Nasze działania w roku szkolnym 2014/15

Komentarze

Transkrypt

Nasze działania w roku szkolnym 2014/15
Mirosława Wielinska
Koordynator działań w ramach programu
„Szkoła promująca zdrowie”
Nasze działania w roku szkolnym 2014/15
działanie priorytetowe do rozwiązania w okresie
przygotowawczym
„Bezpiecznie w szkole i w domu. Przyszłość bez szkodliwych
uzależnień. Zdrowie fizyczne, higiena osobista
i higiena otoczenia”
1. Po wakacjach…
Dnia 1 września 2014 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w naszej szkole. Po mszy świętej
wszyscy udali się do szkoły, gdzie odbył się apel, na którym pani dyrektor Małgorzata
Ostrowska powitała po wakacjach wszystkie dzieci, rodziców oraz nauczycieli, złożyła
obecnym życzenia na nowy rok szkolny. Szczególnie serdecznie Pani Dyrektor powitała
dzieci, które po raz pierwszy przybyły do naszej szkoły, a więc dzieci z oddziału
przedszkolnego - których jest 24 i oddziału "0" - 25 dzieci. W klasach I-VI uczy się obecnie
95 uczniów.
Była to też znakomita okazja do przypomnienia dzieciom o tym, jak bezpiecznie zachowywać
się w drodze do szkoły i do domu oraz jak bezpiecznie spędzać czas na przerwach z
rówieśnikami. Pani Dyrektor uczuliła starszych uczniów, aby byli oni wzorem do
naśladowania dla najmłodszych i pokazywali im odpowiednie wzorce bezpiecznego
i kulturalnego zachowywania się.
2. Woda i inne napoje oraz ich wpływ na organizm człowieka
W 2014 roku przyłączyliśmy się do działań Polskiego Towarzystwa Programów
Zdrowotnych, które dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpoczęło realizację programu edukacyjno- informacyjnego
„Woda w szkole”.
Przystąpiliśmy do konkursu, który polegał na realizacji przez uczniów szkół podstawowych
szkolenia internetowego dotyczącego spożywania wody i jej wpływu na organizm człowieka
oraz środowisko, a zakończony został zdobyciem certyfikatu Zawodniaka.
Odnieśliśmy sukces w tym konkursie i dzięki temu 15 września przeprowadzone zostały w
naszej szkole specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli i rodziców dotyczące spożywania wody
wodociągowej, jej bezpieczeństwa i wpływu spożywania na zdrowie człowieka oraz
środowisko naturalne. Prowadził je specjalista Polskiego Towarzystwa Programów
Zdrowotnych dr Łukasz Balwicki z Gdańska. W szkole zostanie również przeprowadzony
całościowy proces projektowania i montażu zdrojów wodnych, aby zapewnić stały dostęp do
wody z kranu dla uczniów. Do szkoły również zostały przekazane materiały informacyjne i
edukacyjne dla dzieci i ich rodziców.
3. Dbamy o środowisko – dbamy o nasze zdrowie
Zdrowie fizyczne i higiena osobista to hasła, które idealnie wpisują się w
akcję ''Sprzątanie Świata - Polska'', gdyż jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej
celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki
którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko, a tym samym wpłynie na stan
naszego zdrowia.
W dniu 19 września 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosobudach
włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji ''Sprzątanie Świata''. ''Turysto! Szanuj Środowisko!''.
Tym razem zachęcaliśmy do refleksji nad wpływem naszego przebywania na środowisko w
czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody. W jaki sposób
oddziałujemy na przyrodę podczas wędrówki górskim szlakiem, podczas spaceru po lesie czy
rejsu żaglówką po jeziorze? Co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny
wpływ na środowisko? Jak możemy ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego warto
prowadzić ich selektywną zbiórką?
Poprzez udział w tej Akcji chcieliśmy zachęcić uczniów do refleksji nad stosunkiem do
otaczającego świata i tego konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie - lubić,
ale tak naprawdę wystarczy szacunek, to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na
pobocza dróg.
Tegoroczna Akcja poprzedzona została edukacją uczniów. Na szkolnej gazetce
wywieszono plakat informacyjny dotyczący Akcji ''Sprzątania Świata'' oraz regulamin i
harmonogram udziału uczniów Szkoły Podstawowej w Kosobudach.
