Folder-ogrzewanie-podlogowe-Solter

Komentarze

Transkrypt

Folder-ogrzewanie-podlogowe-Solter
ogrzewanie
podłogowe
solter
Spis treści
OPIS SYSTEMU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.
Cechy systemu ogrzewania podłogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.
Uwagi dotyczące wykonania ogrzewania podłogowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.1. Obciążenie użytkowe stropów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.2. Warstwy rozdzielające obciążenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.3. Budowa grzejnika podłogowego w zabudowie mokrej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.4. Dylatacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.4.1. . . Taśma brzegowa (dylatacyjna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.4.2. . . Profil dylatacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.5. Okładziny podłogowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.6. Wymagania termiczne dla posadzek grzejnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.7. Wykonanie wylewki – stosowanie plastyfikatorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.8. Rodzaje układania rur grzewczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4. Dobór rozstawu rur grzewczych instalacji ogrzewania podłogowego
– wyznaczenie mocy, ilości i długości pętli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4.1. Parametry podstawowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4.2. Dobór rozstawu rur – wg tabeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.3. Dobór rozstawu – wg nomogramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5. Czynności związane z wykonaniem grzejnika podłogowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1. Próba szczelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.2. Pierwsze rozgrzanie posadzki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRODUKTY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1. Komponenty do wykonania grzejnika podłogowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. Rozdzielacze i szafki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Rozdzielacze mosiężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Rodzielacze mosiężne z mieszaczem pompowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rozdzielacze stalowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Rozdzielacze stalowe z pompą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Rozdzielacze ze stali nierdzewnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Skrzynki nad- i podtynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3. Urządzenia regulacji temperatury wody ogrzewania podłogowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ograniczniki temperatury powrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Zestawy podtynkowe ograniczenia temperatury powrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zestawy regulacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4. System sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2
Opis systemu
1. Informacje ogólne
Ogrzewanie podłogowe jako energooszczędny
system rozprowadzania ciepła, służy do ogrzewania
pomieszczeń obiektów o różnym przeznaczeniu:
• domy mieszkalne jedno- i wielorodzinne, w nowym i starym budownictwie
• sale wystawowe, handlowe
• hale produkcyjne, usługowe, magazynowe
• sale gimnastyczne, hale sportowe, hale wido
wiskowe
• kościoły i inne obiekty sakralne
• baseny
• inne o dużych wymaganiach higienicznych, architektonicznych
Ciepło jest rozprowadzane równomiernie na całej
konstrukcji podłogi, dzięki czemu zapewnia optymalny rozkład temperatury w pomieszczeniu.
2. Cechy systemu ogrzewania podłogowego
Ze względu na wysoki udział promieniowania w sto-
sunku do statycznych systemów grzejnych, już przy
wyraźnie niższych temperaturach w pomieszczeniu odczuwalny jest optymalny komfort termiczny.
Umożliwia to oszczędność energii między 6 % a 12 %.
Oprócz tego poprawnie zaprojektowane i wykonane ogrzewanie podłogowe posiada wiele istotnych zalet,
przemawiających za jego zastosowaniem:
• wysoki komfort termiczny wynikający z optymalnego profilu temperatury,
• niższe koszty eksploatacyjne w porównaniu z ogrzewaniem tradycyjnym – ogrzewanie
podłogowe posiada tzw własność samoregulacji – zmiana mocy cieplnej przekazywanej do
pomieszczenia przy wzroście jego temperatury
wewnętrznej,
• swoboda przy urządzaniu wnętrz,
• niska emisja kurzu – ciepło rozchodzi się głównie
przez promieniowanie a nie konwekcję, niska
temperatura powierzchni posadzki,
• wykorzystanie w systemie ogrzewania niskotemperaturowego (niskie eksploatacyjne nakłady
energetyczne),
• zdrowa i przyjemna atmosfera w pomieszczeniach ogrzewanych podłogowo
• jako ogrzewanie niskotemperaturowe optymalne do stosowania odnawialnych źródeł energii
Rys. 1. Porównanie rozkładu temperatur pomiędzy ideałem a ogrzewaniem podłogowym
Rys. 2. Porównanie rozkładu temperatur pomiędzy ideałem a ogrzewaniem grzejnikowym
3
(pompy ciepła, ogrzewanie solarne) i innych
źródeł niskotemperaturowych (kotły kondensacyjne),
• możliwość wykorzystywania do chłodzenia
budynku (chłodzenie pasywne),
• duża trwałość instalacji.
Ogrzewanie podłogowe SOLTER zapewnia komfort,
wydajność energetyczną i oszczędność. Wyróżnia się
dużą elastycznością i prostotą montażu. Niezmiennie
wysokie standardy jakości poszczególnych komponentów i całego systemu odpowiadają zawsze aktualnym wymaganiom norm.
3. Uwagi dotyczące wykonania ogrzewania podłogowego
3.1. Obciążenie użytkowe stropów
Montaż ogrzewania podłogowego SOLTER możliwy
jest we wszystkich przewidzianych w normie
PN-EN 1264 typach budynków – budynkach mieszkalnych, biurowych i handlowych, a także w innych
budynkach, których użytkowanie odpowiada użytkowaniu budynków mieszkalnych lub co najmniej jest
do niego podobne. Poza wymaganiami w stosunku
do izolacji termicznej i akustycznej podczas projektowania należy również przestrzegać wymagań
statycznych w stosunku do konstrukcji podłogowej.
Zależnie od rodzaju użytkowania należy zaplanować
odpowiedni system SOLTER - konieczne ewentualne
dodatkowe materiały izolacyjne oraz odpowiednia
grubość i jakość jastrychów.
Tab. 1. Przegląd powszechnych obciążeń użytkowych
dla różnych rodzajów wykorzystania
Rodzaj wykorzystania
Tab. 2. Minimalne wysokości montażowe jastrychu wg PN-EN 13813
Obciążenie
powierzchni
C
CT F4
CT F5
CAF F4
CAF F5
≤ 2 kN/m²
≤ 5 mm
45 + d
40 + d
40 + d
35 + d
≤ 3 kN/m²
≤ 5 mm
65 + d
55 + d
50 + d
45 + d
≤ 4 kN/m²
≤ 3 mm
70 + d
60 + d
60 + d
50 + d
≤ 5 kN/m²
≤ 3 mm
75 + d
65 + d
65 + d
55 + d
gdzie:
C = maksymalna dopuszczalna suma współczynników ściśliwości
warstw izolacji
CT F4 / CT F5 = jastrych cementowy CT o klasie wytrzymałości na
rozciąganie przy zginaniu F4 / F5
CAF F4 / CAF F5 = płynny jastrych na bazie siarczanu wapnia
o klasie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu F4 / F5
d = zewnętrzna średnica rur grzejnych / wysokość zamka mocującego rurę
Jastrychy grzejne muszą bardzo dobrze otulać rury
(do bezpiecznego przenoszenia ciepła) i posiadać
odporność na temperatury do 55°C.
W budownictwie mieszkaniowym przy określaniu
wymaganej grubości jastrychu należy się kierować
zasadą:
hpos=45+dzewr+2 [mm]
gdzie:
hpos – wysokość warstwy jastrychu [mm]
dzewr – średnica zewnetrzna rury – dla rury Solter = 16mm
3.3. Budowa grzejnika podłogowego w zabudowie
mokrej
Pionowe obc. użytkowe
dla stropów wg DIN 1055-3
(DIN EN 1991-1-1)
powierzchnie mieszkalne
2,0 kN/m²
powierzchnie biurowe, szkoły, kawiarnie,
jadłodajnie
3,0 kN/m²
handel detaliczny, sale konferencyjne,
sale wykładowe, kościoły
4,0 kN/m²
domy handlowe, sale wystawowe, muzea,
sale koncertowe, hale sportowe, wejścia
do obiektów publicznych
5,0 kN/m²
3.2. Warstwy rozdzielające obciążenie
Jastrychy ogrzewanych konstrukcji podłogowych
w żaden sposób nie różnią się w odniesieniu do składu
zaprawy od nieogrzewanych jastrychów w budownictwie mieszkalnym. Jastrych można wykonywać
jako jastrych budowlany na bazie cementu lub siarczanu wapnia o odpowiedniej wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Grubości jastrychu również znajdują się w normie PN-EN 13813,
dodatkowo należy je powiększyć wokół średnicy
zewnętrznych rur (d) (patrz: tabela 2).
4
Rys. 3. Budowa grzejnika podłogowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
tynk ściany
listwa przyścienna podłogowa
taśma dylatacyjna (brzegowa)
okładzina podłogi
klej mocujący okładzinę
jastrych cementowy lub
anhydrytowy
7. rura Solter i spinki
8. folia oddzielająca (wchodzi
w skład elementu 9)
9. płyta izolacyjna z folią
laminowaną o grubości
3 cm / 5 cm
10. izolacja termiczna
uzupełniająca
11. izolacja przeciwwilgociowa
(jeśli jest potrzebna )
12. strop lub podkład z betonu
pod posadzki
3.4. Dylatacje
3.4.2. Profil dylatacyjny
Stosowanie odpowiednich dylatacji jest niezbędne
przy wykonaniu ogrzewania podłogowego. Brak
poprawnie wykonanych dylatacji płyty grzejnej może
być powodem powstawania nadmiernych naprężeń
i w efekcie pękania jastrychu.
Stosowany do oddzielenia płyt grzewczych w specyficznych przypadkach (wszystkie zostały poniżej
omówione).
3.4.1. Taśma brzegowa (dylatacyjna)
Stosowana do obwodowego oddzielania płyty grze
wczej od przegród pionowych pomieszczenia.
Funkcja:
• przyjmowanie dylatacji warstwy rozdzielającej
obciążenie
• poprawa właściwości izolacji akustycznej
• zapobieganie powstawaniu mostków termicznych na przyległych komponentach
Wymagania stosowania szczelin dylatacyjnych –
zgodnie z PN-EN 13813:
• należy zagwarantować wymagany minimalny
ruch jastrychu 5 mm,
• projektant zobowiązany jest do sporządzenia
planu dylatacji,
• w obrębie szczelin dylatacyjnych maty zbrojeniowe itd. należy przeciąć,
• po wykonaniu należy je elastycznie wypełnić lub
zamknąć za pomocą profili dylatacyjnych.
Zalecenia i wymagania ogólne
(zgodne z PN-EN 13813):
• należy zwrócić uwagę na umieszczanie taśmy
brzegowej bez luk wzdłuż przegród pionowych
budynku, ościężnic drzwiowych, stopni, słupów
betonowych lub podpór itd.,
• układanie należy wykonać przed umieszczeniem
izolacji akustycznej,
• nadmiar paska należy usuwać dopiero po
ułożeniu wykładziny podłogowej,
• należy zagwarantować wymagany minimalny
ruch jastrychu 5 mm => izolacyjne paski brzegowe o grubości 7 do 8 mm są wystarczające.
