Gotowy do startu! HOBAS® i port lotniczy Schiphol w Holandii

Komentarze

Transkrypt

Gotowy do startu! HOBAS® i port lotniczy Schiphol w Holandii
Listopad 2009
Spis treści:
1 Gotowy do startu! HOBAS® i port lotniczy Schiphol, Holandia
3 HOBAS® - Pewność na 200%, Włochy
Gotowy do startu! HOBAS® i port lotniczy Schiphol w Holandii
Renowacja systemu odwadniającego lotniska z użyciem rur CC-GRP
Samolot to jeden z najbezpieczniejszych, najbardziej niezawodnych i najszybszych środków transportu. Taka reputacja oznacza jednak, że liniom lotniczym i
lotniskom stawia się niezwykle wysokie wymagania – łatwo zatem wywnioskować, że firmy te, świadczące usługi na wysokim poziomie, są równie
wymagające jako klienci. Amsterdamski Port Lotniczy Schiphol jest
z tego znany – wyśrubowane standardy jakości i napięte terminy
realizacji zazwyczaj stanowią poważne wyzwanie dla wykonawców oraz dostawców. Można wręcz powiedzieć, że nie każdy
dostawca może starać się o zlecenie z Schiphol.
Systemy rurowe HOBAS® CC-GRP są wykorzystywane
na lotnisku Schiphol od 2003 roku. Sukces współpracy
pomiędzy HOBAS Benelux i portem lotniczym Schiphol sprawił, że w marcu 2008 podpisano umowę, na
mocy której rury HOBAS CC-GRP ułożone zostały pod
nawierzchnią lotniska.
Lotnisko Schiphol zajmuje łączną powierzchnię 2820
hektarów, czyli mniej więcej 8 razy tyle co Central
Park w Nowym Jorku. Wyposażone w pięć pasów
startowych oraz niewielkie lotnisko polowe, Schiphol
składa się z 1,2 mln m2 asfaltu oraz 3,8 mln m2 betonu.
Wody opadowe trafiają do 30 km przepustów, 300
km kanalizacji burzowej oraz 125 km krytych kanałów
ściekowych – łączna długość systemu odwadniającego
to 455 km. Większość żelbetowych kanałów znajdujących się pod lotniskiem zbudowana została w
latach 60. XX wieku.
W latach 90. XX w. władze lotniska Schiphol
zleciły kontrolę starej kanalizacji. Inspekcja video wykazała pęknięcia w betonie, zaś dalsze
badania pozwoliły odkryć, że najpoważniej
uszkodzone są te rury, które znajdują się w
miejscach o największym natężeniu ruchu,
wciąż obciążanych przez startujące i lądujące
samoloty. Przeprowadzono zatem weryfikację
ruchu na lotnisku, stwierdzając, że za uszkodzenia żelbetowych rur odpowiedzialne są głównie
samoloty Boeing 747.
®
HOBAS PipeLine I Listopad 2009 I strona 02
Projekt renowacji
Zaistniała sytuacja, a także przyszła perspektywa lądowania na Schiphol jeszcze większych samolotów,
jak np. nowy Airbus 380, sprawiły, że władze lotniska zdecydowały się przyjąć w projekcie renowacji
nowe wymogi. Dlatego obliczenia statyczne przeprowadzono z zastosowaniem obciążeń od samolotu klasy DAC 750 o masie maksymalnej sięgającej 750 ton. Spełniają one wymogi w zakresie
obciążeń ruchu dla samolotów najnowszej generacji.
Projekt zakładał renowację wszystkich betonowych rur znajdujących się pod utwardzoną
nawierzchnią lotniska. Za priorytetową uznano renowację poważnie uszkodzonych
rur biegnących pod pasami startowymi i drogami kołowania. Jej przeprowadzenie
wymagało użycia rur o różnej średnicy – od 400 do 1500 mm – ułożonych na liniach
krzyżujących się w sumie 35 razy.