Podczas uroczystego apelu, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przypomnieli
zasady bezpieczeństwa, które należy stosować podczas akcji.
Następnie rozdano uczniom rękawice oraz worki na śmieci, uczulając na dbałość o higienę
osobistą podczas zbierania i segregacji śmieci. Potem nastąpił wymarsz uczniów wraz z
wychowawcami według ustalonego planu sprzątania.
W tegorocznej Akcji wzięło udział 138 dzieci. Zebrano 37 worków śmieci oraz 7 dużych
zderzaków i oponę. Zlikwidowano dwa dzikie wysypiska śmieci w lesie w kierunku
Kosobudy - Chłopowy, gdzie znajdował się zużyty sprzęt RTV oraz 7 dużych zderzaków
i opona, a drugie dzikie wysypisko zostało zlokalizowane na obrzeżach lasu - na końcu wsi
Kinice, gdzie znaleziono sporo odpadów folii.
Udział uczniów naszej szkoły w tej akcji z pewnością przyczyni się do ukształtowania
wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o otoczenie, estetykę
i piękno. A to z kolei pozwoli nam bezpiecznie i zdrowo spędzać czas na łonie natury…
Uczniowie przed gazetką ścienną informującą o Akcji Sprzątania Świata 2014
Przygotownia do Akcji Sprzątania Świata na boisku szkolnym
Klasa VI w trakcie sprzątania pobocza drogi w kierunku Czerska
Podczas sprzątania lasu
Usunięcie "dzikiego wysypiska śmieci"
Uczniowie kl. V i VI
4. Przedszkolaki z Kosobud biją rekord Guinnessa
Higiena osobista jest dla nas priorytetem. Pragnęły to udowodnić nasze przedszkolaki!
Postanowiły wziąć udział w tegorocznej edycji Akademii Aquafresh i ustanowić Rekord
Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby w tym samym czasie. Rekord
ustanowiony został 30 września 2014 r. o godzinie 12:00, a było ich w tym dniu w oddziale
i punkcie przedszkolnym łącznie 42 osoby. W biciu rekordu w całej Polsce wzięło udział aż
257 500 dzieci, które w tym samym czasie szczotkowały ząbki!
Dzieci w całej Polsce przez 2 minuty myły zęby, dzięki temu został pobity rekord
Guinnessa, który poprzednio ustanowiono w Indiach (177 000 osób).
Przedszkola, które wzięły udział w ustanawianiu Rekordu Guinnessa, otrzymały specjalne
certyfikaty. Podobne certyfikaty świadczące o uczestnictwie w ustanawianiu Rekordu
otrzymało każde dziecko.
5. Staję się odpowiedzialnym uczniem!
15 października 2014 r. z okazji Święta Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła
się uroczystość pasowania uczniów klasy I. Do grona szkolnej społeczności zostało
przyjętych 18 dzieci. Stało się to w obecności rodziców, zaproszonych gości, nauczycieli,
pracowników i starszych uczniów.
Dzieci zostały włączone do społeczności szkolne po zdaniu „egzaminu”. Musieli
wykazać się znajomością zasad dotyczących bezpieczeństwa zarówno w szkole , jak i w
domu.
Pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny, który przygotowały wraz z
wychowawczynią, p. Danutą Szyszka. Wykazali się dużą wiedzą. Mówiły, jak należy spędzać
wolny czas, jakich niebezpieczeństw unikać i jak dbać o zdrowie własne i innych.
Po zaprezentowaniu się uczniowie ślubowali, że będą dbać o dobre imię szkoły, uczyć się,
szanować i kochać Ojczyznę.
6. Przyszłość bez szkodliwych uzależnień
Uczniowie naszej szkoły wiedzą, że żyć należy zdrowo i bez używek. Przygotowując się do
konkursu, uczniowie poznali alternatywne sposoby radzenia sobie ze stresem. Między innymi
takim sposobem jest spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Pogadankę na ten temat
uzupełniła lekcja o tym, jak ważne jest dla nas przebywanie w czystym środowisku. Nasze
zdrowie fizyczne zależy też od tego, gzie spędzamy ten wolny czas. Ukoronowaniem tych
zajęć stał się udział reprezentantek naszej szkoły w konkursie poetycko – ekologicznym.
We wtorek 21października 2014 roku w Chojnickim Domu Kultury odbył się konkurs
recytatorski, którego tematem była przyroda i ekologia.