Rys. 5. Profil dylatacyjny:
Projektowanie:
Jastrychy grzejne oprócz obwodowego podziału
taśmami brzegowymi (dylatacyjnymi) należy dodatkowo rozdzielić dylatacjami według następującej
zasady:
• w przypadku powierzchni płyty grzewczej > 40 m²
lub
• w przypadku długości boków płyty > 8 m lub
• przy stosunku długości boków płyty grzewczej
> 2:1
• w przypadku złożonego kształtu płyty grzewczej
np. zbliżonego do litery L
• ponad szczelinami dylatacyjnymi budynku
• w przypadku wielu uskoków płyty grzejnej
• w ramach drzwiowych i przepustach.
Rys. 4. Taśma brzegowa (dylatacyjna)
5
Rys. 6. Przykłady stosowania szczelin dylatacyjnych
Obwody grzejne w stosunku do dylatacji należy
zaprojektować w następujący sposób:
• obwody rur należy zaprojektować i ułożyć w taki
sposób, aby w żadnym wypadku nie przebiegały
przez szczeliny dylatacyjne,
• jedynie przewody podłączeniowe mogą przechodzić przez dylatacje,
• w tych strefach rury grzejne należy osłonić
rurą ochronną (np. w peszlu) po obu stronach
szczeliny na odległość ok. 15 cm, aby zapobiec
ewentualnym naprężeniom tnącym.
3.5. Okładziny podłogowe
Wymagania:
• opór cieplny okładziny podłogowej nie może
przekraczać wartości R=0,15 [m²K)/W]. Wielkość
R powinna znajdować się na metce produktu lub
jego karcie katalogowej,
• okładziny podłogowe powinny być przyklejone
do podłoża na całej swojej powierzchni – bez
pęcherzy powietrza,
• okładziny podłogowe, środki gruntujące, masy
szpachlowe i kleje muszą być oznakowane przez
producenta jako „przydatne do stosowania
z ogrzewaniem podłogowym“,
• w przypadku stosowania twardych okładzin
(płytki ceramiczne, parkiet) dylatacje muszą
zostać wyprowadzone aż do wierzchniej krawędzi
okładziny. Ta sama zasada dotyczy miękkich
okładzin – aby uniknąć pofałdowań lub wgłębień.
Przykładowe opory cieplne najczęściej stosowanych
okładzin podano w punkcie 4.1
Rys. 7. Zabudowa rur osłonowych przy szczelinach dylatacyjnych
6
3.6. Wymagania termiczne dla posadzek grzejnych
Wymaganą izolacyjność termiczną przegród budowlanych określają szczegółowe przepisy zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. 75 poz.690 z 16.12.2002) wraz
z późniejszymi zmianami. Zgodnie z nimi, wymaganiami normy EN 1264-4 oraz ogólnymi zaleceniami,
dobierając izolację dla różnych przegród należy się
kierować uwagami podanymi w tabeli 3.
3.7. Wykonanie wylewki – stosowanie plastyfikatorów
Podstawowe właściwości stosowania plastyfikatorów:
• wyższa wytrzymałość mechaniczna wylewki
(zwiększona nieprzepuszczalność mieszanki, wytrzymałość na ściskanie,
• oszczędność cementu i wody
• skrócenie czasu przygotowania mieszanki
• wydłużenie czasu urabialności
• poprawienie wyglądu zewnętrznego powierzchni
betonu
Należy stosować się do wszystkich zaleceń podanych
w karcie technicznej wyrobu.
Plastyfikator jest gotowym do użycia, płynnym
dodatkiem do mieszanki betonowej który podnosi
własności mechaniczne jastrychu oraz obniża koszty.
Rys. 8. Klasyfikacja posadzek ze względu na położenie
Tab.3. Wymagana grubość izolacji – dotyczy płyt izolacyjnych, z wsp. przewodzenia ciepła λ =0,038 [W/mk]
Rodzaj
posadzki
Wymagania
Grubość
izolacji
Uwagi
kmax
[W/m2K]
Rmin
[m2K/W]
A
1,33
0,75
3
B
0,80
1,25
5
C
0,60
1,67
6
Zalecana grubość izolacji 8 cm
D
0,47
2,10
8
Wartość dla przypadku, gdy wody gruntowe występują głębiej niż 5 m.
Zalecana grubość izolacji 8-12 cm
E
0,30
3,33
12
Zaleca się warstwę 5 cm izolacji wewnątrz pomieszczenia
i 8 cm na zewnątrz stropu
g [m]
7
3.8. Rodzaje układania rur grzewczych
Ułożenie podwójne z wydzieloną strefą brzegową
Zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu pokrywane jest niezależnie od sposobu ułożenia obwodów
grzewczych. Sposób ułożenia rur ma wpływ na
rozdział temperatury na powierzchni podłogi grzewczej. W związku z tym wyróżnia się strefy brzegowe
i strefy wewnętrzne (podstawowe).
Strefę brzegową stosuje się w przypadku pomieszczeń
z powierzchnią o dużych stratach ciepła, zwłaszcza
wzdłuż ścian zewnętrznych, często z dużymi przeszkleniami (fasady szklane, drzwi balkonowe itp.). W
strefie brzegowej zmniejsza się rozstaw rur grzejnych,
zwiększając wydajność cieplną podłogi. Szerokość
strefy brzegowej przyjmuje się od 0,5÷1,0 m.
Osobne obwody grzejne dla strefy pobytowej i strefy
brzegowej (mniejszy odstęp układania => większa
gęstość strumienia cieplnego). Konieczne wyłącznie
w przypadku niekorzystnych współczynników przenikania ciepła przegród. Strefę brzegową wykonaną
jako wydzielony obieg stosujemy gdy powierzchnia
strefy przekracza 5m2.
Podwójna wężownica (ślimakowa)
Standardowy rodzaj układania w budynkach mieszkalnych, rury dopływowe i odpływowe zawsze obok
siebie. Równomierna temperatura powierzchni
wzdłuż całego obwodu grzejnego, proste ułożenie
rury dzięki łukom o promieniu 90°.
Rys. 11. Układ z dwoma obwodami
- strefa brzegowa i strefa pobytowa
Ułożenie podwójne ze zintegrowaną strefą
brzegową
Strefa brzegowa (mniejszy odstęp układania) zostaje
przyłączona przed strefą wewnętrzną (podstawową).
Taki rodzaj ułożenia jest stosowany przy powierzchni
strefy 3÷5 m2.
Rys. 9. Układ ślimakowy
Wężownica meandrowa
Zastosowania specjalne (np. podłogi przemysłowe,
hale sportowe, zabudowa sucha), spadająca temperatura powierzchni w obwodzie grzejnym. Należy
zwracać uwagę na dopuszczalny promień gięcia
(min. 5 x średnica) w obszarze łuków 180°. Znajduje
zastosowanie w przypadku pomieszczeń z przegrodami o wyraźnie większych stratach ciepła.
Rys. 12. Układ ze zintegrowaną strefą brzegową
Ułożenie z zagęszczeniem rur
• czołowym (rys. 13)
• narożnym (rys. 14)
W każdym z wyżej wymienionych przypadków
ułożenia rur nie należy przekraczać maksymalnych
dopuszczalnych długości jednej pętli.
Rys. 10. Układ meandrowy
8
5. Obliczenie wymaganej gęstości strumienia cieplnego – q [W/m2]
Jest to ilość ciepła, jaką ma oddać do pomieszczenia podłoga o powierzchni 1m2 ogrzewania
podłogowego
q=QP / FP [W/m2]
Rys. 13. Ułożenie z zagęszczeniem czołowym
6. Wyznaczenie oporu cieplnego okładziny podłogowej – R [m2K/W]
W tabeli 4 podano wartość współczynnika oporu
cieplnego R w zależności od rodzaju materiału.
Należy pamiętać o następujących wymaganiach:
• najwyższa dopuszczalna wartość współczynnika
R = 0,15 m2K/W
• okładziny podłogowe, środki gruntujące, masy
szpachlowe i kleje muszą być oznakowane przez
producenta jako ”przydatne do stosowania
z ogrzewaniem podłogowym”.
Tab. 4. Opór cieplny okładzin podłogowych
Grubość
[mm]
Opór cieplny
R[m2K/W]
płytki ceramiczne
13,0
0,012
płytki z kamienia naturalnego
12,0
0,010
marmur
15,0
0,007
wykładzina podłogowa dywanowa
5,0
0,100
wykładzina podłogowa dywanowa
10,0
0,150
linoleum
2,5
0,015
okładzina PCV
2,0
0,010
parkiet mozaikowy
8,0
0,040
parkiet tradycyjny (dąb)
16,0
0,080
laminat
9,0
0,053
Materiał okładziny podłogowej
Rys. 14. Ułożenie z zagęszczeniem narożnym
4. Dobór rozstawu rur grzewczych instalacji ogrzewania podłogowego – wyznaczenie mocy, ilości i długości pętli
4.1. Parametry podstawowe
Szybkie wyliczenie niezbędnych odstępów przy
układaniu rur ogrzewania podłogowego i obliczenie wielkości obwodu podaje tabela 5. Kolejność
postępowania przy korzystaniu z tabeli jest nastę- 7. Określenie maksymalnej dopuszczalnej temperatury powierzchni posadzki – TF [°C]
pująca:
1. Określenie żądanej temperatury wewnętrznej
pomieszczenia – TI [°C]
2. Wyznaczenie / obliczenie straty ciepła dla
pomieszczenia – QP [W]
3. Określenie powierzchni czynnej ogrzewania
podłogowego – FP [m2]
4. Określenie temperatur zasilania i powrotu wody
grzewczej – TZ, TP [°C]
• Maksymalna temperatura zasilania instalacji
ogrzewania podłogowego – TZ MAX=50÷55°C
• W przypadku, gdy źródłem ciepła jest pompa
ciepła nie należy przekraczać TZ=35÷40°C
• Różnica temperatur zasilania i powrotu dtZP
wynosi zwykle 8÷10 K.
