P O B I E R Z - Zespół Szkół w Zawoi Centrum

Komentarze

Transkrypt

P O B I E R Z - Zespół Szkół w Zawoi Centrum
J E D Y N K A
Pismo Dzieci i Młodzieży ZS w Zawoi Centrum
Nr 7/03/2016 Marzec Cena 0,00 zł
DZIEŃ KOBIET
Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. Pierwszy dzień kobiet
obchodzony był 28 lutego 1909, ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po za­
mieszkach i strajkach w Nowym Jorku. W Polsce był obchodzony na szeroką skalę do
1993 roku.
W Polsce uroczyste obchody Dnia Kobiet zniesiono w 1993
roku - od tego też czasu święto
obchodzone jest dużo skromniej,
co nie znaczy, że jest z tego powodu gorsze lub mniej ważne.
Święto to zostało ustanowione dla upamiętnienia strajku
15 tysięcy kobiet, pracownic fabryki tekstylnej, które właśnie 8
marca 1908 roku w Nowym Jorku domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków
pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące kobiety w pomieszczeniach
fabrycznych
w celu uniknięcia rozgłosu.
W wyniku nagłego pożaru zginęło 129 kobiet.
Z inicjatywy Klary Zetkin,
na zjeździe w Kopenhadze
w dniu 8 marca 1910 roku, ustanowiono święto wszystkich ko-
biet, które po raz pierwszy W numerze:
obchodzono w 1911 roku.
2-3
W okresie PRL-u, ** WIELKANOC
SZYMBORSKIEJ 4-5
kiedy święto było szcze- * CZYTANIE
ŚPIEWAMY PO ANGIELSKU 6-7
gólnie popularne, męż- * KONKURSY MATEMATYCZNE 10
czyźni wręczali kobietom * LABORATORIUM FIZYCZNE 11
standardowy zestaw skła- * MOJE HOBBY
12
dający się z goździków * MUZYKA
13
i rajstop.
* MODA I URODA
14
* KUCHENNY ZAKĄTEK
15
W niektórych kra- * RECENZJA SPEKTAKLU
16-17
jach, właśnie w tym dniu * RECENZJA - KRZYŻACY
18
organizowane są demon- * KRÓLESTWO MATEMATYKI 19
stracje
feministyczne. * SPORTOWE WIEŚCI
20-21
W Polsce co roku odbywa * ENGLISH NEWSPAPER
22-29
30-34
się tzw. "Manifa" organizo- * DEUTSCHE ZEITUNG
*
SZKOLNA
GALERIA
35
wana w Warszawie przez
36-39
nieformalną grupę Porozu- * KĄCIK LITERACKI
* ROZMAITOŚCI
40
mienie Kobiet 8 Marca.
ZWYCZAJE I TRADYCJA
2
JEDYNKA 7/03/2016
WIELKANOCNE ŚWIĘTOWANIE
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej. Ten radosny
czas obfituje w wiele zwyczajów. Większość z nich znanych jest od średniowiecza i prak­
tykowanych do dziś.
Najpopularniejsze
tradycje,
zwyczaje i obrzędy wielkanocne
oraz te kultywowane w okoli­
cach Wielkiej Nocy.
- symbolizuje przybycie Jezusa Chrystusa do
Jerozolimy. Rozpoczyna Wielki
Tydzień. Kiedyś w Polsce nazywa była „Wierzbną”, ponieważ
gałązki wierzby zastępowały palmy.
Niedziela Palmowa
pieczenia chleba –
W okresie tygodnia przed Niedzielą Palmową aż do Wielkiego
Tygodnia gospodynie nie mogły
wypiekać chleba. Złamanie zakazu groziło sprowadzeniem na całą wieś suszy. Dlatego winna
gospodyni zostawała ukarana poprzez wyrzucenie jej i jej garnków do pobliskiej wody.
Zakaz
praktycznie wszystkiego, mięsa,
cukru nawet nabiału. Jedzono
praktycznie tylko żur i śledzie.
Dlatego w Wielki Piątek z radości ku końcowi postu urządzano
tzw. pogrzeb żuru i śledzia.
Wszyscy
mieszkańcy
wsi
z okrzykami radości zakopywali
w przygotowanym dole „znudzone” pożywienie, z którym rozstawali się na cały rok.
W niektórych regionach Polski
zasypywano dodatkowo garnek
z popiołem, który symbolizował
koniec smutku i nadejścia radości.
– w Wielką
Środę młodzież topi słomianą kukłę, symbolizującą Judasza. Po
przeciągnięciu jej przez całą
wieś, wrzuca ją do wody i obrzuca kamieniami do momentu aż
pójdzie na dno.
Topienie Judasza
– w Wielką Sobotę
odbywa się święcenie pokarmów,
które później spożywamy na
świąteczne śniadanie. Ta pogańska tradycja została uświęcona
przez Kościół. Choć zwartość koszyczka różni się w zależności od
regionu, to w każdym nie może
zabraknąć: jajka, baranka, soli
chleba, kiełbasy i chrzanu.
Święconka
Pogrzeb żuru i śledzia – w
dawnych czasach okres postu był bardzo
ściśle
przestrzegany,
ograniczano wtedy spożywanie
–
Wielka Niedziela rozpoczyna się
od uroczystej mszy – rezurekcji.
Później cała rodzina zasiada przy
stole i spożywa świąteczne śniaNiedziela Zmartwychwstania
danie, które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się
poświęconym jajkiem.
– pochodzenie tradycji
malowania pisanek nie jest do
końca znane. Każdy kolor symbolizuje coś innego. Fioletowy
i niebieski oznacza Wielki Post,
czerwony to przelana na krzyżu
krew Chrystusa, barwy: zielona,
brązowa i żółta wyrażają radość.
W naturalny sposób jajka można
zafarbować, gotując je w łupinach cebuli, kwiatach malwy lub
kory dębu. Śmigus - dyngus,
czyli lany poniedziałek - pogańskie święto, symbolizujące budzenie się przyrody do życia oraz
oczyszczenie z zimowego brudu.
Przepowiednia mówi, że im
mocniej oblana panna, tym większe szanse na szybkie zamążpójście.
Pisanki
– zabawa wielkanocna
- po świątecznym śniadaniu,
wszyscy zebrani chodzą po domu
i szukają ukrytych upominków.
Zajączek
- „Chleb,
śledź i grosz” – tradycja sięgająca czasów średniowiecza, kiedy
to w Wielki Piątek zakonnicy
z klasztoru Benedyktynek i Kartuzów rozdawali potrzebującym
mieszkańcom chleb, śledzie
z beczki i specjalnie wybite grosze. Obecnie tradycję tę kontynuują członkinie Stowarzyszenia
„Kobiety Europy”.
Legnicka tradycja
ZWYCZAJE I TRADYCJA
3
JEDYNKA 7/03/2016
WIELKANOCNE ŚWIĘTOWANIE
- króluje na wielkanocnym
stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga
daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną darowali
swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od
nich Grecy i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:
"Jeśli my, chrześcijanie zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi koniec
świata". Czerwone pisanki mają
ponoć moc magiczną i odpędzają
złe uroki, są symbolem serca
i miłości. Jajko jest formą najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla odżywienia
organizmu składniki: białko,
tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma około 100 kalorii. Nazwy
jaj zależą od sposobu ich barwienia. Jajka czerwone to kraszanki od wyrazu "krasa", czyli czerwień. Natomiast jajka o innych
kolorach nazywano malowankami. Zielone otrzymywano przez
gotowanie w wodzie z listkami
jemioły lub młodego żyta.
Jajo
Wielkanoc, Niedziela Wielka­
nocna, także: Wielka Niedziela,
Zmartwychwstanie
Pańskie,
w prawosławiu: Pascha. Wielki
Dzień – najstarsze i najważniej-
sze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa, obchodzone
przez Kościoły chrześcijańskie
wyznające Nicejskie Credo
(325 r.).
W chrześcijaństwie wprawdzie
każda niedziela jest pamiątką
zmartwychwstania Chrystusa, ale
Niedziela Zmartwychwstania jest
z nich najbardziej uroczysta.
Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się już w sobotę po zachodzie
słońca.
Poprzedzający Wielkanoc tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary
chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem.
Ostatnie trzy doby tego tygodnia:
Wielki Czwartek (wieczór),
Wielki Piątek, Wielka Sobota
i Niedziela Zmartwychwstania
znane są jako Tridum Paschalne
(Triduum Paschale).
Niedziela
kanocna
wiel­
rozpoczyna się już
w sobotę po zachodzie słońca.
Rozpoczyna ją
Wigilia Paschalna, podczas której zapala się
Paschał – wielką
woskową świecę,
która symbolizuje zmartwychwstałego
Chrystusa. Jest to
również ostatni
dzień Triduum
Paschalnego, liczonego według
kalendarza żydowskiego od
wieczora Wielkiego Czwartku
do wieczornych
nieszporów
w
Niedzielę.
Świętowanie
Wielkanocy roz-
ciąga się na kolejne osiem dni –
oktawę wielkanocną, a szerzej na
cały Okres wielkanocny, trwający 50 dni, a którego zakończeniem jest dzień pięćdziesiątnicy –
Niedziela Zesłania Ducha Świętego. W 40. dniu (czwartek) obchodzona jest uroczystość
Wniebowstąpienia Pana Jezusa.
W tym okresie używa się w liturgii białego koloru szat liturgicznych.
Jadwiga Basiura, kl. II
fot.http://rekodzielonacodzien.blogspot.com
NASZE SUKCESY
4
JEDYNKA 7/03/2016
CZYTANIE SZYMBORSKIEJ NA RÓŻNE
SPOSOBY
Konkurs "Czytanie Szymborskiej na różne sposoby" został zorganizowany przez Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej i Starostwo Powiatowe w Suchej Be­
skidzkiej. Wzięli w nim udział także następujący uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Francisz­
ka Krysty w Zawoi Centrum: Weronika Dyrcz (kl. III), Karolina Gancarczyk (kl. III),
Agnieszka Malczyk (kl. III).
Wisława Szymborska, jak
powiedziała w swoim wystąpieniu pani Marzena Polak, przytaczając słowa Michała Rusinka,
sekretarza literatki to: "artystka
obdarzona poczuciem humoru,
poetka z „przypadku”, za każdym
razem nabierająca dystansu do
świata, ludzi, trochę melancholijna i lubiąca kontakt ze zwykłymi
ludźmi, poetka niezwykła, bo
skromna, niezwykła, bo nagrodzona literacką Nagrodą Nobla.
Kiedyś, 7 lat przed śmiercią, napisała: „Kolejny dzień zapowiada
się słonecznie, choć tym, co ciągle żyją, przyda się parasol”.
wyjazdu była pani Agata Paluch.
Zwycięzców wyłoniło jury,
w którego skład wchodziła: wicedyrektor Zuzanna Chaja, Izabela
Korzec, Marzena Polak i przewodniczący
Samorządu
Uczniowskiego, Maciej Polak.
Wyjechałyśmy o godzinie
8.20. Konkurs rozpoczął się
o 9.05. Organizatorka (pani Marzena Polak) wygłosiła przemówienie odnoszące się do
Szymborskiej. Anna Witek (Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Suchej
Beskidzkiej) podziękowała za
liczne przybycie. Przyjechało ponad czterdziestu uczniów! Zauważyłam, że wraz z upływem
lat popularność tego konkursu
wzrasta. Następnie uczennica
klasy pierwszej liceum
(Kinga Wrzodek) przedstawiła
prezentację
multimedialną
pokazującą
życie i twórczość Wisławy
Szymborskiej.
Dnia 5 kwietnia 2016 roku
uczennice klasy trzeciej gimnazjum (Agnieszka Malczyk, Karolina Gancarczyk, Weronika
Dyrcz) wzięły udział w powiatowym konkursie recytatorskim pt.
“Czytanie Szymborskiej na różne
sposoby - edycja VI” w Liceum
Ogólnokształcącym im. Marie
Skłodowskiej-Curie w Suchej
Beskidzkiej. Warto wspomnieć,
że celem przedsięwzięcia jest
propagowanie zainteresowania
poezją. Wydarzenie odbyło się ze
względu na obchodzone Dni Języka Polskiego w tejże szkole.