To już kolejna edycja konkursu recytatorskiego poezji i prozy „KASZËBSCZI EKO - ART”.
Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół i placówek kulturalnych powiatu
chojnickiego. Szkołę Podstawową z Kosobud reprezentowało pięć uczennic: Patrycja Pestka z
kl. III, Kinga Ciemińska z kl. III, Agata Leliwa Piechowska z kl. IV, Natalie Sikorska z kl. IV
oraz Oliwia Kin z kl. VI. Z dużymi sukcesami powróciliśmy tego dnia do szkoły, bowiem
Oliwia Kin zdobyła I miejsce, jej młodsza koleżanka - Natalie Sikorska – miejsce II,
natomiast Kinga i Agata zostały w tym konkursie wyróżnione. Gratulujemy sukcesów!
Wspólna fotografia recytatorek z Kosobud
Podczas wręczania nagród: Oliwia Kin - laureatka I miejsca - tuż obok Komisji konkursowej
Sześć dni później, bo 27 października 2014 r. również w Chojnicach odbył się drugi konkurs o tej
samej tematyce, czyli nawiązujący do przyrody i ekologii pt. POLSKI "EKO - ART". Tego dnia
swoje niezwykłe umiejętności recytatorskie prezentowało aż 82 uczniów szkół podstawowych. I to
właśnie tam wystąpiły trzy uczennice Szkoły Podstawowej z Kosobud: Karolina Lewińska i Natalie
Sikorska z klasy IV oraz Oliwia Kin z klasy VI. Oliwia ( na zdjęciu poniżej) zajęła III miejsce w tym
konkursie, co jest naprawdę dużym osiągnięciem.
7. W kinie o… bezpieczeństwie
Wyjazd do kina także może stać się lekcją o bezpieczeństwie. Do tego wniosku skłoniła uczniów nie tylko nauk
odpowiedniego zachowania się w podróży, w środkach lokomocji czy wśród rówieśników.
29 października 2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej z Kosobud wybrali się do kina „Remus” w Kościerzyn
film „Wakacje Mikołajka” w reżyserii Laurenta Tirarda. Niektórzy z nich już wcześniej poznali Mikołajka, bohatera ca
René Goscinny'go i Jean-Jacques'a Sempego. Zaś film okazał się godną kontynuacją wersji książkowych. Dzieci, wraca
wspomnieniami do minionych wakacji, z zazdrością oglądały przygody francuskiego chłopca i jego serdecznych przyja
śledzili przygody bohaterów filmu, które zainspirowały do wyciągnięcia wniosków dotyczących bezpiecznego spędzan
czasu. Zadziwiły ich dziecięce - pomysłowe sposoby rozwiązywania problemów. Ich analiza pozwoliła uzmysłowić ucz
ważne i cenne jest stosowanie się do zasad bezpieczeństwa. Kinowe „ Wakacje Mikołajka” wywołały szczery, głośny
dzieci, ale… skłoniły też do przemyśleń.
Przed wejściem do kina
Oczekiwanie na seans…
8. Przez sport do zdrowia
Sport to zdrowiej, jak głosi stare przysłowie. Wiedzą o tym uczniowie naszej szkoły i chętnie uczestniczą w z
sportowych. Swoje możliwości pokazują też poza szkołą. Często uczestniczą w zawodach i rywalizują z inny
sportowcami w ich wieku. Sport to także jedna z alternatyw spędzania wolnego czasu. Zajęcia takie oferują d
przyszłość bez szkodliwych uzależnień.
Nasi uczniowie mogli 30.10.2014r. w naszej szkole - Szkole Podstawowej w Kosobudach - zorganizo
Igrzyska w Halowej Piłce Nożnej Szkół Wiejskich.
W rozgrywkach uczestniczyło siedem dru
rozgrywano w dwóch grupach, systemem,, każdy z każdym’’. Drużyna składała się z trzech zawodników, bra
i dwóch rezerwowych.
