Pomysł i biznesplan

Komentarze

Transkrypt

Pomysł i biznesplan
Wielka
ENC YKLOPEDIA
MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY
2
Jak to zrobić...
Pomysł i biznesplan
■
Pomysł na biznes
Propozycje dla początkujących, czyli jakie produkty warto wytwarzać,
jakie usługi wykonywać, ile kosztują takie przedsięwzięcia i czy dużo można
na nich zarobić
■
Analiza pomysłu
Jak ocenić szanse powodzenia projektu, jak zmierzyć wydatki i zyski,
czyli co należy brać pod uwagę, aby zweryfikować możliwości wykonania
planowanego przedsięwzięcia
■ Poszukiwanie kapitału
Gdzie i jak starać się o wsparcie finansowe – kiedy trzeba sięgnąć po kredyt,
gdzie zwrócić się po pożyczkę, jak pożyczyć małe pieniądze, jak uzyskać
większe środki
■ Biznesplan
Jak napisać efektywny plan działania, czy potrzebna jest pomoc
specjalistów, jakie błędy przedsiębiorcy popełniają najczęściej i jak można
ich uniknąć, w czym może pomóc anioł biznesu
■ Pomocni eksperci
Lista firm, które sporządzają nie tylko biznesplany, ale także analizy
rynkowe, marketingowe, zarządzania firmą czy możliwości uzyskania
dotacji i środków z funduszy unijnych
PIENIĄDZE
UMOWY
PROCEDURY
PODATKI
PRACOWNICY
encyklopedia_II_okladka.indd 2
2007-08-29 15:19:35
zeszyt 2
2
1
Pomysł na biznes
ABC... czyli propozycje dla początkujących
PIENIĄDZE Ci, którzy już są przedsiębiorcami albo dopiero chcą się nimi stać, wiedzą,
że w biznesie najtrudniej jest o dobry pomysł. Dobry, a więc taki, dzięki któremu powstaną
produkty lub usługi, na które ktokolwiek zechce wydać swoje pieniądze.
D
obry pomysł na biznes może być wart miliony. Nic więc dziwnego, że nowe pomysły na
biznes to najbardziej strzeżona tajemnica
każdego szanującego się przedsiębiorcy. Co jednak
można podpowiedzieć tym, którzy dopiero chcą
zostać przedsiębiorcami, a nie mają jeszcze dobrego pomysłu na biznes? Co można doradzić tym,
którzy stawiają dopiero pierwsze kroki?
Chociaż pomysłów na biznes mogą być tysiące,
reguły postępowania z nimi nie są aż tak liczne.
Wielka Encyklopedia Małego Przedsiębiorcy Gazety Prawnej nie da nikomu gotowych recept na dobry biznes. Podpowie jednak, jakimi regułami kierować się, aby przekonać się, czy pomysł, jaki nam
właśnie przyszedł do głowy, ma szansę stać się dobrym interesem. Przy zastosowaniu tych reguł na-
A
jak agencja
pocztowa
rzygodę z biznesem można rozpocząć
Pprzykład
od reprezentowania kogoś innego, na
instytucji takiej jak poczta. To
pomysł dobry zwłaszcza dla mieszkańca
mniejszej miejscowości – szczególnie tej,
w której agencji takiej jeszcze nie ma. Prowadzenie agencji nie jest specjalnie
skomplikowanym biznesem. Aby to robić,
trzeba mieć zarejestrowaną działalność
gospodarczą i dysponować jakimś lokalem. Do jej urządzenia nadaje się np. wiejski sklep albo punkt usługowy.
Założeniu agencji sprzyja sama Poczta
Polska, która dostarcza agentowi potrzebne wyposażenie placówki, a więc druki,
pieczęcie, wagi i inne niezbędne narzędzia.
Resztę trzeba już zrobić samemu, często
wyremontować lokal, zrobić miejsce dla interesanta wypełniającego formularz. Czasami poczta zapewnia także sprzęty biurowe. Jest ona firmą użyteczności publicznej
i jest zobowiązana do świadczenia usług
także w małych miejscowościach. Aby obniżyć swoje koszty, korzysta z sieci agentów.
To szansa dla początkującego.
Aby stać się agentem poczty, nie trzeba
spełnienia zbyt wielu formalności. Pierw-
wet średni pomysł może okazać się dobry. Genialnych w końcu nie ma aż tak wiele. Jest ich na pewno mniej niż przedsiębiorców.
Będąc początkującym biznesmenem, lepiej zacząć od realizacji prostszych, niekoniecznie własnych idei. To zresztą dobra szkoła nauki poruszania się w świecie biznesu i nie zawsze przyjaznego
mu otoczenia. To czas na poznanie przepisów dotyczących prowadzenia biznesu, zasad rachunkowości, reguł obowiązujących przedsiębiorcę-podatnika czy formularzy, z jakimi trzeba się udać
do ZUS-u.
Katalog nie całkiem oryginalnych pomysłów na
biznes jest bardzo szeroki. My postanowiliśmy wybrać najpopularniejsze z nich, układając je alfabetycznie.
szym krokiem jest zgłoszenie się do rejonowego urzędu poczty. Na ręce jego dyrektora trzeba złożyć pisemną ofertę
utworzenia placówki agencyjnej. Poza
świadectwem prowadzenia działalności
gospodarczej trzeba przedstawić także tytuł prawny (własność, najem) do lokalu,
w którym ma być utworzona placówka.
ILE TO KOSZTUJE
Koszt w dużym stopniu zależy od tego,
ile trzeba zapłacić za wynajęcie lokalu na
agencję. Trzeba też ponieść jednorazowe
wydatki związane z remontem lokalu.
Agencja pocztowa to jednak biznes o jednym z najniższych kosztów zaistnienia na
rynku. Do rozpoczęcia działalności może
wystarczyć zaledwie 1 tys. zł. W kalkulacjach trzeba uwzględnić, że, otwierając
placówkę Poczty Polskiej, musimy złożyć
weksel in blanco tytułem zabezpieczenia
udostępnionego wyposażenia.
ILE MOŻNA ZAROBIĆ
Poczta stosuje wynagradzanie ryczałtowe – w mniejszych miejscowościach
– oraz prowizyjne. Ryczałt może przekraczać 1 tys. zł, a prowizje – od wpływów –
kształtują się na ogół poniżej 1 proc.
W większych miejscowościach formy te są
łączone. W małych miejscowościach obrót dzienny sięga kilkuset złotych. Dlate-
go prowadzenie agencji to często jedynie
uboczna działalność, np. wiejskiego sklepu. W większych miejscowościach,
zwłaszcza gdy mieszkańcy przyzwyczają
się już, że jest to dobre miejsce do dokonywania opłat, obroty rosną. Wrogiem
agenta, także wiejskiego, zaczyna być jednak internet, za pomocą którego coraz
więcej Polaków dokonuje wszelkich
opłat, nie mówiąc o elektronicznej korespondencji wypierającej coraz powszechniej tradycyjną papierową, z udziałem
Poczty Polskiej.
B
jak biuro
podróży
urystyka i organizacja wypoczynku to
bardzo trudna dziedzina biznesu, wyTmagająca
dużej wiedzy z różnych dziedzin, potwierdzonej często certyfikatami i latami praktyki. Biznes ten, jako silnie uregulowany, wymaga także żmudnych starań o spełnienie różnych wymogów formalnych. Wymaga także dobrej
reputacji, którą łatwo stracić przez jedną
nieudaną imprezę. A marże zysku z powodu silnej konkurencji są w tej dziedzinie biznesu coraz niższe.
JAK TO ZROBIĆ...
Pomysł i biznesplan
Trzeba zacząć od dokładnego rozejrzenia się, jakich atrakcji turystycznych
może dostarczyć wizyta w swoim własnym regionie. To propozycja zwłaszcza dla małych miasteczek, a także wsi.
W każdym regionie znajdzie się ciekawy obiekt, w którym można organizować konferencje czy biesiady dla firm
albo park krajobrazowy, po którym
można robić wycieczki. Sporo jest
w Polsce rzek nadających się na spływy
kajakowe czy tras na wycieczki rowerowe, a turyści często w ogóle nie wiedzą
o istnieniu takich miejsc i nie zawsze
mają łatwy dostęp do wypożyczalni odpowiedniego sprzętu. Trzeba takie
miejsca odkryć, udostępnić i zachęcić
do odwiedzenia ich. Któż to lepiej zrobi
niż ten, kto miejsca te zna od dzieciństwa. Wiedzą o tych odkrytych dla tu-
i
C
jak cukiernia
na ogół dochodowy, ale bardzo trudbiznes. Cukierni jest coraz więcej,
Tabyonywięc
wygrać z konkurencją, trzeba nie
tylko gwarantować dobrą jakość wypiekanych szarlotek czy tortów, ale ponadto
jeszcze czymś się wyróżnić – specjalnym
smakiem, dekoracyjnym kształtem ciast,
ciepłą obsługą klientów. Cukiernia musi
mieć lepszą ofertę niż supermarket.
W cukierni na jakości nie wolno
oszczędzać. Dobre muszą być nie tylko
składniki ciast, ale i wyposażenie części
produkcyjnej. Na pracownikach wiele zaoszczędzić też się nie da, bo do tej pracochłonnej branży mało kto się garnie.
Nisze w turystyce
Nisze dla wielu jeszcze przedsiębiorców turystycznych są przede wszystkim
w organizacji wypoczynku w kraju, a nie pod piramidami czy na Majorce
rystów lokalnych atrakcjach można będzie później podzielić się także z dużymi, sieciowymi biurami podróży, które
też szukają lokalnych partnerów biznesowych, aby uatrakcyjnić swoją ofertę
dla turystów znudzonych zagranicznymi wojażami.
ILE TO KOSZTUJE
Organizacja turystyki kosztuje przede
wszystkim wiele zachodu, podlega bowiem licznym regulacjom. Aby rozpocząć działalność, trzeba mieć zezwolenie z urzędu wojewódzkiego. Aby takie
zezwolenie uzyskać, należy przedstawić
umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo polisę ubezpieczeniową. Nie jest to więc pomysł dla początkującego w biznesie. Można jednak z powodzeniem próbować biznesowych sił
w otoczeniu lokalnych firm turystycznych, zaczynając na przykład od wypożyczania sprzętu czy organizacji przejazdów lub noclegów. Koszt utworzenia lokalnego biura turystycznego to przede
wszystkim koszt wynajęcia lokalu i jego
umeblowania. Można go szacować na
20–30 tys. zł.
ILE MOŻNA ZAROBIĆ
Marże zysku w turystyce są niskie. Lokalne biuro turystyczne oprócz udostępniania okolicznych atrakcji może jednak
także zostać agentem dużych firm.
Agenci utrzymują się z prowizji od
sprzedanych wycieczek. Najczęściej wahają się one w granicach 10–12 proc.
kosztu wycieczki.
Wśród cukierni najlepiej finansowo wychodzą te, które są firmami rodzinnymi,
a produkcję i sprzedaż mają zlokalizowane w jednym miejscu. Oszczędza się wtedy na kosztach pracy i transportu.
ILE TO KOSZTUJE
Wyposażenie małej cukierni to inwestycja, której koszt przekracza 300 tys.
zł, a przy obecnej posusze na materiały
budowlane i siły wykonawcze może
być jeszcze znacznie wyższy. Oprócz pieca cukierniczego trzeba instalować drogie szafy chłodnicze. Koszty bieżące też
są znaczące. Dobremu cukiernikowi
trzeba zapłacić ponad 5 tys. zł miesięcznie na rękę.
ILE MOŻNA ZAROBIĆ
Marże zysku są w cukierniach tradycyjnie wysokie: 20–30 proc. Trzeba pamiętać jednak o ryzyku zmarnowania
szybko starzejących się wyrobów cukierniczych. Najlepsze cukiernie osiągają nawet 300 proc. zysku, a mimo to klienci
ustawiają się do nich w kolejkach. Najwięcej zarabia się na mokrych wyrobach
– szarlotkach i tortach.
D
jak drogeria
z kosmetykami nie wydaje się
Ssłemklep
specjalnie skomplikowanym pomyna biznes. Jak każdy sklep, musi
3
mieć część handlową i zaplecze. Punktem wyjścia każdego, kto chciałby się
sprawdzić w tej dziedzinie biznesu, jest
wybudowanie lub wynajęcie odpowiedniego lokalu. Koszt jego pozyskania
wpływa w dużym stopniu na koszt uruchomienia sklepu drogeryjnego.
Tak jest niestety jedynie w teorii. Prowadzenie drogerii, podobnie jak każdego
wyspecjalizowanego sklepu, wymaga coraz bardziej pogłębionej wiedzy. Tym bardziej, że Polacy, nie tylko Polki, coraz bardziej interesują się kosmetykami i sami
mają coraz większą wiedzę i wymagania.
Na półkach drogerii muszą się przede
wszystkim znaleźć produkty naturalne,
zawierające składniki roślinne. Półki muszą być bogate – nie tylko mydła i kremy,
ale wszelkie maseczki, toniki, wody toaletowe i to na każdą kieszeń. Oprócz kosmetyków klienci pytają w takich sklepach niemal o wszystko: o zioła, herbatki,
wody mineralne i lecznicze, a nawet o koce, poduszki i o zdrową żywność. Na te
pytania trzeba szybko reagować – aby
wygrać z hipermarketami, które stać na
dużą paletę oferty i na duże promocje.
ILE TO KOSZTUJE
Na starcie właściciel drogerii musi się
liczyć z potrzebą wyłożenia 60–70 tys. zł
własnego kapitału. Potem też musi się
liczyć ze znaczącymi kosztami, m.in.
opłaceniem zatrudnienia przynajmniej
dwóch pracowników.
ILE MOŻNA ZAROBIĆ
Marże zysku w perfumerii nie są tak
wysokie jak w cukierni czy kwiaciarni.
Niestety, maleją z powodu wzrostu konkurencji ze strony hipermarketów. Silnym konkurentem słabo zaopatrzonej
drogerii są też zwykłe kioski Ruchu. Dlatego, chcąc utrzymać się w tym biznesie,
trzeba wyróżniać się albo specjalną ofertą, albo specjalną jakością. Wtedy można zarobić.
F
jak franczyza
to dobry pomysł na biznes
Fburanczyza
dla kogoś, kto nie ma wielkiego zasowłasnego kapitału i tak naprawdę dopiero jest początkującym przedsiębiorcą. Franczyza (definicje str. 19) to
sprzedaż lub częściej świadczenie usługi
przez samodzielnego biznesmena, ale
pod szyldem cudzej i uznanej marki.
W ten sposób działają wielkie sieci barów samoobsługowych McDonald’s czy
sklepów kosmetycznych Yves Rocher.
➤
zeszyt 2
4
W Polsce już mamy także wiele rodzimych przykładów zastosowania franczyzy – choćby sieć cukierni Blikle czy sklepów i kawiarni Pożegnanie z Afryką.
Korzystający z cudzego szyldu przedsiębiorca nie pracuje przy tym – to jednak
minus – na własne imię i rachunek. Jego
sukces w dużym stopniu zależy od powo-
UWAGA DLA KOGO FRANCZYZA
Franczyza to świetny pomysł na biznes może nie dla początkujących, ale
stosunkowo jeszcze młodych przedsiębiorców, świadomych konieczności
dotrzymania standardów wymaganych przez udzielającego franczyzy
dzenia innych. Jak to może być bolesne,
przekonują się przedsiębiorcy, którzy kilka lat temu zainwestowali w warsztaty fotograficzne, wyposażając je – właśnie na
zasadzie franczyzy – w sprzęt znanych
firm: Kodaka czy Fuji. Złote czasy dla tradycyjnej fotografii tymczasem szybko minęły, a korzystający z franczyzy przedsiębiorcy stali się ofiarami gwałtownej rewolucji cyfrowej w tej dziedzinie.
Franczyza ma jednak ewidentne plusy, i to dla obu stron kontraktu. Udzielający jej może szybciej rozwijać swój biznes, bez potrzeby zamrażania własnych
środków w rozszerzanie do niego dostępu, budowę sieci kolejnych placówek
czy sklepów. Może więc skoncentrować
się na dopracowywaniu szczegółów
własnego przedsięwzięcia czy wzbogacaniu go o nowe, często pokrewne
działy. Najlepsze pomysły na biznes
często rodzą się właśnie z doświadczeń
zebranych w realizacji wcześniejszych.
W ten sposób zwykły sklep z kawą może stać się jednocześnie elegancką kawiarnią, a kawoszy przyciąga nie tylko
aromat małej czarnej, ale także własnej
produkcji akcesoria i wyposażenie. Tak
właśnie było w przypadku Pożegnania
z Afryką.
