pn. Społecznie – Pomysłowo – Ekonomicznie

Komentarze

Transkrypt

pn. Społecznie – Pomysłowo – Ekonomicznie
FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ
pn. Społecznie – Pomysłowo – Ekonomicznie
DATA: 30.03.2016 r.
MIEJSCE: Hotel i Restauracja Antonińska w Lesznie (ul. J. Ostroroga 8a)
Godzina
Temat
Prelegenci
10.30 – 11.00
Rejestracja uczestników
11.00 – 11.20
Zamiast wstępu: O aktywności obywatelskiej
słów kilka
Dorota Surma – Członkini Zarządu
Centrum PISOP
11.20 – 13.00
Panel dyskusyjny: Aktywność obywatelska
a rozwiązywanie problemów lokalnych
Moderatorka: Ewa Gałka – Prezeska
Zarządu Centrum PISOP
Uczestnicy panelu:
- Edyta Borowczak – liderka lokalna
Gminy Święciechowa
- Anna Grzymisławska – Dyrektor
Departamentu Organizacyjnego i Kadr
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego
- Andżelika Talaga - Kierownik biura
zarządu Duda Holding
- Łukasz Borowiak – Prezydent Miasta
Leszna
- Wojciech Kaczmarczyk – Pełnomocnik
Rządu do spraw społeczeństwa
obywatelskiego i Równego Traktowania
Podczas panelu będziemy dyskutować o:
- rozumieniu pojęcia aktywności obywatelskiej,
- korzyściach jakie przynosi aktywność obywatelska,
- aktywności obywatelskiej jako fundamentu dla przedsiębiorczości społecznej.
13.00 – 13.20
13.00 – 14.40
Przerwa kawowa
Panel dyskusyjny: Dobre praktyki aktywności
obywatelskiej
Moderatorka: Joanna Jękot - Łaźniak
Uczestnicy panelu:
- Dorota Błoniewska – Prezeska
Spółdzielni Socjalnej Filar
- Władysława Czajkowska – Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rawiczu
- Marlena Pujsza-Kunikowska – Prezeska
Fundacji Centrum Aktywności Twórczej
- Renata Turbańska – Prezeska Zarządu
Stowarzyszenia Łaciata Wieś
- Wiesława Woś – Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Starkowie
prowadzonego przez Stowarzyszenie
Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele
Szkoły”
- Krystian Dulski – asystent ds. promocji
Szlachetnej Paczki w Lesznie
Podczas panelu porozmawiamy o:
- prowadzeniu szkoły przez organizację pozarządową,
- budowania wioski tematycznej,
- włączaniu ludzi w wolontariat,
- łączeniu działań społecznych z rynkowymi,
- różnicowania środków na działania organizacji pozarządowych.
14.40 – 14.50
14.50
Podsumowanie spotkania
Ewa Gałka – Prezeska Zarządu Centrum
PISOP
Poczęstunek