zobacz program - Kongres Kobiet

Komentarze

Transkrypt

zobacz program - Kongres Kobiet
Czas na Kobiety
SUPERWOMAN
NA RYNKU PRACY
PROGRAM
Prowadzenie: Dorota Warakomska
9:00
Kawa powitalna
9:30
Otwarcie
Halina Sobańska – Prezeska Stowarzyszenia Aktywne Kobiety
Małgorzata Tkacz-Janik – Radna Sejmiku Śląskiego
9:45
Czas na Kobiety – równowaga, satysfakcja, sukces – dyskusja
Ewa Mróz – Memo Consulting, Gliwice
Monika Sobańska – Wiceprezeska Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, Sosnowiec
Ewa Stachura-Pordzik – Wiceprezeska Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Tychy
Ilona Waluga-Burek – Ekonomistka i psycholożka, dyrektorka zespołu projektów i szkoleń
w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach
Katarzyna Wochnik – Prezeska Rudzkiej Agencji Rozwoju, Ruda Śląska
11:30
Przerwa
12:00
Sesje Równoległe cz 1 (1,5 h)
WARSZTAT I: Droga do zarządu – jestem liderką?
prowadząca: Krystyna Błocka-Sowińska
// Jak budować markę i reputację na rynku pracy?
// Jak rozwijać twarde kompetencje biznesowe?
// Jak podnieść poziom satysfakcji i zaangażowania?
// Jak odnaleźć w sobie siłę przebicia i asertywność?
WARSZTAT II: Droga do sukcesu – godzenie ról
prowadząca: Agnieszka Maruda-Sperczak
// Jak skutecznie godzić życie rodzinne i zawodowe?
// Jak znaleźć i utrzymać satysfakcjonującą pracę?
// Jak odkryć własną przedsiębiorczość?
// Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i spadkom motywacji?
13:30
Lunch
14:30
Sesje Równoległe cz 2 (1,5 h)
WARSZTAT I: Droga do zarządu – jestem liderką?
WARSZTAT II: Droga do sukcesu – godzenie ról
16:00
Zakończenie
Supported by Norway Grants through the Fund
for Decent Work and Tripartite Dialogue
Czas na Kobiety
SUPERWOMAN
NA RYNKU PRACY
PROWADZĄCE I PANELISTKI
Halina Sobańska
Założycielka i Prezeska Stowarzyszenie Aktywne Kobiety. Radna Sosnowca, przewodnicząca Komisji Oświaty. Wykładowczyni akademicka, politolożka,
historyczka, działaczka społeczna. Absolwentka m.in. Studiów Podyplomowych z Kulturowej Tożsamości Płci i Szkoły Partycypacji Społecznej. Członkini
Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Regionalna Pełnomocniczka Kongresu Kobiet.
Małgorzata Tkacz-Janik
Radna Sejmiku Śląskiego, kulturoznawczyni, przędsiębiorczyni, polityczka, aktywistka społeczna, feministka. Członkini Zielonych 2004. Szefowa Rady
Fundacji Przestrzenie Dialogu, współzałożycielka nieformalnej Grupy Inicjatyw Genderowych GIGa Śląsk, Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet,
Śląskiego Klubu Krytyki Politycznej oraz Stowarzyszenia Absolwentów UŚ.
Ewa Mróz
Przedsiębiorczyni; pomaga zagranicznym firmom rozwijać biznes na rynku polskim. Zawodowo i społecznie zaangażowana w propagowanie i wspieranie
aktywności i równości kobiet w życiu publicznym, w tym na polu zawodowym. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Hołduje zasadom kształcenia
się przez całe życie i otwartości na zmiany. Uważa, że porażka to ważny i cenny etap na drodze do sukcesu nie tylko w biznesie.
Monika Sobańska
Działaczka społeczna, wiceprezeska Stowarzyszenia Aktywne Kobiety; autorka projektów empowermentowych dla kobiet, w tym o charakterze networkingowym; organizatorka wypraw rozwojowych do Afryki, Azji i Skandynawii. Trenerka kreatywności i planowania projektów, wykładowczyni uniwersytecka.
Zakochana w malarstwie intuicyjnym Vedic Art, zajmuje się tańcem spontanicznym i pracą z ciałem.