Mała firma także może liczyć na
ogromne korzyści. Od razu może działać
pod znakiem znanej marki. Minimalizuje
w ten sposób ryzyko związane z wejściem
na mocno już zatłoczony rynek, nie angażując ze swojej strony bardzo dużych
środków finansowych. Ma też gotową instrukcję obsługi, czyli narzucone standardy oferowanych produktów czy usług,
czytaj także
■ o franczyzie jako sposobie na uzupełnienie
kapitału pisaliśmy w zeszycie nr 1 Wielkiej
Encyklopedii Małego Przedsiębiorcy
sposoby ich prezentacji, aranżacji wnętrz.
Te zostały już bowiem wymyślone przez
udzielającego franczyzy.
złotych wystarczy. Nie należy zapominać
o koniecznej już dziś obecności w internecie. To zresztą najtańszy sposób reklamy.
ILE TO KOSZTUJE
Nie ma jednej metody ustalania stawek franczyzy. Korzystający z niej płaci
za licencję, której wysokość zależy od
bardzo wielu czynników: renomy marki,
lokalizacji. Wiele dalszych kosztów
przedsiębiorca musi ponosić sam. Płaci
za projekt wnętrza, wyposażenie, towar,
wynajęcie lokalu, media, telefony.
W przypadku takich biznesów jak cukiernia czy kawiarnia musi zatrudnić
dwie, trzy osoby. Razem trzeba mieć na
początek (zależy także, w jak wielkim
mieście) nie mniej niż 100 tys. zł.
ILE MOŻNA ZAROBIĆ
Agrogospodarstwo to jednak nie hotel
i stawki za wynajem pokoju są zdecydowanie niższe. Za nocleg można oczekiwać od turystów od 25 do 45 złotych, a za
całodzienne wyżywienie – od 30–50 zł.
ILE MOŻNA ZAROBIĆ
Miesięczne obroty małej kawiarni
w średniej wielkości mieście to góra 6–7
tys. zł. W większym – najwyżej kilkanaście tysięcy złotych. Warto pamiętać, że
kawa jest dziś w świecie tania. Dzięki temu pijących ją jest może wielu, ale marże
są niskie.
G
jak gospodarstwo
agroturystyczne
ospodarstwa agroturystyczne mają
do zaoferowania do pięciu pokoi.
G
Standard ich wyposażenia, ze względu na
rosnące wymagania, powinien być właściwie taki jak w małych hotelikach: nowe
meble, łazienki z prysznicem, telewizor.
Mieszkańcy miast chętnie spędzają urlop
na wsi, ale ze swoich przyzwyczajeń nie
chcą całkiem rezygnować.
Gospodarstwo agroturystyczne to jednak nie tylko mieszkanie na wsi. To także
okazja wzięcia udziału albo przynajmniej
przyjrzenia się wiejskiemu życiu. Z tym
niestety jest coraz większy problem.
W wielu wsiach trudno już na przykład
znaleźć gospodarskiego konia. Nie ma rady, dla potrzeb miejskich turystów warto
próbować odtwarzać dawne obyczaje i remontować sprzęty i wyroby.
ILE TO KOSZTUJE
Gdyby zaczynać od zera, koszt kupna
gospodarstwa i dostosowania go dla potrzeb turystów może dziś sięgać kilkuset
tysięcy złotych. Rolnicy mają dziś już
o wiele więcej pieniędzy niż jeszcze kilka
lat temu i tanio gospodarstwa nie sprzedadzą. Temu, kto był zapobiegliwy
i wcześniej stał się wiejskim gospodarzem, dziś pozostaną już tylko koszty
adaptacji i remontu. Kilkanaście tysięcy
H
jak hotelik
harakter biznesu jest podobny jak
Cstycznego,
w przypadku gospodarstwa agroturytylko na większą skalę. W Polsce, nie tylko w najatrakcyjniejszych jej
częściach, czyli nad morzem, w górach
i nad jeziorami, bardzo brakuje bazy hotelowej średniej klasy. Średniej klasy, czyli w niskiej cenie, za to dobrej jakości.
Spędzający wakacje w kraju coraz częściej poszukują małych hotelików i pensjonatów, a przy drogach bardzo brakuje
tak popularnych jak na Wyspach Brytyjskich zajazdów B & B, czyli noclegu na
jedną noc ze śniadaniem.
Małych pensjonatów powstaje już
jednak coraz więcej. Dla zorganizowania takiego obiektu potrzeba budynku
z kilkoma pokojami albo nawet wyodrębnionymi apartamentami – z własnymi łazienkami, bo to już jest dziś minimalny wymóg każdego hotelowego lokum. Goście coraz częściej liczą także
na możliwość zaparkowania auta pod
dachem. Pensjonat musi więc mieć minimum 400–500 mkw. powierzchni i tyle też powinien mieć okalającej go działki. Wybudowanie takiego domu to dziś
inwestycja warta co najmniej kilkaset
tysięcy złotych. Remont istniejącego
może kosztować podobnie.
Kluczem do powodzenia pensjonatowego biznesu jest dobre jego obłożenie.
Aby biznes był dochodowy, powinno ono
wynosić minimum 40 proc. Przy krótkim
sezonie wakacyjnym nie jest o to w Polsce
łatwo. Duże hotele radzą sobie, udostępniając swoją bazę wszelkim kursom i konferencjom, chętnie organizowanym przez
duże i bogate przedsiębiorstwa. Dla nich
najprzytulniejsze nawet pensjonaty są
często po prostu zbyt małe. Atutem małych pensjonatów zawsze może być lepsze
jedzenie, bardziej rodzinna atmosfera.
Koszty obniża zatrudnianie członków rodziny. Aby pensjonat był chętnie odwiedzany, powinien mieć jakąś atrakcję przyciągającą wciąż nowych turystów. Rada
JAK TO ZROBIĆ...
Pomysł i biznesplan
i
Obecność w internecie
Założenie własnej strony interenetowej przez prowadzącego biznes
jest dziś wręcz koniecznością
na to taka, jak w przypadku lokalnych
biur podróży – trzeba rozejrzeć się wokół
i dostrzec to, czego być może na pierwszy
rzut oka nie widać, a może skrywać prawdziwe atrakcje. No i wreszcie własna strona www – to już właściwie elementarz
każdego przedsiębiorcy.
ILE TO KOSZTUJE
Budowany od nowa pensjonat z pewnością może kosztować ponad 1 mln zł.
Koszty eksploatacyjne też są wysokie.
Prowadzenie nawet małego pensjonatu
wymaga zatrudnienia co najmniej kilku
osób. Do tego opłaty za prąd, gaz, telefon z internetem – minimum 2 tys. zł
miesięcznie.
ILE MOŻNA ZAROBIĆ
Przy cenie 100–150 zł za nocleg mały pensjonat może osiągać obroty na
poziomie 20–25 tys. zł miesięcznie. Zysku może zostać około jednej piątej tej
sumy, czyli bez wielkich kokosów.
I
jak internet
ożliwości rozwijania biznesu z wyM
korzystaniem sieci albo wyłącznie
w internecie wydają się wprost nieograniczone. Podobnie jak zyski. Niektórym
internetowym przedsiębiorcom udało
się już je rzeczywiście osiągnąć. Aby tak
się stało, trzeba jednak naprawdę dobrego pomysłu i pasji, aby go wcielić
w życie. Najmniejszym problemem są
pieniądze potrzebne do rozruchu internetowego biznesu.
W przypadku biznesu związanego z internetem przede wszystkim liczy się refleks. Zmienia się on bowiem i przekształca równie szybko jak sam internet. Jeszcze kilka lat temu hitem były kawiarenki
internetowe. Kto je założył w odpowiednim czasie, mógł liczyć na zyski. Wraz
z upowszechnianiem się szybkiego internetu bezprzewodowego internauci
przestają szukać kawiarenek, a kawy
można napić się dziś wszędzie.
Potem przyszła moda na zakładanie
sklepów w internecie – z płytami, książkami, częściami samochodowymi, kosmetykami. Dziś zakup poprzez internet
to już chleb powszedni handlu. Karierę
natomiast, w tym i finansową, robią
bardzo często młodzi przedsiębiorcy,
którzy pomagają sprawniej poruszać się
i znajdywać ciekawe dla klienta treści
w coraz większym gąszczu internetu.
Stąd sukcesy np. porównywarek cenowych, komunikatorów czy serwisów dla
internautów o bardzo specjalistycznych
zainteresowaniach.
ILE TO KOSZTUJE
Wyposażenie kawiarenki internetowej
kosztuje tyle, ile koszt kilku stanowisk
komputerowych. Do tego aranżacja wnętrza lokalu, ekspres do kawy. Razem – kilkanaście tysięcy złotych. Prosty sklep
w internecie z dostępem do serwera to
mniej więcej taki sam wydatek. Koszty
początkowe specjalistycznych interesów
w internecie są podobne.
ILE MOŻNA ZAROBIĆ
Prowadząc kawiarenkę internetową –
niewiele. Dochody są podobne jak
w przypadku baru czy małej restauracji.
Dobre pomysły na biznes w internecie potrafią jednak być prawdziwą żyłą złota.
Rozwijane dzięki osobistej pasji swoich
twórców, po kilku latach potrafią nabrać
wartości idącej w miliony złotych. Przykładem jest m.in. notowany już na giełdzie i wyceniany na 400 mln zł komunikator internetowy Gadu-Gadu czy sprzedana za 5 mln zł serwisowi Allegro.pl porównywarka cenowa Ceneo.pl. Jest się
nad czym zadumać.
K
jak knajpa
rowadzenie zakładu gastronomicznePNiezależnie
go to biznes dla bardzo pracowitych.
od tego, czy restauracja,
którą chcielibyśmy otworzyć, ma być
w mieście, czy przy ruchliwej drodze,
wymagania co do czasu, jaki trzeba poświęcić, są podobne.
Rozliczne są także formalne wymagania, jakim musi sprostać właściciel restauracji. Jak każdy lokal, w którym nie
tylko przebywają, ale także pracują ludzie, restauracja musi spełniać wymogi
przeciwpożarowe, higieniczne, ochrony
pracowniczej. Pracownicy, w tym zwłaszcza kucharze, muszą posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu. Konieczne
5
są też okresowe badania na nosicielstwo
wirusów chorób zakaźnych.
Wszystkie te wymogi zwiększają
koszt inwestycji związanych z otwarciem restauracji. W przypadku restauracji przydrożnej pierwszym kosztem, jaki
trzeba ponieść, jest budowa bądź adaptacja budynku, w którym ma się ona
znaleźć. W mieście restaurację można
założyć w wynajmowanym lokalu, ale
za to koszty remontu mogą okazać się
wyższe. Licząc wraz z wyposażeniem,
bez 300 tys. zł nie ma nawet co zaczynać. Niebagatelnym problemem jest
znalezienie dobrych kucharzy. Wraz
z otwarciem brytyjskiego i irlandzkiego
rynku pracy bardzo wielu z tych, którzy
rzeczywiście potrafią coś ugotować, wyemigrowało.
UWAGA MAŁO CZASU DLA SIEBIE
Prowadzący restaurację nie wie, co to
wolna sobota czy niedziela. A czas odpoczynku w ciągu doby, jakkolwiek by
liczyć, dobrze, jeśli wyniesie 10 godzin. Kto ma ochotę dłużej pospać
i otwiera swoją knajpę później, na
ogół spędza w niej czas do późnych
godzin wieczornych, a nawet nocnych
Kluczowe jednak pytanie, na jakie
trzeba sobie odpowiedzieć, otwierając lokal gastronomiczny, brzmi: dla kogo on
ma być? Uruchamiając restaurację – obojętnie, w mieście czy przy drodze – trzeba
mieć dobrze rozpoznany rynek potencjalnych klientów. Czy są to spieszący się podróżni, którym nie zależy na wymyślnym
menu, ale na szybkim zjedzeniu smacznego obiadu po niewygórowanej cenie?
Czy są to klienci biznesowi, dla których
cena lunchu nie ma aż tak wielkiego znaczenia, bo i tak firma płaci, za to liczą się
modne potrawy? A może klientami będą
jedynie amatorzy piwa i paru głębszych?
Wystrój wnętrza, menu i umiejętność obsługi oraz cena za usługi powinny być
adekwatne do oczekiwań. Ale i odwrotnie – różny charakter restauracji przyciągnie różną klientelę.
ILE TO KOSZTUJE
Oprócz kosztów inwestycji są także
koszty eksploatacyjne. Bardzo dobremu
kucharzowi, podobnie jak cukiernikowi, trzeba i warto zapłacić 5–7 tys. zł (i
więcej) miesięcznie. Na pozostałym
personelu, czyli kelnerach, też tak bardzo oszczędzać się nie da. Powszechnie
się sądzi, że kelnerzy mają napiwki, ale
to mit, Polacy nie są wcale skorzy do ich
dawania. A jeśli nie ma napiwków, nie-
➤
zeszyt 2
6
uczciwi kelnerzy i inni pracownicy zaczynają sobie dorabiać na boku albo
kosztem właściciela, albo jego klientów.
ILE MOŻNA ZAROBIĆ
Właściwie każdy dzień może być niespodzianką. Są lepsze i gorsze dni tygodnia i pory roku. Tak jak w przypadku hoteli, i tu liczy się obłożenie, czyli zapełnienie. Najbardziej opłacalne jest przyjmowanie dużych grup – wycieczek, wesel
i innych prywatnych uroczystości. Dobry
kilkudaniowy wieczór dla grupy, bez alkoholu, można przygotować za 30–40 zł na
osobę nawet w wykwintnej restauracji.
Fundator zapłaci 100–150 zł, nawet więcej. Prowadzenie restauracji może być dobrym, choć męczącym biznesem.
M
jak myjnia
samochodowa
mycie samochodu, zwłaszcza ręczne,
U
nie wydaje się skomplikowaną czynnością, ale to tylko pozory. Każdy, kto samodzielnie to robił, wie, ile pracy trzeba
włożyć, aby samochód był naprawdę
czysty. W przypadku myjni automatycznej nie ma pracy ręcznej, ale z kolei wysokie są koszty inwestycji, aby taką myjnię uruchomić. W jednym i drugim przypadku istotną okolicznością jest konieczność sprostania wymogom ochrony środowiska. Używane w myjni detergenty
muszą być absorbowane ze ścieków.
Myjnia to bardzo konkurencyjna
dziedzina usług. Wyposażone są w nie
właściwie wszystkie nowe stacje benzynowe, wiele warsztatów samochodowych, placów parkingowych. Ponieważ
konkurentów jest wielu, właściciel myjni musi albo się czymś szczególnym wyróżniać, albo kojarzyć swoją usługę z innymi, pokrewnymi. Dobrym pomysłem
jest na przykład budowa myjni przy parkingu. Właściciel auta wraca wieczorem
do domu zakurzonym autem, zostawia
kluczyki i rano ma samochód czysty
i pachnący.
ILE TO KOSZTUJE
Budowa myjni samochodowej jest
dość kosztowna. Aby ją urządzić, trzeba
dysponować oddzielnym budynkiem
i okalającym go terenem, który spełnia
rolę ochronną. W przypadku myjni automatycznej niebagatelnym kosztem
jest wyposażenie. Nowe urządzenia myjące kosztują ponad 150 tys. zł, po regeneracji – 50 tys. zł. Łączny koszt inwestycji, wraz z budynkiem, to ponad 700
tys. zł. W przypadku kojarzenia myjni
i
Rekomendacje
W firmie przeprowadzkowej, i nie tylko takiej, o powodzeniu decydują dobre
rekomendacje. W ten sposób buduje się zaufanie do przedsiębiorstwa
z innymi usługami można właściwie pominąć koszty pracy.
ILE MOŻNA ZAROBIĆ
Z powodu konkurencji stawki za mycie samochodu w myjni automatycznej
nie mogą być wysokie. Najniższy koszt
to 12–15 zł, ale są także promocje i wtedy cena mycia spada poniżej 10 zł. Myjnia ręczna nie wymaga tak drogiego
wyposażenia, ale konieczne jest zatrudnienie pracowników. Za usługę tę,
w przypadku nadwozia, nie da się
wziąć więcej niż 40 zł. Większe opłaty
i zysk można osiągnąć na czyszczeniu
wnętrza samochodu. Są to już jednak
bardziej pracochłonne, a więc i kosztowne zajęcia.