Przy wymiarowaniu, obliczeniach instalacji
ogrzewania, w zależności od przeznaczenia
pomieszczenia (jego części) należy uwzględnić
maksymalne dopuszczalne wartości temperatury
powierzchni podłogi:
• Strefa brzegowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . TF MAX = 35°C
• Strefa stałego przebywania ludzi. . . . TF MAX = 29°C
• Strefa pracy na stojąco . . . . . . . . . . . . TF MAX = 27°C
• Strefa okresowego przebywania
ludzi (łazienki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TF MAX = 33°C
9
4.2. Dobór rozstawu rur – wg tabeli 5
Na podstawie wyznaczonych wcześniej wartości:
oporu cieplnego okładziny R, temperatury wewnętrznej pomieszczenia TI; wstępnie dobranych
temperatur zasilania i powrotu wody grzewczej TZ,
TP oraz wymaganej gęstości strumienia cieplnego q
z tabeli:
4. Obliczamy wymaganą długość rury ogrzewania
podłogowego L [m]
L = LF x FP [m]
Całkowita długość rury jest większa o długość
podejścia pod rozdzielacz. Nie powinna ona
łącznie przekraczać 100÷120 m. Spadek ciśnienia
rurociągu nie powinien przekraczać 200 mbar
(2 mH2O). W przypadku większych długości
(oporów przepływu) należy obwód grzewczy
podzielić na mniejsze (2 lub więcej pętli).
1. Dobieramy odstęp VR układania rur (10÷30 cm).
2. Odczytujemy średnią temperaturę powierzchni podłogi TF. Nie może ona przekraczać w/w
wartości dopuszczalnych.
3. Odczytujemy wymaganą długość (zapotrzebowanie) rury LF [m/m2] na 1m2 powierzchni ogrzewania podłogowego:
Tab. 5. Dobór rozstawu rur (wartości orientacyjne)
Zapotrzebowanie
na rury
Maks. gęstość
strumienia cieplnego
Średnia temp.
powierzchni posadzki
Maks. gęstość
strumienia cieplnego
Średnia temp.
powierzchni posadzki
Maks. gęstość
strumienia cieplnego
Średnia temp.
powierzchni posadzki
Maks. gęstość
strumienia cieplnego
Średnia temp.
powierzchni posadzki
50/40 °C
Odstęp układania rury
45/35 °C
Temperatura
wewnętrzna
pomnieszczenia
40/30 °C
R
TI
VR
LF
q
TF
q
TF
q
TF
q
TF
[m2K/W]
[°C]
[cm]
[m/m2]
[W/m2]
[°C]
[W/m2]
[°C]
[W/m2]
[°C]
[W/m2]
[°C]
10
10
64
26,0
87
27,9
117
30,3
145
32,7
15
6,6
56
25,4
76
27,0
101
29,2
127
31,2
20
5
48
24,7
66
26,2
88
28,0
110
29,8
20°C
0,01
24°C
0,05
0,10
0,15
10
35/27 °C
Opór cieplny okładziny
Temp. zasilania/powrotu
20°C
20°C
20°C
25
4
42
24,2
58
25,5
77
27,1
96
28,7
30
3,3
37
23,7
50
24,9
67
26,3
84
27,7
10
10
41
28,0
64
30,0
93
32,4
122
34,8
15
6,6
35
27,5
56
29,3
81
31,5
107
33,6
20
5
31
27,1
48
28,7
70
30,6
93
32,4
25
4
27
26,7
42
28,1
62
29,8
81
31,4
30
3,3
23
26,4
37
27,7
53
29,1
70
30,5
10
10
51
24,9
69
26,4
92
28,3
115
30,2
15
6,6
45
24,4
61
25,8
81
27,5
102
29,1
20
5
40
23,9
54
25,2
72
26,7
90
28,1
25
4
35
23,5
48
24,7
64
26,0
80
27,3
30
3,3
31
23,1
43
24,2
57
25,4
71
26,6
10
10
40
23,9
55
25,3
73
26,8
92
28,3
15
6,6
36
23,6
50
24,8
66
26,2
83
27,6
20
5
33
23,3
45
24,3
60
25,7
75
26,9
25
4
30
23,0
41
23,9
54
25,2
67
26,3
30
3,3
27
22,7
37
23,7
49
24,7
61
25,8
10
10
33
23,3
46
24,4
61
25,8
76
27,0
15
6,6
30
23,0
42
24,2
56
25,3
69
26,5
20
5
28
22,8
38
23,7
51
24,9
63
26,0
25
4
25
22,6
35
23,5
47
24,5
58
25,5
30
3,3
23
22,4
32
23,2
43
24,2
53
25,1
4.3. Dobór rozstawu – wg nomogramu
Uwaga! Czysty nomogram stanowi załącznik opracowania – znajduje się na końcu poradnika.
Rys. 15. Nomogram
Dane wejściowe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w przykładzie:
Opór cieplny R [m2K/W] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R=0,10
Gęstość strumienia cieplnego q [W/m2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q=60
Temperatura wewnętrzna pomieszczenia TI [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TI=20
Wartości odczytane:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w przykładzie:
Krok 1 - wstępnie dobieramy rozstaw rur VR [cm]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VR=20 cm
- prowadzimy poziomą linię 1 od przyjętej wartości
oporu cieplnego do przecięcia z linią rozstawu rur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R=0,10 m2K/W
Krok 2 - prowadzimy z punktu przecięcia pionowa linię 2 do góry
Krok 3 - prowadzimy poziomą linię 3 od przyjętej wartości gęstości
strumienia cieplnego do przecięcia z osią pionową nomogramu. . . . . . . . . . . . . . . q=60 W/m2
Krok 4 - odczytujemy różnicę temperatur pomiędzy powierzchnią
podłogi a otoczeniem dtPO [K]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dtPO =5,7 K
Krok 5 - przecięcie linii 2 i 3 wyznacza nam punkt – odczytujemy różnicę
temperatur pomiędzy średnią temperaturą wody grzewczej
a otoczeniem dtZPO [K] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dtZPO =20 K
11
Wartości obliczone:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w przykładzie
Średnia temperatura wody grzewczej TZP [°C]
TZP= dtZPO+ TI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TZP=20+20=40°C
Wariant A / Temperatura zasilania TZ i powrotu TP wody grzewczej przy założeniu różnicy temperatur wody grzewczej dTZP=10 K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TZ=45°C / TP=35°C
Wariant B/ Temperatura zasilania TZ i powrotu TP wody grzewczej przy założeniu różnicy temperatur wody grzewczej dTZP=8 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TZ=44°C / TP=36°C
Średnia temperatura powierzchni podłogi TF [°C]
TF= dtPO + TI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TF=20°C+5,7°C=25,7°C
Wartość średniej temperatury powierzchni podłogi nie może przekraczać wartości
dopuszczalnych dla danego typu pomieszczenia (patrz 4.1 pkt. 7)
Przyjmujemy wymaganą długość rury LF [m/m2] na 1m2 powierzchni
ogrzewania podłogowego:
dla VR=10 cm . . . . . . . . . . . LF=10,0 m/m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dla VR=15 cm . . . . . . . . . . . LF=6,6 m/m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dla VR=20 cm . . . . . . . . . . . LF=5,0 m/m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przyjęto LF=5,0 m/m2
dla VR=25 cm . . . . . . . . . . . LF=4,0 m/m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dla VR=30 cm . . . . . . . . . . . LF=3,3 m/m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obliczamy wymaganą długość rury ogrzewania podłogowego L [m]
L=LF x FP [m]
Całkowita długość rury jest większa o długość podejścia pod rozdzielacz. Nie powinna ona łącznie przekraczać
100÷120 m. Spadek ciśnienia rurociągu nie powinien przekraczać 200 mbar (2 mH2O). W przypadku większych
długości (oporów przepływu) należy obwód grzewczy podzielić na mniejsze (2 lub więcej pętli).
5. Czynności związane z wykonaniem
grzejnika podłogowego
Po zakończeniu montażu ogrzewania podłogowego
należy bezwzględnie wykonać próbę szczelności, a po
wykonaniu jastrychu pierwsze podgrzanie posadzki.
5.1. Próba szczelności
Próbę szczelności należy przeprowadzić z uwzględnieniem następujących zaleceń:
• Przed próbą szczelności należy układ napełnić
wodą, odpowietrzyć i odczekać kilka godzin dla
ustabilizowania się temperatury.
• Po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji
należy wytworzyć ciśnienie próbne ok. 6.0 bar,
następnie odczekać ok. 2 godzin (nastąpi
spadek ciśnienia wywołany rozciągliwością rur) i
podnieść ciśnienie do wartości wyjściowej próby
tj. ciśnienia 2 x wyższego niż robocze, minimum
6,0 bar, maksymalnie 10,0 bar.
• Należy odczekać 12 godzin i sprawdzić ciśnienie
w instalacji. Wynik próby jest pozytywny, gdy
spadek ciśnienia nie jest większy niż 0,1 bar na
godzinę i nie ma żadnych wycieków wody z instalacji.
• Po zakończeniu próby należy obniżyć ciśnienie
do wartości ciśnienia roboczego, sporządzić pisemny protokół. Taki stan jest utrzymywany
w czasie wykonywania jastrychów – dodatkowa
kontrola ciśnienia na manometrze.
12
5.2. Pierwsze rozgrzanie posadzki
Zgodnie z normą PN-EN 1264 cz. 4 jastrychy przed
ułożeniem okładzin podłogowych muszą zostać podgrzane. Należy uwzględnić następujące zalecenia:
• Zwykle pierwsze podgrzanie należy wykonać po
21 dniach od wykonania jastrychu cementowego
/ po 7 dniach od wykonania jastrychu anhydrytowego (o ile producent jastrychu nie zaleca
inaczej).
• Pierwsze 3 doby układ grzewczy jest zasilany
wodą o temperaturze 25°C. Następnie temperatura jest stopniowo podnoszona do maksymalnej
dopuszczalnej temperatury (zwykle 50÷55°C)
i utrzymana przez 4 doby.
• Przy tej temperaturze należy obserwować
posadzkę czy nie dochodzi do jej pękania. Jeżeli
zostaną zaobserwowane niepokojące zjawiska,
pierwsze rozgrzewanie należy przerwać i usunąć
przyczyny negatywnego oddziaływania temperatury na jastrych.
• Po przeprowadzeniu pierwszego rozgrzania
należy sporządzić pisemny protokół, sprawdzić
wilgotność posadzki. Jeżeli wszystko jest jak
należy – można przystąpić do montażu okładzin
podłogowych.
Produkty
1. Komponenty do wykonania grzejnika podłogowego
Rura Solter PE-RT/AL./PE-RT 16X2
Rura SOLTER - PE-RT/Al./PE-RT 16 x 2,0 - do ogrzewania podłogowego, materiał zgodny
z PN-EN ISO 21003-2, klasyfikacja zgodna z ISO 10508.
Produkowana z nieusieciowanego polietylenu zgodnie z DIN 16833, odporna na
dyfuzję tlenu zgodnie z DIN 4726. Do rur grzejnych PE-RT stosowany jest specjalnie
zmodyfikowany polietylen, którego struktura molekularna i skład gwarantują bardzo
wysoką stabilność termiczną i wysoką trwałość mechaniczną do temp. 90°C.
