plik PDF - Przedstawicielstwo RP przy UE

Komentarze

Transkrypt

plik PDF - Przedstawicielstwo RP przy UE
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
miesięcznie (x 7 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 3 w trakcie umowy)
półrocznie (x 2 w trakcie umowy)
rocznie (x 1 w trakcie umowy)
kontrola wewnętrzna, kontrola czujników
temperatury wody, czyszczenie filtrów, próby
bezpieczeństwa, pomiary Ph skroplin, ewentualne
uzupełnienie produktów bazowych
serwis według norm i zaleceń producenta
1. OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
2,00 Kotły kondensacyjne gazowe YGNIS Modulo Control 270 kotłownia +5
kW + instalacja gazowa
2,00 Kominy kotłów gazowych
12,00 Pompy i cyrkulatory WILO
kotłownia +5
kotłownia +5, centrale
wentylacyjne
2,00 Zbiornik ciepłej wody użytkowej poj. 1000l
CORDIVARI
kotłownia +5
2,00 Zmiękczacz wody EURODYNAMICS
kotłownia +5
pom. uzdatniania wody -1
kpl Grzejniki (ok.50 szt.)
1,00 Naczynie wzbiorcze FLAMCO ( V=1000 l)
kpl Filtry wody (cały system ciepłej wody)
2,00 Pompy cyrkulacyjne (cwu1, cwu2) WILO
kontrola wzrokowa instalacji ogrzewniczych i gazowej
(nieszczelność, alarmy, ciśnienie, niepokojące
odgłosy, niepokojące zapachy itp.)
czyszczenie komina, kontrola szczelności,
odprowadzania kondensatu, kontrola zamocowań
kontrola permutacji i przeszlifowanie (ON/OFF)
okresowo -> kontrola via BMS
kontrola wzrokowa i kontrola hałasu, sprawdzenie kontrola wzrokowa i hałasu, sprawdzanie
szczelności, permutacji automatycznej cyrkulatorów szczelności, permaturacja cyrkulatorów
rezerwowych
rezerwowych, ponowne zamocowanie zacisków,
kontrola osłony termicznej, pomiar natężenia,
usuwanie pyłu
Kontrola przepływu pompy cyrkulacyjnej na obiegu kontrola temperatury, szczelności, izolacji.
zamkniętym
Usuwanie kamienia o ile to konieczne.
Konserwacja zaworów/klap powrotnych
sól uzupełniająca zgodnie z potrzebami
serwis według norm i zaleceń producenta
całość budynku
ewentualne odblokowanie zaworu
termostatycznego przed zimą (zmuszenie zaworu
do otwarcia i zamknięcia, regulacja/izolowanie)
piętro +5
pietro +5
woda uzupełniająca jeśli to konieczne, kontrola
ciśnień
Sprawdzenie przepływu wody w rurze głównej
zasilającej po kwartalnym okresie użytkowania
kontrola szczelności naczynia i membrany,
uzupełnenie wody jesli to konieczne, usuwanie
powietrza, sprawdzanie ciśnienia zbiornika na
pusto.
demontaż, czyszczenie, montaż
kanały techniczne
kontrola wzrokowa i hałasu, sprawdzanie
szczelności, permaturacja cyrkulatorów
rezerwowych, ponowne zamocowanie zacisków,
kontrola osłony termicznej, pomiar natężenia,
usuwanie pyłu
6 + 6 Analiza bakteriologiczna / Legionella wody użytkowej (6 + całość budynku
6 punktów poboru próbek)
badanie ilosci bakterii / Legionella - raport i środki
zapobiegawcze
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1/11
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
miesięcznie (x 7 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 3 w trakcie umowy)
półrocznie (x 2 w trakcie umowy)
rocznie (x 1 w trakcie umowy)
3,00 Chiller / agregat wody lodowej AERMEC
(2x303kW + 1x130 kW)
dach +6
kontrola punktu zamarzania cieczy przed zimą lub
kontrola wzrokowa instalacji klimatyzacyjnej
(nieszczelności, alarmy, ciśnienie, niepokojące hałasy kontrola systemu podgrzewającego rury na
itp.) + cotygodniowy odczyt temperatury / ciśnienia /
zewnątrz
natężenia prądu, etc.
