Czytaj teraz - Compost Systems

Komentarze

Transkrypt

Czytaj teraz - Compost Systems
I N T E R N A T I O N A L
25 lecie kompostu
Wydanie: Polska 2012
10-lecie firmy Compost Systems
10 lecie firmy Compost Systems
Artykuł wstępny
Artykuł wstępny
Urodziny świętujemy tak, jak wypadają
według kalendarza – każda z takich
uroczystości stanowi dobry moment dla
krótkiej refleksji i spojrzenia wstecz. Maj
1987: młody chłopak, świeżo upieczony
kierowca, postanawia zbadać austriackie środowisko kompostowe.
Mimo mojego wykształcenia jako technik budowy maszyn, w rzeczywistości
w 1987 r. próbowałem swoich sił jako
sprzedawca technologii kompostowania
i uprawy ziemi.
Próby, podejmowane przeze mnie w
pierwszych dwóch latach, należałoby
raczej zakwalifikować do kategorii przedłużonej pracy wakacyjnej.
Można jednak powiedzieć, że już w
1989 r. dokonałem pierwszego kroku
w samodzielność – zajmowałem się
wówczas programem produktów mniej
lub bardziej bezpośrednio związanych
z tematyką kompostowania. W owym
czasie problematyka kompostowania
badana była z perspektywy pytania „A
Spojrzenie wstecz:
W 1971 roku moi rodzice zainteresowali
się tematem rolnictwa ekologicznego.
Jako outsiderzy (mój ojciec pracował w
przemyśle, mama była pedagogiem),
rozpoczęli badania żyzności gleby najprostszymi środkami. Już po kilku latach
okazało się, że sprawa wcale nie jest
tak prosta, za jaką ją uważano. Hobby przerodziło się w zawód, następnie
w powołanie, a w końcu w pewnego
rodzaju obsesję. Po wnikliwych badaniach i niezliczonych eksperymentach
we własnym gospodarstwie, przyszedł
czas na kompostowy przełom, czyli osiągnięcie żyzności gleby bez
konieczności stosowania nawozów
sztucznych i oprysków.
Już w 1983 roku rodzice rozpoczęli
serię szkoleń, rozpowszechniając nowo
nabytą wiedzę wśród pozostałych praktyków. Było to przedsięwzięcie, którego
skala i zasięg przekroczyły najśmielsze
oczekiwania.
Gospodarczej Górnej Austrii. Nowy
trend na rynku dosłownie wyrywał nam
nasze produkty z rąk. Jak to w naturze bywa, tak i w tym przypadku nasz
sukces przyciągnął również grono
zazdrośników, oportunistów, osobników chcących dopchać się do tortu i
pasożytów. Same tylko zaprojektowane
przez nas wtedy maszyny rolnicze serii
ST skopiowano w ciągu minionych 25
lat ponad 50 razy! Nie mówimy tu o rolnikach, którzy wyprodukowali maszynę na
potrzeby własne, lecz o profesjonalnych
konstruktorach maszyn, którzy usiłowali
osłabić naszą pozycję w regionie. Na
szczęście w ciągu tych wszystkich lat
nikomu nie udała się próba wyparcia nas
z rynku. Wraz z odrodzeniem się konkurencji powstał też całkiem nowy trend.
Trend, w którym poszczególne osoby
czy organizacje usiłowały rozwijać tzw.
ścieżki poboczne. W mniej lub bardziej
ugruntowany sposób, z takim czy innym rezultatem, próbowano kreatywnie
powoli odkrywała nową pożywkę, jaką
stanowiła roślinka zwana kompostem.
Rynek zasypano tandetą; drogi czy tani,
skuteczny czy beznadziejny - branża
kompostowa stała się biznesem, który
urósł do rangi przemysłu.
Po oczyszczeniu rynku i wyostrzeniu się
profilu rynkowego, pozbyto się wprawdzie pierwszych form pasożytniczych,
jednak już czaiła się następna przeszkoda. Wraz z wejściem gospodarki
komunalnej w ten obszar przemysłu i
brakiem w owym czasie regulacji lub ustawowych warunków ramowych i minimalnych standardów, ziściła się niestety
pewna przepowiednia. Na pierwszy plan
coraz bardziej wysuwała się idea utylizacji odpadów, spychając zapotrzebowanie na kompost na dalszy plan. Nasze
maszyny i urządzenia budowane wokół
filozofii „kompostu wysokiej jakości“ dalekie były od interesów całkiem nowego
przemysłu – rywalizacji o ilość i niską
cenę. Z dzisiejszej perspektywy należało
dzisiaj: duże jest dobre, większe jeszcze
lepsze, ale zawsze może być jeszcze
większe.
Nakręcani wydajnością, przepustowością, a także sporą dozą manii
wielkości w tych złotych latach, firmy
próbowały zastąpić brak postępu technologicznego liczbą koni mechanicznych. Zamiast zajmować się kwestią
funkcjonalności tychże urządzeń, stawiano sobie za cel ukrywanie braków.
Przemysł włączał się do wyścigu szalonymi konstrukcjami, zalewając rynek codziennie nowymi wynalazkami,
pozwalającymi na coraz bardziej wydajną
walkę z naturą, pozwoliły one wytwórcom na wykorzystanie przysłowiowych
pięciu minut.
Przełom:
Ten trend w branży budowy maszyn,
który wydawał się nas coraz bardziej
prześladować, codziennie wymagał od
nas i ode mnie samego działania wbrew
własnym przekonaniom. W związku z
pożar, ale nie mogłem mu zapobiegać.
W końcu karta odwróciła się w roku
2002, po otrzymaniu kuszącej oferty jednego z naszych partnerów handlowych.
Było to w pewnym lokalu wiedeńskiego
śródmieścia, po wizycie na jednej ze wzorcowych inwestycji. Nowe rozporządzenie
o składowiskach zaczynało przybierać
ostateczną formę, a rozporządzenie
dotyczące higieny 1774/2002 zostało
uchwalone. Wtedy zaczęliśmy na serwetkach, obrusie i podstawkach pod
piwo zapisywać możliwości technologiczne uwzględniające w równym stopniu
potrzeby środowiska, modelu utylizacji,
ale także jakość produktu końcowego „kompostu“.
Wieczór zakończył się decyzją wspólnego
rozwijania nowej technologii spełniającej
te wymogi i potrzeby. Dla lepszego zrozumienia: wraz z technologicznym cudem wykorzystującym motto „tani kompost - za wszelką cenę“ zaprojektowano
całą masę bezsensownych akcesoriów
cóż to takiego jest?“ Rolnicy, gminy, ogrodnicy, organy regulacyjne - wszyscy
oni w równej mierze zostali zmuszeni
do nagłego przeskoku na nowy trend
o nazwie „kompost“. Ze mnie, dostawcy maszyn i akcesoriów, jednocześnie
podśmiewano się, ale byłem też bacznie
obserwowany.
Nikt nie wiedział,
o co chodzi.
Na szczęście,
odziedziczyłem
po rodzicach
dwie istotne cechy: jedną z nich
było zamiłowanie
do kompostu, drugą zaś
gotowość do
niezmiennego
kroczenia po
obranej przez
siebie drodze.
Wyrastanie z krótkich spodni!
Po początkowej fazie sceptycyzmu i
naśmiewania się, nadszedł czas intensywnego rozwoju na nowo powstałym
rynku gospodarki kompostowej. W
1993 r. otrzymaliśmy za to „Nagrodę
dla Młodych Przedsiębiorców” od Izby
przekształcić ten nowy trend w tzw.
„dojną krowę“. Począwszy od częściowo
podejrzanych modeli licencyjnych lub
niskobudżetowych, aż do nowych tajnych patentów oraz wszelkiego rodzaju bzdurnych pomysłów, wplecionych
w przedsiębiorcze gierki, szarańcza
przewidzieć taki rozwój sytuacji.
Dla rozwoju produkcji kompostu jako
nawozu glebowego sprawa wyglądała
jednak dość nieciekawie.
Im większe, tym lepsze:
Na arenie pojawił się nieunikniony trend,
którego siła nie osłabła, niestety, aż do
tym zacząłem poważnie powątpiewać
we własną wiarygodność.
Interes kręcił się dalej, a my codziennie
staliśmy przed alternatywą: albo robimy
to co wszyscy, albo nas nie będzie. Mimo
posiadanych kompetencji technicznych
i technologicznych mogłem tylko gasić
technologicznych, które suma summarum spowodowały powstanie kosztów
całkowitych ciężkich do udźwignięcia
pod względem finansowym. I na tej
właśnie części postanowiliśmy się
skupić. Kolacja zakończyła się postanowieniem zajęcia się sprawą i chwyce-
... produkcja pierwszych serii
2
... kiedy CE jeszcze nie miało znaczenia
... eksport maszyn rolniczych na cały świat
... pierwszy pojazd samojezdny produkowany seryjnie
3
Artykuł wstępny
niem przysłowiowego byka za rogi.
Po paru miesiącach od tej decyzji
zrezygnowałem z kierownictwa w starym przedsiębiorstwie zajmującym się
budową i sprzedażą maszyn. Nadeszła
era Compost Systems!
Trudne początki
Z początkowo zasobnym budżetem,
przeznaczonym na badania naukowe,
rozpoczęliśmy projektowanie procesu
New Earth. Dzięki kilkuletniemu rozwojowi i budowaniu instalacji doświadczalnej
oraz końcowej kontroli procesu, wykonanej w drodze zewnętrznego audytu, krok
po kroku zbliżaliśmy się do celu. Wiele
kwestii nie było konkretnymi celami, lecz
CZYMŚ rozmytym daleko na horyzoncie.