Dostępność w zwojach 200 m
kl.4: 10 bar, Tmax=70°C / kl.5: 6 bar, Tmax=90°C
35
350
300
30
250
25
200
20
150
15
100
10
50
5
H [mmH2O/m]
H [Pa/m]
16 x 2,0
Budowa Rury
0
0
50
0,10
100
0,15
0,20
150
0,25
0,30
0,35
200
0,40
0,45
0,50
m [kg/h]
0
0,55 v [m/s]
0
0,05
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Q [W] dTZP =8°C
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
Q [W] dTZP =10°C
Rys. Opór przepływu
Lp
1
Opis produktu
Rura PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 (200 mb)
Opakowanie
Art. Nr / KBN
200 mb
SOLRP16X2200
Płyty izolacyjne Izorol L EPS 100
Płyty izolacyjne Izorol-L stosuje się jako izolację cieplną, przeciwwilgociową oraz
akustyczną. W zależności od zastosowanego gatunku styropianu płyty można stosować
zarówno w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowych.
Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie laminatem
folii polietylenowej oraz polipropylenowej metalizowanej o grubości 0,13 mm – folia
Izorol. Standardowo posiadają wymiary: szerokość – 100 cm, długość – 500 cm oraz
grubość w zakresie 25÷50mm.
Lp
Opis produktu
Grubość [mm]
Opór cieplny
[m2K/W]
1
Płyta Izorol “L” EPS 100/25
25
0,65
2
Płyta Izorol “L” EPS 100/30
30
0,75
3
Płyta Izorol “L“ EPS 100/50
50
1,3
Wsp.przewodzenia
ciepła
Art. Nr / KBN
KOTIZOL10025
0,36 W/mK
KOTIZOL10030
KOTIZOL10050
13
Taśma brzegowa z zakładką
Taśma brzegowa jest przeznaczona do stosowania przy wykonywaniu podłóg
pływających, jako oddzielenie podłogi pełniące funkcję dylatacji. Szerokość stosowanej taśmy jest uzależniona od grubości warstw składowych podłogi i powinna być
tak dobrana, aby po zalaniu podkładu górna krawędź taśmy wystawała ponad podkład.
Po zalaniu i stwardnieniu podkładu nadmiar taśmy brzegowej należy odciąć nożem.
Wykonana jest z polietylenu spienionego LDPE o gęstości min. 25 kg/m3, gr. 8 mm, szer.
15 cm i długości 25 lub 50 mb.
Na taśmie wykonanych jest pięć nacięć w odstępach co 1 cm od górnej krawędzi,
umożliwiających oderwanie nadmiaru taśmy brzegowej wystającego ponad wykonaną
posadzkę oraz dodatkowo zamocowana zakładka z folii PE o szer. 25 cm służąca do
przykrycia styku izolacji pionowej (taśma brzegowa) oraz poziomej (np. płyty IZOROL).
Lp
Opis produktu
Długość [mm]
Art. Nr / KBN
1
Taśma brzegowa z zakładką - 8x150 mm
25
KOTTB025
2
Taśma brzegowa z zakładką - 8x150 mm
50
KOTTB050
Profil dylatacyjny
Stosowany do rozdzielenia płyt grzewczych – jako wypełnienie szczelin dylatacyjnych.
Posiada taśmę samoprzylepną ułatwiającą montaż.
Lp
1
Opis produktu
Solter profil dylatacyjny 10x100 mm 1.0MB
Długość [m]
Art. Nr / KBN
1.0
SOLOOPD
Plastyfikator do jastrychu
Produkt: domieszka do posadzek z ogrzewaniem podłogowym.
Właściwości poprawia wszystkie własności technologiczne jastrychów nie powoduje korozji zbrojenia i uszkodzeń rur grzejnych,
uplastycznia mieszankę betonową,
zwiększa końcową wytrzymałość stwardniałego betonu,
zmniejsza ilość wody zarobowej (obniża skurcz i poprawia
przewodność cieplną)
Opakowanie:
kanister 5 l
Okres trwałości:
24 miesiące – dla produktu produktu przechowywanego
w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temp. +5°C do +25°C.
Dane techniczne: Postać – ciecz
Lp
1
14
Odczyn pH – 4,3 (w temperaturze +20°C)
Dozowanie – Posadzki, jastrych, beton – 0,6 % - 2,5 % do masy
cementu (optymalnie 0,25 L domieszki na 25 kg cementu).
Sposób użycia:
Należy ścisle stosować się do zaleceń podanych w karcie charakterystyki wyrobu
Opis produktu
Plastyfikator do jastrychu
Opakowanie
Art. Nr / KBN
5l
CRP5
Folia Izorol
Folia Izorol to laminat folii polietylenowej i polipropylenowej, o barwie szarej, metalizowanej, z nadrukiem na wierzchniej stronie w postaci linii tworzących kratkę o boku
10 cm. Folia ma grubość 0,13 mm i jest dostarczana w postaci wstęgi o szerokości
102 cm, zwiniętej w rolkę.
Przeznaczona jest do zabezpieczenia płyt styropianowych przed wilgocią technologiczną
z zaprawy cementowej, w trakcie układania na nich wierzchnich warstw posadzki.
Lp
Opis produktu
1
Folia z rastrem IZOFOLIX 102 cm
Długość [m]
Art. Nr / KBN
50 mb
KOTFOL
Akcesoria do mocowania rur ogrzewania podłogowego
Tacker
materiał: ciężar:
wymiary: stal, aluminium
3,8 kg
800x220x150 mm
Lp
1
Opis produktu
Art. Nr / KBN
Tacker + torba
SOLOOTA
Spinki PP pakiet - do tackera
materiał:
polipropylen
kolor: czarny
ilość spinek
w 1 pakiecie: 25 szt.
D
H
Spinki luzem
materiał:
kolor: B
polipropylen
czarny
Spinki do mocowania ręcznego
materiał:
stal ocynkowana
Lp
Opis produktu
H
[mm]
D
[mm]
opakowanie
[szt]
Art. Nr / KBN
1
Spinka do Tackera 40 mm
40
18.5
500
SOLOOST40
2
Spinka do Tackera 60 mm
60
18.5
300
SOLOOST60
3
Spinka montaż ręczny 40 mm
40
18.5
100
SOLOOSR40
4
Spinka do Tackera 60 mm
60
18.5
100
SOLOOSR60
5
Spinki stalowe
100
SPMOC
15
Szyny montażowe
Szyna służy do montażu systemu ogrzewania podłogowego i ściennego na dużych
obszarach. Została zaprojektowana i opracowana w celu uproszczenia i skrócenia
czasu montażu instalacji.
Lp
Długość [mb]
Art. Nr / KBN
1
Szyna montażowa - 14x20 mm
Opis produktu
1
SOLOOSMU16
2
Szyna montażowa - 14x20 mm z taśmą
1
SOLOOSMU16T
Rozwijak
Rozwijak służy do szybkiego rozwijania zwoju rury podczas montażu systemu ogrzewania podłogowego. Ułatwia i przyspiesza pracę.
Wymiary
Wysokość: 185-590mm
Średnica po rozłożeniu 1040 mm wsparcie rolki, 1200mm podstawa
Lp
1
16
Opis produktu
Solter rozwijak do rur + torba
Art. Nr / KBN
SOLOORDR
2. Rozdzielacze i szafki
Rozdzielacz mosiężny Solter TRW-...
Wyposażenie:
• belki - mosiądz, profil 40x40 mm
• korek mosiężny Gz1” - 2 szt.
• stalowe łączniki / zawieszenie rozdzielacza
Przyłącza:
• główne - Gw1”
• obwodów - Gw1/2”
• odpowietrzenie Gw1/2” (belka dolna- zasilanie)
Lp
1
Typ
TRW-2
Liczba
sekcji
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
2
100
300
89
SOLORMTRW02
2
TRW-3
3
150
300
89
SOLORMTRW03
3
TRW-4
4
200
300
89
SOLORMTRW04
4
TRW-5
5
250
300
89
SOLORMTRW05
5
TRW-6
6
300
300
89
SOLORMTRW06
6
TRW-7
7
350
300
89
SOLORMTRW07
7
TRW-8
8
400
300
89
SOLORMTRW08
8
TRW-9
9
450
300
89
SOLORMTRW09
9
TRW-10
10
500
300
89
SOLORMTRW10
10
TRW-11
11
550
300
89
SOLORMTRW11
11
TRW-12
12
600
300
89
SOLORMTRW12
Rozdzielacz mosiężny Solter FRG-...
Wyposażenie:
• belki - mosiądz, profil 40x40 mm
• nyple Gz1/2”- Gz3/4
• korek mosiężny Gz1” - 2 szt.
• stalowe łączniki / zawieszenie rozdzielacza
Przyłącza:
• główne - Gw1”
• obwodów - Gz3/4”
• odpowietrzenie Gw1/2” (belka dolna - zasilanie)
• podłączenia zaworu spustowego 2 szt. - Gw1/2
Lp
1
Typ
FRG-2+1
Liczba
sekcji
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
2
150
300
89
SOLORMFRG02
2
FRG-3+1
3
200
300
89
SOLORMFRG03
3
FRG-4+1
4
250
300
89
SOLORMFRG04
4
FRG-5+1
5
300
300
89
SOLORMFRG05
5
FRG-6+1
6
350
300
89
SOLORMFRG06
6
FRG-7+1
7
400
300
89
SOLORMFRG07
7
FRG-8+1
8
450
300
89
SOLORMFRG08
8
FRG-9+1
9
500
300
89
SOLORMFRG09
9
FRG-10+1
10
550
300
89
SOLORMFRG10
10
FRG-11+1
11
600
300
89
SOLORMFRG11
11
FRG-12+1
12
650
300
89
SOLORMFRG12
17
Rozdzielacz mosiężny Solter TRO-...
Wyposażenie:
• belki - mosiądz, profil 40x40 mm
• nyple Gz1/2”- Gz3/4
• zawory odcinające belka górna i dolna (zasilanie i powrót)
• odpowietrznik ręczny 2szt.
• korek mosiężny Gz1” - 2 szt.
• stalowe łączniki / zawieszenie rozdzielacza
Przyłącza:
• główne - Gw1”
• obwodów - Gz3/4”
• odpowietrzenie Gw1/2” (belka dolna - zasilanie)
• podłączenia zaworu spustowego 2 szt. - Gw1/2
Lp
Typ
Liczba
sekcji
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
1
TRO2
2
150
300
89
SOLORMTRO02
2
TRO3
3
200
300
89
SOLORMTRO03
3
TRO4
4
250
300
89
SOLORMTRO04
4
TRO5
5
300
300
89
SOLORMTRO05
5
TRO6
6
350
300
89
SOLORMTRO06
6
TRO7
7
400
300
89
SOLORMTRO07
7
TRO8
8
450
300
89
SOLORMTRO08
8
TRO9
9
500
300
89
SOLORMTRO09
9
TRO10
10
550
300
89
SOLORMTRO10
10
TRO11
11
600
300
89
SOLORMTRO11
11
TRO12
12
650
300
89
SOLORMTRO12
Rozdzielacz mosiężny Solter TRPHO-...
