mm2009_01-02d

Komentarze

Transkrypt

mm2009_01-02d
M
erkuriusz
s
Gminny Biuletyn Informacyjny
1377-2009
632 lat Mszczonowa
AKTUALNOŚCI, WYWIADY, OGŁOSZENIA
z
c
z
o
n
o
w
s
k
i
NR 1-2 (147-148) / styczeń-luty 2009 / egzemplarz bezpłatny / ISSN: 1730-8186
Noworoczne wystąpienie burmistrza Józefa Grzegorza Kurka
Nadal będę sięgać do
europejskiej sakwy
czytaj strona 2
TERMY - inwestycja roku
polskich samorządów
Mszczonowski Urząd znalazł się w gronie zwycięzców
INNOWATORA ROKU, konkursu, przeprowadzonego pod egidą
Centrum im. Adama Smitha w ramach DNI SAMORZĄDU 2008.
TERMY znalazły się w gronie najwyżej ocenionych
przedsięwzięć samorządowych w kategorii „ najlepszy projekt
sportowo-turystyczny”. Później JURY złożone z samych
samorządowców wybrało je spośród zdobywców poszczególnych
INNOWATORÓW (zwycięzców wszystkich kategorii), jako tę
inwestycję, która zasłużyła na nagrodę główną, czyli GRAND
INNOWATORA 2008.
czytaj strona 4
W trosce o zdrowie
mieszkańców gminy
czytaj strona 7
Sylwestra mieszkańcy
Mszczonowa spędzili na balach i
prywatkach. Okazale wypadła
zabawa zorganizowana w
Szkole Podstawowej w
Mszczonowie. Dochód z niej
zasilił konto Rady Rodziców. O
północy nad miastem rozpoczęła
się prawdziwa kanonada.
Wybuchy fajerwerków trwały
przez blisko pół godziny.
Redakcja MERKURIUSZA
MSZCZONOWSKIEGO, życzy
wszystkim swoim
CZYTELNIKOM szczęśliwego,
zdrowego i bogatego
NOWEGO 2009 ROKU.
Srebrna statuetka
GMINY ROKU
dla Mszczonowa
Kalendarium najważniejszych
wydarzeń dla gminy w 2008 roku
czytaj strony 14-18
Jasełka w Mszczonowie
Cuda na scenie i w życiu
czytaj strony 37-39
czytaj strona 3
17 FINAŁ
WOŚP
w gminie
Mszczonów
i sąsiednich
Radziejowicach
W niedzielę 11 stycznia na
ulicach Mszczonowa, Osuchowa
i Lutkówki pieniądze na wczesne
wykrywanie nowotworów u
dzieci zbierało 60 wolontariuszy.
Głównie byli to harcerze Hufca
ZHP Mszczonów. Pomagali im
również uczniowie
mszczonowskiego Zespołu
Szkół i grupa młodzieży z
Gminnego Centrum Informacji.
Sztab mszczonowskiego WOŚP
był w siedzibie Hufca przy ulicy
Warszawskiej. Właśnie tam do
późnych godzin wieczornych
trwało liczenie zebranych
pieniędzy. Działalność sztabu
nadzorowali: dh Zbigniew
Grabek -komendant Hufca oraz
jego zastępczyni druhna Renata
Wrocławska.
czytaj strona 35-38
W I E Ś C I
Z
R A T U S Z A
Noworoczne wystąpienie burmistrza Józefa Grzegorza Kurka
Nadal będę sięgać do europejskiej sakwy
Rozpoczął się rok 2009.
Każdy z nas jest ciekawy,
jaki będzie on dla nas i
naszych rodzin. Zwykle z
okazji nastania Nowego
Roku dokonujemy
podsumowań i planów.
Jako burmistrz jestem
zobowiązany przedstawić
Państwu podsumowanie
dotyczące właśnie
zakończonego roku
samorządowego oraz
odpowiedzieć na pytanie,
jakie są zamierzenia moje i
radnych na rok 2009.
Sądzę, że to co
najważniejsze można
zamknąć w jednym
krótkim, ale jakże
treściwym zdaniu.
Staraliśmy się i starać się
będziemy o środki unijne.
Tak drodzy mieszkańcy,
wszyscy musimy zdać
sobie sprawę z tego, że
pomoc unijna będzie
znacząca jedynie do roku
2013. Wtedy to właśnie
zakończy się II transza
przyznawania pieniędzy z
funduszy pomocowych,
jakie mają w założeniach
przyspieszyć rozwój
naszego kraju. To są
fundusze na dokonanie
skoku cywilizacyjnego.
Tych, którzy nie zdążą do
2013 roku sięgnąć do
europejskiej sakiewki
ominie szansa na
wykonanie wielu
potrzebnych inwestycji.
My nie zamierzamy
zmarnować nadarzającej
się okazji. Mszczonowscy
samorządowcy i urzędnicy
już od dłuższego czasu
swoje wysiłki skupiają na
pisaniu programów, które
mają możliwość zyskać
akceptację Brukseli.
We d ł u g t e g o k l u c z a
konstruowana jest też
kolejka naszych gminnych
inwestycji i przedsięwzięć.
W pierwszym rzędzie
wykonywane są te prace,
które mają dofinansowanie.
Tr z e b a w y k o r z y s t a ć
obecne możliwości na
unowocześnienie i
rozbudowę miasta. Chcę to
bardzo wyraźnie
podkreślić- DRUGIEJ
TAKIEJ OKAZJI JUŻ NIE
BĘDZIE. Szczególnie
zależy nam na tym, aby
dzięki wsparciu unijnemu
uporać się z największymi
inwestycjami, na które
nigdy samodzielnie nie
byłoby nas stać. Z
TERMAMI już się udało.
Bardzo zależy nam jeszcze
na modernizacji i
OD PAKIETU FAMILIJNEGO TYLKO TERAZ 6 MIESIĄCY GRATIS
TECHNOTRONIC SKLEP RTV-AGD
96-320 Mszczonów, ul. Tarczyńska 23
tel./ fax: 046 857 25 69, tel. kom. 0502 258 420
e-mail: [email protected]
str. 2
rozbudowie oczyszczalni
ś c i e k ó w o r a z
k o m p l e k s o w y m
skanalizowaniu obszarów
g m i n y. Ta d r u g a
inwestycja, może sięgnąć
astronomicznej kwoty 40
milionów złotych, czyli
naszego rocznego budżetu.
Opozycja zarzuca nam
gigantomanię i zadłużanie
miasta. Przyznaję się do
jednego i drugiego zarzutu,
ale wiem, że Rozsądni
Mszczonowianie już
wiedzą, że tak naprawdę to
nie zarzuty, ale pochwały.
Tak jak wspomniałem
zależy nam teraz na dużych
przedsięwzięciach bo
później nie będzie nas na
nie po prostu stać.
Natomiast zadłużanie to nic
innego jak szybkie
pozyskiwanie środków na
wkład własny do
dofinansowywanych
inwestycji. Tak działa ten
system. Dostajemy duże
pieniądze, ale szybko i
wcale nie mało musimy do
nich dołożyć z własnego
budżetu. Obecna sytuacja
nie pozwala nam na
mozolne oszczędzanie w
skarpecie. Czas biegnie
nieubłaganie i do roku 2013
zostało już bardzo niewiele.
Decyzje trzeba
podejmować od razu.
O t r z y m u j e m y
dofinansowanie i musimy
szukać środków na wkład
własny. Ustawodawca
przewidział taką sytuację i
zgodnie z prawem pozwala
na dokonywanie
zadłużenia do wysokości
60 % wielkości budżetu.
Nasz obecny dług jest na
poziomie dopiero 40%.
Wystarczy spojrzeć na inne
wiodące gminy w Polsce,
aby zorientować się, że są w
podobnej sytuacji. Jak do
tej pory ze starań o
fundusze europejskie
wywiązujemy się
wzorowo. W rankingu
W S P Ó L N O T Y
podsumowującym
wielkość pozyskanych
środków pomocowych do
2007 roku zajmujemy
trzecie miejsce w kraju. W
kategorii „małych miast”
wyprzedziły nas zaledwie
Jastarnia (woj. pomorskie) i
Łęknica (woj. lubuskie). W
przeliczeniu na jednego
mieszkańca Mszczonów
otrzymał dofinansowanie
1551.91 złotych na
mieszkańca. Opozycję
najwyraźniej boli fakt, że
samorząd tworzony przez
grupę zgodnych radnych i
burmistrza działa
skutecznie. Dlatego też
nawet ewidentne nasze
zasługi próbuje
p r z e d s t a w i a ć
mieszkańcom, jako
karygodne błędy i
przewinienia. Opozycja ma
prawo stosować takie
zabiegi, natomiast my
Drodzy Mieszkańcy nie
dajmy się skłócić i oszukać.
Zachowajmy rozsądek.
Przez 20 lat darzyliście
mnie Państwo swoim
zaufaniem i jak sądzę nie
zawiedliście się na mojej
pracy. Dzisiejsza Gmina
Mszczonów cieszy się
szacunkiem w całym kraju.
Naprawdę wszyscy mamy
powody, aby być dumni z
własnej GMINY.
Burmistrz Mszczonowa
Józef Grzegorz Kurek
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
W I E Ś C I
Z
R A T U S Z A
Srebrna statuetka GMINY ROKU dla Mszczonowa
środowiska gospodarczego z
samorządowym, a tym samym
rozwój województwa
mazowieckiego i jego przewaga
nad innymi regionami w dążeniu
do stałego wzrostu
gospodarczego.
Wielka Gala Mazowsza
„Samorząd i Przedsiębiorczość”
na której rozdano nagrody dla
wszystkich laureatów konkursów
była przedsięwzięciem
niezwykle uroczystym. Bawiło
się na niej około 700 osób.
Półtoragodzinną część oficjalną
gali poprowadzili Tomasz
Kammel i Karolina Muszalak.
Zwycięzcom wręczono złote,
srebrne i brązowe statuetki w
poszczególnych kategoriach, a
także dyplomy dla wyróżnionych
uczestników.
Tekst powstał w oparciu o materiał
prasowy przekazany przez
organizatorów konkursów
29 listopada 2008 roku
rozstrzygnięta została VI Edycja
Konkursu „Mazowiecka Firma
Roku” oraz I Edycja Konkursów
„Mazowiecki Powiat Roku” i
„Mazowiecka Gmina Roku”
Konkursy są organizowane przez
Związek Pracodawców
Warszawy i Mazowsza oraz
Europę 2000 Consulting Sp. z
o.o. Uroczyste ogłoszenie
wyników odbyło się już
tradycyjnie w Hotelu Gromada
w Warszawie, podczas Wielkiej
Gali Mazowsza „Samorząd i
Przedsiębiorczość”. W VI edycji
Konkursu jak co roku
rywalizacja była bardzo zacięta,
bowiem wszystkie nominowane
firmy reprezentowały bardzo
wysoki poziom. Ta edycja liczyła
ponad 70 przedsiębiorstw
województwa mazowieckiego.
Po raz pierwszy oceniono i
nagrodzono wyróżniające się
mazowieckie samorządy- w tym
4 powiaty i 10 gmin. W tej
grupie znalazła się Gmina
Mszczonów, która zajęła
drugie miejsce w kategorii
„Gmina Miejska i Miejsko Wiejska”. W rywalizacji
wyprzedził nas jedynie sąsiedni
Grodzisk Mazowiecki. Na
trzeciej pozycji znalazł się
natomiast Józefów.
K o n k u r s y
„Mazowiecki Powiat Roku” i
„Mazowiecka Gmina Roku” są
skierowane do wszystkich gmin
oraz powiatów województwa
m a z o w i e c k i e g o
zainteresowanych kreowaniem
pozytywnego wizerunku władz
we współpracy z inwestorami,
przedsiębiorcami jak również
rozwojem sektora turystycznego,
wykorzystywaniem
innowacyjności w trosce o
środowisko naturalne. Projekty
są skierowane do tych, którzy
podejmują aktywne działania
walki z bezrobociem, wspierają
służbę zdrowia i dbają o
edukację, infrastrukturę w
regionie oraz umiejętnie
wykorzystują środki z funduszy
strukturalnych Unii
E u r o p e j s k i e j .
Konkurs „Mazowiecka
Firma Roku” jest adresowany do
wszystkich przedsiębiorstw
działających na terenie
Warszawy i Mazowsza oraz
wszystkich firm, które mają na
tym terenie swoje oddziały lub
przedstawicielstwa, niezależnie
od charakteru własności zakładu
pracy, jego wielkości, liczby
zatrudnionych pracowników.
Celem Konkursów jest
umocnienie integracji
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
Laureaci I edycji konkursu
„Mazowiecki Powiat Roku” :
1 miejsce Starostwo Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
2 miejsce Starostwo Powiatowe
w Płocku
3 miejsce Starostwo Powiatowe
w Makowie Mazowieckim
ex aequo
3 miejsce Powiat Przysuski
Laureaci Konkursu
„Mazowiecka Gmina Roku”:
Kategoria: Gmina Miejska,
Miejsko-Wiejska:
1 miejsce
Gmina Grodzisk
Mazowiecki
2 miejsce
Gmina
Mszczonów
3 miejsce
Urząd Miasta
Józefowa
Wyróżnienia:
1 Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
Kategoria: Gmina Wiejska
1 miejsce
Urząd Gminy
Lesznowola
2 miejsce Gmina Nadarzyn
3 miejsce Gmina Michałowice
Wyróżnienia:
1 Urząd Gminy Zakrzew
2 Gmina Zaręby Kościelne
3 Urząd Gminy Zawidz
str. 3
W I E Ś C I
TERMY - inwestycja roku
polskich samorządów
Mszczonowski Urząd znalazł się w
g r o n i e z w y c i ę z c ó w
INNOWATORA ROKU, konkursu,
przeprowadzonego pod egidą
Centrum im. Adama Smitha w
ramach DNI SAMORZĄDU 2008.
Człowiekiem Roku Polskiego
Samorządu został Adam Struzik,
Najlepszą Spółką Samorządową M i e j s k i e To w a r z y s t w o
Budownictwa Społecznego Sp. z
o.o. z Płocka, zaś prestiżowa
nagroda Grand Innowator dla
Najlepszego Projektu
Samorządowego przyznana została
Urzędowi Miejskiemu w
Mszczonowie- za kompleks
basenowy z wykorzystaniem
źródeł termalnych, czyli TERMY
MSZCZONÓW. TERMY znalazły
się w gronie najwyżej ocenionych
przedsięwzięć samorządowych w
kategorii „najlepszy projekt
sportowo-turystyczny”. Później
J U RY z ł o ż o n e z s a m y c h
samorządowców wybrało je
spośród zdobywców
p o s z c z e g ó l n y c h
INNOWATORÓW (zwycięzców
wszystkich kategorii), jako tę
inwestycję, która zasłużyła na
str. 4
nagrodę główną, czyli GRAND
INNOWATORA 2008.
Najwyżej punktowaną
nagrodę samorządowej Polski,
podczas gali zorganizowanej 27
listopada 2008 w hotelu Sofitel
Victoria w Warszawie, odebrał
burmistrz Józef Grzegorz Kurek,
który co warto zaznaczyć w
ubiegłym i tym roku podczas Dni
Samorządu otrzymał nominację na
„najbardziej podziwianego
burmistrza miasta i gminy miejskowiejskiej”. W gali uczestniczyło
400 osób, elita liderów
samorządowych oraz osoby
publiczne z Polski i zagranicy.
Wśród gości honorowych znaleźli
się m.in. Eric Pickles, członek
Parlamentu Wielkiej Brytanii,
Sekretarz Stanu ds. Samorządu w
gabinecie cieni Partii
Konserwatywnej, Mirosław
Drzewiecki, Minister Sportu i
Tu r y s t y k i i J a n O l b r y c h t ,
Wiceprzewodniczący Rozwoju
Regionalnego Parlamentu
Europejskiego.
Gospodarzem imprezy było
Centrum im. Adama Smitha.
Stałym partnerem merytorycznym
Z
R A T U S Z A
konkursu INNOWATOR jest
Manhattan Institute z Nowego
Jorku, jedna z najbardziej
doświadczonych zagranicznych
jednostek badawczych,
zajmujących się kwestiami
związanymi z zarządzaniem
miastami. Honorowego patronatu
imprezie udzielił Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna. Dni
Samorządu wspierały również:
Z w i ą z e k Wo j e w ó d z t w R P,
Związek Powiatów Polskich, Unia
Metropolii Polskich, Unia
Miasteczek Polskich, Związek
Miast Polskich oraz Projekt Łódź, a
także magazyn Brief4Poland,
samorząd.pap.pl, portale
publiczni.pl i regioportal.pl oraz
wszystkie regionalne wydania
Polska The Times.
Burmistrz Kurek nie krył
zadowolenia z otrzymanego
wyróżnienia. Jego zdaniem
nagroda dla TERM jest tym
cenniejsza, że tak naprawdę
doceniono je już na pierwszym
etapie inwestycji. Przypomnijmy,
że obiekt ma być sukcesywnie
rozbudowywany. Zakończenie
tworzenia kompleksu basenowo termalnego planowane jest na rok
2010. Do tego czasu powinny
zostać zabudowane zarówno tereny
od wschodniej, jak też zachodniej
strony obecnych TERM.
Marcin Letkiewicz
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
W I E Ś C I
Z
R A T U S Z A
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie
Zdrowie i pieniądze
We wtorek 25 listopada
wiodącym tematem obrad
Rady Miejskiej w
Mszczonowie było
funkcjonowanie służby
zdrowia na terenie miasta i
gminy oraz informacja o
kondycji żyrardowskiego
ZOZ. Przyjęto także
uchwały dotyczące: nowych
stawek za wywóz odpadów,
zaciągnięcia kredytu na
sfinansowanie deficytu
b u d ż e t o w e g o ,
funkcjonowania MOPS i
stawek dla sołtysów
zbierających podatki.
Prowadzący obrady
przewodniczący Łukasz
Koperski przedstawił treść
pism, jakie zostały
skierowane do samorządu.
Wśród gości obrad
mszczonowskiego
samorządu byli: starosta
Wojciech Szustakiewicz,
członek władz powiatu Mieczysław Gabrylewicz,
dyrektor ZOZ Żyrardów Arkadiusz Bogucki,
przedstawiciele NZOZ Sławomir Myszkowski,
Michał Sutkowski i Janina
Szymańska.
Uratujmy szpital
Debatę o funkcjonowaniu
instytucji ochrony zdrowia
rozpoczął starosta Wojciech
Szustakiewicz. Na początku
swojej wypowiedzi
p o d z i ę k o w a ł
samorządowcom z
Mszczonowa za włączenie się
w ratowania żyrardowskiego
szpitala podczas procesu
r e s t r u k t u r y z a c j i . To
pozwoliło na poprawę
sytuacji finansowej w
jednostce. Samorząd
powiatowy również
zaangażował się w te
przemiany. M.in. kwota 5,2
miliona została przekazana na
uregulowaniepilnych
należności, a poręczenie dla
ZOZ kredytu w wysokości
12,5 mln zł pozwoliło na
podpisanie porozumień z
największym wierzycielem,
jakim jest ZUS. - Dzięki tym i
wielu innym działaniom
uratowaliśmy ponad 500
miejsc pracy, a przede
wszystkim nasz żyrardowski
szpital. W wyniku
przeprowadzonej
restrukturyzacji pojawiła się
możliwość umorzenia około
12 milionów zaległych
zobowiązań. Teraz jest
konieczność wprowadzenie
odpowiednich standardów, co
oznacza, że należy na ten cel
przeznaczyć ponad 20
milionów złotych. Dzisiaj
możemy śmiało powiedzieć wspólnie ten szpital
uratujemy - powiedział W.
Szustakiewicz. Starosta
z w r ó c i ł s i ę d o
samorządowców z prośbą o
umorzenie pożyczki w
wysokości około 300 tysięcy
przekazanej na ratowanie
żyrardowskiego szpitala.
Dyrektor ZOZ Arkadiusz
Bogucki przedstawił sytuację
w ZOZ Żyrardów, gdzie
pracuje ponad 500 osób, a
którego zadłużenie
przekracza 30 mln. zł.
Bieżący wynik na
działalności podstawowej
jest dodatni i na koniec
października wynosił 613
tysięcy złotych, jednak po
podliczeniu wszystkich
kosztów funkcjonowania
jednostki za 10 miesięcy na
minusie jest prawie 1.750
tysięcy złotych. Dyrektor
poinformował, że w roku
2008 przeprowadzono
znaczące inwestycje w
obiektach ZOZ, a jednostka
została wpisana na listę
zakładów kluczowych dla
bezpieczeństwa zdrowotnego
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
i przyznano jej 860 tysięcy
złotych. Dyrektor mówił o
niebezpieczeństwach w
procesie naprawy sytuacji w
szpitalu. Jednym z nich są
pracownicze roszczenia
p ł a c o w e . Wy p o w i e d z i
starosty i dyrektora
spowodowały dyskusję.
Samorzadowcy nie
powiedzieli ,,nie” w sprawie
umorzenia prawie 300 tysięcy
złotych.
Przychodnie czekają
na remonty
O tym, co dzieje się w
lokalnej służbie zdrowia
mówili kierownicy
Niepublicznych ZOZ
znajdujących się na terenie
miasta i gminy Mszczonów.
Sławomir Myszkowski kierownik NZOZ w
Mszczonowie, gdzie jest
zapisanych około dziewięć
tysięcy pacjentów
przedstawił zakres leczenia i
zadania, jakie są
wykonywane przez ten
zakład. Średnio każdy pacjent
pojawia się w ośrodku przy
ulicy Maklakiewicza prawie
pięć razy w roku. Placówka
prowadzi aktywną
działalność profilaktyczną
związaną z chorobami
cywilizacyjnymi. Zdaniem S.
Myszkowskiego samorząd
powinien udzielić wsparcia
finansowego, aby wykonać
gruntowną modernizacje
budynku przychodni i jego
otoczenia.
O działalności NZOZ, gdzie
są świadczone usługi
pielęgniarskie mówiła
kierownik Janina Szymańska.
Jednostka w największym
stopniu wykonuje
świadczenia w szkołach.
Wy p o w i e d ź M i c h a ł a
Sutkowskiego - kierownika
NZOZ ,,Medycyna
Rodzinna” w Osuchowie
poruszyła zebranych.
Kierownik placówki,
zarazem lekarz rodzinny
Odnowa
Biologiczna
Beauty Care
Oferuje zabiegi
LASEROWE
usuwanie:





owłosienia
zamykanie naczynek
fotoodmładzanie
leczenie trądziku
usuwanie przebarwień
PROMOCJE
Zapraszamy na konsultacje
u DIETETKA w czwartki godz. 1300
ZAPISY: Mszczonów, ul. Północna 6A
tel. 046 857 17 11
[email protected]
www.beautycare.com.pl
WTORKI- EMERYCI 30% taniej
str. 5
Z
zaczął od słów ,,radni
obudźcie się”. Potem
przedstawił stan techniczny
budynku służby zdrowia w
Osuchowie. Z wypowiedzi
wynikało, że nie zostały
zrealizowane obietnice
kapitalnego remontu ośrodka,
a radni niezbyt zabiegają o to,
aby tak się stało. Radni Marek
Zientek, Andrzej Osiński,
Krzysztof Krawczyk i
Krzysztof Gołyński nie
zgadzali się z tą wypowiedzią
i uznali, że kierownik był
informowany o opóźnieniu
G M I N Y
się remontu przychodni w
Osuchowie, który powinien
zostać zrealizowany w roku
2009 za kwotę ponad 800
tysięcy złotych. Burmistrz
Józef Grzegorz Kurek
powiedział, że robi wszystko,
aby na ten cel pozyskać
środki z programu unijnego.
O innych, ważnych sprawach
podjętych podczas tych obrad
napiszę za tydzień.
Tekst: Tadeusz Sułek
(Życie Żyrardowa)
Foto: Anna Michalska
Uchwała Nr XXVI/267/08 Rady Miejskiej
w Mszczonowie z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z
późn. zmianami/ i art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2005r. Nr 236
poz. 2008 z późn. zmianami/ uchwala się co następuje:
§1
Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów w wysokości:
1) z pojemników o pojemności 0,11 m3 lub worków o pojemności
0,11 - 0,12 m3
14,02 zł. + VAT za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie
23,36 zł. + VAT za odbiór odpadów nie segregowanych
3
2) z pojemników o pojemności 1,1 m
67,29 zł. + VAT za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie
102,80 zł. + VAT za odbiór odpadów nie segregowanych
3
3) z kontenerów 7 m
394,39 zł. + VAT.
3
4) zgromadzonych luzem do załadunku ręcznego za 1 m
154,20 zł. + VAT
3
5) 1 m nieczystości ciekłych
24,30 zł. + VAT
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszczonów.
§3
Traci moc uchwała Nr XV/139/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z
dnia 12 listopada 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy
Mszczonów /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2007r. Nr 254, poz.
7552./
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega
ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Mszczonów i
prasie lokalnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski
str. 6
Ż Y C I A
Nowy program współpracy
gminy z organizacjami
pozarządowymi
Celem przyjętego przez radnych programu jest umacnianie w
świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i
swoje otoczenie oraz zwiększenie udziału mieszkańców w
rozwiązywaniu lokalnych problemów.
23 grudnia na ostatniej sesji samorządu miejskiego radni
uchwalili program współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi, które są uprawnione do prowadzenia
działalności pożytku publicznego. Gmina będzie mogła
współpracować z nimi w zakresie realizacji jej zadań w sferze
dotyczącej działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
- Zgodnie z Ustawą z 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Tak więc i gmina Mszczonów taki program
musi uchwalić - powiedziała podczas sesji Małgorzata
Badowska, naczelnik wydziału organizacyjnego urzędu
miasta.
Celem przyjętego przez radnych programu jest umacnianie w
świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za
siebie i swoje otoczenie, zwiększenie aktywności społecznej,
umacnianie współpracy lokalnej oraz zwiększenie udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Zakres współpracy może być bardzo szeroki. W szczególności
może to być współpraca w zakresie: pomocy społecznej, w
tym działań na rzecz rodzin najuboższych i potrzebujących,
ochrony zdrowia, w tym promocji zdrowia, profilaktyki i
przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty, edukacji,
wychowania, kultury i sztuki. Innymi obszarami współpracy
mogą być także wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie
bezrobociu, wspieranie przedsiębiorczości, turystyka, sport,
rekreacja, porządek i bezpieczeństwo publiczne, ekologia i
ochrona środowiska, a także wspieranie organizacji w
ubieganiu się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych.
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
Z
Ż Y C I A
G M I N Y
Przygotowany projekt programu współpracy gminy Mszczonów z
organizacjami pozarządowymi w 2009 roku został przekazany w
dniu 6 listopada 2008 roku do konsultacji organizacjom
pozarządowym działającym na terenie gminy oraz jednostkom
organizacyjnym gminy Mszczonów. Konsultacje miały na celu
zgłoszenie uzupełnień, opinii i uwag do przedstawionego
programu współpracy w terminie do 24 listopada 2008 roku. W
związku z tym, że organizacje wyżej wymienione, jak również
jednostki gminy nie wniosły żadnych uwag i uzupełnień do
przedstawionego projektu programu współpracy uchwalenie go
na sesji uznano za jak najbardziej zasadne.
Rafał Wasilewski
W trosce o zdrowie mieszkańców gminy
„Szlachetne zdrowie, nikt się
nie dowie jako smakujesz, aż się
zepsujesz" -tak pisał o zdrowiu Jan
Kochanowski i nie podlega to żadnej
dyskusji, że miał rację. Nie doceniamy i nie
szanujemy swego zdrowia. Nie słuchamy
rad, tych, którzy je stracili. A już w ogóle
nie rozumiemy, jakie są potrzeby ludzi
chorych. Dlatego też sprawy służby
zdrowia dla wielu z nas są zupełnie obce.
Wcale nie trudno spotkać takich, którym
jest obojętne, czy miejscowy szpital się
utrzyma, czy też nie. Gdy zaczynają
rozumieć, że byli w błędzie często jest już
za późno. Tym większa więc zasługa władz
samorządowych gminy Mszczonów, że nie
tylko w porę zaczęły wspierać starania
powiatu o ratowanie żyrardowskiego
szpitala, ale również wspomagają lokalne
ośrodki zdrowia w Mszczonowie i
Osuchowie. Mszczonowska przychodnia
jest już wyremontowana i działa sprawnie.
Natomiast przychodnia osuchowska
dopiero czeka na przeprowadzenie prac
modernizacyjnych. Miały się one odbyć do
2008 roku, ale z racji wstrzymania dotacji
unijnych zostaną wykonane w
późniejszym terminie. Odpowiednie
wnioski zostały już jednak złożone i z
pewnością modernizacja zostanie
wykonana- zapewnia burmistrz Grzegorz
Kurek. W centrum Osuchowa znajduje sie
jednak coś co z pewnością można nazwać
„strzałem w medyczną dziesiątkę”. Dzięki
zabiegom samorządu i jego współpracy z
KRUS-em powstał tam i działa punkt
rehabilitacyjny. Dzięki niemu mieszkańcy
gminy Mszczonów, gdy dotknie ich
kontuzja lub potrzebują bardziej
skomplikowanej i długotrwałej pomocy z
racji niepełnosprawności są w porównaniu
ze swoimi sąsiadami z innych gmin w
nieporównanie lepszej sytuacji. W
Osuchowie nie ma problemów z
przyjęciem na rehabilitację. Wszystkie
zabiegi są wykonywane w dwóch dużych
pomieszczeniach, w których przechodzi
się wygodnie i bez straty czasu od jednego
stanowiska rehabilitacyjnego do drugiego.
Punkt obsługuje trójka wysoko
wykwalifikowanych specjalistów, którzy jak twierdzą ich byli pacjenci- potrafią nie
tylko pomóc odzyskać
sprawność fizyczną, ale
równie skutecznie wspierają
chorych na duchu.
Niejednokrotnie zwykły
uśmiech, czy słowo otuchy
wypowiedziane w
odpowiednim momencie
więcej znaczy niż seria
specjalistycznych zabiegów.
Wszyscy leczeni są
dokładnie informowani na
czym polegają ich problemy i
jakim działaniom
rehabilitacyjnym będą
poddani. Taka wiedza jest
niezmiernie ważna, aby w
pełni współpracować z
Częśc wyposażenia osuchowskiego punktu rehabilitacyjnego rehabilitantem i wspomagać
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
Budynek, w którym mieści sie punkt rehabilitacyjny
jego wysiłki, a nie niweczyć je
nieodpowiedzialnym zachowaniem
polegającym na zbytnim obciążaniu
chorego organizmu. Punkt w Osuchowie
oferuje leczenie w zakresie: masażu,
kinezyterapii i fizykoterapii. Prowadzi się
w nim: rehabilitację neurologiczną,
rehabilitację po urazach, a także
rehabilitację dzieci z zaburzeniami
narządów ruchu i wadami postawy. Oprócz
tego leczone są zespoły bólowe kręgosłupa
i likwidowane ograniczenia w zakresie
ruchu w stawach. W ramach fizykoterapii
wykonywane są następujące zabiegi:
lampa SOLLUX, laser, magnetronik,
galwanizacja, jonoforeza, ultradźwięki,
prądy interferencyjne, prądy impulsowe,
prądy Kotz`a, prądy TRABERTA, prądy
diadynamiczne i tonoliza. Mieszkańcy
gminy Mszczonów korzystają z punktu
nieodpłatnie. Na podobnych zasadach
mogą się w nim leczyć rolnicy
ubezpieczeni i skierowani przez KRUS.
Od wszystkich pacjentów wymagane jest
skierowanie lekarskie. Zapisy odbywają
się od poniedziałku do piątku w godzinach
14.00 - 17.30. Punkt mieści się w budynku
dawnego urzędu gminy, w samym centrum
Osuchowa, przy ulicy Piekarskiej 2.
pio
str. 7
Z
Ż Y C I A
Spotkanie mieszkańców z samorządowcami - Osuchów 2.12.2008
Chcą i nie chcą nowych dróg
Spotkanie mieszkańców
Osuchowa i okolicznych
miejscowości z radnymi oraz
burmistrzem odbyło się w
miejscowym Zespole Szkół w dniu 2
grudnia. Uczestniczyło w nim 25 osób,
a wśród nich dyrektor szkoły Elżbieta
Sajak. Na początku spotkania pani
dyrektor wraz z radnym Markiem
Zientkiem, jako gospodarze powitali
wszystkich przybyłych. Później głos
zabrał burmistrz Józef Grzegorz
Kurek, który przedstawił zebranym
plany rozwoju gminy na najbliższe
lata. W swoim wystąpieniu tłumaczył,
że przez ostatnie miesiące wszystkie
wydziały Urzędu Miejskiego
pracowały nad przygotowaniem
szeregu wniosków o dotacje unijne,
aby nie stracić szans na pozyskanie
środków pomocowych. Ich uzyskanie
będzie możliwe właściwie jedynie do
roku 2013. Później Unia nie
przewiduje już przeznaczać dla
naszego kraju tak pokaźnych sum.
Burmistrz Kurek przekonywał
mieszkańców, aby pozwolili mu na
przyjęcie takiej kolejności
realizowania inwestycji, która pozwoli
mu pozyskać możliwie jak najwięcej
euro-dotacji. Teraz jest czas - mówiłna to, aby posiadane środki budżetowe
przeznaczać na wkład własny do
przedsięwzięć, które można zasilić
funduszami z zewnątrz. Wszystkie
str. 8
inne przedsięwzięcia, na które nie
będzie pieniędzy zewnętrznych
musimy odsunąć w czasie.
Mieszkańcy Osuchowa
wyrazili zrozumienie dla zaistniałej
sytuacji, ale zgodnie z przyjętą
wcześniej konwencją spotkania i tak
zgłaszali zapotrzebowanie na
miejscowe inwestycje, które ich
zdaniem powinny zostać wykonane w
miarę nieodległych terminach. Nie
było zaskoczeniem, że zależy im
głównie na poprawie sieci drogowej,
która na terenach wiejskich decyduje o
tym, czy dana miejscowość rozwija
się, czy też powoli traci na znaczeniu.
Wyjątkowo aktywne były osoby
mieszkające wzdłuż drogi LutkówkaLutkówka Kolonia. Odcinek ten od
długiego już czasu nie może zostać
utwardzony, gdyż nie wszyscy
mieszkańcy wyrażają zgodę na
oddanie nieodpłatnie części swoich
działek na poszerzenie drogi. Temat
tego odcinka - wraca co roku. Stał się
on też powodem poważnego konfliktu
mieszkańców Lutkówki Kolonia.
Podobnie wygląda sprawa ulicy
Strażackiej w Osuchowie. W obu tych
przypadkach burmistrz tłumaczył, że
ma związane ręce bo zgodnie z
prawem nie może inwestować
pieniędzy gminnych na terenach, które
do gminy nie należą. Część z osób
próbowała się usprawiedliwiać, że
G M I N Y
brak zgody nie wynika z ich złej woli,
ale z tego, że nie mają uregulowanego
stan prawnego zajmowanych działek.
Samorządowcy wytłumaczyli im
jednak, że wystarczy notarialnie
poświadczone zobowiązanie
wszystkich dziedziczących o tym, że
po uregulowaniu spraw spadkowych
odpowiedni teren zostanie gminie
przekazany. Takie rozwiązanie
umożliwi gminie przystąpienie do
budowy zgodnie z prawem, a
mieszkańcom da czas, bez
jednoczesnego konfliktowania się z
sąsiadami, na przeprowadzenie spraw
spadkowych. Nie najlepiej w okolicy
Osuchowa wyglądają także drogi
powiatowe. Chlubnym wyjątkiem jest
tu zrealizowany we wrześniu odcinek
Osuchów - Strzyże. Burmistrz
wyjaśnił, że na drogach powiatowych
planowane są dalsze inwestycje i to
również przy wykorzystaniu dotacji,
ale tym razem nie z UE, ale z
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Gmina zamierza nawet
obok powiatu partycypować w
kosztach budowy „schetynówek”,
czyli tych odcinków, które budowane
będą przy 50% wsparciu ze strony
MSWiA. Mieszkańcy Osuchowa są
dumni z obecnego wyglądu swojej
miejscowości, która po
zmodernizowaniu centrum
niewątpliwie wiele zyskała. Składali
jednak zastrzeżenia co do
nienajlepszego oświetlenia wsi.
Okazuje się jednak, że wszystkie słupy
są już zaopatrzone w lampy i jedyne co
mógł obiecać burmistrz to wymianę
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
Z
Ż Y C I A
żarówek w istniejących
oprawach na mocniejsze
oraz tam gdzie to jest
możliwe wydłużenie
metalowych ramion, na
których mocowane są lampy,
tak aby lepiej oświetlały one
pobliskie drogi.
Samorządowcy musieli się
w y t ł u m a c z y ć z
niezrealizowanej do tej pory
modernizacji przychodni. Ta
jednak nadal czeka na
przyznanie środków
unijnych. W tym roku
przyznawanie dotacji w
Polsce zostało niemalże
całkowicie wstrzymane, co
opóźniło lub całkowicie
uniemożliwiło realizację
wielu inwestycji.
Osuchowianie złożyli
ponadto swoje uwagi co do
podnoszenia cen za zbiórkę
śmieci i dopytywali, czy
gmina ma nadal szansę na
powrót do projektu budowy
zakładu utylizacji.
Stwierdzili, że dalsze
podnoszenie cen (kolejna
podwyżka o 35% planowana
jest od nowego roku) sprawi,
iż ludzie będą sobie radzić ze
śmieciami porzucając je w
lesie lub spalając w
domowych piecach.
Wskazali też, że sprawa
spalarni nie powinna być
całkowicie zarzucona, gdyż z
posiadanych przez nich
informacji Biała Rawska
przeznaczyła już grunty pod
taką inwestycję i wtedy to
ona będzie dyktować nam
ceny, a nie odwrotnie. Tym
wszystkim, którzy natomiast
dopytywali się o to co mają
zrobić z eternitem zdjętym z
dachów burmistrz doradzał,
aby póki co ofoliowali go
tak, aby uniemożliwić
pylenie i poczekali na
rozstrzygnięcie sprawy
wskazania odpowiedniej
kwatery pod składowanie
tego materiału.
/pio/
G M I N Y
Spotkania w Piekarach,
Bobrowcach i Lutkówce
Na przełomie listopada i grudnia
odbyły się w gminie Mszczonów spotkania
mieszkańców z radnymi i burmistrzem. Trzy
ostatnie z cyklu spotkań miały miejsce w:
Piekarach, Lutkówce i Bobrowcach.
Uczestniczyli w nich radni z terenów
wiejskich: Mariusz Wieszcycki, Jerzy
Siniarski, Andrzej Osiński oraz Marek
Zientek. Na każdym pojawiał się także
dzielnicowy gminy Mszczonów Piotr
Zarębski. Ponadto w Bobrowcach na
spotkanie przyszła dyrektor miejscowej
szkoły Urszula Gowin, natomiast w
Lutkówce na sali nie zabrakło proboszcza
Zbigniewa Chmielewskiego. Regułą było, że
przed rozpoczęciem dyskusji wszystkich
zebranych witał zawsze miejscowy radny, a
następnie głos był przekazywany
przedstawicielce PZU, która zaznajamiała
mieszkańców ze szczegółami
obowiązkowego ubezpieczenia rolniczego.
Następnie burmistrz wspólnie z radnymi
przedstawiali przybyłym wyniki ostatnich
dwóch lat działalności samorządu i
tłumaczyli, jakie plany inwestycyjne ma
gmina wobec danego terenu. Burmistrz
Kurek tłumaczył, że kolejność wykonywania
poszczególnych przedsięwzięć będzie
uzależniona od tego, czy uda się na nie
pozyskać środki unijne. Jak wynikało z jego
wystąpienia przez najbliższe lata samorząd
będzie starał się w miarę możliwości
pozyskać jak najwięcej środków
pomocowych. Wiąże się z tym wprowadzenie
szczególnego reżimu budżetowego, gdyż na
każdy dofinansowany projekt potrzebne będą
natychmiast pieniądze na tzw. wkład własny.
Pieniądze unijne w tak dużym stopniu jak
obecnie będzie można pozyskiwać jedynie do
2013 roku i stąd wyjątkowe starania
samorządowców, aby nie stracić szansy na
dokonanie cywilizacyjnego skoku, jaki
można dzięki nim wykonać. Mieszkańcy nie
wyrazili sprzeciwu przeciwko tak
prowadzonej polityce gminy. Co więcej
wyrazili akceptację dla podejmowanych
działań. Szczególnie ucieszyła ich szansa na
pozyskanie dofinansowania na
skanalizowanie terenów wiejskich oraz na
budowę i modernizację tak potrzebnych dróg.
Część nowych ciągów komunikacyjnych - jak
wyjaśniali radni- ma powstać w ramach
programu Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Tzw.
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
„schetynówki” objąć mają sieć dróg
powiatowych. Uczestnicy spotkań
dopominali się także o to, aby regularnie były
wycinane zakrzaczenia zasłaniające
widoczność wzdłuż jezdni. Dopytywali się
także co z budową nowych odcinków, które
powinny zastąpić istniejące jeszcze w kilku
miejscach drogi gruntowe. Burmistrz
wyjaśniał, że warunkiem przystąpienia do
budowy takiej nowej jezdni jest to, aby każdy
z mieszkańców mających przy niej działkę
przekazał kilka metrów na poszerzenie pasa
drogowego. W sumie powinien on mieć min.
około 10 metrów. Wtedy dopiero można
budować zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Niestety nie wszyscy rozumieją
te wymogi i dla zachowania paru metrów
ziemi blokują inwestycje potrzebne całym
wsiom. Niejednokrotnie na tym tle dochodzi
do sąsiedzkich konfliktów, które ciągną się
latami. Podobnie jak drogami mieszkańcy są
zainteresowani również rozbudową sieci
wodociągowej. Wciąż napływają także nowe
prośby o zakładanie nowych punktów
oświetlenia ulicznego. Uczestnicy spotkań
dopytywali się również, gdzie można zdawać
usuwany z dachów eternit. Niestety sprawy
eternitu oraz wciąż drożejących śmieci będzie
można rozwiązać dopiero wtedy, gdy uda się
przekonać większość mieszkańców gminy do
budowy składowiska wyrobów azbestowych
w wyrobiskach Keramzytu oraz do powstania
zakładu utylizacji odpadów. Gorącym
tematem wszystkich trzech spotkań okazał się
też odciągający się remont osuchowskiej
przychodni zdrowia. Prace modernizacyjne
powinny zakończyć się zgodnie z planem w
2008 roku, ale niestety z racji wstrzymania
dofinansowania unijnego wciąż nie zostały
jeszcze zrealizowane. Mieszkańcy
dopominali się ponadto, aby w Gminnym
Centrum Informacji organizować kursy
zawodowe, w których rolnicy mogliby
zdobyć dodatkowe uprawnienia, jakie w
przyszłości pozwoliłby im na dokonanie
ewentualnego przekwalifikowania się. Ich
zdaniem szczególnie pożądane byłyby kursy
na wózki widłowe oraz specjalistyczne prawa
jazdy. W Bobrowcach podjęto temat
urządzenia centrum wsi, któremu - zdaniem
zgłaszających sprawę mieszkańców przydałaby się gruntowna przebudowa. W
podobnym kontekście w Piekarach
rozmawiano na temat zadbania o stawy, jakie
str. 9
Z
Ż Y C I A
G M I N Y
Bobrowce
Lutkówka
znajdują się w sąsiedztwie drogi
powiatowej i terenu szkolnego. Problem
z nimi polega jednak na tym, że
formalnie nie są one własnością gminy,
ale wciąż nieistniejącej już rady
gromadzkiej. Brak aktu własności
uniemożliwia samorządowi
uporządkowanie ich i tym samym wciąż
panuje „stawowy-pat”. Osoby
mieszkające na terenach wiejskich są też
zainteresowane rozbudową terenów
sportowo -rekreacyjnych w swoich
miejscowościach. Ich zdaniem mogłyby
one służyć nie tylko uczniom lokalnych
szkół, ale także dorosłym, którzy na nich
relaksować się po ciężkiej pracy.
Ostatnim, ale wcale nie mniej ważnym
zagadnieniem omawianym na
spotkaniach była sprawa uruchomienia
przy szkołach klas przedszkolnych.
Burmistrz tłumaczył żartując
jednocześnie, że sprawa ta jest dość
skomplikowana, gdyż gmina może
pozyskać na ten cel dotacje, ale musi
jednocześnie zapewnić obłożenie dla
tych klas przez całe pięć lat. Szkoły pod
względem wyposażenia na pewno
zostaną przygotowane do tego zadania,
ale kwestia zadbania o przyszłych
przedszkolaków - to już sprawa
pozostająca w wyłącznej gestii
mieszkańców.
Na zakończenie spotkania w
Piekarach, jego uczestnicy podziękowali
samorządowcom za zaangażowanie w
pracę na rzecz unowocześniania terenów
wiejskich, a delegacja wsi wręczyła
burmistrzowi bukiet kwiatów.
M.L.
Piekary
str. 10
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
Z
Ż Y C I A
G M I N Y
Ustalono program
działania na bieżący rok
W poniedziałek 12 stycznia
odbyło się pierwsze w tym roku
posiedzenie Komisji Kultury,
Sportu i Opieki Społecznej.
Wzięli w nim udział: Ryszard
Stusiński, Jadwiga Laskowska,
Krzysztof Gołyński, Krzysztof
Krawczyk, Michał Szymański i
Marek Zientek. W posiedzeniu
uczestniczył także burmistrz
Józef Grzegorz Kurek.
Na początku spotkania
przewodniczący komisji
przedstawił zebranym krótkie
sprawozdanie ze spraw i
problemów poruszanych na
spotkaniach komisji w ciągu
minionego roku. Głównym
jednak tematem, którym zajęli
się radni było ustalenie planu i
tematyki spotkań na rok bieżący.
Po dyskusjach i wysłuchaniu
uwag, które zgłaszali
poszczególni członkowie
komisji, jak również po
zapoznaniu się z opinią
burmistrza w tej kwestii,
powstał nowy plan pracy
radnych w komisji z podziałem
na poszczególne miesiące.
- W ciągu roku w zależności od
potrzeb będziemy oczywiście
wprowadzać niezbędne zmiany
w programie naszej pracy mówił Ryszard Stusiński,
przewodniczący komisji.
Zaplanowano także wstępnie
tematykę, która będzie
omawiana na poszczególnych
posiedzeniach. I tak już w
miesiącu lutym radni zapoznają
się z harmonogramem imprez
kulturalnych i sportowych, które
są planowane na cały rok 2009.
W marcu członkowie komisji
zajmą się oceną działalności
MOK-u za 2008 rok oraz
zapoznają się z pracą świetlicy
socjoterapeutycznej w
Mszczonowie. W kwietniu radni
ocenią działalność MOPS-u za
okres ubiegłego roku,
przewidziany jest także objazd
Z prac Komisji Rozwoju
Na pierwszym posiedzeniu w
bieżącym roku członkowie
komisji zajęli się planami
dotyczącymi imprez
plenerowych na terenie miasta i
gminy Mszczonów, zapoznali
się z projektem nadesłanym
przez urząd marszałkowski, a
także z postępem prac nad
planami węzła drogowego w
Adamowicach.
krótkie sprawozdanie
przygotowane przez Grażynę
Pływaczewską dotyczące
planów i przygotowań
związanych z corocznymi
imprezami plenerowymi na
terenie miasta i gminy
Mszczonów. Radni zgłaszali
swoje uwagi i wnioski związane
zarówno z Jarmarkiem
We wtorek 13 stycznia odbyło
się posiedzenie mszczonowskiej
Komisji Rozwoju. W zebraniu
wzięli udział radni: Marek
Zientek (przewodniczący
komisji), Łukasz Koperski,
Mirosław Wirowski, Krzysztof
Gołyński, Ryszard Stusiński,
Andrzej Osiński i Wojciech
Horbot. Na posiedzenie przybyli
także burmistrz Józef Grzegorz
Kurek, wiceburmistrz Grzegorz
Kozłowski oraz dyrektorzy
M O K - u : G r a ż y n a
Pływaczewska i Marek Baumel.
Prace w komisji rozpoczęło
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
obiektów sportowych na terenie
miasta i gminy. W miesiącu
maju komisja będzie
obradowała nad organizacją
imprez sportowych w mieście i
gminie. W czerwcu
przewidziano ocenę działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej
za 2008 rok, a także ocenę pracy
OSiR-u w ciągu minionego
roku. W sierpniu zaplanowano
ocenę działalności Gminnej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za
2008 rok. We wrześniu radni
zajmą się oceną działalności
sportu w mieście oraz ocenią
f u n k c j o n o w a n i e Te r m
Mszczonowskich. W
październiku zaś przyjdzie czas
na ocenę pracy służby zdrowia.
W listopadzie zaplanowano
wspólne posiedzenie z Komisją
Oświaty i Młodzieży na temat
uzależnień wśród młodych
ludzi. Na grudzień przewidziano
zaś podsumowanie pracy
komisji za 2009 rok i
opracowanie planu działań na
kolejny rok.
Rafał Wasilewski
Mszczonowskim, który w tym
roku ma odbyć się 6 czerwca, jak
również z odpustem w Lutówce i
dożynkami w Osuchowie. Są to
bowiem najważniejsze dla
miasta i gminy imprezy, które co
roku przyciągają wielu gości nie
tylko z terenu gminy
Mszczonów, ale również z wielu
okolicznych miast, jak
Żyrardów czy Grodzisk
Mazowiecki. Corocznie
program tych imprez jest też tak
zaplanowany, aby każdy mógł
znaleźć w nim coś dla siebie. Nie
brakuje w nim atrakcji
przygotowanych zarówno dla
dzieci, młodzieży jak i
dorosłych. Tradycją stało się też,
że punktem kulminacyjnym
jarmarku jest występ znanych i
popularnych gwiazd, jak choćby
w ubiegłym roku Urszuli, przy
której piosenkach
mszczonowianie tak świetnie się
bawili. W tym roku z pewnością
miłośnicy muzyki i spotkań z
gwiazdami na żywo także nie
będą zawiedzeni. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że
najprawdopodobniej gwiazdą
tegorocznego Jarmarku będzie
zespół Blue Cafe, w Osuchowie
wystąpić zaś mają Wawele.
Przygotowano też coś specjalnie
z myślą o miłośnikach disco
polo, nie zabraknie również
specjalnego programu dla
najmłodszych. Radni położyli
też nacisk na to, aby w części
artystycznej z krótkim
programem wystąpiły zespoły
działające w miejscowych
szkołach, gdyż na terenie gminy
str. 11
Z
Mszczonów nie brak jest
młodych talentów. Padł też
pomysł zaproszenia zespołu
regionalnego z terenu Łowicza.
Póki co szczegółowe plany
każdej z imprez są jeszcze na
etapie ustaleń.
Burmistrz Kurek przedstawił
radnym projekt opracowany
przez samorząd województwa
mazowieckiego dotyczący
powołania Mazowieckiej
G M I N Y
gospodarczego zreferowała
również członkom komisji
aktualny stan prac dotyczący
planów budowy węzła
drogowego w Adamowicach. Na
chwilę obecną powstały trzy
koncepcje dotyczące
rozwiązania tej kwestii.
Najlepszą z zaproponowanych
rozwiązań jest jednak koncepcja
z kładką dla pieszych i dwoma
rondami rozprowadzającymi
ruch. Radni po zapoznaniu się z
planami postanowili pozytywnie
opiniować ten wniosek z
zastrzeżeniem, że należy
zwrócić uwagę na jak
najmniejszą interwencję w
tereny prywatne przy
szczegółowym planowaniu
przebiegu węzła.
Rafał Wasilewski.
Obradowała Komisja Oświaty
cele oświatowe w projekcie
budżetu przedstawione przez
Grzegorza Kozłowskiego,
wiceburmistrza Mszczonowa.
Członkowie komisji zapoznali
się z informacją, iż na oświatę w
projekcie budżetu przewidziano
łącznie kwotę ponad 13,5 mln
złotych, przy wydatkach ogółem
44 mln złotych. Jeśli chodzi o
wydatki inwestycyjne to
największą pozycją w budżecie
jest 1 mln złotych z
przeznaczeniem na budowę
dwóch boisk przy szkole
podstawowej i gimnazjum w
Mszczonowie. Ma tan również
powstać plac zabaw oraz 100metrowa bieżnia. 75 tys. zł
przeznaczono na wymianę
komputerów w mszczonowskim
gimnazjum. 100 tys. zł na
modernizację budynku
przedszkola miejskiego. 33 tys.
zł na rozbudowę parkingu przy
szkole w Osuchowie. 59 tys. zł
jest zaplanowane na
dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli. 70 tys. zł
przewidziano na noclegownię w
Gąbie. 162 tys. na szkolenia
dzieci i młodzieży w piłce
nożnej, 16,7 tys. zł na szkolenia
Pierwsze posiedzenie komisji
zdominowały tematy związane z
feriami zimowymi dla dzieci i
młodzieży szkolnej oraz
programem przygotowanym na
ferie przez Mszczonowski
Ośrodek Kultury oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Poruszono
także sprawy związane z
środkami finansowymi
przeznaczonymi w tym roku na
cele oświaty w projekcie
budżetu miasta.
W czwartek 15 stycznia odbyło
się pierwsze w bieżącym roku
posiedzenie Komisji Oświaty.
Wzięli w nim udział: Jadwiga
Laskowska ( przewodnicząca ),
Renata Siwiec, Andrzej Osiński,
Andrzej Osial, Jerzy Siniarski,
Piotr Chyła i Mariusz
Wieszczycki. Na posiedzeniu
byli także obecni wiceburmistrz
Grzegorz Kozłowski, Grażyna
Pływaczewska i Marek Baumel,
dyrektorzy MOK-u, Ewa
Zielińska, kierownik ZOPO oraz
Michał Szymański, kierownik
Term.
Na początku spotkania
zdementowano nieprawdziwą
informację mówiącą, że
nauczyciele są niewłaściwie
wynagradzani za lekcje
prowadzone w zastępstwie
nieobecnego lub chorego
nauczyciela. Okazuje się, że
jest zupełnie inaczej.
- Za każdą godzinę pracy na
zastępstwie lub pracy w
godzinach nadliczbowych
nauczyciele otrzymują pełną
stawkę należną im za
prowadzenie zajęć. Nie jest
prawdą, że nauczyciele
otrzymują w takich
przypadkach niższe
str. 12
Agencji Energetycznej. Projekt
ten ma szansę na otrzymanie
dofinansowania z środków
unijnych, a dotyczy on
racjonalnego i zrównoważonego
planowania w zakresie rozwoju
nowoczesnych źródeł energii na
terenach poszczególnych gmin
będących członkami
powstającej MAE.
Małgorzata Krześniak z
wydziału rozwoju
Ż Y C I A
w y n a g ro d z e n i a poinformowała Ewa
Zielińska, kierownik ZOPO.
Następnym punktem pracy
komisji było omówienie planu
działalności MOK-u na okres
zimowej przerwy w nauce. Plan
pracy MOK-u w tym okresie
zreferowała Grażyna
Pływaczwska, dyrektor
placówki. I tak radni dowiedzieli
się, że przez cały okres trwania
ferii zimowych w ośrodku
kultury na dzieci i młodzież
czeka bardzo atrakcyjny
program wypełniony
różnorodnymi zajęciami.
Codziennie od poniedziałku do
piątku przewidziane są poranki
filmowe dla dzieci. Cyklicznie
w każdym tygodniu
zaplanowano zajęcia teatralne,
warsztaty z tańca
współczesnego, zabawy
rytmiczne dla przedszkolaków,
coś dla siebie znajdą też
miłośnicy gier komputerowych,
z pewnością nie zabraknie też
atrakcji podczas zabaw z
karaoke i warsztatów
wokalnych. Będą także
warsztaty plastyczne dla dzieci i
dorosłych. W pierwszy piątek
ferii w MOK-u odbędzie się też
przedstawienie teatralne w
wykonaniu artystów z Krakowa.
W soboty przewidziano bal
karnawałowy dla najmłodszych,
starsi zaś w pierwszą sobotę
mogą wziąć udział w
wieczornym karaoke lub w
drugą sobotę ferii w maratonie
aerobiku. Program jest więc
bardzo bogaty i każdy chętny z
pewnością wybierze w nim coś
dla siebie.
Potem program działania OsiRu na ferie „Zima w mieście”
przedstawił Michał Szymański,
kierownik Term. I tak od
poniedziałku do piątku w godz.
9.00-13.00 cena biletu na
lodowisko dla młodzieży
szkolnej z terenu miasta i gminy
Mszczonów wynosić będzie 1 zł
za godzinę za okazaniem ważnej
legitymacji szkolnej, 30 stycznia
na zakończenie akcji „zima w
mieście” odbędzie się turniej
sportowo-rekreacyjny
połączony z zabawą choinkową.
Jęsli chodzi zaś o hale sportową
to od poniedziałku do piątku w
godz. 10.00-14.00 będą
odbywać się tam zajęcia
sportowo-rekreacyjne pod
okiem instruktorów. Udział w
zajęciach jest bezpłatny za
okazaniem ważnej legitymacji
szkolnej. Na 23 stycznia
zaplanowano turniej piłki
nożnej chłopców oraz piłki
siatkowej dziewcząt.
Kolejnym punktem obrad
komisji było krótkie
sprawozdanie dotyczące
zaplanowanych wydatków na
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
Z
Ż Y C I A
dzieci i młodzieży w
lekkoatletyce, 12,4 tys. zł na
zajęcia z siatkówki, 26,2 tys. zł
na zajęcia z hokeja na trawie,
15,6 tys. zł na dofinansowanie
nauki pływania, 20 tys. zł na cele
rekreacyjne i turystyczne, 3 tys.
zł na opiekę nad dziećmi
niepełnosprawnymi. Grzegorz
Kozłowski zaznaczył, że we
wszystkich programach
wieloletnich przyjęto założenie,
G M I N Y
iż otrzymają one pozytywną
ocenę marszałka województwa i
dofinansowanie. Trzeba jednak
również wziąć pod uwagę
sytuację kiedy takiego
dofinansowania Mszczonów nie
otrzyma.
Burmistrz Kozłowski zaznaczył
także, że powstanie w
Mszczonowie niepublicznego
przedszkola rozwiązało trudną
sytuację w publicznym
PODZIĘKOWANIA
W imieniu własnym i pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej składam podziękowania dla
Dyrektorów i wszystkich pracowników
za pomoc w dofinansowaniu paczek
choinkowych dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, ubogich,
wielodzietnych i niepełnosprawnych.
W 2008 roku ze szczodrości sponsorów
skorzystało ponad 300 dzieci.
Z okazji Nowego Roku chciałabym
złożyć wszystkim pracownikom
serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej
pomyślności w życiu zawodowym i
osobistym. Życzę również, aby praca
przedszkolu. W nowej placówce
może bowiem z opieki i nauki
korzystać ponad 70
podopiecznych. W tej sytuacji
wystarczy przebudowa i remont
istniejącego przedszkola
miejskiego. Przy tej okazji
poruszono także kwestię tego,
aby pomyśleć o uruchomieniu
choć jednego punktu
przedszkolnego na terenach
wiejskich.
Radny Andrzej Osiński zgłosił
też potrzebę organizacji dowozu
dzieci z terenów wiejskich w
okresie ferii zimowych na
obiekty sportowe w mieście.
Pomysł ten został pozytywnie
rozpatrzony pod warunkiem, że
będą to grupy zorganizowane
wraz z opiekunem.
Rafał Wasilewski
Państwa była łatwiejsza, a w
wykonywaniu waszych obowiązków
towarzyszyła satysfakcja oraz społeczne
uznanie i szacunek.
7. S.H.U. Mszczonów
8. Stowarzyszeniu „Filos”
9. Rodzicom i dzieciom z Przedszkola
Miejskiego nr 1 w Mszczonowie
Podziękowania dla:
1. Dyrektora Adama Lange oraz
wszystkich pracowników firmy
YKK.
2. Dyrektora Mirosława Magowskiego
oraz wszystkich pracowników
firmy MONDI PACKAGING
3. Prezesa Marka Balcera oraz
wszystkich pracowników
GEOTERMII MAZOWIECKIEJ
4. Firmy LU POLSKA
5. Firmy WASA BARILLA POLAND
6. Firmy FM POLSKA
W imieniu własnym i pracowników
Kierownik MOPS Barbara Ciszewska
***
PODZIĘKOWANIA:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w
Mszczonowie dziękuje gościom Balu
Sylwestrowego za przybycie i wsparcie
finansowe okazane uczniom.
Rada Rodziców
Policja otrzymała nowe auta
Siły mszczonowskiego posterunku policji wzmocniły się o dwa
auta, które stróże prawa otrzymali dzięki wspólnemu działaniu
samorządu i firm działających na terenie gminy. Hyundai Tucson
przeznaczony zostanie na potrzeby dzielnicowych, natomiast
Renault Megane posłuży policjantom z wydziału kryminalnego.
11 grudnia 2008 roku o godzinie 11.00 przed Urzędem Miasta i
Gminy w Mszczonowie oba auta zostały przekazane
mszczonowskim policjantom. Na tę uroczystość przybyli specjalni
goście: insp. Igor Parfieniuk, Mazowiecki Komendant Wojewódzki
Policji z/s w Radomiu, jego zastępca - mł.insp. Marek Kacprzak ,
insp. Janusz Patury, Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie,
podins. Jacek Stokwisz , Komendant Komisariatu Policji w
Mszczonowie oraz jego zastępca - st.asp. Krzysztof Puszcz, a także
mł.asp. Sławomir Zieliński, dzielnicowy miasta Mszczonów.
Władze miejskie reprezentował Józef Grzegorz Kurek, burmistrz
Mszczonowa. Podczas uroczystego przekazania pojazdów obecni
byli także przedstawiciele firmy Interstone. Firma ta była jedną z
kilku współfinansujących wraz z samorządem zakup nowych aut dla
policji.
Przekazane samochody to: Hyundai Tucson oraz Renault
Megane.W kosztach zakupu Hyundai'a, które wyniosły 50 tysięcy