kontrola ciśnienia freonu, kontrola wskaźników
freonu, pomiar natężenia sprężarek, kontrola
szczelności freonu, kontrola stanu czystości
kondensatorów. Kontrola bezpieczeństwa
substancji zapobiegających zamarzaniu. Kontrola
pomp.
serwis według norm i zaleceń producenta
6,00 Pompy WILO
piętro +5
kontrola permutacji co tygodniowo i przeszlifowanie
(ON/OFF) okresowo -> kontrola via BMS
kontrola wzrokowa i kontrola hałasu, sprawdzenie kontrola wzrokowa i kontrola hałasu, sprawdzanie
szczelności, permutacja cyrkulatorów rezerwowych szczelności, permutacja cyrkulatorów
rezerwowych, weryfikacja cyklu automatycznego
przełączania w trybie kaskadowym lub
bezpieczeństwa, ponowne zamocowanie zacisków,
kontrola osłony termicznej, pomiar natężenia,
usuwanie pyłu
1,00 Naczynie wzbiorcze + separator powietrza FLAMCO
(V=500l)
poziom +5 (N1/W1)
kontrola wzrokowa i kontrola hałasu, sprawdzanie
szczelności, permutacja cyrkulatorów
rezerwowych, ponowne zamocowanie zacisków,
kontrola osłony termicznej, pomiar natężenia,
usuwanie pyłu (weryfikacja ciśnienia na pusto)
1,00 Odpowietrzacz FLAMCO
poziom +5
kontrola wzrokowa i kontrola hałasu, sprawdzanie
szczelności, permutacja cyrkulatorów
rezerwowych, ponowne zamocowanie zacisków,
kontrola osłony termicznej, pomiar natężenia,
usuwanie pyłu
2. PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA WODY LODOWEJ
175,00 Klima-konwektory AERMEC
(przyścienne i sufitowe)
poziomy od parteru do +5
Kontrola stanu filtrów
PPD +4 do 0
Kontrola stanu filtrów, kontrola stanu cylindrów
parowych (ew. czyszczenie)
kontrola wentylatora i kontrola ustawień,
wskaźników alarmów, wymiana filtra o ile to
konieczne
serwis według norm i zaleceń producenta
3,00 Szafy klimatyzacyjne AERMEC (>10.000 m³/h)
serwerownia -1
Kontrola stanu filtrów, kontrola stanu cylindrów
parowych (ew. czyszczenie)
kontrola wentylatora i kontrola ustawień,
wskaźników alarmów, wymiana filtra o ile to
konieczne
serwis według norm i zaleceń producenta
3,00 Splity AIRWELL
pom. UPS i A-V
Kontrola stanu filtrów + kontrola elementów
zewnętrznych
14,00 Szafy klimatyzacyjne AERMEC (<10.000 m³/h)
kpl Filtry wody (cały system zimnej wody)
piętro +5
Przeszlifowanie zaworów (ON/OFF)
Wymiana filtra, kontrola otwierania/zamykania
zaworu wody ciepłej i zimnej, kontrola właściwego
działania wentylatora/wentylatorów, test pompy
kondensatu, kontrola 3 prędkości, czyszczenie
filtrów hydraulicznych (zmuszenie zaworu do
otwarcia i zamknięcia, regulacja/izolowanie).