Wyposażenie:
• belki - mosiądz, profil 40x40 mm
• wkładki zaworów termostatycznych M30x1.5 - belka dolna (zasilanie)
• zawory odcinające - belka górna (powrót)
• odpowietrznik ręczny - 2 szt
• nyple Gz1/2”- Gz3/4”
• korek mosiężny Gz1” - 2 szt.
• stalowe łączniki / zawieszenie rozdzielacza
Przyłącza:
• główne - Gw1”
• obwodów - Gz3/4”
• podłączenia zaworu spustowego 2 szt - Gw1/2”
Lp
1
18
Typ
TRPHO-2
Liczba
sekcji
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
2
150
303
90
SOLORMTRPHO02
2
TRPHO-3
3
200
303
90
SOLORMTRPHO03
3
TRPHO-4
4
250
303
90
SOLORMTRPHO04
4
TRPHO-5
5
300
303
90
SOLORMTRPHO05
5
TRPHO-6
6
350
303
90
SOLORMTRPHO06
6
TRPHO-7
7
400
303
90
SOLORMTRPHO07
7
TRPHO-8
8
450
303
90
SOLORMTRPHO08
8
TRPHO-9
9
500
303
90
SOLORMTRPHO09
9
TRPHO-10
10
550
303
90
SOLORMTRPHO10
10
TRPHO-11
11
600
303
90
SOLORMTRPHO11
11
TRPHO-12
12
650
303
90
SOLORMTRPHO12
Rozdzielacz mosiężny Solter TRPHO-R-...
Wyposażenie:
• belki - mosiądz, profil 40x40 mm
• przepływomierze (rotametry) 0,5÷3,0 l/min - belka górna (powrót)
• wkładki zaworów termostatycznych M30x1.5 - belka dolna (zasilanie)
• odpowietrznik ręczny - 2 szt
• nyple Gz1/2”- Gz3/4
• korek mosiężny Gz1” - 2 szt.
• stalowe łączniki / zawieszenie rozdzielacza
Przyłącza:
• główne - Gw1”
• obwodów - Gz3/4”
• podłączenia zaworu spustowego 2 szt - Gw1/2”
Lp
Typ
Liczba
sekcji
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
1
TRPHO-R-2
2
150
330
90
SOLORMTRPHOR02
2
TRPHO-R-3
3
200
330
90
SOLORMTRPHOR03
3
TRPHO-R-4
4
250
330
90
SOLORMTRPHOR04
4
TRPHO-R-5
5
300
330
90
SOLORMTRPHOR05
5
TRPHO-R-6
6
350
330
90
SOLORMTRPHOR06
6
TRPHO-R-7
7
400
330
90
SOLORMTRPHOR07
7
TRPHO-R-8
8
450
330
90
SOLORMTRPHOR08
8
TRPHO-R-9
9
500
330
90
SOLORMTRPHOR09
9
TRPHO-R-10
10
550
330
90
SOLORMTRPHOR10
10
TRPHO-R-11
11
600
330
90
SOLORMTRPHOR11
11
TRPHO-R-12
12
650
330
90
SOLORMTRPHOR12
19
Rozdzielacz mosiężny z mieszaczem pompowym i zaworem termostatycznym
Wyposażenie:
• belki – mosiądz Ma58 – profil C7
• pompa zwykła/elektroniczna (opcja)
• trójdrogowy zawór mieszający VTA532 z zakresem regulacji 35-50
stopni C
• układ by-pass pompy z czujnikiem przegrzewu 55-60 st. C
• odpowietrznik ręczny Gz1/2” – 2szt
• zawór spustowy 1/2” – 2szt
• nyple Gz1/2” – Gz3/4”
• zawieszenie rozdzielacza
Belka górna:
• przepływomierze (rotametry) 0,5-3,0 l/min
• termometr 0-100 st.C tarcza 35mm
Belka górna:
• wkładki termostatyczne M30x1,5
• termometr 0-100 st.C tarcza 35mm
Przyłącza::
• główne – Gw3/4” – z zaworami
Przeznaczenie /budowa
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego zintegrowany z pompą oraz z termostatycznym zaworem trójdrogowym jest przeznaczony do przygotowania wody o odpowiedniej temperaturze i jej rozdziału do poszczególnych pętli ogrzewania podłogowego.
Jeżeli instalacja ogrzewania podłogowego wykonywana jest bez projektu to orientacyjna powierzchnia tego ogrzewania nie
powinna przekraczać 110 m2.
Zawór termostatyczny pozwala na ustawienie temperatury wody po zmieszaniu pomiędzy 35C do 50C
Można stosować z kotłami kondensacyjnymi pod warunkiem że na kotle ustawiono temperaturę zasilania co najmniej o 10C
wyższą od temperatury ustawionej na zaworze termostatycznym
Lp
20
Typ
Liczba
sekcji
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
1
3-sekcyjny
3
430
400
120
TCROZOZ03
2
4-sekcyjny
4
480
400
120
TCROZOZ04
3
5-sekcyjny
5
530
400
120
TCROZOZ05
4
6-sekcyjny
6
580
400
120
TCROZOZ06
5
7-sekcyjny
7
630
400
120
TCROZOZ07
6
8-sekcyjny
8
680
400
120
TCROZOZ08
7
9-sekcyjny
9
730
400
120
TCROZOZ09
8
10-sekcyjny
10
780
400
120
TCROZOZ10
Rozdzielacz mosiężny z mieszaczem pompowym
Wyposażenie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
belki – mosiądz Mo58 – profil C7
pompa elektroniczna/normalna (opcjonalnie)
układ by-pass pompy z czujnikiem przegrzewu 55÷60°C
przepływomierze (rotametry) 0,5÷3,0 l/min – belka górna (zasilanie
obw.)
wkładki zaworów termostatycznych M30x1.5 – belka dolna (powrót
obw.)
głowica termostatyczna z czujnikiem zanurzeniowym
odpowietrznik ręczny - 2 szt
termometr 0÷100°C tarcza 35 mm
2 zawory kulowe 3/4” odcinajace układ mieszacza od belek
rozdzielacza
zawór spustowy 1/2”ze złączką do węża - 2 szt.
nyple Gz1/2”- Gz3/4
stalowe łączniki / zawieszenie rozdzielacza
Przyłącza:
• główne - Gw3/4”
• obwodów - Gz3/4”
Przeznaczenie / zasada działania
Rozdzielacz jest przeznaczony do zasilania ogrzewania podłogowego po obniżeniu temperatury wody kotłowej przez mieszacz
pompowy. Rozdzielacz posiada od 2 do 8 sekcji ogrzewania podłogowego.
Na głowicy termostatycznej, na górnej belce, ustawiamy żądaną temperaturę wody dla ogrzewania podłogowego np. 40°C
– cyfra 4. Woda z kotła, o temperaturze o min 20°C wyższej czyli 60°C lub więcej, dopływa do dolnej belki, do której wraca
schłodzona woda z pętli ogrzewania podłogowego. Woda, po przejściu przez pompę, zostaje rozdzielona na 2 obiegi – mniejszy, który płynie przez by-pass oraz na podstawowy, który wpływa do górnej belki rozdzielacza i zasila pętle grzewcze ogrzewania podłogowego, a jej nadmiar –tyle ile wpłynęło wody kotłowej – wraca do źródła ciepła.
Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne przy współpracy z kotłami, które wymagają odpowiednio wysokiej temperatury powrotu. W urządzeniu tym ważne jest dokonanie nastawy wstępnej na wielofunkcyjnych wkładkach regulacyjnych
A i B. Wkładki te posiadają ustawioną fabrycznie nastawę wstępną, ale jeśli ona byłaby nieodpowiednia – przegrzewanie lub
niedogrzewanie lub zaburzenia pracy grzejników, to należy ją skorygować.
Regulacja ta omówiona jest szczegółowo w instrukcji obsługi.
Lp
Typ
Liczba
sekcji
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
1
3-sekcyjny
3
440
390
120
TCOROR3
2
4-sekcyjny
4
490
390
120
TCOROR4
3
5-sekcyjny
5
540
390
120
TCOROR5
4
6-sekcyjny
6
590
390
120
TCOROR6
5
7-sekcyjny
7
640
390
120
TCOROR7
6
8-sekcyjny
8
690
390
120
TCOROR8
7
9-sekcyjny
9
740
390
120
TCOROR9
8
10-sekcyjny
10
790
390
120
TCOROR10
21
Rozdzielacz “2 w 1” dwuparametrowy z mieszaczem pompowym
Wyposażenie:
• belki – mosiądz Mo58 – profil C7
• pompa elektroniczna/normalna (opcjonalnie)
• układ by-pass pompy z czujnikiem przegrzewu 55÷60°C
• odpowietrznik ręczny Gz1/2”- 2 szt
• zawór spustowy 1/2” - 2 szt.
• nyple Gz1/2”- Gz3/4
• stalowe łączniki / zawieszenie rozdzielacza
Belka górna:
• przepływomierze (rotametry) 0,5÷3,0 l/min (zasilanie obw. podłogowych)
• zawory odcinające (powrót obw. grzejnikowych)
• głowica termostatyczna z czujnikiem zanurzeniowym
• termometr 0÷100°C tarcza 35 mm
Belka dolna:
• wkładki zaworów termostatycznych M30x1.5 Przyłącza:
• główne - Gw3/4”
• obwodów podł. i grzejnikowych - Gz3/4”
Przeznaczenie / zasada działania
Rozdzielacz jest przeznaczony do jednoczesnego zasilania grzejników wodą kotłową oraz do zasilania ogrzewania podłogowego
po obniżeniu temperatury wody kotłowej przez mieszacz pompowy. Rozdzielacz posiada od 3 do 8 sekcji ogrzewania
podłogowego oraz w standardowym wykonaniu 3 sekcje grzejnikowe.
Woda z kotła dopływa do dolnej belki rozdzielacza, która jest podzielona wielofunkcyjną wkładką regulacyjną na 2 części
(podobnie jak belka górna) – część grzejnikową z której zasilane są grzejniki oraz z części ogrzewania podłogowego, gdzie
wraca woda schłodzona z pętli grzewczych. W części podłogowej zasada działania jest dokładnie taka sama jak w rozdzielaczu
z mieszaczem pompowym.