Krajowa interpretacja rozporządzenia
dotyczącego higieny 1774/2002 powoli
budowała coraz silniejsze i coraz bardziej
trwałe fundamenty. Był to jednak proces
żmudny i powolny. Od strony ustawowej
wciąż brakowało wiążących kryteriów,
definiujących reguły gry dla składowania
odpadów na wysypiskach (co zresztą
do dzisiaj stanowi jeden z najtrudniejszych tematów z zakresu gospodarki odpadami wielu krajów członkowskich UE).
Podążając za ruchomym celem, biegliśmy
w kierunku horyzontu. Należałoby przy
tym zaznaczyć, że projekt badawczy pozostaje daleki od statusu „dojnej krowy“. A był to fakt, który w miarę
rozwoju stawał się coraz ważniejszy.
Remont istniejących instalacji stanowił
dopełnienie naszego know-how. Zgodnie z nauką wypływającą z hasła „ucz
się na cudzych błędach, a nie popełnisz
własnych“, skorzystaliśmy z naszych
pięciu minut. Każdy, kto działa w branży
budowy instalacji może potwierdzić, że
trzeba być wytrwałym. Kto jednak chce
pracować w zakresie budowy instalacji
komunalnych, potrzebuje czegoś więcej
niż tylko wytrwałości. Należy nadmienić,
że konieczność trzeba umieć przerobić
na zaletę. W ciągu pierwszych lat,
czynności te pozwoliły nam na wzbogacenie potencjału doświadczeń naszego przedsiębiorstwa. Nie wspominając
już choćby o fakcie, że w zakresie
„przetwarzania i utylizacji odpadów“
na rynku dostępna była tylko garstka
specjalistów. Niewielu z nich miało
odwagę ingerować w istniejące systemy
- czy to z braku dostatecznego knowhow, czy to ze względu na wytyczne
ich firm. Niemal w tym samym czasie
oprócz procedury New Earth za-
4
Artykuł wstępny, treść, stopka redakcyjna
projektowano również inne procesy,
takie jak COMPObox. Dodatkowo,
wykorzystaliśmy czas na doprowadzenie do perfekcji technologii instalacji
napowietrzających, pracujących w systemie ciśnieniowym.
Fuzja z Seiringer Umwelttechnik
Techniczne instalacje napowietrzające
firmy Seiringer Umwelttechnik były
zawsze mocnym elementem naszej
technologii. Długoletnia współpraca obu
przedsiębiorstw na tyle scaliła obie firmy,
że fuzja, która nastąpiła w 2007 r. była
czystą formalnością.
Hubert Seiringer, pionier austriackiej
branży kompostowej od chwili jej powstania, wniósł poprzez swoją firmę
nie tylko linię produktową, lecz również
sprawdzony w praktyce pod względem
biologicznym oraz idealnie funkcjonujący
system przemysłowy.
Pierwsze duże instalacje
Ustawodawca zmotywował gminy do
zajęcia się problemem składowisk przez
wzrost kosztów składowania odpadów,
spowodowany stale wzrastającymi
obciążeniami podatkowymi .
Pierwsze, wielkie w skali technicznej instalacje pozwoliły nam udowodnić, że
nasze technologie funkcjonują nie tylko
na papierze, lecz sprawdziły się w praktyce. Dzięki instalacjom umieszczonym
na terenie Francji, Polski, Anglii, Czech,
Włoch, Słowenii, Irlandii, Niemiec i
oczywiście Austrii można znaleźć rzeczywiste dowody w całej Europie.
Co pozostaje?
W ramach intensywnego procesu
rozwoju, chyba tylko zmiana jest stale
aktualnym tematem. W ewolucji homo
sapiens okres 10 czy 25 lat to bardzo
krótki czas. Zwróćmy uwagę na fakt, że
dzisiaj za paliwo służą nam „dinozaury“
wydobywane z ziemi w postaci ropy naftowej.
Niezaprzeczalne jest również to, iż duży
udział CO2 w powietrzu, określany potocznie mianem ocieplenia klimatu,
pochodzi właśnie z gleby. I nie mówimy tu o ropie, lecz o 30 cm gleby,
którą rolnik określa mianem warstwy
humusu. Ale bez paniki, pracy nam nie
zabraknie. Faktem jest, że najpóźniej
od chwili wybuchu kryzysu gospodarczego w Grecji, także władze publiczne muszą zaakceptować fakt, że
pieniędzy niestety nie da się wydawać
bez końca. Poszukiwanie ekonomicznych rozwiązań dla gospodarki odpa-
dami, satysfakcjonujących zarówno dla
środowiska, jak i giełdy, jest jednym z najaktualniejszych tematów. W przetargach
publicznych ocenie podlegają bieżące
koszty eksploatacji! Jest to wiatr dla
naszych żagli, który skłonił nas do znacznego zwiększenia naszego zespołu.
Wejście na międzynarodowy, pozaeuropejski parkiet pozwoliło długotrwale zapobiec poczuciu narastającego znużenia
w przedsiębiorstwie. Budowa pierwszej i
największej w swoim rodzaju azjatyckiej
kompostowni w Bombaju pozwoliła
nam dzisiaj okazać pewność siebie. Pilotowe instalacje badawcze w Kolumbii i
Chinach uzupełniają paletę naszych ambicji podboju rynków światowych. Pracy
mamy pod dostatkiem, nawet w samej
Europie. Podczas gdy Austria i Niemcy
jako jedyne już w pełni zaimplementowały
przepisy ustawy rozporządzenia w
sprawie składowisk, państwa takie jak
Anglia i Francja są w połowie drogi.
Również w byłym bloku państw Europy
Wschodniej widoczne są kraje ambitne,
przygotowujące się do implementacji
tychże przepisów. Na przykład Polska,
która niedawno zmodyfikowała warunki ramowe dla odpowiedzialnej polityki
gospodarowania odpadami. Węgry, Rumunia i Bułgaria znajdują się dopiero na
początku swojej jeszcze żmudnej drogi,
koniecznej do osiągnięcia tego celu.
Strona 2, 3 i 4
25-lecie kompostu i 10-lecie firmy Compost Systems
Strona 6, 7 i 8
Grupa New Earth Group zwiększa wydajność procesów
przetwórstwa odpadów domowych
Strona 9
Hrastnik i Pragersko – faza projektowa i początek prac
budowlanych 2012
Strona 10
Kompostownia w Zambrowie
Strona 11
Kompostowanie osadów ściekowych
Strona 12
KOS Łeba i MBP Kryniczno
Strona 13
MBP Gać i MBP Zawiszów
Strona 14
R&D Facatativá, Kolumbia
Strona 15
Kompostownia w Ecorpain
Strona 16 i 17
Centerfold, Anglia
Strona 18 i 19
Bombaj - największa profesjonalna biologiczna instalacja
przetwórcza w rejonie Azji przed uruchomieniem
Strona 20
Kompostownia w Schabs
Strona 21
NUA Hollabrunn
Strona 22
Boks suszenia Sonnenerde
Strona 23
... powstaje pierwsza instalacja newEARTH
Przerzucarki kompostu:
ST 350, SF 300 MD
Strona 24 i 25
TracTurn IV - wszystkie atuty w jednej ręce
Strona 26 i 27
Biologiczne przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
Strona 28
Aktualności
Compost Systems buduje NA CAŁYM ŚWIECIE
najnowocześniejsze instalacje przetwarzania i
unieszkodliwiania
Preambuła Informacja o aktualnych projektach rozwojowych z zakresu technik środowiskowych; właściciel medialny/wydawca Compost Systems GmbH, Maria-Theresia-Straße 9, 4600 Wels, Tel. +43 7242/350 777-0, www.compost-systems.com; przedmiot działalności przedsiębiorstwa: biologiczne przetwarzanie i unieszkodliwianie
odpadów; właściciel Compost Systems GmbH; prezes Aurel Lübke; druk Drukarnia Dimograf Sp. z o.o., Bielsko-Biała; nakład 1 000 egzemplarzy
5
UK
UK
New Earth Group
zwiększa swoją wydajność przetwarzania odpadów domowych o ponad 300 000 ton rocznie
Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych, umiejscowione w Leicestershire, Bristolu
i Scottish Borders pozwoliły firmie New Earth Solutions UK na
zwiększenie ich wydajności o ponad 300 000 ton odpadów resztkowych rocznie.
Verwood, Anglia: New Earth Solutions wego, wentylacji, technik pomiarowych i
kontynuuje kurs ekspansywny. Pomimo nastawczych oraz z zakresu dystrybucji
niewielkiej gotowości gmin brytyjskich do energii elektrycznej, nadzoru instalafinansowych zobowiązań, wynikających cji, biologicznych procesów stabilizacji
z długotrwałych umów, spowodowanej tlenowej, częściowo z użyciem przeograniczonym budżetem, New Earth rzucarki, odbiory i nadzór autorski oraz
Solutions pozostaje u steru, zwiększając rozruchy i szkolenia .
swoją wydajność w przetwarzaniu i Leicester: W lecie 2010 r., po 10
unieszkodliwianiu odpadów o gru- miesiącach budowy, instalacja w „Midlands“ została
bo ponad
przekazana
300 000 Mg
do eksploataodpadów
New Earth Solutions
cji. Instalacja
resztkowych
osiągająca
rocznie.
zwiększa swoją
wydajność ok.