Klasyfikacja przedstawia się następująco :
I miejsce – SP w Leśnie
SP w Czyczkowach
IV miejsce – SP w Kosobudach
SP w Zalesiu
VII miejsce – SP w Wielkich Chełmach
III miej
VI miejsce – SP
9. Jak bezpiecznie spędzać czas?
Dnia 19 listopada 2014 r. dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego wybrały się na wycieczkę do Cho
wyprawy było Centrum Zabaw "Świat Mai". Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: tory przeszkód, baseny z pi
labirynty, trampolina, zjeżdżalnie, huśtawki, piłkarzyki i wiele innych. Dzień, na który maluchy tak bardzo cz
pełen świetnej zabawy i niezapomnianych przeżyć. Ogromne znaczenie miała tu też edukacja z zakresu bezpi
Wszystkie przedszkolaki zdrowe i bezpieczne, ale przede wszystkim bardzo szczęśliwe i wróciły do p
10. Jak można spędzać wolny czas?
Wiedzą o tym uczennice klasy VI, Natalia Dolna i Oliwia Kin, które już od kilku lat każdą wolną chwilę spędzają grają
już doświadczone tenisistki, więc często reprezentują naszą szkołę na zewnątrz.
28 listopada 2014r. w Sobowidzu odbyły się Półfinały Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Ten
do którego awansowała po rozgrywkach gminnych i powiatowych drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach. Ka
rozegrała po trzy mecze. Dziewczęta rywalizowały ze Szkołą Podstawową nr2 w Kościerzynie, Zespołem Szkół w Pącz
Podstawową w Sobowidzu. W łącznej klasyfikacji drużyna dziewcząt z naszej szkoły zajęła trzecie miejsce w półfinale
Sport w tym wydaniu to naprawdę niezła alternatywa dla używek!
11. PAMIĘTAMY…
Dnia 31 października 2014r. uczniowie klas I-III udali się na pieszą wycieczkę do Pomnika Ofiar Zb
Hitlerowskich 1939-1945, który znajduje się przy szosie w kierunku Czerska. Dzieci złożyły kwiaty, zapaliły
odmówiły modlitwę za pomordowanych.
Dzień taki jak ten stał się okazją do przypomnieni
tym, jak należy się ubierać w chłodne, pochmurne dni wychodząc na dłuższe spacery. Uczniowie powtórzyli
bezpieczeństwa dotyczące poruszania się poza terenem zabudowanym.
12. Chcemy być bezpieczni!
11 listopada to okazja do tego, aby świętować Dzień Niepodległości. Ale nie zawsze byliśmy wolni… Ch
Ojczyźnie czuć się bezpiecznie, chcemy czuć się bezpiecznie
w szkole i w domu. Dziś nie g
zewnętrzny, o nasze codzienne bezpieczeństwo możemy zadbać sami. To słowa, które były uzupełnienie
apelu.
Dnia 7 listopada cała społeczność Szkoły Podstawowej w Kosobudach spotkała się, by uczcić zbliżaj
Niepodległości.
Grupa uczniów pod kierunkiem pań Mirosławy Wielińskiej i Małgorzaty Sznajdrowskiej przybliżyła zebrany
doniosłe wydarzenie w naszych dziejach. Wiersze przeplatane były znanymi pieśniami patriotycznymi i woj
wspólnie śpiewaliśmy. Wszystkim udzielił się niezwykły nastrój. Pani Dyrektor rozmawiała również
uczniami na temat naszych symboli narodowych. Program zakończyło piękne odśpiewanie „Mazurka Dąbrow
Następnie cała szkolna społeczność udała się przed budynek szkolny, gdzie uroczyście została wciągnięta po
na nowy maszt nasza flaga. Biało - czerwony sztandar dumnie załopotał na wietrze, a nasze serca przepełnił
Wiemy, że od nas też wiele zależy. Być patriotą w dzisiejszych czasach to także oznacza być odpowiedzialny
bezpieczeństwo własne i innych.
13. Spotkanie ze strażakiem
Czwartek, 13 listopada 2014 r., upłynął uczniom naszej szkoły pod hasłem bezpieczeństwa.
Już na pierwsze lekcji mieliśmy niespodziankę… Ogłoszono alarm! Wszyscy musieliśmy
szybko ewakuować się ze szkoły. Było trochę strachu, ale na szczęście okazało się, że był to
alarm próbny. Warto być przygotowanym na takie zdarzenia.
Kolejną niespodzianką tego dnia było spotkanie ze strażakiem. W naszej placówce gościł pan
Janusz Szmaglik z OSP w Brusach. W ciekawy sposób opowiadał o ważnych i
odpowiedzialnych zadaniach straży pożarnej, o zasadach bezpieczeństwa oraz o sposobach
reagowania w sytuacjach zagrożenia. Dzieci chętnie zadawały pytania, jak i odpowiadały na
pytania gościa. Pan Szmaglik zaprezentował też różne urządzenia i sprzęt wspomagający
pracę strażaków. Dla obu grup wiekowych to była niezwykle ciekawa lekcja!
