieżyjących synów
Z POLICJI Do wielkiej tragedii doszło nad Zalewem Koszyckim. Dwaj
bracia wybrali się na ryby
i nocowali nad wodą. Rano ojciec znalazł
w namiocie ich ciała.
Do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek. Bracia (30 i 33 lata) wybrali się
na ryby i postanowili przenocować nad zalewem. Spali
w namiocie. Noc była zimna, więc chcieli dogrzać się
butlą gazową. I to najprawdopodobniej było przyczyną śmierci; mężczyźni zmarli
prawdopodobnie od zatrucia tlenkiem węgla.
Kiedy rano rodzina nie
mogła dodzwonić się do braci, ojciec poszedł ich szukać. Niestety, nad zalewem
dokonał tragicznego odkrycia. Jeden z braci mieszkał
w Pile, drugi przyjechał tu
z Warszawy na długi weekend...
/gaba/
8
Piła NaGłos
Piła NaGłos
29 kwietnia 2016
www.naglos.com.pl
N
Wyspa zamieniła się w wielki ogród
WYSTAWA | Ponad stu wystawców zaprezentowało wszystko, co może przydać się na działce, w ogródku i na balkonie. Było mnóstwo kwiatów i roślin ozdobnych. W sobotę i niedzielę pilska Wyspa zamieniła się w wielki ogród. Zwiedzających nie odstraszyło nawet zimno i wiatr.
sobotę i niedzielę
(23 i 24 kwietnia)
w Pile odbyła się
jubileuszowa 25.
edycja Agro Targów oraz 4. edycja Krajowej Wystawy Miasto
Ogród.
W czę ści ogrod ni czej tar gów
po nad stu wy staw ców za pre zen to wa ło wszyst ko to, co mo że
przy dać się w ogro dzie i na bal ko nie. Moż na by ło tak że za się gnąć prak tycz nych po rad do ty REKLAMA
czą cych ogrod nic twa i sa dow nic twa, któ rych udzie lał zna ny
z te le wi zyj nych pro gra mów Wi told Czuk sa now. Dzien ni karz
i współ twór ca pro gra mu „Rok
w Ogro dzie”, a tak że au tor ksią żek o te ma ty ce ogrod ni czej, za chę cał do ak tyw ne go uczest ni cze nia w wy sta wie i opo wia dał
o ro śli nach.
Nie zabrakło też części typowo rolniczej i pokazu najnowszych maszyn. Swoje stoiska mia-
ły także firmy i instytucje działające wokół rolnictwa, na przykład producenci nawozów, środków ochrony roślin, pasz czy materiału siewnego. Ze swoją ofertą prezentowały się też banki oraz
przed sta wi cie le ARiMR, KRUS
i WODR-u.
Sporym zainteresowaniem cieszyła się również część festynowa: dmuchane zamki i stoiska
kiermaszowe. Nie brakowało też
chętnych do degustacji i zakupu
tra dy cyj nych pol skich po traw:
wędlin, chlebów, a nawet wina.
Czas zwiedzającym umilały wy-
stępy zespołów ludowych i kapel,
pokazy florystyczne oraz liczne
konkursy.
Emilia Marecka, Szkółka Mareccy Rychlik
Przyjechaliśmy aż spod Trzcianki. Jesteśmy zadowoleni z wystawy,
choć miała ona inny charakter, niż na przykład AgroTargi, na których
byliśmy tydzień wcześniej w Czarnkowie. Tam nastawieni byliśmy
bardziej na sprzedaż roślin, tu raczej na wystawę i pokaz. Chcieliśmy,
żeby nasze stoisko wyglądało, jak piękny ogród i myślę, że udało
nam się pokazać kilka bardzo ciekawych okazów oraz wypromować
markę. Po dwóch dniach wyjeżdżamy z wystawy zadowoleni.
Planszogranie na osiedlu
ROZRYWKA W Klubie
„Piast” przy ul. Komuny
Paryskiej w Pile odbyło
się spotkanie dla początkujących i zaawansowanych miłośników gier
planszowych.
Wydarzenie organizowane przez Pilską Spółdzielnię
Mieszkaniową adresowane
było do młodzieży i osób dorosłych, a jego celem była
integracja środowiska i propagowanie gier planszowych.
Osiedlowe planszogrania
są im pre za mi otwar ty mi,
bezpłatnymi i planowane są
jako cykliczne spotkania.
www.naglos.com.pl
Piła NaGłos
29 kwietnia 2016
W
Piła NaGłos
9
Oryginalnie i elegancko
DOM I OGRÓD | Jeszcze do niedawna nasza przestrzeń życiowa ograniczała się do domu i ogrodu. Coraz częściej
jednak oryginalnie zakomponować chcemy także otoczenie domu: podjazd, taras, chodniki oraz małą architekturę,
choćby miejsce na grilla. Warto pomyśleć też o elementach pionowych: wertykalnych donicach, które dadzą wrażenie wiszącej zieleni czy ogrodzeniu spójnym z resztą kompozycji. Słowem, warto spiąć dom, taras, ogród, ścieżki
i podjazdy w całość, by poczuć komfort przebywania w dobrze skomponowanej przestrzeni...
GABRIELA CIŻMOWSKA
Platinum.
granicza nas tyl ko wy obraźnia – mó wi Michał Stachowiak, kie row nik pil skie go od działu Punktu Sprzedaży Libet
Premium zamiast standardu
W oddziale przy ulicy Kossaka zobaczyć
i zamówić można niemal wszystko, co przynoszą najbardziej nowoczesne trendy. Firma
Libet, która ma sieć punktów sprzedaży w całej Polsce, co roku wypuszcza nową kolekcję.
Wszystko po to, żeby wzornictwo nie opatrzyło się i było niepowtarzalne.
– Kiedyś królowała tradycyjna kostka brukowa. W jednym kształcie i w dwóch czy
trzech odcieniach powtarzała się w otoczeniu niemal każdego domu – mówi Michał
Stachowiak. – Dziś możemy mieć wszystko,
a nasz taras, podwórko i ogród mogą różnić
się od tego, co ma sąsiad. My zamieniamy
klasykę i standard na materiały z klasy „premium”.