Dezynfekcja skrzyni urządzenia oraz króćców wlotu
i wylotu powietrza
czyszczenie filtra, czyszczenie kondensatora,
sprawdzenie ciśnienia gazu, kontrola podłączeń
(przecieki), kontrola pompy i odpływu kondensatu,
sprawdzenie ustawień pracy kaskadowej
Sprawdzenie przepływu wody w rurze głownej
zasilającej po kwartalnym okresie użytkowania
demontaż, czyszczenie, montaż
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2/11
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
miesięcznie (x 7 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 3 w trakcie umowy)
półrocznie (x 2 w trakcie umowy)
rocznie (x 1 w trakcie umowy)
3. WENTYLACJA
1,00 Wentylator W12 19.650/9/830 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń silnika,
kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W11.2 1.440 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń silnika,
kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W10.3 1.390 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń silnika,
kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W10.2 1.280 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń silnika,
kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W10.1 1.220 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń silnika,
kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W14 950 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń silnika,
kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W3.3 720 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń silnika,
kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W13 400 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń silnika,
kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W11.1 310 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń silnika,
kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W11.3 180 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń silnika,
kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
poziomy - 1/-2
kontrola intensywności pracy silnika i stanu
czystości
5,00 Wentylatory wyciagowe podziemne W18, 580 m³/h
poziomy -1/-2
kontrola intensywności pracy silnika i stanu
czystości
3,00 Grupa wentylatorów genratora W19… 11.500 m³/h
poziom -1
kontrola intensywności pracy silnika i stanu
czystości, kontrola sekwencji pracy przy rozruchu
generatora
4,00 Wentylatory spiralne N12 - 1.300/2.600 - 1.700/3.390
m³/h
poziom -1
kontrola intensywnosci pracy silnika i stanu
czystości, kontrola sekwencji pracy przy wykryciu
CO
21,00 Wentylatory wyciagowe podziemne W17. …
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3/11
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
1,00 Grupa wentylacyjna LEMMENS
185,00 Klapy ogniowe TROX
3,00 Nawilżacze powietrza VAPAC 90 KG/h
lokalizacja
miesięcznie (x 7 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 3 w trakcie umowy)
hall główny
półrocznie (x 2 w trakcie umowy)
wszystkie poziomy
N1-N2-N5
rocznie (x 1 w trakcie umowy)
Wymiana filtra, kontrola otwierania/zamykania
zaworu wody ciepłej i zimnej, kontrola właściwego
działania wentylatora/wentylatorów, test pompy
kondensatu, kontrola 3 prędkości, czyszczenie
filtrów hydraulicznych (zmuszenie zaworu do
otwarcia i zamknięcia, regulacja/izolowanie)
test otwarcia/zamknięcia, sprawdzenie
poprawności czytania tabicy synoptycznej
wyłaczenie i opróżnienie nawilżaczy (w miesiącach
wilgotnych), kontrola stanu cylindrów parowych (ew.
czyszczenie)
odkamienianie lub wymiana zbiorników wody i
elektrod
dokręcenie złączek, kontrola lampek kontrolnych i
stanu czystości
serwis według norm i zaleceń producenta
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4/11
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
miesięcznie (x 7 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 3 w trakcie umowy)
półrocznie (x 2 w trakcie umowy)
kontrola wypełnienia
kontrola alarmów
rocznie (x 1 w trakcie umowy)
4. INSTALACJE SANITARNE
1,00 Separator tłuszczu i pompy ACO
poziom -2
1,00 Separator substancji ropopochodnych
poziom -2
2,00 Pompy wyciągowe
poziom -2
sprawdzenie permutacji pomp (w zależności od
ilości załączeń) i alarmów
kontrola wzrokowa i hałasu, sprawdzenie
szczelności, dociśnięcie zacisków, kontrola
zabezpieczeń termicznych, pomiar natężenia,
sprzątanie
2,00 Pompy wyciągowe separatora tłuszczu
poziom -2
sprawdzenie permutacji pomp (w zależności od
ilości załączeń) i alarmów
kontrola wzrokowa i hałasu, sprawdzenie
szczelności, dociśnięcie zacisków, kontrola