W przygotowaniach pomogła
Nadnam pani mgr Katarzyna Wil- szedł czas na
czyńska. Opiekunem naszego pokazy
uczestników konkursu. Występowałyśmy jako jedne z pierwszych. Recytowałam wiersz pt.
“Allegro ma non troppo”. Weronika i Karolina zaprezentowały
“Rozmowę z kamieniem”. Większość uczestników zdecydowała
się na bardzo kreatywne aranżacje. Ubrani w wyjątkowe stroje
przedstawili krótkie scenki, które
robiły ogromne wrażenie. Kilka
osób połączyło recytację z muzyką, co dawało wspaniały efekt.
Duże kontrowersje wzbudził
wiersz “Terrorysta”. Pojawił się
wiele razy. Moim zdaniem była
to lekka przesada - zważywszy
na ostatnie dramatyczne wydarzenia związane z terroryzmem,
nie powinien zostać pokazany.
5
NASZE SUKCESY
JEDYNKA 7/03/2016
CZYTANIE SZYMBORSKIEJ NA RÓŻNE
SPOSOBY
Gdy zakończyła się część
przeznaczona dla gimnazjalistów,
otrzymałyśmy wspaniały poczęstunek. Wspólnie z panią Agatką
i Karoliną Miziak zwiedziłyśmy
szkołę, która zrobiła na nas
ogromne wrażenie. Następnie zobaczyłyśmy występy licealistów,
które odznaczały się dużym profesjonalizmem. Jury ogłosiło
przerwę.
Nadszedł czas na przyznanie nagród zwycięzcom. Niestety,
żadna z nas nie zajęła “miejsca
na podium”. Zwyciężył Zespół
Szkół w Białce, który reprezentowały Anna Dyrda, Hubert Ficek,
Tomasz Kozieł, Karolina Lurka,
Żaneta Szwed, Patryk Woźny.
Przedstawili “Atlantydę”, “Pogrzeb” i “Labirynt”. Wielkie bra-
wa należą się ich opiekunowi
(pani Magdalenie Smyrak-Bogdan). Została im przyznana również Nagroda Publiczności, gdyż
każdy z uczestników mógł wybrać swojego faworyta. Grupa,
która otrzymała najwięcej głosów, zwyciężyła. Osobiście uważam, że zasłużyli na wygraną.
Profesjonalna aranżacja, wspaniałe wykonanie, piękne stroje
sprawiły, że oglądanie ich występu było czystą przyjemnością.
Do domu wróciłyśmy o godzinie
14:00.
Moim zdaniem Wisława
Szymborska to jedna z najwybitniejszych poetek tego tysiąclecia.
Uwielbiam jej twórczość. Kocham występować na scenie. Nie
mogłam się doczekać swojego
występu. Przygotowania sprawia-
ły mi wiele radości. Trzeba przyznać,
że
tego
rodzaju
przedsięwzięcia poprawiają naszą recytację. Myślę, że osoby
zainteresowane aktorstwem powinny brać czynny udział w takich wydarzeniach. To prawda,
nie wygrałyśmy, ale świadomość,
że mogłyśmy uczestniczyć
w “Czytaniu...”, jest wielkim
wyróżnieniem. Cudowna atmosfera, niesamowite występy, duża
konkurencja potwierdzają wysoki
poziom konkursu. Mam nadzieję,
że będzie on kontynuowany. Jestem bardzo ciekawa, jaki temat
konkursu zaproponują organizatorzy dla uczestników przyszłorocznej rywalizacji.
Agnieszka Malczyk, kl. III
NASZE SUKCESY
6
JEDYNKA 7/03/2016
AGNIESZKA MALCZYK WYRÓŻNIONA
W POWIATOWYM KONKURSIE PIOSENKI
ANGLOJĘZYCZNEJ
Ósma edycja konkursu piosenki anglojęzycznej „Śpiewać (po angielsku) każdy mo­
że…” odbyła się 4 kwietnia 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej ­
Curie w Suchej Beskidzkiej. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie ze szkół naszego po­
wiatu.
Szkół w Osielcu za przepiękne
wykonanie utworu ‘Love Yourself’ Justina Biebera
2. Grupa z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej
w składzie: Klaudia Trybała, Tymoteusz Lenart, Julia Kapała,
Klaudia Basiura, Natalia Cyganek, Izabela Kosmąd, Anna Maślanka, Ola Sitarz, Kacper Banik
(utwór ‘Living Next Door To
Alice ‘– Smokie)
3. Mariola Siepak z Zespołu
Szkół w Osielcu (utwór ‘Wrecking Ball’ Miley Cyrus)
wyróżnienia:
O godzinie 7:40 spotkałyśmy się na próbie generalnej
w naszej szkole, a następnie udałyśmy się na przystanek autobusowy. O godzinie 9:10 byłyśmy
już na miejscu. W sali, w której
miał odbyć się konkurs, grupy
z innych szkół ćwiczyły śpiew
przed występem. Naszym opiekunem podczas podróży była pani Agata Paluch, natomiast do
występów przygotowywały nas
pani Edyta Chowaniak i pani Joanna Pacyga.
Parę minut później dyrektor
szkoły rozpoczął oficjalnie kon-
kurs. Uczniowie podczas występów grali na instrumentach,
tańczyli i śpiewali – oczywiście
po angielsku. Nasza grupa po zakończeniu pokazu została nagrodzona gromkimi brawami. Po
wysłuchaniu wszystkich prezentacji pani wicedyrektor zarządziła
przerwę, po której miały zostać
ogłoszone wyniki.
Jury konkursowe w składzie: Zuzanna Chaja (Dyrektor),
Lucjan Palcar, Wojciech Kłapyta
i Daria Gąska przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
GIMNAZJUM
1. Angelika Migas z Zespołu
- Bartłomiej Ocieczek, Krystian
Kubieniec i Nikodem Piergies
z Gimnazjum w Białce (‘Reality’
Lost Frequencies)
- Agnieszka Malczyk z Zespołu
Szkół w Zawoi Centrum (‘Stay’
z repertuaru Rihany)
- Sylwia Motor i Krzysztof Lipka
z ZS im. Dzieci Zamojszczyzny
w Sidzinie (‘The Lazy Song’ –
Bruno Mars)
- grupa z Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Suchej Beskidzkiej
w składzie: Julia Fidelus, Marta
Matusik, Patrycja Bodzek, Nina
Matuszek, Gabriela Janczura,
Gabriela Marczyńska, Aleksandra Pająk, Weronika Michaś, Julia Mielec, Karolina Wybraniec,
Zuzanna Ligęza (składanka
utworów zespołu ABBA).
7
LICEUM
1. Kacper Schnetzer, Julia Szczurek za porywające wykonanie
utworu ‘Skyfall’ Adele
2. Ania Staśkiewicz, Magda Klimasara i Karol Bury (‘All of Me’
– John Legend)
3. Maria Stanaszek, Kacper
Krzysztań (The water - Johhny
Flynn & Laura Marling)
wyróżnienia:
- Piotr Wiśniewski, Marcin Bochnak, Mateusz Rusin, Bartłomiej
Gwiżdż, Jan Klimasara z ZS im
NASZE SUKCESY
W. Goetla (‘Seek and Destroy’ –
Metallica)
- klasa 1e (‘Riptide’ - Vance Joy)
- Monika Tempka, Sylwia Sałapatek, Sabina Ruszkiewicz i Kacper Krzysztań (‘Adele’ - Rolling
in the deep).
Bardzo cieszymy się z kolejnego sukcesu Agnieszki Mal­
czyk z kl. III, która wyśpiewała
w tym konkursie wyróżnienie.
Gratulujemy i życzymy dalszego
powodzenia w tej dziedzinie.
Całe wydarzenie oceniam
JEDYNKA 7/03/2016
bardzo pozytywnie. Spodobały
mi się piosenki prezentowane
przez uczestników, poziom ich
wykonania był bardzo wysoki,
a zatem i duża konkurencja
wśród występujących uczestników. Moim zdaniem na wielkie
uznanie zasługuje również dekoracja. Ponadto organizatorzy musieli wykazać się pomysłowością
i pracowitością, aby cała impreza
przebiegała w tak miłej atmosferze.
Aleksandra Iciek, kl. Ia
8
ZWYCZAJE I TRADYCJA
POŻEGNALIŚMY ZIMĘ
JEDYNKA 7/03/2016
9
JEDYNKA 7/03/2016
Z ŻYCIA SZKOŁY
WIEŚCI ZE STOKU
W dniach od 5 do 6 marca, 10 marca i od 12 do 13 marca klasa IV brała udział w progra­
mie dla Małopolski pod tytułem „Jeżdżę z głową”.
.
Pierwszego dnia wszyscy
dostaliśmy z wypożyczalni narty
i podzieliliśmy się na trzy grupy.
Ze względu na stopień zaawansowania naszych umiejętności
utworzyliśmy następujące zespoły: grupa nieumiejąca jeszcze jeździć, grupa jeżdżąca I i grupa
jeżdżąca II.
Na początku instruktorzy
obserwowali nasze umiejętności,
a później jeździli z nami. Przez
następne dni ćwiczyliśmy i ćwi- nam jeździć stylem dowolnym.
czyliśmy, aż w końcu pozwolono Na końcu każdego dnia otrzymy-
waliśmy mały poczęstunek (soczek i drożdżówka).
Przez te kilka dni nauczyliśmy
się dosyć dobrze jeździć na nartach.
Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym programie. Dzięki niemu mogliśmy
trenować pod okiem profesjonalnych trenerów i teraz każdy z nas
czuje się pewnie i swobodnie na
górskim stoku.
Kamil Olszówka, klasa IV
.
KIERMASZ WIELKANOCNY
Święta Wielkanocne.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się przede
wszystkim papierowe jajka, kupowane najchętniej
przez mieszkańców naszej gminy.
Uzbierana kwota
to około 300 zł, za
W Niedzielę Palmową pod
kościołem w Zawoi Centrum
oraz na dziedzińcu naszej szkoły
aż do samych świąt, uczniowie
podstawówki po raz kolejny zorganizowali kiermasz świąteczny,
gdzie sprzedawali różnego rodzaju ręcznie robione ozdoby na
co bardzo dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się
w tę akcję. Zebrana
kwota została przekazana na rożnego
rodzaju gry i zaba-
wy, zakupione zostały m.in. skakanki, hula-hop małe i duże oraz
gumy do skakania. Wszystkie
nabyte rzeczy sprawiają wielką
radość naszym uczniom, którzy
dzięki temu aktywnie spędzają
przerwy. Dziękujemy uczniom
zaangażowanym w kiermasz oraz
pani Annie Hyli-Hudyka, która
nadzorowała całą akcję.
Barbara Żywczak, kl. III
10
Z ŻYCIA SZKOŁY
JEDYNKA 7/03/2016
MIĘDZYNARODOWY KONKURS
MATEMATYCZNY "KANGUR"
17 marca 2016 roku w naszej szkole został przeprowadzony międzynarodowy konkurs
matematyczny „Kangur”. Wzięło
w nim udział 32 uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz
termin są ustalane przez władze
stowarzyszenia Kangourou Sans
Frontie`res. Na rozwiązanie testu
przeznaczone jest 75 minut.
Do każdego zadania dołączonych
jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za
brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za
odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi
otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane
zadanie. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.
Wspólna dla wszystkich krajów
data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych
poziomów podnoszą atrakcyjność
konkursu. Dzień konkursu,
"Dzień Kangura", stał się już
w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki,
nieograniczającym się wyłącznie
do samego konkursu. Jest też
okazją do realizowania innych
form popularyzacji matematyki.
mgr Elżbieta Iciek
MIĘDZYNARODOWY KONKURS
MATEMATYCZNY "PANGEA"
Konkurs Matematyczny
Pangea jest organizowany przez
Meridian International School
w Warszawie we współpracy
z Akademią Finansów i Biznesu
Vistula. Konkurs przeprowadzany jest w Niemczech, Polsce,
Belgii, Danii, Portugalii, Francji,
Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji,
Słowenii,
Hiszpanii,
Czechach i na Węgrzech.