P
jak przeprowadzki
w branży przeprowadzkowej,
Snychtartując
teoretycznie nie trzeba mieć specjalkwalifikacji. W praktyce jednak konieczne są certyfikacje i licencje. Za uzyskanie certyfikatu (wcześniej trzeba zdać
egzamin) trzeba zapłacić 700 zł przy
przewozach w kraju i o 100 zł więcej – za
granicę. Z firmą przewozową musi być
szybki kontakt, jej pracownicy powinni
mieć oczywiście telefony komórkowe, ale
dla przedsiębiorstwa lepiej, jeśli firma ma
jakiś stały telefon i adres, najlepiej w centrum miasta, tak żeby szybko ją można
było znaleźć nie tylko w internecie. Firma
wzbudza też o wiele większe zaufanie,
gdy jest ubezpieczona. Ważne jest też,
z jakich korzysta środków transportu,
przy czym istotna jest nie tylko marka samochodów, ale jakość ich zawieszenia
oraz wyposażenie w podnośniki i uchwyty do mocowania przewożonych przedmiotów. To gwarancja, że przeprowadzane mienie dojedzie w całości. Zainteresowani usługą klienci mogą też chcieć towarzyszyć przewożonemu dobytkowi, szoferki pojazdów powinny być na tyle duże,
by było to możliwe.
ILE TO KOSZTUJE
Najdroższym elementem warsztatu
pracy firmy przeprowadzkowej są środki transportu. Na początek – choć to nie
jest dobry wybór – może być fiat ducato,
iveco. Lepsze są posiadające bardziej
miękkie zawieszenie mercedesy i many.
Używane i już mocno zajeżdżone pojazdy można kupić za 30–40 tys. zł. Kilkuletnie – za 80–90 tys. zł. Na kupno nowego trzeba wydać ponad 100 tys. zł.
Samochody ciężarowe jednak na ogół
się leasinguje, a nie kupuje. Drugi najważniejszy składnik kosztów to płace
pracowników. Jeżeli wynagrodzenie będzie niższe niż 20 zł za godzinę, pracowników, do których można mieć absolutne zaufanie, się nie znajdzie.
ILE MOŻNA ZAROBIĆ
Na rynku przeprowadzek konkurencja
jest dziś ogromna. Cena usługi jest w dużej mierze podyktowana liczbą niezbędnych pracowników. Przy 60–80 zł za godzinę przeprowadzki pracy tej nie może
wykonywać więcej niż dwóch, trzech pracowników. Zwrot kosztów za pojazdy i jako taką rentowność zapewniają firmie
stawki za kilometry wykonanych tras
przewozowych. Kształtują się one poniżej
1 zł za kilometr.
S
jak sprzątanie
mieszkań, biur czy sklepów.
Może się wydawać, że to nic trudnego.
SNieprzątanie
trzeba mieć przecież specjalnych
kwalifikacji. Metody pracy też nie są nadmiernie skomplikowane, ale nie należy
niedoceniać postępu techniki i w tej dziedzinie życia. Każdy wie, jak powinno wyglądać posprzątane biuro czy sklep. Nie
każdy wie natomiast, jakich użyć do tego
środków, aby praca była efektywna.
Rozpoczęcie działalności firmy
sprzątającej nie wymaga specjalnych
koncesji ani zezwoleń. Trudniejszym
problemem jest pozyskanie stałych
klientów, a jedynie oni mogą zagwarantować przetrwanie i rozwój firmy. Problem polega na tym, że na duże stałe
zlecenia mogą liczyć firmy już okrzepłe
na rynku. Małym firmom pozostaje wypełnianie nisz rynkowych. Drugim poważnym problemem jest ciągła fluktuacja niewykwalifikowanych pracowników, którzy przy brakach kadrowych na
rynku stawiają coraz większe wymagania płacowe.
JAK TO ZROBIĆ...
Pomysł i biznesplan
ILE TO KOSZTUJE
W przypadku małej firmy – tyle co zatrudnienie sprzątających osób. Trzeba
jednak za nie zapłacić podatki i świadczenia. Dlatego tak silna jest w tej dziedzinie
konkurencja firm i osób działających
w szarej strefie. Wyznacznikiem kosztu
jest stawka na rękę za godzinę pracy, która wynosi dziś nie mniej niż 10 złotych.
Większa firma musi sama zadbać
o sprzęt, bez którego nie ma co liczyć na
intratniejsze kontrakty z biurami czy dużymi sklepami.
ILE MOŻNA ZAROBIĆ
Ci, którzy mają firmy sprzątające, niechętnie dzielą się informacją o swoich dochodach i zyskach. Można je szacować pośrednio. Zajmująca się m.in. takimi usługami giełdowa firma Impel – potentat rynku sprzątania i ochrony – jest w dobrej
kondycji finansowej.
T
jak totalizator
gier hazardowych TotaliPsówrowadzenie
zatora Sportowego lub sprzedaż loPolskiego Monopolu Loteryjnego to
dobry pomysł może nie na osobny biznes, ale na pewno na zarobienie dodatkowych pieniędzy przy okazji prowadzenia kiosku z gazetami, kwiaciarni czy
stacji benzynowej. Można się tym zajmować, prowadząc inną działalność gospodarczą. Sprzedaż kuponów mogą
prowadzić także osoby fizyczne, ale wtedy punkty te należą do Totalizatora i nie
prowadzą innej działalności usługowej.
Nie ma wielkich wymogów, jeśli chodzi o warunki prowadzenia punktu sprzedaży kuponów totka. Wyposażenie pochodzi od firmy. Aranżacja wnętrza należy do sprzedającego kupony, chyba że jest
to osoba fizyczna, zajmująca się jedynie
prowadzeniem kolektury.
ILE TO KOSZTUJE
Dobrym biznesem jest jedynie uboczne prowadzenie sprzedaży kuponów totka. Koszty są niewielkie, tyle co dodatkowe stanowisko sprzedaży. Sprzęt należy
do Totalizatora. W przypadku osób fizycznych taka sprzedaż to nie biznes, ale
tylko praca.
ILE MOŻNA ZAROBIĆ
Sprzedaż kuponów totka to raczej pomysł na dorobienie sobie niż na samodzielny biznes. Zarobić można od kilkuset do
nieco ponad tysiąca złotych miesięcznie.
Wszystko zależy od lokalizacji placówki.
X
żące potrzeby studentów. 20 groszy za
stronę na starej maszynie kopiującej to
wciąż dobry biznes.
jak xero
K
serokopiowanie, czyli właściwie kopiowanie, bo ksero to nazwa zastrzeżona, pochodząca od firmy Xerox, która
opatentowała tę formę zwiększania nakładu druku, to była kiedyś prawdziwa
żyła złota.
Dzisiejsze xero to często centra kopiujące, wykorzystujące raczej technikę cyfrową niż starą, analogową. Z usług takich centrów korzystają inni profesjonaliści – agencje reklamowe i firmy zamawiające materiały marketingowe. Kiedyś wystarczały proste kopie czarno-białe, z szyby, jak to się określa. Dziś najważniejszą
usługą takiego centrum stał się małoi wielkoformatowy druk kolorowy. Drukowanie plakatów czy projektów architektonicznych wymaga zainstalowania
dalszych urządzeń: plotterów, skanerów.
ILE TO KOSZTUJE
Urządzenie centrum kserującego, z kilkoma wyspecjalizowanymi urządzeniami
to wydatek przekraczający 100 tys. zł.
Wzięcie urządzeń w leasing może ograniczyć koszty początkowe, ale podroży cenę
usługi. Na wynajmie lokalu dużo się nie
i
7
Z
jak zdrowa
żywność
biznesu na ekologicznej żywności nie jest łatwe i tanie. Z jednej stroZny,robienie
trzeba sprostać rosnącym wymaganiom sanitarnym, a więc unowocześniać
wyposażenie drobnych wytwórni żywności. Z drugiej, z powodu trzymania się tradycyjnych receptur wydajność ekologicznych masarni czy piekarni jest o wiele niższa niż wielkich fabryk żywności. Nakład
pracy za to większy. W tradycyjnej masarni z 1 kg mięsa wytwarza się najwyżej 0,8
kg szynki, w fabryce można uzyskać nawet 2 kg wędzonki. A klient za taką ekologiczną szynkę dwa razy więcej nie zapłaci.
Produkowaniem zdrowej żywności
zajmują się więc przede wszystkim ludzie
z pasją albo firmy rodzinne, dla których
ich prowadzenie jest kontynuacją domowych tradycji. W firmie rodzinnej inaczej
też liczy się koszty pracy. Dla takich firm
alternatywą jest często bezrobocie i dlatego wciąż funkcjonują. Dalszy wzrost społecznej świadomości znaczenia dobrego
Lokalizacja
W większości przypadków – czy przy prowadzeniu firmy kserujacej,
czy punktu sprzedaży losów totka – o zarobkach z dzialalności decyduje
lokalizacja placówki
zaoszczędzi, bo gwarancją powodzenia
jest dobra lokalizacja punktu, najlepiej
w centrum miasta i blisko uczelni. Studenci to jeden z najpewniejszych typów klientów każdego centrum kopiującego. Znaczną część kosztów, do 40 proc., pochłaniają
papier i inne drogie materiały eksploatacyjne. Trzeba pamiętać także o opłatach
od obrotu z tytułu ochrony praw autorskich. Wynoszą one od 1 do 3 proc.
wartości sprzedaży, w zależności od tego,
jaki jej procent służy zaspokajaniu potrzeb
własnych zlecającego kopiowanie.
ILE TO KOSZTUJE
Produkcja ekologicznej żywności jest
często dwukrotnie, a nawet bardziej,
kosztowna niż zmechanizowana i zautomatyzowana. Wynika to z konieczności
sprostania tym samym wymogom sanitarnym i niższej wydajności pracy. Dlatego trzeba ją lokować tam, gdzie są niższe
koszty pracy, z dala od dużych miast.
ILE MOŻNA ZAROBIĆ
Stawki za usługę w nowoczesnych
punktach zaczynają się od 29 gr za stronę. Duże firmy rentowność osiągają
dzięki dodatkowym usługom – drukowaniu, wytwarzaniu pieczątek, wizytówek, wydruków komputerowych, oprawianiu prac. Na zyski mogą też wciąż liczyć punkty znajdujące się blisko albo
wręcz na uczelniach nastawione na niewygórowane pod względem jakości bie-
ILE MOŻNA ZAROBIĆ
Niestety, mniej niż zarabiają wielcy
producenci żywności. Polacy są gotowi
zapłacić za ekologiczną żywność 20–30
proc. więcej. Na zyski mogą liczyć ci, których produkcja zyskała już renomę. Receptą na większe dochody są wciąż nowe
produkty, atrakcyjne zwłaszcza dla klientów z wyższej półki. Pamiętać jednak
trzeba, że ci sami klienci są też zarazem
najbardziej wymagający.■
żywienia może jednak okazać się silnym
impulsem dla rozwoju ekologicznej produkcji i sieci sprzedaży.
zeszyt 2
8
2
Analiza pomysłu
Jak ocenić szanse powodzenia projektu
PIENIĄDZE Załóżmy, że mamy już świetny – obojętne czy własny,
czy podpatrzony u innych – pomysł na biznes. Co dalej? Jak zabrać się
do jego realizacji? Od czego zacząć? Na początek trzeba ocenić szanse
powodzenia planowanego przedsięwzięcia.
N
ajlepszy pomysł na biznes wymaga
przede wszystkim weryfikacji, czy
rzeczywiście jest on taki świetny.
Zacząć trzeba od gruntownego rozpoznania, jakie szanse na sprzedaż ma wyrób czy usługa, które jako przedsiębiorca
chcę zaproponować rynkowi.
Najpierw pytania
Zanim przyszły przedsiębiorca przystąpi do jakiegokolwiek działania, musi
uporządkować swój pomysł we własnej
głowie. Najlepiej to zrobić, odpowiadając
sobie na wiele pytań o to, co właściwie
chce się zaoferować. Jaki ma być wyrób
czy usługa, którymi chcę kogokolwiek zainteresować? Na jakich mogę liczyć klientów i jakie potrzeby mogę zaspokoić? Jakie korzyści osiągnie nabywca mojego
produktu lub usługi, czyli w czym ma
tkwić moja przewaga nad konkurentami?
No i najważniejsze – czy sprzedaż będzie
rentowna (definicje str. 19)?
Wszystkie te pytania prowadzą do
lepszego rozpoznania rynku, na którym
ma działać przyszły przedsiębiorca, jego
potrzeb, trendów. Skąd może czerpać on
taką wiedzę?
Skąd odpowiedzi
Najprostsza odpowiedź brzmi – powinien ją czerpać, skąd się tylko da. Potrzebna jest bowiem zarówno wiedza natury ogólnej, o trendach całych segmentów rynku, jak i o zachowaniach i oczekiwaniach pojedynczych klientów. O tę
pierwszą jest stosunkowo łatwo. W ocenie temperatury koniunktury pomagają
dostępne informacje statystyczne GUS
czy instytucji analizujących poszczególne rynki. Wiele z nich można znaleźć
w internecie. Przydatne są zwłaszcza informacje o trendach w sprzedaży poszczególnych produktów i usług.
i
Bardziej szczegółowe analizy popytu i podaży są już niestety raczej odpłatne. Gromadzenie wiedzy rynkowej
też było jednym z dobrych pomysłów
na biznes i większość rynków dorobiła
się już instytucji analizujących ich
trendy. W przypadku realizacji poważniejszych przedsięwzięć biznesowych
nieodzowne jest korzystanie z takich
właśnie analiz. Będą one przydatne
w późniejszych staraniach o uzyskanie
dofinansowania z banku czy przy poszukiwaniu inwestora. Ocena rynku to
jeden z elementów przyszłego opisu
biznesu czy biznesplanu.
UWAGA NA RYNKU LOKALNYM
Ogólna wiedza o trendach
w gospodarce jest potrzebna,
ale niewiele z niej wynika dla oceny
lokalnych możliwości. W kraju czy
w województwie sprzedaż np.
produktów spożywczych może
wzrastać, ale zła lokalizacja nowej
budki z warzywami albo wybór złych
jej dostawców zadecyduje
o biznesowym niepowodzeniu
W ocenie rynkowej kluczowe jest tak naprawdę dobre rozpoznanie reakcji klientów
na pojawienie się nowego produktu bądź
usługi. Takiej wiedzy nie dostarczy żaden
podręcznik ani rynkowa instytucja. Przyszły przedsiębiorca musi ją zdobyć sam,
najlepiej, oczywiście, z autopsji.
Dochodzenie do wiedzy
Jak ją zdobywać? Wszystko zależy od
rodzaju i skali planowanego przedsięwzięcia. Jeżeli ma ono polegać na otwarciu nowej restauracji, trzeba samodzielnie zbadać okolicę miejsca, gdzie ma ona
Zalety ogłoszeń
To, co ma szansę na sprzedaż, można wyczytać z lokalnych ogłoszeń.
Kryją wiele informacji o tym, jaki biznes powstaje, a jaki jest upłynniany
powstać, i sprawdzić, jaka jest konkurencja, a także jakie są gastronomiczne
przyzwyczajenia miejscowych konsumentów. Trzeba spędzić u konkurentów
sporo czasu, aby sprawdzić dobór i jakość menu i oceny, z jakimi się ono spotyka. Trzeba sprawdzić, w jakich godzinach najczęściej przychodzą klienci i ile
zostawiają pieniędzy, i czy są skorzy do
pozostawiania napiwków, bo to będzie
wiele mówiło o zasobności ich kieszeni.
Po takim rozpoznaniu trafniej dobierzemy profil własnej propozycji, menu, ceny. Podstawą powodzenia, oprócz dobrej
jakości, jest jakiś wyróżnik. Łatwiej o to,
gdy ma się dobre rozpoznanie rynku. To
także punkt wyjścia do oceny, czy jako
przedsiębiorca osiągnę zyski.
Być tu i tam
Podobnie jest we wszystkich – od najprostszych po bardziej skomplikowane –
dziedzinach biznesu. Zakładając aptekę,
trzeba sprawdzić, ile ich już jest w okolicy, jaka jest ich lokalizacja i czy asortyment odpowiada potrzebom okolicznych
mieszkańców. Zakładając agencję pocztową, dobrze wcześniej wiedzieć, ilu
mieszkańców będzie z niej korzystać.
Otwierając myjnię samochodową
– sprawdzić, czy jej lokalizacja będzie
wygodna z punktu widzenia przyszłych
użytkowników i na ilu klientów dziennie
może ona liczyć.