Od projektu do wykonania
Libet specjalizuje się w komponowaniu
powierzchni betonowych i ceramicznych
wokół domu. W grę wchodzą podjazdy, ścieżki i chodniki, otoczenie garażu i mała architektura: kamienne ławki, murki, donice, czy
choćby miejsce na grilla. Jeśli trzeba, Libet
zajmie się też naszym ogrodzeniem oraz
uzupełni elewację domu o elementy spójne
REKLAMA
z resztą podłoża. Specjaliści z firmy Libet
zaaranżują także taras: doradzą materiał,
wymierzą, dowiozą towar oraz polecą certyfikowanych fachowców, którzy zmontują
całość.
– Klient ma tylko wskazać, co chce i co
lubi. My zajmiemy się resztą – zapewnia
Stachowiak. – Jeśli trzeba, rozbierzemy starą konstrukcję i wywieziemy niepotrzebne
”
W najnowszych trendach
królują minimalizm i elegancja, utrzymane w odcieniach szarości, ale także
stylizacje na antyk.
elementy. Szybko i sprawnie zmienimy otoczenie domu nie do poznania – zachęca.
Firma od dwóch lat posiada dwa oddziały
w Wałczu (przy ulicy Bydgoskiej i Kołobrzeskiej), a w ubiegłym roku uruchomiła także
oddział w Pile (przy ulicy Kossaka). Dodać
warto, że są to oddziały platynowe, czyli takie, który spełniają najwyższe standardy firmy Libet. Oznacza to, że po pierwsze mają
maksymalnie szeroką ofertę, a po drugie zapewniają najlepszych fachowców, od specjalistów ds. sprzedaży i projektantów zaczynając, a na certyfikowanym montażu kończąc.
Co w modzie piszczy?
Co króluje w modzie wykańczania przestrzeni wokół domu?
– Modny jest surowy beton czyli odcienie
grafitu, popielu i szarości, ale także piaskowy
kolor i ciepły beż. Pojawiają się też różnego
rodzaje imitacje drewna – opowiada kierownik oddziału.
Coraz chętniej wybieramy także stylizacje
na antyk: elementy postarzane przy pomocy
techniki. Specjalnie barwione produkty sprawiają wrażenie nieco „wypłukanych” czy „wypłowiałych”, ale jak zapewniają eksperci, są
bardzo trwałe. Bo formą, fakturą i kształtem
można się bawić. Jest w czym wybierać. Można łączyć także różne wielkości płyt oraz ożywiać je zielenią.
klucza oczywiście zieleni. Zieleń była w naszym otoczeniu i będzie zawsze, ale chodzi
o to, że teraz możemy efektownie i funkcjonalnie wkomponować ją w taras, czy nawet
elewację domu.
– Współpracujemy z firmami projektującymi zieleń. Jeśli ktoś chce, żebyśmy kompleksowo zajęli się urządzeniem jego otoczenia, nie ma z tym problemu – zapewnia Stachowiak.
Nie tylko dla bogatych
Czy nowoczesna aranżacja przestrzeni to
przywilej tylko dla bogatych? Nowe technologie oczywiście kosztują, ale z drugiej strony
tarasu, podjazdu, ławek czy ogrodzenia nie
robimy co roku, a – jak oceniają fachowcy – przygotowanie terenu pochłania i tak
Między domem a ogrodem
średnio 70 procent kosztów. Sam materiał to
Ważnym elementem otoczenia domu jest „tylko” pozostałe 30 procent. Warto może zataras, który stanowi naturalne przedłużenie tem zapłacić trochę więcej, aby przez lata cienaszych wnętrz. Także tu Libet podpowiada szyć się przyjazną i oryginalną przestrzenią.
szereg rozwiązań.
– Ostatnim przebojem jest płyta gresowa
o grubości 20 milimetrów. Jest niezwykle wytrzymała, co oznacza, że taras można stawiać
na wspornikach, a pod nim chować elementy
odwodnienia czy instalacji elektrycznej – zachwala M. Stachowiak. – Taki taras jest też
mobilny. Jeśli w przyszłości będziemy się
przeprowadzać, możemy zabrać go ze sobą – dodaje.
Zieleń w nowoczesnej formie
Betonowa przestrzeń wokół domu nie wy-
Klient ma poczuć smak, styl
i nowoczesność...
10
Piła NaGłos
Piła NaGłos
29 kwietnia 2016
www.naglos.com.pl
S
PROMOCJA GM. SZYDŁOWO
Ze Skrzatusza do Starej Łubianki.
Biegowe Grand Prix gminy rozpoczęte!
SKRZATUSZ,STARA ŁUBIANKA W sobotę, 23 kwietnia, w Skrzatuszu odbyła się
kolejna, ósma już edycja Biegu Papieskiego Przełajowego im. Św. Jana Pawła II.
Bieg rozpoczął cykl imprez biegowych
na terenie Gminy Szydłowo w ramach
Biegowego Grand Prix.
Udział w VIII Biegu Papieskim Przełajowym wzięło 408 zawodników, w tym 357
biegaczy i 31 kijkarzy.
W tym roku trasa biegu została wydłożona o 2,5 kilometra. W niczym nie prze-
szkodziło to jednak biegaczom. 9,5-kilometrowy odcinek ze Skrzatusza do Starej
Łubianki najszybciej pokonał Kamil Linka
z Piły (29: 38). Drugie miejsce zajął Paweł
Kopertowicz z Kaczor (30: 42), zaś trzecie
Damian Wesołowski – pilanin, biegnący
w barwach AZS UAM Poznań (30: 44).
Wśród kijkarzy najwcześniej linię mety
przekroczyła Renata Kaczmarczyk-Piasecka (Czarne Pantery, 01: 04: 36), drugie
miejsce zajęła Katarzyna Banaszkiewicz
z Kaczor (01: 05: 59), a trzecie Katarzy-
na Patelska (Czarne Pantery 01: 06: 11)
Jak co roku, zarówno na starcie, jaki
i na mecie, było dość tłoczno. Zawodnicy
przyjechali ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi, którzy również dzielnie kibicowali im, wspierając na trasie biegu.
O bezpieczeństwo zawodników i publiczności zadbała jednostka OSP ze Starej Łubianki oraz policjanci z posterunku w Szydłowie.