złotych partycypowały firmy: Interstone, Mostva, Budokrusz, PKL
Keramzyt i Knauf oraz mszczonowski samorząd, za pośrednictwem
którego auta trafiły do policjantów. Renault zostało zaś przekazane
przez firmę FM Logistic.
Rafał Wasilewski
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
str. 13
Z
Ż Y C I A
G M I N Y
KALENDARIUM ROKU 2008
STYCZEŃ
SAMORZĄDOWCY RAZEM DLA LOTNISKA
 18 stycznia odbyło się spotkanie samorządowców w
Mszczonowie dotyczące lokalizacji nowego Centralnego
Portu Lotniczego
pomiędzy Warszawą a
Łodzią. Kilka dni
wcześniej podobne
spotkanie odbyło się
w Skierniewicach. W
spotkaniu obok
burmistrza Grzegorza
Kurka wzięli udział
między innymi: poseł
Dariusz Seliga,
starosta skierniewicki
Józef Dzierzbiński,
p r e z y d e n t
Skierniewic, Leszek
T r ę b s k i ,
wiceburmistrz Rawy
Mazowieckiej
Wojciech Skoczek oraz przedstawiciele samorządu
województwa łódzkiego. Samorządowcy zgodzili się co do
jednego. Ważne, aby taka inwestycja była ulokowana właśnie
na Mazowszu. Póki co decyzja o budowie portu lotniczego
jeszcze nie zapadła, ale Mszczonów jest jedną z lokalizacji,
która ma duże szanse na ulokowanie na swoim terenie takiej
właśnie inwestycji.
FINAŁ WOŚP
 X V I F i n a ł Wi e l k i e j
Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Mszczonowie.
LUTY
14 MILIONÓW ZŁOTYCH Z
FUNDUSZY
 Mszczonowscy urzędnicy skutecznie pozyskują fundusze
unijne. Do tej pory za pieniądze z UE udało im się odmienić
wygląd szkoły, ośrodka kultury, a już niebawem będzie
można skorzystać z kąpieli w wodach geotermalnych. Dwie
pierwsze inwestycje zostały wykonane dzięki wsparciu
finansowemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
str. 14
Regionalnego. Na modernizację i przebudowę
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz przebudowę i
adaptację Szkoły Podstawowej w Mszczonowie udało się
nam pozyskać blisko 4 miliony 800 tysięcy złotych. Obie
inwestycje zaledwie w 15 procentach były sfinansowane ze
środków własnych, które wyniosły nieco ponad 900 tysięcy
złotych.
MARZEC
631-WSZA ROCZNICA MSZCZONOWA
 22 marca Mszczonów obchodził 631-wszą rocznicę
swego powstania. Nie każdy jednak wie, że data ta tak istotna
dla miasta jest jedynie symbolem,
gdyż dokładnie nie wiadomo
dzięki komu i kiedy Mszczonów
otrzymał prawa miejskie.
Przyjmuje się, że nadał mu je w
dniu 22 marca 1377 roku książę
mazowiecki Ziemowit III, lecz
tak naprawdę to tę datę nosi
jedynie pismo księcia w sprawie
zwrotu probostwu
mszczonowskiemu wsi Gzdów, w
którym po raz pierwszy o
Mszczonowie napisano jako o
mieście. W każdym razie jedno
nie ulega wątpliwości
Mszczonów jest jednym z
najstarszych miast na Zachodnim Mazowszu i może się
szczycić tym, że mimo bardzo burzliwej historii, licznych
pożarów i zniszczeń wojennych nigdy nawet na krótki okres
nie utracił praw miejskich.
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 Zakończenie projektu szkoleniowego „Edukacja i
informacja szansą zaistnienia kobiet na rynku pracy”,
zrealizowanego przez Gminne Centrum Informacji, dla
kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
Z
Ż Y C I A
G M I N Y
Mszczonowie. Pomnik ten uroczyście odsłonięto w maju
2006 roku.
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W RAMACH PROW
 Zakończenie projektu „Promocja działań Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w powiecie żyrardowskim”
zrealizowanego przez Gminne Centrum Informacji na rzecz
rolników.
MAJ
TEATR AMATORSKI ALTENERDING Z WIZYTĄ W MIEŚCIE
Uczestnicy projektu “Edukacja i informacja szansą
zaistnienia kobiet na rynku” pracy
KWIECIEŃ
 Mimo, iż przedstawienie było skierowane głównie do
dzieci, to dorośli oglądali je z równą przyjemnością.
Wszystkich zachwyciły wspaniałe umiejętności aktorskie
gości z Niemiec, jak również świetne kostiumy, maski i
scenografia. W Mszczonowskim Ośrodku Kultury odbyło się
barwne przedstawienie według powieści „Księga dżungli”
Kiplinga, przygotowane przez amatorski teatr z niemieckiego
STYPENDIA DLA MŁODYCH
 Podczas obchodów rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II
wręczono stypendia papieskie osobom utalentowanym, ale
pochodzącym z niezamożnych rodzin. Stypendia te pozwolą
im na kontynuowanie nauki i dalsze rozwijanie talentów. W
tym roku otrzymali je: Paweł Kurzepa, Sebastian Firlik i
nieobecny na uroczystości Paweł Kuran, za którego
stypendium odebrała matka. Stypendia są przyznawane przez
miasta Erding, z którym Mszczonów prowadzi wymianę
gospodarczą i kulturalną. Grupa teatralna Altenerding
złożona jest w całości z amatorów, dla których pasją jest teatr.
Łącznie w przedstawieniu oraz jego przygotowaniu brało
udział około 25 osób.
GODŁO PROMOCYJNE TERAZ POLSKA
komitet co roku. Środki na nie pochodzą z funduszy, jakie
pozostały ze zbiórki na budowę papieskiego pomnika w
 Gmina Mszczonów otrzymała
prawo do posługiwania się Godłem
Promocyjnym „Teraz Polska” przez
kolejny rok.
CZERWIEC
XII JARMARK MSZCZONOWSKI
 Otwarto długo oczekiwaną
inwestycję - baseny termalne. Wystąpili znani artyści - Michał
Milewicz i Urszula, a także lokalne zespoły skupione w
MOK-u. Mimo kapryśnej pogody Jarmark przyciągnął wielu
gości. Tegoroczny Jarmark Mszczonowski, odbywający się
28 czerwca, był połączony z otwarciem kompleksu basenów
termalnych. Dla mieszkańców był to długo oczekiwany
moment. Inwestycja ta była także bardzo ważna dla miasta,
gdyż kosztowała blisko 28 milionów złotych. Nie zawiodły
zaproszone na imprezę gwiazdy: Michał Milowicz i Urszula.
Ich występy bardzo podobały się publiczności.
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
str. 15
Z
TERMY MSZCZONÓW
 Termy w okresie letnim odwiedziło ponad 90 tysięcy osób.
Były dni , w których z obiektu korzystało ponad 2 tysiące osób
na dobę.
Ż Y C I A
G M I N Y
odszedł ksiądz
prałat Lucjan
Świderski.
Probostwo w
Mszczonowie
obejmował on w
lipcu 1983 roku.
Był to trudny czas
d
l
a
mszczonowskiej
w s p ó l n o t y
chrześcijańskiej.
P a r a f i ą t a rg a ł y
konflikty. Biskup
zdecydował posłać
w to miejsce
doświadczonego
„strażaka”, który
miał ugasić
w s z e l k i e
nieporozumienia i pozyskać zaufanie wiernych. To nie było
łatwe zadanie. Dziś Mszczonów słynie ze swojej
jednomyślności. Parafia wzorowo współpracuje z
samorządem oraz wszystkimi organizacjami i instytucjami.
Biskup dostrzegając perspektywy rozwoju miasta i panujący
tu dobry klimat dla kościoła podjął decyzję o powołaniu do
życia drugiej parafii pod wezwaniem Świętego Ojca Pio.
SIERPIEŃ
BIESIADA RODZINNA Z MSZCZONOWSKIM
OŚRODKIEM KULTURY
ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ
 Przygotowana przez MOK impreza plenerowa w parku
okazała się świetną propozycją na spędzenie niedzielnego
wieczoru dla mieszkańców miasta. Były liczne konkursy,
między innymi rzutu beretem czy przeciągania liny. Był też
występ zespołu muzycznego.Z każdą chwilą przybywało
uczestników miejskiej biesiady i park powoli zapełniał się
mieszkańcami miasta przychodzącymi tu całymi rodzinami.
 Mszczonów otrzymał
Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością „ISO
9001:2001”. Jest on ważny
do czerwca 2011 roku.
Z A K O Ń C Z E N I E
PROJEKTU W RAMACH
ZPORR/EFS
 Zakończenie projektu
„Wysokie kwalifikacje
pracowników gwarancją
ciekawej pracy” zrealizowanego przez GCI
dla osób pracujących,
chcących podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe.
LIPIEC
PROBOSZCZ LUCJAN ŚWIDERSKI ODCHODZI NA
EMERYTURĘ
 Po 25 latach pracy duszpasterskiej na zasłużoną emeryturę
str. 16
Ukoronowaniem imprezy był występ zespołu „Medard Band”
z Żyrardowa.
MSZCZONÓW FINALISTĄ KONKURSU
 Mszczonów został finalistą Konkursu „Modernizacja
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
Z
Ż Y C I A
G M I N Y
Roku 2007” za Modernizacją budynku Ratusza w
Mszczonów reprezentował burmistrz Józef Grzegorz Kurek.
Mszczonowie.
LISTOPAD
WRZESIEŃ
DRUGI ETAP OBWODNICY MA BYĆ REALIZOWANY BEZ
OPÓŹNIEŃ
 Wojewoda mazowiecki wręczył burmistrzowi
Grzegorzowi Kurkowi pozwolenie na budowę drugiej części
obwodnicy Mszczonowa. Prace ruszą na początku przyszłego
roku, zakończą się w połowie roku 2010. Właściciele, którym
nie odpowiadała proponowana stawka za wykup gruntów,
mogą dochodzić swych racji w sądzie. Przedłużające się
rozprawy nie będą jednak tamować rozpoczęcia budowy.
Mogą się toczyć równolegle z nią.
STRUNA PO RAZ SZESNASTY
 W tegorocznej strunie wzięło udział osiem solistek i dwa
zespoły. Repertuar zaprezentowany podczas przeglądu był
bardzo zróżnicowany - od popu poprzez rock aż po brzmienia
metalowe, a nawet operowe. Każdy chętny do
DOŻYNKI POWIATOWE
 Tegoroczne dożynki zorganizowane w Osuchowie miały
rangę powiatowych. Wraz z dożynkami 14 września swoje
80-te urodziny fetowała miejscowa jednostka Ochotniczej
zaprezentowania swoich umiejętności podczas przeglądu
miał za zadanie przygotować dwa utwory, których czas
prezentacji nie przekroczy 7 minut. W jury konkursu zasiedli Janusz Tylman, muzyk, przewodniczący jury, Bożena
Kapuścińska, muzyk i Krzysztof Gwiazda, śpiewak. Drugi
rok z rzędu najlepsza okazała się Dorota Michałowska z
Radziejowic.
NAGRODA GRAND INNOWATOR
Straży Pożarnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także
zawody siłowe „ATLETA”.
PAŹDZIERNIK
MSZCZONÓW LAUREATEM VII EDYCJI KONKURSU
GMINA FAIR PLAY
 Mszczonów już po raz piąty z rzędu został „Gminą Fair
Play”. W tym roku otrzymał honorowe wyróżnienie w
kategorii miasteczek i małych miast oraz Złotą Statuetkę
Gminy Fair Play. Gala, podczas której uhonorowano
wszystkich laureatów jednego z najbardziej prestiżowych
konkursów, jakie dotyczą samorządów, odbyła się 3
października w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
 Mszczonów otrzymał prestiżową nagrodę Grand
Innowator dla Najlepszego Projektu Samorządowego za
kompleks basenowy z wykorzystaniem źródeł termalnych,
czyli Termy Mszczonów. Termy znalazły się w gronie
najwyżej ocenionych przedsięwzięć samorządowych w
kategorii „ najlepszy projekt sportowo-turystyczny”. Później
jury złożone z samych samorządowców wybrało je spośród
zdobywców poszczególnych Innowatorów (zwycięzców
wszystkich kategorii), jako tę inwestycję, która zasłużyła na
nagrodę główną, czyli Grand Innowatora 2008.
MSZCZONÓW MAZOWIECKĄ GMINĄ ROKU 2008
 Mszczonów uzyskał tytuł Mazowiecka Gmina Roku.
str. 17
Z
Ż Y C I A
G M I N Y
GRUNT NA MEDAL 2008
 Mszczonów otrzymał tytuł Laureata III edycji
ogólnopolskiego konkursu "Grunt na medal 2008".
GRUDZIEŃ
MSZCZONÓW TRZECI W POLSCE
 Rok 2007 przyniósł obniżenie liczby samorządów
korzystających ze środków zagranicznych. Mszczonów
należy w tej dziedzinie do najlepszych gmin w kraju. W
rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”,
który dotyczył wydatkowania zagranicznych środków na
inwestycje gminne w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
Mszczonów uplasował się w ścisłej czołówce krajowej. W
okresie pierwszej transzy środków unijnych w latach 20042006 na inwestycje gmina Mszczonów w przeliczeniu na
jednego mieszkańca wydała kwotę 1551,91zł, co dało jej w
2007 roku trzecie miejsce w Polsce. W kategorii „małych
miast” wyprzedziły go jedynie: Jastarnia i Łęknica.
Pieniądze pozyskane w wyżej wymienionym okresie
programowania Mszczonów przeznaczył na przebudowę i
modernizację szkoły podstawowej w Mszczonowie, drogę
Piekary-Strzyże, wodociąg Zimnice-Piekary-Kowiesy,
Osuchów
odbudowę i modernizację Mszczonowskiego Ośrodka
Kultury, odbudowę i zagospodarowanie centrum wsi
Osuchów, budowę kompleksu basenów termalnych,
zagospodarowanie terenów sportowych we Wręczy oraz
programy szkoleniowe realizowane przez GCI.
Wręcza
Termy
Święta, Święta - czyli (nie)pokój Wam
Z rosnącym
zdziwieniem przeglądałem
ostatni numer Wiadomości
Mszczonowskich. Na
okładce wprawdzie
znalazłem tradycyjnie (jak
przystało na grudzień) Mikołaja, choinkę oraz
wielki napis „Święta,
Święta”, a nieco dalej nawet
„najserdeczniejsze życzenia
zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia i
pomyślności w Nowym
Roku 2009”, ale kolejne
strony pisma tzw. Przyjaciół
Mszczonowa już nic
wspólnego z Dobrą Nowiną
str. 18
na pewno nie miały. Może
przytoczę kilka cytatów:
„zagrały surmy bojowe,
pisarczykowie miejscy wraz
z burmistrzem ruszyli ławą
aby dać wstręt namolnemu
posłowi” , „ciekawe co Pan
Kaczanowski (poseł- przyp.
red.),jeśli rzucił już rękawice
(burmistrzowi- przyp. red.),
zrobi dalej…”, „ komentarz
do histerycznej i przewrotnej
reakcji burmistrza
Mszczonowa”, „folwark
zwierzęcy”, „radni
bezradni”, „radni
przypominają grupę
pracowników na zlecenie”,
„dobitnym przykładem
kuglarstwa były ostatnie
spotkania mieszkańców … z
władzami”, „naród
postawiony do kąta ma
milczeć, słuchać i cieszyć się
z decyzji podjętych przez
władze”, czy też to jakże
wyraziste - „ile radni i
burmistrz mają pogardy i
lekceważenia dla zwykłych
mieszkańców naszej
gminy”. No, nie ma to jak
porcja „prawdziwej miłości”
przed Świętami ;).
Poczytałem i od razu
poczułem, że Boże
Narodzenie Bożym
Narodzeniem, a polskie
piekiełko i tak musi
zaistnieć. Zamiast opłatka
były pretensje, że radni są
zgodni i murem za sobą
stoją. Zamiast dobrego
słowa szczucie posła na
burmistrza. No cóż, jacy
„przyjaciele” takie też
życzenia, które płyną z ich
gazety. Ktoś może zapytać,
skoro powszechnie
wiadomo, że zgoda buduje to
dlaczego u licha Przyjaciele
próbują skłócić
mszczonowskich rajców?
Dlaczego też ewidentnie
z a l e ż y
i m
n a
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
Z
Ż Y C I A
przeciwstawieniu Rady
burmistrzowi? Wystarczy
spojrzeć na nie tak znowu
odległe gminy, gdzie do
takich konfliktów dochodzi.
Tam nie ma inwestycji.
Miasta i wsie biednieją, a
inwestorzy nie są
zainteresowani lokowaniem
w takich miejscach swoich
firm. Ale pisać jest o czym!
Na sesjach ktoś komuś
naubliża. Słowem można w
takim samorządowym
garnuszku nieźle zamieszać,
a zwłaszcza wtedy gdy się
dysponuje dostępem do
jakiegoś medium. W takiej
gminie łatwiej też przejąć
r z ą d y ,
b o
skompromitowanych
waśniami radnych bez trudu
z a s t ę p u j e
s i ę
wypromowanymi w swojej
gazecie lub radiu
kandydatami obiecującymi
„powszechną szczęśliwość”.
A w takim Mszczonowie?
Nudy!!!! Na sesjach zgodnie
głosują. Nie biją się o
kolejność inwestycji. Radni
nawet do mediów nie chcą na
siebie nawzajem donosić.
Słowem „przerąbane” i to
tak od dobrych 20 lat! Tylko
budują i budują. Dobrze
przynajmniej, że się tak w tej
pasji budowania
zagalopowali, iż zaczęli
myśleć o spalarni. Tu
przynajmniej dało się
zorganizować akcję po
tytułem „chcą otruć
Mszczonów” (czy jakoś tak
podobnie). Część
mieszkańców uwierzyła i tak
dzięki temu „gazeta
Przyjaciół” ma o czym pisać
o d k i l k u n u m e r ó w.
Zamieszanie to nie w pełni
jednak satysfakcjonuje
autorów Wiadomości i
dlatego jak sądzę tak ostro
kibicują konfliktowi
burmistrza z posłem
Kaczanowskim. Odpowiedź
burmistrza na felieton posła
nazywają histeryczną i
przewrotną oraz publicznie
G M I N Y
stawiają pytanie co po takiej
odpowiedzi zrobi poseł,
skoro raz „rzucił już
rękawicę” burmistrzowi.
Czy się mylę, czy też to
kolejne „ świąteczne”
życzenie Przyjaciół o
lokalną zadymę? Pytanie
tylko, czy cały ten konflikt to
nie jakaś wymyślona
sprawa? Poseł zgłosił swoje
uwagi do burmistrza.
Burmistrz natomiast
odpowiedział mu
zachowując wszelkie zasady
dobrego wychowania, a na
koniec- z tego co pamiętam nawet podziękował mu, że
ten zwrócił uwagę, iż
zamieszanie wokół spalarni
ma związek z groźbą spadku
cen sąsiadujących z
Keramzytem działek
(głównych przeciwników tej
inwestycji), czego- jak
zaznaczył burmistrz pomimo wielokrotnego
powtarzania nie udało się
wcześniej wytłumaczyć
mieszkańcom Mszczonowa.
W numerze są też inne
życzenia, aby „świątecznie”
(czyt. z pretensjami) do
samorządu zwrócili się
również: nauczyciele i firma
EKO -TOP. Mniejsza czego
dotyczyć mają tak gorąco
pożądane następne konflikty
i mini-wojenki. Nie chcę już
nudzić Czytelników tym
„przyjacielskim
chciejstwem”. Kto jest
zainteresowany niech sam
przejrzy Wiadomości .
Dowie się tam mnóstwa
ciekawych rzeczy. Między
innymi poczyta też o tym jak
to szkodzę gminie bo, w
jednym artykule zamieniłem
„za” z „do” , a w drugim
nieopacznie zastąpiłem
określenie „okres ciepły” „okresem letnim” - przez co
nie tylko nakłamałem w
sprawie średniej liczby osób
korzystających z
mszczonowskich TERM, ale
też podprowadziłem
mieszkańcom przeszło
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
miesiąc lata. No cóż biję się
w piersi, faktycznie
nagrzeszyłem i Przyjaciele
słusznie wytknęli mi moje
błędy. Czy są jednak wśród
nas ludzie nieomylni? Taki
na przykład Pseudoekolog
(poważnie sam sobie taką
etykietkę przypiął ;)) od
„Przyjaciół Mszczonowa”
t a k ż e p o p e ł n i a b ł ę d y.
Najpierw głosi na
spotkaniach, że spalarnia,
która miała być budowana w
Mszczonowie jest
przestarzała i nieefektywna,
a w ostatnim numerze w
artykule „Znikająca
spalarnia obiekt
strategiczny” pisze, iż
„…jako rozwiązanie
alternatywne zostało
zaproponowane przejęcie i
zagospodarowanie ww.
urządzenia (czyt. spalarni)
do celów wojskowych przez
szefa obrony przed bronią
masowego rażenia w ramach
D o w ó d z t w a Wo j s k
Lądowych”. No, to albo
jedno, albo drugie! Albo ta
spalarnia to złom jakich
mało, który do niczego się
nie nadaje, albo super sprzęt,
w którym można utylizować
środki masowego rażenia i to
co zostało nimi skażone.
Qurcze, a jak wojskowi są w
takim samym błędzie jak
mszczonowski burmistrz
jeszcze rok temu? Przecież
oni są gotowi zatruć nam
całą Polskę. Wcześniej
chodziło tylko o sam
Mszczonów, więc
Przyjaciele jakoś sobie
poradzili i w porę
zablokowali inwestycję, ale
teraz jak przyjdzie
organizować referendum
ogólnopolskie i blokować
decyzje Dowództwa Wojsk
Lądowych … Rany, nie
d a d z ą r a d y. S z c z e r z e
współczuję W tym samym
n u m e r z e Wi a d o m o ś c i
ekolodzy jeszcze raz w
swoim ulubionym
spalarnianym temacie
strzelają sobie samobója.
Artykuł „Kuglowanie, czyli
d z i a ł a n i e
p o
mszczonowsku” kończy się
bowiem tak „…należy
stwierdzić, że w tym roku
Minister Środowiska […]
wstrzymał firmie (Keramzyt
-przyp. red.) koncesję na
spalanie odpadów
niebezpiecznych.” Skoro
takie właśnie odpady były
wykorzystywane przy
produkcji keramzytu to ja się
pytam dlaczego nikt w
Mszczonowie nie nosił do tej
pory maski gazowej?
Dlaczego -jeśli jest prawdą
to co pisały „Wiadomości”,
że spalarnie są zabójcze jeszcze żyjemy? Dlaczego
Keramzyt -jak na słynnym
fotomontażu publikowanym
w gazecie Przyjaciół - do tej
pory nie wyleciał w
powietrze? A może jednak
nie taki diabeł straszny i to
naukowcy zapraszani w
2007 roku na spotkania z
mieszkańcami mieli rację, a
nie redaktorzy Wiadomości
Mszczonowskich? Jeżeli
temu diabłu (czyli odpadom)
podołał piec z lat
pięćdziesiątych to być może
prawdziwa spalarnia z 2001
roku faktycznie
odprowadzałaby do
atmosfery jedynie parę
wodną? Pytania same cisną
się na usta. A najbardziej
nurtuje mnie to jedno, skoro
już tak skutecznie udało się
„Przyjaciołom od
ekologów” lub „ekologom
od Przyjaciół” (jak kto woli)
wystraszyć mieszkańców
Mszczonowa wymyśloną
szkodliwością spalarni to
dlaczego w najnowszym
numerze sami niweczą swoje
wcześniejsze wysiłki i dla
odmiany na siłę próbują
udowadniać, że jednak ta
spalarnia to wcale nie był
taki zły pomysł?
Marcin Letkiewicz
str. 19
Z
Ż Y C I A
G M I N Y
Samorząd to nie tylko podnoszenie rąk
Z Łukaszem Koperskim - przewodniczącym Rady Miasta w Mszczonowie rozmawia Tadeusz Sułek
- Panie przewodniczący
ostatnio w Mszczonowie jest
głośno o tym, że nie zgodził się
pan na rozmowę z jednym z
lokalnych pism.
- Proszę nie wprowadzać
czytelników w błąd. To nie jest
tak, że nie zgodziłem się na
rozmowę, ja po prostu z
przyczyn obiektywny nie
udzieliłem tego wywiadu.
Rzeczywiście taka sytuacja
miała miejsce latem. Zwrócono
się do mnie o udzielenie
wywiadu tuż przed wyjazdem
d o J e r o z o l i m y, g d z i e
pojechaliśmy z małżonką wraz
z grupą salezjańską z
Żyrardowa. Przygotowania do
wyjazdu oraz sprawy
zawodowe nie pozwoliły mi na
znalezienie czasu na takie
spotkanie. Pytania skierowane
do mnie poznałem po ich
opublikowaniu. Wtedy
odczułem ulgę, gdyż
doszedłem do wniosku, że one
powinny być skierowane nie do
przewodniczącego samorządu,
ale do burmistrza miasta.
Przewodniczący nie może
wchodzić w kompetencje
burmistrza i urzędników, aby
podejmować tematy i
zagadnienia za które oni
odpowiadają. Mogłem tylko
odpowiedzieć na pytanie
dotyczące mojego
kandydowania do samorządu.
Zawsze jestem do dyspozycji
swoich wyborców.
- Przejdźmy do kwestii
samorządowych. Wyrażana
jest opinia, że radni są do
podnoszenia rąk, a decyzje
zapadają gdzie indziej. Jak to
skomentuje przewodniczący
Rady Miasta Mszczonowa?
- Pewnie tę opinie głoszą osoby
nie mające pojęcia o
podstawowych zasadach
funkcjonowania samorządu.
Na szczeblach wszystkich
organów wybieralnych tak
dzieje się, że decyzje są
wypracowywane podczas
długiego procesu związanego z
debatami, analizami, a także
sporami. Tak też jest w naszym
str. 20
samorządzie. Sesje są
organizowane najczęściej raz w
miesiącu, ale w tym czasie nad
powstawaniem określonych
uchwał radni pracują w
komisjach, gdzie są tworzone,
może nie ostateczne, ale już
konkretne zapisy.
Siedmioosobowe komisje
wypracowując określone
uchwały mają do dyspozycji
burmistrza lub jego zastępcę,
kierowników wydziału oraz
dyrektorów jednostek
organizacyjnych urzędu.
Czasami w posiedzeniu takiej
komisji uczestniczy ponad 20
osób. Bywa, że podczas tych
spotkań odbywa się ,,burza
mózgów” - czyli dany temat
jest rozważany dogłębnie i
rzeczowo, a niekiedy sytuacja
staje się napięta. Proszę
pamiętać, że nasi radni
reprezentują różne grupy
społeczne - mieszkańców
bokowisk, sferę rzemieślniczą,
rolników i sadowników.
Zapraszam pana redaktora na
takie spotkania.
Tylko do takich działań nie
ogranicza się praca radnego.
On ściśle współpracuje ze
społeczeństwem, rozmawia z
ludźmi, przyjmuje od nich
wnioski i to, co dzieje się w
poszczególnych środowiskach,
przenosi na forum rady. Być
może podczas obrad Rady
Miasta Mszczonowa wygląda
tak, że uchwały są
przyjmowane zgodnie, tylko
trzeba jeszcze wiedzieć, jak
taka zgodność była długo i
ciężko wypracowywana.
- Dziękuje za zaproszenie.
Chętnie przyjrzę się pracy
radnych podczas posiedzeń
komisji. Jeśli dobrze
pamiętam, to minęło 14 lat 3,5 kadencji - pana
,,przygody” z samorządem.
Proszę w skrócie powiedzieć o
tym okresie.
- Zawsze byłem aktywny,
należałem do harcerstwa,
śpiewałem w chórze
kościelnym i udzielałem się
wielu środowiskach. Moja
przygoda z samorządem
rozpoczęła się od tego, że
wspólnie z kolegami
reaktywowaliśmy Cech
Rzemiosł Różnych w
Mszczonowie. Był to rok 1990.
Cztery lata później
kandydowałem do samorządu z
Komitetu Wyborczego Forum
Rzemieślnicze. Zostałem
radnym i powierzono mi rolę
wiceprzewodniczącego rady.
Po śmierci mojego
nieodżałowanego przyjaciela
J e r z e g o Ry b i ń s k i e g o ó w c z e s n e g o
przewodniczącego naszego
samorządu, w maju 2006 roku
zdecydowano, że to ja będę
kierował pracami rady. Tę rolę
od 12 lat pełnię dalej.
- Jak układa się współpraca
przewodniczącego i radnych z
burmistrzem i zespołem ludzi
realizujących uchwały
samorządowe?
- Pozwolę sobie przypomnieć,
że burmistrz Józef Grzegorz
Kurek został wybrany na tę
funkcję będąc desygnowanym
przez Komitet Wyborczy
Forum Samorządowe. W
samorządzie jest 12 radnych,
którzy pochodzą z tego
komitetu i tak burmistrz, jak i
radni mają obowiązek
realizowania programu
wyborczego naszego forum.
P r z e d w y b o r a m i
przedstawiliśmy go
społeczeństwu i został on
z a a k c e p t o w a n y. To m y
będziemy oceniani za
realizację jego zapisów. Proszę
nie uważać, że wszystko
przebiega tak łagodnie i
pięknie. Toczymy dyskusje bywa, że i spory o to, jak
znaleźć najlepsze rozwiązania
o k r e ś l o n y c h p r o b l e m ó w.
Najważniejsze jest to, że
zawsze w krótszym, czy
dłuższym okresie jest
wypracowywany consensus i
zgodnie realizujemy swoje
założenia. To jest jedno ze
źródeł sukcesów, jak odnosimy
w sferze samorządowej,
gospodarczej i społecznej.
- Nie wszyscy mieszkańcy
odbierają to wszystko w
kategoriach sukcesu?
- W tym miejscu przytoczę
powiedzenie ,,Cudze
chwalicie, swojego nie znacie”.
Jeżdżę dużo po kraju i bywam
w wielu miejscach, również i
zagranicą. Z przyjemnością
odnotowuję, że Mszczonów liczący 6,5 tysięcy
mieszkańców - jest znany. O
czymś to świadczy. Przez ludzi
z zewnątrz jesteśmy
postrzegani jako prężnie i
dynamicznie rozwijające się
miasto i gmina. Nie ulega
wątpliwości, że w minionych
latach nasz region zmienił się.
Przypomnę, że powstała
dzielnica przemysłowa, gdzie
kilka tysięcy ludzi znalazło
pracę, nasze szkoły mają
bardzo dobrą bazę techniczną,
zadbaliśmy o zaplecze dla
sportu i kultury, rozsławiają nas
Mszczonowskie Termy, a
wybudowanie ratusza
rozpoczęło proces
p o r z ą d k o w a n i a
architektonicznego miasta.
Długo można byłoby jeszcze
mówić o tym, co się udało w
ciągu tych niewielu lat.
- Dziękuje panie
przewodniczący.
(Życie Żyrardowa)
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
Z
Ż Y C I A
G M I N Y
Krótko o sprawach gminnych
Tekst i foto: Anna Michalska
Okradali mieszkańców Mszczonowa i Radziejowic.
Wpadli w ręce policji.
Gang małoletnich przestępców rozbili policjanci z
Radziejowic. Pięcioosobowa grupa ma na swoim koncie
blisko dwadzieścia przestępstw, sprawa jest jednak
rozwojowa. Okradali posesje mieszkańców Mszczonowa i
Radziejowic. Zatrzymani przez policję to Mateusz G.,
Patryk F., 19 letni Kamil B., 17 letni Jan B. i 19- letni Emil
K.. Na razie przyznali się do 17 przestępstw. - Policja cały
czas sprawdza kolejne sygnały- mówi rzecznik Komendy
Powiatowej Policji w Żyrardowie Edyta Marczewska. Zatrzymani sprawcy przyznali się do wszystkich
stawianych im zarzutów- mówi Bogusław Piątek szef
Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie. Sprawcy okradali
domki letniskowe, kontenery, barakowozy i garaże. Policja
ustaliła, że to właśnie oni z 11 na 13 listopada w Budach
Mszczonowskich wybili szybę w oknie garażu, dostali się
do środka i ukradli poloneza. 17 listopada policjanci z
Radziejowic znaleźli auto w Adamowie. Samochód był
zdewastowany. Wjechali nim w drzewo, później skakali po
nim , na koniec zostawili go w lesie. To oni okradli też
znanego artystę Pana Japę. Weszli do jego domku
letniskowego w Kaczkowie, wynieśli z niego odtwarzacz
DVD i inne przedmioty. Za popełnione przez nich
przestępstwa grozi im od roku do dziesięciu lat pozbawienia
wolności. Będą pod nadzorem kuratora. Policja wnioskuje,
by w stosunku do pełnoletnich sprawców zastosować dozór
policyjny. Nieletni staną przed sądem ds. rodzinnych i
nieletnich.
Potrzebny remont
Kiedy ruszy remont Osuchowskiej przychodni zdrowia?
Takie pytanie na sesji miejskiego samorządu zadał ostatnio
dr Michał Sutkowski. Przychodnia zdrowia w Osuchowie
wymaga dostosowania dla ministerialnych zaleceń. Stary
Dr Michał Sutkowski chce remontu przychodni w Osuchowie
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
budynek musi zostać generalnie zmodernizowany.
Samorząd ma na to czas do 2012 roku. Jednak w
pierwotnych zapisach była mowa o końcu 2008 roku. Na
szczęście termin został wydłużony. Wniosek o dotację tej
inwestycji ze środków unijnych został już złożony. W
przyszłym roku ma się pojawić oficjalna odpowiedź. Prace
remontowe mają kosztować 800 tysięcy złotych.
Przychodnia będzie remontowana przez dwa lata. - To
niezmiernie pilna sprawa - mówi dr Michał Sutkowski. W
przychodni mają pojawić się: winda, podjazd dla
niepełnosprawnych, a nowe gabinety lekarskie mają mieć
nie mniej niż po 12 m2. Przy gabinetach specjalistycznych
między innymi ortopedycznym, czy ginekologicznym mają
się pojawić dodatkowo pomieszczenia prysznicowe.
Ruszył telefon zaufania dla młodzieży
Uruchomiony został telefon zaufania dla młodzieży. Pod
numerem 116111 dyżurują specjaliści psychologowie,
pedagodzy, konsultanci z fundacji Dzieci Niczyje.
Zapewniona jest pełna anonimowość rozmów. Z numerem
mogą połączyć się abonenci wszystkich sieci
telefonicznych. Polska jest czwartym krajem w Europie, w
którym uruchomiona została taka specjalna linia
telefoniczna.
Co ze śmieciami ze Mszczonowa i powiatu?
Pod koniec 2009 kończy się żywot składowiska odpadów w
Słabomierzu. Jego teren jest zapełniony w ponad
dziewięćdziesięciu procentach. Wójt Radziejowic Tadeusz
Kłuciński, przyznaje, że składowisko nie przysparza mu
sympatii mieszkańców Słabomierza. Wielu skarży się na zły
klimat, na nieprzyjemny zapach i złą jakość wody.
Składowisko obsługuje cały teren powiatu żyrardowskiego,
funkcjonuje już prawie od trzydziestu lat. - Śmieci się już się
tam nie mieszczą - mówi Krzysztof Zawadzki dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w
Żyrardowie. Ponadto składowisko nie spełnia unijnych
norm. Pora pomyśleć o rozwiązaniu. Ekolodzy ze
stowarzyszenia Eko Mazowsze cieszą się, że składowiska w
Słabomierzu nie będzie. Bożena Melech ze stowarzyszenia
mówi, że śmieci z tego terenu mogą pojechać chociażby na
składowisko do Ciechanowa. Zapał ekologów studzi jednak
Krzysztof Zawadzki, przywołując przepisy, które mówią, że
wyprodukowane śmieci muszą zostać zutylizowane na
terenie, z którego pochodzą. Trzeba pomyśleć o zakładzie
segregacji odpadów i zakładzie termicznego
unieszkodliwiania odpadów, twierdzi szef Wydziału
Ochrony Środowiska. Dwa lata temu pojawił się pomysł
zbudowania spalarni we Mszczonowie, jednak upadł ze
względu na protesty mieszkańców. Burmistrz Mszczonowa
Józef Grzegorz Kurek przypominając o tym jednocześnie
uprzedza, że od początku przyszłego roku wzrosną znacznie
opłaty za śmieci i z pewnością nie będzie to ostatnia
podwyżka. Co dalej? Aby spełnić unijne normy gospodarki
odpadami, samorządy muszą postawić na budowę spalarni
śmieci oraz selektywną zbiórkę i recykling odpadów nawołują specjaliści. Jeśli się tak nie stanie, Polsce grożą
kary za złamanie unijnego prawa. Kary te w skali całego
str. 21
Z
kraju mogą sięgać nawet 260 tys. euro dziennie. W 2006
roku polski rząd wprowadził Krajowy Plan Gospodarki
Odpadami , zakłada on wprowadzenie konieczności
rozwoju przedsięwzięć związanych z odzyskiem i
unieszkodliwianiem odpadów, tak aby zagwarantować
redukcję składowanych odpadów ulegających
biodegradacji. Niestety w tej dziedzinie nadal mało się robi.
Aby zapewnić szybką realizację tych celów potrzebne jest
termiczne przekształcanie odpadów. To szansa na
wywiązanie się ze zobowiązań wobec UE oraz spełnienia
wymogu składowania odpadów bez tych pochodzenia
organicznego. Stwarza to także możliwość wykorzystania
energii, tkwiącej w odpadach komunalnych. W krajach Unii
Europejskiej spalarnie są powszechne, natomiast w Polsce
ludzie ciągle się boją takich inwestycji.
Rodziny zastępcze poszukiwane, dzieci czekają na dom.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie chce
powołać grupę wspierającą rodziny zastępcze. 6 listopada
po raz pierwszy spotkały się osoby zainteresowane
projektem. Jak mówi Lidia Piwońska z PCPR-u, grupa
miałaby pomagać w rozwiązywaniu problemów, kryzysów,
pojawiających się w spokrewnionych lub nie rodzinach
zastępczych. Ciągle jednak brakuje chętnych, by podjąć się
trudu stworzenia takiej rodziny, mówi Barbara Zielińska z
poradnictwa rodzinnego żyrardowskiego PCPR. Informacja
na temat tej formy pomocy dzieciom jest również mało
dostępna. Teraz na terenie powiatu są 103 rodziny zastępcze,
w których przebywa 147 dzieci. Najskuteczniejsze jak
wynika z doświadczenia są rodziny niespokrewnione, gdzie
od postaw powstają relacje między dzieckiem, a nowym
rodzicem, mówi Iwonna Wieczorkiewicz, dyrektor PCPR.
Chętni do zakładania takich rodzin są cały czas
poszukiwani. Ci, którzy chcieliby się podjąć takiego zadania
(osba samotna lub małżeństwo) najpierw składa wniosek w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, by później
rozpocząć szkolenie metodą Pride, które trwa sześć
miesięcy (dwanaście sesji po trzy godziny). W jego trakcie
sprawdza się, czy kandydat jest w stanie sprostać funkcji,
jaką chce wziąć na siebie. Po szkoleniu, ci którzy
pozytywnie przeszli weryfikację otrzymują rekomendację
PCPR -u. Następnie rozpoczyna się oczekiwanie na
dziecko. Sytuacja dziecka skierowanego do rodziny
zastępczej musi być prawnie uregulowana, jednak rodzice
dziecka najczęściej nie są pozbawieni do niego praw. Pani
Zofia, która prowadzi rodzinę zastępczą na terenie powiatu
żyrardowskiego mówi , że to, iż wychowała czwórkę dzieci
uważa za swój największy życiowy sukces. Przyznaje, że
maluchy w rodzinie zastępczej muszą dostać więcej
czułości i cierpliwości niż biologiczne pociechy, gdyż są po
tzw. „przeżyciach”, a to odciska na nich piętno. Według niej
rodzina zastępcza jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż
placówka opiekuńcza. Każdy rodzic zastępczy dostaje
pieniądze na utrzymanie powierzonego mu dziecka. Nie
można określić średniej kwoty miesięcznej dotacji,
podkreśla Iwonna Wieczorkiewicz. Każde dziecko
rozliczane jest indywidualnie. Zależy to od jego wieku,
innych dochodów, ewentualnej niepełnosprawności.
str. 22
Ż Y C I A
G M I N Y
Podstawowa kwota wynosi 1647 złotych i to od niej
naliczane jest świadczenie. Nie zawsze też rodziny
sprawdzają się , bywa że trzeba je rozwiązać. Takich
przypadków w zeszłym roku w powiecie żyrardowskim
było pięć.
Potrzebują lekarza psychiatry
Potrzebny lekarz psychiatra dla chorych z terenu
Mszczonowa, informowała podczas listopadowej sesji
samorządu Barbara Ciszewska -kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej we Mszczonowie. Lekarz jest
niezbędny dla najcięższych przypadków, dodaje Jolanta
Wilczyńska- pracownik socjalny. Wszystko dlatego, by
chory jak też jego rodzina mogli się czuć bezpiecznie.
Dowiezienie chorego do specjalisty bywa kłopotliwe, a
niekiedy niewykonalne. Nieraz to do niego trzeba dojechać
samochodem -tłumaczy Barbara Ciszewska. Od prawie
roku interweniuje w tej sprawie w żyrardowskim szpitalu,
