multifunkcyjny żelowy nawóz

Komentarze

Transkrypt

multifunkcyjny żelowy nawóz
MULTIFUNKCYJNY
ŻELOWY NAWÓZ
NOWEGO MILENIA
optymalizujemy
zużycie
nawozu i wody
już o
50%
Żelowy organomineralny nawóz zawierający mikrosubstancje odżywcze na
bazie proteiny produktu organicznego,
wiązane w kondycjonerze glebowym z
aromatem owoców, kwiatów i roślin.
Rokohold jest unikatowym nawozem żelowym użycia uniwersalnego, zawierający keratynę z
pojemnością azotu w formie organicznej, innych składników odżywczych i kondycjoner glebowy. Ten
produkt żelowy należy do nowej generacji i nawozu multifunkcyjnego.
Keratyna (substancja, która zawiera duże mnóstwo siarkę zawierających aminokwasów - głównie
cysteinę) sprzyjająco działa nie tylko na roślinę, ale i na substrat glebowy. Kondycjoner glebowy –
superabsorbent (absorpcja) równocześnie zabezpiecza dostateczną obecność wody, zabrania odejściu
substancji odżywczych i wspomaga powolne uwalnianie nawozu.
Aplikacją Rokoholdu optymalizujemy
zużycie nawozu i wody już o
50%
Objętość i sposób użycia Rokoholdu:
Rokohold jest unikatowym gatunkiem nawozu w formie żelowej, przeznaczonym do wyżywienia
korzeni roślin i opracowania matrycy gleby. Jest wyrobiony na bazie keratyny i hydropolimerów,
obogacony potasem, fosforem, wapniem, magnezem, żelazem, i również pierwiastkami śladowymi,
molybdenem, miedźią, borem, manganem oraz cynkiem. Unikat spoczywa w połączeniu pierwiastków odżywczych do napęcznionego kondycjoneru glebowego. Według żądania odbiorcy można dodać
dalsze pierwiastki, czyli mienić stężenie pierwiastków makrobiotycznych albo mikrobiotycznych. Rokohold jest zdolny ulepszać wymianę ionów w gruncie, i tak zabronić odejściu nawozu do wody spodniej.
Dochodzi tak do stopniowego i równomiernego uwalniania potrzebnej ilości substancji odżywczych
dla roślin. Również jest on kondycjonerem glebowym zabezpieczającym optymalne fizyczne właściwości ziemi, do której był wprawiony. Hydratowany Rokohold zawierający nutrienty tworzy półprzepuszczalną barierę w glebie, czym częściowo uszczelnia puste miejsca między partykułami ziemi.
To wyrażnie podnosi zdolność gruntu zatrzymywać wodę i pierwiastki odżywcze w zonie korzenia i
podnosić ich wykorzystywanie w procesie asymilacyjnego procesu roślin. Cykl zatrzymywania wody i
jej uwalniania dla rośliny za pomocą polimeru można wiele razy powtarzać, i tak staje się kombinacją
wysoko ekonomicznie korzystną. Następnie po posadzeniu powtarzamy nawóz konieczne po cca 20
dniach płynnym albo sypkim oryginalnym nawozem Rokosan.
Dawka polecana i zastosowanie Rokoholdu:
Względem na zmienność aplikacji Rokoholdu, możliwość jego zastosowania pod względem wpływu
na faunę i florę jest praktycznie bezgraniczna.
1
Aplikacja i zastosowanie podczas hodowania:
Rozsada warzyw jak papryka, pomidory, ogórek, melon, bakłażan, dalej cebuli, kwiatów,
trwałek, kwiatów trwałozielonych, kwitnących, wymagających kwaśne gleby (rododendrony, azalie,
hortensje, skumie...) wewnętrznych i zewnętrznych kwitnących i trwałozielonych kwiatów, truskawek
i drobnych owoców (porzeczki, winogrono, jagody, jeżyny), kwiatów doniczkowych, Rokohold aplikujemy następnie: Aplikacja Rokoholdu już przy posadzonym rozsadzie i zakorzenionych kwiatach
doniczkowych jest następna: za pomocą odpowiedniej pałeczki (naprz. ołówek, warząchew) zrobimy
koło korzenia w doniczce kilka głębokich dziór. Do dziury głębokej 2/3 wysokości doniczki wciśniemy
10 g Rokoholdu i zasypiemy ziemią. Potem trzeba kwiat dostatecznie podlać. Polecamy przez 20 dni
nawozić roślinę płynnym albo sypkim Rokosanem.