Spotkanie z najmłodszymi
Ciekawe, jak to działa...
Może i ja zostanę strażakiem?
Gotowi do akcji?
14. Uczymy ratować w Szkole Podstawowej w Kosobudach
W dniu 13 listopada 2014 roku w nasze szkole przeprowadzono zajęcia pod hasłem „ Uczymy
ratować”.
Uczniowie klas od III do VI zapoznawali się z techniką udzielania pierwszej pomocy. Dużo emocji
wzbudziły również warsztaty ratownictwa medycznego, na których uczniowie uczyli się w sposób
praktyczny udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach. Mali ratownicy uczyli się
również reanimować nieprzytomne osoby poprzez ćwiczenie resuscytacji na fantomach.
Na zajęciach, które odbywały się na sali gimnastycznej, uczniowie poznawali sposoby udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach. Uczniowie nabywali nowe umiejętności . Celem
zajęć było to, by uczeń zapamiętał, że aby zacząć kogoś ratować, najpierw sam sobie musi zapewnić
bezpieczeństwo. Wszystkie dzieci zapoznały się z najważniejszymi zasadami:
•
•
•
•
•
•
wiedzą, że nie będą mogli pomóc, jeśli sami nie będą bezpieczni,
pamiętają o zapewnieniu bezpieczeństwa osobie poszkodowanej,
potrafią wskazać przedmioty, które są niebezpieczne,
potrafią właściwie ocenić, czy u poszkodowanego jest zachowany oddech,
potrafią samodzielnie udrożnić drogi oddechowe,
znają zasadę: słyszę – czuję – widzę,
•
•
•
•
•
•
wiedzą, że oddech należy sprawdzać spokojnie, poświęcając na tę czynność co najmniej 10
sekund,
uczniowie potrafią powiedzieć, co to jest łańcuch przeżycia,
potrafią wymienić wszystkie czynności, które składają się na łańcuch,
wiedzą, które czynności wchodzące w skład łańcucha mogą wykonać samodzielnie,
wiedzą, że dwa pierwsze ogniwa mogą ocalić poszkodowanego,
pamiętają o szybkim wezwaniu pomocy.
Zajęcia rozpoczęło powitanie zebranych przez księdza proboszcza Mirosława Romanowskiego, który
uczulił dzieci na konieczność niesienia pomocy innym i przypomniał numery ratunkowe. Następnie
uczniowie klasy szóstej przedstawili scenkę, w której zaprezentowali sposób udzielania pierwszej
pomocy poszkodowanej koleżance. Instrukcję udzielania pierwszej pomocy uzupełnił film poglądowy
„Uczymy ratować”. Po wspólnym przypomnieniu jak prawidłowo wezwać pomoc, nastąpiły
ćwiczenia na manekinach: oddechów ratowniczych i ucisków klatki piersiowej przez uczniów pod
okiem instruktorów. Ta wiedza jest niezwykle cenna, dzieci uczą się zachowania zimnej krwi,
podejmowania akcji -zabezpieczenia miejsca, poszkodowanego i siebie, zatrzymania ruchu,
sprawdzania przytomności w stresujących momentach, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy tak szczególnie
liczy się czas.
Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez nauczycieli SP w Kosobudach: Dionizego
Ostrowskiego i Irenę Piekarską.
Pokaz udzielania pierwszej pomocy przez uczniów klasy VI
Pokaz udzielania pierwszej pomocy przez uczniów klasy VI
Pokaz udzielania pierwszej pomocy przez uczniów klasy VI
Zakładanie opatrunku
Instruktaż resuscytacji zaprezentowany przez nauczyciela Dionizego Ostrowskiego
W trakcie ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy
W trakcie ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy
W trakcie ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy
W trakcie ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy
Ksiądz proboszcz Mirosław Romanowski uczula dzieci na konieczność niesienia
pomocy innym
15. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
Samorząd Uczniowski naszej szkoły przystąpił do działań zaproponowanych przez Ministra
Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. 20 listopada 2014 roku obchodziliśmy
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Ustanowienie tego święta dało możliwość dzieciom
uświadomienie sobie, że mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, zaś dorosłym
przypomnieć, że mają tych praw zawsze przestrzegać.