jednak na razie bez odzewu. Najbliższa pomoc
psychiatryczna świadczona jest właśnie na terenie szpitala
w poradni zdrowia psychicznego. Lekarze przyjmują
codziennie oprócz piątku. Kolejka jest długa. Na wizytę
trzeba czekać nawet miesiąc.
Zaproszenie
Zapraszamy na przedstawienie teatralne dla dorosłych w
dniu 9 lutego (poniedziałek) o godz. 18.00 do Miejskiego
Ośrodka Kultury.
Stowarzyszenie Teatralne Badów (Badów Górny) i Teatr Kto
(Kraków) przedstawiają spektakl wg Fernando Arrabala
„Architekt i Cesarz Asyrii”. reżyseria - Piotr Bikont
scenografia - Aleksander Janicki
muzyka - Cezary Ostrowski
występują - Przemysław Dąbrowski i Paweł Pabisiak
Spektakl został zaprezentowany m. in. w Letnim Ogrodzie
Teatralnym w Katowicach, podczas XIV Akademickich
Spotkań Teatralnych w Toruniu.
„To psychodrama rozpisana na dwie postaci, które na
scenicznym pustkowiu odgrywają role osób i zdarzenia,
tkwiące w ich pamięci. Autor sztuki, znany hiszpański
dramaturg Fernando Arrabal, prowadzi tu filozoficzny
wywód na temat teologii, polityki, kultury i literatury”
(fragment recenzji Aleksandra Czapli „Gazeta
Wyborcza”)
Bilety będzie można zakupić wcześniej w sali nr 17 w
Publicznej Szkole
Podstawowej w Mszczonowie lub przed spektaklem w
kasach MOK.
Na przedstawienie serdecznie zapraszają dzieci, rodzice i
nauczycielki klasy integracyjnej. Dochód z biletów zostanie
przekazany na pomoce dla uczniów klasy integracyjnej.
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
Z
Ż Y C I A
G M I N Y
Szlak rowerowy wzdłuż biegu rzeki Jeziorki
W piątek 9 stycznia w
Mszczonowie odbyło się
spotkanie przedstawicieli
Stowarzyszenia Gmin i
Powiatów Zlewni Rzeki
J e z i o r k i .
D o
Stowarzyszenia należą
powiaty: grójecki,
piaseczyński i żyrardowski
oraz gminy: Piaseczno,
Konstancin-Jeziorna,
Lesznowola, Góra
Kalwaria, Prażmów, Belsk
Duży, Chynów, Grójec,
Mszczonów, Pniewy i
Tarczyn.
Stowarzyszenie jest
organizacją gmin i
powiatów zlewni rzeki
Jeziorki, które powstało w
2001 roku z inicjatywy
Gminy i Powiatu
Piaseczyńskiego.
Celem jego działania jest
wspieranie działań
samorządowych na rzecz
zrównoważonego rozwoju
pojętą ochroną środowiska
obszaru zlewni rzeki
Jeziorki, gdyż
pierwszoplanowymi
zadaniami rozwoju
społeczno-gospodarczego
na terenie działania
Stowarzyszenia, a w
szczególności szeroko są:
zahamowanie degradacji
środowiska, kontynuacja
procesu oczyszczania wód
zlewni rzeki Jeziorki i
całościowe uregulowanie
gospodarki wodnościekowej na terenie
działania Stowarzyszenia.
W piątkowym spotkaniu
wzięli udział: Roman
Paweł Rutkowski z-ca
burmistrza KonstancinaJeziornej, Prezes Zarządu
Stowarzyszenia, Józef
Zalewski - burmistrz
Piaseczna, członek
zarządu, Józef Grzegorz
Kurek, burmistrz
Mszczonowa, członek
zarządu,
Jacek Stolarski, burmistrz
Grójca, członek zarządu,
Maciej Ciechomski Skarbnik Stowarzyszenia,
Agnieszka Gozdan Kierownik Biura
Współpracy Zagranicznej i
Promocji
U r z ę d u G m i n y
Konstancin-Jeziorna,
Monika Maciak - sekretarz
stowarzyszenia, Janina
Sitek, naczelnik wydziału
gospodarki gminnej w
Mszczonowie oraz Dariusz
Zych, przedstawiciel firmy
Norfist, wykonawca
projektu ścieżek
rowerowych.
N a s p o t k a n i u
burmistrzowie mogli
zapoznać się z
planowanym przebiegiem
szlaku rowerowego
wzdłuż rzeki Jeziorka
biegnącym przez tereny
gmin poszczególnych
członków stowarzyszenia.
Zebranych zapoznał z jego
p r z e b i e g i e m
przedstawiciel
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
wykonawcy projektu Dariusz Zych.
- Staraliśmy się dotrzeć
bezpośrednio do gmin,
różnych grup, zrzeszeń
rowerowych na danym
terenie i konsultować z
nimi przebieg trasy
rowerowej. Zwracaliśmy
uwagę też na to, aby
wytyczać szlaki w oparciu
o istniejące już ścieżki
rowerowe, choć ten rejon
w o j e w ó d z t w a
mazowieckiego jest dość
pusty, jeśli chodzi o takie
właśnie trasy - mówił
podczas spotkania Dariusz
Zych.
Z jego relacji wynikało, że
faza projektowa została
praktycznie zakończona, a
cały szlak będzie liczył
około 300 kilometrów. Co
40 - 50 kilometrów
wyznaczone mają być tzw.
bazy postojowe, w których
miłośnicy rowerowych
wycieczek będą mogli
zatrzymać się, aby nieco
odpocząć, posilić się,
podziwiać wspaniałe
widoki, cieszyć się z
kontaktu z przyrodą lub
z w i e d z i ć c o ś
interesującego na terenie
danej gminy. Obecnie
pozostały już szczegółowe,
indywidualne ustalenia
w y k o n a w c y z
poszczególnymi
włodarzami gmin, którzy
muszą pisemnie
zaakceptować przebieg
szlaku na podległym sobie
terenie. Do końca maja
wyznaczono ostateczny
termin na dokonanie wyżej
wymienionych konsultacji.
C z ł o n k o w i e
stowarzyszenia będą także
starać się o dofinansowanie
na ten cel z środków
unijnych.
Jeziorka (dawniej
Jeziorna lub Jeziora), w
dolnym biegu nazywana
Piaseczną i Wilanówką
jest lewym dopływem
Wisły o długości 66,3 km
i powierzchni dorzecza
975 km2 (liczone wraz z
górnym biegiem rzeki
Czarnej, włączonej do
dorzecza Jeziorki w 1973
r.). płynie z Wysoczyzny
Rawskiej przez Równinę
Warszawską do Doliny
Środkowej Wisły. Źródła
rzeki znajdują się na
wysokości 188 m n.p.m.
w pobliżu wsi Huta
Lutkowska, na południe
od Mszczonowa. Dolina
rzeki Jeziorki jest
ważnym elementem
przyrodniczym. Wraz z
dopływami tworzy
powiązanie przyrodnicze
o zasięgu regionalnym.
Rafał Wasilewski
str. 23
Z
Ż Y C I A
Rodzinna Wigilia u rzemieślników
Od wielu lat jest kontynuowana tradycja wigilijnych spotkań w
mszczonowskim środowisku rzemieślników. W przedświąteczną sobotę w
chacie góralskiej należącej do kompleksu hotelowego ,,Panorama” spotkało
się ponad sto osób - rzemieślników i członków ich rodzin. Gospodarzem
spotkania był prezes stowarzyszenia Andrzej Zieliński. Wśród gości byli burmistrz Józef Grzegorz Kurek i przewodniczący Rady Miasta
Mszczonowa Łukasz Koperski - jeden z założycieli i do niedawna starszy
cechu oraz ksiądz prałat Lucjan Świderski.
Mszczonowskie rzemiosło ma
wielowiekowe tradycje, rzemieślnicy
zawsze byli chlubą i sławą tego miasta.
Często ci ludzie konkurowali ze sobą, ale
zawsze najważniejsza była wspólnota
rzemieślnicza, przyjaźń i współdziałanie
- tak pozostało do dzisiaj. Te wartości są
realizowane w stowarzyszeniu Cech
Rzemiosł i Przedsiębiorczości - Są to
ludzie, którzy szanują się, a
mszczonowskie środowisko
rzemieślnicze jest jedną wielką rodziną.
To widać nie tylko dzisiaj przy wigilijnym
stole. Są imprezy plenerowe, zabawy
sylwestrowe, spotkania wielkanocne i
inne uroczystości. Chociaż dzisiejsza
impreza jest najważniejsza - powiedział
str. 24
Łukasz Koperski kiedy rozmawialiśmy
przed wigilijnym spotkaniem.
Na początku lat dziewięćdziesiątych,
gdy wiele cechów rzemieślniczych
przeżywało kryzysy, mszczonowska
organizacja została odbudowana po
około półwiekowym nieistnieniu. Tych
ludzi połączyła potrzeba współdziałania
i wspólnego rozwiązywania problemów.
Pierwszym liderem środowiska
rzemieślniczego był Jerzy Rybiński, po
jego śmierci funkcję tę powierzono
Łukaszowi Koperskiemu. W tym roku po rezygnacji Ł. Koperskiego - prezesem
rzemieślniczego stowarzyszenia został
Andrzej Zieliński. Jego zastępcami są:
Leon Trzciński i Zbigniew Bednarek,
sekretarzem Janusz
Michalak, skarbnikiem
Włodzimierz Grenke, a
członkami zarządu:
Małgorzata Olczak i
Mariusz Dąbrowski.
- Święta Bożego
Narodzenia mają wymiar
jak najbardziej rodzinny.
Cieszę się, że nasza
cechowa społeczność tak
licznie przybyła na to
spotkanie. W imieniu
zarządu cechu życzę
p a ń s t w u z d ro w y c h i
G M I N Y
wesołych świat i samych przyjemnych
chwil w życiu - powiedział Andrzej
Zieliński otwierając to szczególne
spotkanie. Następnie gospodarz
spotkania powitał gości, wśród których
byli: księża proboszczowie - Tadeusz
Przybylski i Sławomir Tulin,
burmistrz Józef Grzegorz Kurek,
przewodniczący Łukasz Koperski,
w i c e p r z e w o d n i c z ą c y M i ro s ł a w
Wirowski oraz radni: Piotr Chyła,
Krzysztof Gołyński i Marek Ziętek.
Był na sali honorowy starszy cechu
Wacław Domalski, prezes miejscowej
OSP Jan Legięcki i kierownik orkiestry
OSP Janusz Koziński. Szczególnie
została powitana osoba, która przybyła
na to spotkanie kilkaset kilometrów i od
początku była przywódcą duchowym
mszczonowskiego cechu i jest jego
honorowym członkiem - ksiądz prałat
Lucjan Świderski . Po krótkiej
modlitwie rozpoczęto przekazywanie
świątecznych serdeczności. Rozpoczął
je burmistrz J.G. Kurek, który życzył
cechowej wspólnocie wielu sukcesów
spokoju i zgody. - Zawsze byliśmy
razem, to pozwoliło, aby miasto
rozwijało się i rósł jego potencjał
gospodarczy i niech tak dalej się dzieje i
tego wszystkim życzę - powiedział
burmistrz miasta. - Jestem bardzo
wdzięczny kolegom, że kontynuują
działania na rzecz integracji naszego
środowiska, które przez wieki było
ostoją tego miasta. Niech te święta i
kolejny rok będą dla was wyjątkowe - to
słowa Ł. Koperskiego.
Potem przez kilka godzin przy wielkim
rodzinnym stole cechowym była
wspaniała atmosfera, której nigdzie
indziej się nie spotyka.
Tadeusz Sułek
(Życie Żyrardowa)
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
H
I
S
T
O
R
I
A
Co wydarzyło się w Mszczonowie i okolicach
na począteku pamiętnego roku 1945
16 stycznia obchodziliśmy 64 rocznicę zakończenia okupacji
hitlerowskiej w Mszczonowie. Warto pamiętać, że wojska radzieckie
z naszego miasteczka wypędziły Niemców na dzień wcześniej niż z
Warszawy. Jak wynika ze wspomień mieszkańców Mszczonowa
pamietajacych tamto wydarzenie Sowieci wkroczyli do miasta nagle,
zaskoczyli niemiecką obronę i przez to walki na ulicach miasta trwały
stosunkowo krótko. Czołgi czerwonoarmistów wjechały do miasta o
poranku. Było wtedy bardzo zimno. Mróz sięgał ponoć -20 stopni
Celsjusza. To własnie tego dnia mszczonowski kościół parafialny
stracił wieżę. Została ona strącona pociskiem z T-34, jaki stał na ulicy
Sienkiewicza. Do tej pory zdania na temat powodów tego strzalu są
wśród mieszkańców podzielone. Jedni twierdzą, że na wieży
kościelnej był niemiecki punkt obserwacyjny, inni natomiast, że
strąceniem krzyża górujacego nad miastem nowy okupant w typowy
dla siebie sposób obieścił nadejście czasów komunizmu. Jednak
niezależnie od tego wydarzenia należy stwierdzić, że mieszkańcy
oczekiwali nadejścia Armii Czerwonej. Okupacja hitlerowska
oznaczała jednoznacznie - śmierć i znisczenie. Natomiast niewiele
osób w tamtym czasie mogło przewidzieć jak wygladać będzie los
Polski po zwyciestwie ZSRR. Poniżej drukujemy fragment z
opracowania Bolesława Dolaty i Tadeusza Jurgi „Walki zbrojne na
ziemiach polskich 1939-1945 - wybrane miejsca bitew, walk i akcji
bojowych”, w którym zawarta jest informacja na temat działań
oddziałów Armii Czerwonej , które doprowadziły do zdobycia
Mszczonowa. Następnie przypominamy dwa opisy zaczerpnięte z
publikowanych już wcześniej w Merkuriuszu „Opowieściach
wojennych”. Na koniec gorąco zachęcamy do zapoznania się ze
wspomnieniami Szymona Kobylińskiego, który okres okupacji
spędził w podmszczonowskich Mściskach. Fragment z ksiażki
NONIUSZ jego autorstwa dotyczy wprawdzie nie połowy stycznia,
ale już lutego 1945 roku, jednak wspaniale oddaje klimat tamtych
czasów i powinien okazać się niezwykle interesujacy dla wszystkich,
którzy choć trochę interesują się historią Ziemi Mszczonowskiej.
***
Historię dotyczącą 25 Pułku Artylerii Pancernej - która jest dla
mszczonowian nierozerwalnie związana z 1945 rokiem- oraz
informację na temat sztandaru wyhaftowanego przez mieszkanki
Mszczonowa opublikujemy w kolejnym numerze MM.
Red.
pancernego gen. mjr. Mikołaja Wiedieniejewa, po całonocnych
walkach na przedpolach Mszczonowa 16 stycznia w godzinach
rannych szturmem zdobyła miasto.
W ciągu dnia Niemcy ześrodkowali w okolicznych lasach
znaczne siły piechoty, broni pancernej i artylerii, które usiłowały
się przerwać na zachód. Zagrodziły one drogę 37 brygadzie
piechoty zmotoryzowanej płk. M. Chotimowskiego z l korpusu
zmechanizowanego gen. lejtn. Siemiona Kriwoszeina,
działającego w drugim rzucie armii. Po krótkiej, lecz niezwykle
zaciętej walce Niemcy zostali rozbici.
Wo j e n n e o p o w i e ś c i
(fragment)
spisane na podstawie opowieści wysłuchanych od mieszkańców
Mszczonowa i okolic przez Marcina Letkiewicza.
Jak witano Rosjan
Był styczeń 1945 roku. Radzieckie czołgi wjechały do
miasta i niemalże bez oporu odbiły je z rąk niemieckich.
Hitlerowcy uciekali w popłochu. Te chwile jeszcze do niedawna
przedstawiano jako radosny moment wyzwolenia, podczas
którego mszczonowianie owacyjnie witali czerwonoarmistów.
Na temat walk, do jakich doszło wtedy w mieście także pisano
wiele. Szczególną uwagę poświęcono epizodowi
unieszkodliwienia hitlerowskiego punktu obserwacyjnego, jaki
znajdował się na kościelnej wieży. Czy tak było w
rzeczywistości? Dziś możemy o tym mówić otwarcie.
Mieszkańcy nie wiedzieli, co czeka ich ze strony „wyzwolicieli” i
wcale tłumnie nie wylegli na ulice. Bali się o swe życie i
przezornie poukrywali się w domach. W tych czasach Rosjanie
wcale nie byli postrzegani, jako sojusznicy. Postrzegano ich przez
pryzmat wojny bolszewickiej i nie tak wtedy odległych zaborów.
Wielu z mieszkańców zaprzecza też, jakoby na kościelnej wieży
czaili się Niemcy. Być może więc to wcale nie faszyści, ale krzyż
górujący nad Mszczonowem był powodem celnego strzału
Opublikowany fragment zaczerpnięto z książki Bolesława Dolaty i
Tadeusza Jurgi „Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939-1945 wybrane miejsca bitew, walk i akcji bojowych”, która ukazała się
nakładem Wydawnictwa MON w Warszawie w 1970 roku.
(fragment ze stron 269-270)
16.1.1945 r. 47 brygada pancerna gwardii płk. Mikołaja
Kopyłowa z 9 korpusu pancernego (2 armia pancerna gwardii l
Frontu Białoruskiego) wyzwoliła miasto w ramach operacji
wiślańsko-odrzańskiej.
Po przełamaniu obrony niemieckiej na Wiśle w dokonany przez
armie ogólnowojskowe wyłom uderzyły związki pancerne, które
gromiąc Niemców na kolejnych rubieżach obronnych, podążały
szybko na zachód, ku Odrze.
Ścigając nieprzyjaciela w kierunku Żyrardowa, 47 brygada
pancerna gwardii, działająca jako oddział wydzielony 9 korpusu
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
Tak wyglądała wieża mszczonowskiego kościoła do 16 stycznia
1945 roku, a tak wygląda obecnie
str. 25
H
I
S
T
O
R
I
A
sowieckiego czołgisty. Znane są przypadki, gdy pijani Rosjanie
urządzali sobie pokazy strzeleckie w zajmowanych
miejscowościach. Głośna jest historia Elbląga, który w taki
właśnie sposób stracił część swej przepięknej starówki. Wszystko
więc wskazuje na to, że strącenie mszczonowskiej, kościelnej
wieży było niczym innym jak tylko przejawem szczególnego
stosunku naszych „wyzwolicieli” do religii i miejsc jej kultu.
Zaprawdę wybrali oni iście subtelny sposób na oznajmienie
mszczonowianom nowiny o nastaniu nowej - czerwonej ery.
Różnie bywało- śmiesznie i strasznie
Ze styczniem 1945 roku wiążą się jeszcze dwie inne
mszczonowskie opowieści jedna radosna, a nawet nieco
śmieszna, zaś druga straszna- wprost przerażająca.
16 stycznia tuż przed wjechaniem do miasta radzieckich
czołgów, w jednym z domów stojących przy ulicy Grójeckiej
przebywała ciężarna kobieta. Była bliska rozwiązania. Nagle
zaczęła odczuwać bóle. W tym samym czasie w brawurowym
ataku czerwonoarmiści pojawili się na przedmieściach. Przy
domu rodzącej rozerwał się pocisk artyleryjski i w tej samej chwili
strwożona ciężarna powiła syna. To był iście „bombowy” poród.
Jedna z niewielu radosnych chwil w tej wojnie.
W tej samej części miasta około trzech dni później doszło
do makabrycznego zdarzenia. Ze strony Grójca wjechał do miasta
zbłąkany niemiecki czołg. Ścigali go Rosjanie. Przy stawie
zwanym Zdrojem faszyści skręcili z drogi i skierowali się w
kierunku Okrzeszy. Ich maszyna została jednak dogoniona.
„Sołdaci” szybko uporali się z wrogiem. Niemców po
wyciągnięciu z czołgu natychmiast rozstrzelano. Następnie
Sowieci wpadli na oryginalny pomysł jak pozbyć się ciał
hitlerowców tak aby nie trzeba było kopać mogił w zmarzniętej
styczniowej-ziemi. Poradzono sobie z „problemem” ..... przy
pomocy mszczonowskiego bruku i czołgowych, stalowych
gąsienic.
Osuchowski trunek
Ostatnia opowieść nie będzie zbyt długa z dwóch
powodów. Po pierwsze - dotyczy sprawy tak naprawdę mało
znaczącej, a po drugie - komentować jej z pewnych względów
nawet nie wypada. Opowieść ta jest związana z
podmszczonowskim Osuchowem, a konkretnie ze stojącą w tej
miejscowości gorzelnią. Obiekt ten ma przeszło sto lat i do dziś
znajduje się w nim wiele archaicznych urządzeń służących do
wytwarzania przedniej marki spirytusu. Jest on naprawdę
wyśmienitej jakości bo niedawno wódka z niego wytwarzana
zrobiła furorę w Stanach Zjednoczonych. Jej nazwy nie wspomnę,
aby nie być posądzonym o krypto reklamę. Jeśli któryś z
Czytelników już zaczyna mi zarzucać, że odbiegam od tematu,
śpieszę wyjaśnić, że nic bardziej mylnego. Spirytus osuchowski
Gorzelnia w Osuchowie...
str. 26
...i podziurawiona kadź
był bowiem tak samo dobry także w 1945 roku, a że Rosjanie
wcale nie gorsi od Amerykanów, więc sołdaci tuż po wkroczeniu
do gorzelni zechcieli go natychmiast zakosztować. Obiekt ich
pożądania znajdował się w kadzi o pojemności 1500 litrów.
Czerwonoarmistom widać bardzo się spieszyło do degustacji bo
zamiast odkręcić stosowny zawór wypalili do zbiornika
dwukrotnie z pepeszy. Czy udało się im wypić całe 1500 litrów
jednym duszkiem? Tego nie wiadomo. O tym, że historia nie
została wyssana z palca świadczą widoczne do dziś ślady po
sowieckich kulach. Te załatane otworki w gigantycznej kadzi są
obecnie traktowane jako najlepsza reklama osuchowskiego
spirytusu i ponoć bardzo spodobały się amerykańskiej,
biznesowej delegacji, która całkiem niedawno wizytowała
gorzelnię.
***
Luty 1945 roku we wspomnieniach Szymona
Kobylińskiego (który okupację spędził w dworku w
podmszczonowskich Mściskach).
A tak początek 1945 roku w okolicach Mszczonowa wspominał
Szymon Kobyliński w swojej książki „Noniusz”, która ukazała się
nakładem wydawnictwa ISKRY w Warszawie w 1986 roku.
Byt to luty '45. Armię Krajową na naszym terenie rozwiązano
przepisowo, a sprytny Kazio, sierżant, kazał mi oddać pistolet.
„O, nie! - powiadam. - Niby gdzie miałby on trafić? Żadnych
arsenałów-przechowalni czy depozytów nie zapowiadano,
weźmiesz go po prostu sobie, a ja dostałem gnata w prezencie od
wujka Tajunia na ostatnie imieniny i nawet rąbnąłem nim szkopa.
Figę z makiem! Jakeśmy szli wtedy w sierpniu, żeby zdobywać
Grodzisk, Żyrardów i Warszawę, to dostałem przydziałową piątkę
FN i zdałem od razu, kiedy rozwiązano pochód. To było
państwowe, a ten Colt jest mój, wypchaj się trocinami".
Sprawę szybko zakończyli sojusznicy. Kwaterując w
niegdysiejszym garażu, który przez całą wojnę służył (i do dziś
służy) za ogrodowy domek mieszkalny, dobrali się bezbłędnie do
schowka w bibliotece i gdym szedł przez park, usłyszałem z dala
regularne trachnięcia, dziwnie mi znajome. Tak, to byt mój Colt, o
czym później powiadomiła mnie pustka w schowku i łuski nie
opodal. Gdyby ktoś z państwa spotkał ten egzemplarz, nr 555-915
z wyrytym na kolbie znaczkiem SK, to to jest moje. W Muzeum
Wojska sprawdzałem po gablotach, niestety, nie ma. Powędrował
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
H
I
S
T
O
na Berlin, ale widocznie nie wrócił.
A propos. Lubię pewne wspomnienie z
tamtych dni. Był to chyba koniec stycznia,
bo jeszcze twarda zima trzymała pola i
drogi w grudzie, a ja szedłem prostą, pustą
szosą Mszczonów-Grójec. Od horyzontu
do horyzontu nikogo, tylko zimny wiatr.
Wtedy zobaczyłem hen, na widnokręgu,
malutki punkcik pośrodku szosy. Zbliżał
się powoli, powoli, aż nabrał
wyrazistszych kształtów jeźdźca na
koniu. Ściślej mówiąc: na koniku, na
malutkim mierzynku, kudłatym niby
kundel.
Za to żołnierz był długi jak tyka,
podwyższony dodatkowo spiczastą
futrzaną czapką, karabin uwiązany
szpagatami dyndał niedbale u ramienia,
stopy niemal szorowały po ziemi. Kiedy
się zrównał ze mną, wstrzymał podjezdka
i powiedział basem:
- Ej. pan. Do Bierlina daleko?
- Budiet - mówię mu na to - siemsot
kiłomietrow z hakom.
- Nu, niczewo - on na to. - Pojechali!
l trąciwszy szkapę piętami, ruszył
truchcikiem dalej, malał, malał, aż znikł z
oczu na przeciwległym krańcu
widnokręgu. Jestem pewien, że dojechał.
Niedługo po tym spotkaniu powiadają
mi koledzy, że się tworzy właśnie milicja,
o czym miałem tu zameldować. Dodają, iż
jest coś na kształt nieoficjalnego rozkazu,
powiedzmy: zalecenia naszych byłych
dowódców, aby w jej szeregi nie
dostawały się męty i szumowiny, jako że w
istocie (czego już nie opisywałem, acz i to
barwny kawałek narracyjny, zwłaszcza o
pewnym Wicku z Kaczkowa) bandytów i
R
I
A
rabusiów. nazywających się fałszywie w
czasie wojny ,,desantami", było sporo. Bez
wątpienia chętnie zaczęliby chadzać z
legalną bronią na wierzchu, jako władza;
trzeba ich czym prędzej ubiec.
Tak więc ze Stachem i Stefanem
zgłosiliśmy się do wójta, gdzie za całe
wyposażenie dano nam słowo „dobra
jest!" i wpisano do książki z nalepką
„Milicja Obywatelska Gminy Piekary".
„A broń? Znajdźcie sami, niby to broni
mało, co? I na rękach miejcie opaski, a na
czapkach orzełki sobie zróbcie.
Odmaszerować".
Oczywiście oni obaj wydobyli od razu
skądeś doskonałe karabiny, a ja zostałem
jak głupi bez niczego, bo przecież nawet
bez pistoletu. l oto pewnego dnia wędruję
sobie ze Mszczonowa tarczyńskim
traktem i widzę - w oszroniałej oziminie
coś błyska. Skręcam w pole, by wnet się
przekonać, że tam leży prześliczny
niklowany KBK, taki zręczny i poręczny,
cacko. Idę spokojnie, aż tu nagle pyr-pyrpyr, nadlatuje kukuruźnik -płócienny
dwupłat i, jak nic, siada akurat tuż obok
mojego, mojego karabinka. Przy czym
łamie sobie pod ogonem koniec płozy.
Wyskakują dwaj lotnicy. Jeden pyta o
kierunek ku Żyrardowowi (dwukrotnie
miałem takie spotkanie z kuku-rużnikicm
lądującym dla sprawdzenia kursu u
przechodnia), a jego towarzysz rozgląda
się po bezkresnym polu, patrzy też ze
strapieniem na kikut płozy. l wtedy musiał
zobaczyć ten KBK! Wziął od razu, dobył z
kabiny jakieś druty i przykrępował broń
jako protezę pod maszyną, po czym
najspokojniej wsiedli i wystartowali,
uwożąc taki wspaniały okaz i taką okazję...
Ktoś się wreszcie ulitował i odstąpił za
byle co grubego piechocińskiego Mausera,
który notabene potwornie iskrzył z lufy,
podobno stukniętej na końcu, a wcelować
zeń w cokolwiek było niemożliwością.
Tak naprawdę, to tylko orzełka miałem
przepięknego, bom go sam z pietyzmem
wycyzelował w puszkowej blasze. No i
służyłem czas niejaki - bez atrakcji
jakichkolwiek i wydarzeń większych niż
legitymowanie lazęgów lub odpędzanie
majster-klepków od czołgów, które szkopi
pozostawiali tu i ówdzie po drogach.
Baliśmy się, czy tam nie zostawiono min,
ale wnet daliśmy spokój, bo skoro nikt nie
wyleciał w powietrze, widocznie „min
niet". Tylko prochu artyleryjskiego w
czarnych rureczkach wziąłem zapas spory
do zabawy. Zatyka się taki makaron
zapałką z jednego końca, podpala z
drugiego i wtedy sycząc, dymiąc i
pryskając iskrami, śmierdzący patyczek
pomyka chyżo po ziemi jak odrzutowy
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
wąż.
A kiedy przyszedł wreszcie pierwszy
wielki alarm, okazał się finałem całej
sprawy. Gnaliśmy nocą na przełaj do
Piekar, gdzie już zastaliśmy tłum tych,
którzy mieli bliżej, i też nic nie wiedzieli o
celu zbiórki. Wzywano nas z pierwszej
izby budynku gminnego, gdzie po
skompletowaniu całości stanął w drzwiach
olbrzymi radziecki żołnierz z bagnetem na
broni. Wzywano po dwóch-trzech do
następnego pokoiku. Tam pytano, czy się
chce służyć dalej, ale to już będzie gdzie
indziej, w obcym rejonie, daleko stąd.
Stefan powiedział, że zostaje w milicji, a
Stach i ja, że nie. On miał tu narzeczoną, a
ja byłem akurat w trakcie zdawania - co
nieco spóźnionej, prawdę rzekłszy -małej
matury. Toteż zdaliśmy broń, opaski,
Stefanowi dałem swojego „artystycznego"
orzełka i wyszliśmy innymi drzwiami na
podwórko.
- A nie będzie to ruska milicja? dopytywał się ktoś poniewczasie. - Bo nas
przecież ten starszyna ruski pytał...
- Jaka tam ruska - mówił drugi - a bo ty
umiesz po ichniemu?
No i tak skończyła się moja służba w siłach
bezpieczeństwa.
Opublikowany fragment zaczerpnięto z
książki Szymona Kobylińskiego
„Noniusz”, która ukazała się nakładem
wydawnictwa ISKRY w Warszawie w
1986 roku. Gorąco zachęcamy
Czytelników Merkuriusza do
zapoznania się z całą książką
„Noniusz”. Warto poznać historię życia
jednego z najsławniejszych
mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej.
str. 27
K U L T U R A / S P O R T
Zuchowe biwakowanie
Ostatni weekend
p r z e d ś w i ę t a m i
mszczonowscy harcerze
poświęcili czas, aby zająć się
nowo przyjętymi do hufca
zuchami. W październiku tego
roku Hufiec Mszczonów
zwiększył swoją liczebność o
trzy gromady zuchowe, są to: 1
Radziejowicka Gromada
Zuchowa „Świerszczyki”, 2
Mszczonowska Gromada
Zuchowa „Pajace”, 33
Gromada Zuchowa „Wilcze
Łapki”. Gromady te zrzeszają
dzieci z klas 1-3 z Szkół
Podstawowych z Mszczonowa
i Radziejowic.
Zuchy z 1 RGZ
„Świerszczyki” i 2 MGZ
„Pajace”, pod opieką dh.
Eweliny Gołębiewskiej, dh.
Karoliny Milewskiej i dh
Pawła Dąbrowskiego, w
dniach 19-20 grudnia spędziły
czas na biwaku wigilijnym w
Szkole Podstawowej w
Osuchowie. W piątek
w i e c z o r e m , p o
zakwaterowaniu i ubraniu
choinki, odbyło się spotkanie
wigilijne pełne ciepła, radości i
serdeczności. Uczestnicy
biwaku chętnie dzielili się
opłatkiem życząc sobie
wszystkiego co najlepsze. Nie
zabrakło Św. Mikołaja, który
rozdawał prezenty w zamian
za wierszyk lub ładny
uśmiech. Ważnym elementem
na wigilijnym stole było
Betlejemskie Światło Pokoju,
które zostało, przywiezione
przez harcerzy do Polski po raz
18-ty pod hasłem „Nieśmy
płomień braterstwa”. Ma on
szczególne znaczenie, gdyż
staje się dla wszystkich
skautów na świecie znakiem
zjednoczenia i pokoju.
W sobotę rano zuchy
po raz pierwszy w obcym
miejscu zasmakowały
harcerskiej przygody. Ich
zadaniem było dowiedzieć się
jak najwięcej o: historii,
tradycjach i legendach
miejsca, do którego
przyjechały. Wykazały się
wtedy spostrzegawczością i
odwagą przy zdobywaniu
kolejnych informacji.
Mieszkańcy Osuchowa
chętnie rozmawiali z dziećmi i
kierowali je do miejsc, w
których można było pozyskać
ciekawostki dotyczące wsi i
jej najbliższej okolicy.
Po zwiadzie
środowiskowym młodzi
skauci pożywili się, a już po
ciszy poobiedniej czekały na
nich kolejne atrakcje. Tym
razem był to „Ślimak” zabawa, która wymagała od
uczestników m.in. wiedzy o
świętach, szybkości oraz
spostrzegawczości.
Na biwaku ciągle
było słychać śmiech i gwar.
Dzieci pełne energii nawet
podczas odpoczynku bawiły
się i śpiewały. Było to dla nich
niezwykłe wydarzenie,
podczas którego mogły poczuć
smak harcerskiej przygody,
dobrze się bawić i odkryć
magię świąt wśród zuchów i
harcerzy.
Ewelina Gołębiewska
Paweł Dąbrowski
Serdecznie zapraszamy
dzieci z klas 1-3 na
zbiórki zuchowe, które
odbywają się w co drugą
sobotę w harcówce w
Mszczonowie i w Szkole
Podstawowej w
Radziejowicach.
Kontakt do drużynowej,
Eweliny Gołębiewskiej:
663899283
MOPS zakończył projekt
Jego uczestnicy mogli
skorzystać z warsztatów
prowadzonych przez
specjalistów, a także z licznych
wyjazdów integracyjnych.
Jednym słowem warsztaty
łączyły przyjemne z
pożytecznym.
m ł o d y c h ” ,
współfinansowanego ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w
ramach sektorowego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach tego projektu w
świetlicy MOPS-u
prowadzone były bezpłatne
warsztaty dla dwóch grup
podopiecznych ośrodka.
Łącznie w projekcie
uczestniczyły 34 osoby
zagrożone wykluczeniem
społecznym. Pierwszą grupę
stanowiła młodzież w wieku od
15 do 25 lat ( 9 osób ) wraz z
rodzicami ( 8 osób ) z terenu
gminy Mszczonów. Druga
grupa to samotne matki ( 8 osób
) z dziećmi ( 9 osób ) z ośrodka
Mszczonowski Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
od 1 czerwca do 31 grudnia
2008 roku prowadził warsztaty
w ramach projektu Promocja
Integracji Społecznej - Rozwój
i upowszechnianie aktywnej
integracji „Lepsze jutro
str. 28
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
K
U
L
w Gąbie dla ofiar przemocy
rodzinnej prowadzonego przez
Stowarzyszenie „Filos”.
W ramach projektu młodzież
uczestniczyła w warsztatach
dostarczających podstawowej
wiedzy dotyczącej
współdziałania w grupie
rówieśniczej, w zajęciach z
pedagogiem, których celem
było rozwinięcie
najważniejszych umiejętności
interpersonalnych. Chętni
mogli też skorzystać z pomocy
doradcy zawodowego lub
konsultacji prawnych. Dorośli
uczestniczyli również w
T
U
R
A
wycieczkę, tym razem do
Torunia. 18 grudnia zaś odbyła
się uroczysta wigilia, na której
wręczone zostały
zaświadczenia o ukończeniu
warsztatów, świąteczne paczki
oraz drobne upominki dla
wszystkich uczestników zajęć.
Nie był to jeszcze koniec
atrakcji, gdyż 20 grudnia
podopieczni MOPS-u
odwiedzili w Warszawie
trójwymiarowe kino,
kręgielnię oraz plac zabaw dla
dzieci. Tym miłym akcentem
zakończono oficjalnie cały
projekt „Lepsze jutro
Młodych”, który kosztował
134 tysiące złotych, z czego
11,57 procenta pochodziło z
środków gminnych.
- W najbliższej przyszłości
planujemy organizację szkoleń
dla naszych podopiecznych z
zakresu obsługi kas fiskalnych,
bukieciarstwa i wizażu. Ale
póki co staramy się o
dofinansowanie na ten cel z
środków unijnych poinformowała nas Barbara
Ciszewska, kierownik
mszczonowskiego MOPS-u.
Rafał Wasilewski.
koła jest mgr Halina KubiszŚwidurska. Koordynatorkami
młodzieżowymi projektu były
uczennice klasy II Liceum
Profilowanego: Sylwia
Wierzbicka, Angelina
Zduńczyk, Beata Walczyńska i
A
n
n
a
Wieczorkiew icz.Działania
ekologiczne odbywały się w
ramach programu „Kochasz
dzieci nie pal śmieci”
realizowanego przez Fundację
Ekologiczną Arka. W ramach
tej akcji koło ekologiczne
prowadziło działania, których
celem było kształtowanie
świadomości ekologiczną
wśród uczniów szkół i
mieszkańców Mszczonowa.
Głównym ocelem akcji było
jednak to, aby uświadomić
wszystkim, że palenie śmieci w
piecach domowych to pozorna
oszczędność, w trakcie procesu
spalania powstaje bowiem
zajęciach z psychologiem.
Podczas nich ćwiczyli metody
skutecznej komunikacji
interpersonalnej z dziećmi oraz
radzenia sobie z różnymi
problemami wychowawczymi.
Poza warsztatami ze
specjalistami, które miały na
celu zwiększyć motywację,
wiarę w siebie oraz rozwinąć
swoje umiejętności odbyło się
kilka integracyjnych
wyjazdów. I tak 21 listopada
odbył się piknik dla obu grup w
Kawęczynie k/Tarczyna. W
dniu 14 grudnia 2008 roku
zorganizowano kolejną
Młodzież za ekologią
3 grudnia pomiędzy godziną
14.00 a 15.00 ulicami
Mszczonowa przemaszerował
kolorowy korowód uczniów z
miejscowego Zespołu Szkół
przy ulicy Ługowej. Nieśli oni
kolorowe transparenty z
hasłami ekologicznymi oraz
postacie zrobione z
plastikowych butelek.
Przemarsz uczestników
happeningu ulicami miasta był
najbardziej widoczną częścią
projektu, który prowadziło w
listopadzie i grudniu koło
ekologiczne w Zespole Szkół w
Mszczonowie. Opiekunem
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
str. 29
K
wiele szkodliwych dla zdrowia
substancji - wśród nich m.in.
dioksyny i furany.
Substancje te zanieczyszczają
otoczenie, wody gruntowe i
glebę. Podczas spalania
plastikowych butelek i folii
wytwarza się chlorowodór,
który w połączeniu z parą
wodną tworzy kwas solny,
który z kolei jest bezpośrednią
przyczyną kwaśnych deszczy.
- W listopadzie młodzież
prowadziła warsztaty
ekologiczne w klasach,
natomiast 3 grudnia 2008 r. w
szkole odbył się happening,
podczas którego wyświetlano
filmy na temat szkodliwości
spalania śmieci w domowych
piecach oraz wpływu wysypisk
na środowisko - powiedziała
nam Marianna Sosińska,
dyrektor mszczonowskiego
zespołu szkół.
Wigilijne spotkanie
W sobotę 13 grudnia
p o d o p i e c z n i
mszczonowskiego
Stowarzyszenia „Uśmiech
Dziecka” spotkali się na
tradycyjnym spotkaniu
świątecznym.
Najpierw dzieci obejrzały w
kinie film o tematyce
świątecznej, a później
zostały zaproszone do sali
k l u b o w e j
Mszczonowskiego Ośrodka
Kultury, gdzie czekał na nich
świątecznie udekorowany
stół pełen słodkości.
Rozpoczynając świąteczne
spotkanie Bożena
Majewska, prezes
stowarzyszenia złożyła
zebranym dzieciom i ich
o p i e k u n o m
bożonarodzeniowe
str. 30
życzenia. Następnie odbyło
się tradycyjne łamanie się
opłatkiem i wzajemne
życzenia. Potem dzieciaki
do wspólnych zabaw
ruchowych przy muzyce
zaprosili instruktorzy MOKu: Piotr Sadowski, który
pełnił rolę wodzireja i Adam
U
L
T
U
R
A
Cała ekologiczna manifestacja
wyruszyła z terenu zespołu
szkół przy ulicy Ługowej,
następnie przeszła ulicami
Maklakiewicza, Tarczyńską,
Wa r s z a w s k ą , R a w s k ą ,
Sienkiewicza, Tańskiego, by
ostatecznie wrócić na teren
s z k o ł y. C a ł y p r z e m a r s z
zabezpieczały dwa radiowozy
policyjne, jadące tuż przed i tuż
za kolorową grupą młodzieży.
Podczas pochodu przebrani
uczniowie nieśli transparenty o
treści ekologicznej oraz
postacie wykonane z
plastikowych butelek i folii.
Napotkanym przechodniom,
którzy z zaciekawieniem
przyglądali się maszerującej
ulicami grupie młodych ludzi,
rozdawano ulotki. Miały one
uświadomić mieszkańcom
miasta, jak ważną sprawą jest
segregowanie odpadów oraz
ich właściwa utylizacja.
Ceremuga, który czuwał nad
muzyką.
- Spotkania wigilijne dla
naszych podopiecznych
organizujemy corocznie.
Pierwszy raz jednak udało
nam się zrobić to w
obszernej sali MOK-u. Było
to mozliwe dzięki
ofiarodawcom, którzy
przekazywali 1 procent
swojego podatku od
dochodu na nasze
stowarzyszenie. Dzięki
temu i dzięki sponsorom,
którzy też o nas pamietają
przygotowaliśmy dzisiejszy
poczęstunek i świąteczne
podarunki dla dzieci powiedziała nam Bożena
Majewska.
Wspólne wesołe zabawy
przy muzyce spowodowały,
że czas mijał bardzo szybko,
a dziecięce twarze
rozświetlał uśmiech. Był on
tym bardziej promienisty, że
w pewnym momencie na sali
zjawił się święty Mikołaj.
Jego pojawienie się