Temperaturę wody zasilającej ustawiamy na głowicy termostatycznej na górnej belce np. 40°C – cyfra 4. Nadwyżka wody z
części podłogowej poprzez wielofunkcyjną wkładkę regulacyjną A dostaje się do części grzejnikowej gdzie miesza się z wodą
powracającą z grzejników i płynie dalej do kotła. Należy pamiętać że temperatura wody kotłowej zasilającej grzejniki musi
być wyższa min o 20°C niż temperatura ustawiona na głowicy termostatycznej. Bardzo istotna jest tutaj regulacja wkładki
wielofunkcyjnej, którą wykonujemy tak jak w rozdzielaczach z mieszaczem pompowym, aby nie zaburzyć pracy grzejników
lub ogrzewania podłogowego. Regulacja ta omówiona jest szczegółowo w instrukcji obsługi.
22
Liczba sekcji
og.podł.
Liczba sekcji
og.grzejn.
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
CO 3+3 OP
3
3
580
390
120
TCROZP3
CO 3+4 OP
4
3
630
390
120
TCROZP4
3
CO 3+5 OP
5
3
680
390
120
TCROZP5
4
CO 3+6 OP
6
3
730
390
120
TCROZP6
5
CO 3+7 OP
7
3
780
390
120
TCROZP7
6
CO 3+8 OP
8
3
830
390
120
TCROZP8
Lp
Typ
1
2
7
CO 4+3 OP
3
4
630
390
120
TCROZP34
8
CO 4+4 OP
4
4
680
390
120
TCROZP44
9
CO 4+5 OP
5
4
730
390
120
TCROZP54
10
CO 5+3 OP
3
5
680
390
120
TCROZP35
11
CO 5+4 OP
4
5
730
390
120
TCROZP45
12
CO 6+3 OP
3
6
730
390
120
TCROZP36
Rozdzielacz stalowy Solter RSG-...
Wyposażenie:
• belki – stal DC 01, profil 40x40 mm
• korek mosiężny Gz1” - 2 szt.
• stalowe łączniki / zawieszenie rozdzielacza
Przyłącza:
• główne - Gw1”
• obwodów - Gw1/2”
• odpowietrzenia - 2 szt - Gw1/2”
Lp
Typ
Liczba
sekcji
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
1
RSG-2
2
105
270
83
SOLORSG02
2
RSG-3
3
155
270
83
SOLORSG03
3
RSG-4
4
205
270
83
SOLORSG04
4
RSG-5
5
255
270
83
SOLORSG05
5
RSG-6
6
305
270
83
SOLORSG06
6
RSG-7
7
355
270
83
SOLORSG07
7
RSG-8
8
405
270
83
SOLORSG08
8
RSG-9
9
455
270
83
SOLORSG09
9
RSG-10
10
505
270
83
SOLORSG10
10
RSG-11
11
555
270
83
SOLORSG11
11
RSG-12
12
605
270
83
SOLORSG12
12
RSG-13
13
655
270
83
SOLORSG13
13
RSG-14
14
705
270
83
SOLORSG14
Rozdzielacz stalowy Solter RSGN-...
Wyposażenie:
• belki – stal DC 01, profil 40x40 mm
• nyple Gz1/2”- Gz3/4
• korek mosiężny Gz1” - 2 szt.
• stalowe łączniki / zawieszenie rozdzielacza
Przyłącza:
• główne - Gw1”
• obwodów - Gz3/4”
• odpowietrzenia - 2 szt - Gw1/2”
Lp
1
Typ
RSGN-2
Liczba
sekcji
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
2
105
290
83
SOLORSGN02
2
RSGN-3
3
155
290
83
SOLORSGN03
3
RSGN-4
4
205
290
83
SOLORSGN04
4
RSGN-5
5
255
290
83
SOLORSGN05
5
RSGN-6
6
305
290
83
SOLORSGN06
6
RSGN-7
7
355
290
83
SOLORSGN07
7
RSGN-8
8
405
290
83
SOLORSGN08
8
RSGN-9
9
455
290
83
SOLORSGN09
9
RSGN-10
10
505
290
83
SOLORSGN10
10
RSGN-11
11
555
290
83
SOLORSGN11
11
RSGN-12
12
605
290
83
SOLORSGN12
12
RSGN-13
13
655
290
83
SOLORSGN13
13
RSGN-14
14
705
290
83
SOLORSGN14
23
Rozdzielacz stalowy Solter RSP-...
Wyposażenie:
• belki - stal DC 01, profil 40x40 mm
• wkładki zaworów termostatycznych M30x1.5 - belka górna (zasilanie)
• zawory odcinające - belka dolna (powrót)
• odpowietrznik ręczny - 2 szt
• nyple Gz1/2”- Gz3/4
• korek mosiężny Gz1” - 2 szt.
• stalowe łączniki / zawieszenie rozdzielacza
Przyłącza:
• główne - Gw1”
• obwodów - Gz3/4”
• podłączenia zaworu spustowego 2 szt.- Gw1/2”
Lp
Typ
Liczba
sekcji
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
1
RSP-2
2
155
325
75
SOLORSP02
2
RSP-3
3
205
325
75
SOLORSP03
3
RSP-4
4
255
325
75
SOLORSP04
4
RSP-5
5
305
325
75
SOLORSP05
5
RSP-6
6
355
325
75
SOLORSP06
6
RSP-7
7
405
325
75
SOLORSP07
7
RSP-8
8
455
325
75
SOLORSP08
8
RSP-9
9
505
325
75
SOLORSP09
9
RSP-10
10
555
325
75
SOLORSP10
10
RSP-11
11
605
325
75
SOLORSP11
11
RSP-12
12
655
325
75
SOLORSP12
12
RSP-13
13
705
325
75
SOLORSP13
13
RSP-14
14
755
325
75
SOLORSP14
Rozdzielacz stalowy Solter RSPP-...
Wyposażenie:
• belki - stal DC 01, profil 40x40 mm
• przepływomierze (rotametry) 0,5÷5,0 l/min - belka górna (zasilanie)
• wkładki zaworów termostatycznych M30x1.5 - belka dolna (powrót)
• odpowietrznik ręczny - 2 szt
• nyple Gz1/2”- Gz3/4
• korek mosiężny Gz1” - 2 szt.
• stalowe łączniki / zawieszenie rozdzielacza
Przyłącza:
• główne - Gw1”
• obwodów - Gz3/4”
• podłączenia zaworu spustowego 2 szt- Gw1/2”
Lp
1
24
Typ
RSPP-2
Liczba
sekcji
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
2
155
340
83
SOLORSPP02
2
RSPP-3
3
205
340
83
SOLORSPP03
3
RSPP-4
4
255
340
83
SOLORSPP04
4
RSPP-5
5
305
340
83
SOLORSPP05
5
RSPP-6
6
355
340
83
SOLORSPP06
6
RSPP-7
7
405
340
83
SOLORSPP07
7
RSPP-8
8
455
340
83
SOLORSPP08
8
RSPP-9
9
505
340
83
SOLORSPP09
9
RSPP-10
10
555
340
83
SOLORSPP10
10
RSPP-11
11
605
340
83
SOLORSPP11
11
RSPP-12
12
655
340
83
SOLORSPP12
12
RSPP-13
13
705
340
83
SOLORSPP13
13
RSPP-14
14
755
340
83
SOLORSPP14
Rozdzielacz stalowy z pompą - Solter RSPOM-...
Wyposażenie:
• belki – stal DC 01, profil 40x40 mm
• pompa elektroniczna/normalna (opcjonalnie)+ zawory kulowe
• układ by-pass pompy z zaworem dławiącym
• przepływomierze (rotametry) 0,5÷5,0 l/min - belka dolna (zasilanie obw.)
• wkładki zaworów termostatycznych M30x1.5 - belka górna (powrót obw.)
• odpowietrznik ręczny - 2 szt
• termometr - 2szt
• gł. zawory zasilające/powrotne - 1/2” (2-8 sekcji) / 3/4”(9-14 sekcji)
• zawór spustowy 1/2” - 2 szt.
• nyple Gz1/2”- Gz3/4
• korek mosiężny Gz1” - 2 szt.
• stalowe łączniki / zawie
szenie rozdzielacza
Przyłącza:
• główne - Gw1/2”(2-8 sekcji)
/ Gw3/4”(9-14 sekcji)
• obwodów - Gz3/4”
Lp
Liczba
sekcji
Typ
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
1
RSPOM-2
2
380
375
105
SOLORSPOM02
2
RSPOM-3
3
430
375
105
SOLORSPOM03
3
RSPOM-4
4
480
375
105
SOLORSPOM04
4
RSPOM-5
5
530
375
105
SOLORSPOM05
5
RSPOM-6
6
580
375
105
SOLORSPOM06
6
RSPOM-7
7
630
375
105
SOLORSPOM07
7
RSPOM-8
8
680
375
105
SOLORSPOM08
8
RSPOM-9
9
730
375
105
SOLORSPOM09
9
RSPOM-10
10
780
375
105
SOLORSPOM10
10
RSPOM-11
11
830
375
105
SOLORSPOM11
11
RSPOM-12
12
880
375
105
SOLORSPOM12
12
RSPOM-13
13
930
375
105
SOLORSPOM13
13
RSPOM-14
14
980
375
105
SOLORSPOM14
Moduł pompowy Solter RSPOM-A / RSPOM-B rozdzielaczy stalowych
RSPOM-A
Wyposażenie:
• belki – stal DC 01, profil 40x40 mm
• pompa elektroniczna/normalna (opcjonalnie)
• termostat przylgowy zabezpieczajacy (tylko w RSPOM-A)
• układ by-pass pompy z zaworem dławiącym
• gł. zawór powrotny - 3/4”
• zawór zasilajacy 3/4” z głowicą termost. i czujnikiem przylgowym
• termometr
• śrubunki z nyplem 1” do podłączenia rozdzielacza
Przyłącza:
• główne zasilania
i powotu - Gw3/4”
• podłączenia rozdzielacza - Gz1”
RSPOM-B
Lp
Typ
Rozstaw przyłączy
rozdzielacza [mm]
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
1
RSPOM-A
210
300
300
100
SOLORSPOMA
2
RSPOM-B
211
300
255
105
SOLORSPOMB
25
Rozdzielacz stalowy z pompą (ogrzewanie mieszane) - Solter RSPOM-.../G-...
Wyposażenie:
• belki – stal DC 01, profil 40x40 mm
• pompa elektroniczna/normalna (opcjonalnie)+ zawory kulowe
• układ by-pass pompy z zaworem dławiącym
• odpowietrznik ręczny Gz1/2”- 2 szt
• zawór spustowy 1/2” - 2 szt.
• nyple Gz1/2”- Gz3/4
• korek mosiężny Gz1” - 2 szt.