Trzeba więc chodzić, próbować,
sprawdzać, podpatrywać innych. Trzeba
przyglądać się, jakie biznesy powstają
w okolicy, a jakie zanikają. Przydatna
jest lektura lokalnych ogłoszeń – co cieszy się popytem, a jakie biznesy wystawiane są na sprzedaż. Coraz więcej
można też wyczytać w internecie,
sprawdzając lokalne strony samorządowe i listy dyskusyjne, a nawet wyniki
sprzedaży portali aukcyjnych.
Dla kogo to
W przypadku dużo poważniejszych
przedsięwzięć biznesowych takie sprawdziany są już niewystarczające. Zanim
jednak podejmie się dalsze kroki, zawsze
trzeba znać odpowiedź na pytanie – do
kogo właściwie kieruję swoją ofertę, po
jakiej cenie i czy aby na pewno znajdzie
ona nabywców.■
JAK TO ZROBIĆ...
Pomysł i biznesplan
9
Jak zmierzyć wydatki i zyski
PIENIĄDZE Mamy pomysł, chyba dobry pomysł, bo poddaliśmy go rynkowej
weryfikacji. Co dalej? Teraz potrzebny jest plan operacyjny, czyli przemyślana
koncepcja realizacji. Czas na przyjrzenie się możliwościom jej wykonania.
B
ez analizy możliwości wcielenia
w życie pomysłu na biznes – niezależnie od tego, czy ocenić go można
jako dobry, średni czy taki sobie – pozostanie on jedynie pomysłem, ideą, niczym więcej. Dalsze starania zacząć więc
trzeba od postawienia sobie samemu pytania: jak chcę osiągnąć cel?
Koszty małe i duże
Odpowiedź zależy oczywiście od charakteru planowanego przedsięwzięcia.
Niezależnie jednak, czy ma to być kiosk
z warzywami, czy produkcja wyrobów
high-tech, trzeba przyjrzeć się swojemu
przyszłemu produktowi czy usłudze pod
kątem kosztów, jakie będą niezbędne,
aby one w ogóle powstały.
Koszty trzeba rozebrać na czynniki
pierwsze, przyglądając się poszczególnym
ich elementom – ile będzie kosztowało
wzniesienie budynku, wynajęcie lokalu,
kupno maszyn, zakup surowców, koszty
energii, pracy, obsługa pożyczek i kredytów, koszty marketingu. Nie należy zapominać o podatkach, jakie jako przedsiębiorca będę musiał zapłacić, i kosztach
zdobycia odpowiednich certyfikatów –
o ile jest to konieczne. Koszty trzeba konfrontować ze spodziewanymi wpływami,
ich wielkością, czasem uzyskania.
3
Możliwe wpływy
W ten oto sposób przedsiębiorca in
spe niepostrzeżenie wkracza w fazę
pierwszego biznesplanu. Nie dla banku
czy inwestycyjnego funduszu, ale dla
samego siebie. Taki biznesplan, czyli bilans wydatków i wpływów, powinien
być właściwie zawsze gotowy i aktualny. Nie potrzeba opisów, wystarczy jedna karteczka z zestawieniem kosztów
i wpływów.
Zarządzanie płynnością
Właśnie gotówki, a nie zysku (definicje str. 19). W ocenach ekonomicznych główny akcent często spoczywa
na zysku. Kategoria ta ważna jest
w długoterminowych analizach wartości przedsiębiorstwa. Zysk pokazuje
jednak jedynie stan na koniec jakiegoś
okresu – roku albo kwartału. W bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
zwłaszcza małego, bardziej niż zysk liczy się płynność (definicje str. 19),
czyli czy ma ono gotówkę na regulowanie bieżących zobowiązań. Firma może
mieć zyski, a mimo to zbankrutować,
bo wierzyciele nie chcą zgodzić się na
prolongatę płatności.
Przedsiębiorca musi umieć rozpisać
w czasie wszystkie swoje podstawowe
wydatki i wpływy. Na tym właśnie polega umiejętność zarządzania płynnością – cecha dobrego biznesmena. Jest
ona szczególnie istotna wtedy, gdy musi się on udać do banku po kredyt.
Z techniką na ty
Wiedza o tym, jak zrealizować zamierzenia, nie dotyczy jedynie ekonomicznej strony przygotowywanej produkcji
bądź usług. Równie istotna jest techniczna czy technologiczna strona przedsięwzięcia. Zamysł przedsiębiorcy nie dojdzie do skutku, jeśli on sam bądź ludzie,
których uda mu się pozyskać do planowanego przedsięwzięcia, nie będą znali
technologii, potrafili wnieść do niej no-
UWAGA BIZNESPLAN DLA SIEBIE
Konfrontacja kosztów z przewidywanymi wpływami z działalności to
pierwszy biznesplan, który i warto,
i trzeba sporządzić – dla samego
siebie, by od razu móc ocenić szanse
na jakiekolwiek zyski
wości. I w tych sprawach potrzebne jest
dobre rozpoznanie rynku, wiedza, co
oferują konkurenci. Jeśli przedsiębiorca
ma taką wiedzę, jest o wiele poważniej
traktowany przez instytucje udzielające
wsparcia finansowego. ■
Poszukiwanie kapitału
Gdzie i jak starać się o wsparcie finansowe
PIENIĄDZE Mamy pomysł, rozpoznaliśmy rynek, znamy technologię,
a z bilansu wynika, że przedsięwzięcie przyniesie większe dochody
niż koszty. Zatem możemy wreszcie przystąpić do działania.
N
a początku trzeba ponosić wzmożone koszty inwestycyjne, pierwsze koszty eksploatacyjne – płacić za surowce i materiały, opłacać pracowników, a do pierwszych wpływów
droga jeszcze daleka. Pod względem
finansowym to najbardziej ryzykowny
moment każdego biznesowego przed-
sięwzięcia. W szczególnie trudnej sytuacji są przedsiębiorcy stawiający dopiero pierwsze kroki w biznesie. Nie
zdążyli oni bowiem jeszcze zapracować na zaufanie dostawców i kredytodawców.
Sytuacja jest prosta, gdy przedsiębiorca dysponuje własnymi zasobami kapita-
łu. Inwestuje, uruchamia produkcję, rozpoczyna świadczenie usług, czeka na
pierwsze wpływy. Weryfikuje najwyżej
swoje pierwotne doświadczenia pod
wpływem pierwszych doświadczeń z realizacji.
Zgoła inaczej rzecz wygląda, gdy
przedsiębiorca musi pożyczyć kapitał dla
rozkręcenia biznesu. Gdzie go ma szukać
i jakiej użyć argumentacji, w dużej mierze zależy od skali planowanego przedsięwzięcia.
➤
zeszyt 2
10
W przypadku najmniejszych przedsięwzięć, gdy potrzeby kapitałowe sięgają
co najwyżej 10–20 tys. zł, przyszły
przedsiębiorca może liczyć przede
wszystkim na siebie, rodzinę i znajomych. Konkurencja między instytucjami
pożyczkowymi i bankami sprawia, że nawet tak mali przedsiębiorcy mają coraz
większe szanse na uzyskanie finansowego wsparcia.
Lepiej, co brzmi może paradoksalnie,
jest w przypadku większych przedsięwzięć. Gdy skala planowanego biznesu
sięga 200–300 tys. zł, potrzebami kapitałowymi nowych przedsiębiorców, o ile
pomysł na biznes jest ciekawy, zaczynają
UWAGA
WSPARCIE DLA NIELICZNYCH
Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą
liczyć na dofinansowanie.
Doświadczenie wskazuje, że
z pomysłów na biznes, z jakimi
zgłaszają się ich autorzy do instytucji
pożyczkowych i kredytowych,
wsparcie takie otrzymuje zaledwie
kilka procent. Dopiero o tych
projektach można powiedzieć, że są
już rzeczywiście dojrzałe do realizacji
się interesować nie tylko banki, ale także
aniołowie biznesu – poważni przedsiębiorcy poszukujący lokaty dla swojego
kapitału. W przypadku jeszcze większych przedsięwzięć do gry chętniej
wkraczają specjalne fundusze – venture
capital i private equity. W sukcesie,
oczywiście jeśli jest szansa na sukces,
wszyscy chcą uczestniczyć.
Jak pożyczyć małe pieniądze
Po to, aby uzyskać wsparcie finansowe od instytucji zajmującej się jego
udzielaniem, przedsiębiorca musi ułożyć stosowny biznesplan. Jak on powinien wyglądać? Napisanych zostało już
na ten temat bardzo wiele podręczników, uczą tego na uczelniach ekonomicznych i na kursach biznesu, są też
rozliczne poradniki w internecie i nadal
nie ma gotowej recepty.
W przypadku najmniejszych przedsięwzięć określenie biznesplan jest stanowczo na wyrost. Chodzi raczej o skrócony opis planowanego biznesu. Przykładem mogą być wymagania, jakie stawia jeden z najpopularniejszych dawców kapitału, jakim jest działający
od 1994 roku Fundusz Mikro. We wniosku o przyznanie pożyczki (definicje
str. 19) oprócz wskazania najbardziej
podstawowych informacji o właścicielu
INFORMACJE DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ Z FUNDUSZU MIKRO
■ Wnioskowana kwota* ................................................................................
■ Okres spłaty* ..............................................................................................
■ Przeznaczenie pożyczki* ............................................................................
■ Imię i nazwisko pożyczkobiorcy* ................................................................
■ Numer telefonu* ........................................................................................
■ Adres zamieszkania* ..................................................................................
■ E-mail ........................................................................................................
■ Wykształcenie: wyższe, średnie, inne ..........................................................
■ Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o Funduszu Mikro* ..................................
■ Miejsca faktycznie prowadzonej działalności ............................................
■ Kiedy założono firmę? Czym się firma zajmuje?*........................................
■ Jaka jest forma prawna firmy:* działalność jednoosobowa, spółka ............
■ Rodzaj opodatkowania firmy:* zasady ogólne, ryczałt, karta podatkowa,
VAT ............................................................................................................
■ Główne składniki majątku trwałego i obrotowego firmy i ich szacunkowa
wartość ......................................................................................................
■ Ile osób aktualnie pracuje w firmie ............................................................
w tym na: umowę o pracę: ......................................................................
umowę zlecenie (o dzieło): ......................................................................
inne: ........................................................................................................
■ Czy firma planuje zwiększyć zatrudnienie w związku z pożyczką?
tak/nie
Jeżeli tak, o ile osób? ................................................................................
■ Wielkość zobowiązań wobec dostawców*
..................................................................................................................
■ Wielkość należności ze strony kontrahentów*
..................................................................................................................
■ Rodzaj i średnia wysokość Pani/Pana miesięcznych płatności wobec urzędu
skarbowego: VAT:*......................................................................................
Podatek dochodowy:* ..................................................................................
ZUS:* ............................................................................................................
oraz kwota zaległości w stosunku do tych instytucji: ..................................
■ Prognozowane przychody (obroty) w miesiącach trwania pożyczki:* ........
Oświadczenie pod wnioskiem
Oświadczam, że wszystkie dane podane w niniejszym wniosku są poprawne
i zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na umieszczanie moich danych osobowych w bazie danych Funduszu Mikro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu wywiązania się z umowy oraz wyrażam zgodę na korzystanie
z nich w celach marketingowych i promocyjnych Funduszu Mikro. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i ich poprawiania.
* informacje wymagane
76
Instytucje wspierania
Tyle jest dzisiaj regionalnych i lokalnych instytucji wspierania
przedsiębiorców. Figurują one w rejestrze Polskiego Stowarzyszenia
Funduszy Pożyczkowych
JAK TO ZROBIĆ...
Pomysł i biznesplan
firmy (nazwa, adres, liczba pracujących
osób, wielkość zobowiązań, wielkość
płatności podatku VAT, możliwe zabezpieczenia pożyczki) i o osobach poręczających trzeba opisać firmę i planowane przedsięwzięcie.
Fundusz Mikro ma w swojej ofercie
kilka produktów finansowych dla początkujących przedsiębiorców. Całkiem
początkującym mikroprzedsiębiorcom
Fundusz udziela pożyczek Starter, których wysokość może sięgać do 7 tys. zł.
Okres spłaty wynosi 12 miesięcy. Stali
klienci Funduszu mogą liczyć na większe pożyczki: BiznesPożyczka SOLO może wynieść 15 tys. zł, a BiznesPożyczka
nawet 150 tys. zł.
Podobne są wymagania wielu innych
instytucji pożyczkowych. W Polskim Stowarzyszeniu Funduszy Pożyczkowych
zarejestrowanych jest dzisiaj 76 regionalnych i lokalnych instytucji wspierania przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy z zachodniej części kraju mogą korzystać z regionalnych i subregionalnych funduszy pożyczkowych zrzeszonych w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie. Podobnych programów jest jeszcze więcej (m.in. Kanadyjski
Program Pożyczkowy). Ich oferty pożyczkowe i wymagania stawiane przy zawieraniu umów są dość podobne – pożyczki
są udzielane na okres do trzech lat, wymagają zabezpieczenia na majątku firmy
i osobistym. Jeśli chodzi o uzasadnienie,
trzeba dostarczyć raczej opis biznesu niż
prawdziwy biznesplan.
Pożyczki w BGK
Niewielkich pożyczek i kredytów na
rozkręcenie biznesu udzielają nie tylko
instytucje pożyczkowe, ale także niektóre banki, m.in. Bank Gospodarstwa
Krajowego. BGK uczestniczy w realizacji prowadzonego z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych
programu Pierwszy Biznes. W programie tym wykorzystywane są środki
UŁATWIENIA DLA FIRM
W przypadku firm mających już doświadczenie banki gotowe są
udzielać daleko idących ułatwień
kredytowych. Nowe instrumenty
płatnicze – karty biznesowe, stosowanie odroczonej płatności – pozwalają przedsiębiorcom finansować kredytem bieżącą działalność,
a nawet realizować drobniejsze inwestycje bez konieczności przedstawiania bankom jakichkolwiek
biznesplanów.
11
WZÓR WNIOSKU O POŻYCZKĘ Z BGK W RAMACH
PROGRAMU PIERWSZY BIZNES
Data złożenia wniosku:
Data rejestracji wniosku:
WNIOSEK O POŻYCZKĘ NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko:..............................................................................................
Adres:...................
kod
pocztowy ...................województwo..........................
Imiona rodziców:................................... Stan cywilny:....................................
PESEL ..................................................Nr dow. osob. ....................................
Data urodzenia:........................................... rok – miesiąc – dzień
Poziom wykształcenia (zaznaczyć właściwe): ■ wyższe ■ średnie ■ zasadnicze
Kierunek wykształcenia ..................................................................................
Kwota pożyczki (zł):........................................................................................
Okres pożyczkowy (liczba m-cy): ..................................................................
Okres karencji (liczba m-cy): ..........................................................................
II. POŻYCZKA NA FINANSOWANIE
......................................................................................................................
(rodzaj zamierzonej działalności gospodarczej)
specyfikacja wydatków: ................................................................................
rodzaj ............................................................................................................
kwota zł ........................................................................................................
uwagi ............................................................................................................
......................................................................................................................
* wypełnia Wnioskodawca. W przypadku, gdy Wnioskodawców jest dwóch
lub więcej, Wniosek o pożyczkę w poz. I, III i IV wypełnia każda osoba uprawniona osobno.
III. ZADŁUŻENIE WNIOSKODAWCY
Nazwa banku ................................................................................................
Kwota kredytu (zł) ........................................................................................
Zadłużenie (w dniu składania wniosku) ........................................................
Data końcowej spłaty ....................................................................................
IV. PROPOZYCJA ZABEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI
Opis zabezpieczenia ......................................................................................
Wartość zabezpieczenia (zł) ..........................................................................
..................... dnia..........................
....................................
podpis Wnioskodawcy
Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w celu podjęcia niezbędnych
działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Banku Gospodarstwa Krajowego, związanych
z wykonywaniem czynności bankowych, podane przez Wnioskodawcę dane
osobowe będą przekazywane na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.)
– do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mariana
Senegera „Cichego” 1 (Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17) oraz będą przechowywane przez to Biuro przez okres nie dłuższy niż:
➤
zeszyt 2
12
z budżetu państwa w ramach szerszego
projektu Pierwsza Praca. O pożyczki
z programu Pierwszy Biznes, w wysokości do 40 tys. zł, mogą się ubiegać
osoby bezrobotne, które nie ukończyły
25 roku, a w przypadku absolwentów
uczelni – 27 roku życia.
Podobnie jak w przypadku pożyczek
z funduszy pożyczkowych kandydat na
przedsiębiorcę musi przedstawić opis
biznesu, jaki planuje.