W ostatniej edycji w Polsce wzięło udział ponad sto tysięcy
uczniów z niemal 3500 szkół.
Konkurs jest adresowany do
uczniów szkół podstawowych
(klasy 4-6), gimnazjów i liceów.
Organizowany jest w dwóch etapach: etap szkolny koordynowa-
ny jest w szkołach przez
nauczycieli przedmiotu, na etap
finałowy najlepsi uczniowie zapraszani są do Warszawy i Wrocławia.
Celem konkursu jest rozwijanie matematycznych pasji,
odkrywanie talentów, upowszechnianie nawyku matematycznego myślenia. To sposób na
poszerzanie horyzontów i rozbudzanie motywacji. Jesteśmy przekonani, że udział w nim pozwoli
uczniom czerpać radość z odkrywania tajników matematyki.
Pierwszy etap konkursu
został przeprowadzony 3 marca
2016 roku. W naszej szkole wzięło w nim udział 48 uczniów.
Osoby z najwyższym wynikiem -
szkoła podstawowa:
1. Przemysław Trzebuniak – klasa IV
2. Błażej Pietrusa – klasa IV
3. Zuzanna Zemlik – klasa IV
4. Małgorzata Iciek – klasa IV,
Dawid Szarlej – klasa IV
Osoby z najwyższym wynikiem –
gimnazjum:
1. Karolina Szarlej – klasa Ib
2. Mateusz Sałaciak – klasa Ia,
Kacper Smyrak – klasa Ia,
Aleksander Zemlik – klasa II
5. Norbert Groń – klasa Ib
Maja Sobczak Rzewnicka – klasa
Ib.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy a najlepszym gratulujemy!
mgr Elżbieta Iciek
11
Z ŻYCIA SZKOŁY
JEDYNKA 7/03/2016
JAK ZBUDOWAĆ WŁASNE LABORATORIUM
FIZYCZNE?
Projekt „Jak zbudować własne laboratorium fizyczne” polegał na wykonaniu zestawu do­
świadczeń, pokazów i eksperymentów fizycznych z wykorzystaniem przedmiotów co­
dziennego użytku i przebiegał dwuetapowo.
Etap przygoto­
wań i pokazy
W
etapie
przygotowań
uczniowie wykonywali doświadczenia,
pokazy i eksperymenty w oparciu o literaturę
oraz programy
multimedialne.
Doświadczenia były wykonywane w większości
przy użyciu przedmiotów codziennego użytku.
Uczniowie zaprezentowali wyniki swojej pracy
w trakcie pokazu przygotowanego dla kolegów
i koleżanek z młodszych klas. Podczas prezentacji
każdy uczeń demonstrował z odpowiednim komentarzem przygotowany przez siebie eksperyment
oraz wybraną ciekawostkę z dziedziny fizyki.
Prezentacje
Podczas trwającej dwie godziny lekcyjne
prezentacji uczniowie starali się w atrakcyjny sposób przekonać, że codzienne czynności, narzędzia,
jakimi się posługujemy, zabawy, w jakich uczestniczymy, a także nasze interakcje ze światem zewnętrznym to mniej lub bardziej uświadomione
uczestnictwo w procesach i zjawiskach fizycznych.
Fascynujący świat fizyki
Czy zatem świat fizyki może fascynować?
Sądząc po zaangażowaniu uczniów w pracy nad
projektem i reakcji widowni podczas jego prezentacji, odpowiedź narzuca się sama.
mgr Elżbieta Iciek
12
HOBBY
JEDYNKA 7/03/2016
AKTORSTWO, ŚPIEW, FOTOGRAFIA, PISANIE ­
MOJE HOBBY
Moją największą pasją jest
śpiew. Uwielbiam występować
na scenie, dokonywać własnych
aranżacji utworów. Śpiewam, odkąd byłam małą dziewczynką.
Zdaję sobie sprawę, że nie jestem
perfekcyjną “piosenkarką”, ale
staram się rozwijać i myślę, że
robię duże postępy.
W wolnych chwilach gram na
fortepianie. Komponuję własne
utwory. Jednakże zdecydowanie
wolę śpiew, który na mojej liście
jest na pierwszym miejscu.
Warto wspomnieć o kolejnym
hobby, jakim jest fotografia.
Zdjęcia pozwalają zatrzymać
czas. Najczęściej fotografuję ciekawe miejsca, przyrodę. Zawsze
staram się uchwycić otaczające
nas piękno. Mam zamiar zapisać
się na zajęcia dodatkowe dotyczące fotografii.
W przyszłości najchętniej wykonywałabym zawód aktora.
Sztuka teatralna to coś naprawdę
pięknego. Miałam możliwość
występowania w przedstawieniach i muszę przyznać, że przygotowania sprawiały mi mnóstwo
radości. Moim zdaniem aktorstwo to jeden z najpiękniejszych
zawodów.
Zajmuję się również pisaniem
scenariuszy, a także książek, które najpewniej nigdy nie ujrzą
światła dziennego. Chciałabym
wydać własną publikację. Piszę
odkąd skończyłam dziesięć lat
i chociaż moje pierwsze dzieła są
bardzo amatorskie i śmieszne, to
uwielbiam je czytać. Pokazują mi
moje postępy.
Nie jestem pewna, czy mogę
to zaliczyć, jako hobby, ale bardzo interesuję się kulturą azjatycką. Japonia, Chiny, Korea, Indie
to dla mnie niesamowicie
fascynujące
miejsca. Swego czasu
prowadziłam specjalny notes, w którym
zapisywałam dotyczące ich informacje.
Chciałabym nauczyć
się języka japońskiego. Zamierzam rozpocząć
naukę
w szkole średniej. Obecnie potrafię kilka zwrotów.
Wspominałam, że bardzo lubię czytać książki i jestem maniaczką amerykańskich seriali?
Uważam to za najlepszą formę
spędzania wolnego czasu. Dodatkowo powieści wzbogacają mój
zasób słownictwa i rozwijają wyobraźnię, toteż odnoszę same korzyści. Preferuję literaturę
fantasy. Zwykłe książki obyczajowe wydają mi się nudne. Fantastyka skrywa wiele tajemnic,
wciąga w fantastyczny świat, odrywa od szarej rzeczywistości.
Jak widać mam bardzo dużo zainteresowań. Jestem prawie pewna, że zapomniałam o czymś
napisać, ale nie chcę się rozpisywać. Poniżej znajduje się kilka
z moich amatorskich fotografii.
Agnieszka Malczyk, kl. III
fot. Agnieszka Malczyk
MUZYKA
13
JEDYNKA 7/03/2016
SIA KATE ISOBELLE FURLER­
DLACZEGO NIE CHCE POKAZYWAĆ SWOJEJ
TWARZY?
Od lat za powodzeniem wielu hitów gwiazd największego formatu stoi Sia (39 l.). Kompozytorka
pisze teksty dla Beyonce, Rihanny, Katy Perry czy Britney Spears. Sia prócz tego, że tworzy
nieziemskie teksty, ma równie
dobry głos, o ile nie jeden z lep-
szych w branży muzycznej. Największe hity wokalistki to
Chandelier, Cheap Thrills, Elastic
Heart i Alive. Piosenkarka osiągnęła dzięki nim wielki sukces.
19 sierpnia 2016 roku w Krakowie odbędzie się Live Festival,
na którym wystąpi Sia. Jeszcze
kilka lat temu gwiazda pozowała
na ściance z odsłoniętą buzią,
jednak w ostatnich miesiącach
coś się zmieniło. Gdy gwiazda
ma pojawić się publicznie, zasłania twarz. W jej teledyskach pojawia się nastolatka, Maddie
Ziegler, a Sia ogranicza się jedynie do śpiewania. Artystka od jakiegoś czasu nie pokazuje swojej
twarzy, ponieważ, jak powiedziała: ,,Nie chcę sławy i rozpoznawalności. Nie chcę być
krytykowana w Internecie za to,
jak wyglądam. Od wielu lat piszę
piosenki dla gwiazd popu, z którymi bardzo się przyjaźnię, widzę, jak wygląda ich życie i nie
chcę, by moje też tak wyglądało.''
Karolina Kostyra, kl. III
BARS AND MELODY. MŁODE GWIAZDY
NIOSĄCE PRZEKAZ...
Simon Cowell nacisnął pierwszy
raz złoty przycisk, dając chłopcom bezpośredni awans do finału. Od tego momentu zespół
Leondre'go i Charlie'go - Bars
and Melody robi zawrotną karierę. Młode gwiazdy odwiedziły
Polskę już kilka razy. Występowali m.in. na Young Star Festival.
Największy
przebój
chłopaków to “Hopeful”, który
jest znany już w całej Europie.
'To był hit brytyjskiego „Mam lie Lenehan zaśpiewali autorską
Talent”. Leondre Devries i Char- piosenkę o prześladowaniu, która
urzekła publiczność i jury. Nawet
Karolina Kostyra, kl. III
MODA I URODA
14
JEDYNKA 7/03/2016
CZAS NA MODĘ!
Wiosna zapukała i do naszych drzwi, dlatego w tym numerze proponujemy nieco lżejsze
stylizacje, które przydadzą się na cieplejsze dni. Mamy nadzieję, że każda z was znajdzie
coś dla siebie.
Odkryte ramiona
Koszule i topy z odkrytymi ramionami były hitem minionego
lata, jeśli więc nie macie ich jeszcze w swojej szafie radzimy jak
najszybciej nadrobić zaległości,
bo również w przyszłym sezonie
stanowić będą jedną z silniejszych tendencji.
Szeroki pasek w talii
Po kilku lub nawet kilkunastu sezonach cienkie paski powoli ustępują miejsca szerokim, które
niektórym momentalnie przywodzą na myśl początki XXI wieku.
Szerokie paski pięknie podkreśla- go.
Trendy biżuteria
ją talię. Niedługo będziemy takimi paskami przewiązywać swoje
1. Egzotyczne klimaty
wełniane płaszcze!
Stęsknieni za wakacjami? Zamiast klasycznych prostych pierNajmodniejsze szpilki
ścionków i ulubionych pereł,
załóżcie kolczyki z papugami czy
1. Wiązane na kostce
Kostkę omotamy łańcuszkami, koralowcem, na szyi zawieście
sznurkami, linkami i taśmami złote liście bananowca, a za ucho
wiązanymi na kokardę. Szpil- wepnijcie kwiaty.
ki tego rodzaju założymy do
ołówkowych spódnic midi, trape- 2. Wokół szyi
zowych mini, szortów i kombine- Kiedyś kupowało się je w kiosku
za kilka złotych, dziś królują na
zonów 7/8.
wybiegach. Mowa o plastikowych elastycznych ozdobach,
2. Bez pięty
które nosiło się w latach 90. na
szyi. Oprócz nich projektanci
lansują aksamitne tasiemki i metalowe naszyjniki, które oplatają
modnie szyję.
Kontrowersyjny trend mocno kojarzący się z latami 90. Modne,
wsuwane szpilki odsłaniają piętę.
To fason trudny do noszenia najlepiej jeśli będzie zrównoważony bardzo elegancką, biznesową stylizacją.
3. Sandałki na paski
Ulubiony fason blogerek. Sandały na paski nie są może najwygodniejszymi butami, ale pięknie
odsłaniają kobiecą stopę i nadają
lekkości sylwetce. Ich największym plusem jest to, że będziemy
je nosić absolutnie do wszystkie-
3. Biżuteria typu body chain
Nowy, bardzo ciekawy trend
w modzie. Początkowo łańcuszki (głównie złote i srebrne) miały
być uzupełnieniem (a nawet upiększeniem) kostiumów
kąpielowych na plaży, jednak
stały się tak popularne, że obecnie biżuterię tę stosuje się niemal
do każdego stroju. Tzw: body
chain, czyli łańcuszki na całe
ciało można faktycznie nosić
w różny sposób, doczepiając do
nich np: swoje ulubione wisiorki.