2
Rokohold podczas przygotowania do przewozu i przechowywania korzeni
drzew owocowych i roślin ozdobnych:
Korzenie trzeba ostrożnie oczyścić i dobrze namoczyć do wody. Następnie zanurzyć do przygotowanego rozczynu Rokoholdu /w proporcji do kg Rokoholdu 19,5 l wody/. Na chwilę zostawimy stać. Do
korzenia przyczepią się żelowe części. Korzeń jest chroniony przed wyschnięciem i stresem. Polecamy
nawozić po 20 dniach płynnym albo sypkim Rokosanem.
3
Rokohold podczas przesadzania drzew owocowych i roślin ozdobnych:
Drzewa owocowe i rośliny ozdobne polecamy przesadzać wtędy, kiedy grunt nie jest bardzo
mokry albo zamarznięty. Do wykopanego dołu damy na dno ziemię orną albo ziemię z dobrze uleżanym kompostem, na którym umieszcimy drzewko albo roślinę. Koło korzenia rozsypać 50 g Rokoholdu.
Na koniec nasypać ziemię bez Rokoholdu do wysokości 23 – 30 cm. W miarę potrzeby przesadzane
drzewka i rośliny ozdobne zalewamy dostatecznym mnóstwem wody. Po 20 dniach roślinę polecamy
nawozić płynnym albo sypkim Rokosanem.
optymalizujemy
zużycie
nawozu i wody
już o
50%
4
Rokohold podczas sztucznego odnawiania lasu:
Rokohold używany podczas sztucznego odnawiania lasu przede wszystkim na trudnych do
zalesienia obszarach podnosi prawdopodobieństwo przyjęcia wysadzonych rozsad wszystkich roślin
drzewiastych. Obniża ryzyko stresu z rozsad i utrzymuje sadzonki w optymalnej wilgotności i wyżywieniu. Zapewnia szybkie odrastanie sadzonki ze zony przyziemnego mrozu i podwyższa konkurencyjność sadzonki wobec chwastów. Dawka w takim przypadku jest polecana w ilości 50 g na 1 sadzonkę
(do jednego dołku) i to bez względu na rozdaj rośliny ozdobnej. Następny nawóz polecamy płynnym
albo sypkim nawozem Rokosanem.
5
Rokohold podczas zakorzenienia obrzynków i uprawy roślin:
Świeżo oderżnięte końce obrzynków i uprawa roślin przygotowanych do zakorzenienia namoczymy do przodem przygotowanego rozczynu Rokoholdu do ½ kg 19,5 l wody i następnie włożymy
do przygotowanego dółku i porządnie podlejemy wodą. Następnie polecamy po cca 20 dniach nawozić płynnym albo sypkim nawozem Rokosanem.
6
Rokohold podczas przygotowania i wysadzenia gotowych trawników:
Przed położeniem trawników aplikujemy przygotowany rozczyn Rokoholdu do gruntu pod
gotowy trawnik, następnie go położymy i porządnie podlejemy. Następny dzień trawnik nawozimy
płynnym Rokosanem. W przypadku potrzeby aplikację nawozu można realizować cca co 25 dni.
...multifunkcyjny żelowy nawóz nowego Milenia
optymalizujemy
zużycie
nawozu i wody
już o
50%
Chemiczne i fizyczne właściwości: ciemnobrunatny żel z łagodnym organicznym odorem
i aromatem.
Skład: ROKOSAN Z, Kopolimer poliakrylamid akrylat siatkowany, azot (N) całkowity, azot (N) azotowy, azot (N) amoniakalny, fosfor (P), potas całkowity, potas (K) jako K20, wapń (Ca), magnez (Mg),
bor (B), miedź (Cu), żelazo (Fe), molibden (Mo), cynk(Zn), aromat.
Pojemność ryzykownych materii: Pojemność ryzykownych materii nieprzekracza ograniczeń
ważnych na Słowacji według ogłoszenia MP – SR numer: 26/2001 Z.z. (Ministerstwo rolnictwa
RS).