zabezpieczeń termicznych, pomiar natężenia,
sprzątanie
1,00 Filtry na głównym zasilaniu wody
poziom -1
czyszczenie
1,00 Zbiornik wody zanieczyszczonej
poziom -2
Sprawdzenie ogólnego stanu (uszczelki,
połączenia, szczelność, czystość)
1,00 System detekcji wycieków wody w kotłowni
kotłownia +5
sprawdzenie działania
1,00 Kable grzejne rynien i kanalizacji zewnętrznej
dach
sprawdzenie działania (w okresie zimy, przy pełnym
obciążeniu i sprawdzenie natężenia prądu)
kotłownia +5, kuchnia,
pomieszczenie przyłącza gazu
sprawdzenie wyświetlania i lamp, próby ręczne
sprawdzenie alarmów, usuwanie nieczystości w
miarę potrzeb sprawdzenie głównych elementów
(pływak/filtr)
czyszczenie coroczne (kontrola wizualna całości)
5.INSTALACJA DETEKCJI GAZU
3,00 Instalacja detekcji gazu DALEMANS
kpl instalacja detekcji gazu tlenku węgla (26 czujek)
garaże -1 / -2
odkurzenie czujników, detektorów, szaf
kontrolnych, próby testowe każdej sondy przy
użyciu gazu testowego, sprawdzenie wyświetlania i
lamp, kontrola przekaźników i zaworów gazu
odkurzenie czujników, detektorów, szaf
kontrolnych, próby testowe każdej sondy przy
użyciu gazu testowego (alarmy I i II stopnia),
sprawdzenie działania tablic informacyjnych oraz
sygnalizacji ostrzegawczej, regulacja i kalibracja
czułości czujek
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5/11
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
miesięcznie (x 7 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 3 w trakcie umowy)
półrocznie (x 2 w trakcie umowy)
rocznie (x 1 w trakcie umowy)
6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1,00 Kabina wysokiego napięcia + główna tablica rozdzielcza
(transformator 1.250 KVA)
poziom -1
wizyta kontrolna
serwis według norm i zaleceń producenta
kpl Instalacja elektryczna
cały budynek
serwis według norm i zaleceń producenta
kpl Rozdzielnie NN
cały budynek
•sprawdzić stan ochrony przeciwprzepięciowej,
kontrola ochronników i odgromników
•sprawdzić stan ochrony przeciwporażeniowej,
kontrola ciągłości przewodów ochronnych
•jeżeli możliwe, wykonać próbę, wyłączników
różnicowoprądowych przyciskiem TEST
•przeprowadzić kontrolę połączeń śrubowych w
rozdzielni, aparatów w rozdzielnicach, głowic trafo
•sprawdzić zgodność stanu faktycznego ze
schematem rozdzielni
•sprawdzić wskazania przyrządów kontrolnopomiarowych
•dokonać sprawdzenia funkcjonalnego - kontroli
poprawnej pracy
•sprawdzić działanie odłączników, styczników i
wyłączników
•sprawdzić działanie blokad mechanicznych
•sprawdzić stan styków roboczych wyłączników
•sprawdzić stan uzwojeń elektromagnesów
styczników i wyłączników
•dokonać pomiarów prądów w szynoprzewodach
•w miarę możliwości dokręcić połączenia
śrubowe w torach prądowych oraz przy zaciskach
aparatów
•dokonać kontroli poprawności ułożenia
okablowania do urządzeń IT w serwerowni
•sprawdzić wkładki bezpieczników
•sprawdzić selektywność zabezpieczeń
•sprawdzić działanie wskaźników, kontrolek,
wentylatorów, oświetlenia itp.
•sprawdzić działanie przekładników
•sprawdzić stan baterii kondensatorów
•sprawdzić działanie regulatora mocy biernej
•sprawdzić poprawność działania aparatury
kontrolno-pomiarowej
kpl UPS (3 x Chloride 80KVA)
poziom -1
Zasilacze UPS:
•kontrola temperatury wnętrza zasilacza
•kontrola wizualna wnętrza zasilacza:
•kontrola temperatury kondensatorów
elektrolitycznych i kondensatorów filtrów.
•ogólna ocena stanu zasilacza oraz warunków w
pomieszczeniu pracy UPS.
•kontrola elementów mocy oraz kondensatorów
szyny DC,
•kontrola poprawności połączeń energetycznych
jak również logicznych i sygnałowych.
•kontrola wraz z ewentualna korekta poprawności
dokręcenia śrub
•kontrola stanu wentylatorów chłodzących
•kontrola kalibracji i nastaw parametrów
wewnętrznych zasilaczy UPS (napięcie i prąd
ładowania
akumulatorów, napięcie wyjściowe).
•czyszczenie i odkurzenie radiatorów, krat
wentylacyjnych oraz wnętrza zasilacza.
Akumulatory:
•pomiar napięcia buforowego na każdym szeregu
bateryjnym
•pomiar temperatur napięć i rezystancji wew.
ogniw pilotowych
•kontrola i konserwacja baterii: stan końcówek,
stan zaworów, ślady przegrzania, odkształcenia
obudowy, wybrzuszenia, zabrudzenia, wycieki,
zanieczyszczenie akumulatorów (groźba zwarcia),
kontrola gotowości użycia ogniw rezerwowych
•kontrola poprawności uziemienia baterii
•pomiar prądu ładowania w każdym szeregu
bateryjnym
Akumulatory:
•test rozładowania akumulatorów do ¾ ich
pojemności. Test będzie polegał na kontrolowanym
rozładowaniu akumulatorów przez UPS.