Aleksandra Iciek,
Alicja Pająk, kl. Ia
KUCHENNY ZAKĄTEK
15
JEDYNKA 7/03/2016
WIOSNA NA TALERZU
Zapiekanka z kurczakiem i warzywami :
Składniki:
1 podwójna pierś z kurczaka,
1 brokuł,
200 g ryżu,
3 marchewki,
2 ząbki czosnku,
50 ml wody,
1 00 g żółtego sera,
1 łyżka sosu sojowego,
1 cebula,
oliwa z oliwek,
świeży rozmaryn,
świeży tymianek, sól i pieprz.
brokuły i kurczaka, całość posyp startym serem.
1 0. Wstaw do nagrzanego piekarnika na mniej
więcej 5 minut. Zależy nam na tym, aby ser się
rozpuścił i aby aromaty wszystkich składników
się połączyły.
Wiosenna sałatka
Składniki:
majonez (3 łyżki),
jogurt naturalny (3 łyżki),
chrzan (1 łyżeczka),
szynka (1 00 g),
jajko ugotowane na twardo (4 sztuki),
papryka czerwona (1 sztuka),
mix sałat (1 opakowanie),
sól, pieprz (do smaku).
Sposób przygotowania :
1 . Piekarnik rozgrzej do temperatury 200 stopni Celsjusza.
2. Ryż ugotuj według instrukcji na opakowaniu.
3. Kurczaka pokrój w cienkie paseczki lub
w kostkę, oprósz solą, pieprzem i posiekanymi
ziołami.
4. Mięso smaż na patelni ok. 5–7 minut.
5. Brokuł podziel na małe różyczki i wrzuć do
wrzątku, gotuj ok. 3 minut.
6. Marchewkę zetrzyj na tarce o grubych
oczkach.
7. Cebulę i czosnek drobno pokrój, przesmaż
na odrobinie oliwy, po chwili dodaj marchewkę,
wodę i łyżkę sosu sojowego.
8. Duś ok. 1 0 minut.
9. Gotową marchewkę wymieszaj z ryżem,
ułóż na dnie naczynia żaroodpornego, dodaj
Sposób przygotowania:
1 . Majonez połącz z jogurtem i chrzanem, dopraw solą i pieprzem.
2. Szynkę i paprykę pokrój w paski, jajka pokrój w plasterki.
3. Mieszankę sałat wyłóż do płaskiej salaterki,
na niej ułóż jajka, szynkę i paprykę.
4. Całość polej sosem majonezowo-chrzanowym.
Marta Pająk, kl. Ia
16
WARTO OBEJRZEĆ
JEDYNKA 7/03/2016
„ROMEO I JULIA"
W KLASYCZNEJ INSCENIZACJI
Historia Romea i Julii to znany na całym świecie dramat angielskiego pisarza Williama
Szekspira. Jego liczne interpretacje odnajdujemy w tysiącach adaptacji scenicznych i fil­
mowych. Setki tysięcy poematów oraz dzieł sztuki powstałych w oparciu o pierwotny
tekst dramatu ukazuje różnorodne odsłony tej pięknej, lecz jakże tragicznej historii o nie­
szczęśliwej miłości.
W Wadowickim Centrum
Kultury w Wadowicach została
wystawiona sztuka Williama
Szekspira pt. „Romeo i Julia”
wyreżyserowana przez Bartosza
Jarzymowskiego. Premiera tego
spektaklu odbyła się w 2015 r. w
Teatrze Współczesnym w Krakowie.
Bartosz Jarzymowski to zarówno
aktor, reżyser, jak i dyrektor Teatru Współczesnego w Krakowie,
który
przygotowuje
przedstawienia
dla
dzieci i młodzieży, wystawiając je gościnnie
na scenach teatrów
w całej Polsce. Jak sam
mówi: „Próbuję przełamać tradycyjne wyobrażenie o sztuce”.
Moim zdaniem
zaletą spektaklu była
wierność w stosunku do
pierwowzoru literackiego tekstu sztuki oraz
wierne oddanie losów
głównych bohaterów.
Najważniejsze wątki:
historia skłóconych rodów i miłość kochanków pozostały bez
zmian. Liczba aktorów
zaangażowanych w inscenizację została zna-
cząco ograniczona. Niektóre
osoby obsadzono jednocześnie
w dwóch rolach, dlatego też
sztuka nie zawsze była zrozumiała, nawet dla widzów, którzy
przeczytali tragedię. Pojawiły się
niewielkie adaptacje dzieła, na
przykład zdziwienie wywołała
Marta, która w sztuce Szekspira
jest przecież starszą kobietą, a tu
została przedstawiona jako rówieśnica Julii. Zaskakujące było
także jej ciągłe flirtowanie z ojcem Julii. Na scenie wystąpili:
Ewelina Krawczyk, Wioletta Pomietło, Paweł Brandys, Szymon
Grzybek, Krzysztof Pomietło
i Jakub Piwowarczyk. Żadna
z ról nie zachwyciła mnie, największą jednak sympatię wzbudzała odtwórczyni Julii.
Rola przez nią zagrana
spełniała oczekiwania
młodego widza. Mogę
jeszcze dodać, że artysta
grający Kapuleta bardzo
dobrze odegrał scenę,
w której złości się na Julię z powodu jej nieposłuszeństwa. Dynamizm
tej sceny wydawał się
być naturalny i realistyczny. Za to sam moment odkrycia przez
domowników
faktu
śmierci Julii zagrany został beznadziejnie z gry Marty i ojca głównej bohaterki nie można
było odczytać rozpaczy
ani nawet smutku, których najpewniej w takich
okolicznościach
spodziewałaby się publiczność.
17
Niewątpliwym
atutem
spektaklu były stroje, przypominające te z epoki, które wykonała
i dopracowała Agata Jarzymowska. Były barwne, bogate w zdobienia i dodatki, podkreślające
osobowość postaci, dla których
zostały przygotowane. Dzięki kostiumom przenieśliśmy się na
chwilę w czasy renesansu.
Elżbieta Bień była odpowiedzialna w tym przedstawieniu
za scenografię, która nie była
szczegółowa,
raczej
dość
oszczędna i mnie nie urzekła. Zasadniczym jej elementem uczyniono drzwi – używane
w różnych scenach i do różnych
celów.
Kompozycje muzyczne,
autorstwa Maksa Czarneckiego,
nawet współgrały pod względem
melodycznym z charakterem
dzieła i pozwalały odczuć zarówno atmosferę rodzącej się od
WARTO OBEJRZEĆ
pierwszego wejrzenia miłości
młodych ludzi, jak i przeżywać
dramat bohaterów, który zakończył się śmiercią kochanków.
Mam jednak zastrzeżenia do poziomu artystycznego uwspółcze-
śnionych tekstów piosenek, które
– moim zdaniem – nie pasowały
do utworu, a dykcja i sposób ich
prezentacji sprawiały, że momentami trudno było je zrozumieć.
Reżyserią światła w spek-
JEDYNKA 7/03/2016
taklu zajęli się Tomasz Kogut
i Tomasz Nazarewicz, którzy świetnie wywiązali się ze
swojego zadania. Gra świateł
i cieni wydobywała z mroku
szczegóły tragicznej historii, które można było
dostrzec na deskach wadowickiego teatru.
Niestety,
w sztuce zabrakło mi również
charakteryzacji
aktorów, która
mogłaby chociaż wskazać
wiek odgrywanej postaci.
Cały spektakl
oceniam jako średni. Przeciętna
gra aktorów i inne drobne niedociągnięcia nie pozwalają mi na
polecenie tej inscenizacji innym
do obejrzenia. Myślę, że reżyser
nie przemyślał wnikliwie obsady
aktorów do odtworzenia tej tragedii. Jedyne co mogę rekomendować to to, że przedstawienie
pozwala na zapoznanie się niemal z oryginalnym tekstem
Szekspira, co może być korzystne dla osób, które nie przeczytały
tej ponadczasowej tragedii.
Alicja Pająk, kl. Ia
Antoni Bogdan, kl. Ia
18
WARTO PRZECZYTAĆ
JEDYNKA 7/03/2016
KRZYŻACY ­ WARTOŚCIOWA POWIEŚĆ
HISTORYCZNA "KU POKRZEPIENIU SERC"
Książka pt. “Krzyżacy”
Henryka Sienkiewicza należy do
powieści historycznych. Autor
pisał ją, gdy Polska znajdowała
się pod zaborami. Prusy prowadziły wobec naszej ojczyzny proces germanizacji. Utwór został
napisany „ku pokrzepieniu serc”.
Miał na celu przypomnieć Polakom o zwycięskiej bitwie pod
Grunwaldem. Henryk Sienkiewicz to ceniony autor nagrodzony Nagrodą Nobla (zdobytą za
całokształt twórczości epickiej).
Powieść doczekała się wspaniałej
ekranizacji. Film został nakręco-
ny w 1960 roku. Reżyserią zajął
się Aleksander Ford.
Akcja utworu rozpoczyna się
w momencie śmierci królowej
Jadwigi, a kończy zwycięską bitwą pod Grunwaldem. Bardzo
rozbudowana fabuła przedstawia
dzieje miłości Zbyszka do Danusi, losy Polaków pod panowaniem Krzyżaków. Występują
liczne wątki, np. tragiczny (na
przykładzie Juranda ze Spychowa), przygodowy (perypetie
Maćka). Zastosowane archaizmy
utrudniają zrozumienie tekstu,
aczkolwiek oddają właściwy koloryt epoki. Powieść ukazuje
zwyczaje rycerskie, mentalność
życia ówczesnych ludzi. Przedstawia ideał rycerza, który na
pierwszym miejscu stawia Boga,
honor, ojczyznę. Posiada wielkie
walory poznawcze. Utwór przypomina o wartościach moralnych.
Bardzo imponuje mi postawa Juranda ze Spychowa, który poświęca swój honor w obronie
dziecka, a przede wszystkim wy-
bacza swojemu oprawcy.
Moim zdaniem “Krzyżacy” to
lektura, którą powinien przeczytać każdy Polak. Książka bawi,
wzrusza, zmusza do poważnych
przemyśleń. Należy do trudniejszej literatury. Ponadto dostarcza
informacji o obyczajach piętnastowiecznej Polski. Powinniśmy
docenić pracę Sienkiewicza, który poświęcił dużo czasu na napisanie dzieła. Musiał korzystać
z wielu źródeł historycznych.
Lektura wiernie odzwierciedla
czasy panowania Jagiełły. Zgadza się z informacjami zawartymi w kronice Jana Długosza.
Uważam, że powieść dostarcza niezapomnianych wrażeń.
Trzyma w napięciu. Następują
nieoczekiwane zwroty akcji.
Znakomita książka przenosi nas
w czasy średniowieczne. Należy
do niezapomnianych, oryginalnych dzieł, które na długo pozostają w pamięci młodego
czytelnika.
Agnieszka Malczyk, kl. III
19
W KRÓLESTWIE MATEMATYKI
JEDYNKA 7/03/2016
SEZAM CIEKAWOSTEK, ZAGADEK I ŻARTÓW
Zagadki i ciekawostki logiczne od najdawniejszych czasów były wypoczynkiem kształcą­
cym. Szczególnie zagadki. W dawnych czasach umiejętność rozwiązywania zagadek pod­
nosiła znaczenie człowieka. Czasem ratowała mu życie, jak o tym świadczy grecki mit
o Sfinksie, który każdemu przechodniowi zadawał zagadki, a tego, kto nie umiał ich roz­
wiązać, strącał w przepaść. Edypa idącego do Teb zapytał: kto z rana chodzi na czwora­
kach, w południe na dwóch nogach i wieczorem na trzech? Edyp odpowiedział: Człowiek,
bo najpierw raczkuje, potem chodzi na dwóch nogach i w starości podpiera się kosturem.
część. Nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie fakt, że stado liczyło 17 sztuk. Jak więc je
podzielić? Synowie zwrócili się
więc po radę do starego mędrca
i ten z łatwością rozwiązał ich
problem, a nawet sprawił, że każdy z nich dostał większą część
schedy, niż zakładał to ich ojciec.
