ślub jak z bajki

Komentarze

Transkrypt

ślub jak z bajki
ŚLUB JAK Z BAJKI
Ślubny savoir-vivre
Chrzelice
Gdy teściowa
ma stać się „mamą”…
– dziedzictwo templariuszy?
Słodka droga
do szczęścia
MODNY ŚLUB
2
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
3
MODNY ŚLUB
4
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
OD REDAKCJI
Na okładce:
Anita i Dariusz Woźnica
Sponsor okładki:
Hotel i Restauracja
EUROPA
Opole ul. Dworska 2
Tel. : 77 47 400 48
kom. 608 334 763
www.restauracja-europa.opole.pl
Adres wydawcy
przyjmowanie ogłoszeń:
ABM Agencja Reklamy Multimedialnej
45-560 OPOLE
ul. Jagiellonów 72
Drodzy czytelnicy!
Serdecznie zapraszamy do udziału
w plebiscycie na najbardziej popularne firmy branży ślubnej. Ubiegłoroczna edycja
zakończona uroczystym wręczeniem statuetek Złotej Pary pokazała nam, że warto
kontynuować tę słuszną ideę. W tej edycji
pragniemy też zaprosić czytelników głosujących w plebiscycie do wspólnej zabawy.
Dla Was drodzy Państwo ufundowaliśmy
10 bezpłatnych zaproszeń na Andrzejkową Galę Modnego Ślubu, która odbędzie
się w sobotni wieczór 26 listopada br.
w Restauracji SALOMON w Opolu. Wy-
MODNY ŚLUB
starczy oddać głos na ulubionego usługodawcę i odesłać do nas e-mail na adres podany w SMS-ie zwrotnym z hasłem Andrzejki
z Modnym Ślubem. Pierwszych 10 par
jakie przyślą do nas taką wiadomość
otrzyma bezpłatne zaproszenia, a wyniki
przedstawimy na www.modnyslub.opole.
pl. Zapraszamy też do udziału w innych
konkursach, a jak widać na przykładzie Asi
i Kamili warto pokusić się i zdobywać cenne nagrody.
Dla tych wszystkich, którzy andrzejkowy wieczór pełen magii i wróżb chcą
spędzić z Modnym Ślubem przygotowaliśmy również zaproszenia odpłatne w cenie
100 zł od osoby. Rezerwacje miejsc można
dokonać zarówno w redakcji MODNEGO
ŚLUBU jak i w Restauracji SALOMON
w Opolu na hasło Andrzejkowa Gala Modnego Ślubu. Ilość miejsc ograniczona.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zobaczenia jak bawiliśmy się na
ubiegłorocznej gali - film dostępny jest na
stronie www.modnyslub.opole.pl oraz na
www.facebook.com/#!/Modny.Slub.Opole
Dodajcie Modny Ślub do ulubionych na
swoich portalach, a będziecie otrzymywać
informacje o najnowszych konkursach
i promocjach kwartalnika.
tel. 77 423 03 36
fax 77 423 03 37
www.modnyslub.opole.pl
e-mail: [email protected]
Redaktor Naczelny:
Andrzej Marcinkowski
Opracowanie graficzne i skład:
Tomasz Kulka
Dział Reklamy:
Dagna Janas
Paweł Mikosek
Korekta:
Katarzyna Kassak
Webmaster:
Tomasz Kulka
Prawo do przedruku lub innego wykorzystania wzorów
graficznych zamieszczonych w magazynie Modny Ślub - zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych
ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany nadsyłanych tekstów. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczania ogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść jest sprzeczna
z linią programową wydawnictwa bądź charakterem pisma.
(art. 36 pkt 4 prawa prasowego)
Projekty ogłoszeń wykonanych przez wydawcę
pozostają jego własnością.
Nakład: 7000 egz.
www.modnyslub.opole.pl
5
MODNY ŚLUB
Profesjonalny
Nr 3 (23) Jesień 2011
makijaż ślubny
Obecnie niewiele kobiet zdecydowałoby się samodzielnie wykonać
makijaż ślubny. Nie ma w tym nic
dziwnego, gdyż w ten wyjątkowy
dzień warto oddać się w ręce profesjonalisty.
W dobie XXI wieku mamy coraz mniej
czasu na wizyty w gabinecie kosmetycznym czy fryzjerskim. Długo pracujemy,
a po pracy brakuje nam sił lub czasu na
relaks w salonach piękności. Nie zmienia to jednak faktu,
że w tym wyjątkowym
dniu zależy nam na wspaniałym wyglądzie.
Dzień ślubu zwykle
jest stresujący i na dodatek najbardziej zajmujący - trzeba odebrać kwiaty, dopasować wszystkie elementy naszej garderoby i nie zapomnieć
o żadnych, nawet najdrobniejszych detalach. W natłoku ślubnych obowiązków
musimy jeszcze znaleźć czas na wizaż…
Idealnym rozwiązaniem, które pozwoli zaoszczędzić czas i jednocześnie
przyczyni się do wspaniale dobranej stylizacji, są mobilne usługi fryzjerskie oraz
kosmetyczne. Zarówno kosmetyczki,
jak i fryzjerki z wieloletnim doświadczeniem, w dogodnej dla nas godzinie wykonają zabiegi upiększające dłonie, stopy, twarz oraz dobiorą wspaniałą fryzurę
w dniu naszego ślubu.
Usługi stylistyczne w domu to coraz
bardziej popularny sposób na oszczędność
czasu i pieniędzy (przyjazd kosmetyczki
czy fryzjerki do domu klienta zwykle jest
wliczony w usługę).
Co więcej, usługi wykonywane
w domu klienta wcale nie muszą szcze-
6
www.modnyslub.opole.pl
gólnie odbiegać jakością od tych proponowanych w salonach urody. Specjalistyczny
sprzęt, dobre wyposażenie przenośnego
gabinetu oraz fachowa wiedza i doświadczenie mogą sprawić, że ta sama klasa
zabiegów będzie osiągalna już nie tylko
w salonie, ale także z dojazdem do domu.
Wszystko po to, by zdążyć na czas i zapiąć
przygotowania na ostatni guzik.
Wizażysta będzie chciał dopasować
nasz makijaż oraz fryzurę do sukni. Pamiętajmy, że klasyczny make-up w lekkich odcieniach brązu, fioletu czy szarości
będzie
współgrał
z większością sukien
ślubnych. Zdajmy
się więc na stylistę,
który bezbłędnie dobierze kolor cienia
do naszej tęczówki,
a fryzurę doskonale
dopasuje do stylu
sukni ślubnej.
Odpowiedni wygląd jest jednym
z fundamentalnych czynników wpływających na dobre samopoczucie
i wizerunek Panny Młodej.