Uczestnikom kibicowali również (a po biegu wręczali nagrody) Eligiusz Komarowski
Starosta Pilski, Dariusz Chrobak Wójt Gminy Szydłowo, Mirosław Pierko Radny Powiatu, Piotr Drożdż Przewodniczący Rady
Gminy Szydłowo, Tomasz Biniek Radny
Gminy Szydłowo oraz Lech Lewandowski
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kolejne biegi w ramach Bigowego Grand
Prix Gminy Szydłowo odbędą się: 6 sierpnia – II Bieg i Marsz Trzeźwości oraz 22
października – Trudny Półmaraton Św. Huberta.
NA SPOTKANIU Z SOŁTYSAMI O PIENIĄDZACH
Z UNII I WYNAJMOWANIU ŚWIETLIC WIEJSKICH
3 maja w Pile bijemy rekord Guinnessa!
SPOTKANIE 14 kwietnia w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie odbyło się spotkanie
wójta Gminy Szydłowo z sołtysami, organizacjami
pozarządowymi i radnymi z terenu gminy. Podczas
spotkania poruszono szereg ważnych kwestii. Rozmawiano m.in. o możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych, zasadach wynajmowania świetlic
wiejskich, gospodarce komunalnej oraz o zasadach
i możliwościach organizacji prac społecznie użytecznych.
AKCJA 3 maja w Pile odbędzie się
druga próba bicia rekordu Guinnessa
w jak największej liczbie osób niosących flagę jednocześnie. Aby udało
się pobić rekord, w akcji musi wziąć
udział co najmniej 2140 osób.
Pierwsza próba pobicia rekordu miała miejsce 11 listopada ubiegłego roku.
Choć akcja wypadła świetnie, bo zaangażowało się w nią wiele osób, to rekordu pobić się nie udało – flagę poniosło „tylko” ok. 1500 osób. Organizatorzy przedsięwzięcia: Stowarzyszenie
Biegaczy Gminy Szydłowo, Powiat Pilski i Gmina Piła, liczą jednak, że tym
razem rekord padnie.
– Cieszę się, że to fantastyczne przedsięwzięcie znowu trafi do Piły! Będziemy bić rekord, a przy okazji wyrazimy
swój patriotyzm i dumę z bycia Polakami. Zapraszam mieszkańców całego
regionu; pokażmy 3 maja, że damy radę pobić ten rekord! – zachęca dyrektor
wydarzenia Tobiasz Wiesiołek.
– Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu całe rodziny, zapraszamy również przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, zawodników
i działaczy klubów sportowych, młodzież szkolną, przedszkolaków i seniorów, a także zachęcamy instytucje i zakłady pracy do wystawienia swoich reprezentacji – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski. – Mamy nadzieję,
że tym razem będzie nas przynajmniej 2140 osób i uda się pobić rekord – dodaje.
Zbiórka uczestników bicia rekordu
Guinnessa
zaplanowana
jest
na godz. 16.00, na placu przed Zespołem Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi,
gdzie odbędzie się też ich rejestracja,
liczenie i ustawianie w szyku. Każdy
dostanie specjalną opaskę na rękę.
Uczestnicy będą nieść 600-metrowej
długości flagę uszytą przez pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Kolumna przejdzie ul. Śniadeckich i ul. Dąbrowskiego,
a rozformowanie szyku będzie miało
miejsce na parkingu przy Wyspie. Cała
trasa przemarszu będzie zabezpieczona przez straż miejską i policję.
/źródło: Starostwo Powiatowe w Pile/
DARIUSZ
CHROBAK
wójt Gminy
Szydłowo
To świetna inicjatywa, dlatego bardzo
chętnie ją
wspieramy.
Akcja nie tylko
integruje społeczeństwo, ale ma
również patriotyczny charakter. Pomysł na tę akcję zrodził się w głowie
naszego radnego, pana Tobiasza
Wiesiołka, więc również dlatego od
samego początku trzymam za nią
kciuki. W pierwszej próbie uczestniczyłem osobiście. Tym razem również zamierzam. Musi się udać!
www.naglos.com.pl
Piła NaGłos
29 kwietnia 2016
Piła NaGłos
N
11
PROMOCJA. PILSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Coraz bezpieczniej
na osiedlach spółdzielni
WARTO WIEDZIEĆ Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa co roku
podejmuje szereg działań, które
mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo zamieszkiwania
członków Spółdzielni. Choć same osiedla jak i budynki są coraz
bezpieczniejsze, to nie da uniknąć się wypadków. Niestety,
w wielu przypadkach niebezpieczeństwa prowokowane są
również przez samych mieszkańców.
Już od kilku lat coraz wśród zadań remontowo-inwestycyjnych realizowanych przez PSM L-W wysoki priorytet mają te, związane
z szeroko pojętą małą architekturą
na osiedlach. Zaliczyć do niej można m.in. place zabaw. Na osiedlach
Spółdzielni w ostatnich latach systematycznie pojawiają się nowe place zabaw i boiska. To jedno z działań, mających na celu poprawę
bezpieczeństwa.
– Urządzenia na nowych placach zabaw spełniają wszelkie, obowiązujące obecnie normy bezpieczeństwa. Czego, niestety, nie można powiedzieć o placach zabaw,
które nie zostały jeszcze zmodernizowane. Tych jest już jednak zdecydowana mniejszość i w najbliższym czasie również one zostaną
wymienione – zapowiada Lucjan
Szutkowski, prezes Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile.
Zakończenie programów termomodernizacji budynków sprawiło,
że większe środki Spółdzielnia może przeznaczać na remonty dróg
osiedlowych i chodników. Zapotrzebowanie na inwestycje w tej materii jest bardzo duże, możliwości nadal ograniczone, ale remonty przeprowadzane są systematycznie,
dzięki czemu osiedlowe drogi wyglądają coraz lepiej, a tym samym
są również bardziej bezpieczne.
Sporą uwagę Spółdzielnia przykłada również do poprawy bezpieczeństwa w samych budynkach.