Jak starzec mógł tego dokonać?
Przysłowia i zagadki Oczywiście żaden wielbłąd nie
świadczą o mądrości ludzi. Nie został podzielony na kawałki.
uważajmy więc czasu, który spę***
dzimy na odgadywaniu zagadek,
Pudełko czekoladek koszciekawostek i żartów, za stracony. Sezamie zagadek, otwórz się! tuje 10 zł. W każdym pudełku
jest kupon. Za każde 3 kupony
możemy otrzymać dodatkowe
pudełko czekoladek gratis. Jaka
***
Pewna gospodyni miała jest największa liczba pudełek
podsmażyć z dwu stron trzy jed- czekoladek, które możemy otrzynakowe skibki chleba na patelni, mać za 150 zł?
która może zmieścić tylko dwie
***
takie skibki. Podsmażenie z jedNa pytanie: Który z trzech
nej strony trwa minutę. Ile najstudentów
studiował logikę
mniej minut musi trwać
podsmażenie tych trzech skibek otrzymano odpowiedź:"Jeśli studiował Marek, to studiował też
z obu stron?
Wacek i nieprawdą jest, że jeśli
studiował Tomek, to studiował
Wacek. Który studiował logikę?
***
Pewien Arab umierając,
postanowił rozdzielić swoje stado owiec na swoich trzech synów. Najstarszemu postanowił
przekazać połowę stada, drugiemu w kolejności trzecią część
stada, a najmłodszemu dziewiątą
***
Wstaw w każdą kratkę poniżej jedną z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 Mianowniki traktuj jak
liczby dwucyfrowe. W każdej
kratce ma znajdować się jedna
i tylko jedna cyfra. Każdej cyfry
można użyć tylko jeden raz.
***
Masz trzy torby: A, B, C.
Na pierwszej jest napisane "Jabłka i pomarańcze", na drugiej
"Jabłka", a na trzeciej "Pomarańcze". Wszystkie etykiety są niepoprawne. Twoim zadaniem jest
poprawne rozmieszczenie etykiet
na torbach. Możesz jednak tylko
raz sięgnąć do jednej z toreb
i wyciągnąć jeden owoc. Nie
wolno zaglądać do pozostałych
torebek. Sięgasz do torby A i wyciągasz pomarańczę. Czy już
wiesz, jak powinny być rozmieszczone etykiety?
20
SPORTOWE WIEŚCI
JEDYNKA 7/03/2016
WATRA CUP ­ PIŁKARSKIE ŚWIĘTO
POD BABIĄ GÓRĄ
W dniach od 5 do 6 marca
2016 roku w Hali Widowiskowo
– Sportowej w Zawoi Centrum
odbył się III Turniej Piłki Nożnej
WATRA CUP. Organizatorami
imprezy byli: miejscowy klub
sportowy, czyli Watra Zawoja,
Zespół Szkół w Zawoi Centrum,
Powiat Suski oraz Gmina Zawoja. Atrakcją turnieju był pokaz
football freestyle w wykonaniu
wicemistrza świata Adriana Franca oraz uczestnika programu
„Mam Talent” Mateusza Odrzygóździa.
W
turnieju
wzięło udział ponad 150 zawodników z 14 drużyn:
Arkona Siemianowice, Borek Kraków,
Halniak
Maków Podhalański, Górale Nowy
Targ, Jordan Jordanów, Lachy Lachowice, Naroże
Juszczyn, Prądnik
Sułoszowa.
Po
dwie drużyny wystawili Szczakowianka Jaworzno
oraz Sz. P. Grunwald Budziwój.
Stawkę uzupełniły
drużyny z naszej
Gminy – Wilki Zawoja i Watra Zawoja. Drużyny
zostały podzielone na dwie grupy
po 7 zespołów w każdej. Po
pierwszym dniu rozgrywek nastąpił podział na grupy mocniejsze i słabsze. Cieszyć może fakt,
że zarówno Watra, jak i Wilki
znalazły się w grupie mocniejszej. W drugim dniu rozegrano
najpierw mecze półfinałowe,
a następnie mecze o miejsca. Watra Zawoja ostatecznie
uplasowała się na
VII miejscu, czy-
li w połowie stawki, co chyba nie
do końca zadowoliło kibiców,
trenera oraz samych zawodników. Przypomnijmy, że w poprzednim roku Watra była druga,
a przecież dobrze wiemy, że
w miarę jedzenia apetyt rośnie.
Główną ideą tego turnieju nie jest
jednak to, żeby wygrać za wszelką cenę. Przede wszystkim ma to
być dobra zabawa i tak było.
Świetna atmosfera na trybunach
– odgłosy bębnów i okrzyki rodziców, komentarze spikerów,
zapowiedzi meczowe to
wszystko sprawiło, że młodzi
piłkarze mogli rozegrać swoje
własne „mistrzostwa świata”.
A wynik... – wszyscy chcą wygrać, ale zwycięzcą może zostać
tylko jeden - i to w sporcie jest
najpiękniejsze.
mgr Łukasz Stopka
WATRA CUP w liczbach
Wystartowało:14 drużyn
Wzięło udział: 158 zawodników
Rozegrano: 67 meczów
Łączny czas gry: 804 minuty
Strzelono: 258 bramek
21
SPORTOWE WIEŚCI
JEDYNKA 7/03/2016
TURNIEJ O PUCHAR KRÓLOWEJ BESKIDÓW
Dnia 16 kwietnia 2016 roku w Hali Widowiskowo - Sportowej w Zawoi odbył się turniej
o Puchar Królowej Beskidów. Do
udziału w turnieju zgłosiły się
następujące drużyny: UKS
Dziadki Sucha Beskidzka, Lewa
Stopa Niedźwiedzia Bielsko-Biała, UKS Zalew Świnna Poręba,
TS Podhalański Czarny Dunajec,
ZSO Sucha Beskidzka oraz gospodarze Wilki Zawoja. W rozgrywkach mogły brać udział
zawodniczki, które nie osiągnęły
jeszcze 18 lat. Drużyny zostały
podzielone na dwie grupy, z których dwa pierwsze miejsca
wchodziły do półfinałów. Na turnieju każda drużyna zdobywała
puchar, niezależnie od miejsca
oraz medal i dyplom dla każdego zawodnika. Dla najlepszych
zawodników były rozdawane statuetki: najlepszej rozgrywającej,
najlepszej zagrywającej, najlepszej atakującej oraz MVP turnieju. Na turnieju panowała miła
i sportowa atmosfera. Wyniki
rozgrywek prezentują się następująco:
Grupa I:
UKS Dziadki Sucha Beskidzka Lewa Stopa Niedźwiedzia Bielsko-Biała 0:2 (14:25, 12:25) ;
UKS Dziadki Sucha Beskidzka UKS Zalew Świnna Poręba 0:2
(13:25, 13:25) ;
Lewa Stopa Niedźwiedzia Bielsko-Biała - UKS Zalew Świnna
Poręba 2:1 (11:25, 25:23, 15:13) .
Grupa II:
TS Podhalański Czarny Dunajec
- Wilki Zawoja 0:2 (15:25,
28:30) ;
TS Podhalański Czarny Dunajec
- ZSO Sucha Beskidzka 2:1
(10:25, 25:16, 15:10) ;
Wilki Zawoja - ZSO Sucha Beskidzka 0:2 (17:25, 25:27) .
sam turniej dla mężczyzn. Zasady gry były takie same jak u kobiet oprócz tego, że były to
zawody bez ograniczenia wiekowego. Jednak na męskim turnieju
można było zdobyć dodatkowo
statuetkę dla najstarszego i najPółfinały:
młodszego zawodnika. Wyniki
Lewa Stopa Niedźwiedzia Biel- przedstawiają się następująco:
sko-Biała – Wilki Zawoja 2:0
(25:7, 25:18) ;
Grupa I:
UKS Zalew Świnna Poręba – Ceres Sucha Beskidzka – ChalZSO Sucha Beskidzka 2:0 lenge Budzów 0:2 ;
(25:15, 25:21) .
Ceres Sucha Beskidzka – Wilki
Zawoja 1:2 ;
Mecz o V miejsce:
Challenge Budzów – Wilki ZaUKS Dziadki Sucha Beskidzka – woja 0:2 .
TS Podhalański Czarny Dunajec
0:2 (16:25, 13:25) .
Grupa II:
Master Team Stryszawa – UKS
Mecz o III miejsce:
Dziadki Sucha Beskidzka 0:2 ;
ZSO Sucha Beskidzka – Wilki Master Team Stryszawa – LO
Zawoja 2:0 (25:16, 25:17) .
Sucha Beskidzka 2:0;
LO Sucha Beskidzka – UKS
Finał:
Dziadki Sucha Beskidzka 0:2 .
Lewa Stopa Niedźwiedzia Bielsko-Biała – UKS Zalew Świnna Półfinały:
Poręba 0:2 (18:25, 25:27) .
Master Team Stryszawa – Challenge Budzów 2:0;
Statuetki trafiły do najlepszej Wilki Zawoja – UKS Dziadki
rozgrywającej, którą okazała się Sucha Beskidzka 0:2 .
Natalia Gołuch (Lewa Stopa
Niedźwiedzia
Bielsko-Biała). Mecz o V miejsce:
Najlepszą zagrywającą została Ceres Sucha Beskidzka – LO SuAleksandra Potoczny (UKS Za- cha Beskidzka 0:2 .
lew Świnna Poręba), najlepszą
atakującą - Aleksandra Stanclik Mecz o III miejsce:
(Lewa Stopa Niedźwiedzia), Wilki Zawoja – Challenge Bua statuetkę dla Najbardziej War- dzów 0:2
tościowej Zawodniczki (MVP)
odebrała Julia Bylica (UKS Za- Finał;
lew Świnna Poręba).
Master Team Stryszawa – UKS
Dziadki Sucha Beskidzka 1:2
Tydzień później odbył się ten
Klaudia Hutniczak, kl. III
ENGLISH NEWSPAPER
22
JEDYNKA 7/03/2016
MARCH CELEBRATIONS
second half of March or early to one or more household chores
April.
including washing clothes, lighting morning fires, cleaning,
scrubbing floors, washing dishes,
Mothering Sunday Tradition
and any other chores assigned by
One tradition associated with Mo- the wealthy family members.
thering Sunday is the Simnel ca- One day a year was set aside
which allowed these domestic servants to return home to visit their
mother, their family members and
their church. This day was called
Mothering Sunday. As these children were walking home for their
visits, they would stop and pick
wild flowers, which would be gi1st – St David’s Day (Wales). St
David is the patron saint of Wales,
ven as gifts to their mothers.
and March 1 is a celebration of Welsh culture. People in Wales might
wear a daffodil and eat cawl, a soup
of seasonal vegetables and lamb or
bacon. Events are held across Wales,
including a large parade in Cardiff.
– Mother’s Day. Mother’s
Day is a day to celebrate motherhood, and to thank mothers for
everything they do throughout the
year. Many people give their mothers a card or gift, treat them to
a day out or cook a meal. Mothering Sunday is always held on the
fourth Sunday of Lent. It is exactly three weeks before Easter Sunday and usually falls in the
6th
ke. A Simnel cake is a lighter
version of a fruit cake and conta- 17th – St Patrick’s Day (Nor­
ins almond paste, cake batter, thern Ireland). The Feast of St
a variety of fruit and peels. On Patrick is a national holiday in
top of the cake, there are 11 round Ireland, and is now celebrated by
balls made from the almond paste Irish communities all around the
which represent 11 of the apostles (Judas was not counted).
History
The celebration of Mothering
Sunday began centuries ago. During that time, life was so very
different than it is today. Because
many families were poor and could not care for all within the poor household, younger children
were sent away to live with wealthier families. There, these younger children became "domestic
servants" and would be assigned
world. In the UK, there are St Patrick’s Day events in cities including Birmingham, Nottingham,
Manchester and London, as well
as Belfast. Many people go out
with friends, wearing green or
a shamrock symbol (the lucky
clover) and drinking Guinness,
the Irish dark beer.