Ewa Stachura-Pordzik
Wiceprezeska Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, podstrefa Tychy. Członkini-założycielka Stowarzyszeń „Piątka dzieciom” i „Trzeźwość życia”.
Laureatka wyróżnień m.in. za „Społeczną odpowiedzialność biznesu”. Pomysłodawczyni projektów m.in. „Mama w strefie szansy” i „Aktywizacja 50+”. Absolwentka Akademii Ekonomicznej i studiów podyplomowych z zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w ich obrocie. Matka 3 synów.
Ilona Waluga-Burek
Ekonomistka i psycholożka, dyrektorka zespołu projektów i szkoleń w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach. Doświadczona menedżerka, mentorka i opiekunka MŚP; ambasadorka przedsiębiorczości. Od 5 lat kierowniczka Regionalnego Ośrodka EFS w Katowicach, dyrektorka Śląskiego
Centrum Szkoleniowego przy GARR S.A. Wcześniej prowadziła własną firmę szkoleniowo- konsultingową.
Katarzyna Wochnik
Prezeska Zarządu i Dyrektorka Funduszu Pożyczkowego Rudzkiej Agencji Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. Mgr ekonomii, specjalistka w zakresie zarządzania
projektami. Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w sektorze mikro, małych i średnich firm. 7-letnie doświadczenie jako certyfikowana Konsultantka
PK KSU w zakresie usług informacyjnych i doradczych. Członkini Krajowej Rady Funduszy Pożyczkowych w ramach KSU.
Krystyna Błocka-Sowińska
Doświadczona menedżerka sprzedaży z wieloletnim doświadczeniem na dyrektorskich stanowiskach, m.in. w DOOR Group SA, Franklin Covey, Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem. Od 8 lat pracuje w branży szkoleniowej, posiada umiejętności efektywnego analizowania potrzeb Klientów oraz docierania
do źródeł problemów. Jest mentorką i Dyrektorką Sprzedaży w Polskim Stowarzyszeniu Mentorów PSM. Ukończyła UW – Instytut Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji, a potem w studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie.
Prowadziła własną firmę szkoleniową.
Agnieszka Maruda-Sperczak
Z wykształcenia ekonomistka po Stosunkach Międzynarodowych, z zamiłowania i powołania PR’owiec i marketingowiec. Trenerka Biznesu, certyfikowana
Coach ICF oraz Master NLP.Specjalistka w dziedzinie marketingu i komunikacji skierowanej do kobiet, a także w dziedzinie budowania spójnego wizerunku.
Promotorka przedsiębiorczości min. wśród kobiet oraz studentów. Od 10 lat prowadzi agencję komunikacji marketingowej i PR - Vision Consulting Group,
a także prowadzi i współprowadzi 10 projektów unijnych w ramach programów POKL. Interesuje się Terapią Prowokatywną, ludźmi i tym co im w duszy gra.
Dorota Warakomska
Dziennikarka i publicystka, autorka reportaży, programów telewizyjnych, artykułów, doradczyni medialna, wykładowczyni, autorka m.in. książki o USA:
„Droga 66”. Prezeska zarządu stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz rzeczniczka prasowa, prezeska „Polish Professional Women Network”, założycielka
i członkini zarządu „Towarzystwo Dziennikarskie”. Związana z TVP w latach 1991-2006: reporterka, korespondentka w USA, prezenterka głównych programów informacyjnych: Wiadomości TVP1 i Panoramy TVP2, szefowa Panoramy i wicedyrektor TVP1. Absolwentka UW. Stypendystka National Forum
Foundation oraz German Marshall Fund of the US. Stażystka w stacjach Fox oraz CNN.
Supported by Norway Grants through the Fund
for Decent Work and Tripartite Dialogue

Podobne dokumenty