Dzięki inwydajność o
100 000 Mg
stalacjom
zmieszanych
zrealizowaponad 300 000 Mg
odpadów
nym w Leirocznie.
komunalcestershire i
nych rocznie,
Bristolu oraz
projektowanej instalacji w Scottish Bor- oprócz odzysku materiałów i produkcji
ders, firma New Earth demonstruje swo- RDF (alternatywnych paliw), wytwarza
je zaangażowanie w biologiczne przet- również KNW (Kompost Niespełniający
warzanie i unieszkodliwianie odpadów. Wymagań = stabilizat).
Ku wielkiemu zadowoleniu Compost KNW jest produktem kompostopodobnym, nie wymagającym składowania
Systems, rzecz jasna.
Jako dedykowany dostawca efekty- na składowiskach. Może być użyty do
wnych technik procesowych, przeznac- rekultywacji zamykanej kwatery lub
zonych do biologicznego przetwarzania być wykorzystywany do innych ceodpadów, firma Compost Systems ofe- lów rekultywacyjnych. KNW nie naruje systemy inżynieryjne dla technologii daje się jednak do użytku jako nawóz
ujęcia emisji gazów procesowych i od- w rolnictwie, w szczególności zaś nie
cieków technologicznych wraz z instala- do produkcji artykułów spożywczych.
cjami oczyszczania powietrza odloto-
6
Oczyszczanie i kondycjonowanie procesowego powietrza odlotowego
Przerzucarka = TracTurn
New Earth Solutions mechaniczno-biologiczna instalacja przetwarzania odpadów (MBP) w Avonmouth/Bristol
7
UK, Słowenia
Słowenia
działalność
na
Szkocję.
Bristol: Na jesieni 2010 r. rozpoczęto swoją
Wydajność
budowę meobróbki obejchanicznoInna instalacja w
m u j ą c a
biologicznej
Scottish Borders
p o n a d
instalacji
o wydajności 60 000 ton
60 000 Mg
przetwarzaro c z n i e
nia odpadów
odpadów z gospodarstw
pozwoli na
(MBP)
w
domowych rocznie.
przetwoAvonmouth,
rzenie lopołożonej
w okolicy Bristolu. Przedsięwzięcie kalnie wytwarzanych odpadów z goszakończone zostało z prędkością podarstw domowych na KNW, RDF i
błyskawicy. Już w kwietniu 2011 r. ins- inne surowce z recyklingu.
talacja przyjęła pierwsze dostawy od- Początek prac budowlanych: lato 2012
padów z gospodarstw domowych. Od r., uruchomienie instalacji: styczeń/luty
sierpnia 2011 r. instalacja działa pełną 2013 r., jej pełne obciążenie ma nastąpić
parą, pracując pod pełnym obciążeniem na wiosnę 2013 r. Aktualnie New Earth
i przetwarza około 150 000 Mg odpadów Solutions dokłada wszelkich starań, aby
komunalnych rocznie. W tej właśnie ins- zdobyć kolejne rynki brytyjskie, co daje
talacji doszło do pierwszego, skutecz- podstawę dla pozytywnych założeń, że
Hrastnik i Pragersko
Faza projektowa i rozpoczęcie prac budowlanych 2012 r.
Po wybudowaniu wraz z Drava ptuj kompostowni w Puconci i Vrhnika, do końca roku
planuje się „pierwsze wbicie łopaty” pod budowę kompostowni w Pragersko (w regionie Slovenska Bystrica) i Hrastnik (w regionie Zasavje).
Markus Bock, kierownik projektu podczas
rozruchu
Implementując
europejskie
rozpo- cisku na koszty należy zwrócić uwagę o włączeniu procesów „newEARTH“,
rządzenie w sprawie składowisk, na przepisowe kompostowanie surow- które przy efektywnych kosztach
Słowenia bazuje na
zakładają
budokoncepcjach regiwę i eksploatację
onalnych. Zarówrównież mniejszych
Po zakończeniu budowy tych dwóch instalacji, połączonych z dwoma już
no instalacja w Prainstalacji. Faza proistniejącymi, eksploatowanymi instalacjami, na terenie Słowenii w odległości jektowa i tworzenie
gersko (3 000 Mg
selektywnie zebra- co 70 km będą znajdowały się kompostownie Compost Systems wykorzystujące projektów wykonych
bioodnawczych zbliżają
technologię dojrzewania, obejmujące swoim zasięgiem cały teren kraju.
padów, 3 000 Mg
się ku końcowi. W
materiałów przezdrugiej połowie roku
naczonych
do
powinny
zostać
obróbki w mechaniczno-biologicznych ców. Tylko w ten sposób zagwaranto- podjęte prace budowlane.
instalacjach przetwarzania odpadów), jak wany zostanie niezbędny poziom jakości Oddanie instalacji do użytku zaplanowarównież instalacja w Hrastnik (3 000 Mg wytwarzanego kompostu i osiągnięcie no na 2013 r.
selektywnie zebranych bioodpadów, wymaganych kryteriów składowania na
6 000 Mg materiałów przeznaczonych do wysypiskach. Na pierwszym planie stała
obróbki w mechaniczno-biologicznych kwestia opanowania i unieszkodliwiania Pragersko –
instalacjach przetwarzania odpadów) emisji odoru pochodzącego z kompos- w regionie Slovenska Bystrica zaliczane są do względnie małych jed- towni.
nostek, w których mimo znacznego na- Z tego właśnie powodu zdecydowano Uruchomienie: 2013 r.
3 000 Mg - mechaniczno-biologiczna instalacja
przetwarzania odpadów (MBP)
3 000 Mg selektywnie zebranych bioodpadów
Napowietrzany plac dojrzewania
Bioflitr i płuczka
Instalacja newEARTH
nego zastosowania systemu TracTurn,
użytego w zamkniętym, halowym systemie jako przerzucarka kompostu. W instalacji w Bristolu jednym z ważniejszych
parametrów, obok wysokiej wydajności
systemu, jest jego przepustowość liczona na metr kwadratowy powierzchni
hali.
Scottish Borders: Budując kolejną
ze swoich instalacji w Scottish Borders, firma New Earth rozszerzyła
8
trend obejmujący budowę co najmniej
jednej instalacji rocznie zostanie utrzymany. Coraz większy nacisk rynku na
gminy, mający na celu zwrócenie uwagi na problem odpadów, jest wodą na
młyn dla New Earth.
Jasne stanowisko rządu brytyjskiego:
„Recycling First“, zamiast ślepego marnotrawienia surowca - jakim są odpady poprzez ich unieszkodliwianie w spalarniach, jest dla New Earth dowodem na
wybór właściwej strategii działania. Z tak
ambitnym planem działania New Earth
Solutions dąży niniejszym do ponownego zużytkowania alternatywnych paliw
we własnych instalacjach. Alternatywne
paliwa przetwarzane są za pomocą
instalacji zwęglania, projektowanych
częściowo według własnych projektów,
w energię elektryczną i cieplną. Obecnie
eksploatowane są mniejsze instalacje
tego typu. Większe instalacje tego rodzaju są w fazie budowy.
Hrastnik – region Zasavje
Uruchomienie: 2013 r.
6 000 Mg - mechaniczno-biologiczna instalacja
przetwarzania odpadów (MBP)
3 000 Mg selektywnie zebranych bioodpadów
Napowietrzany plac dojrzewania
Bioflitr i płuczka
Instalacja newEARTH
9
Polska
Polska
Sposoby zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
Kompostownia w
Zambrowie
Wraz z budową sortowni służącej mechanicznej obróbce wstępnej i kompostowni do obróbki wydzielonej frakcji organicznej - FOOK,
instalacja w Zambrowie spełnia niniejszym wymogi określone w europejskim rozporządzeniu
w sprawie składowisk.
Zambrów jest małym miastem liczącym frakcji < 80 mm, poddawana jest bio- oraz praca na palcu dojrzewania od25 000 mieszkańców, położonym na logicznej obróbce w czterech boksach bywa się efektywnie, pod względem
wschodzie Polski w odległości około biostabilizacji tlenowej oraz na placu kosztów dla tej wielkości instalacji, przez
100 km od granicy z Białorusią. Instala- dojrzewania. Procesy rozpadu sterowa- używanie ładowarki kołowej.
cja została zaplanowana w celu obróbki ne są automatycznie za pośrednictwem Compost Systems dostarczyła o7 500 Mg frakcji organicznej, bioodpadów programowalnego systemu sterowania. prócz kompletnych koncepcji instalacji i
pochodzących z
procesów technoodpadów z goslogicznych, także
podarstw
do- Nazwa Zambrów pochodzi ze staropolskiego i oznacza „miejsce pobytu żubrów“. technologię napomowych
(0-80
wietrzania wsadu i
W 1927 r. na Kaukazie odstrzelono ostatniego żubra żyjącego na wolności.
mm). DostarczaWszystkie żubry aktualnie zamieszkujące obszar Europy są potomkami tylko wentylacji boksów
ne zmieszane odoraz oczyszczania
12 ocalałych żubrów, żyjących na wybiegach i w ogrodach zoologicznych!
powietrza odlotopady komunalne
podlegają obróbwego w dwustopniowym biofiltrze.
ce mechanicznej,
prowadzonej w przylegającej do instala- Fazy napowietrzania i zraszania ustalane Zainstalowano również rozwiązania z
cji sortowni. Surowce wtórne oddziela- są zgodnie z postępującymi procesami zakresu technologii sterowania i technik
ne są za pomocą automatycznych sys- stabilizacji. Po upływie około czterech pomiarowych oferowanych przez Comtemów sortowania lub ręcznie, następnie tygodni w boksach materiał poddawany post Systems. Po kompostowni zlokawytwarzane są z nich alternatywne pa- jest procesom dojrzewania na otwartej lizowanej w Czarnówku (Nowa Wieś
liwa (frakcja > 80 mm). FOOK (Frakcja płycie placu dojrzewania i dalszej obrób- Lęborska), kompostownia w Zambrowie
Organiczna Odpadów Komunalnych), ce, np. przesiewaniu na sicie 0-20mm.
jest drugą instalacją COMPObox na teumiejscowiona zasadniczo w zakresie Załadunek i rozładunek do i z boksów renie Polski.