Jak pożyczyć większe pieniądze
Poważniejsze przedsięwzięcia biznesowe wymagają poważniejszych biznesplanów, zwłaszcza gdy w grę wchodzi
potrzeba zaciągnięcia poważniejszego
kredytu, czyli w banku. Nie ma jednolitych standardów postępowania banków
wobec przedsiębiorców. Wynika to ze
strategii poszczególnych banków, doświadczeń, jakie dotychczas zebrały
w relacjach z kredytobiorcami, posiadania kadr specjalistów znających realia
dziedzin i branż, w których udzielają
kredytu (definicja str. 19).
Banki są generalnie konserwatywnymi instytucjami, nieskorymi do podejmowania zbyt dużego ryzyka. Ma to uzasadnienie, udzielając kredytów, wykorzystują bowiem przede wszystkim kapitały nie własne, ale powierzone przez
depozytariuszy.
Z nastawienia tego wynika, że banki
niechętnie udzielają kredytów firmom
istniejącym krócej niż dwa lata. Dwa pełne bilanse roczne to w ocenie niemal
wszystkich banków minimalny okres,
który pozwala coś powiedzieć o firmie,
która stara się o kredyt – jakie ma wyniki, czy jest w stanie zachować płynność
i spłacać odsetki.
Z konserwatyzmu banków wynika ich
duże przywiązanie do liczb wskazujących na zdolności do obsługi i spłacenia
kredytu. Dlatego przedsiębiorcy przygotowujący biznesplany dla banków
oprócz standardowych informacji o rodzaju biznesu, jaki chcą rozwinąć, opisu
rynku, dla którego jest on przeznaczony,
powinni zwrócić szczególną uwagę na
analizy finansowe. Powinno z nich wynikać, czy wymagający kredytowania pomysł na biznes będzie w stanie przynosić
gotówkę. To obok innych zabezpieczeń –
na majątku, weksli – podstawowa dla
banku gwarancja, że pożyczone pieniądze wrócą kiedyś do banku.■
CZYTAJ TAKŻE
■ O zdobywaniu pieniędzy na biznes pisaliśmy szeroko w zeszycie nr 1 Wielkiej Encyklopedii Małego Przedsiębiorcy
5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania wobec Banku z tytułu zawarcia
umowy o pożyczkę,
■ 2 lata – od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. zapytania z Banku Gospodarstwa Krajowego, powstałego w związku ze złożeniem przez Wnioskodawcę niniejszego wniosku skutkującego podjęciem
przez Bank czynności bankowych.
■
Dane te mogą być udostępniane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. bankom oraz innym instytucjom wymienionym w art.105 ustawy Prawo bankowe i w zakresie tam określonym oraz biurom informacji gospodarczej.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o możliwości przekazania danych
Pożyczkobiorcy do systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej – Bankowy Rejestr, którego Administratorem jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Smolna 10A, działającego na podstawie przepisów
art. 105 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Dane gromadzone w systemie
MIG – BR mogą być udostępnione biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 50, poz. 424 z późn. zm.), na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym.
Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez BGK z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie
7, informacji zamieszczonych w niniejszym wniosku, stanowiących dane osobowe oraz informacji o umowie, której wniosek dotyczy, oraz innych umów
zawartych uprzednio z Bankiem, w tym wszelkich informacji dotyczących treści wszystkich umów, ich realizacji, zawartych ugodach, czynnościach podjętych przez Bank w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z tej umowy oraz
podjętych postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, które to informacje
stanowią tajemnicę bankową.
W celu umożliwienia dokonania przez BGK oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego upoważniam Bank Gospodarstwa Krajowego do
przekazywania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie
powyższych informacji – zgodnie z art. 104 ust. 3 i art. 105a ust.1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr. 72, poz. 665
z późn. zm.).
Na podstawie art. 15 ust.1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 50, poz. 424 z późn.
zm.) upoważniam Bank Gospodarstwa Krajowego do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Mariana Senegera „Cichego” 1 (Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej
17) do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących moich zobowiązań.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mariana Senegera „Cichego” 1 (Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17) przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze
mnie wniosku skutkującego podjęciem przez BGK czynności bankowych,
przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji
Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r.
nr 72, poz. 665 z późn. zm.) oraz innych ustaw.
JAK TO ZROBIĆ...
Pomysł i biznesplan
Oświadczam, że niniejsze zgody i upoważnienia zostały udzielone dobrowolnie. Zostałem/am poinformowany/a o prawie do wglądu i poprawiania danych osobowych oraz o miejscu ich przechowywania, tj. siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego (Warszawa, Al. Jerozolimskie 7), siedzibie Biura Informacji Kredytowej S.A. (Warszawa ul. Jana Sengera „Cichego” 1, Biuro Obsługi Klienta: Warszawa, ul. Pruszkowska 17) i siedzibie Związku Banków Polskich (Warszawa, ul. Smolna 10A), a także celu zbierania danych. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż zgoda wyrażona w akapicie powyżej
może zostać przeze mnie odwołana w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że odwołanie musi nastąpić w formie pisemnego oświadczenia złożonego w BGK.
.................................. dnia....................
.............................................
podpis Wnioskodawcy
Potwierdzenie zgody Współmałżonka:
Imię i Nazwisko …………………………….
PESEL..........................................................
nr dow. osob................................................
...................................
(data i podpis)
Załączniki:
1) opis przedsięwzięcia, sposób wydatkowania kwoty wnioskowanej pożyczki oraz przewidywane źródło pozyskiwania środków na jej spłatę;
2) informacja o miejscu prowadzenia działalności;
3) zaświadczenie o statusie bezrobotnego;
4) odpis dyplomu wyższej uczelni (dotyczy osoby bezrobotnej do 27 roku życia);
5) informacja o dotychczasowym zadłużeniu Wnioskodawcy
4
Biznesplan
Jak napisać efektywny plan działania
PIENIĄDZE Każdy biznes jest inny, a jeśli nawet jest podobny do już
znanych, prowadzony jest często w odmiennych warunkach, przez innych
ludzi. Różni są też adresaci biznesplanów. Trudno w tej sytuacji o jedną
receptę na opracowanie dobrego dokumentu.
S
prawdza się bardzo ogólna wskazówka: biznesplany powinny zawierać maksimum konkretów, nie
powinny być długie, bo nikt nie ma
ochoty studiować opasłych i zawiłych
dokumentów. Musi z nich jasno wynikać, czy proponowany pomysł ma szansę stać się dobrym biznesem. Podstawowa cecha dobrego biznesplanu – musi
być napisany zwięźle, konkretnie
i przejrzyście.
Nie ma jednego obowiązującego
układu, w jakim powinien być zrobiony
biznesplan. Układ zależy też od charakteru przedsięwzięcia i adresata
dokumentu. Można jednak wskazać
typowe elementy, które powinny znaleźć się niemal w każdym takim dokumencie.
Streszczenie przedsięwzięcia
Powinno się je traktować jak miniaturkę biznesplanu. Jego zadaniem jest
przykucie uwagi inwestora i zachęta do
dalszego czytania. Na kilku stronach powinien znaleźć się zarys przedsięwzięcia. W tej części czytelnik musi zrozumieć ideę planowanego biznesu. Musi
też dowiedzieć się, kim jest pomysłodawca, jakie ma doświadczenie. To
miejsce na krótkie wykazanie tego, co
stanowi szansę rynkową, kim są klienci,
13
EKSPERT RADZI
Marek Badowski
kierownik zespołu w Departamencie
Rozwoju Produktów Bankowości
Detalicznej Raiffeisen Bank Polska SA
Czy przedsiębiorcy rozpoczynający
swoją działalność mogą dziś liczyć
na większą przychylność banków
i uzyskanie od nich wsparcia?
Banki niechętnie dotychczas
udzielały kredytów firmom bez
historii. Sytuacja się zmienia. Coraz więcej instytucji finansowych
udziela już kredytów firmom
z coraz krótszym stażem działalności na rynku. Taką zmianę podejścia w polityce kredytowej
wobec mniejszych przedsiębiorstw wprowadza także Raiffeisen Bank Polska.
W środowisku bankowym funkcjonowało kiedyś założenie, że
pożyczanie środków firmie działającej co najmniej dwa lata jest relatywnie bezpieczne, gdyż po takim czasie mocno usadowiła się
ona już na rynku. Skoro przetrwała dwa pierwsze lata, to znaczy,
że jej pomysł na biznes sprawdził
się, a ludzie, którzy nią zarządzają, najtrudniejsze mają już za sobą
i zebrali niezbędne doświadczenie. O takiej firmie dużo mówią
też jej dokumenty i wyniki finansowe, co pozwala przeprowadzić
rzetelną analizę i pokusić się o realistyczne prognozy.
Banki nabierają doświadczenia
w obsłudze różnego rodzaju
klientów. Początkowo wolały zajmować się największymi klientami, z mocną pozycją rynkową.
Ale stopniowo bankowcy uczyli
się coraz lepiej oceniać ryzyko
udzielania kredytów także mniejszym firmom i dlatego wzrosła
dla nich dostępność różnych produktów kredytowych.
Dzięki tym doświadczeniom możemy zaoferować swoje usługi
także segmentowi najmniejszych
firm, łagodząc jednocześnie stosowane dotychczas wobec nich
kryteria, m.in. minimalny czas
prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku ubiegania
się o kredyt.■
KB
➤
zeszyt 2
14
KONSTRUKCJA BIZNESPLANU
Dekalog według
Raiffeisen Bank Polska
Każdy bank ma swoje własne
wytyczne i instrukcje stosowane
przy ocenie przedstawianych przez
przedsiębiorców biznesplanów.
Przyzwyczajone są nawet do
standardowego ich układu.
W Raiffeisen Bank Polska lubią,
gdy biznesplan zbudowany jest
według następującego układu
10 punktów:
jakie są prognozy sprzedaży, jakie jest
zapotrzebowanie na kapitał, w tym obcy, jakie są cele długoterminowe, jakie
są możliwości wyjścia z biznesu w przypadku inwestorów.
Plan finansowy
To miejsce na zestawienie różnych
dokumentów pozwalających ocenić
zyskowność i płynność projektu. W planie powinno się znaleźć określenie przepływów pieniężnych – miesięcznych
i kwartalnych – na najbliższe dwa lata,
sformułowanie (pro forma) rachunku
wyników i bilansu za pierwsze lata działalności. To ważne dla określenia płynności i zapotrzebowania na gotówkę.
Potencjalny inwestor lub kredytodawca orientuje się dzięki temu, czy rynek
jest dostatecznie chłonny na nowy produkt i czy jest szansa na zyski.
Narzędzia i zasoby
Po opisaniu zewnętrznych warunków
realizacji projektu pora na oszacowanie
własnych zasobów. Punktem wyjścia
jest plan marketingowy, który powinien
pokazywać prognozy sprzedaży i metody ich osiągnięcia. Tu powinna się znaleźć informacja o strategii cenowej
przedsiębiorcy w stosunku do konkurencji i wskazane metody sprzedaży.
Następnym etapem jest wskazanie
struktury organizacji i pokazanie, jakie
1. Streszczenie, opis koncepcji
2. Ogólna charakterystyka
przedsiębiorstwa
2.1. Nazwa przedsiębiorstwa
i forma prawna
2.2. Przedmiot działalności
2.3. Siedziba
2.4. Charakterystyka właściciela
3. Analiza SWOT (definicje str. 19)
3.1. Mocne strony
3.2. Słabe strony
3.3. Szanse
3.4. Zagrożenia
4. Cele przedsiębiorstwa
4.1. Cele krótkoterminowe
4.2. Cele długoterminowe
5. Plan marketingowy
5.1. Asortyment usług
5.2. Klienci
5.3. Charakterystyka konkurencji
5.4. Ceny produktu/usługi oraz
porównanie z konkurencją
5.5. Dystrybucja
5.6. Promocja
6. Plan działalności operacyjnej
6.1. Technologia
6.2. Nakłady inwestycyjne
6.3. Źródła finansowania
inwestycji
6.4. Plan ilościowy sprzedaży
6.5. Zaopatrzenie
7. Plan organizacji i zarządzania
8. Plan zatrudnienia
8.1. Zatrudnienie
8.2. Płace
9. Harmonogram głównych
zamierzeń
10. Ocena finansowa
i
Konieczny obiektywizm
Możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia muszą być
w biznesplanie przedstawione obiektywnie – powinien on przewidywać
także negatywne okoliczności
Model biznesowy
W tej części trzeba przedstawić ideę
biznesu. Powinien tu się znaleźć opis nowego wyrobu lub usługi. Najlepiej, aby
było to ujęte jako szansa z punktu widzenia rynku, do którego produkt czy usługa są skierowane. Czytający musi zrozumieć, na czym polega wartość dla klienta, unikalność propozycji.
Rynek
To miejsce na skonfrontowanie nowego wyrobu bądź usługi i szans dla
klientów, jakie one tworzą z realiami
rynku. W tym fragmencie biznesplanu
trzeba opisać, jak wielki jest rynek, jacy są konkurenci w danej branży, jak
silna jest ich pozycja.
doświadczenie mają pracownicy, w tym
zwłaszcza kadra zarządzająca. Dalszym
elementem powinno być pokazanie własnych zasobów finansowych.
Dobrym uzupełnieniem tej części biznesplanu jest pokazanie szkicu planu
wdrożenia projektu.
Ryzyko
Biznesplan powinien obiektywnie
oceniać możliwości. Po oszacowaniu
wszystkich mocnych stron projektu
i zbilansowaniu narzędzi i zasobów
przedsiębiorca powinien przedstawić
różne – nie tylko optymistyczne – scenariusze rozwoju sytuacji rynkowej i ich
konsekwencje dla realizacji swojego
projektu.■
Nie każdy potrafi sam
PIENIĄDZE Biznesplan to dokument, bez którego nie może się obejść
żaden, zwłaszcza początkujący, przedsiębiorca. Nie sposób bez niego
uzyskać kredyt w banku czy pozyskać inwestora. W bardzo skróconej
postaci – jako opis projektu – jest niezbędny przy zaciąganiu skromnych
nawet pożyczek. Można spróbować przygotować go samemu albo udać
się do wyspecjalizowanej firmy.
ielu przedsiębiorców wskazuje, że
biznesplan jest potrzebny firmie
W
nie tylko wtedy, gdy zaciąga ona kredyty, ale na co dzień. Biznesplan może
być też dobrym narzędziem konfrontacji projektów przedsiębiorstwa z rzeczywistością. Jest jednak warunek –
biznesplan musi być rzeczywiście przemyślany i aktualizowany.
Treść, nie ilość
Doświadczenie wskazuje, że biznesplany przedsiębiorstw nie spełniają
często roli najważniejszego strategicznego dokumentu przedsiębiorcy. Są
często przegadane, pełne powtórzeń,
nie widać w nich strategicznej myśli firmy. Pisane z obowiązku, a nie z autentycznej potrzeby biznesplany nie są
JAK TO ZROBIĆ...
Pomysł i biznesplan
przydatne ani bankom, ani samym
przedsiębiorcom.
Nic więc dziwnego, że instytucje finansowe starają się namawiać swoich
klientów do przygotowywania krótszych, ale treściwych dokumentów.
Jakąś wskazówką może tu być informa-
2 proc.
Wielu przedsiębiorców ma świetne
pomysły biznesowe, ale nie zawsze potrafi je dobrze opisać, a nawet o nich
opowiedzieć. Gdy od tego zależy los
biznesu, warto zwrócić się do instytucji
specjalizujących się w przygotowywaniu biznesplanów. Koszt skorzystania
Niewiele dobrych projektów
Tylko tyle biznesplanów zgłaszanych do takich instytucji, jak Lewiatan
Business Angels, jest doprowadzonych do końcowego etapu
cja, że na 100 biznesplanów zgłaszanych do takich instytucji jak Lewiatan
Business Angels, do fazy realizacji
docierają jedynie dwa (czytaj też na
str. 18).
Z pomocą fachowców...
Dla wielu przedsiębiorców napisanie zwięzłego, konkretnego biznesplanu nie jest jednak łatwym zadaniem.
Mocno zakorzeniony jest mit, że do
banku, jak do urzędu, trzeba iść z opasłymi dokumentami, z wieloma załącznikami. One mogą być oczywiście potrzebne, ale niekoniecznie w początkowej fazie starań o finansowe wsparcie.
Jaka na to rada?
z ich pomocy może okazać się minimalny w porównaniu z wartością planowanego przedsięwzięcia. Banki i instytucje finansowe zdecydowanie lepiej
traktują projekty przygotowane w sposób profesjonalny.