Obecnie największym problemem
jest prawidłowa wentylacja w mieszkaniach. Kłopoty z jej właściwym
funkcjonowaniem pojawiły się po dociepleniach budynków i wymianie
w nich okien. Okazało się bowiem,
że nowe okna są, paradoksalnie,
zbyt szczelne, a większość mieszkańców nie korzysta z funkcji rozszczelniania okna, którą uzyskać
można, obracając klamkę tylko odrobinę. Takie rozszczelnienie pozwala uzyskać wystarczający dopływ
powietrza do mieszkania i właściwe funkcjonowanie wentylacji.
– Mieszkańcy często nie korzystają z tej funkcji, bo za wszelką
cenę oszczędzać chcą ciepło. Niestety, to prowadzić może do bardzo niebezpiecznych sytuacji,
w szczególności podczas używania piecyków gazowych do ogrzewania wody. To właśnie z myślą
o poprawie bezpieczeństwa, już kilka lat temu rozpoczęliśmy akcję
usuwania piecyków z łazienek i podłączania mieszkań do sieci ciepłej
wody z MEC. Tylko w tym roku inwestycja taka zrealizowana będzie
w dwunastu blokach – mówi Lucjan Szutkowski.
Dużym zagrożeniem mogą być
instalacje elektryczne w mieszkaniach. Prawda jest taka, że w dużej mierze budowane one były w latach 60-tych, czy 70-tych. Wtedy
nie zakładano, że zużycie energii
elektrycznej w mieszkaniach będzie tak rosło, poprzez coraz większą liczbę urządzeń, podłączanych
do sieci.
– Tu również podejmujemy działania – podkreśla prezes PSM L-W. – Wymieniamy instalacje w pionach budynków, a gdy ktoś remontuje mieszkanie, to zawsze sugerujemy, by również zdecydował się
na wymianę instalacji elektrycznej – dodaje.
REKLAMA
Pomysł na fizjoterapię
AKCJA Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”
chce wypełnić lukę w systemie ochrony zdrowia
i dotrzeć ze swoimi usługami do wszystkich
potrzebujących. Swoje
usługi spółdzielcy zaprezentowali w Galerii
Kasztanowa.
Urządzenia i preparaty prezentowali przedstawiciele firm,
będących strategicznymi partnerami „Nowych Horyzontów”. Przez cały czas trwania
akcji odbywały się fizjoterapeutyczne zabiegi lecznicze,
a na kolorowej macie prezentowane były rehabilitacyjne ćwiczenia gimnastyczne.
– Nasza spółdzielnia powstała, by nieść wszystkim
potrzebującym profesjonalną pomoc pielęgniarską, fizjoterapeutyczną, rehabilitacyjną, pielęgnacyjną i opiekuńczą. Nasza kadra ma wysokie kwalifikacje i nie ma
wśród nas osób przypadkowych – mówi Bogusław Tomczyk, prezes Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty”. – Dzięki naszym partnerom dysponujemy nowoczesnym i co najważniejsze mobilnym sprzętem, z którym
możemy dotrzeć do potrzebujących nawet w najbardziej
odległe miejsce regionu – dodaje.
Wszyscy chętni, którym
po ma ga li wo lon ta riu sze
Sto wa rzy sze nia Cen trum
Wolontariatu w Pile, mogli
również skorzystać z możliwości pomiaru ciśnienia
i cukru, skonsultować swoją dietę z trenerem zdrowe go od ży wia nia, a tak że – po uprzednim sprawdzeniu, czy zdrowie na to
po zwa la – za de kla ro wać
chęć by cia daw cą szpi ku
na rzecz chorych na białaczkę. Organizatorzy nie
zapomnieli również o poka zie za sad udzie la nia
pierw szej po mo cy, któ ry
w pro fe sjo nal ny spo sób
przygotowali ratownicy.
Atrakcją wydarzenia był
koncert zespołu „Nalepa Band”
oraz występy uczniów pilskich szkół podstawowych:
SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 oraz
ZS nr 2.
Instalacje elektryczne są niejednokrotnie przyczyną pożarów. Niewykluczone, że to z winy usterki
w instalacji (choć ustalenia jeszcze
trwają) niedawno doszło do pożaru w jednym z wieżowców. Pożary
szczególnie niebezpieczne są właśnie w budynkach wysokich, dlatego Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa wspólnie z Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej
w Pile systematycznie organizuje
szkolenia dla strażaków, dzięki którym działają później znacznie skuteczniej podczas akcji w wieżowcach.
By ograniczyć niebezpieczeństwo związane z elektrycznością,
warto pamiętać, by nie podłączać
do jednego gniazdka zbyt wielu
urządzeń, a przede wszystkim nie
zostawiać włączonych urządzeń,
gdy wychodzimy z mieszkania.
Jak pokazało również niedawne do świad cze nie, za gro że nie
w budynkach stanowić mogą również windy. Choć są one pod sta-
łym nadzorem Państwowego Nadzoru Technicznego oraz regularną opieką konserwatorów, to i tu
mogą zdarzyć się wypadki. Niestety, często do nich przyczyniają
się sami mieszkańcy.
– Zdarza się, że ktoś ingeruje
w zabezpieczenia wind, przez co
stwarza zagrożenie nie tylko dla
siebie, ale również innych mieszkańców. Zajmujący się od kilkudziesięciu lat konserwacją pracownicy wspominają o wielu przypadkach, w których ściągali dzieci
z dachów wind. Takie zabawy to
sytuacje niedopuszczalne – podkreśla Lucjan Szutkowski.
Już niedługo w blokach Pilskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej ruszyć
ma wymiana wind. Nowe, przystosowane będą do zmieniających
się norm bezpieczeństwa, obowiązujących w Unii Europejskiej.
Nowe windy nie tylko będą bardziej bezpieczne, ale również komfor to we i znacz nie bar dziej
oszczędne.
12
Piła NaGłos
Piła NaGłos
29 kwietnia 2016
www.naglos.com.pl
N
PROMOCJA. ON PZW PIŁA
Puchar Koła
Złota Kaczka 2016!
ZAWODY 12 zespołów
wędkarskich wzięło
udział w zawodach o Puchar Koła Złota Kaczka
w Pile. Zawody zaliczane
są do klasyfikacji Grand
Prix Okręgu Nadnoteckiego PZW.