Podjęliśmy różne inicjatywy z okazji tego święta. Rozmawialiśmy o różnych potrzebach
naszych uczniów, nie tylko edukacyjnych. Przypomnieliśmy sobie, treść najważniejszego dokumentu
określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka. Mądrej dyskusji towarzyszył uśmiech
i zabawa! Mamy nadzieję, że 20 listopada od tego roku stanie się naszym Wielkim Dziecięcym
Świętem.
16. Film, który nas uczy… bezpiecznego spędzania wolnego czasu
26 listopada 2014 r. już po raz kolejny uczniowie klas IV- VI uczestniczyli w spotkaniu z książką
i filmem zorganizowanym przez bibliotekę i samorząd szkolny pod opieką pań Małgorzaty
Sznajdrowskiej, Mirosławy Wielinskiej i Danuty Szyszka. Tym razem „bohaterem” była książka
„Most do Terabithii” Katharine Paterson.
Zanim rozpoczęła się projekcja filmu, uczestnicy wysłuchali fragmentu książki, natomiast w przerwie
rozstrzygnięty został konkurs biblioteczny związany z książką i filmem „Most do Terabithii”. Ponadto
przerwę umilił wspólny posiłek - ciepła herbata i domowa drożdżówka, którą na tę okazję upiekła
pani Maria Zygmańska.
Film ukazujący moc przyjaźni oraz piękny świat dziecięcej wyobraźni bardzo się wszystkim spodobał.
Przeżycia bohaterów, ich codzienne szkolne i życiowe kłopoty wywołały empatię widzów. Ponadto
zarówno uczniowie jak i nauczyciele zwrócili uwagę na problem ryzykownych zabaw i ich tragicznych
skutków. To była pouczająca lekcja!
Na koniec pojawił się wniosek, że wspólne spotkanie przy czytaniu, oglądaniu filmu i dzielenie się
wrażeniami przy herbatce, to dobry pomysł na słotne listopadowe popołudnie.
Impreza została zorganizowana w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz programu „Czas na
zdrowie”, w których uczestniczy nasza szkoła.
Pani Małgosia prezentuje książkę „Most do Terabithii”
Podczas projekcji filmu
Podczas projekcji filmu
17. Bądź widoczny na drodze!
Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosobudach włączyli się do
ogólnopolskiej Akcji „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”. Tegoroczna edycja
przebiegała pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw
Dziecka, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendanta Głównego Policji,
Parlamentarnego Zespołu ds Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Natomiast patronat
medialny objął Auto Świat - Portal Wychowania Komunikacyjnego "Bezpieczna droga do
szkoły".
Tematem przewodnim tegorocznej edycji była widoczność w ruchu drogowym.
Nauczyciele i uczniowie aktywnie uczestniczyli w tej Akcji.
Cała społeczność szkolna tego dnia miała też okazję zapoznać się z zasadami
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pokaz pod hasłem „ Uczymy ratować”
przygotowali uczniowie klasy VI pod kierunkiem pani Ireny Piekarskiej i pana Dionizego
Ostrowskiego. Uczniowie klas od III do VI zapoznawali się z techniką udzielania pierwszej
pomocy. Dużo emocji wzbudziły również warsztaty ratownictwa medycznego, na których
uczniowie uczyli się w sposób praktyczny udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w
wypadkach. Mali ratownicy uczyli się również reanimować nieprzytomne osoby poprzez
ćwiczenie resuscytacji na fantomach. Na zajęciach, które odbywały się na sali gimnastycznej
uczniowie poznawali sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.
Uczniowie nabywali nowe umiejętności. Głównym celem akcji było zwiększenie
bezpieczeństwa oraz świadomości dzieci, wychowawców i rodziców w temacie noszenia
dobrych materiałów odblaskowych, mających wpływ na bezpieczeństwo wszystkich
niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Oprócz zajęć edukacyjnych, dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym, którego tematyka
była poświęcona oczywiście bezpieczeństwu na drodze i odblaskom.
W dniach 12-19 grudnia uczniowie uczestniczyli w dyskusjach i debatach klasowych oraz
wzięli udział w konkursach:
- poetyckim- na wiersz nt. „ Bądź widoczny- bądź bezpieczny”
- plastycznym: na wykonanie plakatu nt. „Bądź widoczny- bądź bezpieczny”
- wykonanie hasła zachęcającego do bycia widocznym na drodze.