Karolina Sieręga
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
7
MODNY ŚLUB
8
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
'3/%‹(%46>=7>%4%6%13(%;-)(>-)¢43;-22%
4V^]W^I 4EV] 1SHI u ^EVÐ[RS 4ERMI NEO M 4ERS[MI QSK– SG^IOM[EÃ
^REW^INWXVSR]V^IXIPRINMTVSJIWNSREPRINSFWYKM
>[VEGEQ]Y[EKÇREMRH][MHYEPRITSXV^IF]OEœHIN^TEVM[WTÐPRMIHS
GLSH^MQ]HS[RMSWOYuNEOEWYORMEMNEOMKEVRMXYV
>E^[]G^ENWYORMEzPYFRE[]^REG^EOSPSV]WX]OÇNEOMWX]PYFVERME4ERE
1SHIKS[MÇGHIG]^NEREOVIEGNÇ4ERMTS[MRREF]ÃTSHNÇXE[G^IzRMINRMœ
XEHSX]G^–GEKEVRMXYVY
; REW^]Q 7EPSRMI REPIœ] ^EQÐ[Mà WYORMÇ QMR QMIWM–GI TV^IH zPY
FIQ
2MIOXÐVI JMVQ] ^ OXÐV]QM [WTАTVEGYNIQ] QEN– [ QEKE^]REGL ^ETE
W]WYOMIRHPEWTÐ}RMEPWOMGL3WSF]OXÐVITÐ}RMINTSHINQYN–HIG]^NÇQEN–
QSœPM[Szà WOSV^]WXERME ^ XIN STGNM ; X]Q TV^]TEHOY G^EW WTVS[EH^IRME
XEOMINWYORM[]RSWMG^EWEQMX]POSOMPOEHRM3G^][MzGMINIWXXSW]XYEGNE[]
N–XOS[E EPI YEX[MEN–GE œ]GMI OEœHIN 4EV^I 1SHIN TSHINQYN–GIN WTSRXE
RMG^RIHIG]^NI
/SPSV]WX]OE WYORM NIWX TSHWXE[– HSFSVY HSHEXOÐ[ HPE 4ERE OSW^YPM
WTMRIOOEQM^IPOMJYPEVYMSG^][MzGMIWEQIKSKEVRMXYVY/SPSVFME]WYORM
[]^REG^E MRR– OSPSV]WXOÇ YFVERME 4ERE RMœ OSPSV MZSV] MZSV] IGVY OSzÃ
WSRMS[EG^]OVIQuXSGM–KPIXIRWEQOSPSV7X]PYFMSVY4EV]1SHINTS[M
RMIRWMÇVÐ[RS[Eœ]ÃQMÇH^]WSF–(IPMOEXRINWYORMTS[MRMIRXS[EV^]W^]Ã
OPEW]G^R]KEVRMXYVEIOWXVE[EKERGNM4ERR]1SHIN^E^[]G^ENOVSOYHSXV^]
QYNIJVEOWYVHYXOPEW]G^R]PYFERKMIPWOMWQSOMRKF–H}OPEW]G^R]KEVRMXYV
YW^]X]^RMIXY^MROS[INXOERMR]
.Yœ SH TMIV[W^IKS WTSNV^IRME RE 2S[SœIÎGÐ[ QYWM F]à TI[RI œI GM
H[SNIREPIœ–HSWMIFMI
;REW^]Q7EPSRMI4ER1SH]^RENH^MIKEVRMXYV]W^]XIREQMEVÇGSRMI
^[MÇOW^ENIKSGIR]EWTS[SHYNIMRH][MHYEPR]RMITS[XEV^EPR][]KP–H
>EQÐ[MIRMI KEVRMXYVY XS SOVIW X]KSHRM (PE 4ERÐ[ RMIGMIVTPM[]GL
QEQ]^ETEW][QEKE^]REGL-XYXIœG^IOEQ]G^EWIQX]POSX]H^MIÎ
;MIH^–GNEO–WYORMÇ[]FVEE4ERMEX[MINNIWXHSFVEÃKEVRMXYVHPE4ERE
3G^][MzGMI 4ERY RMI NIWX TSOE^][ERE WYORME EPI X]POS NIN OSPSV .IWX XS
HYœIYEX[MIRMIHPEREW^]GLOPMIRXÐ[[NIHR]QQMINWGYHSOSRYN–[]FSVY
MVE^IQNIœHœ–RETV^]QMEVOM
;MEHSQ]QNIWXœITV^]^EQÐ[MIRMYXEOOSQTPIOWS[]Q4EÎWX[S
1SH^MQSK–PMG^]ÃREWTSVIVEFEX]
4S^EX]QSFIGRMIQEQ][REW^INSJIVGMIX]KSHRMS[–TSHVМTS
zPYFR–[EœR–VSOSHHEX]SXV^]QERME
;]FMIVEN–GWMÇHSREW^IKS7EPSRY[EVXS^EVI^IV[S[EÃWSFMIXIV
QMR WTSXOERME .IœIPM NIW^G^I HS XIN TSV] TV^]W^E 4ERRE 1SHE RMI
QMIV^]EœEHRINWYORMM[]FMIVEWMÇ[X]QGIPYHSREWTVSWMQ]SVI^IV
[EGNÇXIVQMRY[X]KSHRMYu[WSFSXÇTV^][MÇOW^INMPSzGMOPMIRXÐ[RMI
FÇH^MIQ]QSKPMTSz[MÇGMÃ4ERM[]WXEVG^EN–GSG^EWY
>%46%7>%1=(32%7>)+37%0329
79>%22)&
3TSPIYP/WM•›•X3T[[[WY^ERRIFTP
www.modnyslub.opole.pl
9
MODNY ŚLUB
Nr 3 (23) Jesień 2011
Ślub
lub ślub konkordatowy. Ceremonie humanistyczne mają na razie znaczenie cywilnoprawne tylko w USA, Szkocji i w Norwegii.
Zjawisko zawierania ślubu humanistycznego jest w naszym kraju odbierane
dość dwuznacznie. Ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników (tych drugich jest
znacznie więcej). Dość często określane
jest jako fanaberia lub chęć zwrócenia na
Ślub humanistyczny to nowość. Dotarł do Polski siebie uwagi. Głosy pochwały są rzadkie
z krajów zachodnich. Wie o nim zaledwie niewielka część i ciche… Należałoby więc poddać dyskuczy zawarcie takiego ślubu to na pewno
naszego społeczeństwa - głównie młodzi, otwarci na sji
sposób na przysięganie sobie dozgonnej
nowe doświadczenia ludzie.
miłości i wierności czy raczej wyjście
awaryjne dla osób, które nie chcą lub nie
Ślub humanistyczny w Polsce jest dość i kąpielówki (w przypadku ślubów na pla- mogą zrobić tego w inny sposób?
mało popularny. Jest to ceremonia nie ma- ży).
jąca nic wspólnego z żadną religią. Prze- Ze względu na swój liberalizm mogą Humanizm – demokratyczny, etyczny
znaczona jest dla osób utożsamiających być zawierane dosłownie wszędzie i przez i nieteistyczny (bez istoty Boga) ruch
się z humanistycznym systemem wartości każdego. Jest to więc dobre rozwiązanie społeczny i intelektualny, który w cenoraz dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą dla ludzi, którzy chcą podkreślić swoją trum upatruje człowieka; oparty jest na
wziąć ślubu kościelnego.
osobowość poprzez tego typu uroczysto- przekonaniu, że człowiek sam kształtu W Polsce organizowaniem ich zajmuje ści. Może to być także sposób na zawarcie je swój obraz świata, system wartości
się Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. związku przez osoby, które ze względów i życie, któremu sam nadaje sens; odrzuŚlub
humanistyczprawnych czy światopo- ca wiarę w nadprzyrodzone siły i ich siłę
ny prowadzony jest
glądowych nie mogą lub sprawczą.
przez mistrza ceremonie chcą przysięgać sobie
nii, który służy radą
w kościele.
Katarzyna Kassak
podczas przygotowań
Ceremonie takie mogą
i czuwa nad jego
także służyć jako uroprzebiegiem. Przyszli
czystości typowo symboMałżonkowie sami deliczne, np. odświeżenie
cydują o tym, jak ma
przysięgi małżeńskiej czy
wyglądać ich ryt. Wyuroczystość z okazji roczbierają miejsce (może
nicy ślubu i tym samym
to być łąka, pałac,
być okazją do dobrej zapark, kino, itd.), muzybawy w gronie rodziny
kę, układają scenariusz
czy przyjaciół.
oraz tekst przysięgi
Ślub humanistyczny nie
małżeńskiej. Wybieraposiada w Polsce statusu
ją także strój – Młoda
prawnego, ma głównie
Para może ubrać się
znaczenie społeczne. Jeodświętnie (biała suknia ślubna, garnitur), śli Młoda Para chce, by ich małżeństwo
może także założyć strój mniej formal- było prawnie respektowane, musi zawrzeć
ny (np. jeansy), a nawet strój kąpielowy ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego
humanistyczny
10
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
11
MODNY ŚLUB
Nr 3 (23) Jesień 2011
Weselny
wypad w góry
Jeżeli chcecie Państwo połączyć swój start na nowej drodze życia z wypoczynkiem w górach, to polecamy zorganizowanie
przyjęcia weselnego w Pokrzywnej, malowniczej wsi położonej
w Górach Opawskich w Dolinie Złotego Potoku.
