Plakat i program szkolenia - Wojskowy Instytut Medyczny

Komentarze

Transkrypt

Plakat i program szkolenia - Wojskowy Instytut Medyczny
finansowane ze środków publicznych w ramach programu zdrowotnego
„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników oraz produktów krwiopochodnych”
„Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników”
w ramach programu zdrowotnego pn.
„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej
w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
Wojskowy Instytut Medyczny
zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.
„Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników”
finansowane ze środków publicznych w ramach programu zdrowotnego
„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej
w zakresie krwi, jej składników oraz produktów krwiopochodnych”,
które odbędzie się w dniach 19–20 października 2012 roku w Warszawie
w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów 128, Aula Główna Vp.
19 PAŹDZIERNIKa 2012 (piątek)
20 PAŹDZIERNIKA 2012 (sobota)
9.00
9.00 – 10.00
Aspekty kliniczne leczenia koncentratami krwinek płytkowych
9.15 – 10.15 Organizacja i monitorowanie leczenia krwią i jej składnikami
(Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek)
10.00 – 11.00 Przetaczanie składników krwi w zaburzeniach krzepnięcia
Rejestracja (Vp.)
w szpitalach (prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon)
10.15 – 11.15 Biochemia krwi, zmiany w czasie przechowywania
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
(Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski)
o różnej etiologii (Dr n. med. Jerzy Ratajczak)
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.15 – 12.15 Stan zagrożenia życia w pediatrii wymagające stosowania 11.30 – 12.30 Immunohematologiczne podstawy przetoczeń składników krwi
12.15 – 13.15 Podstawy racjonalnego stosowania koncentratów (Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek)
składników krwi (Prof. dr hab. n. med. Anna Jung)
12.30 – 13.30 Zasady i ryzyko stosowania składników krwi
granulocytarnych w neutropeniach
w leczeniu niedokrwistości w różnych specjalnościach medycznych
(Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki)
(Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon)
13.15 – 13.45 Lunch
13.30 – 14.00 Lunch
13.45 – 14.45 Stosowanie produktów krwiopochodnych u chorych
14.00 – 15.00 Składniki w chirurgii i traumatologii. Metody zapobiegania 14.45 – 15.45 Niepożądane reakcje i zdarzenia po przetoczeniu składników krwi
krwawieniom chirurgicznym (Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik)
z zaburzeniami krzepnięcia krwi (Dr n. med. Jerzy Ratajczak)
15.00 – 16.00 Współczesne poglądy na postępowanie na postępowanie
w przypadku masywnych przetoczeń
15.45 – 16.00 Przerwa kawowa
(Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki)
16.00 – 17.00 System jakości w transfuzjologii klinicznej ocena praktyki (Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Korsak)
16.00 – 16.15 Przerwa kawowa
przetaczania krwi i jej składników
16.15 – 17.15 Miejsce roztworów albuminy w leczeniu różnych stanów klinicznych
(Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Korsak)
17.00 – 18.00 Metody wdrożenia programów edukacyjnych w szpitalach
(Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki)
17.15 – 18.15 Kliniczne podstawy stosowania immunoglobulin
dla osiągnięcia bezpiecznego i skutecznego przetoczenia
(Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon)
18.00
Podsumowanie i zamknięcie szkolenia
(Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Korsak)

Podobne dokumenty