10
Obecnie 42% osadów jest składowanych
na składowiskach i nie robi się z nimi
nic. Jedynie 7% jest kompostowana,
14% wykorzystuje się rolniczo a 8% wykorzystywana jest przez przemysł. W
przyszłości preferowanym kierunkiem
postępowania z osadami ściekowymi
będzie ich kompostowanie.
Wiele krajów UE wprowadziło już Dyrektywy Komisji Europejskiej [85/278/EWG
z dn. 12. czerwca 86r.] dotyczące problematyki osadów ściekowych.
Dlaczego kompostowanie?
Zgodnie z wynikającą z prawa definicją,
osad ściekowy jest odpadem, tak więc,
stosowanie go do czegokolwiek lub gdziekolwiek podlega przepisom o gospodarce odpadami. Dziś jest przynajmniej
kilka ustaw i rozporządzeń regulujących
postępowanie z tego rodzaju odpadem.
W skrócie można powiedzieć, że stosowanie osadów w rolnictwie najbardziej i
najskuteczniej ograniczają dwa przepisy:
o nawożeniu i higienizacji bioodpadów.
Te dwie normy, a szczególnie przepisy o higienizacji wyznaczają faktyczny
pułap minimalnych wymogów obróbki odpadów biologicznych, które mają
zapewnić, że odpad stanie się produktem.
W myśl ustaleń wypracowanych w
trakcie debaty nad drugim projektem
dyrektywy o bioodpadach, osiągnięto
akceptowany na skalę europejską konsens, że osady ściekowe i bioodpady
po przejściu procesu kompostowania
w konkretnych i odpowiednio udokumentowanych warunkach, przestają być
traktowane jako odpad a stają się produktem o zdefiniowanej jakości. Warto
zaznaczyć, że fakt ten jest kluczem do
sukcesu w aspekcie zagospodarowania
tych odpadów i pasuje w pełni do europejskiej doktryny recyklingu, a co za
tym idzie, ograniczania powstawania
i deponowania odpadów w ogóle a w
szczególności bioodapadów. Kompostownia staje się kluczowym elementem
we wszystkich procesach recyklingu
biomasy, gdyż jedynie w kompostowni,
w ekonomicznie uzasadniony sposób,
jest możliwe odpowiednie przetworzenie biomasy odpadowej z jednoczesnym
udokumentowaniem faktu wypełnienia
norm dotyczących jej higienizacji.
Planując systemy kanalizacyjne lub ich
powiększenie, integralna częścią studium wykonalności musi być plan zagospodarowania osadów ściekowych. Z
pewnością nie jest to proste, gdyż mając
na uwadze wszystkie możliwe ograniczenia utylizacji w rolnictwie w danym regionie, trzeba wykluczyć wszystkie te tereny, na których rozprowadzanie osadów
jest zabronione (tereny ochrony przyrody, ochrony wód powierzchniowych
i podziemnych, łąki i pastwiska, pola
pod śniegiem oraz maksymalne dawki
wynikające z przepisów o nawożeniu).
Wywożenie na składowisko jest już dzisiaj
problematyczne. Opłaty marszałkowskie
za deponowanie odpadów nie przetworzonych oraz opłaty na bramie za 70-80%
wody jako części składowej osadów stawia tę metodę zagospodarowania pod
znakiem zapytania.
Poddanie osadów kompostowaniu nie
tylko zamienia odpad na produkt, ale zmniejsza wilgotność pozostałej masy wsadu do ok. 30% H2O i redukuje objętość
wsadu o ponad 60%. Zdecydowanie
upraszcza to rozwiązanie zagadnienia
zagospodarowani osadów dzień w dzień
powstających w oczyszczalni.
Osady: jakość, forma, uwodnienie
Osady powstające na bieżąco w osadnikach OŚ wykazują niezwykle wysoki
stopień uwodnienia (ok. 3% s.m.). Zazwyczaj pierwszym etapem obróbki tych
osadów jest ich odwodnienie i stabilizacja w tzw., wieżach fermentacyjnych. Niejednokrotnie powstającym tam metan
jest wykorzystywany do produkcji ciepła
i energii elektrycznej. W celu odwodnienia stosuje się polimery lub wapno jako
dodatki zagęszczające przed odwirowaniem wody. W efekcie powstaje twardy
zlepek osadu o uwodnieniu około 7580% H2O.
Kompostownia osadów ściekowych w Traismauer (Dolna Austria). Zrzucany podajnikiem z wierzy fermentacyjnej osad jest
kompostowany w przylegającej do oczyszczalni kompostowni.
Na pierwszym planie wentylatory systemu napowietrzania
pryzm COMPOair (Compost Systems).
Dostawa osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków do
kompostowni.
Metody kompostowania osadów
ściekowych, dodatki strukturalne
Trafiający do kompostowni, ustabilizowany osad ściekowy, aby zaczął się proces
kompostowania, musi być zmieszany z
materiałem strukturalnym, np. rozdrobnionymi (nie mielonymi) gałęziami, słomą i
(szczególnie korzystne) z pewną ilością
innych, czystych wysokoenergetycznych
bioodpadów. Same osady, szczególnie
te po intensywnej stabilizacji i prasowaniu, mogą być czasowo magazynowane
na placu bez obawy zapoczątkowania
spontanicznych, niekontrolowanych procesów. Z reguły jednak, aby zapobiec
niekorzystnym emisjom odorów już w
czasie manipulacji osadami w kompostowni, należy zadbać o bieżącą obróbkę
osadów nie dopuszczając do ich zgnicia.
Dopiero zmieszanie ich z materiałem
strukturalnym i aktywnym, rozdrobnienie i napowietrzenie umożliwia „zastartowanie” pryzmy. Powszechnie znanym
problemem staje się jednak „zastartowanie” pryzmy w zimie, gdy osad i dodatki
strukturalne są zmrożone a na ułożone
pryzmy pada śnieg uniemożliwiając ich
przerzucanie. W efekcie, po ociepleniu
marcowym zaczynają się procesy w
tych pryzmach, których pierwsze przerzucenie zwiastuje okolicznej ludności
nadejście wiosny dużo wcześniej niż
pierwsze jaskółki. Nie trudno zrozumieć,
że jedyna alternatywą wydaje się być
dla wielu decydentów wybranie takich
technologii, które pozwolą uniknąć takich emisji bez względu na koszty. Oferenci instalacji suszenia osadów stają już
wtedy przed drzwiami z gotową receptą
w aktówce. Droga do ustanowienia
funkcjonującego rynku kompostowego
w Polsce znów staję się kręta i długa.
Brak jest pozytywnych przykładów. Nie
mniej wydaje się, że przełom w tej materii
jest już w zasięgu ręki. W Łebie powstaje pierwsza instalacja kompostowania
osadów ściekowych z udziałem Compost Systems z rozwiązaniami technicznymi, gwarantującymi nieprzerwany
proces kompostowania osadów nawet
w okresie ciężkiej zimy. Rozwiązanie
problemu emisji zapachowych i zapewnienia ciągłości procesu przez cały rok
było dla SW „Łeba”, zwarzywszy na jej
lokalizację, zadaniem absolutnie priorytetowym. Zaprojektowany system COMPOreflower zapewni instalacji nie tylko
zmienność kierunku przebiegu powietrza pod stacjonarną pryzmą z napowietrzania negatywnego na pozytywne, ale
także możliwość przetaczania ciepłego
powietrza procesowego w zimie spod
dowolnej pryzmy pod dowolną pryzmę.
11
Polska
Polska
KOS Łeba
Kompostownia osadów ściekowych
KOS Łeba to pierwszy taki projekt w Polsce. Szczególnym wyzwaniem jest maksymalne
ograniczenie emisji odorów z kompostowni. Instalacja znajduje się kilkaset metrów od
najbliższych hoteli położonych dokładnie na wschód od placów procesowych
Eksploatacja kompostowni charakteryzuje się między innymi tym, że w okresie sezonu letniego napływ osadów
ściekowych wynosi ok. 1/3 całorocznej
produkcji. Kompostownia musi jednakże
nie tylko sprostać tej nieregularności
napływu materiałów przeznaczonych
do produkcji kompostu klasy I., ale nie
dopuścić do zatrzymania procesu w okresie jesienno-zimowym. Technolodzy
Compost Systems opracowali specjalny system przetłaczania i transportu
gazów procesowych, pozwalający nie
tylko przetaczać ciepło procesowe spod
pryzm gorących pod zimne, ale także
zmieniać pod pryzmą kierunek napowietrzania.
