Pobierz referencje

Komentarze

Transkrypt

Pobierz referencje
Downloaded on 12.10.2016
CASE
Herko
Magazynowanie i
logistyka
Wcześniej odpady kartonowe w Herko były odbierane 2-3 na tydzień,
teraz odbiorca przyjeżdża raz w miesiącu po 10-15 bel, dzięki czemu
firmy uzyskuje znaczące oszczędności.
HERKO OSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE DZIĘKI BELOWNICY B5W
Dystrybutor części samochodowych, Herko, zlokalizowany w Miami na Florydzie, zaoszczędziło
czas i pieniądze dzięki zainstalowaniu belownicy B5W.
W Herko, dostawcy części samochodowych, obecnie gospodarka odpadami ma
istotny wpływ na przepływy pracy.
Umiejscowienie belownicy B5W blisko
źródła powstawania odpadów usprawniło zarządzanie odpadami zarówno z
punktu widzenia logistyki, jak i kosztów.
Znaczne zmniejszenie ilości odbiorów odpadów
Przed zakupem belownicy Herko Automotive Group, generowało ok 70-90 kg
odpadu z kartonu dziennie i magazynowało je na wysypisku obok parkingu.
Takie rozwiązanie zajmowało zarówno
czas jak i przestrzeń. Dzięki zastosowaniu
belownicy zmniejszony został dystans
pomiędzy źródłem odpadów a belownicą
oraz zredukowano ilość odbiorów odpadów. W skrócie, odpady z kartonu w
Herko były wcześniej odbierane 2-3 razy
w tygodniu, natomiast po instalacji belownicy liczba odbiorów odpadów - teraz
już sprasowanych w bele - została zredukowana do jednego na raz-dwa miesiące,
kiedy zostaje ukończonych 12 bel.
odbierany co tydzień. Teraz, dzięki belownicy Bramidan, ilość odbiorów została
zredukowana do jednego miesięcznie
" mówi Nesly Perez z Herko.
Model GSM usprawnił logistykę
Belownica B5W w Herko ma zainstalowany modem GSM, opcję możliwą do zastosowania we wszystkich belownicach
Bramidan. Ten bezprzewodowy system
monitoringu pracy urządzania poprzez
sieć telekomunikacyjną pozwala na kontrolę, w każdym momencie, przez dział
serwisu Bramidan stanu pracy urządzenia
oraz uzyskanie powiadomienia, gdy maszyna funkcjonuje nieprawidłowo. Rozwiązanie GSM zostało zastosowane również w Herko. Tutaj system wysyła powiadomienia poprzez email do odbiorcy
odpadów, zawsze gdy w Herko ukończonych i gotowych do odbioru jest 12 bel.
Łatwa instalacja
Belownica B5W stanowi jedną z mniejszych belownic Bramidan, zaprojektowaną specjalnie do potrzeb przedsiębiorstw z niewielką ilością odpadów, którzy
"Nasze rozwiązanie w zakresie gospodarki jednocześnie potrzebują maszyny do rozprężających się materiałów. Belownica
odpadami nie było odpowiednie dopóki
nie zakupiliśmy belownicy. Nasi pracow- charakteryzuje się bardzo szerokim otworem wrzutowym, co jest szczególnie przynicy musieli wychodzić na zewnątrz z
kartonem, co pochłaniało czas i było nie- datne przy napełnianiu belownicy dużymi
pudłami.
efektywne, ponieważ karton musiał być
Więcej informacji
i zdjęcia na
www.bramidan.pl
Korzyści dla firm
koszty zarządzania
· Nizsze
odpadami
· Zoptymalizowane procesy pracy
· Lepsza logistyka
MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA
W magazynach i centrach dystrybucyjnych intensywna praca niemal nie ustaje. Każdego dnia setki
towarów są tam przepakowywane przed dalszą dystrybucją, czego efektem ubocznym są znaczne ilości odpadów. Zajmują one cenną powierzchnię magazynową i czas pracowników.
Duże odpady po zmianie opakowań
Wiele produktów jest przepakowywanych do mniejszych opakowań. Puste pudła tekturowe i miękki plastik pozostałe po tych działaniach często blokują miejsce i obniżają efektywność pracy. W tak dynamicznym środowisku
odpady szybko się gromadzą i dlatego niezbędne jest wdrożenie efektywnych struktur zarządzania nimi.
Optymalizacja procesów
Usuwanie luźnych odpadów może wymagać dużych nakładów pracy. Jeśli pracownicy korzystają z belownicy do
prasowania odpadów, zyskują czas i zwiększają wydajność procesów logistycznych. Jednocześnie zredukowane
koszty odbioru odpadów i wynajmu kontenerów pozytywnie odbijają się na wynikach końcowych firmy.
Bramidan SA
Łowińskiego 9
31-752 Kraków
Tel. +48 12 680 88 80
Fax +48 12 680 63 10
[email protected]

Podobne dokumenty

Pobierz referencje

Pobierz referencje maszynami Bramidan; nie pamiętam żadnych usterek. To zapewnie dzięki stałej umowie serwisowej, ale dowodzi to również jakości produktów” dodaje.

Bardziej szczegółowo

Dynamic Publisher Document

Dynamic Publisher Document jest reprezentowana na całym świecie poprzez sieć luksusowych sklepów.

Bardziej szczegółowo