wywołało na sali okrzyki
radości, gdyż dzieciaki nie
mogły się go wprost
doczekać. Dzieci zaprosiły
Mikołaja do wspólnej
zabawy. On zaś odwdzięczył
im się wspaniałymi
prezentami. Była to też
świetna okazja do
pamiątkowych zdjęć z
gościem z Laponii.
Rafał Wasilewski
Rafał Wasilewski
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
O
G
Ł
O
S
Z
E
N
I
A
Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Rodziców i
Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”
„Jeden procent" to jedyny podatek o
którym każdy może zdecydować, na co go
przeznaczyć. Każdy podatnik może
zdecydować, czy swój podatek
przeznaczy państwu, czy skorzysta z
możliwości przekazania go na rzecz
organizacji pożytku publicznego.
Czy zdecydowali już Państwo, na jaki cel
przeznaczycie 1% swojego podatku?
Prosimy, wesprzyjcie Stowarzyszenie
Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Uśmiech
Dziecka”. Dzięki Państwa pomocy
zrobimy jeszcze więcej.
Dlaczego przekazać 1% swojego
podatku właśnie nam?
Ř Opiekujemy się dziećmi i młodzieżą
niepełnosprawną z terenu miasta i
gminy Mszczonów.
Ř Dzieci mają zajęcia w świetlicy
terapeutycznej działającej przy szkole
podstawowej. Są to zajęcia teatralne,
taneczne, rehabilitacyjne, gry, zabawy
integracyjne, lekcje religii, wycieczki.
Ř W zajęciach świetlicy uczestniczą
dzieci niepełnosprawne i wolantariusze
- dzieci i młodzież ze szkoły
podstawowej i z gimnazjum.
Ř Dla większości dzieci świetlica to
jedyne miejsce, gdzie mogą się spotkać
z rówieśnikami.
Ř Staramy się o większe sale.
Kto może przekazać 1% podatku?
Ż podatnicy podatku dochodowego od
osób fizycznych
Ż podatnicy opodatkowani ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych
Ż podatnicy prowadzący jednoosobową
działalność gospodarczą i korzystający
z liniowej,
Ż19-procentowej stawki podatku
Podstawowe zasady przekazywania 1%
w 2008 roku
 podatnik w składanym przez siebie
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
zeznaniu podatkowym podaje
wysokość kwoty, czyli 1% podatku,
nazwę organizacji i numer jej wpisu w
Krajowym Rejestrze Sądowym
 wpłata nie może być większa niż l
procent podatku
 podatnik może przekazać odpis 1%
tylko dla jednej organizacji
 organizacja nie będzie mogła się
dowiedzieć, kto przekazuje jej l % dowie się tylko, z którego urzędu
pochodzi otrzymana kwota
 urząd skarbowy musi przekazać
wskazane pieniądze do końca lipca
Jak przekazać 1% podatku na
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech
Dziecka"
W odpowiedniej rubryce formularza PIT
proszę wpisać nazwę organizacji:
Stowarzyszenie Rodziców i
Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Uśmiech
Dziecka"
KRS 0000105222.
Nawet niewielką kwotę warto
przekazać, ponieważ z wielu
kilkuzłotowych wpłat może uzbierać się
znacząca suma. Za każdą wpłatę
DZIĘKUJEMY z całego serca.
str. 31
K
Nasze SZOPKI
Trudno wyobrazić sobie Święta
Bożego Narodzenia bez
tradycyjnej SZOPKI.
Obowiązkowo musi się ona
znaleźć w każdym kościele. Są w
niej Święta Rodzina, trzej
królowie pastuszkowie i
zwierzęta, które ustąpiły miejsca
Nowonarodzonemu Jezusowi.
Jak co roku prezentujemy
SZOPKI z kościołów
znajdujących się na terenie naszej
str. 32
L
g m i n y. P o r a z p i e r w s z y
pokazujemy także SZOPKĘ, jaka
powstała w nowo pobudowanej
kaplicy Parafii Świętego Ojca
Pio. Wyjątkowo dwa zdjęcia
poświęcamy Parafii Świętego
Jana Chrzciciela, w której
SZOPKA jest nie tylko
najokazalsza, ale ponadto jej
figury zostały w tym roku
odnowione. Odrestaurowała je
Jadwiga Pilich należąca do
Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich.
kier
Mszczonów - Parafia św. Jana Chrzciciela
Lutkówka
U
T
U
R
A
Mszczonów-Parafia św. Jana Chrzciciela
Mszczonów - Parafia św. Ojca Pio
Osuchów
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
K
U
L
T
U
R
A
Pierwsza pasterka w nowej parafii
Na pierwszą Mszę Bożego
Narodzenia przybyła liczna
rzesza Mszczonowian.
Pasterka upamiętnia czuwanie
modlących się w Betlejem
pasterzy, którzy wyczekiwali
narodzin Jezusa. W całej
Polsce jest ona jedną z
najważniejszych świątecznych
tradycji.
księdza Sławomira Tulina. Z
Betlejemskim Światełkiem
Pokoju zapalanym corocznie w
Grocie Narodzenia Pańskiego
w Betlejem i krążącym później
po całym świecie, na mszę
dotarli także przedstawiciele
mszczonowskich harcerzy
wraz z komendantem hufca
Zbigniewem Grabkiem.
Przekazali oni betlejemski
ogień na ręce księży.
Wierni licznie zgromadzeni w
nowej kaplicy mieli też okazję
do wysłuchania tradycyjnych
świątecznych kolęd w
wykonaniu mszczonowskiej
orkiestry strażackiej, która
t o w a r z y s z y ł a
mszczonowianom podczas
całej pasterki. Utwory
wykonywane przez orkiestrę
brzmiały wyjątkowo uroczo i
melodyjnie w surowych
jeszcze wnętrzach nowej
kaplicy.
Msza święta oraz wspólne
śpiewanie kolęd zdecydowanie
pokrzepiło duchowo wiernych,
którzy powrócili do domów
wypełnieni bożonarodzeniową
radością.
Rafał Wasilewski
Po wigilijnej wieczerzy całe
mszczonowskie rodziny
wybierały się do kaplicy nowej
parafii pod wezwaniem św.
ojca Pio na pasterkę, aby w ten
sposób powitać dzień, w
którym na świat przyszedł
Zbawiciel. Ta jedyna w swoim
rodzaju msza św. w roku
wpisana jest na trwałe w
tradycję naszego, polskiego
obchodzenia świąt Bożego
Narodzenia. Dzięki niej można
lepiej poczuć atmosferę i
nastrój Bożego Narodzenia,
wyobrażając sobie, jak to
wszystko rozgrywało się ponad
dwa tysiące lat temu.
Uroczystą mszę świętą w tym
dniu w nowej kaplicy
sprawował biskup łowicki
Andrzej Franciszek Dziuba.
Nie zabrakło też proboszcza
nowej mszczonowskiej parafii
Jak MSZCZONOWIANIE kolędy śpiewali...
Tegoroczny „Wieczór
kolęd”, odbył się w nowo
pobudowanej kaplicy Parafii
p.w. Świętego Ojca Pio. To już
ósmy rok wspólnego
kolędowania mszczonowskiej
rodziny, w którym uczestniczą
miejscowe: zespoły muzyczne,
chóry i młodzieżowe grupy
artystyczne. Do tej pory
„Wieczory kolęd” odbywały się
w kościele p.w. Świętego Jana
Chrzciciela. Teraz po powstaniu
nowej parafii to niezwykłe
wydarzenie artystyczne
zainspirowane i organizowane
przez Mszczonowski Ośrodek
Kultury realizowane będzie na
przemian raz w starej, raz w
nowej parafii. Ósme
mszczonowskie kolędowanie
tradycyjnie cieszyło się dużym
zainteresowaniem.
Uczestniczyło w nim około 150
osób. W tej grupie nie zabrakło
proboszcza Sławomira Tulina i
dyrektor MOK-u Grażyny
Pływaczewskiej. Wieczór
oficjalnie otworzył proboszcz
Tulin, który przywitał
wszystkich przybyłych i
zachęcał do wspólnego
śpiewania wraz z artystami. Od
proboszcza mikrofon przejęła
Monika Wieteska, której
Chór SŁONECZKO
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
str. 33
K
U
L
T
U
R
A
Mszczonowska orkiestra OSP
Grupa Voice
przypadł honor poprowadzenia
imprezy. Pierwszym zespołem,
jaki zapowiedziała była Grupa
Voice z MOK-u prowadzona
przez Piotra Sadowskiego. Jej
występ został podzielony na
dwie części. W pierwszej
śpiewało trio stanowiące trzon
grupy, zaś w drugiej swoje
umiejętności wokalne
zaprezentowała wokalistka Ania
Wols. Nie byłoby
mszczonowskiego kolędowania
bez pań z chóru SŁONECZKO.
Chór emerytów i rencistów
prowadzi pani Honorata
Oskiera. Warto zaznaczyć, że
str. 34
SŁONECZKA od lat
uczestniczą we wszystkich
miejskich przedsięwzięciach
artystycznych oraz organizują
własne koncerty na spotkaniach
mszczonowskich seniorów. Po
zespole symbolizującym
tradycję i doświadczenie
przyszedł później czas na
eksplozję młodości w
wykonaniu Studia Piosenki
WOLAKIZA Iwony Skwarek.
Druga grupa młodzieżowa z
MOK-u swym śpiewam ujęła
całą zgromadzona w kaplicy
publiczność. Dziewczęta z
WOKALIZY całkowicie
słusznie nagrodzone zostały
gromkimi brawami, gdyż ich
występ -jak usłyszałem posiadał wiele smaków. Był
w e s o ł y, a l e c h w i l a m i
nastrojowy. Niektóre utwory
wyśpiewane były niemalże
szeptem, inne gromko i z werwą,
tak jakby chciały uciec z
ciasnych murów kaplicy. A
skoro już o potędze dźwięków
mowa to niech żałuje ten kto nie
słyszał jak gra mszczonowska
orkiestra OSP. Strażacy byli
ostatnim zespołem, jaki
wystąpił podczas „Wieczoru
kolęd”. Ich koncert otrzymał
nawet specyficzny bis.
Kilkuletnie dziecko - gdy
orkiestra zbyt przedłużyła
chwilę pomiędzy granymi
kolędami- myśląc, że to już
koniec na całe gardło krzyknęło
„mało”, czym wzbudziło
powszechną radość wśród
publiczności.
Kolędowanie 2009
zakończył proboszcz Tulin,
który poprosił, aby na
pożegnanie wszyscy obecni w
kaplicy zaśpiewali „Bóg się
rodzi”
M.L.
Studio Piosenki WOLAKIZA
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
K
U
L
T
U
R
A
17 FINAŁ WOŚP w gminie Mszczonów
i sąsiednich Radziejowicach
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy w Mszczonowie wsparta została
kwotą blisko 11-tu tysięcy złotych. W
niedzielę 11 stycznia na ulicach
Mszczonowa, Osuchowa i Lutkówki
pieniądze na wczesne wykrywanie
nowotworów u dzieci zbierało 60
wolontariuszy. Głównie byli to harcerze
Hufca ZHP Mszczonów. Pomagali im
również uczniowie mszczonowskiego
Zespołu Szkół i grupa młodzieży z
Gminnego Centrum Informacji. Sztab
mszczonowskiego WOŚP był w siedzibie
Hufca przy ulicy Warszawskiej. Właśnie
tam do późnych godzin wieczornych trwało
liczenie zebranych pieniędzy. Działalność
sztabu nadzorowali: dh Zbigniew Grabek -
komendant Hufca oraz jego zastępczyni
druhna Renata Wrocławska. Młodzież
kwestowała głównie pod kościołami w
Mszczonowie, Lutkówce i Osuchowie oraz
w pobliżu kaplicy parafii p.w. Świętego
Ojca Pio, gdzie 11 stycznia odbyły się:
przedstawienie jasełkowe w wykonaniu
tegorocznych maturzystów z Zespołu
Szkół, a także koncert kolęd
zorganizowany przez Mszczonowski
Ośrodek Kultury.
Osób zbierających
fundusze dla akcji Jurka Owsiaka nie
zabrakło także pod siedzibą MOK-u, gdzie
wystawiane były aż dwa świąteczne
spektakle: „Opowieść Wigilijna”, którą
przygotowali aktorzy teatru SKORPION (z
MOK-u) oraz JASEŁKA zagrane przez
Loteria Wielkiej Orkiestry prowadzona przez mszczonowskich
wolontariuszy
uczniów osuchowskiego Zespołu Szkół.
W mszczonowskim dziele
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
harcerze współpracowali z dyrekcją i
instruktorami miejscowego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Sekcja tenisa stołowego
OSIR- u wraz z jej trenerem Dariuszem
Biernackim oraz w porozumieniu z
w ładzami s amorządow ymi gminy
przygotowała turniej tenisowy, który
rozegrany został w ramach akcji pod
hasłem „100 turniejów tenisa stołowego dla
Jerzego”. W hali sportowej, w której trwały
tenisowe zmagania harcerze prowadzili
loterię fantową. Kibice chętnie korzystali z
takiej możliwości wsparcia szlachetnego
przedsięwzięcia. Każdy los loterii był
Kwestujący przed kościołem p.w. św. Jana Chrzciciela
Turniej tenisowy “Dla Jerzego”
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
str. 35
K
Zwycięzcom gratuluje kierownik Term Michał Szymański
trafiony. Jego koszt wynosił 2 złote, ale z
reguły do puszek wrzucano bilon i
banknoty o większych nominałach. W
turnieju tenisowym uczestniczyli
zawodnicy z Mszczonowa oraz sąsiednich
miejscowości. W kategorii open wygrał
Michał Odolczyk z Żyrardowa, drugi był
Mariusz Kowalski (również
żyrardowianin), a trzeci Łukasz Szydlik z
Mszczonowa. W grupie chłopców ze szkół
podstawowych w najlepszej trójce znaleźli
się: Jakub Wirowski (Żyrardów), Norbert
Korbuszewski (Mszczonów) i Bernard
Szydlik (Mszczonów). Zwyciężczynie w
grupie dziewcząt ze szkół podstawowych
to: Magdalena Domańska (Makówka),
Klaudia Piernikowska (Lutkówka) oraz
Marta Błaszczak (Mszczonów).
Najlepszymi tenisistami z gimnazjów
L
T
U
R
A
Zbiórka na ulichach Mszczonowa
zostali: (w grupie
chłopców) Artur
Rozmarynowski
(Żyrardów), Hubert
Gec (Żyrardów) i
B a r t ł o m i e j
Ziemkiewicz
(Wiskitki), (w grupie
dziewcząt) Elżbieta
Kubiak (Wiskitki),
A n g e l i k a
Mierzejewska
(Osuchów) i
Katarzyna Krajewska
(Lutkówka). W
specjalnie grupie dla
nauczycieli i
sponsorów złoty
medal przypadł
Aukcja gadżetów WOŚP w Radziejowicach
str. 36
U
Zbiórka w Radziejowicach
Liczenie pieniedzy w radziejowickiej bibliotece
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
K
U
L
T
U
R
A
Waldemarowi Suskiemu z
Mszczonowa. Medale i
dyplomy dla najlepszych
zawodników „orkiestrowego
turnieju” wręczali:
kierownik TERM Michał
Szymański , instruktor tenisa
Dariusz Biernacki oraz
wspomniany już Waldemar
Suski.
W organizowaniu
akcji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
instruktorzy z Hufca
Mszczonów uczestniczyli
także w sąsiedniej gminie
Radziejowice. Stworzone
tam niedawno drużyny
harcerskie należą do
Sztab WOSP w Mszczonowie - efekty zbiórki podsumowuje dh hm. Zbigniew Grabek
mszczonowskiego Hufca
ZHP. Ich druhowie wspólnie
n a r z e k a ł a n a b r a k a t r a k c j i . w Radziejowicach (ze strony harcerzy) był
z pracownikami Gminnej Biblioteki Przygotowaniem wieczoru zajęli się dh Paweł Sołtyk. Szefem radziejowickiego
Publicznej nie tylko zorganizowali zbiórkę pracownicy Biblioteki wraz z instruktorami sztabu orkiestry była Barbara Draniak z
pieniężną i aukcję, z której dochód wyniósł miejscowych kół artystycznych. Popisy Biblioteki Publicznej, która akcję Jurka
podobnie jak w Mszczonowie około 11 000 uzdolnionych dzieci oraz ich opiekunów Owsiaka na terenie swojej gminy prowadzi
złotych, ale także poprowadzili finałowy oglądało kilkudziesięciu mieszkańców już od 5 lat.
wieczór, podczas którego publiczność nie Radziejowic. Koordynatorem akcji WOŚP
Marcin Letkiewicz
Cuda na scenie i w życiu
Czyniąc za dość tradycji
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech
Dziecka” wspólnie z pedagogami ze
Świetlicy Terapeutycznej przygotowali
świąteczne spotkanie z przedstawieniem
jasełkowym, na które zaproszeni zostali
wszyscy mieszkańcy Mszczonowa.
Spektakl odbył się w niedzielę 21
grudnia w sali widowiskowej
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.
Obejrzało go około 70 osób. W tej
grupie, która nie zawiodła oczekiwań
niepełnosprawnych artystów znalazł się
burmistrz Józef Grzegorz Kurek.
Gospodarz miasta wziął też udział w
zorganizowanej na koniec spotkania
aukcji świątecznych dzieł sztuki,
przygotowanych przez Małgorzatę
Jakubiak ze Świetlicy Terapeutycznej
oraz pragnącą zachować anonimowość
panią Magdalenę ze Spółdzielni
Mieszkaniowej. Licytację stroików,
aniołów, choinek oraz obrazów na szkle
poprowadziła osobiście ich autorka
Małgorzata Jakubiak. Za wszystkie
wylicytowane rzeczy uzyskała ona
łącznie 654 złote. Pieniądze te zasilą
konto Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka
i pozwolą uatrakcyjnić zajęcia
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
prowadzone dla dzieci
niepełnosprawnych w Świetlicy
Terapeutycznej.
Jasełka, które były głównym
punktem świątecznego spotkania
wyreżyserowała Monika Kurowska.
Wraz z nią duży wkład w przygotowanie
przedstawienia wniosły
Katarzyna Ciszewska ze Świetlicy oraz
Elżbieta Banaszkiewicz z Gimnazjum
im. Jana Adama Maklakiewicza w
Mszczonowie. Spektakl nosił tytuł:
„Boże Narodzenie - czas cudów”. Była
to wspaniała opowieść oparta na
motywach jasełkowych, którego
głównym przesłaniem było
przypomnienie publiczność, że wtedy
gdy Bóg się rodzi wszystko jest
str. 37
K
możliwe. Cudem było nawrócenie
małego czarta granego przez Mateusza
Pietrzyka, który awansuje w końcówce
przedstawienia na anioła. Cudem też
było odparcie ataku mocy piekielnych na
nowo narodzonego Jezuska i inne dzieci,
czego dokonał bohaterski młody aniołgrany przez Martę Sznajder. Jednak
największym cudem było to, że w tym
urokliwym przedstawieniu wystąpiły
obok siebie dzieci niepełnosprawne i ich
zdrowi rówieśnicy ze Szkoły
Podstawowej i miejscowego
Gimnazjum. To dobrze, że łączy ich
przyjaźń i zamiłowanie do sztuki
teatralnej. Integracja daje podopiecznym
Świetlicy Terapeutycznej siłę do tego,
aby wciąż zmagać się ze swoją
niepełnosprawnością i nieprzerwanie
wskazywać nam zdrowym jak pomimo
U
przeciwności losu powinno się wytrwale
dążyć do obranego celu. Brak termy u
aktorów bardzo mi zaimponował.
Szczególną odwagę artystów doceniła
też prezes Stowarzyszenia „Uśmiech
Dziecka” Bożena Majewska, która
publicznie podziękowała im za udany
występ. Pozostaje tylko oczekiwać, że za
12 miesięcy w podobnym
JASEŁKOWYM spotkaniu
uczestniczyć będzie większa niż w tym
roku grupa mieszkańców Mszczonowa.
Naprawdę warto obejrzeć tak niezwykłe
przedstawienie.
M.L.
Obsada spektaklu „Boże Narodzenie czas cudów”: (dzieci ze Świetlicy
Terapeutycznej) narrator- Joasia
Gołyńska, Józef - Bartek Burchert,
L
T
U
R
A
pasterz -Damian Ciechowicz, pasterzAngelika Gargol, król- Aleksander
Kiełkiewicz, Agnieszka Majewska,
(dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Mszczonowie) Matka Boska - Jagoda
Ciszewska, nawrócony czart- Mateusz
Pietrzyk, król -Szymon Ciszewki,
(młodzież z Gimnazjum w
Mszczonowie), bohaterski młody anioł Marta Sznajder, Archanioł I -Anna
Bajkowska, Archanioł II -Aleksandra
Goś, Archanioł III - Karolina Królak,
Herod -Daniel Lipiński, śmierć- Edwina
Biryta, król - Ilona Puchała, Belzebub Anna Baumel, Azazel - Ola
Grzybowska, Boruta - Wioletta
Szustkiewicz, pasterz- Sylwia Jasińska,
pasterz -Aneta Grabalska.
Jasełkowa niedziela
Niedziela 11
stycznia obfitowała w
Mszczonowie w
świąteczne spektakle.
Jako pierwsi przed
miejscową publicznością
wystąpili uczniowie
mszczonowskiego
Zespołu Szkół.
Tegoroczni maturzyści
zaprezentowali
JASEŁKA w kaplicy
nowo powstałej Parafii
p.w. Świętego Ojca Pio.
Spektakl odbył się po
przedpołudniowej Mszy
Świętej. Wraz z grupą
liczącą około 100 parafian
oglądał go także
proboszcz Sławomir
Tulin. Jako gospodarz w
imieniu wszystkich
parafian podziękował on
później aktorom oraz ich
nauczycielom: Lidii
Narożnej i Kazimierzowi
„ O p o w i e ś ć Wi g i l i n a ” ( S K O R P I O N )
str. 38
Jasełka w wykonaniu mszczonowskiego Zespołu Szkół
Jasełka osuchowskiego Zespołu Szkół
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
K
U
L
T
U
Rudnickiemu. Gratulując udanego
występu stwierdził ponadto, że był
on niezwykły, gdyż wszyscy
przywykliśmy do tego, iż Jasełka
wystawiane są zwykle przez małe
dzieci i (co dobitnie podkreślił) tym
bardziej jest wdzięczny już
niemalże dorosłym aktorom za to,
że poważne podeszli do
przedstawienia, wkładając w nie
tyle serca.
Po południu świąteczną
atmosferę można było natomiast
poczuć na scenie Mszczonowskiego
Ośrodka Kultury. Wystawione w
MOK-u dwa spektakle
przygotowane zostały kolejno przez
Grupę Teatralną SKORPION z
MOK-u oraz uczniów
osuchowskiego Zespołu Szkół.
Aktorzy ze SKORPIONA wystawili
znaną na całym świecie „Opowieść
Wigiliną”, zaś ich koledzy z
Osuchowa zaprezentowali
tradycyjne Jasełka. Oba spektakle
wyreżyserowała Mariola Posmyk,
instruktor teatralny
Mszczonowskiego Ośrodka
Kultury. Pierwszy spektakl był
niewątpliwym wyzwaniem, gdyż
młodzieży przyszło się zmierzyć ze
skarbem światowej literatury, który
doczekał się już tak wielu
ekranizacji i realizacji teatralnych,
iż nie dało uniknąć się porównań
mszczonowskiej wersji z tamtymi
arcydziełami. Na szczęście nasza
młodzież wyszła z tej konfrontacji
obronną ręką, o czym świadczyły
chociażby gorące oklaski, jakimi
nagrodziła ich za występ
publiczność. Braw nie zabrakło
także po występie uczniów z
Osuchowa. Historia Narodzenia
Pańskiego, jaką pokazali u mnie
obudziła wspomnienia o Jasełkach,
w których sam występowałem
będąc dzieckiem. Jak później
usłyszałem w swoich odczuciach
nie byłem osamotniony, bo w końcu
któż z nas w dzieciństwie nie brał
udziału w jasełkowym graniu?
ML
R
A
JASEŁKA w kościele i kaplicy
Nie można wyobrazić
sobie okresu Bożego Narodzenia
bez JASELEK. Historia
Narodzenia Pańskiego
opowiedziana na scenie przez
małych aktorów to element naszej
tradycji. Dzieci wcielające się w
jasełkowe role- nawet jeśli mylą
im się wyuczone kwestiewzbudzają podziw i wzruszają.
W niedzielę 18 stycznia
JASEŁKA dla mieszkańców
Mszczonowa wystawili
uczniowie miejscowej Szkoły
Podstawowej. Pierwszy spektakl
w ich wykonaniu odbył się o
godzinie 15.30 w kościele Parafii
p.w. Świętego Jana Chrzciciela, a
drugi o godzinie 18.00 w kaplicy
Parafii Świętego Ojca Pio.
Wy s t ę p u j ą c y c h a r t y s t ó w
oglądała, a następnie oklaskiwała
blisko 100 osobowa publiczność.
W tym gronie nie zabrakło
oczywiście rodziców i krewnych
m a ł y c h a k t o r ó w. J a s e ł k a
wyreżyserowały katechetki:
Edyta Fedorowicz i Anna
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
Matyjas. W przedstawieniach
wystąpili uczniowie z klas II-VI.
W poszczególne role wcielili się:
Maryja - Paulina Olczak (IVa),
Józef -Kuba Kwiatkowski (Vb),
narrator,posłaniec -Mateusz
Banasiak (Vc), król -Bartek
Kulicki (Vb), król -Bartek
Fedorowicz (II), król -Weronika
Szuplewska (IVc), gospodarz Andrzej Wojdalski (VI b),
handlarz -Aneta Koźbiał (IVa),
kapłan - Krzyś Wojdalski (IId),
diabeł, gospodarz -Klaudia
Ochnik (Vc), Herod -Klaudia
Mogielnicka (VId), śmierć Paulina Wiśniewska (VId), anioł Patrycja Jabłońska (VId), anioł Honorata Szydlik (IVa), pasterz Anna Grzybowska (IVa), pasterz
Mateusz Mogielnicki(IVa),
pasterz - Wioletta Wojdalska
(VId), chórek - Magda Bereza,
Sylwia Gurbska, Agata Baumel i
Natalia Kołodziejczyk.
ML
str. 39
K
U
L
T
U
R
A
Z drewna, a jak żywe
12 grudnia w Małej Galerii
Mszczonowskiego Ośrodka
Kultury odbyło uroczyste
otwarcie wystawy ptasich
rzeźb dłuta Adama Głuszka
oraz jego córki - Agnieszki
Głuszek-Nowickiej, która
oprócz rzeźby zajmuje się
również plastyką bibułkową i
malarstwem.
Wystawę w Malej Galerii
otworzyła Grażyna
Pływaczewska, dyrektor
MOK-u, wspólnie z
organizatorką przedsięwzięcia
Anną Lipińską-Brodą,
instruktorem koła
plastycznego. Oczywiście
podczas otwarcia nie zabrakło
także twórców wspaniałych
ptasich rzeźb - pana Adama
Głuszka i jego córki
Agnieszki.
- Od początku drogi twórczej
ulubionym tematem
rzeźbiarza były ptaki. Zyskał
on nawet wśród przyjaciół i
znajomych przydomek „Ten
od ptaszków”. Obok tematów
ornitologicznych poczesne
miejsce w jego twórczości
zajmują również tematy
sakralne. Jego „Matki Boskie
Łowickie” mają nieodparty
urok - powiedziała nam Anna
Lipińska-Broda.
Wy s t a w a z g r o m a d z i ł a
kilkanaście osób
zainteresowanych tym
gatunkiem sztuki. Przybyli
g o ś c i e z d u ż y m
zainteresowaniem przyglądali
się rzeźbom. Mieli także
okazję, aby porozmawiać z
twórcami tych ptasich
cudeniek.
Adam Głuszek całe swoje
życie związany jest z
Dąbrowicami, położonymi
nieopodal Skierniewic. Swoją
przygodę z dłutem rozpoczął
wyjątkowo wcześnie, bo już
jako dziecko uczył się, jak z
pozornie opornej materii, jaką
jest drewno, wydobyć ptasie
lub zwierzęce kształty.
Artysta od 1983 roku bierze
udział w licznych konkursach i
wystawach przywożąc z nich
nagrody i wyróżnienia. Jego
działalność artystyczna
została także zauważona przez
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego,
które przyznało mu
dwukrotnie (w 2002 i 2004
roku) stypendia twórcze. W
2001 roku twórca został
uhonorowany przez
KOLOR zauważony i doceniony
Sukcesem zakończył
się udział grupy plastycznej
"Kolor" działającej przy
Mszczonowskim Ośrodku
Kultury w Ogólnopolskim
Konkursie Malarskim
"Cztery pory roku-jesień". Aż
cztery z siedmiu zgłoszonych
"Brzozowy las" -II nagroda, autorka - Nina
Radkiewicz
str. 40
z MOK-u prac zostało
dostrzeżone przez
konkursowe jury. Najwyżej
oceniony został obraz Niny-
Prezydenta RP Srebrnym
Krzyżem Zasługi za
działalność na rzecz kultury
ludowej.
Jego córka również może
poszczycić się udziałem w
licznych konkursach i
wystawach. Prowadzi ona
także warsztaty rękodzieła
ludowego. Od czterech lat
bierze udział w Forum
Tw ó r c ó w L u d o w y c h
Województwa Łódzkiego.
Oboje artyści, oprócz
rzeźbienia, kolekcjonują
przedmioty związane z kulturą
ludową. Na terenie ich
rodzinnej posesji w
Dąbrowicach powstał mini
skansen i muzeum.
Ekspozycja w Małej Galerii
MOK-u będzie dostępna dla
zwiedzających do 15 stycznia
2009 roku.
Rafał Wasilewski
Te r e s y R a d k i e w i c z
zatytułowany "Brzozowy
las" (technika - sucha pastel),
za który jego autorce
przyznano - II nagrodę.
Pozostałe trzy obrazy
wyróżniono. W gronie
wyróżnionych znalazły się:
"Jesień przy drodze"- wyróżnienie, autorka "Jesień w górach" - wyróżnienie, autorka
- Katarzyna Bechcicka
- Izabela Redlich (po lewej)
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
K
U
L
-Izabella Redlich - za obraz
pt. "Jesień w górach" (tech. akryl),
-Katarzyna Bechcicka - za
obraz pt. "Jesień przy drodze"
(tech.- pastel olejna),
-Karolina Dąbrowska - za
obraz pt. "Złote drzewa"
T
U
R
A
(tech.- pastel olejna)
Mszczonowskie malarki
nagrodę i wyróżnienia
odebrały 23 listopada,
podczas gali, jaka odbyła się
w Klubie Kultury "Zasatów"
w Warszawie Wawer. Klub
t e n b y ł o rg a n i z a t o r e m
OGŁOSZENIE
działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Mszczonowa
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe
oraz inne uprawnione podmioty w 2009r. zadania publicznego z zakresu
upowszechniania turystyki, rekreacji i aktywnego wypoczynku, którego
przedmiotem jest następujące zadanie: krajoznawstwo i turystyka osób
starszych w 2009 roku.
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym
w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie
upowszechniania rekreacji ruchowej, którego przedmiotem jest następujące
zadanie: krajoznawstwo i turystyka osób starszych w 2009 roku,
podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno - ekonomicznego Gminy
Mszczonów, zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia
poziomu życia mieszkańców regionu, a w szczególności przeciwdziałania
patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej przede wszystkim
osobom starszym, zagospodarowania czasu wolnego osób starszych.
I. Rodzaj, zakres i forma zadania.
1. Na realizację zadania w roku 2009 przeznacza się kwotę 20.000 zł
Oczekuje się od oferentów podjęcia działań w zakresie:
 przygotowania i organizacji imprez krajoznawczych dla osób starszych,
 upowszechnienia rekreacji ruchowej wśród osób starszych.
Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z
ofertą projektu i harmonogramu realizacji zadania.
2.Projekt powinien obejmować swym zakresem osoby starsze z gminy
Mszczonów.
3.Podaje się do wiadomości, że w 2008 r. kwota dotacji realizacji ww. zadanie
wynosiła: 20.000,II. Warunki przyznania dotacji.
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału organizacje i podmioty, które
nieprawidłowo w przeszłości wykonały zlecone zadanie z zakresu działalności
pożytku publicznego i wolontariatu.
3. Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze
otwartego konkursu ofert po zawarciu umowy na realizację zadania, o którym
mowa w punkcie I, w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie
stosuje się trybu odwołania.
4. Dotacja może zostać wstrzymana, jeżeli wyjdą na jaw okoliczności
nieznane wcześniej w przedmiocie wiarygodności Oferenta.
5. Oferta podmiotu uprawnionego do jej złożenia powinna być zgodna z art. 14
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zgodna z
wzorami określonymi w przepisach tej ustawy.(Wzór stanowiący załącznik nr
1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
2005r w sprawie wzoru oferty na realizację zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207). Do oferty
należy dołączyć: aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji
lub rejestru, sprawozdanie finansowe i merytoryczne obejmujące ostatnie 12
miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu w (przypadku organizacji
działających krócej, za spełnienie wymogu jest uważane dołączenie
sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu),
oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku.
6. Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych.
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1.Zadanie ma być realizowane zgodnie z punktem I do 14 grudnia 2009 roku
wg harmonogramu realizacji zadania.
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
konkursu.
Sukces mszczonowskich
plastyczek to również powód
do zadowolenia dla ich
instruktorki, która stworzyła i
prowadzi w MOK-u grupę
„Kolor”. Pani Anna Lipińska
-Broda wysoko ocenia
możliwości osób tworzących
na zajęciach organizowanych
w ośrodku i gorąco zachęca
do uczestnictwa w nich
wszystkie utalentowane
osoby z Mszczonowa i
okolic.
/pio/
2.Zadanie swoim zasięgiem powinno objąć starszych mieszkańców Gminy
Mszczonów.
3.Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z
zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami i standardami.
4.Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem
umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
IV.Termin składania ofert.
Oferty dotyczące zlecenia realizacji zadania publicznego Gminy w zakresie
działalności pożytku publicznego i wolontariatu z dopiskiem „konkurs ofert upowszechnianie turystyki, rekreacji i aktywnego wypoczynku krajoznawstwo i turystyka osób starszych w 2009 roku” należy złożyć w
zamkniętych kopertach w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji
Mszczonów ul. Warszawska 52 do dnia 30.01.2009r. do godz. 15.00.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
1.Oferty zostaną otwarte dnia 02.02.2009r. o godzinie 14.00.
2.Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od
otwarcia ofert.
3Wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania dokonuje specjalnie w
tym celu powołana komisja działająca zgodnie z regulaminem pracy Komisji
Konkursowej.Decyzje o przyjęciu projektu do realizacji podejmuje Burmistrz.
4. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny ofert:
1.Udokumentowane wnioskowanie o fundusze spoza budżetu Gminy ( np.
aplikacje o fundusze zewnętrzne, udział w konkursach ogłaszanych przez
samorząd województwa mazowieckiego oraz ministerstwa).-20 pkt.
2. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania(kosztorys ze względu
na rodzaj kosztów, kosztorys ze względu na źródło finansowania,
pozafinansowy wkład własny w realizację zadania, zakres rzeczowy zadania) 10 pkt.
3.Celowość i zasadność zadania (cel zadania, zakładane rezultaty zadania) 10 pkt.
4. Inne wybrane informacje dotyczące zadania (posiadane zasoby kadrowe,
posiadane rodzaje zasobów rzeczowych, dotychczasowe doświadczenia w
realizacji zadań podobnego rodzaju, informacje na temat dotychczasowych
zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną) - 5 pkt.
Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich
członków Komisji Konkursowej stanowi "ocenę ofert”. Oferty, które otrzymały
ocenę poniżej 23pkt. nie podlegają dofinansowaniu.
VI. Postanowienia końcowe.
1.Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania
dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy podmiot lub jego reprezentanci
utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane
wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta.
2.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez
Burmistrza z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane
środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie
nowego konkursu.
3.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania
zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a Oferentem.
4.Wyłoniony podmiot, który otrzyma dotację zobowiązany jest do:
a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację
zadania,
b) dostarczenia na wezwanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której
mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz
kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o
której mowa nie ogranicza prawa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i
merytorycznym.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu, wzór oferty, umowy,
sprawozdania można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
ul. Warszawska 52 - nr telefonu (046) 857 87 81.
str. 41
O
G
Ł
O
S
Z
E
N
I
E
2.Zadanie swoim zasięgiem powinno objąć mieszkańców Gminy
Mszczonów.
3.Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie
z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami i standardami.
4.Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed
Burmistrz Miasta Mszczonowa
podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje
IV.Termin składania ofert.
pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2009r. zadania
Oferty dotyczące zlecenia realizacji zadania publicznego Gminy w
publicznego z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji w obszarach
zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu z dopiskiem „
dofinansowania nauki pływania.
konkurs ofert- „upowszechnianie sportu i rekreacji w obszarze
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom
dofinansowania nauki pływania” należy złożyć w zamkniętych
pozarządowym w formie wspierania realizacji zadań publicznych w
kopertach w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji Mszczonów ul.
zakresie sportu, kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz rozwoju
Warszawska 52 w pok. nr 3 do dnia 30.01.2009r. do godz. 15.00
społeczno - ekonomicznego Gminy Mszczonów, zaspakajania potrzeb i
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców
1.Oferty zostaną otwarte dnia 02.02.2009r. o godzinie 14.00
regionu, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym,
2.Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7
zapewnienia edukacji zdrowotnej przede wszystkim dzieci i młodzieży,
dni od otwarcia ofert.
wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych,
3Wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania dokonuje
zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia bezpieczeństwa
specjalnie w tym celu powołana komisja działająca zgodnie z
publicznego.
regulaminem pracy Komisji Konkursowej.Decyzje o przyjęciu projektu
I. Rodzaj, zakres i forma zadania.
do realizacji podejmuje Burmistrz.
1. Przewiduje się zlecenie zadań w następujących dyscyplinach
4. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny
sportowych wraz z udzieleniem wsparcia w kwotach:
ofert:

Nauka pływania - 15.600,1.Udokumentowane wnioskowanie o fundusze spoza budżetu Gminy (
Oczekuje się od oferentów podjęcia działań w zakresie:
np. aplikacje o fundusze zewnętrzne, udział w konkursach ogłaszanych

prowadzenia zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i
przez samorząd województwa mazowieckiego oraz ministerstwa).-20
młodzieży,
pkt.

organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym
2. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania (kosztorys ze
i wojewódzkim,
względu na rodzaj kosztów, kosztorys ze względu na źródło

upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych.
finansowania, pozafinansowy wkład własny w realizację zadania,
Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz
zakres rzeczowy zadania) - 10 pkt.
z ofertą projektu i harmonogramu realizacji zadania.
3.Celowość i zasadność zadania (cel zadania, zakładane rezultaty
2.Projekt powinien obejmować swym zakresem jak największą liczbę
zadania) -10 pkt.
mieszkańców gminy Mszczonów
4. Inne wybrane informacje dotyczące zadania (posiadane zasoby
3.Podaje się do wiadomości, że w 2008 r. kwoty dotacji realizacji ww.
kadrowe, posiadane rodzaje zasobów rzeczowych, dotychczasowe
zadania w wymienionej dyscyplinie wynosiły:
doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju, informacje na
§nauka pływania na terenie gminy Mszczonów - kwota dotacji w roku temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z
administracją publiczną) - 5 pkt.
2008 - 0,- zł
5.
Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez
II. Warunki przyznania dotacji.
wszystkich członków Komisji Konkursowej stanowi "ocenę oferty'.
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe i
Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 23pkt. nie podlegają
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
dofinansowaniu.
pożytku publicznego i o wolontariacie.
VI. Postanowienia końcowe.
2. W konkursie nie mogą brać udziału organizacje i podmioty, które
1.Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie
nieprawidłowo w przeszłości wykonały zlecone zadanie z zakresu
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy podmiot lub
działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną
3. Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze
ujawnione
nieznane wcześniej okoliczności podważające
otwartego konkursu ofert po zawarciu umowy na realizację zadania, o
wiarygodność oferenta.
którym mowa w punkcie I, w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla
2.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy
których nie stosuje się trybu odwołania.
przez Burmistrza z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może
4. Dotacja może zostać wstrzymana, jeżeli wyjdą na jaw okoliczności
zarezerwowane
środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo
nieznane wcześniej w przedmiocie wiarygodności Oferenta.
ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.
5. Oferta podmiotu uprawnionego do jej złożenia powinna być zgodna z
3.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i
art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i
rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a Oferentem.
zgodna z wzorami określonymi w przepisach tej ustawy.(Wzór
4.Wyłoniony podmiot, który otrzyma dotację zobowiązany jest do:
stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie wzoru oferty na realizację
realizację zadania,
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
b) dostarczenia na wezwanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w
(Dz. U. Nr 264, poz.2207). Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis
Mszczonowie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz
potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, sprawozdanie
dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości
finansowe i merytoryczne obejmujące ostatnie 12 miesięcy przed datą
wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej
ogłoszenia konkursu w (przypadku organizacji działających krócej, za
dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa nie ogranicza
spełnienie wymogu jest uważane dołączenie sprawozdania za okres od
prawa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie do kontroli całości
rejestracji do daty ogłoszenia konkursu), oświadczenie o nie
realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku.
6.Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu, wzór oferty, umowy,
przyczyn formalnych.
sprawozdania
można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w
III. Termin i warunki realizacji zadania.
Mszczonowie ul. Warszawska 52, nr telefonu (046) 857 87 81.
1.Zadanie ma być realizowane zgodnie z punktem I do 14 grudnia 2009
roku wg harmonogramu realizacji zadania.
OGŁOSZENIE
działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
str. 42
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
O
G
Ł
O
S
Z
E
N
I
E
OGŁOSZENIE
działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr
96, poz. 873 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Mszczonowa
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2009r. zadania
publicznego z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji w obszarach
szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom
pozarządowym w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie
sportu, kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno ekonomicznego Gminy Mszczonów, zaspakajania potrzeb i poprawy
warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców regionu, a w
szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia
edukacji zdrowotnej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywania
szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu
wolnego i podniesienia bezpieczeństwa publicznego.
I. Rodzaj, zakres i forma zadania.
1. Przewiduje się zlecenie zadań w następujących dyscyplinach sportowych
wraz z udzieleniem wsparcia w kwotach:
 piłka nożna - 162.200, lekkoatletyka - 16.770, siatkówka - 12.430, hokej na trawie- 26.200,Oczekuje się od oferentów podjęcia działań w zakresie:

prowadzenia zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży,

organizowania i udział w różnego rodzaju zawodach, konkursach,
rozgrywkach, obozach i zgrupowaniach