W pierwszym okresie procesu, gdy
niebezpieczeństwo
uwalniania
się
odorów z pryzmy jest największe, napowietrzanie jest negatywne. Wyssane spod pryzmy powietrze przechodzi
przez dwustopniowy system płuczki i
biofiltra przed wydostaniem się do atmosfery. Gdy proces stabilizacji osadów
w warunkach aerobowych jest na tyle
posunięty, że nie ma obawy uwalniania
się odorów, można przejść na napowietrzanie pozytywne, co znacznie ułatwia
regulacje wilgotności pryzmy i pozwala
ograniczać zużycie energii. Podobnie
projektowany jest system w projekcie
kompostowni osadów ściekowych w
SWS Swarzewo koło Pucka. W Swarzewie planuje się rozpoczęcie budowy
kompostowni na wiosnę 2013r.
MBP Kryniczno
Projekt MBP Kryniczno jest w tej chwili
największą realizacją technologii COMPObox w Polsce. Instalacja została
zaprojektowana na przetwarzanie ok.
50 000 Mg FOOK 0-80mm rocznie. Na
usytuowanej w szczerym polu opodal
Środy Śląskiej działce, niegdyś stacji radarów lotnictwa wojskowego, powstaje
sortownia i składająca się z 16 boksów
i napowietrzanego placu dojrzewania
instalacja biostabilizacji FOOK. Do przerzucania pryzm przewidziano maszynę
TracTurn 3.7 w zaprzęgu z ciągnikiem
Puma CASE IH. Compost Systems
dostarcza także, o specjalnej, opracowanej dla zastosowania w kompostowniach tunelowych konstrukcji, dachy
boksów i systemy szczelnych bram.
Kompostownia projektowana jest w o
parciu o gwarancje technologiczne, jakich udzielił Compost Systems inwestorowi, spółce Trans-Formers z Wrocławia.
Wykonawca budowlany rozpoczął prace
już we wrześniu. Rozruch instalacji
12
przewidziany jest na kwiecień - maj 2013r.
W celu ochrony unikalnego krajobrazu i okolicznych pól, przewidziane są
różnorodne systemy zabezpieczenia
przed emisjami. Wszystkie procesy, w
których szczególnie łatwo dochodzi
do przemieszczania emisji gazowych i
stałych, będą się odbywać na osłoniętych
placach technologicznych. Odcieki technologiczne w 100% będą zawracane i
wykorzystywane do procesu kompostowania. Niewykorzystane pod zabudowę
tereny zielone będą zrekultywowane
i zazielenione. Instalacja dzięki temu
będzie się łączyć i harmonizować z naturalnym otoczeniem. Wykonawcą projektu jest firma Eco Pro, Piotr Furtak z
Dzierżoniowa. Budowlanka realizowana
jest przez firmę KBH Invest z Wrocławia.
Compost Systems dostarczał całość
projektów technologicznych, systemy
napowietrzania, kontroli wilgotności,
kontroli emisji i systemy pomiarowokontrolne oraz przerzucarkę pryzm.
Kompostownia ZGO
Gać, Oława
We współpracy z firmą Foleko ze
Świdnicy, po wygranym przetargu publicznym w formule „zaprojektuj, wybuduj”
rozpoczęła się realizacji kompostowni w
ZGO Gać. Kompostowania ma stanowić
w przyszłości sektor stabilizacji tlenowej dla pofermentatu pochodzącego z
projektowanej obok biogazowni FOOK.
Określono w PFU budowę 6 boksów w
systemie napowietrzania pozytywnego,
zaopatrzonego w system rekuperacji
ciepła procesowego na wymienniku
ciepła. Przewidziany proces to trwająca
2 tygodnie zamiana środowiska wsadu z
anaerobowego na aerobowe i stabilizacja umożliwiająca dojrzewanie materiału
MBP Zawiszów
na otwartym placu dojrzewania.
Compost System dostarcza kompletny
system napowietrzania boksów, wentylacji z systemem rekuperacji ciepła procesowego oraz system ujęcia i neutralizacji emisji gazowych i ciekłych. Oprócz
technologii napowietrzania i kontroli procesu, Compost Systems dostarcza i w
tej instalacji specjalnie dla kompostowni
opracowane systemy bramowe szczelnego zamykania boksów. Koniec prac
budowlanych i początek ruchu próbnego przewidziany jest na maj 2013 r.
Projektantem
odpowiedzialnym
za
całość jest i tu biuro projektowe Eco Pro
z Dzierżoniowa.
Na skraju Świdnicy, w Zawiszowie, od lat
działa składowisko i sortownia operowane
prze prywatno-publiczną spółkę „PUO
Świdnica”. Również tutaj, we współpracy z
ProGeo Sp. z o.o. z Wrocławia, jako biuro
projektowe oraz firmą Foleko ze Świdnicy,
jako wykonawca budowlany Compost
Systems dostarczać będzie technologię
COMPObox. Zaprojektowano 8 boksów
o przepustowości ok. 21 000 Mg FOOK
0-80mm rocznie. Przewidziano także
napowietrzany plac dojrzewania i przerzucanie pryzm w systemie TracTurn.
Na podstawie uzyskanego pozwolenia
na budowę już 30 października ruszają
roboty budowlane. Uruchomienie instalacji
przewidziane jest na czerwiec-lipiec 2013r.
Także tutaj Compost Systems udziela
inwestorowi pełnych gwarancji technologicznych w zakresie uzyskania parametrów
składowania AT4 = 10mgO2/g s.m.
13
Kolumbia
Francja
Kompostownia w Ecorpain
Kolumbia
Kompostowanie w
boksach, stosowane w instalacjach
w Ecorpain-Smirgeomes i Chaumont, to drugie
tego typu wspólne
przedsięwzięcie
firm Bioreva - jako
generalnego wykonawcy i Compost
Systems - jako dostawcy technologii.
W minionej dekadzie nastąpiła radykalna poprawa bezpieczeństwa w Kolumbii. Konsekwentna polityka ostatnich
dwóch prezydentów doprowadziła do
wygaśnięcia wojny partyzanckiej w
większości rejonów tego kraju. Zaczęła
się ekspansja hodowli bydła, rolnictwa i
produkcji oleju palmowego w rejonach
objętych przez dziesięciolecia tym zbrojnym konfliktem. Ogromne nakłady inwestycyjne prowadzą do dynamicznego
rozwoju plantacji i przemysłu olejowego. Skutki tej eksplozji odczuwa przede
wszystkim środowisko. W efekcie wprowadzono w życie cały szereg przepisów
zmuszających plantatorów do popra-
14
wienia stanu zagospodarowania bioodpadów i wód procesowych. Najprostszym i wszechstronnym rozwiązaniem
tych problemów jest kompostowanie,
które nie tylko pozwala zamienić odpad
na wysokiej jakości produkt (kompost),
ale także całkowicie wyeliminować
zatrucie
środowiska
odpadowym
odciekiem technologicznym.
Wydawałoby się, że tak proste rozwiązanie
wymaga prostych rozwiązań, szczególnie w tropikalnym klimacie. Ale właśnie
funkcjonalna prostota jest wyrazem
najwyższej profesjonalności rozwiązań
wymagających głębokiej wiedzy i badań
w warunkach lokalnych.
R&D plant – kompostownia eksperymentalno-badawcza w Facatativa
(Condinamarca), Kolumbia
Wspólnie z lokalnym partnerem, Control
Ambiental de Colombia Ltda., Compost
Systems buduje pierwszą, doświadczalną
kompostownię bioodpadów i odcieków
w Ameryce Południowej. Dostawa przerzucarki TracTurn i uruchomienie instalacji przewidziane są na grudzień
2012r. a pierwsza komercyjna kompostownia przy tłoczni olejowej powstanie w
połowie 2013r. niedaleko miejscowości
Mani na wschód od kolumbijskich Andów.
Ecorpain położone jest na zachodzie Francji, około 40 km od Le Mans.
Na miejscu znajduje się składowisko i
20-letnia instalacja wstępnej obróbki z
prostą kompostownią. Zakłada się utrzymanie walorów infrastrukturalnych i
korzystnego położenia tejże lokalizacji.
Z tego względu nowa instalacja zostanie
usytuowana w obrębie starej kompostowni. Bioreva zdecydowała o kompletnym demontażu starej instalacji. Z obszaru mechanicznej obróbki odpadów
postanowiono utrzymać wyłącznie
obszar przyjęcia z kotłem pośrednim.
Aby można je było uwzględnić w koncepcji projektowej, należało je jednak
wyremontować. Dostarczane odpady z
gospodarstw domowych (około 20 000
Mg rocznie) należy najpierw rozdrobnić
i wysortować z nich frakcje 50 mm.
Po 3-5 dniach inicjacji procesu biologicznego w instalacji, ujednorodniony
materiał zostaje przekazany do obszaru intensywnego kompostowania. Co
tydzień zostaje uruchomiony jeden tunel
biostabilizacji. Okres napowietrzania i
częstotliwość zraszania są regulowane
automatycznie przez system sterujący,
dobierający wartości tych zabiegów
do postępu procesów stabilizacji.
Po upływie około czterech tygodni
materiał zostaje przeniesiony na plac
dojrzewania.
W tym obszarze proces można
kontynuować przez okres następnych
sześciu tygodni.
Kompletna obsługa boksów i placu dojrzewania oraz napełnianie i opróżnianie
boksów, a także dodatkowa obróbka materiału odbywa się przy pomocy ładowarki kołowej, pozwalającej na
ograniczenie kosztów operacyjnych.