Wzkazówki dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy: Rokohold nie
jest niebezpiecznym nawozem, ale może drażnić skórę, błonę śluzową (S24/25) a po spożyciu może
wywołać problemy zdrowotne (S20/21). Podczas pracy z nawozem potrzebne jest dotrzymywać zasady hygieny podstawowej oraz nie jeść, nie pić, nie palić (S20/21). Przy rozlaniu po powierzchni jest
śliski, rozlany produkt trzeba pozbierać mechanicznie(S40). Używać środków ochronnych (rękawiczki,
odzieź)(S 36,37, 39).
Pierwsza pomoc: Po spożyciu wypić pół litra letniej wody, - przy zasięgu oczu wypłukać prądem
czystej wody, przy zasięgu skóry umyć wodą i mydłem, posmarować kremem oddechowym. W trudniejszych przypadkach i po spożyciu wyszukać pomocy lekarza (S 26).
Warunki przechowywania: W oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, w suchych,
czystych przestrzeniach odzielonych od artykułów spożywczych, pokarmu, mimo zasięgu dzieci (S
2/13), przy temperaturze nad 5 ºC.
Okres ważności: 36 miesięcy od daty produkcji, dotrzymywać warunki przechowywania.
Likwidacja opakowań:
Puste opakowania oddać do zbioru
zorganizowanego surowca wtórnego.
ROKOHOLD I
ROKOHOLD I – żelowo organomineralny nawóz zawierający mikrosubstancje odżywcze na bazie
keratyny, NPK – wiązane w kondycjonerze glebowym z aromatem sosny, przeznaczony do drzew
iglastych, tuji oraz roślin ozdobnych...
Objętość i sposób użycia Rokoholdu: Aplikacja Rokoholdu już przy wysadzonych drzewach, roślinach ozdobnych i roślinach zakorzenienych jest następne: za pomocą odpowiedniej pałeczki (ołówek,
warząchew) zrobimy w doniczce koło korzenia kilka głębokich dołków, do których wciśniemy 50 g
Rokoholdu i zasypiemy ziemią. Potem roślinę podlejemy. Cykl zatrzymywania wody i jej uwalniania dla
kwiatów za pomocą polimeru, można powtarzać więcej razy, i taka kombinacja staje się ekonomicznie
bardzo korzystną. Następny nawóz po wysadzeniu aplikujemy po cca 20 dniach płynnym albo sypkim
nawozem Rokosanem. Rokohold po wysadzeniu drzew iglastych i roślin ozdobnych: Rokohold używany podczas kultywacji drzew iglastych podnosi prawdopodobieństwo przeżycia nowej uprawy roślin.
Wyraźnie obniża spożycie wody używanej na podlewania roślin bez wpływu negatywnego. Aplikacją
Rokoholdu może być sezon wysadzania przedłużony i na suche miesiące bez ryzyka podwyższenia
wyginięcia roślin. Obniża się cena hodowania roślin. Przy aplikacji jest potrzebne aplikować Rokohold
w mnóstwe 50 g na jedną uprawę roślin (do jednego dołku) i odrazu podlać wodą. Następny nawóz
aplikujemy płynnym albo sypkim nawozem Rokosanem. Rokohold podczas zakorzenienia obrzynków
i roślin wyhodowanych: Świeżo oderznięte końce obrzynków roślin i roślin wyhodowanych przygotowanych do zakorzenienia namoczymy do przodem przygotowanego rozczynu Rokoholdu i następnie
włożymy do przygotowanego dołku i porządnie podlejemy wodą. Następnie po cca 20 dniach powtórzymy nawóz płynnym albo sypkim nawozem Rokosanem.
optymalizujemy
zużycie
nawozu i wody
już o
I
50%
...multifunkcyjny żelowy nawóz nowego Milenia
ROKOHOLD J
Żelowy organomineralny nawóz zawierający mikrosubstancje odżywcze na bazie keratyny, NPK
– wiązane w kondycjonerze glebowym z aromatem truskawki przeznaczony do truskawek, agrestu,
winorośli, porzeczek, jeżyn...