Dla każdego pasa startowego i drogi kołowania opracowany został osobny
projekt tak, by odcinki rur biegnące bezpośrednio pod nimi były jak najkrótsze.
Zakłócenia rozkładu lotów musiały zostać ograniczone do minimum, dlatego
władze lotniska preferowały bezwykopowe metody instalacji, takie jak sliplining czy przecisk hydrauliczny.
Rury HOBAS®CC-GRP
Specjalnie na potrzeby portu lotniczego Schiphol, HOBAS® wyprodukował
rury GRP, które są w stanie wytrzymać ogromny ciężar dzisiejszych oraz
przyszłych samolotów. Minimalna nominalna sztywność rur to 16000 N/m²,
co pozwala na ich instalację bezpośrednio pod pasami startowymi, drogami
kołowania oraz płytą lotniska.
W projekcie wykorzystano 3 rodzaje systemów rurowych HOBAS® CC-GRP:
Rury HOBAS®do reliningu – rury te zastosowano w slipliningu uszkodzonych
betonowych przepustów biegnących pod pasami startowymi i drogami kołowania. Rury te charakteryzują się relatywnie niskim odchyleniem kątowym. Dzięki
wsunięciu rur GRP w istniejącą już kanalizację, system odwadniający będzie w
stanie wytrzymać pełne obciążenie generowane przez ruch na lotnisku. Dodatkowo,
takie parametry jak okres eksploatacji czy amortyzacji są po renowacji takie, jak w
przypadku nowo wybudowanej kanalizacji. Rury wprowadzano do już istniejącego kanału
za pomocą ramienia koparki gąsienicowej z komory startowej; do wykonania prac niepotrzebne były żadne urządzenia przesuwające rury. Przestrzeń pomiędzy starymi a nowymi
rurami została następnie wypełniona insektem, aby obciążenia były przekazywane równomiernie.
Rury GRP połączono z betonowymi szybami za pomocą przejść szczelnych HOBAS®.
Rury przeciskowe HOBAS® – rury te zastosowano tam, gdzie konieczne było zachowanie
dotychczasowej średnicy rur, a także w miejscach, w których niemożliwe było kładzenie rur w otwartym wykopie. Po ukończeniu instalacji nowego systemu
odwadniania poprowadzonego inną trasą niż stara linia, dotychczasowa
kanalizacja została zalana betonem komórkowym, aby zapobiec jej
zawaleniu.
Wykonanie
2009
Łączna długość rur
7,3 km
Średnica
DN 300 - 1600
Klasa ciśnienia
PN 1
Klasa sztywności
SN 16000
Metoda instalacji
Przecisk hydrauliczny,
sliplining,
otwarty wykop
Zastosowanie
SewerLine®
Klient
Port Lotniczy Schiphol,
Amsterdam
Rury HOBAS®SewerLine® – położone zostały pod
utwardzoną nawierzchnią lotniska, w miejscach, gdzie
możliwe było przeprowadzenie instalacji w otwartym
wykopie. Rur tych użyto także na otwartym terenie.
Wykonawcy
Różni
Zalety
duża sztywność i długi
okres eksploatacji; łatwa
i szybka instalacja, niewielkie
zmniejszenie średnicy, gładka
powierzchnia wewnętrzna
rur, wyjątkowe wsparcie
oferowane przez
HOBAS Benelux
Łącznie położono 7,3 km rur HOBAS GRP. Dzięki
nim lotnisko Schiphol utrzymuje wysokie standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i jest gotowe na
przyjęcie nowego samolotu Airbus 380.
®
HOBAS PipeLine I Listopad 2009 I strona 03
HOBAS®- Pewność na 200%
System kanalizacji we włoskim regionie Marche
wykonany z rur podwójnych
Wykonanie
2009
Marche Multiservizi to najważniejsze przedsiębiorstwo komunalne
odpowiedzialne za zarządzanie wodociągami i kanalizacją w regionie
Marche, w środkowych Włoszech. Z jego usług korzysta 56 gmin
Łączna długość rur
zlokalizowanych w obrębie prowincji Pesaro-Urbino.