Długi okres rozkładu oraz kompleksowa
obróbka materiału umożliwiają produkcję
„KNW“ (kompostu niespełniającego
wymagań), wykorzystywanego w procesach rekultywacji gleby terenów zdegradowanych.
Projekt w Ecorpain pozwoli na
uruchomienie drugiej instalacji
prowadzonej wspólnie z firmą Bioreva, jako generalnym wykonawcą.
W 2013 r., w Bil Ta Garbi przy
granicy hiszpańsko-francuskiej
planowana jest realizacja trzeciego
już wspólnego projektu.
15
S MBP (mechaniczno-biologiczna instalacja przetwarzania odpadów)
16
17
Indie
Bombaj
Największa profesjonalna biologiczna instalacja
biostabiliazacji
odpadów komunalnych w rejonie
Azji gotowa do
uruchomienia
Indie
Z 1,1 miliardem mieszkańców Indie jawią
się jako najbardziej obiecujący rynek gospodarki globalnej. Pomimo, iż w porównaniu z Europejczykiem, przeciętny Hindus wytwarza śladowe ilości odpadów,
to 20 milionów mieszkańców samego
Bombaju nie daje nadziei na znalezienie
prostych rozwiązań. Astronomiczne ceny
gruntów i logistyka ruchu drogowego
granicząca (w zależności od pory dnia) z
chaosem są same w sobie wyzwaniem,
jakich mało. Do tej pory odpady zakopywane były na wysypiskach słabo, bądź
wcale niekontrolowanych przez władze
miasta. Ma w tym pomóc nowe centrum przetwarzania odpadów w Kanjur,
które już niebawem ma przetwarzać ponad połowę odpadów produkowanych
w Bombaju. Wdrażając początkową
wydajność instalacji, wynoszącą 4 000
Mg odpadów dziennie, która do 2020
r. ma osiągnąć poziom 7 500 Mg odpadów dziennie Bombaj chce przesłać
Indiom bardzo wyraźny sygnał. Compost
Systems jest w tym przedsięwzięciu odpowiedzialny za technologie wykorzystywane w biologicznej instalacji przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów.
Już w lecie 2012 r. nastąpi uruchomienie
tej nowo wybudowanej instalacji, której
początkowa wydajność sięgnie 500 Mg
odpadów dziennie. Po zakończeniu
fazy testowo-rozruchowej instalacja ma
podwoić ilości przerabianych odpadów
do 1 000 Mg dziennie. W trzeciej fazie
budowy instalacja ma osiągnąć poziom
2 000 Mg odpadów dziennie. Obok technologii udostępnianych przez Compost
Systems, na terenie instalacji utworzone
zostanie składowisko odpadów nieinertnych oraz instalację mechanicznej obróbki odpadów.
Firma wykonawczo-zarządzająca Antony
Lara ma kompleksowe doświadczenia z
odpadami. Antony dysponuje flotą około
1 000 pojazdów do zbiórki odpadów i
oczyszczania ulic na terenie Indii.
Przekształcając firmę w przedsiębiorstwo
zarządzające instalacjami do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów,
Anthony liczy na dynamicznie rozwijający
się przyszłościowy rynek, oferujący
mu liczbę 1,1 miliarda potencjalnych
klientów.
1 000 Mg wykopywanej ziemi dziennie podniosło teren inwestycji o około 4 metry. W tle „MUR“! Mur długości 5 km otaczający instalację w Kanjur jest sam w sobie rekordowy. Nawet betonowe kamienie umieszczone na instalacji zostały wykonane przy użyciu najprostszych dostępnych środków.
18
19
Południowy Tyrol
Kompostownia
w Schabs
Austria
Okres budowy: około 6 miesięcy
Uruchomienie: lato 2012 r.
2 500 – 3 000 ton bioodpadów
i ścinki ogrodowej
4 urządzenia COMPObox z biofiltrem
Instalacja COMPObox
Do końca 2011 r. na terenie Austrii możliwe było prowadzenie kompostowni zlokalizowanej na czaszy składowiska odpadów. Celem utrzymania
renomowanej instalacji zlokalizowanej w Hollabrunn spółka NUA Abfallwirtschaft GesmbH zdecydowała się na budowę nowej kompostowni.
NUA
Hollabrunn
Każda z gmin w
południowym Tyrolu posiada własną
kompostownię.
Kilka lat temu z powodzeniem
rozbudowano kompostownię
Compost Systems zlokalizowaną
w sąsiednim Pustertal. Teraz gmina Eisacktal zdecydowała się na
budowę czterech zamkniętych
boksów, bazującą na procesach
COMPObox.
Obok zwiększenia wydajności
instalacji zamierza się poprawić
poziom emisji generowanych
przez całą instalację.
Spółka NUA Abfallwirtschafts
GesmbH, posiadająca pięć kompostowni, jest w posiadaniu największej
liczby tego typu instalacji na terenie Dolnej Austrii.
Główną zaletą boksów jest zatrzymanie intensywnych odorów,
które
towarzyszą
procesom
rozkładu w pierwszych tygodniach
w obrębie zamkniętego systemu,
wyposażonego z dwustopniowy
system oczyszczania powietrza
odlotowego (płuczka i biofiltr). W
boksach przetwarzane są głównie
bioodpady oraz odpady zielone.
Istnieje jednak możliwość kompostowania osadów ściekowych
lub materiałów wydzielonych mechanicznie („FOOK“). Boksy, w
obrębie których następują proce-
Po uzyskaniu pozwolenia w lecie 2011
r. przystąpiono do intensywnych prac,
umożliwiających uruchomienie nowo
wybudowanej instalacji na przełomie
2011/2012 roku. Prace budowlane przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi
wymogami „State of Art“ w zakresie
techniki kompostowania. W celu zagwarantowania wystarczającego zapotrzebowania na tlen w głównej fazie procesu,
w obrębie odkrytego placu wybudowano 7 linii napowietrzania ciśnieniowo o
długości około 70 m.
Wymagane potwierdzenie higienizacji
uzyskiwane jest za pośrednictwem
ciągłej kontroli temperatury, prowadzonej przy użyciu systemu pomiarowego
COMPOtemp.
Nowa instalacja umożliwia przetworzenie i wykorzystanie około 10 000 Mg
osadów ściekowych i ścinki ogrodowej
rocznie. W ten sposób wyprodukowany
kompost klasy A znajduje zastosowanie
w produkcji substratów humusowych
oraz w rolnictwie jako nawóz organiczny.
sy biostabiliazacji, ładowane są
raz na tydzień. Po upływie maks.
tygodnia konieczne jest przerzucenie i spulchnienie materiału. Po
upływie czterech tygodni materiał
dotychczas poddawany procesom zachodzącym w obrębie
zamkniętego systemu, zostaje
poddany dojrzewaniu, prowadzonym aż do momentu osiągnięcia
dojrzałości końcowej.
Prace budowlane zostały podjęte
w marcu 2012 r. Latem/jesienią
2012 r. uruchomione zostaną
pierwsze boksy kompostowni.
Wliczając kompostownię w Schabs, co trzecia kompostownia, zlokalizowana w południowym Tyrolu,
wyposażona jest w systemy napowietrzające oferowane przez Compost Systems.
Czas budowy: 6 miesięcy
Uruchomienie: zima 2011 r./2012 r.
10 000 Mg osadów ściekowych
i ścinki ogrodowej
Instalacja kompostowania z napowietrzaniem ciśnieniowym
TracTurn IV Wysięgniki boczne
Instalacja COMPOnent
20
21
Austria
Konstrukcja maszyn
Boks suszenia (suszenie w boksach)
Sonnenerde Compost Systems od lat wykorzystuje procesy biologicz
nego suszenia. Procesy suszenia, wykorzystujące energię
zewnętrzną, na pierwszy rzut oka zdają się być kompletnie nowym zagadnieniem.
Dokładniejsza analiza pozwoliła na kombinacje praktycznie stosowanych rozwiązań z
systemem napowietrzania COMPOnent, dzięki czemu w firmie Sonnenerde stworzono
korzystną cenowo technologię suszenia.
Terra Preta jest sztucznie wytwarzanym czarnoziemem. Rdzenni mieszkańcy Amazonii produkują węgiel z drewna,
odpadów zwierzęcych i roślinnych. Następnie mieszają go z ziemią ubogą w substancje odżywcze. Najstarsze znaleziska
Terra Preta mają kilka tysięcy lat. Swego czasu umożliwiły dużym cywilizacjom zasiedlenie obszarów Amazonii i to
pomimo istniejącej tam dość cienkiej warstwy humusu.
Firma Sonnenerde jest renomowanym
producentem wysokiej jakości substratów dla gleby na rynku austriackim.
Jej prezes, Gerald Dunst, jest liderem w
zakresie rozbudowy warstwy próchnicy z wykorzystaniem nawozów kompostowych.
Od dwóch lat firma Sonnenerde dynamicznie zajmuje się kwestią tzw. „Terra
Preta“(czarnoziem) - określanej mianem
„najżyźniejszej“ ziemi świata (wysoka
zdolność magazynowania wody i substancji odżywczych!)