Jest to miejsce stanowiące doskonałą bazę wypoczynkową zarówno
dla osób lubiących aktywny wypoczynek, jak i szukających ciszy i
spokoju. Do wyboru mamy tu trzy
obiekty o wysokim standardzie, zróżnicowane architektonicznie, oraz pod
względem usytuowania i funkcjonalności.
Znajdujący się w dolinie ośrodek
Złoty Potok, urządzony w góralskim
stylu nawiązuje charakterem do miejscowego folkloru. Karczma Zbójnicka z bali z przestronną salą restauracyjną na 120 oraz kompleksem
noclegowym na 200 osób w góralskich domkach, będzie nie lada atrakcją dla par pragnących zorganizować
ślub bliżej natury. Kolejny obiekt,
to kompleks hotelowy Chrobry
położony wyżej w zachodniej części Pokrzywnej. Posiada on duże
zaplecze eventowe w postaci 2 sal
12
www.modnyslub.opole.pl
i wspaniale urządzony Park Linowy Carina, będący pomysłem na
aktywny wypoczynek nie tylko dla
całej rodziny i przyjaciół, ale także dla firm oraz grup zorganizowanych, np. wycieczek szkolnych. W
ofercie Parku Linowego jest także
Dinopark – prosta, kolorowo urządzona i bezpieczna trasa dla dzieci
powyżej 3 roku życia, BIG SWING,
czyli skok na wahadle oraz zjazd na linie
nad Kąpieliskiem Leśnym.
W ofercie hoteli jest
również
specjalnie
przygotowane menu
weselne, a ponadto
właściciele są w stanie spełnić każde życzenie nowożeńców,
by ten dzień był naprawdę wyjątkowy.
Miłym akcentem jest
także fakt, że w 1-szą
rocznicę ślubu Małżonkowie otrzymują
zaproszenie na uroczystą kolację. Wspaniałe, dostosowane
do indywidualnych
potrzeb klienta oferty
Kompleksu Hotelowego Chrobry, Hotelu – Restauracji
Carina i Ośrodka Złoty Potok sprawią, że pobyt w nich będzie świetnym
i godnym polecenia wyborem.
Katarzyna Kassak
na 100 i 150 osób oraz 180 miejsc
w pokojach hotelowych o europejskim
standardzie. Istnieje możliwość
zorganizowania
w nich uroczystości takich jak
pierwsze komunie, jubileusze,
rodzinne uroczystości czy studniówki. Oferta
obejmuje także
szkolenia, konferencje, wystawne bankiety oraz
imprezy integracyjne dla firm.
Pod
lasem
na stoku w sąsiedztwie
jeziorka znajduje się perełka
Gór Opawskich
– Hotel Carina,
który malowniczą okolicą pobudza
wyobraźnię i kusi głównie tych, którym marzy się ślub w plenerze np.
na pomoście znajdującym się nad jeziorem. Śluby udzielane w plenerze
są coraz bardziej popularne, a możliwość zawarcia ślubu kościelnego Więcej informacji znajdą Państwo
w takich miejscach oferuje m.in. na:
www.hotel-carina.pl
agencja Event Expert z Opola. Hotel
www.zloty-potok.pl
Carina posiada 70 miejsc noclegowww.hotel-chrobry.pl
wych oraz salę na 150 osób o unikalnym wystroju.
Do dyspozycji gości jest wypożyczalnia sprzętu wodnego, łowisko ryb, paintball oraz quady. Nie
kwestionowanym hitem jest duży
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
ślubnym kobiercu. Ich start w świetlaną przyszłość uwiecznił Mariusz Stachowiak, którego fotki dołączamy. Jak
przekazał nam Pan Krystian Linder
właściciel diskoplexu, to nie pierwsza
i nie ostania para jaką cudownie połączyła muzyka i atmosfera przyciągająca
młodych ludzi do A4. Wiele bowiem par
spotyka później na weselach w restau-
Diskoplex A4, to nie tylko
najnowsze centrum rozrywki
na Opolszczyźnie, w którym
możecie spotkać największe
gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej.
drogę w muzyczną czasoprzestrzeń.
Nie tak dawno opisywaliśmy piękne
zaręczyny Kamili i Andrzeja, jakie miały
miejsce na jednej z sal Diskoplexu A4,
Diskoplex A4 to audiofilska platforma społecznościowa, wyposażona
w cztery klubowe sale taneczne, przez
które tygodniowo przewijają się tysiące
młodych ludzi. Setki z nich umawiają się
na kolejne spotkania i niczym wahadłowce wracają w to magiczne miejsce, które
swym magnetyzmem przyciąga i zapra- a tymczasem już 25 czerwca br. rozsza dając możliwość i szanse na wspólną poczęli wspólną drogę stając razem na
racji MAXIM w Malni. Jak powiedział
nam Pan Krystian, narzeczeni szczególnie lubią niedziele klubowe, gdyż mogą
tam posłuchać najlepszych kapel weselnych prezentujących się na żywo na scenach diskoplexu.
Kamili i Andrzejowi składamy najserdeczniejsze gratulacje na nowej drodze
życia, a wszystkich zainteresowanych
miłą formą spędzenia czasu w muzycznej atmosferze zapraszamy do Pietni do
Diskoplexu A4 i na www.discoplexa4.pl
Andrzej Marcinkowski
www.modnyslub.opole.pl
13
,
{
MODNY ŚLUB
Nr 3 (23) Jesień 2011
SLUBNY SAVOIR – VIVRE
Rodziców Pary Młodej czeka sporo wydatków związanych ze
ślubem i weselem ich dzieci. Na szczęście obowiązkami można
się podzielić. A, gdy wszyscy zasiądą już przy stole, nadejdzie
czas toastu. Czy wiemy kto, kiedy i jak powinien je wykonywać? Jak podjąć osobę duchowną na weselu? Zanim padnie
sakramentalne "tak", Para Młoda powinna zapoznać się z zasadami savoir-vivre'u.
Weselne toasty
tycznego tonu. Dobrze, gdy będą zawierać szczyptę dobrego humoru. Bardziej
ambitni mogą przygotować przemówienia
rymowane albo skłaniające do refleksji,
zawierające cytaty. Po wszystkich toastach
i przemowach głos zabiera Pan Młody (nie
wstając), który dziękuje za życzenia i życzy gościom radosnej zabawy.
Pamiętajmy, iż pierwszeństwo wzniesienia toastu na weselu zawsze należy do
ojca Panny Młodej. W przypadku obecności kapłana na weselu, kolejny toast należy
do niego. Dopiero potem mogą go wznosić
inne osoby.
Pozostałe toasty (licząc po dwóch,
omówionych wcześniej), których nie po- Jak odpowiednio podjąć kapłana na
winno być zbyt wiele, należy wznosić przyjęciu weselnym
w następującej kolejności: Pan Młody (lub
Zaproszenie kapłana na wesele nie jest
ojciec Pana Młodego), seniorzy płci męobowiązkiem Pary Młodej – zwłaszcza
skiej obu rodzin, a następnie świadkowie
wtedy, gdy nie jest on znaną od lat, zapłci męskiej.
przyjaźnioną z rodziną osobą. Zdarza
się jednak często, iż Nowożeńcy proszą
o udzielenie sakramentu małżeństwa księdza dobrze im znanego, który pomagał im
w wielu sytuacjach i bardzo chcą go ugościć na weselu. Osobę duchowną należy
zaprosić osobiście, wręczając zaproszenie
ślubne identyczne, jakie otrzymają pozostali goście lub odmienne, specjalnie przygotowane przez Młodą Parę.