Zawody rozegrane zostały 17 kwietnia na Zalewie Koszyce II. W zawodach wystartowało 12 dru-
Wielkie sprzątanie: wędkarze
oczyścili brzegi trzech jezior
AKCJA Tradycyjnie już w kwietniu,
część Kół Okręgu Nadnoteckiego
PZW przeprowadziła akcje sprzątania brzegów jezior. Dzięki akcji pilskich wędkarzy wysprzątane zostały
tereny wokół Zalewu Koszyckiego,
Płotek i jeziora Żwirkowego oraz rzeki Gwdy w rejonie ul Śniadeckich.
2 kwietnia członkowie Koła Wędkarskiego PZW „GWDA” w Pile, pod kierownictwem prezesa Koła Artura Budnera, przystąpili do sprzątania linii brze-
gowej Zalewu Koszyce II (mały). W czasie akcji porządkowania okolic akwenu
zebrano łącznie 22 sztuki 120 l worków odpadów i śmieci.
Po zakończeniu sprzątania linii brzegowej, Zarząd Koła „GWDA” Piła dla
wszystkich uczestników przygotował
poczęstunek. Ogółem w akcji udział
wzięło 20. wędkarzy, w tym trzech juniorów.
9 kwietnia członkowie Koła „Pilanin”
tradycyjnie już spotkali się nad jezio-
rem Płotki na wielkim sprzątaniu. Wędkarze zebrali kilkanaście worków nieczystości.
Dzień później, 10 kwietnia, najaktywniejsi członkowie Koła Złota Kaczka
wysprzątali linię brzegową jeziora Żwirkowego. Pracy było sporo, zebrano całą przyczepkę śmieci.
Niestety wnioski są takie, że nadal
wśród wędkarzy (i nie tylko) jest wiele
osób, które za nic mają sobie czystość
nad jeziorem.
żyn i 15 zawodników indywidualnych. Zawody wygrała drużyna Golam Fishing, zdobywając 5 punktów sektorowych. Drugie
miejsce zajęła ekipa Koła Wałcz Mia sto – 16
punk tów sek to ro wych.
Trzecie miejsce zdobyli zawod ni cy
Ko ła
Wy rzysk – 21 punktów sektorowych.
Mistrzostwa za Zalewie
ZAWODY 14 i 15 maja na Zalewie Koszyce II (duży) odbędą się Spławikowe Mistrzostwa Okręgu „Seniorów”.
Prawo startu w zawodach mają: ubiegłoroczny mistrz
Okręgu oraz zawodnicy kół i członkowie Nadnoteckiego
Klubu Sportowego /OPEN/.
Koszt uczestnictwa wynosi: 50 zł od zawodnika, 30 zł
od trenera, które należy wpłacić na konto ON PZW Piła
Bank Pocztowy S.A. o/Piła nr 05 1320 1351 2213
0615 2000 0004 do 6 maja wraz ze zgłoszeniem imiennym. Zgłoszenia i wpłaty w dniu zawodów nie będą przyjmowane.
REKLAMA
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach
Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie z terenu gminy Kaczory. Szkołę wyróżniają głośne sukcesy jej uczniów i zaciszne otoczenie
placówki. Od 16 października 2009 roku
szkoła nosi zaszczytne imię Jana Pawła II.
Gimnazjum Publiczne w Kaczorach powstało
w 1999 roku, w związku z ustanowieniem w Polsce nowego systemu organizacyjnego oświaty.
W pierwszym roku funkcjonowania szkoły młodzież pobierała naukę w trzech miejscowościach
- w Dziembowie, w Kaczorach i w Śmiłowie. Wraz
z nowym rokiem szkolnym 2000/2001 uczniowie
z Dziembowa przeszli do Kaczor. W sierpniu 2001
roku oddano do użytku pierwsze 6 sal dla gimnazjum. Wtedy uczniowie ze Śmiłowa dołączyli
do pozostałych i tym samym cała społeczność
szkolna znalazła się w jednym gmachu. W sierpniu
2002 roku oddano skrzydła z kolejnymi 12 salami i zakończono rozbudowę. We wrześniu 2007 r.
przeniesiono stołówkę ze starego lokum do budynku gimnazjum.
Pierwszym dyrektorem szkoły był mgr Mieczysław
Bilejczyk, który pełnił tą funkcję w latach 1999-2007.
Obecnie dyrektorem Gimnazjum jest mgr Grażyna
Miler, a jej zastępcą mgr Halina Markiewicz.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach to szkoła
przyjazna uczniom i ich środowisku. Kształci, przekazuje wiedzę i wspiera uczniów w rozwoju tak,
by każdy jej wychowanek osiągał sukces na miarę
swoich możliwości. Szkoła kształci i wychowywać
młodzież w oparciu o system wartości, jakie głosił
jej Patron, Papież Jan Paweł II.
Gimnazjum zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie doskonali się
i dokształca. Kształtuje postawy patriotyczne
i obywatelskie. Wychowuje uczniów w poszanowaniu polskiej tradycji i kultury. Szkoła oferujemy szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych.
Propaguje zdrowy styl życia poprzez działalność
sportową, rekreacyjną, turystyczną i kulturalną.
Gimnazjum promuje działalność szkoły i jej osiągnięcia w środowisku lokalnym i zapewnia uczniom
swobodny dostęp do nowoczesnych technologii.
Szkoła czynnie włącza się w akcje charytatywne
i bierze udział w życiu miejscowej społeczności,
na przykład poprzez organizację dni otwartych
szkoły, czy przygotowywanie uroczystości gminnych, takich jak choćby Gminne Obchody Jubileuszu Chrztu Polski, zorganizowane w środę,
27 kwietnia.
Gimnazjum im. Jana Pawła II
ul. Chodzieska 5,
64-810 Kaczory
tel. 067 2 842 554
e-mail: [email protected]
www.naglos.com.pl
Piła NaGłos
29 kwietnia 2016
K
Piła NaGłos
13
Kaczory uczciły 1050.
rocznicę Chrztu Polski
UROCZYSTOŚĆ W środę,
27 kwietnia, w Kaczorach odbyły
się uroczystości upamiętniające 1050. rocznicę Chrztu Polski.
Głównym akcentem tego wydarzenia była uroczysta akademia
przygotowana przez uczniów
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kaczorach.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11, mszą św. w kościele parafialnym pw. Błogosławionej Franciszki Siedliskowej. Mszę koncelebrowali ks. Andrzej Czerwiński – proboszcz parafii w Kaczorach oraz ks.