Kluczowym elementem składowym
Terra Preta jest węgiel drzewny. Jako
stabilna forma węgla, węgiel drzewny
posiada właściwości wiążące substancje odżywcze. Jego duża powierzchnia
pozwala
na
stworzenie
biotopu
dla określonych mikroorganizmów,
stymulujących wzrost. Węgiel drzewny
pozyskiwany jest przez firmę Sonnenerde bezpośrednio z osadów z włókien
papierowych. W tym celu wykorzystywana jest aparatura do pirolizy (system
22
Pyreg). W instalacji Pyreg osad może
być jednak przetwarzany dopiero w momencie osiągnięcia 55-procentowej suchej masy. W momencie jego dostawy
do instalacji, wartość suchej masy waha
się na poziomie poniżej 30%. W procesach osuszania osadów szukano taniej
procedury, która umożliwiałaby wykorzystanie prostej zabudowy w boksach,
wyposażonych w ładowarkę kołową
i dodatkowo odznaczała się wysoką
odpornością na temperatury generowane w procesie osuszania. Firma Sonnenerde, jako zarządzający instalacjami do
kompostowania, była obeznana z technologiami oferowanymi przez Compost
Systems. W ten właśnie sposób powstał
pomysł połączenia sprawdzonych elementów systemów napowietrzania z
ciepłem odpadowym pochodzącym z
produkcji biowęgla i połączenia ich za
pośrednictwem komory rękawicowej.
Aby w pełni wykorzystać instalację do
pirolizy, w rękawie o wielkości ok. 50
m2 musi powstać około 25 m3 suchego
materiału wsadowego dziennie.
Wydajność procesów osuszania wzrasta ponadprzeciętnie wraz z temperaturą.
Z tego względu ilość powietrza generowana przez wentylator napowietrzający
sterowana jest w sposób pozwalający
na uzyskanie możliwie jak najwyższej
temperatury osuszania. Wartości tych
wysokich temperatur są porównywalne
z temperaturami uzyskiwanymi w procesie kompostowania (50 - 80 °C). Z tego
względu nie stanowią problemu dla zastosowanych technik napowietrzania.
Instalacja została uruchomiona w grudniu 2011 r. Założona pojemność boksów
wynosi 20 ton osadów z włókien papierowych. Wyprodukowany biowęgiel
wykorzystywany jest w mieszance substratów (Terra Preta) oraz jako środek
poprawiający kondycję gleby i jako dodatek do pasz. Ciepło odpadowe generowane w procesie wykorzystywane
jest do osuszania materiału wsadowego oraz ogrzewania budynku przyległej
kompostowni.
Uruchomienie: grudzień 2011 r.
1 000 Mg osadów z włókien
papierowych rocznie
50 m2 napowietrzanego boksu
CMC ST 350 - logiczna konsekwencja
Poszerzając linię urządzeń rolniczych o model ST 350 paleta produktów oferowanych przez
Compost Systems zostaje uzupełniona o przerzucarkę napędzaną za pomocą ciągnika.
Compost System poszerza swoją ofertę
linii urządzeń rolniczych dostosowanych
do współpracy z ciągnikiem o mocy
powyżej 100 KM o urządzenie o nominalnej szerokości roboczej (= długość
wirnika) wynoszącej 3,4 m i średnicy
pryzmy o wielkości 4 m2. Z supertrybem
pełzania lub bez - nowość firmy Compost
Systems posiada napędzaną oś (opcja),
która pozwala jej przebić się nawet bez
trybu pełzania. Wada: wysokość trans-
portowa urządzenia wynosi ponad 4,5
m, co znacznie utrudnia jego transport
po drogach publicznych. Zaleta: wirnik
może, tak jak w przypadku mniejszych
modeli, zostać hydraulicznie wyciągnięty
z pryzmy przez uniesienie.
Jego klasyczna zabudowa na przyczepie pozwala, tak samo jak w przypadku
mniejszych modeli, na osiągnięcie stabilizacji sił bocznych, które tym samym nie
są przenoszone na ciągnik.
Maksymalna szerokość pryzmy: 4 000 mm
Maksymalna wysokość pryzmy: 1 700 mm
Wały przegubowe: Walterscheid W2500
Moc traktora: od 100 KM
Wydajność: do 1 200 m3/godz./120 KM
Prędkość robocza: 100 - 500 m/godz.
(w zależności od materiału)
CMC SF 300 MD
Model SF 300 MD reprezentuje nowoczesną koncepcję napędu. Czarodziejska formuła to
napęd mechaniczny - działający bezpośrednio poprzez przegub i skrzynię biegów. Przez
lata testowany w modelu SF 250, zdecydowano się zaimplementować ten odnoszący
sukces system również w modelu SF 300.
W połączeniu z wydajniejszym silnikiem i standardowym podwoziem
gąsienicowym nowy koncept można
określić jako: silniejszy, szybszy, lepszy
- a przy tym w korzystnej cenie.
Szczególną uwagę zwrócono na
solidność wykonania i proste serwisowanie modelu SF 300 MD. W obliczu faktu,
że mamy w tym przypadku do czynienia
z dość niewielką serią produktów jest to
aspekt względnie wysokiej rangi. Silnik
firmy Caterpillar – Perkins, oferujący nam
moc 131 KM ma potencjał umożliwiający
wymieszanie dużych ilości kompostu w
krótkim czasie. Zgodnie z najnowszymi
trendami w technice wprowadzono modyfikacje wirnika, które zoptymalizowały
jego działanie i zredukowały zużycie.
Solidny
Kompaktowy
Maksymalna szerokość pryzmy: 3 500 mm
Maksymalna wysokość pryzmy: 1 600 mm
Podwozie: hydrostatyczne podwozie gąsienicowe
Napęd: elektrohydrauliczny
Napęd wirnika: mechaniczny, ok. 300 obr./min.
Przekładnia: Bondioli-Pavesi
Wydajność: do 1 000 m3/godz.
Prędkość robocza: płynna, do ok. 4 km/godz.
Regulacja wysokości: hydrauliczna
Wydajny
23
Konstrukcja maszyn
Konstrukcja maszyn
TracTurn IV - wszystkie atuty w jednej ręce
Pryzma trapezowa Pryzma trójkątna Pryzma TT bez ścieżek przejazdowych Przerzucanie pryzm
W 2010 r. Compost Systems wprowadził do swojej oferty technologię TracTurn. Szerszej
publiczności TracTurn został przedstawiony na targach IFAT we wrześniu 2010 r. Od tej
pory przerzucarka miała okazję sprawdzić się w wielu różnych instalacjach, w różnych
warunkach i z zastosowaniem różnego rodzaju ciągników.
Najważniejszą kwestią w TracTurn nie
jest moc KM, lecz udźwig. 11 ton na
tylnym TUZ to wyzwanie, którego nie
są w stanie podjąć wszystkie ciągniki.
Po podłączeniu urządzenia TracTurn
pozostaje więc pytanie, czy ciągnik
będzie w stanie go w ogóle unieść. W
takim wypadku należy przeprowadzić
kontrolę opon i obciążeń osiowych, które w razie potrzeby należy odpowiednio zmodyfikować. CASE/Steyr oferuje
serię Puma, która specjalnie ze względu
na TracTurn wyposażona została we
wzmocnioną oś tylną i wzmocniony
podnośnik.
Komfort jazdy ciągnikiem dodatkowo
można polepszyć stosując zalecane
urządzenie do jazdy wstecznej. Oferta
24
producentów obejmuje przeróżne dodatkowe warianty. Podczas gdy Claas
pozwala na obrót całej kabiny, cała reszta producentów oferuje wyłącznie systemy z możliwością obrotu stanowiska
kierowcy.
Fendt i Valmet oferują w wyposażeniu
standardowym urządzenie do jazdy
wstecznej. Pozostałe firmy ograniczają
się do oferowania tego elementu jako
wyposażenie specjalne. Ilość testowanych ciągników wzrosła w międzyczasie
do kilkunastu sztuk. Od czasu ostatnich
targów rolniczych portfolio firmy zostało
rozszerzone o dodatkowego, potencjalnego członka.
Wraz z przedstawieniem CASE Magnum z bezstopniową skrzynią bie-
gów CVX zyskaliśmy dużego brata dla
modeli Puma, który będzie idealnym
urządzeniem napędowym dla naszego
TracTurna. Niedługo testy! Należałoby
przy okazji przypomnieć, że niestety nie
wszystko złoto, co się świeci. Zupełnie
wbrew filozofii „im większe, tym lepsze“,
miejsce w kompostowniach jest raczej
kwestią deficytową. Utwardzonych powierzchni, które należy odwodnić, na
których można by produkować kompost, jest zawsze jak na lekarstwo.
Dodatkowo istotne są takie czynniki
jak zwrotność, orientacja i możliwość
wielorakiego zastosowania - hasło:
ładowacze czołowe i osprzęt komunalny.
25
Badania i rozwój
Badania i rozwój
Biologiczne procesy przetwarzania i
unieszkodliwiania odpadów – Długa
historia...
Od 1990 r. w sektorze gospodarowania odpadami zaszło wiele znaczących
zmian. Procesy przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów stanowią olbrzymi
potencjał dla redukcji negatywnych wpływów emisji na klimat, podejmując tym
samym rzucone im wyzwanie.
Dzikie wysypisko
Sortowanie odpadów
Kompostowanie pojemnik na bioodpady
Europejska dyrektywa w
sprawie wysypisk
Mechaniczno-biologiczna
instalacja przetwarzania
odpadów (MBP), spalanie
Kompostowanie, fermentacja
Przed uchwaleniem europejskiej dyrektywy w sprawie składowisk (1999/31/WE),
jeszcze w 1999 r. odpady komunalne
zakopywane były w stanie nieprzetworzonym lub składowane na wysypiskach reaktorowych wedle zasady „co
z oczu, to z serca“. Od tamtego czasu
stare odpady generują bardzo duże i
długotrwałe emisje gazów cieplarnianych (metan CH4, dwutlenek węgla CO2,
gaz rozweselający N2O, amoniak NH3).