ENGLISH NEWSPAPER
23
JEDYNKA 7/03/2016
MARCH CELEBRATIONS
en.
In Seattle, the parade routes are
painted in green. Observers are
supposed to wear green or else
risk being pinched. Parade floats
and decorations will feature the
color green.
Religious services - Those who
celebrate the holiday in a religious context may also hold a feast.
Outside of this context, overindulgence tends to revolve around
drinking.
Pea planting - In the Northeast,
many celebrate by planting peas.
This is largely due to the color
and time of year (prime pea-planting conditions.
Other incorporations of green
Common traditions include:
Parades - This event is most
often associated with the holiday.
Cities that hold large parades include Boston, New York, Philadelphia, New Orleans, Savannah,
and other cities worldwide.
Drinking - Since many Catholics
are Irish-American, some may be
required to fast from drinking during Lent. However, they are allowed to break this fast during the
St. Patrick's Day celebrations.
This is one cause for the day's association with drinking heavily.
Dying water or beer green Chicago dies its river green for
the festivities, and many bars serve green-dyed beer. The White
House fountain is also dyed gre-
25th–28th – Easter weekend.
known as the Eucharist. The word
Maundy" comes from the French
word, "Mande," meaning "command" or "mandate” and is taken
from the command given by
Christ at the Last Supper, "love
one another as I have loved you.”
In Britain, the Queen takes part in
the Ceremony of the Royal
Maundy, which dates back to
Edward 1. This involves the distribution of Maundy Money to
deserving senior citizens (one
man and one woman for each
year of the sovereign's age), usually chosen for having done service to their community. They
receive ceremonial red and white
purses which contain coins made
especially for the occasion. The
white purse contains one coin for
each year of the monarch's reign.
The red purse contains money in
place of other gifts that used to be
given to the poor.
In the 17th century, and earlier,
the King or Queen would wash
the feet of the selected poor people as a gesture of humility, and
in remembrance of Jesus's washing the feet of the disciples.
Easter is a Christian holiday celebrating the resurrection of Jesus
Christ. It is always on a Sunday in
March or April (called Easter
Sunday), and the previous Friday
(Good Friday) and following
Monday (Easter Monday) are
bank holidays. People celebrate
Easter in different ways, but many
give each other chocolate eggs
and eat ‘hot cross buns’ (sweet
buns with a cross design), while
Good Friday
children decorate eggs or take On the Friday before Easter,
part in Easter egg hunts.
Christians
commemorate the crucifixion of
Jesus Christ.
MaundyThursday
It
is
a
day
of
mourning
church
Maundy Thursday is the Thursday and special Good Fridayinservices
before
Easter. are held where Christians meditaChristians
re- on Jesus's suffering and death
member it as the te
the cross, and what this means
day of the Last on
for
their faith.
Supper, when Jesus washed the
feet of his disciples and established the ceremony
24
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 7/03/2016
Well, in Roman times it was customary to welcome royalty by
waving palm branches, a bit like
a ticker-tape parade. So, when Jesus arrived in Jerusalem on what
is now known as Palm Sunday,
people welcomed him with palm
branches carpeting the streets and
waving them. Today, on Palm
Sunday, Christians carry palm
branches in parades, and make
Symbols of Easter
Many of the symbols and tradi- them into crosses and garlands to
tions of Easter are connected with decorate the Church.
Easter Eggs
renewal, birth, good luck and ferEaster
eggs
are a very old traditility.
tion
going
to
a time before ChriThe Cross
stianity. Eggs after all are
a symbol of spring and new life.
Exchanging and eating Easter
eggs is a popular custom in many
countries. In the UK before they
were replaced by chocolate Easter
eggs real eggs were used, in most
in Lancashire, they still carry out
the custom of egg rolling. Hard
boiled eggs are rolled down slopes to see whose egg goes furthest. In other places another
game is played. You hold an egg
in the palm of the hand and bang
against your opponent's egg. The
loser is the one whose egg breaks
first.
Nowadays people give each other
Easter eggs made of chocolate,
usually hollow and filled with
sweets. On TV you will see adverts for Cadbury's Creme Eggs,
a very sweet confectionery. The
catchphrase for the adverts is
"How do you eat yours?" And
Britain children hunt for (chocolate) Easter eggs hidden about the
home or garden by the Easter
bunny.
gar.
Of course as it is a Christian festival one of the main symbols is
a cross, often on a hill. When Jesus was crucified, the cross became a symbol of suffering. Then
with the resurrection, Christians
saw it as a symbol of victory over
death. In A.D. 325, Constantine
issued a decree at the Council of
Nicaea, that the Cross would be
the official symbol of Christianity.
Rabbits, due to their fecund
nature, have always been a
symbol of
fertility. The
Easter bunny
(rabbit)
however may
actually be
an
Easter
hare.
The
hare
was
allegedly a
companion
of the ancient Moon goddess and
of Eostre.
Strangely the bunny as an Easter
symbol seems to have it's origins
in Germany, where it was first
mentioned in German writings in
the 16th Century. The first edible
Easter bunnies appeared in
Germany during the early 1800s,
they were made of pastry and
sugar.
In the UK children believe that if
they are good the "Easter Bunny "
will leave (chocolate) eggs for
them.
The Easter Bunny
cases, chicken eggs. The eggs were hard-boiled and dyed in various
colors and patterns. The traditionally bright colours represented
spring and light. Sadly, nowadays
if you gave a child in Britain
a hard-boiled egg on Easter Sunday, you would probably end up
Palms
The week of Easter begins on wearing it!
Palm Sunday. Why Palm Sunday? An older more traditional game is
one in which real eggs are rolled
against one another or down
a hill. The owner of the egg that
stayed uncracked the longest won.
Even today in the north of England, for example as at Preston
ENGLISH NEWSPAPER
25
JEDYNKA 7/03/2016
MARCH CELEBRATIONS
Morris Dancing
Morris dancing is a traditional
English form of folk dance which
is also performed in other English-speaking countries such as
the USA and Australia. The roots
of morris dancing seem to be very
old, probably dating back to the
Middle Ages.
In the dance men dress up in costumes with hats and ribbons and
bells around their ankles. They
dance through the streets and one
man often carries an inflated pigs
bladder on the end of a stick. He
will run up to young women in
the street and hit them over the
head with the pigs bladder, this is
supposed to be lucky (men)!
Dressing Up For Easter
Easter was once a traditional
day for getting
married, that
may be why
people often
dress up for
Easter. Women would make and wear special Easter bonnets - decorated
with flowers and ribbons. Even
today in Battersea in London the-
re is a special Easter Parade, whe- "Hot cross buns,
re hand-made bonnets are shown hot cross buns,
off.
one a penny, two a penny,
Hot Cross Buns
hot cross buns.
If you do not like them,
give them to your sons,
one a penny, two a penny,
hot cross buns."
Hot cross buns, now eaten throughout the Easter season, were
first baked in England to be served on Good Friday. These
small, lightly sweet yeast buns
contain raisins or currants and sometimes chopped candied fruit.
Before baking, a cross is slashed
in the top of the bun. After baking, a confectioners' sugar icing
is used to fill the cross.
An old rhyme was often sung by
children awaiting their sugary treat:
ENGLISH NEWSPAPER
26
JEDYNKA 7/03/2016
OUR WORKSHOP
The third class students had to invent a useful gadget. Can you imagine a day in your life
with one of them? Have fun studying their ideas.
SPYMOND RING
a small, old fashioned, orange
This is a special ring for elegant
bag.
This is an innovative machine It can be the best present for your and fashionable spies like James
Bond!
which can make popcorn when mum.
If you want to open it, you have
the computer is on.
to scan your finger at the top of
You can do two things at the sathe ring!
me time. You may choose the taInside there are very useful things
ste and size popcorn on your
for spies for example:
computer. Make your life easier.
a mobile phone, a camera,
Visit Russia and buy it. It's costs
a scanner, a mirror, a flashlight,
only 2000 Rubels.
a dictaphone, a GPS, WiFi,
a watch and even a tear gas!
Don't let them find you, get the
,,Spymond Ring'' and be the best
JANUSZ BUT POLEX
spy in the world!
These boots are the most useful This is a good idea for engagething that you can buy for your ment!
wardrobe. Why?
A CLEVER WATCH
It changes its colour to the one
you are wearing at the moment.
I t has also Wi-Fi router in its heel so you will always be in touch
with your friends and family .
You pay only 1000$.
COMPUTER AND POPCORN
MACHINE
Clever watch is the best watch in
the world.It has got a WiFi and
a phone. You can listen to music,
play the games, take photos, call
friends and send text messages.
I t has got a torch, a calendar and
many others applications. It costs
only 100 PLN but you can buy it
only in Cracow.
,,MAGICAL BAG''
It is a magical bag. In this bag
you can put everything what you
want! It has got special functions
like brushing teeth, drying hair
and making popcorn. You even
can watch TV on it.
Special code turns this bag in
a TV or a digital camera. It is
ENGLISH NEWSPAPER
27
JEDYNKA 7/03/2016
SELF ­ STUDY CORNER­ IDIOMS FOR FUN
I wouldn’t go back there for
all the tea in China.
1. As far as the eye can see
– jak okiem sięgnąć.
– podzielić się
w połowie rachunkiem.
5. Go Dutch
Over the last ten years the
shop has changed hands at
least four times.
3. Cheap as chips – tani jak
barszcz.
There were no houses or
other traces of human
existence. As far as the eye
could see, we were
surrounded by swamps.
2. Change hands – zmieniać
właściciela.
Yeah, I’m pleased with my
new car. It’s in good
condition and it was as
cheap as chips.
4. For all the tea in China –
za nic w świecie, za Chiny.
The place Mark took me to
last night was dreadful.
I was going to pay for lunch
but Andy insisted on going
Dutch.
6. All the rage – ostatni
krzyk mody.
I saw my granny in a picture
from the sixties. Bikinis
were all the rage back then.
28
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 7/03/2016
PLAY WITH ENGLISH WORDS AND WIN A PRIZE
29
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 7/03/2016
HAVE FUN!!!
Q: How do hair stylists speed up Q: What kind of music do planets
their job?
sing?
A: They take short cuts!
A: Neptunes!
Q: Why was the boy sitting on his Q: Why can't you tell a joke while
watch?
standing on ice?
A: Because he wanted to be on ti- A: Because it might crack up!
me.
Q: What goes tick, tick, woof,
Q: How do Eskimos make their woof?
beds?
A: A watch dog!
A: With sheets of ice and blankets
of snow.
Knock, knock. Who’s there? Double. Double who? W!
Knock, knock. Who’s there? I am. I am who? You don’t
know who you are?
Knock, knock. Who’s there? Interrupting
pirate!
Interrup… ARRRRRRRRRR!
READING CORNER
REMEMBER!
"TO UNDERSTAND YOUR PARENTS’ LOVE
YOU MUST RAISE CHILDREN YOURSELF".
30
DEUTSCHE ZEITUNG
JEDYNKA 7/03/2016
ARTYŚCI Z NIEMIEC ­ CRO IST EIN DEUTSCHER
RAPPER
Cro (31. Januar 1990 in
Mutlangen; bürgerlich: Carlo
Waibel) ist ein deutscher
Rapper, Sänger, DJ und
Musikproduzent, der bei
Chimperator
Productions
unter Vertrag steht. Neben
seiner Tätigkeit als Musiker
versuchte er sich auch als
Buchautor und Designer.
Sein Pseudonym geht aus
der Verkürzung seines
Vornamens hervor. Er
bezeichnet seine Musik als
eine Mischung aus Rap- und
Pop-Musik, was er mit dem
Begriff „Raop“ abkürzt. Sein
Markenzeichen ist eine
Pandamaske, hinter der er
sein Gesicht verbirgt.
Cro begann im Alter von
etwa zehn Jahren, Musik
aufzunehmen. Er lernte
Klavier und Gitarre spielen.
Er wuchs mit einer
Schwester und einem Bruder
auf und besuchte die
Realschule
auf
dem
Galgenberg in Aalen sowie
die Stuttgarter JohannesGutenberg-Schule.