przygotowania, organizacji i udziału w rozgrywkach i zawodach
sportowych,

organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym i
wojewódzkim,

upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych.
Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z
ofertą projektu i harmonogramu realizacji zadania.
2.Projekt powinien obejmować swym zakresem jak największą liczbę
mieszkańców gminy Mszczonów
3.Podaje się do wiadomości, że w 2008 r. kwoty dotacji realizacji ww.
zadania w wymienionych dyscyplinach wynosiły:
u piłka nożna na terenie gmin Mszczonów - kwota dotacji w roku 2008162.206,- zł
u lekkoatletyka na terenie gminy Mszczonów - kwota dotacji w roku
2008 - 16.770,- zł
II. Warunki przyznania dotacji.
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału organizacje i podmioty, które
nieprawidłowo w przeszłości wykonały zlecone zadanie z zakresu
działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
3. Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze
otwartego konkursu ofert po zawarciu umowy na realizację zadania, o
którym mowa w punkcie I, w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla
których nie stosuje się trybu odwołania.
4. Dotacja może zostać wstrzymana, jeżeli wyjdą na jaw okoliczności
nieznane wcześniej w przedmiocie wiarygodności Oferenta.
5. Oferta podmiotu uprawnionego do jej złożenia powinna być zgodna z art.
14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zgodna z
wzorami określonymi w przepisach tej ustawy.(Wzór stanowiący załącznik
nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27
grudnia 2005r w sprawie wzoru oferty na realizację zadania publicznego i
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207).
Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis potwierdzający wpis do
właściwej ewidencji lub rejestru, sprawozdanie finansowe i merytoryczne
obejmujące ostatnie 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu w
(przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie wymogu jest
uważane dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty
ogłoszenia konkursu), oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu
osiągnięcia zysku.
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
6.Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych.
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1.Zadanie ma być realizowane zgodnie z punktem I do 14 grudnia 2009 roku
wg harmonogramu realizacji zadania.
2.Zadanie swoim zasięgiem powinno objąć mieszkańców Gminy
Mszczonów.
3.Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z
zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami i standardami.
4.Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem
umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
IV.Termin składania ofert.
Oferty dotyczące zlecenia realizacji zadania publicznego Gminy w zakresie
działalności pożytku publicznego i wolontariatu z dopiskiem „ konkurs
ofert- „upowszechnianie sportu i rekreacji w obszarze szkolenia dzieci i
młodzieży uzdolnionej sportowo” wraz z zaznaczeniem dyscypliny należy
złożyć w zamkniętych kopertach w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji
Mszczonów ul. Warszawska 52 w pok. nr 3 do dnia 30.01.2009r. do godz.
15.00
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
1.Oferty zostaną otwarte dnia 02.02.2009r. o godzinie 14.00.
2.Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni
od otwarcia ofert.
3Wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania dokonuje specjalnie w
tym celu powołana komisja działająca zgodnie z regulaminem pracy
Komisji Konkursowej.Decyzje o przyjęciu projektu do realizacji podejmuje
Burmistrz.
4. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny ofert:
1.Udokumentowane wnioskowanie o fundusze spoza budżetu Gminy ( np.
aplikacje o fundusze zewnętrzne, udział w konkursach ogłaszanych przez
samorząd województwa mazowieckiego oraz ministerstwa).-20 pkt.
2. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania (kosztorys ze
względu na rodzaj kosztów, kosztorys ze względu na źródło finansowania,
pozafinansowy wkład własny w realizację zadania, zakres rzeczowy
zadania) - 10 pkt.
3.Celowość i zasadność zadania (cel zadania, zakładane rezultaty
zadania) -10 pkt.
4. Inne wybrane informacje dotyczące zadania (posiadane zasoby
kadrowe, posiadane rodzaje zasobów rzeczowych, dotychczasowe
doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju, informacje na
temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z
administracją publiczną) - 5 pkt.
5. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich
członków Komisji Konkursowej stanowi "ocenę oferty'. Oferty, które
otrzymały ocenę poniżej 23pkt. nie podlegają dofinansowaniu.
VI. Postanowienia końcowe.
1.Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy podmiot lub
jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną
ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność
oferenta.
2.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez
Burmistrza z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane
środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę lub na
ogłoszenie nowego konkursu.
3.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania
zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a Oferentem.
4.Wyłoniony podmiot, który otrzyma dotację zobowiązany jest do:
a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na
realizację zadania,
b) dostarczenia na wezwanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Mszczonowie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz
dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości
wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji
z nią związanej. Kontrola, o której mowa nie ogranicza prawa Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Mszczonowie do kontroli całości realizowanego
zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu, wzór oferty, umowy,
sprawozdania można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Mszczonowie ul. Warszawska 52, nr telefonu (046) 857 87 81.
str. 43
S
P
O
R
T
II Międzyszkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej
Tu r n i e j z o s t a ł z o rg a n i z o w a n y w
Mszczonowie już po raz drugi. Jak mówi
jego główny organizator - Grzegorz
Piątkowski, ma on za zadanie upamiętniać
ważne, choć dramatyczne wydarzenie w
naszej historii, jakim było wprowadzenie
stanu wojennego w Polsce.
15 grudnia 2008 roku na hali sportowej
mszczonowskiego OSiR-u spotkały się
cztery drużyny, które reprezentowały
szkoły ponadgimnazjalne z terenu
Mszczonowa, Żyrardowa i Skierniewic.
Sędzią głównym rozgrywek był Jarosław
Sawicki.
Podczas sześciu rund rozegranych na hali
OSiR-u nie brakowało zaciętych zmagań
piłkarskich i futbolowych tricków w
wykonaniu młodych zawodników.
Największą różnicą bramkową zakończył
się mecz pomiędzy zawodnikami ZS z
Mszczonowa a ZS z Żyrardowa ( 9 : 0 ).
Ostatecznie jednak pierwsze miejsce w
rozgrywkach przypadło zawodnikom z
Zespółu Szkół w Mszczonowie. Puchar za
drugie miejsce powędrował do zespołu z
LO im. Szarych Szeregów w
Mszczonowie. Trzecie miejsce przypadło
reprezentantom LO im. Bolesława Prusa w
Skierniewicach, czwarte zaś zajęli piłkarze
z Zespołu Szkół nr.1 w Żyrardowie.
Wybrano również najskuteczniejszego
zawodnika turnieju, którym okazał się
Arkadiusz Rusinowski z ZS w
Mszczonowie. Na jego koncie znalazło się
8 goli. Natomiast tytuł najlepszego
bramkarza przypadł Mateuszowi
Czarneckiemu, reprezentantowi ZS w
Mszczonowie.
Po zakończeniu turnieju młodym
piłkarzom wręczono nagrody w postaci
pucharów, dyplomów i drobnych
upominków, których fundatorami byli:
Burmistrz Miasta Mszczonowa, Starostwo
PODZIĘKOWANIA
dla SPONSORÓW
W imieniu własnym i pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej składam podziękowania dla
wszystkich sponsorów, którzy dofinansowali paczki
choinkowe dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dzieci
z rodzin dysfunkcjonalnych, wielodzietnych i ubogich.
Dzięki Państwa szczodrości w tegoroczne Święta MOPS
rozdał ponad 300 paczek. Jeszcze raz dziękuję Państwu
za wsparcie i jednocześnie z okazji Nowego Roku
składam życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Kierownik MOPS-u
Barbara Ciszewska
str. 44
Powiatowe w Żyrardowie oraz Rada
Rodziców przy Zespole Szkół w
Mszczonowie.
Rafał Wasilewski
Wyniki poszczególnych spotkań:
ZS Mszczonów - LO Mszczonów 2 : 0
ZS Żyrardów - LO Skierniewice 1 : 2
ZS Mszczonów - ZS Żyrardów
9:0
LO Mszczonów - LO Skierniewice 3 : 1
ZS Mszczonów - LO Skierniewice 5 : 0
LO Mszczonów - ZS Żyrardów
2:4
Skład drużyny Zespołu Szkół w
Mszczonowie:
Czarnecki Mateusz, Skórzyński Tomasz,
Rusinowski Arkadiusz, Osiński Łukasz,
Balak Jakub, Stelmach Michał, Gmurek
Mateusz, Libera Daniel, Ziółkowski
Kamil, Łapiński Marcin (opiekun Grzegorz
Piątkowski).
Sponsorzy paczek świątecznych
przygotowywanych przez
MOPS:
- FM Logistic (FM POLSKA)
- Wasa Barilla POLAND Sp. z o.o.
- LU Polska
- MONDI
- Geotermia Mazowiecka
- YKK
- SHU Mszczonów
- Stowarzyszenie FILOS
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
R
E
K
L
A
M
A
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
str. 45
Merkuriusz Szkolny
NR 1-2
(65-66)
2009
Młodzieżowy Biuletyn Informacyjny Gminy Mszczonów
Ten pierwszy bal
17 stycznia o godzinie 20.00 tradycyjnymi
słowami: „Poloneza czas zacząć!” bal
studniówkowy w Liceum im. Szarych
Szeregów w Mszczonowie rozpoczęła
pani dyrektor Monika Mońka.
Oczekujący z napięciem maturzyści mogli
rozpocząć swój pierwszy poważny bal w
życiu. Z nie mniejszym napięciem i
wzruszeniem czekali też na swoje
pociechy licznie zgromadzeni rodzice i
znajomi. W tym roku młodzież
postanowiła bawić się w scenerii
morskiej, dominującą barwą na sali był
więc błękit.
Bal tradycyjnie rozpoczął polonez w rytm
melodii „Pożegnanie Ojczyzny” Michała
Kleofasa Ogińskiego. Wspaniałe suknie
balowe dziewcząt, staranny makijaż i
misterne fryzury przygotowane specjalnie
na ten jedyny i niepowtarzalny bal w życiu
współgrały z nienaganną elegancją
młodzieńców. Wszystko to zaś robiło
olśniewające wrażenie na gościach i
rodzicach, którzy patrzyli na swoje dzieci
z dumą i nieukrywaną nostalgią, gdyż oto
są świadkami wkraczania swych dzieci w
dorosłość, zakończenia pewnego etapu w
ich życiu. W niejednym rodzicielskim oku
zakręciła się więc łza wzruszenia. „Polski
chodzony” w wykonaniu maturzystów
wypadł świetnie i nagrodzony został
gromkimi brawami. Opadły też pierwsze
emocje i tegoroczni maturzyści już
bardziej na luzie mogli wysłuchać życzeń
wspaniałej i niezapomnianej studniówki
styczeń-luty
od zaproszonych gości, wśród których
oprócz nauczycieli, znaleźli się też:
Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu
żyrardowskiego oraz Łukasz Koperski,
przewodniczący mszczonowskiej rady
miejskiej, który wystąpił niejako w
podwójnej roli, gdyż także jako rodzic. Od
tej chwili ten sobotni, niepowtarzalny
wieczór należał już tylko do młodzieży, bo
studniówkę każdy z nas ma tylko jeden raz
w życiu. Wspomnienia z niej zaś
niejednokrotnie towarzyszą nam przez
wiele późniejszych lat.
Wszystkim tegorocznym maturzystom
życzymy wspaniałych balów
studniówkowych i szampańskiej zabawy,
gdyż jak powiadają: jaka studniówka taka
matura! Powodzenia za 100 dni!
Rafał Wasilewski
Zabawa na sto dni
przed maturą
W studniówce
zorganizowanej w Zespole
Szkół w Mszczonowie
uczestniczyło ponad 180 osób.
Swój pierwszy wielki bal w
nocy z 17 na 18 stycznia odbyli
uczniowie- czwartej klasy
Technikum Ogrodniczego i
Agrobiznesu oraz dwóch klas
t r z e c i c h L i c e u m
str. 46
Profilowanego. Szczególnymi
gośćmi tegorocznych
maturzystów byli oczywiście
ich wychowawcy: Elżbieta
Glanc -Boteva (IIIa LP), Halina
Lidia Narożna (IIIb LP) oraz
Kazimierz Rudnicki (IV
TOiA). Oprócz tego na
studniówkę przybyli również:
Anna Kolera - dyrektor
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
S
Z
K
Wydziału światy i Kultury
Starostwa Powiatowego w
Żyrardowie, ks. Sławomir
Tulin -proboszcz Parafii Św.
Ojca Pio Mszczonowie oraz ks.
Grzegorz Grzegorczyk, a także
dyrektor Marianna Sosińska
wraz z gronem pedagogicznym
ZS. Rozpoczynającego bal
poloneza poprowadzili w
dwóch pierwszych parach:
O
Ł
Y
Monika Kozłowska z
Michałem Stelmachem oraz
Monika Szlaga z Łukaszem
Górajewskim -wszyscy z klasy
III b Liceum Profilowanego.
Szkolną salę gimnastyczną, w
której się odbyła się zabawa
przybrano skromnie, ale bardzo
gustownie. Niebieski materiał
przyozdobiony srebrnymi
elementami tworzył miłą dla
oka scenerię. O oprawę
muzyczną balu zadbał
miejscowy zespół Mr Dex. Jak
udało się dowiedzieć zabawa
na 100 dni przed maturą była na
„102”, jak również „do białego
rana”. Miłą przerwę w
przetańczonej nocy stanowił
program satyryczny
przygotowany przez uczniów,
który zaprezentowano około
północy.
W s z y s t k i m
uczestnikom tegorocznej
studniówki życzymy, aby
czekająca ich w maju matura
zakończyła się sukcesem i
otworzyła im drogę do
wybranych uczelni.
ML
Wygrała grupa teatralna „Kleksik” z Lutkówki
W czwartek 15 stycznia w
Mszczonowskim Ośrodku
Kultury odbył się już po raz
piąty Gminny Przegląd
Przedstawień Jasełkowych.
Do zmagań konkursowych
stanęło sześć grup
reprezentujących szkoły
podstawowe oraz dwie grupy
z gimnazjów z terenu miasta i
gminy Mszczonów. W jury
konkursu zasiadł m.in.
Wojciech Siemion.
Grupa „Kleksik” ze SP w
Lutkówce przygotowała
przedstawienie p.t. „Puste
miejsce” w reżyserii
Agnieszki Kwiatkowskiej.
Grupa „Arlekin” ze SP w
Bobrowcach wystapiła z
przedstawieniem „Wesoła
Nowina” wyreżyserowanym
przez Małgorzatę Cybulską.
Grupa „Kajtek”ze SP w
Piekarach zaprezentowała
przedstawienie „Dzwony” w
reżyserii Renaty Szymerskiej.
Grupa „Bajka” ze SP we
Wręczy wystapiła z
inscenizacją zatytułowaną
„Wielkie Poszukiwania”,
którą wyreżyserowała Irena
Kozińska. Grupa „Wesołki”
ze SP w Osuchowie
przygotowała dla
publiczności inscenizację p.t.
„Zabawa w jasełka”, którego
reżyserią zajęła się Dominika
Jankowska. Grupa „Iskierki”
ze SP w Mszczonowie
z a p r e z e n t o w a ł a
p r z e d s t a w i e n i e
„ P o s z u k i w a n i e
Nowonarodzonego” w
reżyserii Anny Matyjas i
Edyty Fedorowicz. W
przeglądzie wystąpiły też
dwie grupy gimnazjalistów. I
tak „Grupa bez nazwy” z
gimnazjum w Osuchowie
wystąpiła w przedstawieniu
„A my do Betlejem”, które
wyreżyserowała Mariola
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
Posmyk. Grupa „Pajęczyna
reprezentująca gimnazjum z
Mszczonowa zaprezentowała
zaś inscenizację p.t. „Na
świątecznym froncie dobro
zwycięża” w reżyserii
Bogusławy Jabłońskiej.
Przegląd był wspaniałą okazją
do zaprezentowania dorobku
artystycznego szkół z terenu
całej gminy Mszczonów.
Nauczyciele, jak i młodzież
mieli zaś dodatkową okazję
do wymiany doświadczeń i
pomysłów na ciekawe i często
nowatorskie podejście do
opowieści wigilijnej. A trzeba
przyznać, że uczniowie
włożyli naprawdę wiele trudu
w przygotowanie
str. 47
S
Z
K
O
Ł
Y
wyborem. Po burzliwych
obradach postanowiono
jednak przyznać pierwszą
nagrodę w wysokości 700 zł
grupie teatralnej „Kleksik” z
Lutkówki. Dwa równorzędne
drugie miejsca ( nagrody w
wysokości 550zł )
powędrowały do grupy
teatralnej „Wesołki” ze SP w
Osuchowie oraz do grupy
„ P a j ę c z y n a ”
z
mszczonowskiego
gimnazjum. Jury postanowiło
także o przyznaniu trzech
wyróżnień ( nagrody w
wysokości 200 zł ). Otrzymały
je: grupa „Arlekin” ze SP w
Bobrowcach, grupa „Kajtek”
ze SP w Piekarach oraz
„Grupa bez nazwy” z
gimnazjum w Osuchowie. Nie
zapomniano także o
nauczycielach, którym
również wręczono drobne
upominki. Dodatkową
nagrodą dla uczniów była
możliwość wspólnego
odśpiewania fragmentów
piosenek wraz z członkami
jury, które było bardzo miłym
akcentem na zakończenie
tegorocznego przeglądu
jasełek.
Nagrody i posiłek dla
uczestników konkursu
ufundował Urząd Miejski w
Mszczonowie.
Rafał Wasilewski
Przedszkolaki wystawiły jasełka
więc piosenek o świętach, ale
także tradycyjnych kolęd.
Oczywiście również Mikołaj
nie zawiódł oczekiwań
najmłodszych i pojawił się już
na początku występów. Dzieci
w s p a n i a ł y c h s t r o j ó w,
dekoracji, jak również swoich
ról. Salę kinową MOK-u tego
dnia wypełniały aniołki,
królowie, nie zabrakło
również postaci
najważniejszych, czyli Józefa
i Maryi, w które świetnie
wcielali się młodzi adepci
sztuki teatralnej. Należy tu też
podkreślić ogrom pracy i
czasu, jaki włożyli w każde z
przedstawień nauczyciele,
bez których po prostu nie
mogłyby one się odbyć.
Przygotowane przedstawienia
prezentowały głównie
tradycyjne jasełka
nawiązujące do historii
biblijnej Świętej Rodziny. Nie
zabrakło jednak inscenizacji,
17 grudnia w mszczonowskim
przedszkolu przy ul.
Tarczyńskiej 28 odbyło się
świąteczne przedstawienie
jasełkowe w wykonaniu
przedszkolaków.
Jak co roku tak i tym razem w
mszczonowskim przedszkolu
nie mogło zabraknąć
p r z e d s t a w i e n i a
bożonarodzeniowego. Maluchy
z ogromnym niepokojem i
niecierpliwością oczekiwały
też na swojego specjalnego
gościa - świętego Mikołaja.
- Jasełka są stałym punktem w
naszym przedszkolu.
Przygotowujemy je wraz z
str. 48
w których uczniowie starali
się przekazać publiczności
problemy z którymi borykają
się dzisiejsze rodziny, czyli
ciągły brak czasu dla
najbliższych, brak szacunku
dla osób starszych, ciągłe
kłótnie domowe, pogoń za
sukcesem, w której często
zapominamy o tym, co jest
naprawdę najważniejsze w
życiu i o czym powinniśmy
pamiętać nie tylko w święta,
ale każdego dnia swojego
życia.
Jury konkursu, w którym
zasiedli Wojciech Siemion,
znany aktor i reżyser, Joanna
Kasperska, aktorka i Marek
Kwiatkowski, instruktor
teatralny stanęło przed trudną
dziećmi corocznie powiedziała nam Ewa Siwek,
dyrektor placówki.
Dzieci w ramach zajęć
przedszkolnych pisały listy z
prośbami o wymarzone
prezenty do Mikołaja.
Przygotowania do wystawienia
inscenizacji trwały praktycznie
od początku grudnia. W tym
czasie dzieci przygotowywały
nie tylko wierszyki i piosenki,
ale również wspólnie z
rodzicami wspaniałe, kolorowe
stroje. W dniu występu
przedszkole wypełniały więc
a n i o ł y, p a s t u s z k o w i e i
królowie.
W przedstawieniu świątecznym
brały udział wszystkie grupy
przedszkolne. Nie brakowało
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
S
Z
K
powitały go radośnie, mogły też
zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie ze świętym.
Mikołajowi tak podobało się to
O
Ł
Y
co przygotowały maluchy, że
obdarował każde z dzieci
prezentami. Atrakcji więc tego
dnia nie brakowało.
Po południu każda z grup
spotykała się indywidualnie w
swoich salach wraz z
rodzicami, aby przy wigilijnym
Młodzi stratedzy przy szachownicach
Miłośnicy szachów mieli okazję do
sprawdzenia swoich umiejętności w
rozgrywkach z przeciwnikami z różnych
szkół. Dla najmłodszych przygotowano
rozgrywki warcabowe.
W sobotę, 22 listopada, w szkole
podstawowej we Wręczy odbył się drugi już
Gminny Turniej Szachowy Goniec.
Organizatorami zawodów byli wspólnie
Szkoła Podstawowa we Wręczy oraz KS
Mszczonowianka. W organizacji rozgrywek
pomógł też Grodziski Klub Szachowy,
którego prezes Grzegorz Skonieczny
prowadził zapisy zawodników i zajął się
stroną organizacyjną zawodów. Sędzią
głównym turnieju był Jerzy Komorowski,
reprezentujący również Grodziski Klub
Szachowy.
W turnieju wystartowało łącznie 38 graczy ze
szkół w Bobrowcach, Mszczonowie,
Osuchowie, Lutkówce, Wręczy oraz
Jaktorowowie. Młodzi adepci sztuki strategii
podzieleni zostali na trzy kategorie. Były to:
szkoły podstawowe, gimnazja i kategoria
open.
Obok turnieju szachowego toczyły się także
rozgrywki warcabowe dla najmłodszych. Tu
wystartowało 9 zawodników
reprezentujących szkoły podstawowe w
Lutkówce, Bobrowcach, Jaktorowie i Wręczy.
Uroczystego otwarcia turniejowych
rozgrywek dokonała Małgorzata Gołuch,
dyrektor SP we Wręczy wspólnie z
Mieczysławem Kłopotowskim, honorowym
prezesem KS Mszczonowianka, który
wręczył jednocześnie pamiątkową statuetkę
dla SP we Wręczy za wzorową współpracę z
klubem.
Szachiści rozegrali kilka emocjonujących
rund. Każdy z zawodników miał okazję
sprawdzić swoje umiejętności zarówno
analitycznego myślenia, jak i strategicznego
planowania. Po zakończeniu kolejnych rund
prowadzący zawody Grzegorz Skonieczny
wprowadzał dane do komputera, co po
zakończeniu rozgrywek pozwoliło szybko
wyłonić najlepszych zawodników turnieju w
danej kategorii. Sędziowie przyznali też
specjalną nagrodę dla najmłodszego
zawodnika, którą otrzymał Bartosz Kuleta ze
szkoły podstawowej we Wręczy.
Rafał Wasilewski
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
stole podzielić się opłatkiem,
złożyć sobie życzenia oraz
wspólnie kolędować.
Rafał Wasilewski
Wyniki turnieju szachowego:
Kategoria szkoły podstawowe:
chłopcy
1.Olborski Daniel SP Bobrowce
2.Frelik Tomasz SP Mszczonów
3.Kuleta Damian SP Wręcza
dziewczęta
1. Osuchowska Zuzanna SP Wręcza
Kategoria gimnazja:
chłopcy
1.Szamburski Bartlomiej
2.Osiadacz Sylwester
3.Osiadacz Sebastian
dziewczęta
1.Ciecharowska Katarzyna
2.Dubel Karolina
3.Ciecharowska Sylwia
Kategoria „Open”:
1. Maciej Michalski
2. Janusz Jedrysiak
3. Frelik Andrzej
4. Anna Pośnik
Wyniki turnieju warcabowego:
1. Aneta Pruszyńska (SP Wręcza)
2. Konrad Wojtyniak (SP Lutówka)
3. Agata Wrzodak (SP Wręcza)
4. Maja Paśnik (SP Jaktorów)
str. 49
S
W okresie przedświątecznym na
przedszkolaki ze Smerfolandii czekało
mnóstwo atrakcji. Wystawiały one
świąteczne przedstawienie, ale także
odbyły bajkową wycieczkę i gościły w
krainie świętego Mikołaja w Kołacinku.
8 grudnia w Mszczonowskim Ośrodku
Kultury o godz.15:30 podopieczni
Smerfolandii przygotowali wspaniałe
bozonarodzeniowe przedstawienie p.t.
„Bałwanek”. Było ono specjalnym
prezentem dla wszystkich rodziców, ale
także dla św. Mikołaja, który odwiedził
tego dnia do maluchy.
Przedszkolaki ze wszystkich grup
wiekowych przygotowały mnóstwo
wierszyków i piosenek. Był to szczególnie
ważny występ dla najmłodszych dzieci,
które w większości debiutowały tego dnia
na scenie i to w dodatku przed tak liczną
widownią. Widzowie byli więc bardzo
wyrozumiali dla niejednokrotnie mocno
s t r e m o w a n y c h m a ł y c h a r t y s t ó w.
Szczególnie dumni zaś byli rodzice
najmłodszych podopiecznych
Smerfolandii, którzy ze wzruszeniem
obserwowali pierwsze występy swoich
pociech.
-Po przedstawieniu rozstrzygnięto
organizowany w przedszkolu konkurs
bałwankowy, w którym dzieci wspólnie z
rodzicami mieli za zadanie dowolną
techniką wykonać bałwanka. Zgłoszone
prace były bardzo pomysłowe i efektowne.
Rodziców i dzieci uhonorowaliśmy więc
dyplomami oraz drobnymi upominkami powiedziała nam Anna Banasiak,
współwłaścicielka Smerfolandii.
Punktem kulminacyjnym imprezy było
jednak pojawienie się głównego gościa,
czyli Mikołaja. Większość maluchów nie
mogła wprost doczekać się jego wizyty.
Święty nie zawiódł oczekiwań dzieci i
zjawił się tuż po inscenizacji z workiem
pełnym prezentów. Dzieci powitały gościa
str. 50
Z
K
O
Ł
Y
Z wizytą u świętego Mikołaja
z dalekiej Laponii piosenką. Urzeczony
wspaniałym powitaniem święty Mikołaj
sadzał każde dziecko na kolana. A
ponieważ dzieci ze Smerfolandii były
bardzo grzeczne przez cały rok i zasłużyły
na piękne prezenty, Mikołaj miał dużo
pracy z ich wręczaniem. Obdarowane
maluchy były bardzo zadowolone z wizyty
świętego.
9 grudnia na podopiecznych przedszkola
czekała jeszcze jedna niespodzianka. A
mianowicie wycieczka do krainy świętego
Mikołaja w Kołacinku. Wybrała się na nią
grupa 37 przedszkolaków w wieku 2-5 lat
oczywiście w towarzystwie cioć ze
Smerfolandii.
- Już sama podróż była dla dzieci wielką
atrakcją. Po przyjeździe na miejsce dzieci
obejrzały w „Kinie pod Gwiazdeczką”
bajkę o tematyce świątecznej oraz miały
czas, aby stworzyć ciekawe zimowe
rysunki. Następnie poszliśmy na basen
kulkowy, gdzie dzieci mogły się pobawić i
pobiegać. Najwiekszą jednak atrakcją była
możliwość wystrzelenia z armaty
gwiazdki do nieba , aby spełniły się
wszystkie życzenia dzieci poinformowała nas Monika Sankowska.
Ale to nie był jeszcze koniec atrakcji.
Kolejną niespodzianką był spacer bajkową
ścieżką. W miarę posuwania się szlakiem
dzieciaki mogły poznać wiele postaci
znanych im z bajek, filmów lub książek.
Przedszkolaki mogły usłyszeć także różne
ciekawostki na ich temat, a co więcej
dowiedziały się jaki morał kryje się w
każdej z bajek.
Dzieci odwiedziły także domek Świętego
Mikołaja oraz siedzibę Dziadka Mroza,
zobaczyły też jak wyglądają prawdziwe
renifery. Podziwiały również szopkę
Bożonarodzeniową. Po tak licznych
atrakcjach dzieci wróciły do autokaru,
gdzie zasnęły zmęczone mocą wrażeń,
których tego dnia im z pewnością nie
brakowało.
Rafał Wasilewski
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
S
Z
K
O
Ł
Y
Mogą wygrać wyjazd studyjny do Brukseli
W mszczonowskim Zespole
Szkół nie brak jest
uzdolnionych uczniów. Trzy
uczennice klasy III liceum
profilowanego: Agata
Śmieszna, Magdalena Matyjas
i I w o n a Wo ź n i a k ,
zakwalifikowały się do
okręgowego etapu Olimpiady
Wiedzy o Regionie i
Przedsiębiorczości.
Odbędzie się on 10 lutego 2009
w Łodzi. Konkurs ten jest
organizowany przez Konsulat
Brytyjski w Łodzi. Jest on
skierowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu
s z e ś c i u w o j e w ó d z t w. Z
każdego województwa startuje
w nim około 100 najlepszych
uczniów. Aby do niego trafić
uczniowie przeszli już jeden
etap, w którym rozwiązywali
test obejmujący zakresem
wiedzy ekonomię oraz musieli
odpowiedzieć na pytania
dotyczące regionu w którym
mieszkają.
- Pytania były naprawdę bardzo
zróżnicowane i wymagały
szerokiej wiedzy. Niektóre
były łatwe, z innymi miałyśmy
problemy. Liczymy jednak, że
w drugim etapie pójdzie nam
równie dobrze jak dotychczas powiedziały nam uczennice
startujące w olimpiadzie.
Główną nagrodą jest wyjazd
studyjny do Brukseli, który z
pewnością oprócz typowo
krajoznawczych atutów
pozwoli na bliższe zapoznanie
się ze strukturami zjednoczonej
Europy zwycięzcy i
nauczycielowi, pod kierunkiem
którego uczniowie się
przygotowywali.
Od lewej: Agata Śmieszna, Agnieszka Kaczyńska,
nauczycielka ekonomii oraz Magdalena Matyjas
- Ferie spędzimy pracowicie,
bo musimy przygotowywać się
do kolejnego etapu konkursu powiedziała nam Agnieszka
Kaczyńska, nauczycielka
ekonomii.
Rafał Wasilewski
Maturzystki wygrały konkurs i mają już indeksy
Dwie uzdolnione maturzystki z mszczonowskiego Zespołu Szkół zostały
laureatkami konkursu, w którym nagrodą był indeks Wyższej Szkoły
Menedżerskiej w Warszawie oraz zwolnienie z opłat wpisowego i
czesnego za pierwszy rok nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów.
11 grudnia 2008 roku trzy uczennice Zespołu Szkół w Mszczonowie przy
ul. Ługowej: Agata Śmieszna, Ilona Obłękowska i Iwona Woźniak, wzięły
udział w konkursie „Moja przyszłość- mój indeks” organizowanym przez
Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie oraz Centrum Efekty z
Poznania w ramach II Ogólnopolskiego Forum Edukacyjnego
EUROAKADEMIA. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas
maturalnych z województwa mazowieckiego.
- W konkursie brało udział około 25 szkół z terenu całego województwa
mazowieckiego. W sumie było tam około 150 uczestników, a wśród nich
nasze uczennice - powiedziała nam Wioletta Pokora, nauczycielka
historii.
Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji multimedialnej
na jeden z poniższych tematów:
1.Wydział Prawa i Administracji
- Podział władzy w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w 1997 r.
- Zadania i struktura samorządu terytorialnego w Polsce
2. Wydział Menedżerski
- Wykorzystanie informatycznych narzędzi graficznych w technice
3. Wydział Informatyki Stosowanej
- Łączenie rezystorów (szeregowe, równolegle i mieszane), Prawo Ohma
dla prądu stałego (interpretacja). Prawa Kirchoffa I i II (interpretacja i
przykłady).
4. Wydział Nauk Społecznych
- Polska w misjach pokojowych
- Unia Europejska - instytucje i organy.
 Dobra szkoła to…
 Partie polityczne w Polsce po 1989 r. - kryteria podziału i
charakterystyka programowa.
Temat, który wybrała Ilona to: „Podział władzy w świetle konstytucji
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
Na zdjęciu od lewej: Ilona Obłękowska, Wioletta
Pokora, nauczycielka historii oraz Agata Śmieszna.
Rzeczpospolitej Polskiej z1997r.”
Agata wybrała natomiast zupełnie inną dziedzinę i temat, a mianowicie
„Łączenie rezystorów (szeregowe, równolegle i mieszane), Prawo Ohma
dla prądu stałego”.
- Ilona przygotowywała się pod moim kierunkiem około 3 tygodni przed
konkursem, Agata miała na to nieco mniej czasu i praktycznie
przygotowywała się sama. Obie jednak świetnie sobie poradziły i zostały
laureatkami konkursu. Ilona zdobyła maksymalną ilość punktów, Agata
natomiast miała 18 punktów na 20 możliwych do zdobycia - powiedziała
nam Wioletta Pokora.
Zawodnicy biorący udział w konkursie byli podzieleni na
str. 51
S
kilkunastoosobowe grupy, w których każdy przygotowywał prezentację
na wybrany temat pod nadzorem nauczyciela akademickiego. Czas na
wykonanie zadania był ograniczony do półtorej godziny.
- Dla mnie najtrudniejsze w całym tym zadaniu było ograniczenie do 15
slajdów, które mogłam użyć w swojej prezentacji - mówiła Ilona
Obłękowska.
- Dla mnie z kolei największym ograniczeniem był czas - powiedziała
Agata Śmieszna.
Obie licealistki są bardzo zadowolone z wygranej i postanowiły
kontynuować naukę właśnie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w
Warszawie.
 Informatyka jest dziedziną wiedzy, która się ciągle rozwija i to
właśnie jest w niej najbardziej interesujące. Dlatego też chcę swoją
Z
str. 52
O
Ł
Y
przyszłość związać z tym kierunkiem. Jestem bardzo zadowolona z
wygranej. Mam też nadzieję, że będę mogła kształcić się jak najdłużej.
Chcę też podziękować wszystkim, którzy pomagali mi podczas
przygotowań do konkursu - powiedziała nam Agata.
 Jako kierunek przyszłych studiów chcę wybrać zarządzanie. Choć
zawsze byłam raczej humanistką niż umysłem ścisłym i rozważałam też
studia polonistyczne, to po namyśle stwierdziłam, że ekonomia jest
bardziej praktyczna. Łatwiej też jest znaleźć po tym kierunku interesującą
i pozwalającą na rozwój zawodowy pracę - powiedziała Ilona.
Przed obiema maturzystkami droga na studia stoi więc otworem.
Pozostaje tylko zdać maturę, ale to już nie będzie dla nich problemem. My
życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej nauce.
Rafał Wasilewski
Wieści z klasy integracyjnej
Od 27 października do 19 grudnia cała klasa
integracyjna- klasa Id uczestniczyła w
realizacji projektu edukacyjnego „Boże
Narodzenie na przełomie XIX i XX wieku
w naszym regionie - spotkania integracyjne
o charakterze artystycznym
i
kulturowym, rozwijające zainteresowań
dzieci”. Projekt został napisany
w
ramach realizacji „Rządowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży”. Program został napisany
przez wychowawcę klasy panią Małgorzatę
Głąbińską i nauczyciela wspomagającego ,
czyli mnie Beatę Szustkiewicz. Głównym
celem naszego programu było
zintegrowanie dzieci pełnosprawnych i
niepełnosprawnych, ich rodziców i
nauczycieli; poznanie tradycji związanych
z Bożym Narodzeniem, poznanie
zainteresowań i uzdolnień naszych
uczniów. Cele te realizowaliśmy na
zajęciach dodatkowych, które odbywały się
w każdy poniedziałek (2 godziny). Były to
przede wszystkim zajęcia plastyczne, ale
także komputerowe i muzyczne. A oto co
robiliśmy:
 Ozdoby papierowe na choinkę: pawie
oczka, łańcuchy wykonane różną
K
techniką (w zajęciach pomagali nam
babcie i dziadek)