Z pewnością zaproszonego kapłana
należy traktować jak szczególnego gościa
honorowego – najlepiej więc posadzić go
przy stole weselnym obok matki panny
młodej albo naprzeciwko Młodej Pary.
W przypadku, gdy Nowożeńcy chcą zaprosić na wesele więcej niż jednego księ Często popełnianym błędem jest fordza (taka sytuacja może mieć miejsce, gdy
muła wypowiadana przez wznoszącego
Państwo Młodzi należeli do wspólnoty retoast: „Wypijmy za…”. Poprawnie mówi
ligijnej lub, gdy nie chcą, by ksiądz czuł
się: „Wznoszę ten toast za…”. Należy
się samotnie), dobrze jest zastosować drugo wznosić pomiędzy daniami (nigdy
gą wersję rozmieszczenia gości przy stole.
w trakcie spożywania posiłku) i wyłączZakłada ona usadzenie kapłanów naprzenie czerwonym winem lub szampanem.
ciwko Nowożeńców, lecz w taki sposób,
Osoba go wznosząca powinna stać, poby pomiędzy nimi siedziały odpowiednie,
zostali natomiast siedzieć (nie mogą
stateczne kobiety (np. babcia, ciocia).
w trakcie wygłaszania toastu jeść ani pić).
W efekcie powinniśmy otrzymać nastęAlternatywą dla toastów mogą być rówpującą kolejność: kobieta-ksiądz-kobietanież przemówienia. Należy jednak zadbać
ksiądz-kobieta.
o to, by nie były one uciążliwe czasowo
ani nudne dla gości, nie wyrządziły ni- Ci, którzy obawiają się, czy księża
komu przykrości ani nie miały zbyt pate- umieją się bawić, mogą być zaskoczeni,
14
www.modnyslub.opole.pl
jak niektórzy z nich potrafią tańczyć czy
„sypać dowcipami jak z rękawa”. Najczęściej opuszczają salę weselną około
godziny 22, nie uczestnicząc tym samym
w oczepinach. Pamiętajmy, iż wesela
w większości odbywają się w sobotnie
wieczory, a przecież niedziela jest dla osób
duchownych „dniem pracy”.
Powyższe zasady właściwego zachowania
się pomogą poczuć się pewnie i swobodnie
w wyjątkowej sytuacji, jaką jest okres
przedślubny i czas wesela. Często uczucie zagubienia i niepewności jest efektem braku wiedzy. Pamiętajmy, iż pytanie jest rzeczą ludzką - lepiej kulturalnie
wyjaśnić zaistniałą wątpliwość z życzliwą nam osobą, aniżeli popełnić błąd
w sytuacji społecznej w tak ważnym dniu.
Na koniec należy dodać, iż zawsze niemile widziane jest spóźnianie się. Jest ono
odbierane jako brak szacunku, ponadto
rozprasza gości. Podobnym nietaktem
jest niewyłączenie telefonu komórkowego przed ceremonią ślubną. Warto o tych
elementarnych zasadach przypominać,
gdyż najczęściej niestosowne sytuacje
zdarzają się z powodu roztargnienia
czy pośpiechu, a nie ze złej woli.
Małgorzata Ziółkowska
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
15
MODNY ŚLUB
Nr 3 (23) Jesień 2011
wartościowe dla polskiej historii.
Dziś zamek w Chrzelicach odkrywany jest na nowo. Powstał imponujący projekt jego rewitalizacji.
Zakłada on adaptację niszczejącego
rumowiska na Centrum Dialogu Kultur oraz budowę zaplecza noclegowogastronomicznego, wkomponowanego
w przestrzeń. Jeśli projekt ten zakończy
się powodzeniem, Opolszczyzna zyska
Podróżując po naszym pięknym regionie, zatrzymujemy się na tra- prawdziwą architektoniczną perełkę.
Chrzelice – dziedzictwo templariuszy?
sie Opole-Prudnik, we wsi Chrzelice, która kryje niezwykłe
historyczne skarby: ruiny średniowiecznego zamku.
Widok z lotu ptaka najlepiej oddaje
rozmach tego majestatycznego obiektu,
dopiero jednak oglądanie ruin z bliska
pozwala w pełni obcować z historią.
Zamek, choć nadal cierpliwie czeka na
upragnioną renowację, posiada dobrze
zachowany wał okrężny oraz fosę. Każdy współczesny „książę”, zapraszając
na zdjęciu: Angelika i Marcin Fogel
tutaj swoją „księżniczkę” – przyszłą
małżonkę – z pewnością zaimponuje
wybrance swego serca. Oczywiście na
miejscu mile widziane jest przytoczenie,
choćby spontanicznie wymyślonej, romantycznej opowieści związanej z zamkiem. A trzeba przyznać, że ta legendarna
forteca szczyci się niejedną fascynującą
historią.
16
www.modnyslub.opole.pl
Zamek zbudowali prawdopodobnie, ponad siedemset lat
temu w bajkowej epoce średniowiecza, rycerze zakonu joannitów, po czym zabrali się za jego
gruntowny remont. Przypuszcza
się, że inicjatorami przebudowy
twierdzy byli templariusze. To
im przypisuje się udoskonalenie
obiektu przez dobudowanie okrągłej wieży otoczonej potężnymi
murami. Jednak wiele faktów związanych z pobytem templariuszy na zamku
pozostaje niewyjaśnionych, a legendy
o ich skarbach ukrytych w zamkowych
ruinach przyciągają dziś śmiałków gotowych je odnaleźć...
Setki lat później
twierdza templariuszy zamieniła się w
barokową rezydencję. Pałac zyskiwał
kolejnych właścicieli
i wzbudzał zachwyt
jeszcze przez wiele wieków, ale po II
wojnie światowej zaczął popadać w ruinę.
Nikt nie interesował
się
gmaszyskiem,
uważając je za bez-
Na dzień dzisiejszy pozostaje nam jedynie podziwianie ruin i nasza własna
wyobraźnia, która podsuwa wizję pierwotnego stanu grodziska. Natomiast
wszyscy
Nowożeńcy,
którzy zabawę weselną planują w pobliskich
miejscowościach – Tułowicach, Pogórzu, Dębinie czy Krobuszu – mogą
udać się w plener na zamek na niezapomnianą
sesję fotograficzną. Jak
robić zdjęcia ślubne,
to tylko w iście królewskim stylu.
Marta Wacowska
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
17
MODNY ŚLUB
Nr 3 (23) Jesień 2011
obrączki, biżuteria, darmowe wesele, usługi najlepszych firm branży weselnej,
a także podróż poślubna.
Pula tylko samej głównej
nagrody to ponad 30 tys.
PLN!
Na scenie targowej program poprowadzi znany prezenter telewizyjny Tomasz
Kammel. Możecie zaśpiewać, przygotować skecz, oryginalny pokaz albo zaprosić
do wspólnego występu przyjaciół i wystawić takie show, które przekona publiczność, że to właśnie Wy jesteście tą najfajniejszą parą.
Na czym polega ten
Z każdego miasta publiczność wybiekonkurs?
Cenne prezenty ślubno-weselne dla kilkudziesięciu najbardziej
ulubionych par narzeczeńskich!
Organizatorzy
Międzyplanetarnych
Targów Ślubnych zapraszają narzeczonych do udziału w bardzo ciekawym konkursie (opolska edycja tych targów od 8 lat
odbywa się w „Okrąglaku”).