Objętość i sposób użycia Rokoholdu: Aplikacja Rokoholdu: przy wysadzeniu truskawek do dołku
polecamy aplikować 10 g i dla winorośli, porzeczek, agrestu, jeżyn po 50 g Rokoholdu. Już przy
wysadzonnych i zakorzenienych kwiatów aplikacja jest następna: za pomocą odpowiedniej pałeczki
(ołóweka, warząchew), koło korzenia zrobimy w doniczce kilka głębokich dołków, do których koło każdej rośliny wciśniemy 50 g Rokoholdu i zasypiemy ziemią. Cykl zatrzymywania wody i jej uwalniania
dla kwiatów za pomocą polimeru, można powtarzać więcej razy, i taka kombinacja staje się ekonomicznie bardzo korzystną. Następny nawóz po wysadzeniu aplikujemy po cca 20 dniach płynnym albo
sypkim nawozem Rokosanem.
optymalizujemy
zużycie
nawozu i wody
już o
50%
J
ROKOHOLD P
ROKOHOLD P – żelowy organomineralny nawóz zawierający mikrosubstancje odżywcze na bazie
keratyny, NPK – wiązane w kondycjonerze glebowym z aromatem kiwi, przeznaczony do pomidorów,
papryki, ogórków, cukini, dyni, melonów, bakłażanów...
Objętość i sposób użycia Rokoholdu: Aplikacja Rokoholdu przed wysadzeniem rozsad. Do przygotowanego dołku damy 10 g Rokoholdu, następnie włożymy rozsadę, zasypiemy ziemią i porządnie podlejemy wodą. Już przy wysadzonych rozsadach i zakorzenienych roślinach: za pomocą odpowiadniej
pałeczki (ołówek, warząchew) zrobimy koło korzenia w doniczce kilka głębokich dołków, do których
wciśniemy 10 g Rokoholdu i zasypiemy ziemią. Następnie trzeba roślinę podlać. Cykl zatrzymywania
wody i jej uwalniania dla kwiatów za pomocą polimeru, można powtarzać więcej razy, i taka kombinacja staje się ekonomicznie bardzo korzystną. Następny nawóz po wysadzeniu aplikujemy po cca 20
dniach płynnym albo sypkim nawozem Rokosanem.
optymalizujemy
zużycie
nawozu i wody
już o
50%
P
ROKOHOLD R
ROKOHOLD R – żelowy organomineralny nawóz zawierający mikrosubstancje odżywcze na bazie
keratyny, NPK – wiązane w kondycjonerze glebowym z aromatem róży, przeznaczony do róż i kwiatów kwitnących.
Objętość i sposób użycia Rokoholdu: Aplikacja Rokoholdu podczas wysadzania róż i kwiatów kwitnących: do wygłębionego dołku trzeba wycisnąć 10 g Rokoholdu, włożyć do dołku roślinę i zasypać
ziemią. Roślinę porządnie podlać wodą. Już przy wysadzonych i zakorzenionych roślinach aplikacja jest
następna: Za pomocą odpowiedniej pałeczki (ołówek, warząchew...) w doniczce zrobimy koło korzenia
kilka głębokich dołków, do których wciśniemy 50 g Rokoholdu i zasypiemy ziemią. Następnie trzeba
roślinę podlać. Cykl zatrzymywania wody i jej uwalniania dla kwiatów za pomocą polimeru, można
powtarzać więcej razy, i taka kombinacja staje się ekonomicznie bardzo korzystną. Następny nawóz po
wysadzeniu aplikujemy po cca 20 dniach płynnym albo sypkim nawozem Rokosanem. Rokohold podczas zakorzenienia obrzynków i uprawy roślin: Świeżo oderznięte końce roślin i roślin wyhodowanych
przygotowanych do zakorzenienia namoczymy do przodem przygotowanego rozczynu Rokoholdu,
i następnie włożymy do przygotowanego dołku i porządnie podlejemy. Następny nawóz po cca 20
dniach płynnym albo sypkim nawozem Rokosanem.
optymalizujemy
zużycie
nawozu i wody
już o
R
50%
...multifunkcyjny żelowy nawóz nowego Milenia
ROKOHOLD Ro
ROKOHOLD RO - żelowy organomineralny nawóz zawierający mikrosubstancje odżywcze na bazie
keratyny, NPK – wiązane w kondycjonerze glebowym z aromatem konwalii, przeznaczony do rododendronów, azalii, hortensjii, skumii, jagody, wrzosu i roślin wymagających kwaśne gleby....
Objętość i sposób użycia Rokoholdu: Aplikacja Rokoholdu podczas wysadzania: do przygotowanego
dołku wyciśniemy 50 g Rokoholdu, włożymy roślinę, zasypiemy ziemią i porządnie podlejemy wodą.