Wprowadzoną dyrektywą w sprawie
wysypisk odpadów na obszarze całej
26
Unii Europejskiej dokonano regulacji w
sprawie składowania odpadów, których
efektem jest ograniczenie szkodliwych
emisji. Wprowadzono rozdzielne sortowanie bioodpadów przeznaczonych
do kompostowania, co pozwoliło na
wiązanie CO2 w glebie jako humusu.
W dniu dzisiejszym dysponujemy szeroką
paletą technologii umożliwiających przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
(spalanie, fermentacja, kompostowanie), posiadających jak każdy inny system zarówno szereg wad jak i zalet. Cel
jest jednak zdefiniowany nadrzędnie:
stworzyć zharmonizowany, długotrwały i
wydajny system, chroniący środowisko.
Podczas gdy w procesach spalania
odpadów dochodzi do emisji węgla,
skoncentrowanego w formie CO2, w
procesach mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów zakłada się odzysk jak największej ilości materiałów.
Organiczne składniki odpadów poddawane są stabilizacji biologicznej, a ich
wysokokaloryczna część (EBS = paliwa alternatywne) zostaje zużytkowana
w procesach termicznych. W procesach kompostowania całość odpadów
przerabiana jest na kompost. CO2 w formie humusu wiąże się z glebą, co prowadzi do poprawienia poziomu żyzności
gleby (pułapka CO2).
Należy przy tym jednak podkreślić, iż
nie wszystkie metody przetwarzania
charakteryzują się tym samym pozytywnym efektem. W przeciągu minionych
lat w zakresie metod produkcji kompostu stworzono najprzeróżniejsze procesy
technologiczne. W procesach aktualnie
wciąż jeszcze stosowanych na terenie
Austrii, obejmujących kompostowanie w
pryzmach, zauważa się znaczny wzrost
obłożenia powierzchni procesowych.
Przy tak rosnących wielkościach pryzm
kompostowych zauważalny stał się spadek naturalnego efektu kominowego
wymiany gazowej i zaopatrzenia mikroorganizmów w tlen. W przypadku niedostatecznego nasycenia pryzm tlenem
proces załamuje się odwracając efekt.
Dochodzi do powstania gazów szkodliwych dla klimatu (CH4).
towej redukcji równowartości emisji
CO2 i gazów cieplarnianych względem
zwykłych, nieprzetwarzanych produktów z składowisk odpadów.
Celem dogłębnej analizy tych dwóch tak
odrębnych zachowań emisji, w ramach
prac badawczych przeprowadzono test
porównawczy na pryzmach napowietrzanych i nienapowietrzanych. Pryzmy
wykonane z tego samego typu mieszanki wyjściowej o szerokości około 4,5
m i przekroju około 6,5 m2 umieszczono
na napowietrzanej i nienapowietrzanej
płycie kompostowania w pryzmach. W
trakcie następnych czterech tygodni
wykonano pomiary składu gazów emitowanych przez pryzmy (CH4, CO2, O2)
oraz pomiary emisji ulatniających się z
nich odorów.
Bilans emisji CO2
Zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami w przypadku wersji napowietrzanej
stwierdzono równowartość emisji CO2
wynoszącą 400 kg na Mg bioodpadów.
W przypadku bioodpadów niepoddawanych procesom napowietrzania
równowartość emisji CO2 wynosiła 750
kg. Nieco wyżej plasują się wartości
odnoszące się do procesów spalania,
obejmujące względem kompostowania
bez zastosowania procesów napowietrzania dodatkowe 15% równowartości
emisji CO2 (865 kg na Mg odpadów).
Zgodnie z zapisami odnośnej literatury
na wysypiskach i składowiskach zmierzono równowartość emisji CO2 sięgającą
poziomu 1 380 kg na Mg odpadów. Poprzez tlenową stabilizację, połączoną
z aktywnym napowietrzaniem pryzm,
istnieje możliwość ponad 70-procen-
Poziom emisji odorów
Poziom emisji odorów w nienapowietrzanych pryzmach był średnio czterokrotnie wyższy niż w pryzmach poddanych
napowietrzaniu. Na skutek beztlenowych
procesów rozkładu, zachodzących we
wnętrzu pryzmy kompostowej, w trakcie przerzucania materiału wyzwolone
zostały spore ilości stężonych odorów.
Ich wartości były sześciokrotnie wyższe
niż w przypadku wersji poddanej procesom napowietrzania. Aktywne napowietrzanie pryzm, prowadzone w przeciągu
pierwszych czterech tygodni procesów
tlenowej stabilizacji, umożliwiło zmniejszenie emisji substancji o silnym zapachu o
całe 75%.
Podsumowanie
Wprowadzenie przepisów unijnych,
zakazujących składowanie nieprzetworzonych odpadów stanowi istotny wkład
w ochronę klimatu.
Trend zakładający wstępne sortowanie
odpadów, które następnie odprowadzane w formie frakcji wysokokalorycznych
poddane zostają obróbce termicznej,
jest istotnym krokiem w walce o ochronę
klimatu i zachowanie zasobów.
Niepodważalny jest tym samym pozytywny wpływ kompostowania na nasz
klimat. Poprzez procesy wiążące CO2,
węgiel w formie humusu dociera tam,
gdzie jest najbardziej pożądany - do gleby.
Dodatkowo gleba zasilana jest substancjami odżywczymi.
Istotny staje się fakt, że różnorodne procesy przetwarzania i obróbki kompostu generują różny stopień obciążenia
środowiskowego. W momencie, gdy
stosunek struktury i wielkości pryzmy są nieodpowiednie, proces naturalnego napowietrzenia pryzmy staje się niewystarczający i dochodzi do
wzmożonej emisji gazów cieplarnianych
(CH4). W próbie porównawczej prowadzonej na pryzmach napowietrzanych i
nienapowietrzanych osiągnięto wyraźnie
różniące się od siebie wyniki. W ten
sposób emisja gazów szkodliwych dla
środowiska została zredukowana za
pomocą napowietrzanej pryzmy o prawie połowę. Emisję odorów udało się
zmniejszyć o 75% względem pryzmy niepoddawanej procesom napowietrzania.
Świeże bioodpady, proces bardzo szybko może
stać się anaerobowy, generując duże ilości
metanu.
Emisja odoru osiąga najwyższy poziom podczas i po zakończeniu tego procesu. Beztlenowe pryzmy generują najintensywniejszy odór.
W celu stworzenia podobnych warunków dla
wszystkich pryzm kontrolowanych we wszystkich warunkach pogodowych oraz w celu klasyfikacji intensywności emisji odoru, stworzono
specjalistyczną aparaturę pomiarową.
Gotowy kompost wzbogaca glebę w ważne
substancje odżywcze i zasila ją dużymi
ilościami węgla, koniecznymi dla zwiększenia
urodzajności pól uprawnych.
27
Co nowego?
Posiłki w zespole Compost Systems:
merl
Zim
stian
Chri
Chris
toph
Daniel
Roman
yr
Lugma
>>Christian Zimmerl
10-letnie doświadczenie z zakresu architektury i zarządzania projektami, wzmocni nasz zespół projektowy i realizacyjny
>>inż. Christoph Daniel
absolwent wydziału inżynierii rolnej Wyższej Szkoły Inżynierii Rolnej , Techniki Żywności i Biotechnologii Francisco Josephinum w Wieselburgu z wieloletnim doświadczeniem w zakresu konstrukcji maszyn
(np. w firmie Liebherr czy Siemens) stanowi wsparcie naszego działu budowy maszyn
>>Roman Lugmayr, B.Sc.
aktualnie zajmuje się redakcją pracy magisterskiej z zakresu „Biotechniki i technik środowiskowych“.
W 2010 r. napisał pracę licencjacką o poziomach emisji kompostowni, powodujących zmiany klimatu. Roman Lugmayr stanowi wsparcie dla naszego działu badań i rozwoju. Od jesieni 2010 r. jest do pełnej
dyspozycji naszego przedsiębiorstwa.
Więcej informacji na stronie www.compost-systems.com
Posiadają lub szukają Państwo
używanych maszyn?
Prosimy o podanie danych technicznych oraz
oczekiwań. Chętnie umieścimy zapytanie i oferty
na naszych stronach. Bliższych informacji na temat
maszyn używanych udzieli Państwu pan Würzl:
[email protected],
Tel.: +43 7242 350 777-14 lub na naszej
homepage: www.compost-systems.com w rubryce
„Przerzucarki kompostu - maszyny używane“.
Przerzucarka kompostu
CMC TA 350 szerokość pryzmy
maks. 4 metry; rok produkcji 2010,
ok. 200 godzin pracy, prędkość
przesuwu sterowana hydraulicznie,
lokalizacja Austria
Przerzucarka kompostu
CMC SF 300 szerokość pryzmy maks.
3,2 metra; rok produkcji 1995,
ok. 7.500 godzin pracy
Maria-Theresia-Straße 9, A 4600 Wels ,Telefon +43(0)7242/350 777 Fax 20
www.compost-systems.com, [email protected]

Podobne dokumenty