Poszukiwane są pary narzeczeńskie
planujące swój ślub w 2012 roku. Pary odważne, przebojowe z wyobraźnią i odrobiną talentu. Około 40 par narzeczeńskich
ma szansę wrócić z cennymi prezentami
związanymi z uroczystością ślubno-weselną. Będą to suknie ślubne, garnitury,
18
www.modnyslub.opole.pl
Wysyłając zgłoszenie
do organizatora otrzymacie
specjalny poradnik i materiały do założenia własnej strony ślubnej
na popularnym portalu społecznościowym
facebook.com.
Im bardziej niezwykle i przebojowo
będziecie prowadzić swoją stronę ślubną
– tym większą zdobędziecie popularność
i poparcie własnych fanów. To właśnie
ilość fanów będzie jednym z kryteriów aby
dostać się do półfinału i zacząć zdobywać
pierwsze nagrody.
Organizator zapewni Wam możliwość
prezentacji 10 minutowego programu na
dużej scenie katowickiego „Spodka” lub
wrocławskiej Hali Stulecia na największych w regionie targach ślubnych. Podobne występy odbędą się jeszcze w Krakowie
i Łodzi.
rze 2 pary, które zaprosimy do finału. Impreza finałowa będzie również eleganckim
balem dla narzeczonych. Cały program
będzie transmitowany na żywo w internecie między innymi też na naszym portalu.
Ostateczne wyboru pary Polubieni 2012
dokona publiczność zgromadzona przed
ekranami. Z pewnością dużą rolę w głosowaniu odegrają fani Waszej strony.
Modny Ślub wspiera medialnie to wydarzenie. Będziemy przedstawiać i promować przede wszystkim pary z naszego
regionu. Na naszej stronie będzie można
oglądać na żywo relacje ze wszystkich imprez półfinałowych oraz z finału.
Zgłoszenia do konkursu można przesyłać na adres [email protected]
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
19
MODNY ŚLUB
20
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
21
MODNY ŚLUB
22
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
Perła Byczyny
Marzysz o stylowej oprawie Twojego wesela? Już niebawem przeżyjesz najpiękniejszy dzień Twojego życia. Dzień, który jest jednym
z tych, na które czekasz już od dawna. Przyjęcie weselne ma być wydarzeniem radosnym, które szczęśliwie wprowadzi Młodą Parę w ich
wspólną przyszłość. Pragniemy dostarczyć Państwu niezapomnianych
wrażeń.
Hotel Adler*** to wyjątkowe miejsce, w którym poczujesz wewnętrzny spokój, ponieważ wiesz, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Masz pewność, że Twoje wesele zostało idealnie zorganizowane. Chcąc sprostać marzeniom i wymaganiom naszych Klientów,
naszym priorytetem jest dbałość o najmniejsze detale oraz zapewnienie
komfortu wszystkim naszym Gościom.
Zapewniamy naszym Klientom profesjonalną obsługę oraz wyśmienite dania kuchni polskiej i skrupulatnie wybrane dania kuchni europejskiej. Oferujemy dwie eleganckie, klimatyzowane sale bankietowe
oraz 23 miejsca noclegowe, dla uczestników przyjęcia w promocyjnych
cenach. Do biesiady w komfortowych warunkach może zasiąść 110
osób.
Hotel Adler*** to idealne połączenie miłej atmosfery oraz tradycji
z najnowszymi trendami. Jasna, stonowana kolorystyka, piękne tkaniny
i dodatki tworzą wyjątkowy nastrój.
www.modnyslub.opole.pl
23
MODNY ŚLUB
Nr 3 (23) Jesień 2011
Każda młoda dama marzy zapewne o tym, by jej ślub
przypominał królewskie wesele, na którym będzie zaczarowana dorożka, piękna księżniczka i książę czekający w
pałacowym ogrodzie.
Jak sprawić, by ten wyjątkowy cji towarzyszących na przyjęciach
dzień był na długo zapamięta- weselnych jest też coraz wyższy,
ny przez nowożeńców i wesel- a program ciekawszy.
Agencja Event Expert z Opola
nych gości?
specjalizuje się w organizowaniu
takich uroczystości dla najbardziej
wymagających
klientów. Należy tu zaznaczyć,
że organizacja ceremonii ślubnej
w plenerze jest w
zasięgu każdej
zainteresowanej pary. Wystarczy
tylko spełnić jedno z podstawowych wymagań – miejsce udzielenia ślubu powinno być naprawdę wyjątkowe, a jego oprawa
przygotowana w dostojny sposób i w formie odpowiedniej
do udzielenia Sakramentu
Świętego, czy zawarcia
ślubu cywilnego. Szczegóły oprawy uroczystości
i sprawy formalne związaw pięknej udekorowanej altanie,
ne z przygotowaniem śluw zamkowych ogrodach, czy górbu w plenerze załatwiane są
skich pensjonatach. Poziom atrakprzez agencję Event Expert
z odpowiednim USC lub księdzem w przypadku ślubu kościelnego czy konkordatowego. Konsultant ślubny pomoże
też w doborze miejsca na taką
uroczystość, a tych w naszym
pięknym województwie jest
niemało. Można więc popuścić
wodze fantazji i pokusić się
Narzeczeni prześcigają się
w pomysłach, by jak najlepiej przygotować swoją ślubną uroczystość.
Coraz częściej pojawiają się amerykańskie modele ceremonii wychodzące poza tradycyjne u nas formy uroczystości. Mówi się i pisze
o ślubach zawieranych nad jeziorkiem, w przypałacowych parkach,
24
www.modnyslub.opole.pl
o ciekawy scenariusz uroczystości
ślubnej. Przygotowana ceremonia
w plenerze może być uzupełniona obsługą ubraną w historyczne
stroje, odpowiednim pojazdem jak
bryczka, czy zabytkowy samochód,
którym podjedzie
Pani
Młoda wraz
z ojcem. Pomysłów jest
mnóstwo, niemniej jednak
dla
każdej
pary
będzie
on wyjątkowy i niepowtarzalny, a goście jeszcze długo po
będą wspominać moc wrażeń
z takiego wesela.
Andrzej Marcinkowski
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
25
MODNY ŚLUB
Nr 3 (23) Jesień 2011
Słodka droga do
szczęścia
Tam, gdzie inspiracją są zakochani, powstają
najpiękniejsze słodkie arcydzieła. Małe, duże,
okrągłe, prostokątne, piętrowe - każde z nich
jest niepowtarzalne. Niepowtarzalne, jak ten
jeden, jedyny w życiu dzień.
Tort weselny jest obowiązkowym punktem
każdego wesela. Ponieważ jest bezdyskusyjnie
jedną z największych atrakcji przyjęcia, wszyscy goście z niecierpliwością na niego czekają.
Tradycja podawania go wywodzi się ze staropolskiego zwyczaju dzielenia się słodkim ciastem
– symbolem dostatku i szczęścia. Żeby szczęście
nie opuściło Pary Młodej musiała ona podzielić
się ciastem z możliwie największą ilością osób.
Zwyczaj ten, w nieco odmiennej formie,
pozostał do dziś. Słodkie ciasto zastąpił tradycyjny tort weselny, pieczołowicie przygotowywany przez wykwalifikowanych cukierników.
Można go podać gościom w dowolnym momencie, zwyczajowo przyjmuje się jednak moment
po obiedzie lub po oczepinach. Para Młoda,
za swoje pierwsze, wspólne małżeńskie zadanie,
26
www.modnyslub.opole.pl
ma wspólnie go pokroić, zjeść i rozdać gościom.
Pierwszymi kawałkami Państwo Młodzi częstują rodziców i najstarsze osoby w rodzinie, okazując w ten sposób wdzięczność i szacunek za trudy wychowania. Tort ma
zapewnić Nowożeńcom „słodkie życie”. Nie może go zabraknąć, bowiem
jest to brane za złą wróżbę początku
wspólnego życia.