Już przy wysadzonych i zakorzenionych roślinach aplikacja jest następna: za pomocą odpowiedniej
pałeczki (ołówek, warząchew) zrobimy w doniczce koło korzenia kilka głębokich dołków, do których
wyciśniemy 50 g Rokoholdu i zasypiemy ziemią. Następnie trzeba roślinę podlać. Cykl zatrzymywania
wody i jej uwalniania dla kwiatów za pomocą polimeru, można powtarzać więcej razy, i taka kombinacja staje się ekonomicznie bardzo korzystną. Następny nawóz po wysadzeniu aplikujemy po cca
20 dniach płynnym albo sypkim nawozem Rokosanem. Rokohold podczas zakorzenienia obrzynków
i uprawy roślin: Świeżo oderznięte końce obrzynków roślin i roślin wyhodowanych przygotowanych
do zakorzenienia namoczymy do przodem przygotowanego rozczynu Rokoholdu i następnie włożymy
do przygotowanego dołku i porządnie podlejemy. Następnie po cca 20 dniach powtórzymy nawóz
płynnym albo sypkim nawozem Rokosanem.
optymalizujemy
zużycie
nawozu i wody
już o
50%
Ro
ROKOHOLD L
ROKOHOLD L – żelowy organomineralny nawóz zawierający mikrosubstancje odżywcze na bazie
keratyny, NPK – wiązane w kondycjonerze glebowym z aromatem kwiatów, przeznaczony do pelargonii, petunii, georginii, foks, frezji, kal, meczyków, begonii, jaskierów, wistarii...
Objętość i sposób użycia Rokoholdu: Aplikacja Rokoholdu przed wysadzeniem kwiatów: do
wygłębionego dołku trzeba wycisnąć 10 g Rokoholdu. Do dołku położymy roślinę, zasypiemy ziemią
i porządnie podlejemy. Już przy wysadzonych i zakorzenionych roślinach aplikacja jest następna: za
pomocą odpowiedniej pałeczki (ołówek, warząchew) zrobimy w doniczce koło korzenia kilka głębokich dołków, do których wyciśniemy 10 g Rokoholdu i zasypiemy ziemią. Następnie rośinę trzeba zalać
wodą. Cykl zatrzymywania wody i jej uwalniania dla kwiatów za pomocą polimeru, można powtarzać
więcej razy, i taka kombinacja staje się ekonomicznie bardzo korzystną. Następny nawóz po wysadzeniu aplikujemy po cca 20 dniach płynnym albo sypkim nawozem Rokosanem.
optymalizujemy
zużycie
nawozu i wody
już o
L
50%
...multifunkcyjny żelowy nawóz nowego Milenia
ROKOHOLD U
ROKOHOLD U – żelowy organomineralny nawóz zawierający mikrosubstancje odżywcze na bazie
keratyny, NPK – wiązane w kondycjonerze glebowym z aromatem jabłka, przeznaczony do drzew
owocowych – jabłonie, gruszki...
Rokohold podczas przygotowania do przewozu i przechowywania korzeni drzew owocowych i
ozdobnych: korzenie ostrożnie oczyścić i dobrze namoczyć do wody. Następnie zanurzyć do przodem
przygotowanego rozczynu Rokoholdu /zawartość 50 g do5 l wody/ i zostawić chwilę odstać. Do korzeni uchwycą się części żelowe. Drzewo jest tak chronione przed wyschnięciem i stresem.Następny
nawóz aplikujemy po cca 20 dniach płynnym albo sypkim nawozem Rokosanem. Rokohold podczas
przesadzania drzew owocowych i ozdobnych: drzewa owocowe i ozdobne przesadzamy wtedy, kiedy
ziemia nie jest bardzo mokra (po deszczu) albo zamarznięta. Wykopiemy dół potrzebnych rozmiarów.
