programy zdrowotne (lekowe) - Narodowy Fundusz Zdrowia

Komentarze

Transkrypt

programy zdrowotne (lekowe) - Narodowy Fundusz Zdrowia
Komunikat nr 86/2015
dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe)
- „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z opinią
Pana prof. dr. hab. n. med. Macieja Krzakowskiego – Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii
klinicznej, chorzy z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca, otrzymujący w ramach
pierwszej linii leczenia choroby zaawansowanej pemetreksed i cisplatynę, nie powinni być poddawani
chemioterapii z udziałem pemetreksedu podczas drugiej linii (niepowodzenie chemioterapii w ramach
pierwszej linii z pemetreksedem wyklucza możliwość uzyskania korzyści z ponownego zastosowania
leku w ramach drugiej linii).
Źródło:
Pismo Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ, znak DGL.4502.192.2015 W.22868.MJ
z dnia 03.08.2015 r.
Dział Programów Lekowych i Chemioterapii, telefon: 32 735 19 95

Podobne dokumenty