O dlew y gips ow e, z których
wykonaliśmy szopkę i ozdoby
choinkowe
 Kartki świąteczne
 Obrazki malowane na szkle
 Stroiki z siana
 Malowane świeczniki
 Papierowe ozdoby choinkowe
 Witrażyki na okna
 Stroiki sztuczne
 Malowane serwetki
 Malowane bombki
 Pieczenie i ozdabianie pierników
 Wykonanie sałatki i klusek z makiem
na wigilię
 Wykonanie książki kucharskie i
kolędniczka.
W spotkaniach tych uczestniczyli również
rodzice i wolontariusze.
W ramach programu dnia 11 grudnia
byliśmy w skansenie w Sierpcu. Była to
nasza pierwsza wycieczka i od razu tak
długa (trwała 10 godzin). Obejrzeliśmy
program multimedialny w czasie którego
poznaliśmy tradycje i zwyczaje związane
ze świętami, historię choinki. Potem była
„podróż” wozem ciągniętym przez konie.
Następnie wchodziliśmy do każdej zagrody
i chałupy, oglądaliśmy wystrój domów,
poznaliśmy dawne sprzęty gospodarstwa
domowego. Na koniec było ognisko, gorąca
herbata i pieczone kiełbaski. Zadowoleni,
uśmiechnięci i tylko trochę zmęczeni
wróciliśmy do Mszczonowa.
W ostatnim tygodniu przed świętami
zamieniliśmy naszą klasę w krainę Bożego
Narodzenia. Pokazaliśmy historię choinki snop, choinka przystrojona ozdobami ze
słomy, choinka ubrana w papierowe
„cuda”, współczesna choinka. Na oknach,
ścianach, w półkach zostały
wyeksponowane prace wykonane przez
dzieci w ramach projektu. Do naszej klasy
zaprosiliśmy nauczycieli i uczniów.
Ostatnim punktem realizacji naszego
programu było przygotowanie Wigilii.
Piekliśmy i ozdabialiśmy pierniki.
Robiliśmy kluski z makiem i sałatkę.
Wszystkie potrawy bardzo smakowały
naszym gościom, czyli rodzicom.
Realizacja programu wymagała dużo pracy
organizacyjnej, przygotowania pomocy,
pomysłowości i kreatywności ze strony
nauczycieli. Warto było jednak zobaczyć
radość naszych wychowanków.
Beata Szustkiewicz
(nauczyciel wspomagający
w klasie integracyjnej)
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
S
Z
K
O
Ł
Y
Odkrywamy magię teatru –
taki był tytuł programu realizowanego w Szkole Podstawowej w
Bobrowcach, w ramach rządowego programu wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r.
Realizacja takich programów daje duże możliwości dla szkoły, pozwala
na pozyskanie dodatkowych funduszy na organizowanie atrakcyjnych
zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania, zamiłowania i
uzdolnienia uczniów. Ale nie tylko, można również organizować zajęcia
wspierające rozwój ucznia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i wiele
innych. Wszystko zależy od pomysłu realizatorów i potrzeb uczniów, a
przede wszystkim od atrakcyjności i poprawności napisanego programu.
Pisząc program nie ma się pewności, że zostanie zakwalifikowany do
realizacji, że podoba się osobom odpowiedzialnym za przyznanie
dofinansowania.
Nam – czyli Szkole Podstawowej w Bobrowcach, udało się. W dniach od
20 października do 19 grudnia 2008roku,uczniowie zerówki, klasy
Główni aktorzy przedstawienia ''Dwie Dorotki'' K.Wieteska,
pierwszej, drugiej oraz trzeciej, wspólnie z realizatorkami: dyrektor
K.Wojciechowska, N. Melon, O.Marczak, K. Karasiewicz
szkoły Urszulą Gowin i nauczycielką nauczania zintegrowanego Joanną
Małecką przystąpili do „odkrywania magii teatru”.
podczas Święta Szkoły w maju.
Teatr – to bardzo trudna forma pracy, ale jej efekty są znakomite. Oprócz
W czasie trwania tego programu odbyły się cztery darmowe wyjazdy do
wiedzy przekazywanej w atrakcyjny sposób, spełnia wiele funkcji
teatrów w Warszawie, dla większości uczestników była to pierwsza
wychowawczych i korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny dzieci.
wizyta w prawdziwym teatrze.
Taka forma pracy pomaga w przezwyciężaniu nudy, aktywizuje,
Patrząc na zachwyt malujący się na twarzach dzieci, utwierdzamy się w
dostarcza szeregu sytuacji do wypowiadania się dziecku w słowie,
przekonaniu, że to co robimy ma sens. Dzisiejsza szkoła musi być
piosence, formach plastycznych i ruchu. Uczy kultury słowa i
twórcza, bez względu na wielkość miejscowości w której się znajduje. To
współpracy w grupie.
właśnie w środowisku wiejskim uczniowie poznają kulturę, tradycje
Teatr znalazł w naszej szkole poczesne miejsce. Od sześciu lat istnieje
regionalne i narodowe, a zajęcia kółka teatralnego umożliwiają
kółko teatralne dla klas IV – VI. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem
organizowanie życia kulturalnego na terenie szkoły i przenoszenie go na
pracują, przygotowując spektakle teatralne dla młodszych kolegów,
forum wsi czy nawet dalej. Zajęcia teatralne w szkole wnoszą w
uczestniczą w turniejach teatralnych. Przyszedł czas, by i młodsi
uczniowskie
życie element odmiany, twórczego klimatu i poczucie
zrozumieli: co to jest teatr?, jak zagrać daną rolę?, jak wykonać dekoracje
przeżywania czegoś wyjątkowego. Pozwalają przełamać szarość
i rekwizyty teatralne? Dlatego pisząc program, zdecydowaliśmy się na
szkolnej codzienności.
tematykę związaną z teatrem.
Szkoła wiejska ma do spełnienia szczególną rolę. Jest nie tylko
Celem programu było nie tylko uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych,
ośrodkiem dydaktycznym, w którym dzieci zdobywają wiedzę. Jest
ale jednocześnie wniesienie radości i uśmiechu w twórczą działalność
także placówką, która ma zastąpić dom kultury, kino, teatr, wszystko to,
dziecka. Bycie aktorem dowartościowuje dzieci, sprawia, że zaczynają
do czego mają łatwiejszy dostęp dzieci miejskie.
wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni patrzą na nich z podziwem. Udział
Realizacja tego programu dostarczyła nam wiele nowych doświadczeń:
w spektaklu wiąże się też z przełamaniem wstydu i nieśmiałości.
· pokazała, że rodzice uczniów są partnerami nauczyciela wspierającymi
Przez dziewięć tygodni uczniowie uczestniczyli w warsztatach
jego działania skierowane na rozwój osobowości i uzdolnień ich dzieci;
teatralnych prowadzonych przez instruktora teatralnego(absolwenta
· dla wielu z uczestników programu stała się także możliwością
Szkoły Aktorskiej H. i J. Machulskich w Warszawie) Piotra
odniesienia
sukcesu bądź dorównania innym, co podnosi ich poczucie
Bechcickiego, ćwiczyli dykcję, prawidłową wymowę, pokonywali
wartości, buduje pozytywny obraz samego siebie.
własną nieśmiałość. Efektem tej pracy był spektakl „Dwie Dorotki”.
· była okazją do lepszego poznania naszych uczniów, dzięki możliwości
Przygotowanie przedstawienia z tak małymi dziećmi wymagało
obserwowania ich w różnych nietypowych sytuacjach.
długotrwałego wysiłku, nie od razu były widoczne efekty ciężkiej pracy,
Warsztaty teatralne, wspólne przygotowanie przedstawienia teatralnego,
a jednak przyszły one na tyle szybko, że dzieci dostrzegły cel i sens
wyjazdy do teatru – to wszystko pozwoliło „poczuć smak”
żmudnych nieraz ćwiczeń i powtórzeń.
niecodziennego, wręcz magicznego dla nich świata. Nasi uczniowie stali
Każdy, kto chociaż raz spróbo­wał tej formy pracy z dziećmi, z
się bardziej otwarci na świat i siebie. Z całą pewnością udało im się
pewnością dostrzega ogromne walory edukacyjne tkwiące w
odkryć „magię teatru”.
wydarzeniach, odbiegających atmosferą i zaangażowaniem wszystkich
„emiks”
uczestników od lekcji w klasie. Muzyka,
scenografia, charakteryzacja stanowią
znaczący element całego
przedsięwzięcia. Stworzenie
odpowiedniego tła daje wszystkim
osobom uczestniczącym w
przedstawieniu poczucie, że dzieje się
coś wyjątkowego, że włożona w
przygotowanie utworu praca nie poszła
na marne.
Widzowie naszego przedstawienia to
przede wszystkim rodzice, dziatwa
szkolna i nauczyciele, ale nie tylko,
ponieważ nasi mali aktorzy zaprezentują
również swoje przedstawienie w
sąsiedniej szkole, wystąpią podczas
W teatrze ''Bajka'' na przedstawieniu ''Król Ból'’
obchodów Dnia Babci i Dziadka, a także
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
str. 53
S
Z
K
O
Ł
Y
Wieści z SP Mszczonów
Miesiąc grudzień w Szkole
Podstawowej w Mszczonowie upłynął
pracowicie, a zarazem świątecznie. W
dniu 13 grudnia Samorząd Uczniowski
d o ko n a ł p r z e l i c z e n i a p i e n i ę d z y
zebranych
w ramach akcji „Góra
Grosza”, organizowanej przez
Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej. W
bieżącym roku szkolnym zebrano kwotę
673,45 zł. Wszystkim, którzy uczestniczyli
w akcji „Góra Grosza”, która ma na celu
pomoc dla dzieci z rodzinnych domów
dziecka oraz placówek opiekuńczowychowawczych, składamy serdeczne
podziękowania.
W ramach zajęć lekcyjnych
poświęconych sztuce teatralnej 16 grudnia
2008 r. uczniowie klas IV-V obejrzeli
spektakl pt. "W krainie mitów"
przygotowany przez aktorów Narodowego
Teatru Edukacji z Wrocławia. Sztuka grana
była w Miejskim Domu Kultury w
Żyrardowie. W owej scenicznej opowieści,
dwójka młodych bohaterów, podczas
szkolnej wycieczki do muzeum, swoim
niewłaściwym zachowaniem powoduje
przeniesienie się w czasy mityczne.
Spotyka w nich zapomnianych już dziś:
Prometeusza, Ikara, Syzyfa i Midasa.
Bohaterowie wpadają w szereg
nietypowych i zabawnych perypetii, które
przybliżają im wiedzę na temat
przeszłości. Aby wrócić do swoich czasów
muszą znaleźć klucz, rozwiązać zagadkę
zadaną im przez Prometeusza. Czy uda im
się wrócić do współczesności? Czy
spotkanie z mitologią zmieni ich postawy i
charaktery? Jaki wpływ będzie miała ta
przygoda na edukację bohaterów? Warto
było się o tym przekonać oglądając
spektakl, który z całą pewnością
pozostanie na długo w pamięci.
W ramach Rządowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży w 2008 r. nasza Szkoła
stworzyła i zrealizowała projekt pt. „Z
mazowieckim przytupem”.
Był on skierowany do uczniów i
nauczycieli klas młodszych. Jego celem
było przybliżenie dzieciom kultury i
obrzędów związanych z ludową tradycja
naszego regionu. Projekt stał się także
okazją do rozwinięcia talentów
muzycznych uczniów, którzy nie mają
możliwości uczęszczania do szkół
muzycznych lub korzystania z innych form
edukacji artystycznej.
Głównym punktem programu były
str. 54
dodatkowe zajęcia dla wybranych
uczniów: na poziomie klas zerowychumuzykalniające zajęcia rytmiczne
prowadzone przez panią Katarzynę
Kawczyńską; na poziomie klas I-IIIzajęcia taneczne prowadzone przez Danutę
Jaśkiewicz oraz nauka gry na
instrumentach szkolnych prowadzona
przez panią Monikę Kurowską. Dzięki
funduszom pozyskanym w ramach
projektu Szkoła miała możliwość
zakupienia instrumentów perkusyjnych.
Uczniowie zaangażowani w realizacje
projektu wzięli udział w wycieczkach do
Łowicza, gdzie zwiedzali Muzeum i
uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. „Moda
z malowanej szafy”, a także podziwiali
kolekcję drewnianych figur w Muzeum
Rodziny Brzozowskich w Sromowie.
Wyprawy te przybliżyły dzieciom kulturę i
obrzędy naszego regionu.
Niemałą atrakcją dla uczniów, ich
rodziców oraz nauczycieli stały się
występy dziecięcego zespołu ludowego
„Pruszkowiacy”. Zespół wystąpił
13.12.2008 r. na deskach
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury,
prezentując swój repertuar w barwnych
strojach, z przygrywającą u boku kapelą
ludową.
17.12.2008 r. odbył się w szkole
uroczysty koncert podsumowujący
dokonania projektu. Na widowni zasiedli
uczniowie klas 0-III wraz ze swoimi
wychowawcami, rodzice młodych
artystów, nauczyciele uczący w Szkole.
Zakupione instrumenty muzyczne oraz
wypożyczone stroje ludowe potęgowały
wrażenie. Wzruszenie na twarzach
widzów i wyjątkowe skupienie uwagi u
młodych odbiorców, a potem ich żywa
reakcja świadczyły o tym, że występy
bardzo się podobały. Mamy nadzieję, że
nasze działania zwrócą uwagę innych na
potrzebę artystycznego wychowaniem
młodego pokolenia.
Projekt stworzyły i czuwały nad jego
przebiegiem panie: Elżbieta KubiakDyrektor Szkoły, Łucja Michalskanauczyciel historii oraz Monika
Kurowska- logopeda szkolny.
Celem autorów projektu było
zaangażowanie dużej części społeczności
szkolnej, zarówno uczniów, nauczycieli,
jak i rodziców. Serdecznie dziękujemy
wychowawcom klas
I-III za włączenie się do realizacji
programu poprzez naukę piosenek
ludowych, a Rodzicom za systematyczne
przyprowadzanie swoich pociech na
zajęcia taneczne. Podziękowania
składamy także Dyrekcji
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w
Mszczonowie za nieodpłatne
udostępnienie sali widowiskowej na
występ „Pruszkowiaków”.
Projekt udało się zrealizować w
całości z iście mazowieckim przytupem!
Świąteczną atmosferę zaczęliśmy
tworzyć w naszej szkole już od pierwszego
tygodnia grudnia, kiedy to najpierw na
dolnym korytarzu pojawiła się duża
choinka, później w klasach zaczęły
pojawiać się małe choineczki lub
świąteczne stroiki.
Święta Bożego Narodzenia to
szczególny okres oczekiwany nie tylko
przez dzieci, ale także przez dorosłych. To
czas spotkań i refleksji, podziękowań i
składania życzeń. W tygodniu
poprzedzającym Święta Bożego
Narodzenia w wielu klasach odbywały się
jasełka i spotkania wigilijne.
Uczniowie klasy IIIc wraz z
wychowawczynią p. Beatą Kozińską
przygotowali dla rodziców europejską
wigilię. Podczas tej wyjątkowej kolacji
zjawiło się wielu niespodziewanych gości.
Na początku pojawili się goście z Anglii i
Danii. Opowiedzieli o zwyczajach
świątecznych w swoich krajach, przystroili
salę typowymi dla tych państw ozdobami.
Nie zabrakło Świętego Mikołaja z dalekiej
Finlandii, włoskiej czarownicy Befany i
górali z Bukowiny Tatrzańskiej. Wiersze o
tematyce świątecznej, wesołe dialogi
przeplatane kolędami i pastorałkami
wprowadziły uczestników spotkania w
świąteczny nastrój. Po programie
artystycznym wszyscy podzielili się
opłatkiem, składali sobie życzenia i
zasiedli do słodkiego poczęstunku.
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
S
Z
K
O
Na dzień 19-go grudnia przypadło
rozstrzygnięcie konkursu „Najładniejsza
kartka świąteczna”. Komisja konkursowa
spośród tegorocznych prac najwyżej
oceniła karty następujących uczniów:
Natalii Woszczyk - I miejsce
Karoliny Płuzińskiej - II miejsce
Jakuba Mulińskiego i Pauliny
Wiśniewskiej - III miejsce
Wyróżnienia zostały przyznane osobom:
Marcie Szymanowskiej, Katarzynie Nalej,
Agacie Baumel, Paulinie Winiarskiej,
Damianowi Orzechowskiemu i
Bartłomiejowi Kowalskiemu.
Zwycięzcom serdecznie
gratulujemy.
W ostatnim dniu nauki przed
świętami cała społeczność szkolna
uczestniczyła w jasełkach z udziałem
dzieci z różnych zespołów klasowych.
Program artystyczny przygotowały: p.
Anna Matyjas i p. Edyta Fedorowicz.
Spektakl opowiadający o poszukiwaniu
Nowonarodzonego, uświetniły liczne
kolędy w wykonaniu chóru szkolnego pod
kierunkiem p. Jacka Zielonki. Ten dzień
uczniowie Szkoły Podstawowej w
Mszczonowie spędzili w świątecznej
atmosferze.
Beata Pietrzyk
Wracając na chwilę do magii
minionych świąt, przeczytajmy
opowiadanie jednej
z uczennic Szkoły
Podstawowej w Mszczonowie - Antoniny
Szulczyk
Marzenia się spełniają - opowiadanie
dla młodszego brata.
Zapewne każde z Was - dzieci
zastanawiało się, skąd się biorą prezenty.
Jak to się dzieje, że staruszek Mikołaj przez
tyle lat każde dziecko obdarowuje na
święta.
Ł
Y
Otóż ma on małą ciałem, ale
wielką duchem pomoc w postaci skrzatów,
stworzeń wielkości szkolnego plecaka.
Noszą one zielono-czerwone ubranka i
buciki z małymi wesołymi dzwoneczkami.
To właśnie one w wielkiej fabryce
prezentów produkują zabawki i słodycze.
Pani Mikołajowa codziennie każdemu
skrzatowi przygotowuje ciepłe kakao i trzy
pierniczki z cynamonem. W zamian za to
„maluchy” pomagają Mikołajowi.
Najmłodszym i najbardziej
pracowitym skrzatem jest Grześ.
Codziennie wstaje już o szóstej rano, aby
podziwiać fabrykę, jej nieskazitelnie
wypolerowaną podłogę , tapetę w
gwiazdy…
W centrum sali stawiana jest
choinka, którą żeby przystroić, trzeba było
wejść na drabinę liczącą czterdzieści sześć
szczebli. Grześ jeszcze nigdy nie ubierał
choinki, ponieważ zawsze robiły to starsze
skrzaty.
- Jak cudownie byłoby tak powiesić
gwiazdę na czubku zielonej choinki pomyślał.
Następnego ranka, a było tuż
przed Świętami Bożego Narodzenia
Mikołaj powiedział:
- Grzesiu, pod moją nieobecność mianuję
cię przewodniczącym wszystkich działów!
- Naprawdę?! - skrzat był zachwycony.
- Pamiętaj, że to duża odpowiedzialność!
- Tak, Mikołaju. Na pewno sobie poradzę!
- Świetnie, oto lista obowiązków.
Na śnieżnobiałej kartce było napisane:
1. Przygotować renifery do jazdy.
2. Umyć sanie.
3. W p ro w a d z i ć L a l k ę K r y s i ę d o
produkcji.
4. Spróbować nowych lizaków.
5. Ubrać choinkę.
Grześ szczególną uwagę zwrócił na
ostatni punkt listy „Ubrać choinkę”.
Zwykle czynność tę wykonywano w
wigilijny poranek - wtedy, gdy Mikołaj
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
powracał z wyprawy. Chwilę się
zastanowił , a potem rzetelnie zaczął
wykonywać swoje obowiązki.
- No to idziemy do reniferów! - i wziął
ze sobą wiadro wody, szczotkę i mydło. W
stajni czekały na niego brudne i
zniecierpliwione zwierzęta.
- Cześć, przyszedłem was wyczyścić
przed świętami.
- To cudownie - odpowiedziały
renifery - od dawna nie byłyśmy
czyszczone!
Skrzat szybko uporał się z
pierwszym zadaniem, później
wypolerował sanie, zadbał o to, aby w
fabryce zaczęto produkować nową lalkę,
sprawdził czy lizaki są dość słodkie i
poszedł na podwieczorek. W jadalni
spotkał swoich przyjaciół - Jasia, Max'a i
Jaśminę, którą darzył sympatią.
- Cześć Grzesiu! - zawołała Jaśmina.
- Witaj! - skrzat zrobił się cały
czerwony, bowiem był bardzo nieśmiały.
Nie miał jednak ochoty na
pogaduszki, więc szybko zjadł posiłek i
pobiegł na spotkanie z Mikołajem.
- Mikołaju! - Grześ wybiegł na drogę i
pochwalił się Świętemu - wyczyściłem
renifery, wypolerowałem sanie, produkują
już…
- Wiem, wiem. Na ciebie zawsze mogę
liczyć. Na pewno doskonale wykonałeś
wszystkie zadania - przerwał mu Mikołaj a czy przywieźli choinkę?
- Ojej, choinka! Zapomniałem!
Szybko, biegnijmy, może jeszcze
zdążymy!
- Nie martw się! Poprosiłem Jasia, aby
ją przyniósł.
- To dobrze, bo już jutro Wigilia i
musimy ją jak najszybciej ubrać!
Rankiem choinka stała pięknie
przyozdobiona.
- Szybko, wybierają kto ma powiesić
gwiazdę na czubku choinki! - krzyknął
Grześ, wybiegając ze swojego pokoju. Po
str. 55
S
chwili stał niedaleko Mikołaja, który
powiedział:
- Oto i dziś, w Wigilię Świąt Bożego
Narodzenia zaszczyt zawieszenia gwiazdy
na czubku choinki otrzyma dwoje
skrzatów.
Mikołaj włożył rękę do kapelusza, aby
wylosować szczęśliwców. Wyjął dwie
Z
K
karteczki i przeczytał z uśmiechem na
twarzy:
- Grześ i Jaśmina!
Rozległy się brawa. Wybrańcy
otrzymali gwiazdę, którą razem zawiesili
na czubku choinki. Mikołaj zaś wyruszył z
prezentami do dzieci na całym świecie - do
Ciebie czytelniku też!
O
Ł
Y
I tak kończy się historia skrzata, który
udowodnił, że marzenia się spełniają.
Trzeba na nie tylko odpowiednio zasłużyć.
Antonina Szulczyk
uczennica klasy VI B
PRZEDFERYJNE
PODSUMOWANIE
Listopad rozpoczął się w osuchowskiej szkole patriotycznie uroczystym apelem z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
i montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez
gimnazjalistów pod kierunkiem p. B. Kierzkowskiego i p. A.
Grzybowskiej. O stronę muzyczną zatroszczył się p. J. Chałuś, o
Wizyta w dworku p. W. Siemiona
Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
prezentację multimedialną p. T. Toporowski, a dekoracje wykonał
p. A. Lipski. Treść akademii nawiązująca do wydarzeń sprzed 90
lat, w tym wiersze, pieśni patriotyczne oraz slajdy przypomniały
uczniom o wydarzeniach i postaciach, które zdecydowały o losach
naszego kraju. Bardzo ważnym momentem było odśpiewanie
hymnu narodowego oraz symboliczne rozerwanie łańcucha
opasającego kontury Polski przedrozbiorowej, ukazujące
odzyskanie przez Polaków Ojczyzny po przeszło wiekowej
niewoli.
Akademia była dowodem pamięci i swoistym hołdem złożonym
wszystkim, dla których wolna i suwerenna Polska to najważniejsza
wartość.
Spotkanie Szkół Unii Petrykoskiej
str. 56
Niezmiernie miłym wydarzeniem był udział w spotkaniu Szkół
Unii Petrykoskiej w Muzeum w Petrykozach, gdzie udaliśmy się
na zaproszenie pana Wojciecha Siemiona, aby uczcić czwartą
rocznicę śmierci Jadwigi Siemion oraz 10 rocznicę powstania
Unii.
Jak zwykle wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzania muzeum, gdyż
reprezentanci naszej szkoły (Damian Kostrzewa, Hubert Zieliński,
Olga Pieniążek i Daria Kowalska ) odwiedzili to miejsce po raz
pierwszy. Zadziwiła ich przede wszystkim wielorakość zbiorów
zgromadzonych w salonie, na strychu i w piwnicach dworku.
Gospodarz spotkania przypomniał o unijnej rocznicy i z
satysfakcją zdmuchnął świeczki na urodzinowym torcie.
Opowiedział też zgromadzonym o swoim przyjacielu - malarzu i
grafiku Tadeuszu Łapińskim, artyście pochodzącym z Rawy
Mazowieckiej, a mieszkającym obecnie w USA, który ofiarował
szkołom Unii 9 grafik z cyklu „Aurora”. Jedna z nich po losowaniu
trafiła do szkolnej galerii w Osuchowie.
Miejsce pracy naszego darczyńcy zainspirowało pana Siemiona
do opublikowania wierszy wielkich polskich poetów, którzy
kiedykolwiek przebywali w Ameryce oraz literatów pochodzenia
amerykańskiego, m. in. C. K. Norwida, K. Wierzyńskiego, Cz.
Miłosza, W. Iwaniuka. Wybrane utwory zaprezentował nam sam
gospodarz, zaś inne wygłosili uczniowie szkół Unii.
Grafiki Tadeusza Łapińskiego nie były jedynymi obrazami,
które powiększyły zbiory szkolnych galerii. „Dar piąty” (dar z
wybrzeża) zorganizował artysta Włodzimierz Łajming po tym, jak
dowiedział się, iż szkolne galerie posiadają już po 4 wspaniałe
dzieła sztuki. Artystami, którzy ofiarowali swoje prace dla szkół,
byli : Kiejstut Berezyński, Henryk Cześnik, Jan Góra, Sławomir
Grabowy, Anna Jackiewicz Kaczmarek, Cezary Paszkowski,
Dariusz Syrkowski, Maria Targońska. W wyniku losowania nasza
szkoła otrzymała obraz „Ryba” namalowany przez Cezarego
Paszkowskiego.
Dziękujemy Panu Wojciechowi Siemionowi za wspaniałe
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
S
Z
K
O
Ł
Y
spotkanie ze sztuką oraz cudowne wrażenia wyniesione z tego
magicznego miejsca.
Niezapomnianych przeżyć dostarczyła także wizyta w
Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Jaktorowie, dokąd
wybrali się wraz z p. dyrektor E. Sajak przedstawiciele naszej
szkoły: Marlena Wojtczak, Marta Głowa, Karolina Walczyńska,
Olga Dębowska, aby uczestniczyć w obchodach 55 rocznicy
śmierci patrona szkoły K. I. Gałczyńskiego. Spotkaniu patronował
oczywiście p. Wojciech Siemion, a szczególnym i wyjątkowym
gościem była córka poety Kira Gałczyńska.
W cudownej scenografii, tworzącej magiczny świat
literata, zamieszczone zostały rekwizyty charakterystyczne dla
jego twórczości: zielona gęś, kwadryga, kot, księżyc, parasole.
Dominowała jednak zaczarowana dorożka, która powiodła
zgromadzonych w okres powojenny. Artyści ubrani i
ucharakteryzowani w stylu epoki sugestywnie prezentowali
wiersze i piosenki ze słowami poety. Nad całością „czuwał”,
spacerując dystyngowanym krokiem, Pan Konstanty ubrany w
czarną pelerynę i melonik.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, po
przedstawieniu przez gospodarzy programu okolicznościowego,
przyszła pora na przegląd twórczości poety - recytację wybranych
utworów w wykonaniu uczniów zrzeszonych w Unii Petrykoskiej.
Naszą szkołę reprezentowały: Marlena Wojtczak deklamująca
utwór „Pieśń III” oraz Marta Głowa, która wygłosiła „Bajkę o
słowiku”. Dziewczęta przygotowały wiersze pod okiem p. A.
Grzybowskiej - opiekunki koła recytatorskiego. Pan Wojciech
Siemion zauroczony recytacją młodych wykonawców nagrodził
trzy uczennice, wręczając im nagrody książkowe własnego
autorstwa wraz z dedykacją. Jedną z nagrodzonych dziewcząt była
nasza Marlena.
Do tej pory jesteśmy pod urokiem tej wspaniałej uroczystości,
przygotowanej z wielkim rozmachem, wymagającej niesamowitej
inwencji i wielkiego zaangażowania. Dyrekcji szkoły,
nauczycielom, uczniom oraz Marlenie Wojtczak serdecznie
gratulujemy.
Niezmiernie interesującą okazała się, zorganizowana z
inicjatywy Kuratorium Oświaty w Warszawie, wycieczka pod
hasłem ,,Śladami Fryderyka Szopena”, w której uczestniczyła
wraz z panią dyrektor grupa uczniów z klas II gimnazjum. Rolę
przewodnika po miejscach związanych z życiem i twórczością
polskiego kompozytora pełnił były wiceminister kultury p. J.
Weiss.
W Warszawie uczniowie zwiedzili m.in. salonik znajdujący się
na terenie obecnej Akademii Sztuk Pięknych, w którym Szopen
mieszkał za młodu, kościół sióstr Wizytek, a także kościół św.
,,Krzyża”, gdzie spoczywa jego serce. Poznali rodzinne strony
kompozytora oraz dworek w Żelazowej Woli, w którym się
urodził. Wysłuchali na żywo koncertu fortepianowego w
interpretacji studenta Akademii
Muzycznej w Warszawie.
Pozostając pod wrażeniem tej
niezwykłej muzyki, uczestnicy
wycieczki odbyli deszczowy
spacer po przepięknym parku
oraz zrobili sobie pamiątkowe
zdjęcia.
Osobliwym miejscem okazał
się również kościół w
miejscowości Brochów, w
którym nasz kompozytor został
o c h r z c z o n y. P r o b o s z c z
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
tamtejszej parafii bardzo ciekawie opowiadał o faktach z życia
Fryderyka i jego rodziny.
Jesteśmy wdzięczni Panu J. Weissowi oraz organizatorom
wycieczki. Dzięki niej gimnazjaliści mogli bliżej poznać życie i
twórczość F. Szopena, słynnego kompozytora, którego muzyką
zachwycają się przecież miliony ludzi na całym świecie.
Dużą atrakcją dla uczniów były wyjazdy do kina i teatru
zorganizowane przez p. A. Grzybowską, p. M. Posmyk i p. Ewę
Ludwiak.
W listopadzie gimnazjaliści mieli możliwość obejrzeć
wystawiany na deskach kinoteatru „Wisła” w Warszawie,
wyreżyserowany przez Emiliana Kamińskiego, spektakl teatralny
„Zemsta” według komedii A. Fredry.
Mimo ubogiej, wręcz symbolicznej scenografii atutami tej sztuki
były niewątpliwie: wartka akcja, szalone intrygi, wiele śmiesznych
sytuacji, co zagwarantowało oglądającym wiele emocji oraz
pożyteczne spędzenie czasu. Spektakl uświetniła kreacja aktorska
w pełni oddająca charakter i sposób bycia odgrywanych postaci.
Niezwykle ciekawym był wyjazd do kina na film „High School
Musical 3” poruszający problem konsekwencji trudnych wyborów
życiowych, jakie muszą podejmować młodzi ludzie. Bagaż tych
problemów został jednak umiejętnie rozładowany przez świetnie
wykonane piosenki, znakomitą choreografię układów tanecznych
oraz młodzieńczą energię bijącą od wszystkich wykonawców.
Niesamowite przeżycia towarzyszyły młodzieży w Cinema
Parku podczas programu „Cztery żywioły”, który posłużył
lepszemu zrozumieniu globalnych procesów kształtujących nasz
świat. Pobyt w salach: muzyki, wyobraźni, interakcji, ruchu i
inspiracji sprawił, iż nasz świat można było zobaczyć z zupełnie
innej perspektywy.
Na uwagę zasługuje jeszcze jeden wyjazd, tym razem do
Mszczonowskiego Domu Kultury, gdzie uczniowie gimnazjum
wzięli udział w spotkaniu z podróżnikiem Bogumiłem Rzycidło.
Mieli oni okazję obejrzeć wiele pięknych zdjęć, pokaz slajdów
oraz krótkich filmów z kilkumiesięcznej wyprawy po świecie,
wzbogacony komentarzem i ciekawymi opowieściami o religii,
kulturze i stylu życia mieszkańców prezentowanych krajów,
szczególnie Wyspy Wielkanocnej, a także faunie i florze
występującej na tych terenach.
Dzięki temu spotkaniu uczniowie niewątpliwie poszerzyli swoją
wiedzę z dziedziny geografii i przyrody. Szczególny podziw
wzbudziła w nich pasja i determinacja, z jaką podróżnik realizował
swoje marzenia.
Natomiast nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły jeden z
grudniowych wieczorów spędzili w warszawskim teatrze „Buffo”,
oddając się urokowi musicalu „Metro”.
Prosta fabuła, a przy tym bajeczna choreografia, przepiękny taniec
i wspaniale wykonane piosenki, a także efeky laserowe oraz
ciekawe rozwiązania techniczne pozwalające wyczarować cuda
przy pomocy czarno-białych kostiumów sprawiły, iż mogliśmy
Pasowanie na ucznia kl. I
str. 57
S
Pasowanie na czytelnika
oderwać się od pracy i codziennych problemów oraz spędzić czas
w niesamowitej atmosferze.
Atmosfera równie muzyczna, ale już połączona z rywalizacją,
towarzyszyła naszym uczennicom podczas Gminnego Konkursu
Piosenki zorganizowanego przez MOK w ramach Gminnego
Turnieju Szkół. Dzięki odpowiednio dobranemu i
przygotowanemu repertuarowi, o który zadbała p. Ewa Ludwiak,
oraz wspaniałym wykonaniom piosenek mogliśmy cieszyć się z
sukcesu Pauliny Jankowskiej ze szkoły podstawowej oraz
Wioletty Korbiń i Marty Głowy z gimnazjum, które wyśpiewały II
miejsca, oraz wyróżnień zdobytych przez Ewelinę Szlagę (SP) i
Natalię Krawczyk (G).
Obok umiejętności wokalnych mocną stroną naszej młodzieży
są też zdolności plastyczne. Zorganizowany przez p. A. Lipskiego
Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Korzenioplastyka w oczach
dziecka” sprawił, iż korzenie przybrały zadziwiające kształty i
niecodzienną kolorystykę. Komisja miała problem z dokonaniem
wyboru najciekawszych prac, gdyż każda z nich zachwycała
pomysłowością, oryginalnością i starannością wykonania.
I tak, decyzją jury, I miejsce zajęła Sylwia Nalej (Ib), II - Łukasz
Kowalski i Bartłomiej Kok (kl.V), a III - Barbara Iwańska (IIIb).
Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Wiesion (kl.VI), Ewelina Strojek
(IIIa) i Damian Strojek (Ib) oraz Katarzyna Krajewska (Ia).
Sukcesy plastyczne nasi uczniowie zdobywają również na
szczeblu pozaszkolnym. W Powiatowym Konkursie Plastycznym
ph. „Dar krwi darem życia” nagrodzona została Monika Wiesion
(kl. IIa), a w konkursie „Zawitali Anieli” nagroda przypadła
Angelice Mierzejewskiej (kl. Ib).
Dzieci z klas II i III SP wzięły natomiast udział w
zorganizowanym przez Zakład Energetyczny w Żyrardowie
konkursie plastycznym ph. „Żyj i baw się bezpiecznie z prądem”,
który miał za zadanie poszerzyć wiedzę najmłodszych na temat
prawidłowego posługiwania się prądem, a także angażować
rodziców i wychowawców do codziennego dbania o ich zdrowie.
Uczennica kl. II Sylwia Strojek zdobyła za swoja pracę
wyróżnienie i została zaproszona wraz z opiekunką koła
plastycznego, p. M. Malowaniec, na uroczyste wręczenie nagrody
i dyplomu oraz słodki poczęstunek.
Atrakcyjne nagrody czekały również na Łukasza Kustosza i
Agnieszkę Gawlińską z kl. I SP oraz Paulinę Jankowską z kl. III zwycięzców konkursu plastycznego przeprowadzonego przez
KRUS w Żyrardowie ph. Niebezpieczne prace w rolnictwie”.
Konkurs został poprzedzony spotkaniem z pracownikami KRUSu, którzy zaprezentowali dzieciom film ukazujący groźne sytuacje,
jakie mogą mieć miejsce w gospodarstwie, i tym samym
przestrzegający je przed wieloma niebezpieczeństwami. Film
str. 58
Z
K
O
Ł
Y
stanowił podstawę do
przeprowadzenia na ten
temat pogadanki, która stała
się inspiracją dziecięcych
pomysłów przeniesionych
potem na karton i
nagrodzonych przez jury.
I na koniec sportowe
sukcesy w Powiatowej
Gimnazjadzie Młodzieży w
tenisie stołowym. Zespół
chłopców w składzie:
Marcin Osiński, Mariusz
Ręgowski i Szymon
Osiński zajął V miejsce,
natomiast drużyna
dziewcząt - Katarzyna
Krajewska, Olga Pieniążek i Ewelina Milewska - wywalczyła III
miejsce i brązowy medal.
Wszystkim nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy
osiągniętych sukcesów.
Przyjemne chwile przeżywali również najmłodsi uczniowie
naszej szkoły podczas swojego wielkiego święta, jakim było
ślubowanie w obecności zgromadzonych na sali gimnastycznej
nauczycieli i dyrekcji szkoły, rodziców oraz uczniów klas 0-VI.
Uroczystość uświetnił program artystyczny, w tym wiersze i
piosenki w wykonaniu pierwszoklasistów, przygotowane pod
kierunkiem p. M. Kalińskiej.
Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, po czym zostały przez panią
dyrektor pasowane na ucznia ogromnym drewnianym ołówkiem.
Miłym akcentem były wręczone im drobne upominki przez
uczniów klas starszych oraz wspólny poczęstunek.
Dniem pełnym niezapomnianych wrażeń, który także na długo
pozostanie w pamięci uczniów klasy I SP, był dzień pasowania na
czytelnika szkolnej biblioteki. A dokonał tego bibliotekarz p. T.
Toporowski po wcześniejszym zapoznaniu przyszłych
czytelników z księgozbiorem bibliotecznym oraz obowiązującym
regulaminem. Nauczyciel przedstawił też zasady postępowania z
książką oraz ukazał jej zalety. Ceremonię ubarwiły wiersze w
wykonaniu uczennic z aktywu bibliotecznego.
Mamy nadzieję, że miła atmosfera panująca podczas uroczystości
wpłynie na częste i chętne odwiedzanie przez najmłodszych naszej
czytelni i biblioteki.
Gratulujemy uczniom klasy pierwszej przyjęcia w poczet
szkolnej społeczności. Życzymy im wymarzonych wyników w
nauce i wielu przyjaźni, a jako młodym czytelnikom wspaniałych i
niezapomnianych przygód w świecie książek.
Koniec listopada oraz grudzień to czas pełen radości, a
jednocześnie refleksji i szacunku dla tradycji, którą pielęgnuje
także i nasza szkoła.
Wspaniałą okazją do dobrej zabawy i sposobem na integrację są
andrzejki. Wzorem lat ubiegłych uczniowie klas starszych
włączyli się we wspólne organizowanie niezwykłych
wróżbiarskich zabaw klasowych oraz dyskoteki andrzejkowej.
Natomiast młodsi z klas 0-III szkoły podstawowej, dzięki
wychowawczyniom (p. J. Sekleckiej, p. M. Kalińskiej, p. I.
Dziubie oraz p. M. Malowaniec) wybrali się w podróż do krainy
magii i czarów. Piękne stroje wróżek i elfów, wspólne wróżbyrymowanki, magiczne liczby, wróżby z zapałkami, obierkami,
kartami, monetami… odsłoniły bliższą i dalszą przyszłość,
sprawiając uczniom wiele radości, tym bardziej, że wszystko
zakończyło się tańcami i wspólną zabawą przy muzyce.
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
S
Z
K
O
Ł
Y
Życzymy wszystkim, aby tajemna moc wróżb pomogła w
spełnieniu tego, co najlepsze.
Cudownych wrażeń dostarczyła najmłodszym także wycieczka
do krainy św. Mikołaja w Kołacinku.
Tego dnia atrakcji również nie brakowało: spacer po bajkowej
ścieżce wśród postaci znanych z książek, poszukiwanie magicznej
gwiazdki, wybijanie monet w Mikołajowej Mennicy, a przede
wszystkim spotkanie z Dziadem Mrozem oraz odwiedziny w
domu św. Mikołaja, gdzie uczniowie z wielką uwagą i
zainteresowaniem słuchali jego opowieści. Niezwykle miłym
dopełnieniem całości były szaleństwa na placu zabaw oraz
otrzymane prezenty, a także zdjęcia ze św. Mikołajem. Wszystko to
sprawiło, że dzieci wróciły do domu uśmiechnięte i zadowolone.
Dzięki takiej dawce emocji mogły choć na chwilę oderwać się od
codzienności.
Tradycją w naszej szkole stały się wigilie klasowe
organizowane w ostatnim dniu nauki przed świętami Bożego
Narodzenia. Tak było również w tym roku. Przy pięknie ubranych,
kolorowych choinkach oraz stołach zastawionych potrawami
U sąsiadów
w Radziejowicach
Świątecznie w Szkole
Podstawowej w Radziejowicach robiło się
już na dwa tygodnie przed Bożym
Narodzeniem. Codziennie po zajęciach
przybywało nowych ozdób i choinek, które
powoli wypełniały całą szkołę. Autorem
projektu niezwykłej dekoracji była Sława
Wiśniewska. Dzięki niej uczniowie
radziejowickiej podstawówki na każdej
przerwie mogli się przechadzać po
bajkowym korytarzu, którego ściany
zostały udekorowane imitującą lód folią
aluminiową. Z sufitu zwisały płatki śniegu,
a wszystko rozświetlały urokliwe choinki,
pośród których stały papierowe bałwany.
Na dodatek na korytarzu pojawili się
Królowa Śniegu i oczywiście Święty
Mikołaj, którego historia została
przedstawiona na bogatej gazetce ściennej.
wigilijnymi tradycyjnie dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy
sobie świąteczno-noworoczne życzenia, słuchaliśmy kolęd, a św.
Mikołaj obdarował nas upragnionymi prezentami. Wszystko
tworzyło niezwykły nastrój i wyjątkową atmosferę.
W świąteczny klimat wprowadzili nas również uczniowie
szkoły podstawowej i gimnazjum, wystawiając widowiska
jasełkowe wyreżyserowane przez p. M. Posmyk (G) i p. D.
Jankowską (SP). Treść jasełek, ukazująca historię Narodzenia
Pańskiego, miała zwrócić uwagę na uczucia, którymi powinniśmy
kierować się w życiu, aby dostrzegać nie tylko siebie, ale również
potrzeby innych. A towarzyszyły temu piękne dekoracje,
wspaniałe stroje i rekwizyty oraz znakomita gra młodych aktorów,
przeplatana uroczo zaśpiewanymi kolędami i pastorałkami,
oddającymi charakter świąt Bożego Narodzenia.
Niestety, święta już za nami, ale przed nami następny rok, 2009.
W związku z tym pragniemy życzyć wszystkim, aby był wyjątkowy i
przyniósł wiele cudownych chwil, mnóstwo szczęścia, radości,
optymizmu, a przede wszystkim nadziei, bez której nie da się żyć.
Agata Grzybowska
Jasełka w bajkowej szkole
- Z zewnątrz zwykła szkoła, a w środku jak
w baśni- tak dzieło swoich nauczycieli i
starszych kolegów podsumowała
sześcioletnia Zosia z zerówki i ja w pełni
się z nią zgadzam. Szkolne dzieło docenił
także proboszcz Parafii Radziejowice
prałat Waldemar Okurowski, który spotkał
się z uczniami i gronem pedagogicznym na
wigilii w piątek 19 grudnia. Dzień
wcześniej proboszcz wspólnie z wójtem
Tadeuszem Kłucińskim wspólnie obejrzeli
w szkole przedstawienie jasełkowe
przygotowane tradycyjnie przez
najmłodszą klasę. Sześciolatki zostały do
występu przygotowane przez swoją
wychowawczynię Katarzynę Kilijańską i
nauczycielkę rytmiki Mariolę Majer.
Dzieci występowały przed uczniami i
przybyłymi specjalnie z tej okazji
Merkuriusz Mszczonowski 1/2009
rodzicami. Sala gimnastyczna, w której
odbywał spektakl wypełniona była po
brzegi. Mali artyści na początku nieco
stremowani, gdy usłyszeli brawa i zostali
zachęceni do występu przez samą panią
dyrektor Danutę Niedzińską, ochłonęli i
już odważnie wyrecytowali wszystkie
długo ćwiczone rymowane teksty. Przy
śpiewaniu kolęd towarzyszyła im
wzruszona publiczność. Przedstawienie
wypadło imponująco. Zerówkowicze
zebrali gratulacje zarówno od proboszcza
jak i od wójta.
Warto odnotować, że podczas
spotkania dyrektor Niedzińska otrzymała
Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy
nowo zawiązanej 7 Radziejowickiej
Drużyny Harcerskiej „Żywioł”.
Kier
str. 59
Reklamuj się
FILOS
Stowarzyszenie im. Joanny Froehlich,
prowadzące dom samotnej matki
w podmszczonowskiej GĄBIE,
prosi osoby czułe na potrzeby bliźnich, którzy znaleźli się w
trudnej sytuacji życiowej, o przekazywanie na rzecz
placówki: mebli, sprzętu ADG i RTV oraz ubrań i zabawek.
Wszyscy, którzy zechcieliby wspomóc dom samotnej matki
proszeni są o kontakt z wiceprezesem Stowarzyszenia FILOS
Wiesławą Radziwon (0 668 210 263).
OGŁOSZENIE
KOMISARIATU POLICJI W MSZCZONOWIE
Został uruchomiony TELEFON
ZAUFANIA
(0) 605 722 784
Prosimy na ten numer telefonu przekazywać wszelkiego
rodzaju informacje dotyczące zagrożeń miejscu Państwa
zamieszkania, jak również wszelkiego rodzaju informacje
mogące być pomocne w identyfikacji sprawców przestępstw i
wykroczeń. Poprzez okazaną policji w ten sposób pomoc
przyczynią się Państwo do poprawy bezpieczeństwa w rejonie
swojego zamieszkania. Zapewniamy, że informacje nagrane
na pocztę głosową tego telefonu będą w pełni anonimowe.
Dziękujemy za pomoc
w “Merkuriuszu
Mszczonowskim”!
Ceny reklam i ogłoszeń:
1 strona - 244 zł
1/2 strony - 122 zł
1/4 strony - 61 zł
1/8 strony - 30,50 zł
1/16 strony - 15,25 zł
- cena obejmuje jednorazowe pojawienie
się ogłoszenia,
- ogłoszenia drobne zamieszczamy gratis,
- z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą być
zwolnione lokalne organizacje i
instytucje w zależności od treści i
objętości materiałów przekazanych
redakcji,
- reklam i ogłoszeń nie zamieszczamy na
pierwszej stronie,
- zainteresowani zamieszczeniem
ogłoszenia lub reklamy w Merkuriuszu
Mszczonowskim proszeni są o
skontaktowanie się w tej sprawie z
Gminnym Centrum Informacji
w Mszczonowie,
ul. Żyrardowska 4, tel. 857 11 99
A
P
E
L
Mszczonowska stypendialna inicjatywa
jest związana z papieskim wezwaniem o
budowanie „żywych pomników”, które
są o wiele bardziej pożądane niż te
stawiane z brązu i kamienia. Aby za rok
kolejni mszczonowscy studenci mogli
otrzymać wsparcie stypendialne apelujemy o wspomaganie wpłatami
działalności Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika Jana Pawła II.
Na adres e-mail Komisariatu Policji w Mszczonowie Konto bankowe Społecznego
[email protected]
można przesyłać informacje o łamaniu prawa lub o
zagrożeniach dla bezpieczeństwa mieszkańców
gminy.
Aby zapewnić poufność przekazywanych wiadomości - komputer,
na którym odbierane są te wiadomości, jest całkowicie wyłączony
z sieci policyjnej bazy danych. Uprawnienia do odbioru
przesyłanej poczty posiadają tylko komendant i jego zastępca.
Komitetu Budowy Pomnika
Jana Pawła II działającego
przy Parafii p.w. Świętego
Jana Chrzciciela
w Mszczonowie:
Bank Spółdzielczy
Biała Rawska
27 9291 0001 0043 2364
2000 0010
PŁASKOSTOPKA REDAKCYJNA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”
ADRES REDAKCJI:
Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów,
tel. 857 11 99, 607 099 886; e-mail: [email protected]
REDAGUJE ZESPÓŁ
WYDAWCA:
Urząd Miejski w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, tel. 0-46 858 28 20
DRUK:
Drukarnia ALPI, Opypy, ul. Mazowiecka 127 a, tel. 022 7344175, 0-513 273 460, [email protected]
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie publikuje i nie odpowiada na anonimowe listy.
Reklamy, ogłoszenia i inne teksty publikowane w MM podlegają weryfikacji przez wydawcę.

Podobne dokumenty