Nach
Abschluss der Mittleren
Reife absolvierte er eine
Ausbildung
zum
Mediengestalter
und
arbeitete für einige Zeit bei
einer
Zeitung
als
Cartoonzeichner.
LACH DOCH MAL! ­ UŚMIECHNIJ SIĘ!
***
Die Mutter von Klaus sitzt bis spät in die
Nacht noch in der Küche und färbt Ostereier. Klaus kommt in die Küche, sieht das
und fragt: „Mutti, was machst du denn da?“
Die Mutter antwortet ihm: „Der Osterhase
hat so viel zu tun und ich wollte ihn nur
unterstützen.“
Am darauf folgenden Tag gehen die beiden
in ein Kaufhaus und Klaus entdeckt den
Osterhasen in einer Wiese liegend und meint
empört zu seiner Mutti: „Du Mutti, schau
mal, wie faul der Osterhase ist und du arbeitest auch noch für ihn!“
31
DEUTSCHE ZEITUNG
JEDYNKA 7/03/2016
UBUNG MACHT DEN MEISTER!
32
DEUTSCHE ZEITUNG
JEDYNKA 7/03/2016
UBUNG MACHT DEN MEISTER!
Wo? oder Wohin?
Dativ oder Akkusativ?
Ich stelle das Buch __________
__________ Regal.
Du stellst die Blumenvase
__________ __________ Tisch.
Warum sitzt du so faul
__________ __________ Stuhl?
Er hängt das Bild __________
__________ Wand.
Viele Vögel sitzen __________
__________ Dach.
Sie legt den Löffel __________
__________ Schublade.
Ihr legt die sauberen Handtücher
__________
__________
Schrank.
Der Computer steht im zweiten
Stock __________ __________
Klassenzimmer.
Sie hängen ihren Mantel
__________
__________
Garderobe.
Ich
gehe
abends
früh
__________ Bett.
Du bringst das Geschirr
__________ __________ Küche.
Das Geschirr steht noch
__________ __________ Tisch.
Ich lege mich müde __________
__________ Bett.
Du setzt dich __________
__________ Stuhl.
Wir setzen uns __________
__________ Sofa.
Ihr setzt euch jeder __________
__________ Sessel.
Wir wollen jetzt essen und setzen
uns __________ __________
Tisch.
Dann stellen wir die Blumen
__________ __________ Ecke.
Den Teppich legen wir
__________ __________ Boden.
Heute fahren wir __________
__________ Schwarzwald.
__________
__________
Rastplatz machen wir ein
Picknick.
Wir machen einen Ausflug und
fahren __________ __________
Berge.
Mit dem Schiff fahren wir
__________ __________ Meer.
33
DEUTSCHE ZEITUNG
COMIC
JEDYNKA 7/03/2016
34
DEUTSCHE ZEITUNG
JEDYNKA 7/03/2016
35
SZKOLNA GALERIA
JEDYNKA 7/03/2016
KĄCIK LITERACKI
36
JEDYNKA 7/03/2016
WIEJSKA PRZYGODA KRÓLIKÓW
DOŚWIADCZALNYCH
Scenariusz filmowy
Kinga Szarlej
BOHATEROWIE – wygląd:
· Jagoda Fiołkowicz – 23 lata, czarne, proste włosy,
niebieskie oczy,
· Joanna Lisiecka – 23 lata, farbowana blondynka,
· Feliks Bernard – około 35 lat, farbowane na rudo włosy,
zawsze nosi dziwne, kolorowe ubrania - „designerski styl”,
· Jadwiga Mętel – około 50 lat, siwiejące włosy, zawsze nosi
góralską chustę i korale,
· Kazimierz Mętel – około 50 lat, zawsze nosi słomiany
kapelusz,
· Piotr Mętel – 25 lat,
· Cezary Mętel – 24 lata,
· Karolina Mętel – 17 lat,
· Aleksandra Mętel – 8 lat,
· Aleksander Mętel – 8 lat,
· Hanna Chowaniak – 17 lat,
· Sprzedawca kur – około 50 lat,
· Bartłomiej Nowak – około 26 lat.
BOHATEROWIE – relacje:
· Jagoda Fiołkowicz i Joanna Lisiecka – wrogowie,
· Jadwiga Mętel i Kazimierz Mętel – małżeństwo,
· Piotr, Cezary, Karolina, Aleksander, Aleksandra Mętel –
rodzeństwo, dzieci Jadwigi i Kaziemierza Mętel,
· Aleksandra i Aleksander Mętel – bliźniacy,
· Hanna Chowaniak – przyjaciółka Karoliny Mętel,
· Bartłomiej Nowak – współpracownik Jagody Fiołkowicz i
Joanny Lisieckiej.
UWAGA!
PL = PLENER
WN = WNĘTRZE
WN - MIESZKANIE JAGODY. CZWARTEK – PÓŹNE PRZEDPOŁUDNIE.
JAGODA leży na łóżku w zabawnej pozie. Budzi ją blask promieni
słonecznych, które wpadają do sypialni przez okno. Przeciera
oczy, zakłada kapcie w kształcie różowych misiów i leniwie
idzie do łazienki. Po drodze przecina korytarz i patrzy na
drzwi wejściowe, pod którymi leży poczta. Wchodzi do łazienki.
Zaczyna myć zęby. Spogląda w lustro.
37
JAGODA (myjąc zęby, do siebie)
Poczta? O tej porze?
JAGODA uświadamia sobie, że
jest spóźniona. Patrząc na siebie
w lustrze, robi przerażoną minę.
JAGODA
O cholera!
JAGODA biegnie do pokoju ze
szczoteczką w ustach. Sięga po
komórkę.
JAGODA
(do siebie)
Rozładowana?!
Wyciąga laptopa i otwiera go. Na
ekranie ukazują się cyfry:
„10:00”.
JAGODA (do siebie)
Dziesiąta?! Przecież Feliks mnie
zabije!
Odkłada laptopa. Bierze torebkę
i zaczyna pakować najważniejsze
rzeczy (w tym komórkę z ładowarką). Biegnie do łazienki, po
drodze rzucając torebkę przed
drzwi wejściowe.
Odświeża się. Wraca do pokoju.
Przebiera się. Leci do kuchni.
Trzy gryzy chleba i łyk wody.
Wraca do łazienki. Maluje się,
robi kucyka. Chwyta torebkę
i wychodzi, zapominając przebrać
kapci.
PL/WN – DROGA Z MIESZKANIA JAGODY DO REDAKCJI
GAZETY „WWW”.
CZWARTEK – OKOŁO POŁUDNIA.
JAGODA czeka na windę, ale
gdy ta nie przyjeżdża, zaczyna
zbiegać po schodach. Ucieka jej
autobus, więc chwyta taksówkę.
Jedzie. Dojeżdża, płaci. Wchodzi
do budynku. Wita się z recepcjonistką. Odbiera swoją kartę identyfikacyjną. Skanuje ją. Wchodzi
do windy. W windzie śmieją się
z jej kapci dwie kobiety, ale ona
nie wie, o co chodzi. Wychodzi z
windy na czwartym piętrze,
wchodzi przez drzwi z napisem
KĄCIK LITERACKI
„Dział podróżniczy”. Wita się ze
współpracownikami i z ulgą siada
na swoim miejscu. Wszystkiemu
towarzyszy muzyka, która cichnie
dopiero, gdy JAGODA usiądzie.
WN – DZIAŁ PODRÓŻNICZY.
CZWARTEK – WCZESNE POPOŁUDNIE.
Z biura redaktora naczelnego wychodzi współpracownik JAGODY
– BARTEK. Nachyla się nad nią.
BARTEK (do Jagody)
Feliks chce cię widzieć.
BARTEK odchodzi do swojego
stanowiska. Jagoda przełyka ślinę, bierze głęboki wdech, wstaje
i kieruje się do biura redaktora
naczelnego - FELIKSA.
WN – BIURO. CZWARTEK –
WCZESNE POPOŁUDNIE.
JAGODA wchodzi do biura FELIKSA. W pomieszczeniu znajdują się FELIKS i JOANNA –
wróg JAGODY. Feliks oparty jest
o biurko, ma na sobie jaskrawą,
kolorową marynarkę w czerwone
usta, czerwone rurki, eleganckie
buty w zebrę i stylowe okulary.
JOANNA siedzi na jednym
z dwóch foteli, ubrana jest elegancko i ma za dużo makijażu.
FELIKS (z entuzjazmem)
O, Jagoda! Jesteś! Super! Usiądź!
JAGODA (niepewnie)
Feliks, ja cię bardzo przepraszam
za to dzisiejsze spóźnienie.
Rozładowała mi się komórka
i budzik mnie nie…
FELIKS
Co? Jakie spóźnienie? Zresztą to
nie jest teraz ważne. Usiądź.
Jagoda siada.
FELIKS
No, moje Króliki Doświadczalne!
Mam dla was nowy projekt! Tym
razem poznacie smak wiejskiego
życia. Pojedziecie do wsi o nazwie „Zawoja”, zatrzymacie się
u rodziny o nazwisku Mętel i
spędzicie tam tydzień!
JEDYNKA 7/03/2016
(z nadmierną ekscytacją)
Czyż to nie wspaniałe?!
JAGODA i JOANNA są zirytowane.
FELIKS
Jak na razie nie widzę waszego
entuzjazmu, ale zobaczycie…
(z nadmierną ekscytacją)
Będzie super! Całe życie spędziłyście w tym zatłoczonym
mieście, a teraz spróbujecie czegoś całkowicie innego!
JOANNA (ironicznie)
Po co nam ta wspaniała przygoda?
FELIKS
Żeby moje Króliki Doświadczalne
(robiąc cudzysłów z palców
i mrugając) doświadczyły
(entuzjastycznie)
nowych wrażeń!
JOANNA
(pod nosem, z irytacją)
No, to super.
FELIKS (entuzjastycznie)
Nieprawdaż?! Rodzinę poznacie
na miejscu, nie chcę wam zdradzać wszystkich szczegółów.
JAGODA (ironicznie)
Feliks, daj spokój, bo umrzemy
z niecierpliwości.
FELIKS
No niestety, moje drogie Panie.
Musicie poczekać. Mailem wyślę
wam najważniejsze informacje.
Wyjeżdżacie za trzy dni.
JAGODA
W niedzielę?
FELIKS
Tak, po południu. Będziecie tam
na kolację. A teraz do pracy.
JAGODA i JOANNA wychodzą
z gabinetu. JOANNA zauważa
kapcie JAGODY.
JOANNA
(z pogardliwym śmiechem)
Fajne kapcie. Od Christiana Louboutin?
38
JAGODA
O co ci znowu chodzi?
(zauważa kapcie i szepcze do siebie)
Nie wierzę…
(patrzy na Feliksa)
FELIKS (pokazując kciuk w górę)
I like it!
JAGODA wychodzi.
WN – MIESZKANIE JAGODY.
NIEDZIELA – RANEK.
JAGODA pakuje się (różne ujęcia).
PL – DROGA Z WARSZAWY
DO ZAWOI. NIEDZIELA – POPOŁUDNIE.
JAGODA z JOANNĄ jadą samochodem z szoferem. Przykładowe
ujęcia: dziewczyny się do siebie
nie odzywają przez całą drogę,
JAGODA śpi w śmiesznych pozycjach (np. Jagoda śpi z otwartą
buzią, a Joanna wrzuca jej orzeszki do buzi), JAGODA słucha muzyki, śpiewając na głos itd.
PL – PODWÓRKO PRZED DOMEM RODZINY MĘTEL. NIEDZIELA – WIECZÓR.
Jest jeszcze jasno. JAGODA i JOANNA wypakowują swoje walizki. Przed domem witają je
JADWIGA i KAZIMIERZ
MĘTEL – właściciele domu.
JAGODA
Dzień dobry.
JOANNA (z pogardą, do Jagody)
O tej godzinie to już chyba: „Dobry wieczór”.
(zbyt uprzejmie, do godpodarzy)
Dobry wieczór.
JADWIGA
Witamy, dziewczęta. Jak minęła
wam podróż?