...albo z programem
Przygotowując dobry biznesplan,
można także sięgnąć do specjalnych
programów komputerowych. Nie zastąpią one wiedzy przedsiębiorcy czy pomocy specjalistów, ale mogą pomóc
sprawniej samemu poruszać się tym,
którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie (ocenę tego oprogramowania przedstawiamy na str. 17).■
NAJCZĘSTSZE WADY BIZNESPLANÓW
■
Brak wyczerpujących informacji, najczęściej w zakresie analizy rynku i konkurencji
■
Brak modelu finansowego lub nieprecyzyjne założenia przyjęte w jego tworzeniu – często brakuje całych kategorii kosztów lub wielkości znacząco
rozmijają się z realiami
■
Przedstawianie nieprawdziwego obrazu firmy lub jej perspektyw, opieranie
założeń na nieobiektywnych danych
■
Nieodpowiednia struktura dokumentu utrudniająca adresatom zapoznanie
się z informacjami, jakie są dla nich najważniejsze
■
Rozwlekłość dokumentu
■
Traktowanie biznesplanu jako dokumentu służącego promocji firmy, pełnego nierealistycznych wizji i zbytnio optymistycznych prognoz wzrostu
■
Traktowanie biznesplanu wyłącznie jako narzędzia do zdobycia niezbędnych funduszy. Jest to dokument służący skonkretyzowaniu planów strategicznych firmy
■
EKSPERT RADZI
Michał Macierzyński
Bankier.pl
Niektórym wydaje się, że im więcej informacji przedstawią w biznesplanie, tym lepiej. Na ile szczegółowy powinien być biznesplan.
Czy trzeba pisać o wszystkim i dużo? O jakich danych można zapomnieć, a jakich absolutnie nie wolno pominąć?
Bank ocenia ryzyko związane
z danym projektem na podstawie
biznesplanu. I im bardziej jest on
szczegółowy, tym analityk w fazie rozpatrywania wniosku kredytowego ma mniej pytań do
przedsiębiorcy. Tym samym
wniosek jest szybciej rozpatrywany. Dobre przygotowanie biznesplanu ma zatem znaczenie.
Co powinien on zawierać?
Przede wszystkim: opis przedsięwzięcia, opis rynku i konkurencji,
potencjalnych odbiorców i dostawców, sposób finansowania,
prognozowane wyniki finansowe, opis kadry zarządzającej
i pracowników, powinny wskazywać, jaki jest aktualny etap
przedsięwzięcia.
Wymagania co do szczegółowości
i jakości biznesplanu zależą od
wielkości i rodzaju przedsięwzięcia. Kiedyś banki wymagały biznesplanów w formie książkowej. Teraz część informacji bank otrzymuje podczas rozmów z klientem,
a klient dosyła brakujące dokumenty, które nie mogą być przekazane tylko w formie opisowej
(np. prognoza finansowa).■
KB
LISTA DORADCÓW
■ Listę firm doradzających w przygotowaniu
biznesplanów sporządzoną dla Gazety
Prawnej przez portal internetowy IPO.pl
Doradca dla biznesu publikujemy w tabeli
na str. 20–23
Koncentracja wyłącznie na liczbach, kosztem przedstawienia ważnych informacji o charakterze jakościowym, uwiarygadniających przyjęte założenia
■
15
Wypełnianie kolejnych punktów biznesplanu bez zwracania uwagi na istniejące między nimi zależności, efektem jest niespójny lub niespójnie
przedstawiony model planowanego biznesu
PRZYDATNE ADRESY
■ www.mg.gov.pl – strona internetowa
Ministerstwa Gospodarki, na której znajdują
się również informacje o funduszach unijnych
zeszyt 2
16
Rozmawiamy z TOMASZEM GOŁĘBIEM, ekspertem portalu IPO.pl Doradca dla biznesu
Jak uniknąć błędów, pisząc biznesplan
wnętrznym podmiotom. Dotyczy to bardzo często również osób bezrobotnych, które ubiegają się o dofinansowanie z powiatowych urzędów pracy.
Jak przygotować się do
rozmowy z doradcą?
– Zalecałbym specjalistyczną literaturę, którą bez problemu można nabyć w księgarniach. Z pewnością bardzo
przydatne będzie zapoznanie
się z przykładowymi biznesplanami, które można znaleźć w zasobach internetu, czy
użycie specjalnych programów
do ich tworzenia. Portal IPO.pl
wkrótce zamieści na swoich
stronach generator biznesplanów w wersji on-line.
Gdy się czyta różne porady o tym, jak pisać biznesplany, odnosi się wrażenie,
że wszystkie one wyszły
spod jednego pióra. Najpierw streszczenie, potem
ku, a inaczej dla funduszu
venture capital. Wprawdzie
oba podmioty mają nam docelowo dostarczyć kapitał, jednak z uwagi na inny charakter
finansowania będą zwracały
uwagę na inne elementy.
Bank spojrzy przede
wszystkim na zdolność przedsiębiorstwa do terminowego
spłacania odsetek, na zabezpieczenia udzielonego kredytu i zdolność firmy do przetrwania w przypadku niepowodzenia. Fundusz venture
capital zainteresowany jest
z kolei wzrostem wartości
przedsiębiorstwa w okresie
kilku lat. Zwróci zatem uwagę
na to, czy inwestycja, w którą
zamierza wejść, charakteryzuje się dużym potencjałem
wzrostu. Niezmiernie istotną
kwestią będzie posiadanie
przez firmę doświadczonej
kadry zarządzającej, bo to
przecież ona ma zagwarantować wysoki zwrot
Nikt nie chce stracić zainwestowanych pieniędzy. z zainwestowanego kapitału.
Dlatego informacje o ich wydatkowaniu,
Jedna rzecz
jest
jednak
szansach powodzenia przedsięwzięcia i ocena
wspólna i nieryzyka są nieodłącznym elementem biznesplanu
zwykle istotna
dla każdego odbiorcy. To intratZ jakimi głównie proble- o firmie, analiza rynku, ność. Nikt nie chce stracić pomami zgłaszają się przed- mocne i słabe strony… Czy życzonych czy zainwestowasiębiorcy do doradców?
to właściwa recepta na do- nych pieniędzy. Dlatego in– Do doradców w pierw- bry biznesplan?
formacje o ich wydatkowaszej kolejności zgłaszają się ci
– Rzeczywiście biznespla- niu, szansach powodzenia
przedsiębiorcy, którzy nie po- ny najczęściej przygotowywa- przedsięwzięcia i ocena ryzytrafią sobie poradzić z niektó- ne są według jednego wzor- ka będą zawsze nieodłączrymi fragmentami biznespla- ca. Tymczasem ich zawartość nym elementem biznesplanu.
nu. Istotnym problemem jest powinna zależeć od funkcji,
Jakie najczęstsze błędy
brak wiedzy z zakresu ekono- jaką ma spełnić biznesplan.
popełniają przedsiębiorcy
mii, marketingu, planowania
To jak powinien wyglą- przy tworzeniu biznespla– niezbędnej na przykład dać dobry biznesplan?
nów?
przy przygotowywaniu anali– Zasada powinna być taka:
– Podstawowym, najczęzy rynku.
piszemy o rzeczach najbar- ściej spotykanym błędem,
Najczęściej gruntowej wie- dziej istotnych dla potencjal- z którego większość przedsiędzy poszukują mali lub po- nego odbiorcy, pomijając bądź biorców nie zdaje sobie spraczątkujący przedsiębiorcy, krótko opisując pozostałe wy, jest brak świadomości
których nie stać na zlecenie sprawy. Inaczej będzie więc istoty biznesplanu. Panuje
stworzenia biznesplanu ze- wyglądał biznesplan dla ban- powszechne przekonanie, że
Czy przedsiębiorcy poszukują praktycznej wiedzy, jak tworzyć dobre biznesplany?
– Polscy przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie
sprawę, że biznesplan jest
podstawowym dokumentem
w przedsiębiorstwie. Niestety, często dochodzą oni do tego wniosku zbyt późno, najczęściej gdy instytucja finansowa, taka jak bank, w którym ubiegają się oni o kredyt,
prosi o przedstawienie planu
rozwoju na najbliższe lata.
Dla większości przedsiębiorców jest to moment, w którym po raz pierwszy odczuwają potrzebę, a właściwie
konieczność stworzenia biznesplanu. Zdarza się to nie
tylko nowo powstającym małym czy mikrofirmom, ale
także większym, świetnie już
prosperującym przedsiębiorstwom.
”
Fot. Paweł Relikowski
PIENIĄDZE Biznesplan powinien być pisany dla każdego przedsięwzięcia
przed jego rozpoczęciem, przede wszystkim po to, aby wyznaczyć cele.
Nie powinien być tworzony w pośpiechu, gdyż zachodzi niebezpieczeństwo
pominięcia wielu istotnych elementów.
jest to dokument, który należy stworzyć, gdy poszukujemy finansowania. Jest to karygodne myślenie. Biznesplan to dokument wyznaczający kierunek rozwoju firmy i umożliwiający kontrolowanie jej rozwoju poprzez
analizę porównawczą bieżących wyników z wcześniejszymi założeniami. Powinien
stanowić mapę dla każdego
przedsiębiorstwa, powinien
jasno precyzować i wyznaczać cele. Poprzeczka powinna być wysoko postawiona,
jednak nie na tyle, by cele były nieosiągalne.
Wynika z tego, że kluczem jest umiejętność oceny ryzyka. Czy firmy tego
nie doceniają?
– Wiele firm bagatelizuje,
to kolejny poważny błąd,
znaczenie badań rynkowych
i analiz rynku, przede wszystkim analiz konkurencji i konsumentów. Prowadzi to często do błędnych założeń, co
w przyszłości skutkuje niewykonaniem planu założonego
na starcie.
Czy przedsiębiorcy, zwłaszcza początkujący, są przygotowani do prowadzenia
takich badań?
JAK TO ZROBIĆ...
Pomysł i biznesplan
– Każdy przedsiębiorca powinien zacząć przygotowania
do stworzenia biznesplanu
od sumiennej analizy własnych zasobów i możliwości.
Dopiero później można przystąpić do analizowania potrzeb konsumentów i konkurencji. Rozeznanie w tym, jakie są potrzeby konsumentów, to jeden z najważniejszych elementów biznesplanu. Złe określenie potrzeb
rynku przyczyni się do klęski
każdego przedsięwzięcia.
Niestety, wielu osobom prowadzącym firmy wydaje się,
że ich produkt czy usługa jest
najlepszy na świecie i popyt
nań jest w zasadzie nieograniczony. Takie myślenie dla
wielu firm jest początkiem
ich końca.
Mówił pan, że biznesplan
powinien zależeć od funkcji, jaką ma spełnić. Czy to
oznacza, że powinien on
być inny, gdy przedsiębiorca stara się o kredyt w banku, inny, gdy szuka inwestora, a jeszcze inny, gdy pisze go tylko dla siebie?
– Często tak właśnie jest.
Pisząc biznesplan dla własnych potrzeb, przedsiębiorca może pominąć wiele elementów dla niego oczywistych. Nie będzie opisywał
produktu czy usługi, którą
doskonale zna. Dla inwestora
opis ten może być akurat najważniejszy, ponieważ wyjaśnia, jaką wartość dodaną
niesie nasza usługa czy produkt. Czym chcemy się wyróżnić, jak chcemy wyrwać
dla siebie ten kawałek tortu,
jakim jest nasza grupa docelowa – to dla inwestora elementarna informacja. Dlatego pisząc biznesplan, przedsiebiorca nie powinien się
spieszyć, pamiętając dla kogo
jest on przeznaczony.■
Rozmawiał KRZYSZTOF BIEŃ
TOMASZ GOŁĄB
absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od
2005 roku związany z portalem
IPO.pl, w którym pełni funkcję
eksperta z zakresu finansowania przedsiębiorstw
17
Kilka uwag o oprogramowaniu
radzi TOMASZ GOŁĄB, ekspert portalu IPO.pl Doradca dla biznesu
”
■
Który program wybrać? Odpowiedzmy sobie
najpierw, do czego potrzebujemy biznesplanu
i jakie przedsięwzięcie planujemy
o najpopularnieszym programie
W internecie można odnaleźć kila
aplikacji, które ułatwią nam przygotowanie biznesplanu. Najbardziej znaną jest
z pewnością Business Plan Pro, program
amerykańskiej firmy Palo Alto Software.
Aplikacja ta prowadzi niejako przedsiębiorcę za rękę, najpierw zaznajamia ze
strukturą biznesplanu, przedstawia znaczenie poszczególnych jego elementów,
po czym w oparciu o przykłady, krok po
kroku, przeprowadza nas przez kolejne
rozdziały, czyniąc pisanie biznesplanu
wyjątkowo łatwym. Dodatkowo wraz
z programem otrzymujemy obszerną literaturę na temat tworzenia takiego dokumentu oraz setki przykładowych biznesplanów, które zostały stworzone i wykorzystane przez istniejące firmy, właśnie przy pomocy tego programu. Niestety, program ma jedną zasadniczą wadę:
jest przeznaczony dla osób władających
dobrze językiem angielskim.
■ o polskiej ofercie
Na polskim rynku istnieje jednak alternatywa. Od kilku lat można nabyć dwa
programy służące do pisania biznesplanów, których możliwości nie odbiegają
zbytnio od produktu Palo Alto Software.
Podobnie jak ich amerykański pierwowzór, oferują również kilka wersji.
W przypadku firmy P.U.H. W&W będzie
to iBiznesPlan w wersji pro oraz standard. Firma oferuje ponadto program służący przygotowaniu analizy SWOT. Drugim znanym producentem jest krakowska
spółka Innova, która przygotowała dla
swoich klientów (oprócz standardowego
Biznesplan 2003) narzędzie dedykowane
osobom ubiegającym się o dotacje unijne
– EuroBiznesPlan. Na internetowej stronie spółki znajdziemy również generator
analiz menedżerskich, służący do przygo-
300-1000 zł
przydatne adresy
■ Buisness Plan Pro (www.paloalto.com
/ www.paloalto.co.uk)
■ iBiznesPlan Pro (www.biznesplan.com.pl)
■ BiznesPlan 2003 (www.biznesplan.net.pl)
towywania profesjonalnych planów finansowych.
■
o roli przedsiębiorcy
Oferta oprogramowania do pisania
biznesplanów nie jest może szeroka, jednak powinna zaspokoić oczekiwania
przedsiębiorców. Programy oferują
przede wszystkim stworzenie profesjonalnego biznesplanu, a w zasadzie profesjonalnie wyglądającego, gdyż żaden
program nie napisze za nas analizy rynku, konkurencji czy strategii sprzedażowej. Oprogramowanie, dzięki dołączonym materiałom, wskaże właściwy kierunek, wzbogaci znacznie wiedzę i pokaże, jak powinien wyglądać profesjonalny
biznesplan. Ostatecznie jednak wszystko
trzeba będzie napisać samodzielnie.
■ o kryteriach wyboru
Który program wybrać? Odpowiedzmy
sobie najpierw, do czego potrzebujemy
biznesplanu i jakie przedsięwzięcie planujemy. Jeśli do użytku własnego, jeśli
przedsięwzięcie jest niewielkie, np. mikrofirma, mała firma, nie sądzę, aby potrzebny był program w wersji rozbudowanej. Wystarczająca będzie wersja standardowa z podstawowymi funkcjami (przed
zakupem warto przeanalizować, czym
różnią się poszczególne wersje). Istotnym
czynnikiem jest niewątpliwie cena aplikacji, która kształtuje się od ok. 300 zł
wzwyż, może sięgać nawet 1 tys. zł.■
Ile kosztuje program
Dostępne na rynku aplikacje ułatwiające
przygotowanie biznesplanu mają różne
wersje. Najtańsze kosztują ok. 300 zł
zeszyt 2
18
Jak zdobyć wsparcie anioła biznesu
PIENIĄDZE Anioły biznesu
to wciąż jeszcze nowa w Polsce
forma pomocy młodym firmom
i przedsiębiorcom szukającym
wsparcia nie tylko finansowego,
ale także merytorycznego.
dea pomocy tzw. aniołów biznesu poleImają
ga na kojarzeniu ze sobą ludzi, którzy
dobre pomysły na biznes, z dojrzałymi już, często bardzo znanymi przedsiębiorcami, poszukującymi obiecujących lokat dla zgromadzonego kapitału.
W Polsce mamy dwie takie sieci aniołów
biznesu: Lewiatan Business Angels oraz
PolBAN. Pierwsza z nich działa w ramach struktury Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych w Warszawie.
Druga z nich – Polska Sieć Aniołów Biznesu – jest stowarzyszeniem non profit,
działającym w ramach większej struktury europejskiej. PolBAN ma siedzibę
w Bydgoszczy.