•pomiar rezystancji wszystkich ogniw
akumulatorów
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
6/11
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
miesięcznie (x 7 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 3 w trakcie umowy)
półrocznie (x 2 w trakcie umowy)
rocznie (x 1 w trakcie umowy)
bateryjnym
•pomiar wartości składowej zmiennej w prądzie
ładowania
•pomiar napięć buforowych na każdym ogniwie
•pomiar rozkładu temperatur na baterii
akumulatorów
•sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających
•sprawdzenie momentu dokręcenia śrub
mocujących mostki
•test pracy bateryjnej zasilaczy UPS.
kpl system Centralnej Baterii CEAG
1,00 Agregat prądotwórczy SDMO 550kV + zbiorniki na paliwo poziom -1
6000l
kontrola mechaniczna, kontrola izolacji, test pracy
z sieci i baterii, kontrola czasu pracy podtrzymania,
kontrola pracy opraw oświetlenia awaryjnego
test rozruchowy
•sprawdzić poziom oleju silnikowego,
•oczyścić filtry paliwa - zgodnie z instrukcją
producenta (podczas dużego przeglądu)
•oczyścić filtry powietrza,
•oczyścić radiatory ("żeberka") chłodnicy
•skontrolować układ sterowania agregatu
•sprawdzić i ewentualnie dokręcić połączenia
śrubowe.
•wykonać dodatkowe czynności zgodnie z
zaleceniami producenta.
•wymienić olej w silniku zgodnie z instrukcja
•wymienić filtry oleju
•dokonać oczyszczenia elementów układu
smarowania zgodnie z instrukcja producenta,
•dokonać smarowania tych elementów zespołu,
które nie są objęte systemem samosmarowania,
zgodnie z zaleceniami producenta
•należy dokręcić elementy mające wpływ na
szczelność układu smarowania.
•wymienić filtry paliwa,
•dokonać dokręcenia części i elementów
mających wpływ na szczelność układu paliwowego.
•dokręcić śruby mocujące korektory: ssący i
wydechowy powietrza, a także śruby mocujące
przewody wydechu spalin.
•skontrolować funkcjonowanie układu chłodzenia
•skontrolować stężenie płynu przeciw zamarzaniu
•skontrolować stan przewodów i ewentualnie
dokręcić je
•skontrolować czystość chłodnicy
•należy wykonać testy określające pojemność
baterii (testy wykonuje się refraktrometrem)
•dokonać kontroli i zabiegów konserwacyjnych
elementów układu rozruchowego: silnika
rozruchowego i alternatora (zgodnie z instrukcja
producenta).
•sprawdzić stan mocowania zespołu, w razie
potrzeby dokręcić śruby mocujące.
•zweryfikować stan połączeń kabli i przewodów
•wykonać czyszczenie i odkurzanie aparatury
•wykonać smarowanie łożysk prądnicy (według
zaleceń producenta co 2-3 lata),
•sprawdzić działanie regulatora i dopasowanie
napięcia
•dokonać testowego uruchomienia zespołu pod
obciążeniem. W trakcie próby po półgodzinnej
pracy zespołu pod obciążeniem, należy
skontrolować na wskaźnikach i zanotować (pod
obciążeniem rzeczywistym obiektu): ciśnienie
oleju, temperaturę, cieczy chłodzącej, napięcie
ładowania akumulatora. W trakcie próby należy
pomierzyć napięcia fazowe i międzyprzewodowe,
częstotliwość napięcia wyjściowego zespołu i
prądy fazowe.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
7/11
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
miesięcznie (x 7 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 3 w trakcie umowy)
półrocznie (x 2 w trakcie umowy)
kpl Instalacja RTV (Hirschmann)
kpl System sygnalizacji i detekcji pożaru ESSER by HLS
(czujki, sygnalizatory, przyciski alarmowe)
4,00 System gaszenia gazem FM200 (ESSER by HLS,
FireStop)
kpl Instalacja odgromowa
3,00 System przyzywowy dla osób niepełnosprawnych
ACKERMANN CLINO by HLS
kpl System świateł i organizacji wjazdu
rocznie (x 1 w trakcie umowy)
•sprawdzenie poprawności działania systemu
RTV
•oględziny pod względem uszkodzeń
mechanicznych,
•sprawdzenie zadziałania wszystkich elementów
systemu,
•pomiary tłumienia gniazd
cały budynek
1. Sprawdzenie poprawności pracy elementów
systemu
•pobudzenie testowe przycisków ROP
•pobudzenie testowe czujek
•sprawdzenie elementów we/wy na liniach
dozorowych
2. Wykonanie prób funkcjonalnych w każdej strefie
pożarowej
•wywołanie alarmu II stopnia
•sprawdzenie poprawności działania zdalnej
transmisji alarmów pożarowych
•sprawdzenie poprawności działania obwodów
sterowania urządzeń i systemów współpracujących
z systemem sygnalizacji alarmu pożarowego.