Punktem kulminacyjnym udziału w Akcji było spotkanie w dniu 19 grudnia 2014 roku
wszystkich uczniów SP w Kosobudach na sali gimnastycznej z policjantem, Panem Karolem
Cuppa. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat odpowiedniego, bezpiecznego
zachowania się na drogach. Mieli także możliwość zadawania pytań Panu Policjantowi.
Wszyscy uczniowie na to spotkanie przyszli zaopatrzeni w kamizelki lub inne elementy
odblaskowe: opaski, zawieszki, znaczki, itp. Podczas spotkania nastąpiło również
rozstrzygnięcie konkursów: poetyckiego i plastycznego, w których nagrodami były elementy
odblaskowe. Udział uczniów w tegorocznej Akcji z pewnością przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i większej świadomości uczniów.
Spotkanie w dniu 19 grudnia 2014 roku wszystkich uczniów SP w Kosobudach na sali
gimnastycznej
Debata z Panem Policjantem Karolem Cuppa
Uczniowie nagrodzeni za najlepszy wiersz nt. „Bądź widoczny, bądź bezpieczny” wraz z Panią
Dyrektor Małgorzatą Ostrowską
Nagrodzeni uczniowie przyjmują gratulacje od Pana Policjanta
Autorzy najlepszych plakatów
Najładniejsze plakaty
18. „Zachowaj trzeźwy umysł”
Szkoła Podstawowa w Kosobudach już od kilku lat angażuje się w realizację Kampanii
„Zachowaj trzeźwy umysł”. Rok 2014 obfitował w wiele bardzo ciekawych działań
zachęcających młodych ludzi do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu.
Po serii pogadanek na temat bezpieczeństwa w szkole i w domu, przyszłości bez szkodliwych
uzależnień, ochrony zdrowia fizycznego, higieny osobistej i higieny otoczenia przyszedł czas
na podsumowanie. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie ogólnopolskim
i wykazali się zdobytą wiedzą. Na zakończenie roku te działanie zostały podsumowane
i 16 stycznia 2015r. w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach wręczono dyplomy oraz
nagrody uczniom szczególnie się wyróżniającym. Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu pod
nazwą „Zachowaj trzeźwy umysł” w roku 2014 została uczennica naszej szkoły - Iga
Cysewska.
Iga Cysewska z opiekunką, p. Mirosławą Wielinską, odbiera z rąk Pana Burmistrza Witolda
Ossowskiego dyplom laureatki konkursu
19. W szkolnej świetlicy spędzamy czas zdrowo i bezpiecznie
Bardzo ważnym miejscem pobytu uczniów w szkole jest świetlica. Codziennie
przed oraz po zakończonych zajęciach edukacyjnych szkoła zapewnia uczniom zajęcia
świetlicowe, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców.
W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: czytelnicze, plastyczne, sprawnych rąk,
muzyczne – tańce integracyjne, gry i zabawy ruchowe. Oferujemy duży wybór zabawek, gier
planszowych i dydaktycznych. Organizujemy i zachęcamy dzieci do udziału w konkursach.
Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie klas I-III , IV- VI oraz oddziału
przedszkolnego i punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kosobudach.
Nauczycielami są panie: mgr Irena Piekarska oraz mgr Małgorzata Sznajdrowska i Dyrektor
Małgorzata Ostrowska.
Przy sprzyjającej pogodzie dzieci biorą udział w zajęciach sportowych i
rekreacyjnych na boisku szkolnym. Świetlica w szkole pełni funkcję opiekuńczowychowawczą. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie
opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie
warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków i odrobienia zadań domowych.
Zabawa obok nauki jest podstawową formą aktywności dziecka. Dlatego dzieci mają
czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy
i gry wzbogacają wiadomości dzieci, kształtują umiejętności, wyrabiają spostrzegawczość,
ćwiczą umiejętności logicznego myślenia, pamięć i wyobraźnię. Gry i zabawy ruchowe
podnoszą sprawność fizyczną dzieci.
Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie
umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci
do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Ważne jest także
wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie umiejętności
rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Na bieżąco rozwiązywane
są problemy wychowawcze dzieci w oparciu o współpracę z pedagogiem, wychowawcami i
rodzicami.