Maciej Czerwiński – proboszcz parafii w Rzadkowie. Uroczystą oprawę nabożeństwu nadała gminna orkiestra dęta, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
oraz poczty sztandarowe wystawione przez instytucje i organizacje,
działające na terenie gminy.
Po mszy zgromadzeni na niej
mieszkańcy udali się do sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
Tam czekała na nich uroczysta akademia, przygotowana przez uczniów
i nauczycieli Gimnazjum w Kaczorach.
Uczniowie przygotowali się do obchodów rocznicy od kilku miesięcy.
– Na lekcjach historii przygotowaliśmy prezentacje dotyczące Chrztu
Polski, zastanawialiśmy się nad pozytywnymi i negatywnymi skutkami
wprowadzenia w Polsce chrześcijaństwa. Efektem tych debat było
opracowanie drzewek decyzyjnych.
Na lekcjach religii powstały plakaty,
na których pokazaliśmy swoją wizję
chrztu Mieszka I. Niektórzy napisali
utwory literackie, których tematyka
dotyczyła chrztu Polski. Powstało
też kilka portretów Mieszka I i Dobrawy – mówi Iwona WieczorekOnyśko, nauczycielka Gimnazjum
w Kaczorach. – Mieszkając tak blisko, nie mogliśmy nie odwiedzić
miejsc bezpośrednio związanych
z chrztem Polski. Byliśmy w Gnieźnie, Poznaniu, na Ostrowie Lednickim – dodaje.
W szkole zorganizowano również
konkursy literackie: „Chrzest Polski
oczami naszej wyobraźni”, „1050 lat
dziejów Polski zawarte w strofach
wiersza” i „Co by było gdyby…”.
Na konkursy wpłynęło 16 utworów
poetyckich i 20 opowiadań. Niektóre z wierszy usłyszeć można było
podczas środowej uroczystości.
W realizację wszystkich działań
razem z gimnazjalistami zaangażowani byli nauczyciele: Iwona Wieczorek-Onyśko, Magdalena Wolf,
Tomasz Witkowski, Eliza Biedroń,
Marzanna Suśniak, Hanna Kozera
i Magdalena Martenka. Efekty przygotowań, podczas uroczystości w sali
OSP zaprezentowali uczniowie: Marta Piosik, Marta Wajer, Marysia Pie-
trzak, Julia Tecław, Zosia Borowczyk, Kasia Toporowska, Łukasz
Grabarski, Adam Zwierzyński.
Finałem gminnych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski
był koncert gminnej orkiestry dętej
pod dyrekcją Zdzisława Nawrota.
Tuż przed końcem uroczystości
głos zabrał wójt Brunon Wolski, który m.in. podziękował za przygotowanie z tak olbrzymim zaangażowaniem prezentacji, jak i całych obchodów w gminie. Podkreślał także
rolę i wagę wydarzenia, które miało
miejsce 1050 lat temu.
Warto wspomnieć, że Urząd Gminy Kaczory również włączył się
w przygotowania do obchodów rocznicy, m.in. poprzez dofinansowanie
wycieczki dla uczniów. Wyjazd był
jednym z elementów przygotowań
do obchodów. Relację uczniowie
przedstawili podczas uroczystości.
Mistrzostwa powiatu w przełajach na stadionie w Dziembówku
DZIEMBÓWKO Blisko 400 zawodników
wzięło udział w Mistrzostwach Powiatu
Pilskiego w Biegach Przełajowych Wiejskich Szkół Podstawowych
i Gimnazjów, które odbyły się w 25
kwietnia na stadionie w Dziembówku.
W sportowej rywalizacji brały udział drużyny, złożone z uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu pilskiego, działających na terenach wiejskich. Drużyny
reprezentujące szkoły z Kaczor na podium
stawały aż trzykrotnie.
Najlepsze drużyny w klasyfikacji drużynowej otrzymały puchary. Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji indywidualnej – medale
i słodkie upominki. Zawodników dekorowali: Brunon Wolski – wójt gminy Kaczory,
Wiesław Łoś – prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS w Pile, Zdzisława Kępczyńska – dyrektor GZEASziP w Kaczorach,
Jan Robakowski – sołtys wsi Dziembówko
oraz Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący Rady Gminy Kaczory.
Organizatorami mistrzostw byli: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Pile oraz Urząd
Gminy w Kaczorach.
14
Piła NaGłos
Piła NaGłos
29 kwietnia 2016
www.naglos.com.pl
S
Zwycięstwo polonii
twierdza Piła nie do zdobycia
W piłkę na osiedlu
TURNIEJ Rusza kolejna, 43. edycja turnieju
Piłka Nożna w Naszym
Osiedlu organizowanego
przez Pilską Spółdzielnię
Mieszkaniową.
W turnieju udział biorą
młodzieżowe drużyny, złożone z zawodników z roczników: 2006, 2005, 2004
i 2003.
Rozgrywki kwalifikacyjne
trwać będą przez cały maj.
Me cze od by wać się bę dą
na bo isku osie dlo wym
przy ul. Komuny Paryskiej 3.
Oficjalne podsumowanie turnieju odbędzie się na początku czerwca. Wtedy też
odbędą się mecze finałowe.
– W tym ro ku po raz
pierwszy współorganizatorem turnieju jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Pi le. Wie rzy my, że ta
współ pra ca
przy nie sie
uczestnikom turnieju wiele
korzyści – mówi Teresa Kasior z Pilskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
REKLAMA
ŻUŻEL | Dobra passa pilskiej Polonii trwa. Tym razem zespół z Piły pokonał
na torze przy Bydgoskiej drużynę z Bydgoszczy 51: 39. Najlepszym zawodnikiem Polonii był Wadim Tarasenko, który na swoim koncie zgromadził dwanaście punktów i dwa bonusy.
potkanie z Bydgoszczą
potwierdziło
opinię, że Piła to
twierdza nie do zdobycia. Polonia nie przegrała
na własnym torze od ponad
roku.