UWAGA DUŻE PROJEKTY
Aniołowie biznesu interesują się
projektami, które wymagają
zaangażowania co najmniej
200–300 tys. zł kapitału
Zasady postępowania w celu uzyskania wsparcia anioła biznesu są podobne
jak w przypadku starań o pożyczkę z funduszu czy o kredyt z banku. Trzeba mieć
dobry pomysł na biznes i umieć przekonać, że warto zaangażować się w jego realizację. Inaczej jednak niż w przypadku
instytucji finansowych, aniołowie biznesu interesują się przede wszystkim merytoryczną stroną projektów i kompetencjami ludzi, którzy się z nimi zgłaszają.
Strona finansowa jest raczej w tle.
W grę nie wchodzą też proste projekty
biznesowe typu założenie sklepu czy cukierni, ale raczej poważniejsze przedsięwzięcia, często z obszaru biznesów internetowych czy technologicznych. Również
skala projektów jest większa niż w przypadku pomysłów na biznes, z jakimi można się zgłaszać do funduszy pożyczkowych. Aniołowie biznesu interesują się
projektami, które wymagają zaangażowania co najmniej 200–300 tys. zł kapitału.
Mniejszymi projektami aniołowie raczej się nie interesują. I nie jest to kwestia pieniędzy, ale raczej braku czasu, jaki może poświęcić dojrzały biznesmen
młodemu przedsiębiorcy. W jaki sposób
odbywa się rekrutacja pomysłów w sie-
KONSTRUKCJA STRESZCZENIA PROJEKTU
ZGŁOSZONEGO DO LEWIATAN BUSINESS ANGELS
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
■ Najważniejsze dane
Branża:
Lokalizacja:
Etap rozwoju:
Zaangażowanie środków własnych
(w tys. zł):
Zapotrzebowanie na kapitał
(w tys. zł):
% w kapitale:
Wykorzystanie środków:
Udział we władzach:
IRR:
Okres zwrotu:
Wyjście z inwestycji:
■ Podstawowe dane finansowe
(w tys. zł)
Przychody:
Dynamika:
EBITDA:
Rentowność EBITDA:
Zysk netto:
Rentowność netto:
■ Mocne Strony przedsięwzięcia
(w punktach)
■ Podstawowe dane o projekcie
(tekst):
■ Produkt/Usługa (opis)
Oferowane wersje produktu/usługi
(w punktach):
Korzyści dla Klienta (w punktach):
■ Rynek i konkurencja
– Rozmiar i oczekiwany wzrost
rynku – źródła szacunków
– Cechy docelowych segmentów
– Krótko/długoterminowy rozwój
rynku: spodziewane innowacje,
kierunki rozwoju
– Konkurencja: udziały rynkowe, dynamika sprzedaży, kluczowe oferty
■ Strategia marketingowa
– Obecne strategie marketingu
i sprzedaży
– Opis zaplanowanych do użycia
instrumentów marketingowych
– Polityka cenowa
– Kanały dystrybucji
– Techniki sprzedaży
– Plan marketingowy z prognozami sprzedaży
■ Model biznesowy
– Obecna organizacja
– Kadra zarządzająca z podkreśleniem doświadczenia
– Wymagania kadrowe
– Harmonogram zadań (w punktach)
■ Podstawowe założenia projektu
(w punktach)
■ Ryzyko przedsięwzięcia
(w punktach)
■ Inne
Regulamin LBA przewiduje m.in.:
Art. 5 ust. 2. Anioł biznesu (inwestor) LBA zobowiązuje się nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Przedsiębiorcy LBA koncepcji i informacji zawartych w przekazywanym mu streszczeniu przedsięwzięcia oraz innych informacji otrzymanych od LBA.
Art. 4 ust. 2. LBA nie doradza aniołom biznesu (inwestorom) LBA w zakresie
oceny projektów inwestycyjnych i nie bierze odpowiedzialności za skutki ich
ewentualnych decyzji odnośnie do jakichkolwiek przedsięwzięć.
i
Finanse w tle
Aniołowie biznesu interesują się głównie merytoryczną stroną projektów
i kompetencjami ludzi, którzy je przedstawiają
ciach aniołów biznesu? Potrzebne są biznesplany, ale w bardzo skróconej postaci. Temu, kto je czyta, potrzebne są najbardziej podstawowe informacje, czyli:
■ na czym polega idea pomysłu,
■ co to za produkt bądź usługa,
■ dla kogo ten produkt czy usługa,
■ jaką korzyść będzie miał klient,
■ ile potrzeba środków.
Dokumenty, jakie trzeba wypełnić, starając się o pomoc anioła biznesu, nie są
nadmiernie rozbudowane, ale sposób ich
wypełnienia jest już pierwszą przesłanką
do oceny kompetencji autora projektu.■
JAK TO ZROBIĆ...
Pomysł i biznesplan
19
EKSPERT RADZI
DEFINICJE I POJĘCIA
Jacek Błoński
Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych, Lewiatan Business Angels
Analiza SWOT – to jedna z najpopularniejszych technik analitycznych, służąca po-
Jakie największe błędy popełniają
autorzy biznesplanów?
Wielu przedsiębiorców boi się
słowa biznesplan i na wszelki wypadek wkłada do przygotowywanego dokumentu wszystko,
co wie o swoim produkcie, rynku. Dokumenty są często źle zredagowane, wiele w nich powtórzeń, wiele załączników. Niedoświadczeni przedsiębiorcy traktują biznesplany trochę jak pisma
do urzędu. Wiele szczegółów, ale
content free. Dużo czasu zajmuje
wówczas wyłapanie tego, co jest
rzeczywiście ważne. Dlatego bardzo namawiamy, aby na początek była to bardzo skrócona wersja biznesplanu.
Ważne jest też, aby piszący biznesplany dla aniołów biznesu
zdawali sobie sprawę, że muszą
one być nieco inne niż dla banków. Dla banku najważniejsze są
zabezpieczenia udzielonego kredytu. Dla anioła biznesu najważniejszy jest natomiast zespół – ludzie, którzy mają ten biznes poprowadzić. Czyli: kto to będzie
robił, jakie ma doświadczenie
w danej branży, czy czuje rynek,
czy sam pomysł jest dobry i ma
szanse powodzenia.
Oczywiście ryzyko w tego typu
projektach jest duże, ale jest to
przecież kapitał zalążkowy,
a więc gotowy do ponoszenia
dużego ryzyka w zamian za wysoką stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.■
KB
Poradnik przygotował
Krzysztof Bień
Wydawca: Grupa Wydawnicza INFOR S.A.
ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
© Copyright Grupa Wydawnicza INFOR S.A.
Bezpłatny dodatek do Gazety Prawnej
ISBN 978-83-7440-082-4
rządkowaniu informacji. W biznesie stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego
środowiska przedsiębiorstwa i do oceny wartości projektów. Technika analizy polega na
segregowaniu informacji na cztery grupy czynników strategicznych. Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter (z języka angielskiego) analizowanych kategorii: S (Strenghts) –
mocne strony, czyli wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę; W (Weaknesses) –
słabe strony, czyli wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego przedsięwzięcia czy firmy; O (Opportunities) – szanse, czyli wszystko to, co stwarza szansę korzystnej zmiany; T (Threats) – zagrożenia, czyli wszystko to, co mówi o niebezpieczeństwie niekorzystnej zmiany. Mocne strony i słabe strony, to czynniki wewnętrzne firmy lub
przedsięwzięcia; szanse i zagrożenia – to czynniki zewnętrzne.
Czytaj strona 14
Franczyza – (ang. franchising) to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami – franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Istota
systemu polega na tym, że dawca franczyzy prawo oraz nakłada obowiązek prowadzenia działalności zgodnie ze swoją koncepcją biznesu. W zamian za bezpośrednie lub
pośrednie świadczenia finansowe upoważnia biorcę franczyzy do korzystania z nazwy
handlowej, jego znaku towarowego lub usługowego, metod prowadzenia działalności
gospodarczej, wiedzy technicznej, systemów postępowania i innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej
i technicznej dawcy franczyzy.
Czytaj strona 3
Kredyt bankowy – operacja polegająca na postawieniu przez bank do
dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony określonej kwoty środków pieniężnych,
z przeznaczeniem na określony cel. Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania
z kredytu na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystywanego
kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie spłaty oraz zapłaty prowizji od
udzielonego kredytu. Prawo udzielania kredytów mają wyłącznie banki, a środki na ten
cel pochodzą z depozytów powierzonych bankowi przez ich klientów, dlatego umowy
kredytowe reguluje prawo bankowe.
Czytaj strona 12
Płynność – to zdolność do terminowego spłacania zobowiązań. Płynność
jest jednym z elementów oceny finansowej przedsiębiorstwa. Zarządzanie płynnością
ma na celu utrzymywanie odpowiedniej ilości środków pieniężnych i linii kredytowych. Opóźnienia w wywiązywaniu się ze zobowiązań powodują nieufność kontrahentów i kredytowych instytucji finansowych, co może doprowadzić do bankructwa.
Zbyt wysoka płynność (nadmiar wolnych środków pieniężnych) powoduje zamrożenie
części kapitału obrotowego, a przez to wpływa na zmniejszenie rentowności przedsiębiorstwa.
Czytaj strona 9
Pożyczka – operacja polegająca na postawieniu do dyspozycji pożyczkobiorcy na
oznaczony w umowie czas środków pieniężnych lub określonych przedmiotów.
W przeciwieństwie do kredytu bankowego, którego udzielać mogą jedynie banki, pożyczki
mogą udzielić osoby fizyczne i instytucje inne niż banki. Kwestie pożyczek regulowane są
przez kodeks cywilny. W rzeczywistości rozgraniczenie między kredytem a pożyczką nie
zawsze jest proste. Według prawa bankowego o kredycie można mówić wówczas, gdy
zostanie ustalony cel jego udzielenia. Kiedy cel taki nie został jasno ustalony, mamy do
czynienia z pożyczką. Przy wielu kredytach udzielanych przez banki – np. gotówkowych
– cel kredytu też często nie jest jasno określony.
Czytaj strony 10
Rentowność – to miara efektywności gospodarowania, wyrażająca się stosunkiem
zysku lub bardziej ogólnie wyniku finansowego do sprzedaży netto, wielkości zaangażowanego kapitału lub wartości wszystkich aktywów. Pojęcie to znajduje zastosowanie
w ocenie wyników przedsiębiorstw, pojedynczych inwestycji i papierów wartościowych.
Rentowność może być zarówno dodatnia, jak i ujemna, w zależności od tego, czy przedsięwzięcie gospodarcze przynosi dochód czy też stratę.
Czytaj strony 8–9
Zysk – to różnica między ceną zbytu a kosztem własnym lub między ceną hurtową
a cena detaliczną, stanowi ona zysk producenta lub sprzedawcy.
Czytaj strony 8–9
zeszyt 2
20
EKSPERCI W PISANIU BIZNESPLANÓW
NAZWA FIRMY
3City
Consulting
ZAKRES USŁUG
CENA USŁUGI
DANE KONTAKTOWE
Pełen zakres usług doradczych, w tym sporządzanie
biznesplanów
Uzgadniana indywidualnie
3City Consulting Sopot
al. Niepodległości 606/610, 81-879
Sopot tel. +48 58 741 89 10,
tel. kom. +48 604 542 785, e-mail:
[email protected], www.biznesplan-abakus.pl
Abakus
Konsulting
Profesjonalne biznesplany, kompletne aplikacje pod
dotacje unijne, pozyskiwanie finansowania z systemu bankowego, pozyskiwanie inwestorów strategicznych, pozyskiwanie finansowania z venture capital, pozostałe doradztwo
Biznesplan, aplikacje pod dotacje unijne – od 1 tys. zł,
pozyskiwanie finansowania
z systemu bankowego – bez
opłat, pozyskiwanie finansowania z innych źródeł – od
1 proc. pozyskanego kapitału
Abakus Konsulting
ul. Skierniewicka 13/13 01-230
Warszawa, tel. 506-18-23-24, e-mail:
[email protected],
www.biznesplan-abakus.pl
ABM Business
Partner
Szczęsny,
Zalewski
[ceny w tys. zł] biznesplan [2-8], analiza finansowa [1,5], due diligence [4-6], cz. finansowa prospektu emisyjnego [15-20], Corporate Profile [1,5], analiza opłacalności
inwestycji [3-5], budżet [1-5], analiza rynkowa i marketingowa [do 5], plan marketingowy i strategia [2-5], analiza struktury organizacyjnej [2], analiza strategiczna
[6-9], optymalizacja kosztów [1-3], analiza systemów zarządzania [3-4], wycena
przedsiębiorstwa [4-8]
ABM Business Partner Szczęsny,
Zalewski
ul. Lubuska 15/29, 40-219 Katowice,
tel. 032 340 28 61, fax 032 729 76
47, e-mail: [email protected],
www.abmpartner.eu
Azimutus
Associates
■ Wyceny przedsiębiorstw ■ Wsparcie przy sprze-
[ceny w tys. zł] np.: biznesplan [2-8], analiza finansowa
[1,5], cz. finansowa prospektu emisyjnego [15-20], Corporate Profile [1,5], analiza
opłacalności inwestycji [3-5],
budżet [1-5], plan marketingowy i strategia [2-5], analiza strategiczna [6-9], optymalizacja kosztów [1-3], wycena przedsiębiorstwa [4-8]
Azimutus Associates
ul. Konduktorska 4/32,
00-775 Warszawa, Oddział:
al. Szucha 8, 00-582 Warszawa,
tel. +48 22 375 74 50, fax +48 22
375 74 51, e-mail:[email protected], www.azimutus.com
daży/poszukiwaniu inwestora/zakupie przedsiębiorstwa ■ Pozyskiwanie finansowania ■ Doradztwo
strategiczne i operacyjne (w zakresie zarządzania
sprzedażą, rozwoju nowych produktów i ekspansji
międzynarodowej)
Beskidzkie
Biuro Consultingowe
Pozyskiwanie finansowania z różnych źródeł fiansowania, w tym ze środków Unii Europejskiej, wykonywanie biznesplanów, planów restrukturyzacyjnych, memorandów, prospektów emisyjnych,
szkolenia
Ustalana indywidualnie na
podstawie zakresu prac
Beskidzkie Biuro Consultingowe
ul. Piekarska 86, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (33) 816 17 56, tel/fax
(33) 816 92 26, tel. kom. biuro 0 602
222 875, e-mail: [email protected],
www.bbc.ig.pl, www.bbc-polska.com
Biuro
doradcze
Perfectis
Pozyskiwanie funduszy strukturalnych, biznesplany,
studia wykonalności, szkolenia
Uzgadniana indywidualnie
Biuro doradcze Perfectis
81-016 Gdynia, ul. Chylońska 283/54,
tel./fax: 058-623-78-85,
tel. kom. 0 504 642 052,
e-mail: [email protected]
Business
Consulting
Reklama, konsulting (analizy ekonomiczne, prawne;
biznesplany; wyceny), doradztwo personalne, inwestycyjne, szkolenia, badania rynku
Ustalana indywidualnie
Business Consulting
40-040 Katowice, ul. Konckiego 2, tel.
+48 32 251 65 99, 251 25 21, 251
25 27, 251 85 61, 251 41 78, 251 22
56, fax +48 32 251 70 16, tel. kom.
607 631 649, e-mail: [email protected], www.buscon.com.pl
Consul
Centrum
Analiz
i Doradztwa
Konstruowanie biznesplanów i planów marketingowych, analizy ekonomiczne, analizy rynku, doradztwo finansowe w zakresie inwestycji kapitałowych,
doradztwo organizacyjne (analiza struktury firmy,
audyt skuteczności procedur wewnętrznych, opracowywanie procedur organizacyjnych, wartościowanie
stanowisk pracy), badania poziomu satysfakcji pracowników, badania marketingowe
Ceny negocjowane są indywidualnie. Średnio biznesplany od 1,5 tys. do 12 tys.
zł; plany marketingowe od
1,5 tys. do 12 tys. zł; analizy
ekonomiczne od 1 tys. do
10 tys. zł; doradztwo organizacyjne od 10 tys. do
40 tys. zł, badania marketingowe i analizy rynku
(od 5 tys. do 40 tys. zł)
CONSUL – Centrum Analiz
i Doradztwa
ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice,
tel. (032) 203 50 74,
fax (032) 203 50 38,
e-mail: [email protected],
www.consul.com.pl
JAK TO ZROBIĆ...
Pomysł i biznesplan
NAZWA FIRMY
ZAKRES USŁUG
CENA USŁUGI
21
DANE KONTAKTOWE
Doradca
Consultants
Ltd.