• stalowe łączniki / zawieszenie rozdzielacza
Belka górna:
• przepływomierze (rotametry) 0,5÷5,0 l/
min (zasilanie obw. podłogowych)
• zawory odcinające (powrót obw. grzejnikowych)
• głowica termostatyczna z czujnikiem przylgowym
• termometr
Belka dolna
• wkładki zaworów termostatycznych M30x1.5 Przyłącza:
• główne - Gw1”
• obwodów podłogowych i grzejnikowych - Gz3/4”
Lp
26
Typ
Liczba sekcji
og.podł.
Liczba sekcji
og.grzejn.
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
1
RSPOM-2/G-2
2
2
580
500
105
SOLORSPOMM22
2
RSPOM-2/G-3
2
3
630
500
105
SOLORSPOMM23
3
RSPOM-2/G-4
2
4
680
500
105
SOLORSPOMM24
4
RSPOM-2/G-5
2
5
730
500
105
SOLORSPOMM25
5
RSPOM-2/G-6
2
6
780
500
105
SOLORSPOMM26
6
RSPOM-3/G-2
3
2
630
500
105
SOLORSPOMM32
7
RSPOM-3/G-3
3
3
680
500
105
SOLORSPOMM33
8
RSPOM-3/G-4
3
4
730
500
105
SOLORSPOMM34
9
RSPOM-3/G-5
3
5
780
500
105
SOLORSPOMM35
10
RSPOM-3/G-6
3
6
830
500
105
SOLORSPOMM36
11
RSPOM-4/G-2
4
2
680
500
105
SOLORSPOMM42
12
RSPOM-4/G-3
4
3
730
500
105
SOLORSPOMM43
13
RSPOM-4/G-4
4
4
780
500
105
SOLORSPOMM44
14
RSPOM-4/G-5
4
5
830
500
105
SOLORSPOMM45
15
RSPOM-4/G-6
4
6
880
500
105
SOLORSPOMM46
16
RSPOM-5/G-2
5
2
730
500
105
SOLORSPOMM52
17
RSPOM-5/G-3
5
3
780
500
105
SOLORSPOMM53
18
RSPOM-5/G-4
5
4
830
500
105
SOLORSPOMM54
19
RSPOM-5/G-5
5
5
880
500
105
SOLORSPOMM55
20
RSPOM-6/G-2
6
2
780
500
105
SOLORSPOMM62
21
RSPOM-6/G-3
6
3
830
500
105
SOLORSPOMM63
22
RSPOM-6/G-4
6
4
880
500
105
SOLORSPOMM64
Rozdzielacz ze stali nierdzewnej Premium 1
Wyposażenie:
• belki – stal nierdzewna
• przepływomierze (rotametry) - belka górna (zasilanie)
• wkładki zaworów termostatycznych M30x1.5 - belka dolna (powrót)
• odpowietrznik automatyczzny- 2 szt
• kurek spustowy 1/2” ze złączką do węża - 2 szt.
• zawór kulowy odcinający 1” - 2 szt
• eurokonusy - złącza zaciskowe 16x2,0
• stalowe łączniki / zawieszenie rozdzielacza
Przyłącza:
• główne - Gw1”
• obwodów - złącza zaciskowe 16x2
Lp
Liczba
sekcji
Typ
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
1
Premium 1 - 2 sekcje
2
253
400
86
RPREM102
2
Premium 1 - 3 sekcje
3
303
400
86
RPREM103
3
Premium 1 - 4 sekcje
4
353
400
86
RPREM104
4
Premium 1 - 5 sekcji
5
403
400
86
RPREM105
5
Premium 1 - 6 sekcji
6
453
400
86
RPREM106
6
Premium 1 - 7 sekcji
7
503
400
86
RPREM107
7
Premium 1 - 8 sekcji
8
553
400
86
RPREM108
8
Premium 1 - 9 sekcji
9
603
400
86
RPREM109
9
Premium 1 - 10 sekcji
10
653
400
86
RPREM110
10
Premium 1 - 11 sekcji
11
703
400
86
RPREM111
11
Premium 1 - 12 sekcji
12
753
400
86
RPREM112
Zestaw pompowo-mieszający
Zestaw pompowo-mieszajacy w połączeniu z rozdzielaczem ze stali nierdzewnej do
ciągłej regulacji temperatury zasilania ogrzewania podłogowego, niskotemperaturowego, pracującego w połączeniu z ogrzewaniem grzejnikowym o wyższym poziomie temperatur (np. 80°C/60°C).
Zestaw składa się z:
• termostatycznego zaworu wraz z głowicą 20÷65°C z czujnikiem przylgowym,
• zaworu powrotnego,
• zaworu regulacyjnego bypass-u,
• termostatu przylgowego (zabezpieczenie temperatury),
• pompy elektronicznej – klasa enargetyczna A.
• termometrów
Materiał: mosiądz poniklowany
Zestaw jako komplet ww. urządzeń występuje w 4 zestawach – do różnych (45÷160
m2) wielkości powierzchni podłogi (wielkość orientacyjna).
Lp
Opis produkktu
Pow. podłogi
DN zaworów
Art. Nr / KBN
2
1
Zestaw pompowo-mieszający
do 45 m
zasilanie 3/8” / powrót 1/2”
RPOMMN045
2
Zestaw pompowo-mieszający
do 85 m2
zasilanie 1/2” / powrót 3/4”
RPOMMN085
3
Zestaw pompowo-mieszający
do 120 m
zasilanie 3/4” / powrót 1”
RPOMMN120
4
Zestaw pompowo-mieszający
do 160 m2
zasilanie 1” / powrót 1”
RPOMMN160
2
Złączki zaciskowe 16x2
Stosowane do podłączenia rury grzewczej Solter PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 do
rozdzielaczy, zaworów itp..
Lp
Opis produktu
Opakowanie
Art. Nr / KBN
1
Złączka 16x2,0 + nypel Gz1/2”
SOLOZZ16GZ15
2
Złączka 16x2,0 - Gw3/4”
SOLOZZ16GW20
27
Skrzynka nadtynkowa Solter SNN-...
Skrzynka o standardowej głębokości i wysokości – przeznaczona do montażu
“normalnych” rozdzielaczy.
• materiał - blacha stalowa
• kolor farby - RAL 9016
• zamknięcie - zamek z kluczykiem
Lp
1
Typ
SNN-A
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
385
580
110
SOLOSNNA
2
SNN-B
485
580
110
SOLOSNNB
3
SNN-C
615
580
110
SOLOSNNC
4
SNN-D
760
580
110
SOLOSNND
5
SNN-E
845
580
110
SOLOSNNE
6
SNN-F
1015
580
110
SOLOSNNF
Skrzynka nadtynkowa Solter SNW-...
Skrzynka o większej wysokości i głębokości. Przeznaczona głównie do montażu rozdzielaczy pompowych, modułów sterujących systemów rozdzielaczowych itp
• materiał - blacha stalowa
• kolor farby - RAL 9016
• zamknięcie - zamek z kluczykiem
Lp
Typ
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
1
SNW-A
385
700
135
SOLOSNWA
2
SNW-B
485
700
135
SOLOSNWB
3
SNW-C
615
700
135
SOLOSNWC
4
SNW-D
760
700
135
SOLOSNWD
5
SNW-E
845
700
135
SOLOSNWE
6
SNW-F
1015
700
135
SOLOSNWF
Skrzynka podtynkowa Solter SPU-...
Skrzynka podtynkowa, przeznaczona do montażu wszystkich rodzajów rozdzielaczy,
także pompowych, modułów sterujących systemów rozdzielaczowych itp
• materiał - blacha stalowa
• kolor farby - RAL 9016
• zamknięcie - zamek z kluczykiem
Lp
28
Typ
szer. B [mm]
wewn.
ramki
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
1
SPU-A
335
380
575÷665
110-175
SOLOSPUA
2
SPU-B
435
480
575÷665
110-175
SOLOSPUB
3
SPU-C
565
610
575÷665
110-175
SOLOSPUC
4
SPU-D
715
760
575÷665
110-175
SOLOSPUD
5
SPU-E
795
840
575÷665
110-175
SOLOSPUE
6
SPU-F
965
1010
575÷665
110-175
SOLOSPUF
3. Urządzenia regulacji temperatury wody ogrzewania podłogowego
Ograniczniki temperatury powrotu
Ogranicznik temperatury wody na powrocie jest samoczynnie działajacym
regulatorem proporcjonalnym do regulacji temperatury wody na powrocie pętli ogrzewania podłogowego. Temperatura przepływającego medium
przenoszona jest na czujnik. Utrzymuje on stałą wartość zadaną w wymaganym zakresie proporcjonalności. Zawór otwiera się dopiero wówczas, gdy nie
zostanie przekroczona nastawiona wartość ograniczająca.
Urządzenia składa się z:
Ogranicznik temperatury powrotu mini “RTB”
• głowicy - ogranicznika temperatury na powrocie
• zaworu termostatycznego (w wykonaniu prostym lub kątowym) z przyłączem GZ1/2” z uszczelnieniem stożkowym, z przyłączem do przewodów
Gz3/4”
Parametry:
• max. temperatura robocza - 120°C
• max. cisnienie robocze - 10 bar
• zakres nastawy temperatury wody powrotnej 25÷60°C (mini RTB) lub
10÷50 (RTL)
• kvs - 0,5m3/h (mini RTB), 0,73 m3/h (RTL)
Długośc pętli ogrzewania podłogowego zakończonej ogranicznikiem mini “RTB”
nie powinna przekraczać 70 mb, dla RTL odpowiednio 80 mb.
Ogranicznik temperatury powrotu RTL
Lp
Opis produktu
Wykonanie
Art. Nr / KBN
1
Ogranicznik powrotu mini “RTB” 1/2”
prosty
HRZOPPM
2
Ogranicznik powrotu mini “RTB” 1/2”
kątowy
HRZOPKM
3
Ogranicznik powrotu RTL 1/2”
prosty
CFRTLP
4
Ogranicznik powrotu RTL 1/2”
kątowy
CFRTLA
29
Zestawy podtynkowe ograniczenia temperatury powrotu
Kombibox RTL
Kombibox ER-RTL
Multobox C/RTL
Multibox-RTL
Podtynkowy zestaw Kombibox / Multibox jest samoczynnie działajacym regulatorem proporcjonalnym do regulacji temperatury wody na powrocie pętli ogrzewania
podłogowego. Temperatura przepływającego medium
przenoszona jest na czujnik. Utrzymuje on stałą wartość
zadaną w wymaganym zakresie proporcjonalności. Zawór
otwiera się dopiero wówczas, gdy nie zostanie przekroczona
nastawiona wartość ograniczająca.
Urządzenie zamknięte w skrzynce podtynkowej składa się z:
•
•
•
•
głowicy - ogranicznika temperatury na powrocie,
zaworu termostatycznego specjalnej konstrukcji,
zaworu odpowietrzająco-płuczącego,
elementu regulacji wstępnej przepływu.