Do wykopanego dółka jeżeli to jest potrzebne wbić koł i na dno dołku damy ziemię orną albo ziemię
z dobrze uleżanym kompostem, do którego damy drzewo. Przygotujemy mieszaninę ziemi ornej z
Rokoholdem w miarę potrzeby do 1000 l gruntu ornego damy 4 kg Rokoholdu dla drzew iglastych i
8 kg dla drzew liściastych, którą zasypiemy drzewo w dołku. Drzewo wysadzimy tak, żeby szyjka korzeniowa wystawała 5 – 6 cm nad powierzchnię ziemi. Wreszcie damy czystą ziemię bez Rokoholdu do
wysokości cca 25 – 30 cm. W miarę potrzeby rośliny podlewamy. Następny nawóz aplikujemy po cca
20 dniach płynnym albo sypkim nawozem Rokosanem. Rokohold podczas zakorzeniania obrzynków i
uprawy roślin: Świeżo oderznięte końce obrzynków roślin i roślin wyhodowanych prygotowanych do
zakorzenienia namoczymy do przodem przygotowanego rozczynu Rokoholdu i następnie włożymy
do przygotowanego dołku i porządnie podlejemy. Następnie po cca 20 dniach powtórzymy nawóz
płynnym albo sypkim nawozem Rokosanem.
optymalizujemy
zużycie
nawozu i wody
już o
50%
U
ROKOHOLD Z
ROKOHOLD Z – żelowy organominerałny nawóz zawierający mikrosubstancje odżywcze na bazie
keratyny, NPK – wiązane w kondycjonerze glebowym z aromatem wiśni, przeznaczony do owoców
pestkowych – brzoskwinie, morele, śliwki, czereśnie, wiśnie, orzechy...
Rokohold podczas przygotowania do przewozu i przechowywania korzeni drzew owocowych i
drzew ozdobnych: Korzenie ostrożnie oczyścić i dobrze namoczyć do wody. Następnie zanurzyć do
przodem przygotowanego rozczynu Rokoholdu /do 50g 5 l wody/ i zostawić chwilę odstać. Do korzeni
uchwycą się żelowe części. Drzewo jest tak chronione przed wyschnięciem i stresem. Następney nawóz
aplikujemy po cca 20 dniach płynnym albo sypkim nawozem Rokosanem.
Rokohold podczas przesadzania drzew owocowych i ozdobnych: drzewa owocowe i ozdobne
przesadzać trzeba wtedy, kiedy ziemia nie jest bardzo mokra (po deszczu) albo zamarznięta. Wykopiemy dołek potrzebnych rozmiarów. Do wykopanego dołku / jeżeli to potrzebne / wbić kół i na dno dołku
dać ziemię orną, albo ziemię z dobrze uleżanym kompostem, do którego damy drzewo albo roślinę.
Przygotujemy mieszaninę ziemi z Rokoholdem w miarę potrzeby do 1000 l gruntu damy 4 kg Rokoholdu dla drzew iglastych i 8 kg dla drzew liściastych, którą zasypiemy drzewo w dołku. Drzewo ma
być wysadzone tak, żeby szyjka korzeniowa wystawała cca 5 – 6 cm nad powierzchnię ziemi. Wreszcie
damy ziemię orną bez Rokoholdu do wysokości cca 25 – 30 cm. W miarę potrzeby roślinę podlejemy.
Następny nawóz aplikujemy po cca 20 dniach płynnym albo sypkim nawozem Rokosanem. Rokohold
podczas zakorzenienia obrzynków i roślin wyhodowanych: Świeżo oderznięte końce obrzynków roślin
i roślin wyhodowanych przygotowanych do zakorzenienia namoczymy do przodem przygotowanego
rozczynu Rokoholdu a następnie włożymy do przygozowanego dołku i porządnie podlejemy. Następnie po cca 20 dniach powtórzymy nawóz
płynnym albo sypkim nawozem Rokosanem.
optymalizujemy
zużycie
nawozu i wody
już o
Z
50%
...multifunkcyjny żelowy nawóz nowego Milenia
Multifunkcyjny żelowy nawóz
nowego Milenia
Rokohold jest unikatowy nawóz wyrobiony na bazie keratyny hydropolimerów,
bogaty w potas, fosfor, wapń, magnezjum, żelazo i również pierwiastki śladowe,
molibden, miedź, bor, mangan i cynk.Unikat tkwi w połączeniu pierwiastków
odżywczych do napucznionego kondycjoneru glebowego. Według żądania odbiorcy można dodać dalsze pierwiastki śladowe, czyli mienić koncentrację pierwiastków makrobiotycznych albo mikrobiotycznych. Rokohold ma zdolność ulepszać
wymianę ionów w ziemi, i tak zabronić uchodzeniu nawozu do wody spodnej. Również jest kondycjonerem glebowym zabezpieczającym fizyczne właściwości ziemi,
do której był wprawiony. Kondycjoner glebowy – superabsorbent równocześnie
zapewnia dostateczną obecność wody.