3. Sprawdzenie pamięci zdarzeń centrali.
4. Sprawdzenie architektury pomieszczeń –
weryfikacja zmian mogących mieć wpływ na
poprawność rozmieszczenia elementów systemu
p.poż.
5. Sprawdzenie architektury pomieszczeń –
weryfikacja zmian mogących mieć wpływ na
poprawność rozmieszczenia znaków
bezpieczeństwa (ochrona przeciwpożarowa,
ewakuacja), w przypadku stwierdzenia braków w
oznakowaniu - uzupełnić.
1. Wykonać czynności z pkt. przegląd półrocznego
2. Sprawdzenie danych systemowych
3. Sprawdzenie zasilania.
4. Sprawdzenie centrali systemu.
5. Sprawdzenie konsol i drukarki.
6. Sprawdzenie poprawności pracy elementów
systemu
•sprawdzenie daty i czasu
•pobudzenie testowe przycisków ROP
•pobudzenie testowe czujek
•sprawdzenie elementów we/wy na liniach
dozorowych
•sprawdzenie reakcji linii na zwarcie i rozwarcie
7. Wykonanie prób funkcjonalnych w każdej strefie
pożarowej
•wywołanie alarmu I stopnia
•wywołanie alarmu II stopnia
•uruchomienie przycisków ROP
•sprawdzenie organizacji alarmowania
•sprawdzenie poprawności działania zdalnej
transmisji alarmów pożarowych
•sprawdzenie poprawności działania obwodów
sterowania urządzeń i systemów współpracujących
z systemem sygnalizacji alarmu pożarowego.
poziom 0, poziom -1
1. Sprawdzenie danych systemowych.
2. Sprawdzenie poprawności pracy elementów
systemu.
•pobudzenie testowe czujek
•sprawdzenie elementów we/wy na liniach
dozorowych
3. Wykonanie prób funkcjonalnych
•uruchomienie urządzenia gaśniczego w trybie
automatycznym (automatyczne ostrzegacze
pożarowe)
•uruchomienie urządzenia gaśniczego w trybie
ręcznym (przyciski START gaszenia)
•sprawdzenie działania przycisków STOP
gaszenia
•sprawdzenie algorytmów działania systemu
gaśniczego
•sprawdzenie poprawności działania obwodów
sterowania urządzeń gaśniczych
•sprawdzenie poprawności działania obwodów
sterowania urządzeń i systemów współpracujących
z systemem gaśniczym
1. Sprawdzenie zasilania.
2. Sprawdzenie centrali systemu.
3. Wykonanie prób funkcjonalnych
•uruchomienie urządzenia gaśniczego w trybie
automatycznym (automatyczne ostrzegacze
pożarowe)
•uruchomienie urządzenia gaśniczego w trybie
ręcznym (przyciski START gaszenia)
•sprawdzenie działania przycisków STOP
gaszenia
•sprawdzenie algorytmów działania systemu
gaśniczego
•sprawdzenie poprawności działania obwodów
sterowania urządzeń gaśniczych
•sprawdzenie poprawności działania obwodów
sterowania urządzeń i systemów współpracujących
z systemem gaśniczym.