JOANNA
Bardzo przyjemnie. Dziękujemy.
JADWIGA
Chłopcy zaraz pomogą wam
wnieść bagaże.
(do Kazimierza)
KĄCIK LITERACKI
Kazek, weźże im tam krzyknij.
KAZIMIERZ
(w głąb domu)
Chopy! Chodźcie ku nom!
JADWIGA
Ja jestem Jadwiga, a to mój
mąż…
KAZIMIERZ
(wtrąca się, zdejmując kapelusz
z głowy)
Kazimierz Mętel – z bożej łaski
ojciec trzech synów i dwóch
córek, pan tego okazałego domostwa i poczciwy mieszkaniec
Zawoi od pięćdziesięciu lat. Kłaniam się uniżenie i całuję rączki.
JADWIGA
(wymachując rękami z groźbą)
Kazek! Daj spokój! Już kompletnie ci się we łbie poprzestawiało!
KAZIMIERZ (broniąc się)
O co ci, kobito, chodzi?
JADWIGA
(do Kazimierza)
A idźże, idźże!
(do Joanny i Jagody)
A wy jak macie na imię?
JAGODA chce podać rękę Jadwidze i się przedstawić, ale Joanna
ją uprzedza i ściska dłonie gospodarzy.
JOANNA
Ja jestem Joanna.
JAGODA
A ja Jagoda. Miło mi.
KAZIMIERZ
O, Jagoda! Mamy w rodzinie
twoją imienniczkę!
JAGODA
Naprawdę? Kogo? Córkę?
KAZIMIERZ
Nie, krowę.
JADWIGA
Kazek! Jak ci zaraz trzepnę!
JOANNA zaczyna się śmiać.
JOANNA
Pewnie są do siebie bardzo podobne!
JAGODA patrzy z gniewem na
JOANNĘ. Na zewnątrz wychodzą
JEDYNKA 7/03/2016
dwaj synowie: starszy, przystojny
– PIOTR i młodszy, brzydki –
CEZARY.
PIOTR
Cześć, dziewczyny. Jestem Piotrek.
CEZARY
A ja Czarek!
JAGODA
Jagoda.
JOANNA
(podając rękę Piotrowi, przesłodzonym głosikiem)
Joanna jestem, ale możesz mi
mówić Joasia, Asia, Asiunia, jak
wolisz.
PIOTR
A fajnie… Dajcie walizki, zaprowadzimy was do waszego pokoju.
JOANNA od razu podaje swój
bagaż PIOTROWI i wchodzi do
domu, ponaglając go. CEZARY
uśmiecha się do JAGODY, ona
wzrusza ramionami, podaje mu
walizkę i wchodzi do środka, za
nią idzie CEZARY.
WN – SYPIALNIA. NIEDZIELA
– WIECZÓR.
Chłopcy pokazują dziewczynom
ich pokój.
PIOTR
Mam nadzieję, że nocowanie
w jednym pokoju nie będzie dla
was problemem.
JOANNA
Skądże, dogadamy się.
PIOTR
To super. Łazienka znajduje się
naprzeciwko, możecie się
odświeżyć, jeśli chcecie. Za pół
godziny będzie kolacja, więc
zejdźcie do jadalni, którą mijaliśmy po drodze. Dobrze? W razie
problemów, krzyczcie.
PIOTR i CEZARY wychodzą
i zamykają drzwi.
JOANNA bierze do ręki szminkę
i zaczyna kreślić linię na podłodze, dzieląc
pokój na dwie nierówne części.
KĄCIK LITERACKI
KAROLINA
JAGODA (ze zdziwieniem)
Tatko…
Co ty robisz?
KAZIMIERZ
JOANNA
Oni chyba zwariowali. Nie będę (do Jagody i Joanny)
Taka pikna, że uganiajo się za nio
dzieliła całego pokoju z tobą.
Masz zakaz przekraczania tej li- wszystkie chłopy we wsi.
PIOTR i CEZARY zaczynają chinii.
chotać.
JAGODA
KAROLINA
No chyba żartujesz.
Tato, wystarczy…
JOANNA
KAZIMIERZ
(kończąc linię i krzyżując ręce)
A jak krowy pasie! Nikt tak krów
Nie.
nie pasie jak łona!
JAGODA
KAROLINA
Przecież te części nawet nie są
Tato!!!
równe! Twoja jest większa!
JADWIGA
JOANNA
Moje piękno potrzebuje przestrze- Kazek! Uspokój się, dziadzie jeden!
ni.
KAZIMIERZ
JOANNA wyrzuca szminkę do
Ło co wam chodzi? Przecież ja
kosza. Bierze z walizki kosmesamą prawdę mówię!
tyczkę i zmierza w kierunku
(pokazując na bliźniaki)
drzwi.
O, a to nasze bliźnioki! Łola i ŁoJAGODA
Piękno? Chyba kpisz. Skoro tak lek! Takie dwa sprzycne łurwisy!
Ale kochamy je mocno.
bardzo musisz je pielęgnować,
to czemu zużyłaś swoją szminkę JADWIGA
No co ty nie powiesz…
za sto złotych do namalowania
PIOTR (do rodziców)
głupiej linii?
Oj, dajcie już spokój.
JOANNA
(do JOANNY i JAGODY)
Ta akurat była twoja.
A wy jesteście rodzeństwem?
JOANNA wychodzi i zamyka
JOANNA dławi się kawałkiem
drzwi. Zszokowana JAGODA
wyciąga szminkę z kosza i ogląda mięsa, a JAGODA wypluwa na
talerz wodę, którą właśnie piła.
ją z żalem. Formuje z palców
kształt pistoletu, przykłada go do JAGODA
głowy, udaje, że strzela i opada na My?!
JOANNA
łóżko.
Rodzeństwem?!
WN – JADALNIA W DOMU
JOANNA i JAGODA
MĘTLÓW. NIEDZIELA –
(jednocześnie)
ZMIERZCH.
Cała rodzina MĘTLÓW, JAGO- Nigdy!
DA i JOANNA siedzą przy stole. PIOTR
A, rozumiem. Czyli się
JADWIGA krząta się dookoła,
przyjaźnicie?
nakładając wszystkim jedzenie.
JOANNA I JAGODA
KAZIMIERZ
Moje drogie panie, miałyście już (jednocześnie)
JOANNA – Tak.
okazję poznać mnie, moją
JAGODA – Nie.
żonkę i naszych starszych chłoJOANNA
pów. To jest nasza starsza
Jesteśmy najlepszymi przyjaciółcórcia – Karolinka.
kami.
39
JEDYNKA 7/03/2016
JAGODA
Raczej najlepszymi wrogami.
JOANNA
Ciągle ze sobą gadamy.
JAGODA
Non stop się kłócimy.
JOANNA
Wszędzie chodzimy razem.
JAGODA
Trzymamy się na jak najdalej od
siebie.
JOANNA
(patrząc gniewnie na Jagodę)
Po prostu się kochamy.
JAGODA
(patrząc na Joannę, ściszonym
głosem)
Co ty bredzisz?!
JOANNA
(ściszonym głosem)
Zamknij się!
Podczas kłótni dziewczyn wszyscy MĘTLOWIE mają zdziwione
miny.
JADWIGA widząc to, przerywa
niezręczną rozmowę.
Czy wszystkim smakuje kolacja?
CEZARY
Mamusiu, jest wspaniała!
ALEKSANDER
Ja poproszę dokładkę!
ALEKSANDRA
Ja też!
ALEKSANDER
Ale ja chcę większą!
ALEKSANDRA
Nie, bo ja!
ALEKSANDER
Nie, bo ja!
ALEKSANDRA
Ja!
ALEKSANDER
Nie przedrzeźniaj mnie!
ALEKSANDRA
A ty mnie!
ALEKSANDER i ALEKSANDRA (jednocześnie)
Mamo!!!
40
ROZMAITOŚCI
JEDYNKA 7/03/2016
KAWAŁ ŻARTU
uśmiechnięty zmarł w roku 1801. Straszne były te krzyżackie
mordy.
Mickiewicz urodził się w latach
1789 - 1855.
Za ścianą dał się słyszeć tupot
kopyt i po chwili do karczmy
Mikołaj Rej po opuszczeniu
wpadła Danusia z księżną
dworu łęczyńskiego w 1531 roku Mazowiecką.
ożenił się i został ojcem literatury
polskiej.
Zbyszko opanował się dopiero
wtedy, gdy Jagienka powiła
Rej powiedział, że Polacy nie
dwojaczki.
Matką Juliusza Słowackiego była gęsi, ale gęgać umieją.
Salmonella Słowacka.
Antygona pochowała brata,
Danusia ratując Zbyszka przed
splunęła moralnie na króla i
napaścią dzikiego zwierza zabiła powiesiła się.
Kochanowski był studentem,
go.
poetą i za granicą.
Kreon skazał Antygonę na
Główny wątek "Zemsty": Spur o Jagienka stale opiekowała się
śmierć, a gdy jego syn i żona
Zbyszkiem, ponieważ jego ciągle popełnili samobójstwo, zmiękł i
mór.
brały ciągoty.
poniósł klęskę moralną.
Jan Kochanowski pisał pod lipą,
Jurand dość długo żyje, a potem "Pegaz na biegunach. Humor z
gdzie mieszkał.
zakańcza swój żywot.
zeszytów szkolnych". Zebrał
Maria Konopnicka przez całe
Józef Bułatowicz. Młodzieżowa
Jurand nie rzucił się na
życie chodziła ze łzą w oku.
Agencja Wydawnicza. Warszawa
Krzyżaków, gdyż tymczasem bił 1989.
się z myślami.
Krasicki zawsze wesoły i
Myśl miesiąca:
Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki,
lecz z pielęgnowania tradycji i ocalania pamięci zbiorowej,
która stanowi o przyszłości i wielkości narodu.
(Jerzy Waldorff)
JEDYNKA
Pismo Dzieci i Młodzieży ZS w Zawoi Centrum
Redaktorki naczelne: Agnieszka Malczyk, Kinga Szarlej, wersja anglojęzyczna: Natalia Bartunek, Karolina Kostyra,
wersja niemieckojęzyczna: Jadwiga Basiura, Dominika Lasa
Zespół redakcyjny: uczniowie szkoły podstawowej: kl. IV (Kamil Olszówka); uczniowie gimnazjum: kl. Ia (Antoni Bogdan,
Aleksandra Iciek, Alicja Pająk, Marta Pająk), kl. II (Jadwiga Basiura), kl. III (Klaudia Hutniczak, Karolina Kostyra, Agnieszka Malczyk, Barbara Żywczak); nauczyciele: (mgr Elżbieta Iciek, mgr Łukasz Stopka).
Opiekun: mgr Katarzyna Wilczyńska, Opiekun wersji anglojęzycznej: mgr Edyta Chowaniak, Opiekun wersji niemieckojęzyczn ej: mgr Katarzyna Hurbol
Adres redakcji: ZS w Zawoi Centrum, 34-222 Zawoja 1 551 , e-mail [email protected]
Skład komputerowy: mgr Katarzyna Wilczyńska,
Zdjęcia: arch. ZS Centrum, mgr Elżbieta Iciek, mgr Łukasz Stopka, Agnieszka Malczyk, ogólnodostępne zasoby internetowe

Podobne dokumenty

JJ EE DD YY NN KK AA - Zespół Szkół w Zawoi Centrum

JJ EE DD YY NN KK AA - Zespół Szkół w Zawoi Centrum XV POWIATOWY RAJD MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ NA LESKOWIEC 8 czerwca 2016 r. odbył się XV Powiatowy Rajd Młodzieży Gimnazjalnej na Leskowiec o Puchar Wójta Gminy Stryszawa. Organizatorami rajdu byli: Ze...

Bardziej szczegółowo

Numer 9/maj 2016 - Zespół Szkół w Zawoi Centrum

Numer 9/maj 2016 - Zespół Szkół w Zawoi Centrum Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia Ward Howe. Ann Marie Jarvis, córce Ann Jarvis, w 1905 udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie stany, zaś ...

Bardziej szczegółowo