Wybór odpowiedniego tortu nie
jest łatwy. Musi być jednocześnie
piękny, oryginalny i bardzo smaczny.
Cukiernicy wyprzedzają się w pomysłach, a wszystko po to, by zadowolić
najbardziej wymagających klientów
i ich rodziny.
Ponieważ tort powinien być dopełnieniem
całego przyjęcia, musi pasować do wyglądu sali,
stroju Panny Młodej i jego dodatków. W cukierniach można liczyć na fachową pomoc w tym
zakresie.
- Pary Młode najczęściej przychodzą
do naszej cukierni ze swoją koncepcją,
jeśli takowej nie posiadają, to oferujemy im nasze wzory. Doradzamy także kolorystykę tortu,
tak, by pasował do elementów ceremonii. –
mówi Pani Maria Magosz, właścicielka cukierni
„Magosz” z Krapkowic.
Na pomoc fachowców można także liczyć
przy wyborze kształtu.
- Bardzo popularny wśród Nowożeńców jest tort
w stylu angielskim. Składa się z kilku tortów,
składanych jeden w drugi. Oblany jest masą lukrową. Ponadto modne są okrągłe, kwadratowe
i prostokątne. – opisuje
Pani
Małgosia
z cukierni „Pela”.
Tradycyjne torty weselne są najczęściej piętrowe.
Liczba i wielkość pięter
jest uzależniona od liczby
zaproszonych osób. Zamawiając tort należy także
zastanowić się, czy będzie
się go rozdawać gościom po
weselu jako podziękowanie
za przybycie. W tym celu
trzeba wybrać odpowiednio
większy rozmiar.
Gdy Narzeczeni wybiorą już kształt, napotkają na
następny dylemat – smak.
Jest ich bez liku, choć, tak jak we wcześniejszych przypadkach, są mniej lub bardziej popularne.
- Najbardziej popularne są torty na bazie bitej
śmietany o różnych smakach, np. waniliowe,
czekoladowe, truskawkowe oraz mieszane,
z dodatkiem owoców – twierdzi Pan Ryszard,
właściciel „Cukierni Szymański” w Korfantowie.
- Dużym zainteresowaniem cieszą się także torty: malinowy, węgierski (bardzo orzeźwiający),
schwarzwaldzki, czekoladowy, pomarańczowy,
cytrynowy. Latem prym zdecydowanie wiodą
torty owocowe, jesienią i zimą natomiast cięższe,
np. czekoladowe, maślane, cappuccino, tiramisu
lub kremowe – dodaje Pani Maria Magosz.
Jak widać – ile Par Młodych, tyle
zdań oraz gustów. Wybierając smak należy jednak przede wszystkim pamiętać o tym,
by wziąć pod uwagę upodobania swoich gości.
Można zamówić tort piętrowy i każde piętro
wykonać w innym smaku. Dzięki temu zadowoli
się z pewnością wszystkich weselników.
Bardzo istotnym elementem jest wykończenie tortu weselnego. Można go oblać masą
cukrową o dowolnym kolorze, obłożyć śmietaną lub kremem, który ostatnio jest coraz mniej
popularny wśród Nowożeńców. Dekoracje również są bardzo istotne, bo dzięki nim tort zyskuje
niepowtarzalny wygląd. Ich wybór i sposób udekorowania zależy tylko od upodobań i fantazji
przyszłych Małżonków.
- Tort można ozdobić różami waflowymi, kolorowymi (z reguły białymi lub zielonymi) listkami
waflowymi, różami marcepanowymi, perełkami
srebrnymi lub białymi oraz figurkami – wylicza
Pani Dorota Lazar z „Jaglo” Cukiernictwo.
Weselne wypieki to także ciasta, które mogą
towarzyszyć gościom nawet przez całe przyjęcie. Najlepiej, gdy jest ich
kilka rodzajów i są różnorodne pod względem
kształtu i smaku. Dzięki
temu pięknie zdobią stoły
i zachęcają do degustacji.
W naszym województwie chwałą cieszą się ciasta drożdżowe, takie jak
pyszne śląskie kołocze.
- Powodzeniem cieszą się
wszystkie rodzaje kołoczy śląskich – z posypką,
z makiem, serem, jabłkami oraz owocami sezonowymi (truskawka, śliwka,
rabarbar – w zależności
od dostępności) – wylicza
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
Pani Kornelia Harmansa, kierownik produkcji
w Cukierni „Zimmermann”.
Kołocz śląski z cukierni „Zimmermann” otrzymał dwukrotnie nagrodę „Opolska Marka 2005
i 2006” w kategorii produkt: kołocz śląski Zimmermann (przypis redakcji).
Kołocz nie jest jednak jedynym popularnym
ciastem weselnym. Jest ich bowiem tak dużo, że
trudno wyliczyć wszystkie. Mimo to jest pewien
kanon, wśród którego poruszają się Nowożeńcy
wybierając wypieki.
- Pary Młode wybierają bardzo często ciasto malinowe, różnego rodzaju serniki, bezy wiśniowe,
ciasto cytrynowe oraz bananowe – mówi Pani
Dorota Lazar.
Wybór słodkości jest sprawą indywidualną.
Przy ich wyborze także należy wziąć pod uwagę upodobania gości. Zamówienie najbardziej
znanych ciast sprawi, że zaspokojone zostaną
gusta wszystkich zaproszonych, bo każdy z nich
z pewnością znajdzie na stole weselnym swoje
ulubione.
Praktyka i doświadczenie cukierników sprawiają, że spod ich rąk wychodzą przepiękne,
słodkie arcydzieła. Torty, ciasta i ciasteczka,
pieczołowicie przygotowane spowodują, że wesele będzie długo wspominane nie tylko przez
gości lecz także przez Młodą Parę. Warto więc
poświęcić czas i wybrać słodkości najlepsze
z najlepszych, które przez lata będą wizytówką
przyjęcia weselnego.
Katarzyna Kassak
www.modnyslub.opole.pl
27
MODNY ŚLUB
Nr 3 (23) Jesień 2011
Gdy
teściowa
ma stać się "mamą"...
D
zień ślubu jest dniem przełomu, jeśli chodzi o sposób zwracania się
do teściów. Osoby, do których jeszcze
wczoraj mówiliśmy „proszę pana” czy
„pani Krysiu” od dziś są naszą rodziną
i forma oficjalna musi przejść w mniej
oficjalną lub wręcz rodzinną formę
zwracania się do siebie.
Kiedy teściowie i młodzi darzą się
autentyczną serdecznością, zdążyli przed
ślubem dobrze
się
poznać
i zaprzyjaźnić
– zmiana ta następuje często
w zupełnie naturalny sposób
i nie budzi niepotrzebnych
emocji. Gorzej,
gdy narzeczeństwo trwało krótko albo młodzi mieszkali
z dala od teściów i żadna więź emocjonalna jeszcze się nie wytworzyła lub, co gorsza - póki co wzajemne relacje nie należą
do najcieplejszych.
Jak się w takiej sytuacji zachować?
Starsze pokolenia wyrastały w tradycji
zwracania się do teściów, jak do nowych
rodziców - mamo i tato. Jest to forma
bardzo sympatyczna i miła dla teściów,
ale młodej synowej czy zięciowi nie od
razu chce przejść przez gardło. Jeśli decydujemy się na taką postać uważając, że jest
najwłaściwsza, pełna szacunku, wygodna,
odnosi się do tradycji rodzinnych i na dodatek jest dobrze widziana- spróbujmy na
początek podejść do tego z humorem (uważając jednak, by nie była to ironia lub kpina). Można powiedzieć „dzień dobry moja
nowa mamo” czy nawet
„dzień dobry mamo mojej
żony”- pod warunkiem,
że w naszym tonie wyraźnie zabrzmi uprzejmość
i przyjaźń, a nie niechęć
czy złośliwość. Pamiętajmy jednak, że to stan
przejściowy i po jakimś
czasie przestanie być zabawny.