1,4 km
Niedawno firma zrealizowała projekt podłączenia kanalizacji noKlasa ciśnienia
wego osiedla w Torraccia na zachód od Pesaro, do oczyszczalni
PN 1
ścieków w Borgheria. Trasa linii kanalizacyjnej wiodła przez
Klasa sztywności
obszar ochrony wód z kilkoma ujęciami wody.
SN 10000
Aby ochronić środowisko przed zanieczyszczeniem w
przypadku awarii rurociągu, specyfikacje środowiskowe
Średnica
nakładały wymóg zastosowania podwójnego systemu
DN 400 + 500
zabezpieczeń. Dlatego inżynierowie projektu nalegali na
Metoda instalacji
zastosowanie rur współosiowych – ewentualny wyciek
Otwarty wykop
z rury wewnętrznej zostałby zatrzymany przez rury
Zastosowanie
znajdujące się na zewnątrz.
Rury Double Pipe, Sewer-Line®,
Po przeprowadzeniu dokładnego porównania dostępShaftLine®
nych obecnie na rynku rur, przedsiębiorstwo Marche
Klient
Multiservizi zdecydowało się na produkty HOBAS®.
Marche Multiservizi
Rury podwójne lub też jak powiedzieliby Włosi:
Wykonawca
„doppiotubo” HOBAS, to współosiowe rury wykonaCaruso Rocco Impresa
ne z CC-GRP. Ten podwójnie zabezpieczony system
Edile (Pisticci/MT)
uzupełnia szeroki asortyment rozwiązań i specjalnych
Firma budowlana
kształtek HOBAS.
Simona Francolini –
Do realizacji projektu Torraccia użyto w sumie 1,4 km
Marche Multiservizi
podwójnych rur o średnicy wewnętrznej i zewnętrznej
wynoszącej odpowiednio DN 400 i DN 500 oraz sztywZalety
ności rzędu SN 10000.
Podwójne zabezpieczenia
rur i złączy, szczelne złącza,
niewielki ciężar,
łatwa i prosta instalacja,
indywidualnie
dopasowane
rozwiązania.
®
HOBAS PipeLine I Listopad 2009 I strona 04
Wewnętrzne rury utrzymywane są na swoim miejscu przez pierścienie dystansowe. Specjalne
złącza HOBAS, wyposażone w czterowargowe gumowe uszczelki, gwarantują absolutną szczelność
– zarówno ze środka rury na zewnątrz, jak i odwrotnie. Proces instalacji przebiegał niezwykle szybko
i sprawnie, dzięki złożonym wcześniej podwójnym rurom oraz ich stosunkowo niewielkiej masie.
System kanalizacji obejmował także włazy z dojściami z pobliskich budynków. Inżynierowie projektu
musieli zatem zadbać, by i one były równie niezawodne, jak reszta rurociągu. Także i w tej kwestii
najlepiej sprawdziły się podwójne rury HOBAS® – na całej długości kanalizacji zamontowano 22
specjalne włazy wyposażone w szczelne połączenia z rurą wewnętrzną i zewnętrzną. System obejmował też przykanliki z PCV z budynków oraz specjalne detektory wycieków.
Niezwykła elastyczność systemów rurowych HOBAS® CC-GRP umożliwiła indywidualne dopasowanie każdego włazu i akcesoriów tak, by spełniały wszystkie wymogi projektu stawiane przez Marche
Multiservizi. Wysokość włazów wynosi od 2,4 do 4,7 m, zaś średnica szybu to 1600 mm. Każdy
właz wyposażony jest w odporną na korozję drabinę, betonową pokrywę szybu, przykanaliki 45°
oraz kołnierzową podstawę, by przeciwdziałać wyporowi hydrostatycznemu.

Podobne dokumenty