W NASZEJ ŚWIETLICY PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
- rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami,
rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, malowanie farbami na szkle,
orgiami i inne),
- rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie,
konkursy, inscenizacje), uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
- wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajanie ciekawości świata (czytanie książek,
encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z
uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne),
- kształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy
z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa na daną literę” i inne),
- kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie
i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie
prac domowych),
- ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy
artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
- kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, ruchowe),
- zwiększające sprawność fizyczną (gry i zabawy zręcznościowe),
- raz w tygodniu prowadzone są zajęcia usprawniające narządy mowy: „Gimnastyka buzi
i języka”
- relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, krótkie
wycieczki).
20. Udział w akcji „Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych
POMÓŻ I TY”
Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Kosobudach już po raz kolejny
przystąpił do akcji charytatywnej Szkoło Pomóż i Ty. W tym roku pomagaliśmy 17-letniemu
Kamilowi Dominiak, który od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce.
Kamil jest bardzo pogodnym i otwartym chłopcem pomimo własnych ograniczeń. Każdego
dnia stawia czoło nowym wyzwaniom, dlatego oprócz systematycznej rehabilitacji potrzebuje
zakupu sprzętu do edukacji i obsługi komputera za pomocą ruchu gałek ocznych. Sytuacja
Kamila wzruszyła uczniów naszej szkoły i zmobilizowała do ofiarności. Rozprowadzono
wśród społeczności szkolnej cegiełki, a uzyskaną kwotę w wysokości 105 zł wpłacono na
konto Fundacji.
Zaangażowanie w tę akcję miało nie tylko wymiar finansowy, ale pozwoliło nam, uczniom,
wspólnie wkraczać w świat ogromnych wartości, jakimi są otwartość na problemy drugiego
człowieka, życzliwość, sprawiedliwość, a przede wszystkim dobroć.
21. Zajęcia wynikające z realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego
W ramach programu „Czas na zdrowie” Przyszłość bez szkodliwych nałogów. Zdrowie
fizyczne, higiena osobista i higiena otoczenia przeprowadzono na lekcjach wychowawczych
z uczniami klas IV – VI zajęcia na temat zagrożenia uzależnieniem od komputera i Internetu oraz
sposobów zapobiegania temu zjawisku. Ponadto odbyły się lekcje wychowawcze poruszające temat
zdrowego odżywiania, znaczenia dbałości o zdrowie fizyczne oraz higienę ciała i umysłu dla jakości
naszego życia.
W ramach realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego przeprowadzono cykl lekcji
dotyczących bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Kilka z zajęć wychowawczych było
poświęconych bezpieczeństwu w domu i poza nim. Uczniowie poznawali sposoby udzielania I
pomocy przedlekarskiej w różnych wypadkach, m.in. ataku astmy, zasłabnięcia cukrzycowego,
skaleczenia, złamania i zwichnięcia kończyn oraz omdlenia, porażenia prądem i oparzenia.
Formowano nawyki higieniczne zapobiegające najbardziej powszechnym wśród dzieci chorobom.
Kilka lekcji poświęcono przestrzeganiu zasad higieny osobistej, a zwłaszcza ciała, odzieży i obuwia.
Uczniowie poznawali zasady właściwego odżywiania się. Omawiano także tematy dotyczące
organizacji i higieny pracy dziecka, wskazywano właściwe formy spędzania wolnego czasu.
W klasach młodszych zrealizowano zagadnienia dotyczące przestrzegania reguł w świecie
dorosłych, bezpieczeństwa w szkole i poza nią, mówiono o osobach ogólnego zaufania.
Odbyły się zajęcia związane z bezpiecznym zachowaniem się na basenie i podczas podróży
autobusem. Omawiano treści związane z umiejętnością wzywania pomocy, ze znajomością
telefonów alarmowych. Dużo miejsca poświęcono tematom zgodnego współżycia w grupie.
Był czas na zajęcia o znakach drogowych i bezpiecznym poruszaniu się po zmroku.
Kolejne zajęcia dotyczyły zdrowego odżywiania, wartości odżywczych w produktach,
znaczenia witamin i minerałów, estetyki spożywania posiłków. Lekcje dotyczyły też tematyki
prozdrowotnej, związanej z odpowiedzialnością za swoje zdrowie, dzieci zapoznały się też ze
sposobami ochrony skóry przed promieniami słonecznymi.
Osobne zajęcia poświęcono zagadnieniom dotyczącym postawy wobec chorych
i niepełnosprawnych.

Podobne dokumenty