Inny wariant to zwracanie się do siebie po imieniu. Praktykowany jest głównie
w rodzinach, w których różnica wieku
między teściami a młodymi nie jest zbyt
duża (lub teściowie czują się „wiecznie
młodzi”). Formę tę muszą jednak zaproponować starsi. Nie wypada zięciowi czy
żonie nagle zamiast „pani Krysiu” zacząć
mówić do teściowej „Krysiu”. Być może
nie odniosłaby się do tego niechętnie i nie
obraziła, ale nie jest to grzeczne.
Tam, gdzie wkrótce po ślubie pojawia
się dziecko, problem w pewien sposób
sam się rozwiązuje. Teściowie stają się
dziadkami i w naturalny sposób wchodzi
do użycia forma „babciu” i „dziadku”,
z której – jak zdarzyło mi się nie raz zauważyć- korzystają nie tylko wnuczęta,
ale także ich rodzice.
Na koniec zostawiłam formę „teściowo”, „teściu”, czasem „teściuniu”, która
wydawać by się mogła nieco sztuczna,
jednak zupełnie nieźle funkcjonuje u młodego pokolenia świeżych małżonków.
W rzeczy samej mama naszego męża
to przecież teściowa i właściwie nie ma
przeszkód, by tak ją nazywać. Problem
pojawia się wtedy, gdy teściowa zakomunikuje, że nie chce, by tak do niej mówić.
Co wtedy? Jeśli powie nam, jak mamy się
do niej zwracać – a my jesteśmy w stanie
to przyjąć i zaakceptować na zawsze - to
super! Jeśli nie podoba nam się jej propozycja- nie ma co się obrażać czy dąsać
lub - co gorsza- mieć pretensje do świeżo
poślubionego małżonka. Trzeba wspólnie
coś wymyślić! Najlepiej od razu - zanim
problem urośnie do rozmiarów wojny domowej. Każda propozycja, która zadowoli
obie strony będzie dobra.
Młodzi muszą pamiętać, że najważniejsze jest szczęście ich nowego związku.
Należy unikać takich sytuacji, które będą
negatywnie wpływać na ich małżeństwo.
Zdarza się, że rozżalona teściowa (z teściami szczęśliwie problem jest mniejszy)
zaczyna negatywnie wpływać na relacje
młodych, którym i tak nie jest łatwo, ponieważ się „docierają”.
Może więc dobrym pomysłem będzie
wkrótce po poprawinach powiedzieć: drodzy teściowie, jak od dzisiaj powinnam się
do was zwracać? I w ten sposób rozwiązać
problem zanim się w ogóle pojawi!?
Magdalena Jackowiak, psycholog
Porady - tel. + 48 668 157 334
28
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
29
MODNY ŚLUB
30
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
31
MODNY ŚLUB
Nr 3 (23) Jesień 2011
Najmłodsi goście weselni
Zdjęcia: Archiwum ABM
Mali goście wzbudzają ciepłe emocje
wśród dorosłych. Widok chłopczyka w garniturze niosącego obrączki lub dziewczynek
w białych sukienkach sypiących kwiatki czy
podtrzymujących welon wzrusza każdego
z nas. Dzieci dodają uroczystości niepowtarzalnego uroku, wymagając przy tym
nieustannej uwagi. Zapraszając je na wesele trzeba zatem pamiętać, by zorganizować
im czas w taki sposób, by zarówno one, jak
i ich rodzice mogli w pełni oddać się weselnemu szaleństwu.
To, czy zaprosić rodziców razem
z małymi dziećmi jest częstym dylematem Pary Młodej. Zaproszenie
gości bez pociech może spowodować,
że poczują się urażeni. Zaproszenie ich
z dziećmi natomiast obliguje Nowożeńców
do zorganizowania dla nich zabaw. Jest
to bardzo istotna kwestia, ponieważ znu-
32
www.modnyslub.opole.pl
dzone imprezą brzdące będą marudne
i uniemożliwią zabawę swoim rodzicom
oraz nierzadko pozostałym gościom.
Jeśli Para Młoda zdecyduje się zaprosić
całą rodzinę, musi się zastanowić nad zagospodarowaniem czasu jej najmłodszym
członkom. Ponadto, decydując się na zaproszenie dzieci, dobrze znaleźć salę,
która będzie miała ogród i trawnik,
w którym będą mogły się swobodnie bawić, biegać i krzyczeć.
Podczas ceremonii ślubnej
dzieci zazwyczaj się nudzą.
Wchodzą na ołtarz, podchodzą
do Panny Młodej i oglądają
jej suknie, zdarza się także,
iż z rozbrajającym uśmiechem
ciągną ją za welon czy chcą jej
usiąść na kolanach. Często maluchy nie zdają
sobie sprawy z powagi sytuacji. Kościół
wydaje się więc im nudny lub wręcz przeciwnie – postrzegają go jako miejsce tajemnicze, pełne gotowych do odkrycia zagadek.
Aby zminimalizować ryzyko takiego zachowania można zaproponować dzieciom czynne uczestnictwo w ceremonii
(mogą podawać obrączki czy sypać kwiatki). Można także wynająć opiekunkę,
która zajmie się pociechami od samego
początku – będzie ich pilnować w kościele
lub wypełni im czas zabierając je na spacer
w trakcie mszy.
Na sali weselnej warto zadbać o to,
by dzieci miały swój własny stolik, nakryty
specjalnie dla nich, np. obrusem w postaci z kreskówek. Można także użyć kolorowej czy przedstawiającej ulubione
bajki zastawy. Praktycznym pomysłem
jest wykorzystanie plastikowych talerzyków i kubeczków - dzięki temu zadbamy o bezpieczeństwo tych maluchów,
które lubią „wędrować” z jedzeniem.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że dzieci niekoniecznie lubią jeść to, co dorośli. Dobrze
więc przygotować dla nich, na bazie potraw
serwowanych dorosłym, specjalne menu.
Trzeba pamiętać, aby jedzenie było atrakcyjnie podane, a na stolikach było więcej
soków, owoców czy słodkości.
Małe dzieci podczas wesela lubią się
bawić, tańczyć, skakać i biegać. Bywa
jednak, że ciągłe pląsanie na parkiecie
ich nudzi, a konkursy i zabawy weselne
rozczarowują, ponieważ nie są przeznaczone dla nich. Dobrym pomysłem jest
zatem wynajęcie opiekunów/animatorów,
którzy sprawią, że nasi najmłodsi goście
poczują się wyjątkowo. Centrum Bajkowo zadba o to, aby mali uczestnicy się nie
nudzili i miło wspominali każdą rodzinną
imprezę. Oferta przygotowywana jest indywidualnie z możliwością skorzystania
z propozycji firmy lub zasugerowanych
przez klientów. Centrum Bajkowo bierze pod uwagę rodzaj imprezy, miejsce jej
organizacji, wiek i ilość dzieci. Animacje
obejmują m.in.: malowanie twarzy, zajęcia
tematyczne, konkursy plastyczne, zabawy
z chustą Klanza uwielbianą przez dzieci
i wiele innych atrakcji. Rezerwacja terminu oraz dokładne informacje dostępne
są pod numerem telefonu: 660065654
lub osobiście na ul. Sienkiewicza 17
w Opolu.
O możliwości skorzystania z usług opiekunów dobrze powiadomić wcześniej rodziców. Dzięki temu będą oni mogli dobrze
przygotować garderobę dziecka i zabrać
ze sobą kilka kompletów ubrań - na część
oficjalną i przyjęcie weselne. Rozwiązanie
to zapewni beztroską zabawę maluchom
i komfort psychiczny zarówno rodzicom,
jak i obsłudze.