Stosowaniem Rokoholdu optymalizuje się użycie nawozu, obniża stres z
przesadzania i zapewnia dostateczna wilgoć i w porze sucha, która kumuluje się
naturalnie przy dostatecznych opadach czynności atmosferycznej.
I
Podstawowe zastosowanie w leśnictwie:
Podczas przewozu i przechowywania korzeni drzew leśnych i roślin ozdobnych:
Korzenie ostrożnie oczyścić i dobrze namoczyć do wody. Następnie zanurzyć do przodem przygotowanego rozczynu Rokoholdu (proporcja do ½ kg Rokoholdu 19, 5 l wody), na chwilę zostawimy stać.
Do korzeni uchwycą się żelowe części. Korzeń jest chroniony przed wyschnięciem i stresem.
Rokohold podczas sztucznego odnawiania lasu:
Rokohold użyty podczas sztucznego odnawiania lasu przede wszystkim na trudnych do zalesiania
obszarach podnosi prawdopodobieństwo przyjęcia wysadzonych sadzonek wszystkich drzew leśnych.
Obniża ryzyko stresu z przesadzania i utrzymuje sadzonki w optymalnej wilgoci i wyżywieniu. Zabezpiecza szybki wzrost sadzonki z mrozowej zony przyziemnej i podwyższa konkurencyjność sadzonki
wobec chwastów. Dawka w takim przypadku jest polecona w ilości do 50 g na jedną sadzonkę (do
jednego dołku) i to bez względu na rozdaj drzewa.
Info:
Forles Slovakia s.r.o.
Námestie SNP 41/59, 960 01 Zvolen
Słowacja
e-mail: [email protected]
T: 045 - 532 43 16, F: 045 - 532 43 22
ROKOSAN, s.r.o.
Škultétyho 1880/7, 07501 Trebišov
Słowacja
e-mail: [email protected] T: +421 - 908 972 620
optymalizujemy
zużycie
nawozu i wody
już o
I
50%
...multifunkcyjny żelowy nawóz nowego Milenia
ROKOSAN Płynny
Organomineralny nawóz w formie płynnej momentalnie należy do gatunku pojedyńczego między
nawozami płynnymi, ze względu na to, że jest unikalny w uzyskiwaniu podstawy keratyny z odpadów
organicznych i ma charakter ekologiczny w swojej branży.
Wyraźne pozytywa:
- stopniowe uwalnianie substancji odżwczych
- szybkie rozwijanie się roślin – wizualne wyniki
- wybitne rezultaty przy hydroponicznym hodowaniu
- wyraźne przyspieszenie rozwijania roślin u sadzonki już cca o 1/3
- duża zmienność przygotowania nawozu / zmienność pierwiastków
makro i mikrobiogennych /
Ważna informacja: nasza firma wie Państwu przygotować żądane parametry nawozu„na miarę”.
Te parametry muszą być uzgodnione przez strony umowy.
Aplikacja:
- nawożenie płynnym Rokosanem – mechaniczne spryskiwanie liści, ale też samolotowe
- korzystnie aplikować przed deszczem, kiedy nawóz wcześniej dostaje się ku korzeniom rośliny za
pomocą wody deszczowej. W takim przypadku polecamy rozrzedzać do 1 l koncentratu Rokosanu
z 10 l wody
- podczas wysadzenia sadzonki polecamy zmieszać 1m³ ziemi z cca 7 – 8 kg Rokosanu sypkiego i
następnie wysadzić nasionia, względnie sadzonki do pojemniczka...Nawożenie spryskiwaniem liści
polecamy po cca 25 dniach od wysadzenia a to do 1 dcl
- po wysadzeniu sadzonki bez aplikacji sypkiego Rokosanu polecamy aplikować podczas podlewania
zwyczajnego do korzeni cca 1 dcl rozczynu Rokosanu, podczas okresu wegetacyjnego każdych 50 dni.
W takim przypadku polecamy rozrzedzać koncentrat w proporcji 1l Rokosanu : 7l wody.