Doradztwo w zakresie strategii i zarządzania, w tym
restrukturyzacja, audyty zarządzania oraz usprawnianie procesów; doradztwo finansowe (m.in. biznesplany, analizy opłacalności, wyceny); zarządzanie projektami; badania rynkowe i opracowywanie
strategii marketingowych; wdrażanie standardów
zarządzania (ISO, OHSAS, HACCP, systemy zintegrowane), szkolenia i coaching dotyczące zarządzania,
negocjacji i efektywności sprzedaży
Wycena według pracochłonności
Doradca Consultants Ltd.
ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia, tel.
+58 621 9186, 621 9187, fax +58
621 9927. Sekretariat Zarządu:
wewn. 212, Biuro w Warszawie, al.
gen. W. Sikorskiego 11/110, 02-758
Warszawa, tel. +22 446 9182, 448
2650, 448 2651, 448 2652, 446
9183, faks +22 448 2653, e-mail: [email protected], www.doradca.com.pl, www.doradca.biz.pl
Doradztwo
Biznesowe
Dariusz
Czepiel
Opracowywanie biznesplanów, wyceny przesiębiorstw, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania oraz finansów, doradztwo kapitałowe
Ceny świadczonych usług
ustalane są indywidualnie
w zależności od rodzaju oraz
zakresu zlecenia
Doradztwo Biznesowe
Dariusz Czepiel
tel. 0 601 326 312, e-mail: [email protected], www.czepiel.com.pl
Doradztwo
Ekonomiczno-Finansowe
Opracowania: biznesplany, studia wykonalności,
wnioski kredytowe, analizy opłacalności inwestycji,
wnioski o dotacje z programów pomocowych Unii
Europejskiej, raporty o sytuacji finansowej kontrahentów itp. Doradztwo w zarządzaniu firmą, zarządzaniu płynnością firmy, wyborze instytucji finansowych, sprawach dotyczących decyzji strategicznych,
rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w firmie, wyborze źródeł i sposobów finansowania inwestycji
oraz bieżącej działalności gospodarczej
100 zł za godzinę pracy konsultanta
Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe
ul. Kolejowa 8, 58-100 Świdnica,
tel. 074 856 95 65,
fax 074 851 28 42, [email protected], www.def.org.pl
Efect
Doradztwo w zakresie opracowania biznesplanu.
Kompleksowa pomoc przy opracowaniu ww. dokumentu. W ramach wynagrodzenia za opracowanie
biznesplanu, jeśli klient wyrazi takie życzenie, może
współpracować z bankiem na etapie oceny wniosku
kredytowego (odpowiedzi na pytania dotyczące
metodologii, konstrukcji i przyjętych założeń,
ew. dodatkowe przeliczenia)
Cena: 5–10 tys. zł plus VAT
w przypadku, gdy uprzednio
sporządzono studium wykonalności inwestycji; w przeciwnym wypadku 20–50
tys. zł plus VAT, w zależności
od zakresu prowadzonej
działalności i skali przedsięwzięcia inwestycyjnego
Efect
ul. Mariensztat 8 lok. 1-3, 00-302
Warszawa, tel. +48 (22) 826 72 31,
fax +48 (22) 826 96 53, e-mail: [email protected], www.effect.com.pl
EU Partner
■ Weryfikacja założeń pomysłodawców projektu inwestycyjnego ■ Opracowanie dokumentacji finan-
Zależna od ram czasowych
i stopnia złożoności projektu
EU Partner
al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, tel. (22) 653 72 00, fax (22) 653
72 10, e-mail: [email protected], www.eu-partner.pl
sowej związanej z planowanymi inwestycjami
■ Współpraca z bankami w procesie pozyskiwania
finansowania projektu inwestycyjnego
EU-Partners
Biznesplany, wyceny firm, pozyskiwanie dotacji
z funduszy unijnych
Indywidualnie dostosowana
do klienta i projektu (biznesplan od 4 tys. zł)
EU-Partners
ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa,
tel. (22) 629 20 25, tel./fax (22) 629
70 66, e-mail: [email protected], www.eupartners.pl
Euro Grant
Consulting
Szeroko pojęte doradztwo finansowo-ekonomiczne,
dokumentów w ramach pozyskiwania funduszy
unijnych (dotacje, fundusze strukturalne, SPO WKP,
biznesplany, studia wykonalności) oraz projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością. Obsługa zarówno podmiotów sektora prywatnego
(przedsiębiorców i gospodarstwa rolne), jak i jednostek sektora publicznego
Ustalana jest indywidualnie
z klientem – zależy od wykonywanej usługi
Euro Grant Consulting
ul. Gdańska 54, 90-612 Łódź,
tel. +48 42 250 53 58, fax +48 42
250 53 71, e-mail: [email protected],
www.egc.pl
Eurodoradca
Identyfikacja potrzeb, możliwości i szans klienta
w zakresie uzyskania dotacji. Bezpłatne konsultacje,
montoring dostępnych dotacji i terminów składania
wniosków. Dobór właściwego programu i przygotowanie kompletnej dokumentacji (wniosek,
biznesplan, załączniki). Pomoc w uzyskaniu kredytu,
leasingu. Pomoc w realizacji projektu po jego
zatwierdzeniu i jego rozliczeniu
Ustalana indywidualnie
w drodze negocjacji
z klientem
Eurodoradca
ul. Berbeckiego 9, II piętro, pokój
nr 220, 44-100 Gliwice, tel./fax (32)
231-90-22, 0 503-179- 355, 0 60036-55-66, e-mail: [email protected], [email protected],
[email protected],
www.euro-doradca.pl
zeszyt 2
22
NAZWA FIRMY
ZAKRES USŁUG
CENA USŁUGI
DANE KONTAKTOWE
Finanse
Kancelaria
Usług Gospodarczych
i Finansowych
Usługi księgowe, doradztwo finansowe, doradztwo
bankowe, doradztwo i wypełnianie wniosków o dotacje z funduszy unijnych, kompleksowa pomoc
w zakładaniu firm, pomoc we wdrażaniu nowych
projektów biznesowych, analiza strategiczna firmy,
kompleksowa restrukturyzacja firm, reengineering,
leasing, faktoring, obrót wierzytelnościami, analizy
rynku finansowego, w tym kapitałowego, pełna
oferta ubezpieczeniowa, wyszukiwanie i dostarczanie informacji na zadany temat, specjalistyczne tłumaczenia biznesowe, kursy i szkolenia
Uproszczony biznesplan
– 1800 zł netto. Pełny biznesplan – od 3500 zł netto.
Wniosek o środki UE: analiza
dokumentów – 300 zł netto,
sporządzenie wniosku –
2000 zł netto. Pomoc w zakładaniu firm – 1500 zł netto. W przypadku kilku usług
– duże upusty cenowe
Kancelaria Usług Gospodarczych
i Finansowych
ul. Słowackiego 16, 40-094 Katowice,
tel./fax (+48 32) 258 20 34, e-mail:
[email protected], www.kugif.com
Lemtech
Konsulting
Wnioski do funduszy i programów pomocowych,
studia wykonalności, biznesplany, analizy finansowo-ekonomiczne, montaż finansowy, wycena
przedsiębiorstwa, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zarządzanie środowiskowe (EMAS, ISO 14 001), przeciwdziałanie poważnym awariom SEVESO II, przeglądy środowiskowe
– due dilligence, programy gospodarki odpadami,
pozwolenia zintegrowane, koncepcje gospodarki
wodno-ściekowej
Analiza dokumentów (zbadanie zasadności ubiegania
się o środki) – 300 zł netto
Lemtech Konsulting
ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków,
tel.(0 12) 429-40-31, 429-40-39,
429-40-42, 429-40-57, fax (0 12)
429-40-65, e-mail:[email protected], www.lemtech.pl
Maculewicz
Consulting
Kompleksowe usługi w zakresie doradztwa dla
przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych oraz organizacji non
profit. Pomoc w przygotowaniu biznesplanów, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, dokumentacji konkursowej w ramach programów unijnych i krajowych. Rozliczanie otrzymanych środków. Przed nawiązaniem współpracy przeprowadzenie bezpłatnego wstępnego audytu
Ustalana indywidualnie. Cena
uzależniona jest od takich
czynników, jak: cel, w jakim
tworzona jest dana dokumentacja, zakres tematyczny oraz
termin wykonania usługi
Maculewicz Consulting
ul. Kraszewskiego 48, lok. 505-800
Pruszków, tel. (22) 738 71 60,
fax (22) 738 71 61, [email protected], www.maculewicz.pl
Master
Consulting
Wnioski aplikacyjne w ramach funduszy unijnych,
studia wykonalności, biznesplany, analizy ekonomiczno-finansowe, analizy oddziaływania na środowisko, matryce logiczne
Uzgadniana z klientem
Master Consulting
ul. Ogrodowa 2, 81-198 Mosty
k. Gdyni, tel/fax +58 679 22 00,
e-mail:[email protected], [email protected]
master.top.pl, www.master.top.pl
Metropolis
Doradztwo
Gospodarcze
Wnioski o dotacje, biznesplany i studia wykonalności, analizy finansowe i ekonomiczne, kredyty i pożyczki, leasing i faktoring, usługi w zakresie ochrony
środowiska, audyty energetyczne, szkolenia, usługi
marketingowe, systemy zarządzania
Ustalana indywidualnie dla
każdego klienta
Metropolis Doradztwo
Gospodarcze
ul. Lechicka 5, 961-695 Poznań,
tel. (061) 820 54 44, fax (061) 820 13
51, kom. 0500 276 115,
e-mail: [email protected],
www.metropolisdg.pl
Mereo
Doradztwo
finansowe
i inwestycyjne. Marzena
Kapuścik
Specjalizacja w doradztwie w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Pisanie wniosków, biznesplanów,
analiz finansowych, strategii itp.
Ustalana indywidualnie
w zależności od zakresu
usługi
DGE Bruxelles Polska,
Usługi Doradcze
Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, tel. (+48 22) 438 88 18,
fax (+48 22) 438 88 17,
e-mail: [email protected], www.dge.pl
Pro – impress
Biznesplany, studia wykonalności (feasibility study),
analizy ekonomiczno-finansowe i inne opracowania
ekonomiczne według światowych standardów,
m.in. w metodologii UNIDO
Cena opracowania zależy
np. od złożoności przedsięwzięcia inwestycyjnego.
– Koszt wykonania pełnego
biznesplanu (min. 70 stron),
studium wykonalności
kształtuje się w przedziale
od 3 do 8 tys. zł netto
+ VAT, analizy ekonomiczno-finansowe od 2 tys. zł
netto + VAT (min. 30 stron).
– Przeciętne opracowanie
bizneplanu lub studium wykonalności w metodologii
UNIDO dla standardowych
inwestycji: 5 tys. zł brutto
Pro – impresskom
0509 024 199, e-mail: [email protected], www.pro-impress.pl
JAK TO ZROBIĆ...
Pomysł i biznesplan
NAZWA FIRMY
ZAKRES USŁUG
23
CENA USŁUGI
DANE KONTAKTOWE
Pro Euro
Fundusze
Europejskie
Doradztwo
Analizy inwestycyjne, doradztwo i pomoc w samodzielnym przygotowaniu wniosku, w tym analiza
aktualności dokumentów, pomoc w redagowaniu
dokumentów, weryfikacja napisanego wniosku, weryfikacja biznesplanów. Przygotowanie pełnej dokumentacji dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym: studium wykonalności,
biznesplan, analizy finansowe i inne
Zależy od rodzaju wykonywanej usługi
Pro Euro Fundusze
Europejskie Doradztwo
tel./fax (0 81) 527 96 52, tel. kom.
0 502 664 555, e-mail:[email protected], www.proeuro.info
Przedsiębiorstwo Doradztwa
i Wdrożeń
Arcanum
Doradztwo prywatyzacyjne, biznesplany, wyceny
wartości przedsiębiorstw, due diligence, analizy rynkowe i marketingowe, strategie rozwojowe przedsiębiorstw, studia wykonalności do wniosków
o środki pomocowe (europejskie i krajowe)
Od kilku do kilkudziesięciu
tysięcy złotych (w zależności
od rodzaju projektu)
Przedsiębiorstwo Doradztwa
i Wdrożeń Arcanum
al. J. Kochanowskiego 59/1, 51-602
Wrocław, tel. (071) 34 266 41,
(071) 34 266 44, (0-71) 37 259 76,
fax (0-71) 34 266 44, e-mail: [email protected], www.arcanum.pl
Res-Projekt
Duniecki
Usługi konsultingowe w szeroko rozumianym zakresie ekonomicznym. Przeważającym obszarem działalności jest doradztwo i przygotowanie dokumentacji do wniosków o dotacje ze środków Unii Europejskiej, jak też mechanizmów finansowych. Ponadto usługi konsultingowe w zakresie: sporządzania
biznesplanów, wniosków kredytowych, wniosków
o dotacje i granty, wniosków restrukturyzacyjnych,
sporządzania studiów wykonalności przedsięwzięć
inwestycyjnych, doradztwa w zakresie pozyskania
środków z programów UE, doradztwa w zakresie
pozyskania źródeł finansowania inwestycji, doradztwa w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Ceny netto: Sporządzenie
biznesplanu – 4000–6000
zł, sprządzenie studium wykonalności – 6000–8000 zł;
sprządzenie sudium wykonaln.+ wniosek+ załączniki
– 7000–9000 zł; sporządzenie kompletnego wniosku
o dotację dla przedsiębiorców – 3000–5000 zł; sprządzenie wniosku kredytowego z załącznikami
– 1000–3000 zł; sporządzenie wniosku restrukturyzacyjnego – 4000–6000 zł; inne usługi – według indywidualnych ustaleń
Res-Projekt Jarosław Duniecki
ul. Pułaskiego 5a/2, 66-400 Gorzów
Wielkopolski, tel. (095) 7282 103,
fax (095) 7282 104, kom. +48 0502
585 688, +48 0502 166 286, e-mail:
biu[email protected], [email protected], www.resprojekt.pl
StarPlan
Między innymi: opracowywanie biznesplanów, planów marketingowych, analiz finansowych, pomoc
w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych oraz
wszelkich innych form dotacji unijnych, tworzenie
innych niż biznesplan czy plan marketingowy dokumentów potrzebnych w każdej niemal firmie, takich
jak: wszelkiego rodzaju analizy (finansowe, rynku,
SWOT), plany (strategiczne, taktyczne, operacyjne)
i inne, poszukiwanie, pozyskiwanie specjalistycznych informacji o danym rynku produktowo-geograficznym, prowadzenie szkoleń i seminariów
w wybranych dziedzinach, związanych z naszą działalnością, doradztwo przy zakładaniu działalności
gospodarczej, tworzenie oraz pozycjonowanie stron
www (np. wizytówek dla firm)
Każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem, od
1500 zł za pełny biznesplan
Doradztwo gospodarcze StarPlan
ul. Malczewskiego 20/8,
02-617 Warszawa, tel. (0) 507 464,
728, (0) 503 708 627, (0) 691 538
884, fax (022) 409 29 55, e-mail: [email protected], www.starplan.pl
Sygma
Business
Consulting
Biznesplany, wyceny przedsiębiorstw, restrukturyzacja, prywatyzacja, przekształcenia przedsiębiorstw,
wdrażanie systemów zarządzania jakością ISO,
szkolenia, studia podyplomowe
Ustalane indywidualnie
Sygma
ul. Ruska 61, 50-079 Wrocław,
tel.+ 48 71 780 52 61,+ 48 71 780
51 61, fax + 48 71 780 52 11, e-mail: [email protected], www.sygma.pl
Wierzbowski
Eversheds
Usługi prawne w takich zakresach prawa i sektorach, jak: bankowość i finanse, doradztwo korporacyjne oraz transakcje handlowe, e-biznes, energetyka i górnictwo, komunikacja elektroniczna, łączenia
i nabycia spółek, prywatyzacja, nieruchomości
i ochrona środowiska, ochrona danych osobowych,
prawo konkurencji, prawo konsumenckie, prawo
pracy, rynki kapitałowe, sektor farmaceutyczny, sektor motoryzacyjny, sektor żywnościowy, sprawy sądowe, transport i logistyka, ubezpieczenia, własność intelektualna, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, zamówienia publiczne
Ustalane indywidualnie
Wierzbowski Eversheds
Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa,
tel. +48 22 50 50 700, fax +48 22
50 50 701, e-mail: [email protected], www.wierzbowski.pl
Źródło: ipo.pl Doradca dla biznesu
encyklopedia_II_okladka.indd 1
2007-08-29 15:19:28

Podobne dokumenty