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
Para Młoda powinna także zadbać
o to, by zmęczeni zabawą milusińsci mogli
położyć się spać. Może w tym celu wynająć
pokój, w którym rodzice lub opiekunka
utulą małych imprezowiczów do snu. Dzięki
temu uniknie się sytuacji, w której zafrasowani rodzice nerwowo szukają miejsca,
w którym ich dziecko mogłoby się
przespać – najczęściej są to krzesła, fotele czy nawet tylne siedzenia w samochodach. Rodzice, mając świadomość,
że mogą podczas imprezy położyć pociechę
do wygodnego łóżeczka, nie będą uciekać
do domu przed dobranocką. Ten miły akcent
na pewno zostanie przez nich pozytywnie
odebrany i sprawi, że będą wdzięczni za to,
że organizatorzy pomyśleli o tym, by ich
dzieci mogły wypocząć w komfortowych
warunkach.
Nie ma piękniejszego prezentu niż
szczęście dziecka. Warto więc zadbać
o to, by najmłodsi wspaniale bawili się na
weselu, a ich szczery uśmiech i naturalne,
nieskrępowane zachowanie było najwspanialszym podarunkiem uwiecznionym na
weselnych zdjęciach będących pamiątką na
całe życie.
Katarzyna Kassak
www.modnyslub.opole.pl
33
MODNY ŚLUB
34
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
35
MODNY ŚLUB
36
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
37
MODNY ŚLUB
Nr 3 (23) Jesień 2011
§
ROZMOWY
§
§
KONTROLOWANE
Systematycznie do redakcji napływają różne sygnały od czytelników na temat
jakości usług świadczonych przez firmy branży ślubnej z prośbą o publikację
i ostrzeżenie kolejnych klientów przed weselną wpadką. Na podobne tematy pisałem
już kilka razy, uwypuklając w szczególności problem umowy ustnej. Ostatni sygnał
dotyczący „dekoratorki” z okolic Olesna
zmusił mnie do kolejnego podjęcia tego
wątku.
Sabina i Kamil planowali swój ślub
na długo przed, a wybrana data 13 sierpnia 2011 roku wcale nie kojarzyła im się
z „pechową trzynastką”. Niby wszystkie tematy związane z przygotowaniami dopięte zostały na ostatni guzik,
gdy nagle dzień przed ślubem okazało się,
że „dekoratorka” zawaliła. Dekoracja
Sali przygotowana została po minimum
i niezgodnie z zamówieniem. Zamiast dużego balonu wypełnionego mniejszymi,
który miał eksplodować podczas pierwszego tańca, dekoratorka zawiesiła pusty
balon. Szarfy, podwieszone pod sufitem,
które miały stworzyć bardziej kameralny nastrój też podobno były nie takie. Lista pretensji była zdecydowanie dłuższa,
bo dotyczyła też strojenia samochodu młodego pana, bryczki oraz dekoracji kościoła.
Na koniec okazało się jeszcze, że koszty
usługi napuchły niczym balon, który miał
wisieć na Sali. Niestety mimo usilnych
prób z dekoratorką nie udało nam się skontaktować.
Szczęściem było to, że nowożeńcy
38
www.modnyslub.opole.pl
w piątek zorientowali się w temacie
i zdążyli własnymi siłami ozdobić salę,
a w sobotę rano dopieścić dekorację kościoła. Samochód „młodego” też udekorowali sami.
Sytuacja ta, wypisz wymaluj powielająca się na wielu imprezach, w różnych
aspektach i dotycząca różnych usługodawców, ma jeden wspólny mianownik. We wszystkich
przypadkach nie było sporządzanej żadnej umowy pisemnej,
a wzajemne ustalenia miały jedynie charakter ustnego przekazania
wymagań i szacunkowej wyceny usługi. Młodzi „dekoratorkę”
i jej prace znali z innego lokalu
w Oleśnie i tamte bardzo im się
podobały. Nie wzięli jednak pod
uwagę tego, że tam wszystkim kierowała i dopilnowała bardzo prężna właścicielka lokalu, a u nich wszystkim
miała zająć się sama „dekoratorka”.
Morał z tego taki – „nie wszystko złoto,
co się świeci”. Nie zawsze to co na zdjęciach dostaniemy w praktyce, a to co widzimy w internecie niejednokrotnie odbiega
od rzeczywistości. Fora internetowe przesycone są opiniami zawistnej konkurencji,
a chłonny na plotkę przeciętny człowiek
powiela ją i „pompuje” niczym balon.
Młodym ludziom organizującym swoje wesele radzimy, aby wszelkie ustalenia
z jakimkolwiek usługodawcą zawierali
w formie pisemnej. Nie trzeba tego tłumaczyć brakiem zaufania, ale tym,
że w gąszczu spraw organizacyjnych
każdemu mogą umknąć jakieś szczegóły, zwłaszcza na rok, czy dwa
przed planowaną uroczystością. Należy też pamiętać, aby w umowie zawarte były wszystkie
istotne ustalenia związane
z zakresem usługi, poczynając od daty i miejsca, poprzez formę wykonania,
ilość zaliczki i kwotę za całość usługi. Na
wpłacane pieniążki wypadałoby otrzymać
pokwitowanie w postaci dowodu wpłaty lub paragonu. Po takim sposobie załatwienia ustaleń wstępnych, czy samej
umowy poznacie profesjonalizm firmy,
którą wybierzecie. Usługodawca mamiący was formą odwlekania wszystkiego
w czasie, wpisywaniem terminu tylko do
kajecika, a zaliczką potwierdzaną na papierowej serwetce już powinien wzbudzić
obawy pary młodej.
W takich przypadkach ciężko później
dochodzić swoich praw, nawet przed sądem. Nic też dziwnego, że coraz częściej
podczas kontaktów z usługodawcami wykorzystywane są techniki szpiegowskie.
Pary nagrywają spotkania ukrytymi kamerkami, rejestrują rozmowy dyktafonem,
czy komórką, po to by mieć ślad z takiego
spotkania. O takim przypadku pisałem już
kilka lat temu.
Nie zachęcam do stosowania takich
praktyk, wystarczy wyraźnie poprosić
o umowę, a w przypadku jej braku zmienić
usługodawcę na bardziej wiarygodnego.
Lepiej dmuchać na zimne, niż poparzyć
się na gorącym, zwłaszcza, że uroczystości
weselnej nie da się tak łatwo powtórzyć.
§
Andrzej Marcinkowski
§
§
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
39
MODNY ŚLUB
40
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
41
MODNY ŚLUB
42
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
43
MODNY ŚLUB
44
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
45
MODNY ŚLUB
46
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
47
MODNY ŚLUB
48
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
49
MODNY ŚLUB
50
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
51
MODNY ŚLUB
52
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
53
MODNY ŚLUB
54
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
55
MODNY ŚLUB
56
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
57
MODNY ŚLUB
58
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl
Nr 3 (23) Jesień 2011
MODNY ŚLUB
www.modnyslub.opole.pl
59
MODNY ŚLUB
60
Nr 3 (23) Jesień 2011
www.modnyslub.opole.pl

Podobne dokumenty

fotografowie z pasją zawodowi filmowcy atrakcyjna

fotografowie z pasją zawodowi filmowcy atrakcyjna internetowe lub korzysta z porad znajomych, którzy już organizowali swój ślub. Często też posiłkując się nie do końca obiektywnymi informacjami uciekają daleko poza miasto, bo akurat tam udało im s...

Bardziej szczegółowo

Jak zadbać o swój biust

Jak zadbać o swój biust ABM Agencja Reklamy Multimedialnej 45-560 OPOLE ul. Jagiellonów 72

Bardziej szczegółowo