PRZYGOTOWANIEDO ZAWODU TŁUMACZA W ZAKRESIE

Komentarze

Transkrypt

PRZYGOTOWANIEDO ZAWODU TŁUMACZA W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU TŁUMACZA W ZAKRESIE TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO (J. NIEMIECKI)
Lp.
Nazwa przedmiotu
Forma zaliczenia
Zal/O/Egz.
Rok I
sem. 1
W
1.
sem. 2
KW
W
KW
sem. 3
W
Praktyczne przygotowanie językowe (j. ang.)
Warsztaty komunikacji specjalistycznej
Zal./o.
Zal./o.
4.
Praktyczna ewaluacja tłumaczenia symultanicznego*
zal./o.
5.
6.
Retoryka praktyczna języka polskiego
Uwarunkowania prawne i rynkowe pracy tłumacza
(wykład wspólny dla trzech grup)
7.
Praktyka zawodowa**
30
30
60
210
10
(1/3/3/3)
3
4
(2/2)
4
(3/1)
sem. 4
KW
W
Blok kształcenia zawodowego: tłumaczenie konferencyjne - języki polski i niemiecki (345)
Tłumaczenie symultaniczne (polski<->NIEMIECKI)
egz.
30
60
60
2.
3.
ECTS
KW
Łączna
liczba
godzin
Rok II
30
60
30
30
15
Zajęcia prowadzone przez specjalistów-praktyków (30)
egz.
15
egz.
15
45
15
15
2
2
75
5
(2/3)
450
30
Praktyki (75)
zal/o.
Łączna liczba godzin
* Zajęcia realizowane w trybie e-learningowym w wymiarze 45h
** Zajęcia częściowo realizowane w trybie e-learningowym (w wymiarze 35h z ogólnej liczby 75h)
50
210
25
240

Podobne dokumenty