4. Sprawdzenie ilości środka gaśniczego.
5. Sprawdzenie rurociągów
6. Sprawdzenie drożności rurociągów
7. Sprawdzenie stanu powłok antykorozyjnych
przewodów rurowych i dysz.
8. Sprawdzenie mocowania rurociągów.
cały budynek
serwis według norm i zaleceń producenta
WC dla osób niepełnosprawnych
serwis według norm i zaleceń producenta
wjazd do garaży
serwis według norm i zaleceń producenta
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
8/11
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
kpl System oświetlenia DALI
lokalizacja
miesięcznie (x 7 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 3 w trakcie umowy)
półrocznie (x 2 w trakcie umowy)
cały budynek
rocznie (x 1 w trakcie umowy)
serwis według norm i zaleceń producenta
7. URZĄDZENIA OCHRONY P-POŻAROWEJ
2,00 Klapy oddymiajace
25,00 Węże hydrantowe p-poż GRAS
poziom +6,
kl. schodowe
test działania (ON/OFF)
serwis według norm i zaleceń producenta
cały budynek
serwis według norm i zaleceń producenta
śmietnik oraz pom. tryskaczy
serwis według norm i zaleceń producenta
cały budynek
serwis według norm i zaleceń producenta
2,00 Drzwi okragłe rozsuwane DORMA
wejście
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Drzwi przesuwne DORMA
hall wejściowy
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Zewnętrzna brama garażowa CRAWFORD
wjazd do parkingów
serwis według norm i zaleceń producenta
4,00 Wewnętrzne bramy garażowe CRAWFORD
parkingi
serwis według norm i zaleceń producenta
4,00 Bariery podnoszone ELKA
parkingi
serwis według norm i zaleceń producenta
3,00 Bramki uchylne wejściowe BOON EDAM
hall wejściowy
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Instalacja tryskaczowa VIKING
58,00 Gaśnice SOMATI
8. KONTROLA WEJŚCIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
9/11
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
miesięcznie (x 7 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 3 w trakcie umowy)
półrocznie (x 2 w trakcie umowy)
rocznie (x 1 w trakcie umowy)
9. URZĄDZENIA PODNOŚNIKOWE
1,00 Gondola do mycia elewacji SKYMAN wraz ze
wspornikami zewnętrznymi
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Podnośnik ruchomy GENIE
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Platforma dla osób niepełnosprawnych przy wejściu
głównym THYSSEN
wejście do budynku
serwis według norm i zaleceń producenta
cały budynek
lokalne naprawy
10. RÓŻNE
kpl Kontrola stanu instalacji kanalizacyjnych
1,00 Elektryczna markiza zewnętrzna
zadaszenie atrium
test działania
serwis według norm i zaleceń producenta
kpl Składane ścianki przesuwne DORMA
sale konferencyjne na parterze
sprawdzenie działania, zamykanie, prowadnice,
smarowanie elementów mechanicznych
kpl Liny zabezpieczające PROTIMEX
dach
kontrola i serwis według norm i zaleceń producenta
kpl system regałów przesuwnych BRUYNZEL
archiwum - parter
serwis według norm i zaleceń producenta
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
10/11
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
miesięcznie (x 7 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 3 w trakcie umowy)
półrocznie (x 2 w trakcie umowy)
rocznie (x 1 w trakcie umowy)
11. WYPOSAŻENIE SPECJALNE
1,00 Bramkowy skaner metalu RAPISCAN
poziom 0
serwis według norm i zaleceń producenta
3,00 Skaner kontroli bagażu RAPISCAN
poziom 0, poziom -1
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Wykrywacz substancji wybuchowych
SCINTREX TRACE
poziom -1
serwis według norm i zaleceń producenta
12. ZADANIA ADMINISTRACYJNE
Opracowanie harmonogramu działań
Spotkania organizacyjne i robocze z klientem
roczny harmonogram wykonania usług
technicznych
comiesięczne spotkanie w sprawie prowadzenia usług
Zarządzanie zapasami części zamiennych (małe części i
zapasy strategiczne)
Raportowanie
roczne spotkanie podsumowujące
zalecenia zakupów bieżących
miesięczny raport z działalności
zalecenia zakupów strategicznych
raport roczny
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11/11
Załącznik nr 1a do SIWZ

Podobne dokumenty