Tym razem w pokonanym
po lu po zo sta wi ła Po lo nię
Bydgoszcz, w składzie której wystąpili, dobrze znani
w Pile, Jacek Gollob, jego
syn – Oskar Ajtner–Gollob
i Marcin Jędrzejewski. Pilski owal z częstych treningów, choćby w poprzednim
sezonie dobrze znał również
Andriej Kudriaszow. Znajomość toru nie pomogła jednak gościom w odniesieniu
sukcesu meczowego. Mimo
ambitnej walki trójka punktujących zawodników, wśród
których byli Kudriaszow, Kołakow i Ajtner–Gollob to
za mało, aby pokonać pilan.
BIEG PO BIEGU
1. (66,10) Tarasienko, Kudriaszow, Pedersen, Gollob 4:2
2. (68,06) Ajtner-Gollob, Orwat, Grzegorczyk, Pawlak (d2) 1:5 (5:7)
3. (66,72) Szczepaniak, Curyło, Kościuch, Kułakow 4:2 (9:9)
4. (67,50) Dolny, Pawlak, Jędrzejewski, Orwat 5:1 (14:10)
5. (67,02) Kościuch, Szczepaniak, Kudriaszow, Ajtner-Gollob 5:1 (19:11)
6. (67,78) Kułakow, Dolny, Curyło, Grzegorczyk (d4) 2:4 (21:15)
7. (67,47) Pedersen, Tarasienko, Ajtner-Gollob, Jędrzejewski 5:1 (26:16)
8. (67,97) Kudriaszow, Dolny, Kułakow, Pawlak 2:4 (28:20)
9. (67,55) Kułakow, Pedersen, Tarasienko, Curyło 3:3 (31:23)
10. (67,25) Szczepaniak, Kościuch, Curyło, Ajtner-Gollob (u/w) 5:1 (36:24)
11. (68,06) Tarasienko, Kułakow, Kudriaszow, Dolny 3:3 (39:27)
12. (67,53) Szczepaniak, Ajtner-Gollob, Gollob, Grzegorczyk 3:3 (42:30)
13. (67,53) Kościuch, Jędrzejewski, Pedersen, Curyło 4:2 (46:32)
14. (68,38) Ajtner-Gollob, Pedersen, Kudriaszow, Kościuch 2:4 (48:36)
15. (68,22) Tarasienko, Kudriaszow, Kułakow, Szczepaniak 3:3 (51:39).
Poloniści ponownie punktowali bardzo równo. W składzie nie było „dziur”, a jedynie formacja młodzieżowa, wśród której debiutował Kacper Grzegorczyk (był
to jego pierwszy występ w ni-
ce PLŻ), wy pa dła sła biej.
Tym razem najlepszym zawodnikiem w pilskiej ekipie
okazał się Vadim Tarasenko, który na swym koncie
zapisał dwanaście punktów
i dwa bonusy.
W nie dzie lę, 1 ma ja
o godz. 15: 00 Polonia rozegra wy jaz do we spo tka nie
6. rundy Nice Polskiej Ligi
Żużlowej w Krakowie z tamtejszą Speedway Wandą Instal.
/źródło: Polonia Piła/
5 lat
lat
gwarancji
gwarancji
RATY
R
ATY
OKNA PC
PCVV
6-KOMOROWE
6-KKOMOROWE
OKNA 7-KOMOROWE
7-KKOMORO
OMOROWE
BRAMY GARAŻOWE,
GARAŻOWE,
OKNA DACHOWE
DACHOWE PC
PCVV
-42%
OKNA
TTYPOWE
YPOWE 034
- dost
dostępne
ępne
od rręki
ęki
W ofercie również monttaż,
aż, pełna gama parapettów, rolettyy.
WYCENA,
WYCENA,
Piła,
P
iła, ul
ul.. K
Kossaka
ossaka 119
POMIAR
el. 67 215 85 79
DORADZTWO
DOR
ADZTWO ttel.
www.oknostylpila.pl
w
w w.ok nost ylpila.pl
GRATIS!
GR
ATIS!
OFERUJEE MY
MY:
Y:
HURTOWNIA BUDOWLANA
ul
ul.. Przemysłowa
Przemysłowa 46,
64-920 Piła
Piła
ttel.:
el.: 67 214 00 12
w w w. g a l t o n . p i l a . p l
OBSŁUGA POGRZEBOWA
™
™
™
™
™
Kremacje
Ekshumacje
Budowa grobowców
Nagrobki
Trumny
™
™
™
™
™
Stypy
Wieńce
Wiązanki
Kopułki
Oprawa muzyczna
TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY  CENY DO NEGOCJACJI
Zakład Pogrzebowy
/&,30-0(
Piła, ul. Żeleńskiego 48
ul. Motylewska 5
[email protected]
SUPERPROMOCJA!
SUPERPR
OMOCJA!
CAŁODOBOWA KOMPLEKSOWA
M OC J
RO
A
OKNOSTYL
OKN
OKNOST
KNOST
ST
TYL
YL
P
REKLAMA
67 215 33 20
67 213 58 18
TELEFONY CAŁODOBOWE
www.nekrolog.pila.pl
w
ww.n
ww
w ne
nek
krrol
oloog.pi
piila.pl
pl
www.zakladpogrzebowy.pila.pl
ww
ww
w.zaakl
klad
dpogrzebowy
poogrrzeebowy.pila.pl
ow
wyy pila.pl
ilaa.p
pl
P
Pracujemy:
racujemy:
od poniedziałku do piątku od 700-1800,
w soboty od 800-1400
PRZY ZAKUPIE PŁYTEK CERAMICZNYCH W FIRMIE GALTON
PROJEKT, WIZUALIZACJA W 3D Z KLIENTEM
ORAZ PROJEKT WYKONAWCZY BEZ DODATKOWYCH OPŁAT.
DOSTAWA
DOSTAWA HDS
PROJEKTY
PROJEKT Y ŁŁAZIENEK
A ZIENEK - GRATIS!
GRATIS!
www.naglos.com.pl
Piła NaGłos
29 kwietnia 2016
OGŁOSZENIA DROBNE
PELLET DRZEWNY
BARLINEK, LAVA, OLIMP
AT E R I M A M E D
Niemieckie
zasiłki rodzinne,
ZWROT PODATKU
SPRZEDAM
działki budowlane
77-400 Złotów, ul. Norwida 6,
tel.67 265 12 70, 502 846 635
REKLAMA
OCIEPLANIE
BUDYNKÓW
tel. 881 507 760
w Niemczech.