Podczas aplikacji sypkiego Rokosanu - cca 20 g podczas wysadzania wmieszać do dołku 1 – 3 letniej
sadzonki, dołek zagrzebać ziemią i zalać wodą.
Instrukcja użytkowania płynnego Rokosanu:
Nawóz Rokosan Z – uniwersany, w formie koloidowej wyrobiony z keratyny, który jest bogaty w
wapń, magnez, żelazo i pierwiastki śladowe, molybden, miedź, bor, mangan i cynk. Skład w stanie
rozrzedzonym jest odpowiedni dla uprawy roślin hydroponicznych. Według żądania odbiorcy można dodać dalsze pierwiastki śladowe, czyli mienić koncentrację pierwiastków makrobiotycznych albo
mikrobiotycznych.
Instrukcja użytkowania podczas hydroponicznej uprawy roślin:
Zawartość butelki przemieszamy żeby zhomogenizowała, i do 15 ml nawozu zhomogenizowanego
wlejemy jeden litr wody. Tak przygotowany rozczyn nalać do naczynia hydroponicznego. Po 14 dniach
rozczyn wymienimy.
Instrukcja użytkowania podczas nawożenia kultury rolnej:
Zawartość butelki zhomogenizujemy jak w poprzednim przypadku i do 1 l wody odmierzymy 15
ml koncentrowanego nawozu. Rozczynem zalewamy rośliny przy korzeniach. Bardzo korzystne jest
nawozić przed deszczem, kiedy nawóz za pomocą wody deszczowej dostaje się głębiej do ziemi i bliżej
do korzeni roślin.Pozytywny skutek nawożenia objawi się w ciągu 2 aż 3 dni. Polecamy kombinować Rokosan Z – uniwersalny w formie koloidowej z Rokosanem, który był przedtym wprawiony do
ziemi. Skutek takiej kombinacji jest jeszcze bardziej wyraźny. Po 30 dniach nawożenie Rokosanem Z
– uniwersalnym w formie koloidowej powtarzamy.
Instrukcja użytkowania podczas nawożenia kultury polnej do liści:
Jak przy hydroponii, ale do 1 l wody dodamy 3 ml koncentrowanego nawozu. Rozczynem spryskujemy
kultury rolne. Nawozić na liście najlepiej wieczorem, po zachodzie słońca. W przypadku nawożenia
podczas pogody słonecznej może dojść do uszkodzenia rośliny. Nawóz możemy powtórzyć po 25
dniach.
ROKOSAN Z – uniwersalny, w formie płynnej odpowiedni i do hodowania roślin uprawnych na dużym
obszarze. Aplikacja takim samym sposobem jak u innych roślin. Z aplikacji samolotowej korzysta się
podczas rewitalizacji porostów leśnych i lasów Słowacji.
Organomineralny
nawóz ROKOSAN ®
Organomineralny nawóz na bazie substancji jest artykułem wyszukiwanym, przede
wszystkim z powodu równoległego działania trzech podstawowych atrybutów a to:
Zapasowe nawożenie - dochodzi do wolnego uwalniania substancji odżywczych, przyczymż rozkład azotu następuje podczas cyklu trzech lat, to znaczy, że roślina odbiera tylko tyle substancji ile potrzebuje / nie ma luksusowego odbioru substancji odżywczych /, nie można nim przesadnie nawozić,
czyli spalić korzenie roślin. Powstaje silna stymulacja wzrostu drzew liściastych i iglastych i również,
tym że przedłuża się pora wegetacji, podnosi się i okres kwitnięcia. Tak dochodzi do równomiernego,
stałego i rzeczywiście szybszego tworzenia materii drzewnej.
Homeopatia i prewencja tym, że chodzi o aplikację korzenia, roślina uzyska na sile i stabilności
wzrostu, spółdziałanie innych organomineralnych substancji podnosi odporność roślin wobec chorób
pleśni, i tak tworzy warunki do zdrowego wzrostu.
Rokosan swoim organicznym odorem równocześnie odstrasza wszy i muszki.
Wyrabia i dostarcza
PeWaS s. r. o.
Mlynské nivy 36 | 831 09 Bratislava | Słowacja
We współpracy z
ROKOSAN, s.r.o.
Škultétyho 1880/7 | 07501 Trebišov | Słowacja

Podobne dokumenty