Parametry:
• max. temperatura robocza
- 110°C (Kombibox)
- 90°C (Multibox)
• max. cisnienie robocze - 10 bar
• zakres nastawy temperatury wody powrotnej 10÷50 °C
• kvs
- 1,48 m3/h (Kombibox),
- 1,35 m3/h (Multibox)
Długość pętli ogrzewania podłogowego zakończonej skrzynką
Multibox / Kombibox nie powinna przekraczać 100m.
W specyficznych przypadkach dopuszczalne jest łączenie
równoległe dwóch pętli ogrzewania podłogowego.
Wymiary zewnętrzne skrzynki
Lp
30
Typ
szer. B
[mm]
wys. H
[mm]
gł. G
[mm]
Art. Nr / KBN
1
Kombibox RTL
156
206
63
CFKBRTL
2
Kombibox ER-RTL
156
206
63
SM11887
3
Multibox-RTL
131
179
60
H930400800
4
Multobox C/RTL
131
179
60
HMBOXCRTL
Zestaw regulacyjny ogrzewania podłogowego
Zestaw regulacyjny ogrzewania podłogowego służy do ciągłej regulacji temperatury zasilania ogrzewania podłogowego, niskotemperaturowego pracującego
w połączeniu z ogrzewaniem grzejnikowym o wyższym poziomie temperatur
(np. 80°C/60°C).
Zestaw składa się z:
• termostatycznego zaworu grzejnikowego grawitacyjnego DT...,
• głowicy termostatycznej z czujnikiem przylgowym,
• zaworu regulacyjnego Mikrotherm (działającego jako zawór bypass) DM...
• termostatu przylgowego (zabezpieczenie temperatury).
Wszystkie
elementy współpracują ze sobą i występują w 4 zestawach do
różnych wielkości powierzchni podłogi.
Zastosowanie:
Zestaw regulacyjny ogrzewania podłogowego z domieszaniem na powrocie
stosowany jest do ciągłej regulacji temperatury zasilania w systemach ogrzewania podłogowego. Domieszanie na powrocie pozwala na uzyskanie niższej
temperatury zasilania dla ogrzewania podłogowego w układach łączonych
równolegle z ogrzewaniem grzejnikowym o wyższym poziomie temperatur.
W łączonych podłogowo-grzejnikowych systemach ogrzewania, ogrzewanie
podłogowe pokrywa tylko część zapotrzebowania na ciepło w budynku. Podstawowym zadaniem ogrzewania podłogowego jest w tym przypadku podgrzanie
zimnych płytek lub innego typu posadzki. W innych przypadkach zastosowanie
systemu może służyć np. do utrzymania stałej temperatury podłogi np. na
basenach. W niektórych przypadkach można pokryć w ten sposób całkowite
zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu. Regulacja temperatury w każdym
pomieszczeniu odbywa się za pomocą siłowników termicznych z odpowiednimi
termostatami pokojowymi.
Zakres nastaw temperatury zasilania - 20÷50°C.
Lp
Opis produktu
Powierzchnia podłogi
DN
Art. Nr / KBN
2
1
Zestaw regulacyjny
do 45 m
DT10 (3/8”), DM15 (1/2”)
H969001000
2
Zestaw regulacyjny
do 85 m2
DT15 (1/2”), DM20 (3/4”)
H969002000
3
Zestaw regulacyjny
do 120 m
2
DT20 (3/4”), DM25(1”)
H969003000
4
Zestaw regulacyjny
do 160 m
2
DT25 (1”), DM32 (5/4”)
H969004000
31
4. System sterowania
Moduł sterujący Solter T6
Moduł Solter T6 przeznaczony jest do obsługi instalacji z ogrzewaniem podłogowym,
grzejnikowym i mieszanym. Steruje pracą siłowników zamontowanych na rozdzielaczu
zasilającym obwody ogrzewania podłogowego, grzejniki. Posiada możliwość sterowania źródła ciepła i pompy obiegowej (jeśli wszystkie obwody grzewcze są wyłączone,
wyłączane po czasie wybiegu są także pompa i źródło ciepła).
Współpracuje z przewodowymi regulatorami pokojowymi Solter oraz siłownikami
elektrotermicznymi normalnie zamkniętymi (NC) na napięcie 230 V.
Podstawowe cechy i funkcje:
• zasilanie 230V
• 6 wejść do podłączenia regulatorów pokojowych – sterowanie maksymalnie
sześcioma niezależnymi strefami grzewczymi
• 6 wyjść do podłączenia siłowników NC230V
• wyjście do sterowania pompy obiegowej zasilania rozdzielacza
• wyjście do sterowania źródła ciepła
• wyjście do zasilania następnego modułu T6
• wymiary (szer x wys x gł) mm: 270 x 95 x 50
Lp
Opis produktu
Art. Nr / KBN
1
Moduł sterujący przewodowego systemu sterowania Solter T6
SOLAST6230
Moduł sterujący bezprzewodowy Solter T6RX
Moduł Solter T6RX przeznaczony jest do obsługi instalacji z ogrzewaniem podłogowym,
grzejnikowym, mieszanym lub chłodzenia. Steruje pracą siłowników zamontowanych
na rozdzielaczu zasilającym obwody grzewcze (pętle ogrzewania podłogowego, grzejniki) lub chłodzenia. Posiada możliwość sterowania źródła ciepła i pompy obiegowej
(jeśli wszystkie obwody grzewcze są wyłączone, wyłączane po czasie wybiegu są także
pompa i źródło ciepła).
Współpracuje z bezprzewodowymi regulatorami pokojowymi Solter oraz siłownikami
elektrotermicznymi na napięcie 230 V.
Podstawowe cechy i funkcje:
• zasilanie 230V
• antena zewnętrzna na wyposażeniu – moduł stanowi odbiornik komunikacji
bezprzewodowej
• 6 kanałów do komunikacji z maksymalnie 6 regulatorami pokojowymi bezprzewodowymi (Solter 1210 lub Solter 2026) – sterowanie maksymalnie 6 niezależnymi
strefami grzewczymi / chłodzenia
• 6 wyjść do podłączenia siłowników NC lub NO (normalnie zamkniętych lub
otwartych) 230V
• wyjście do sterowania pompy obiegowej zasilania rozdzielacza
• wyjście do sterowania źródła ciepła
• wyjście do zasilania następnego modułu T6
• wymiary (szer x wys x gł) mm: 270 x 95 x 50
Lp
1
Opis produktu
Moduł sterujący bezprzewodowego systemu sterowania Solter T6RX
Art. Nr / KBN
SOLAST6RX
Siłownik Elektrotermiczny Solter T1 NC
Siłownik Solter T1 NC przeznaczony jest do montażu na zaworach z trzpieniem,
stanowiących wyposażenie rozdzielaczy.
Podstawowe dane techniczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
Lp
1
32
napięcie zasilania – 230 V 50 Hz
przyłącze (gwint) – M30 x 1,5
skok trzpienia – 3÷5 mm
stopień ochrony – IP54, II klasa ochronności
typ siłownika – NC, normalnie zamknięty
bezwładność siłownika – ok. 3 minuty
maksymalny pobór mocy – 3 W
temperatura pracy – od -5°C do 60°C
Opis produktu
Siłownik Elektrotermiczny 230V Solter T1 NC
Art. Nr / KBN
SOLAST1NC
Termostat cyfrowy Solter 1210 (przewodowy) / 1210 TXT6 (bezprzewodowy)
Podstawowe cechy i funkcje:
• duży podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
• termostat cyfrowy nieprogramowalny (bez zegara)
• zasilanie – 2 x bateria AA (w zakresie dostawy) – sygnalizacja stanu baterii na
wyświetlaczu
• podstawka (wyłącznie dla Solter 1210 TX)
• wymiary (szer./wys./gł.) mm: 113 / 74 / 32 mm
Lp
Opis produktu
1
Cyfrowy
przewodowy
termostat
pokojowy
Solter
1210
2
Cyfrowy bezprzewodowy termostat pokojowy Solter 1210 TXT6- nadajnik dla modułu T6RX
Art. Nr / KBN
SOLAS1210
SOLAS1210TX
Regulator pokojowy cyfrowy Solter 2026 (przewodowy) / 2026 TXT6 (bezprzewodowy)
Podstawowe cechy i funkcje:
• duży podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
• regulator cyfrowy z programem tygodniowym – 4 różne programy dla każdego
z dni tygodnia, w każdym z 28 możliwych programów niezależna temperatura. Możliwość kopiowania programów. Rozdzielczość ustawiania czasu dla
programowania – 10 minut
• zasilanie – 2 x bateria AA (w zakresie dostawy) – sygnalizacja stanu baterii na
wyświetlaczu
• podstawka (wyłącznie dla Solter 2026 TX)
• wymiary (szer./wys./gł.) mm: 132,5 / 85 / 27,6 mm.
Lp
Opis produktu
Art. Nr / KBN
1
Cyfrowy przewodowy regulator temperatury Solter 2026
SOLAS20256
2
Cyfrowy bezprzewodowy regulator temp. Solter 2026 TXT6- nadajnik dla modułu T6RX, program tygodniowy
SOLAS2026TX
33
Grubość
[mm]
Opór cieplny
R [ m2K/W]
płytki ceramiczne
13,0
0,012
płytki z kamienia naturalnego
12,0
0,010
marmur
15,0
0,007
wykładzina podłogowa dywanowa
5,0
0,100
wykładzina podłogowa dywanowa
10,0
0,150
linoleum
2,5
0,015
okładzina PCV
2,0
0,010
Strefa brzegowa
TF MAX = 35°C
parkiet mozaikowy
8,0
0,040
Strefa stałego przebywania ludzi
TF MAX = 29°C
parkiet tradycyjny (dab)
16,0
0,080
Strefa pracy na stojąco
TF MAX = 27°C
laminat
9,0
0,053
Strefa okresowego przebywania ludzi (łazienki)
TF MAX = 33°C
Materiał okładziny podłogowej
34
Zapotrzebowanie na rurę LF w zależności od rozstawu rur VR
VR = 10 cm
LF = 10,0 m/m2
VR = 15 cm
LF = 6,6 m/m2
VR = 20 cm
LF = 5,0 m/m2
VR = 25 cm
LF = 4,0 m/m2
VR = 30 cm
LF = 3,3 m/m2
Maksymalna temperatura powierzchni podłogi TF
Notatki
35
www.solter.co
www.hydrosolar.pl

Podobne dokumenty

Ogrzewanie podłogowe Solter

Ogrzewanie podłogowe Solter domy handlowe, sale wystawowe, muzea, sale koncertowe, hale sportowe, wejścia do obiektów publicznych

Bardziej szczegółowo