Tel. 61 306 77 11
Centrum Podatkowe
Mieczysława Zając,
15
Opiekunki osób starszych
tel. 67/213 06 70, 792 820 411
Holandia (dodatki), Niemcy, Norwegia,
Anglia, Austria, Irlandia, Dania.
Piła NaGłos
O
na nowopowstałym
osiedlu domków
jednorodzinnych
w Żeleźnicy
(1 km od Krajenki)
Kontakt:
607 78 38 78
Zapraszam na wróżbę
z kart Tarot
+ Numerologia.
Chętnie służę radą
i pomogę wyjść
z zakrętu losu.
Kontakt: tel. 607 091 510,
e-mail: [email protected]
REKLAMA
OFERTA PRACY
Zakres odpo
p wiedzialności:
1. Nadzór nad maszynami i urządzeniami w zakresie elektroniki
2. Naprawa, przeglądyy, konserwacja i modernizacja
3. Odpowiedzialność za wybór i montaż podzespołów
odpowiednich do rodzaju urządzenia
OFERTA PRACY
Oferta firmy
Oferujemy stabilną, ciekawą pracę w dynamicznie
rozwijającej się firmie
Zakres odpo
p wiedzialności:
1. Sprawne zgodne z przepisami usuwanie awarii
Oferta firmy
Oferujemy stabilną, ciekawą pracę w dynamicznie
rozwijającej się firmie
Atrakcyjny i motywujący system wynagradzania
2. Utrzymanie należytego stanu technicznego instalacji
sprężonego powietrza i układów ciepłowniczych
Atrakcyjny i motywujący system wynagradzania
Możliwość szkoleń i awansu zawodowego
3. Terminową realizację zleceń
Możliwość szkoleń i awansu zawodowego
4. Prowadzenie pomiarów i testów urządzeń elektronicznych
Oczekiwania wobec kandydata:
1. Wykształcenie średnie techniczne
2. Uprawnienie energetyczne
3. Doświadczenie zawodowe minimum pół roku
Osoby zainteresowane pr
p osimy o pr
p zesyłanie
y
aplik
p acjij z dopis
p skiem: Elektrronik
adres e-mail: [email protected]
adres pocztowy: ul. Kujańska 10 e, 77-400 Złotów
4. Pracowitość, rzetelność, zdyscyplinowanie
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 133, poz. 926 z póź. zm.), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez ROMB S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres
1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich
Informujemy, iż odpowiemy
odpowiemy tylko
tylko na wybrane
wybrane oferty.
oferty. Nadesłan
Nadesłanych
ych dok
dokumentów
umentów nie zwracamy.
zwracamy.
danych z bazy ROMB S.A. może nastąpić bez mojej zgody. Informujemy,
Oczekiwania wobec kandydata:
1. Wykształcenie zawodowe mechaniczne
2. Mile widziane uprawnienie energetyczne G1
3. Doświadczenie zawodowe w granicach pół roku
Osoby zainteresowane pr
p osimy o pr
p zesyłanie
y
aplik
p acjij z dopis
p skiem: Mechanik
adres e-mail: [email protected]
adres pocztowy: ul. Kujańska 10 e, 77-400 Złotów
4. Pracowitość, rzetelność, zdyscyplinowanie
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 133, poz. 926 z póź. zm.), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez ROMB S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres
1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich
Informujemy, iż odpowiemy
odpowiemy tylko
tylko na wybrane
wybrane oferty.
oferty. Nadesłan
Nadesłanych
ych dok
dokumentów
umentów nie zwracamy.
zwracamy.
danych z bazy ROMB S.A. może nastąpić bez mojej zgody. Informujemy,
16
Piła NaGłos
Piła NaGłos
29 kwietnia 2016
www.naglos.com.pl
R
REKLAMA
Czadoman
na pilskiej
Majówce
KONCERT | W poniedziałek, 2 maja
na Wyspie zagra gwiazda disco polo
i dance – Czadoman. Pilska majówka
zaczyna się już w sobotę i kończy we
wtorek. Jest w czym wybierać...
sobotę za- z pogranicza gatunków disco polo i dance. Jego espraszamy
na koncert tradowy pseudonim „CzaSarsy, która doman” nawiązuje do nazw
swoje koncertowanie zaczy- amerykańskich superbohanała od bardziej awan- terów, takich jak Superman
gardowego nurtu muzyki, czy Spiderman. Najbardziej
ale teraz jest jedną z czoło- znane utwory Czadomana:
wych gwiazd polskich scen. „Ruda Tańczy jak SzaloW niedzielę wieczorem na” czy „Chodź na kolana”,
z kolei zabawa przy muzyce w serwisie internetowym
coverowej zespołu Lord ze YouTube osiągnęły kilkadziesiąt milionów odtwoSzczecina.
Gwiazdą majówki będzie rzeń. Pilski koncert Czadojednak Czadoman, a właści- mana rozpocznie się o gowie Paweł Dudek, polski wo- dzinie 20.
Z kolei we wtorek, 3 maja,
kalista wykonujący muzykę
od godz. 12 do 22. piknik
rodzinny czyli wiele atrakcji dla dzieci: place zabaw,
animacje i konkursy. Do tego bogata oferta handlowa
i gastronomiczna.
REKLAMA
WIELKA PROMOCJA URODZINOWA
rabaty do 40000 tys zł.
Żnin, ul. Dworcowa 29, tel. 606 407 352
Oddział Wałcz, ul. Bydgoska 74, tel. 607 528 379
[email protected], www.inter-vax.pl
CIĄGNIKI  MASZYNY ROLNICZE  CZĘŚCI
 SPRZEDAŻ  SERWIS  FINANSOWANIE 

Podobne dokumenty

Piła NaGłos 13 maja 2016

Piła NaGłos 13 maja 2016 OBSŁUGUJEMY CAŁY KRAJ DOSTAWA I MONTAŻ GRATIS

Bardziej szczegółowo

Piła NaGłos. 5 listopada 2015

Piła NaGłos. 5 listopada 2015 · Piotr Jeleń, tel. 609 111 955, [email protected] Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

Bardziej szczegółowo