Technologia obróbki wibrościernej

Komentarze

Transkrypt

Technologia obróbki wibrościernej
www.rosler.com
Technologia obróbki wibrościernej
finding a better way...
W przypadku problemów związanych z wykańczaniem i przygotowaniem powierzchni,
Rösler oferuje rozwiązanie całościowe. Nasi klienci mogą wybrać między dwiema
technologiami obróbki: obróbką wibrościerną lub śrutowaniem, które dają praktycznie
nieograniczone możliwości. Dzięki kompleksowym próbom obróbczym, zawsze znajdujemy
rozwiązanie w zakresie wykańczania powierzchni, które odpowiada potrzebom klienta.
Obejmują one nie tylko opracowanie konkretnego procesu wykańczania, ale także wybór
właściwego sprzętu i środków technologicznych.
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania tak, aby spełnić Wasze wymagania w zakresie obróbki
wykańczającej. Nasz sukces rynkowy dowodzi, że obraliśmy właściwą metodę. Nie jest
przypadkiem, że nasze nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości standardy doprowadziły firmę
Rösler do rangi światowego lidera technicznego na rynku w zakresie wykańczania i
przygotowywania powierzchni.
Wspieramy naszych klientów poprzez ścisłą sieć spółek zależnych
i przedstawicieli handlowych Röslera w ponad 60 krajach.
Jesteśmy jedyną firmą w naszej branży, która prowadzi centra testowe na całym świecie.
Pozwala to nam na przeprowadzanie testów w rzeczywistych warunkach produkcyjnych blisko
naszych klientów.
Daje to kilka korzyści: nasi klienci oszczędzają czas i pieniądze, a jednocześnie –
dzięki naszym profesjonalnym testom obróbki i doradztwie – są pewni,
że otrzymają najlepsze rozwiązania i produkty w zakresie obróbki dostępne na rynku!
Doświadczenie i wiedza
Rösler jest jedynym dostawcą
technologii wykańczania
wibracyjnego, niekiedy zwanego
wykańczaniem wielkoseryjnym,
który opracowuje i produkuje
wszystkie komponenty: technologię
maszyn do wykańczania wibracyjnego, materiały zużywalne i sprzęt
pomocniczy. Kompleksowy pakiet
wiedzy specjalistycznej jest
udostępniany wszystkim korzystającym z technologii wykańczania
wibracyjnego. Jest on wspierany
i stale ulepszany w ośrodkach rozwojowo-badawczych Röslera na
całym świecie. Zachęcamy Państwa
do skorzystania z naszej wiedzy
i doświadczenia technologicznego,
dzięki któremu możecie uzyskać
oszczędności przy zastosowaniu
obróbki wykańczającej Röslera.
2
Jesteśmy silnym partnerem –
Numerem jeden w obsłudze
klienta
Technologia obróbki
Znalezienie lepszej metody
jest naszym zobowiązaniem
wobec klientów. Dla Röslera
obsługa klienta nie jest tylko pustą
obietnicą, ale profesjonalnym
doradztwem z szybką dostawą,
oraz rzetelną obsługą posprzedażową. Rozwiązania w zakresie
wykańczania powierzchni firmy
Rösler są wykorzystywane na
całym świecie!
Wykańczanie wibracyjne jest sprawdzoną,
wysokowydajną formą wykańczania
powierzchni. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom
Röslera zajmuje obecnie ważną pozycję
w procesie produkcyjnym. Użytkownik korzysta
z szerokiej palety możliwości technologicznych
obróbki, dostosowanych do jego potrzeb.
Dzięki wysokiej wydajności, systemy
wykańczania wibracyjnego Röslera
są najczęściej kupowanymi systemami na
świecie. Ich sukces opiera się na ekonomicznym
wykorzystaniu czasu i zasobów.
ISO 9001: 2000
3
Elementy turbin
Artykuły gospodarstwa domowego
Branża produktów
sportowych i rekreacyjnych
Sztućce i ostrza noży
Meble i okucia meblowe
Części motoryzacyjne
Technologia wykańczania wibracyjnego Röslera
jest procesem opartym na chemiczno—mechanicznej
obróbce wykańczania powierzchni.
W czaszy roboczej urządzenia do wykańczania
wibracyjnego znajdują się detale, media, woda
i płyn technologiczny, które są wprawiane w ruch
przez system napędu wibracyjnego. Powoduje to
stały wzajemny ruch mediów i obrabianych detali.
Wzajemne oddziaływanie wody, mediów, płynu
technologicznego i urządzenia daje rezultat
w postaci pożądanego wykończenia powierzchni.
Nasze centra testowe mogą dobrać najlepsze
rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb
dotyczące wykończenia wibracyjnego.
Branża wyrobów betonowych,
kamieniarskich i ceramicznych
Części maszyn
4
Elementy urządzeń audio,
video i fotograficznych
Elementy łożysk
Elementy elektroniczne
Elementy pneumatyczne
i hydrauliczne
Elementy przekładni
Części komputerowe
Narzędzia ręczne
▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲
gratowanie, zaokrąglanie
wybłyszczanie, rozjaśnianie,
polerowanie
usuwanie zgorzeliny, czyszczenie
matowienie
wytrawianie
szlifowanie
odtłuszczanie
Armatura wodna i gazowa
Zabawki drewniane
Implanty i narzędzia medyczne
Krążki monetarne
Elementy lotnicze
Konstrukcje metalowe
i przemysł stoczniowy
Biżuteria/części zegarków
5
Technologia wykańczania wibracyjnego
Dzięki ciągłej ekspansji oraz ulepszaniu naszego urządzenia i obróbki, staliśmy się największym dostawcą systemów wykańczania
wibracyjnego na świecie. Nasz asortyment w zakresie mediów i środków technologicznych używanych do wykończenia obejmuje
ponad 8000 różnych produktów. Rösler jest jedynym producentem na świecie, który uzyskał certyfikat DIN EN ISO 9001 na całą
technologię wykańczania wibracyjnego. Wszystkie nasze standardowe urządzenia otrzymały znak UL “GS” poświadczający,
że nasze produkty zostały przebadane i certyfikowane zgodnie z wymaganiami niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie urządzeń.
Wibratory kołowe
Wibratory kołowe są najpowszechniej stosowanymi urządzeniami do wykańczania wibracyjnego. Mogą być używane w szerokim zakresie zastosowań, sprawdziły się na rynku w liczbie 10000 sprzedanych zestawów. Wibratory kołowe mogą
zostać przekształcone na całkowicie zautomatyzowane systemy
do wykańczania powierzchni
poprzez zastosowanie specjalnie
dobranych urządzeń zewnętrznych
do operowania detalami.
Odśrodkowe wysokowydajne systemy oczyszczające
W porównaniu do urządzeń wibracyjnych, odśrodkowe wysokowydajne systemy
oczyszczania dają od 15 do 20 razy bardziej wydajną i ekonomiczną obróbkę.
W pełni zautomatyzowane lub półautomatyczne urządzenia z podwójnym systemem
załadowczym mogą być dopasowane do różnorodnych wymogów klienta.
6
Systemy Rotomatic
System załadowczy (wielokorytowy) z korytem
roboczym o długości 15-27m to maszyny
przystosowane do pracy w ciągłej linii produkcyjnej
(przy płynnym dostarczaniu detali). Jest to idealne
rozwiązanie dla obróbki delikatnych części, które
nie mogą się stykać podczas procesu wykańczania.
Najczęściej przystosowane są do automatycznej
pracy bez udziału człowieka.
Wibratory kołowe typu Long—Radius
Wibrator kołowy typu Long-Radius jest przystosowany
do pracy w ciągłej linii produkcyjnej jak i do pracy
w systemie jednorazowego załadunku.
Charakteryzuje się spiralnym typem dna koryta
roboczego oraz wewnętrznym mechanizmem
separacyjnym. W czasie procesu do 12 minut
możliwe jest: szlifowanie, czyszczenie, gratowanie
lub lekkie zaokrąglanie ostrych krawędzi w ciągu
jednego cyklu. W przypadku intensywniejszej pracy
urządzenia, maszyny Long-Radius mogą pracować
także w trybie obróbki partiami (wsadowo).
7
Wibratory korytowe
Zaletą wibratora korytowego jest zróżnicowany rozmiar czaszy
roboczej: szerokość 180-1500 mm (7 – 60 cali), długość 540-6000
mm (22240 cali), który pozwala na obróbkę detali o różnych
kształtach i wielkościach oraz dobór odpowiedniego procesu
obróbki. Separatory pozwalają na obróbkę detali w oddzielnych
komorach. Bardzo delikatne części mogą być montowane na
specjalnych uchwytach.
Systemy ciągłe liniowe
Gratowanie, zaokrąglanie, czyszczenie
i polerowanie są najczęstszymi zastosowaniami
dla jednostek pracujących w ciągłej linii produkcyjnej w systemie otwartym. Rozmiary czaszy
roboczej od 300 do 850 mm (szerokość) oraz
6600 mm (długość), pozwalają na zróżnicowane
rozwiązania w zakresie obróbki detali. Po dodaniu
systemu załadowczego oraz innych podzespołów
zewnętrznych, systemy do ciągłej linii produkcyjnej
mogą zostać w pełni zautomatyzowane w celu
ograniczenia udziału człowieka.
8
Plunge Finishing System
Jeden lub więcej detali jest zamocowanych
na obracającym się wrzecionie i zanurzane w
nieruchomej czaszy z medium ścierającym. Wielka
różnorodność parametrów systemu i dostępnych
czynników obrabiających daje wysoko wyspecjalizowane rozwiązania do wszystkich rodzajów problemów
w zakresie wykańczania powierzchni - od skrajnie
intensywnego szlifowania do polerowania na wysoki
połysk.
Drag Finishing System
Wykańczanie przez zanurzenie i przeciąganie jest najbardziej intensywnym
typem technologii wykańczania masowego pod względem wydajności
i czasu obróbki. Urządzenie do wykańczania przez przeciąganie składa
się z obrotowego zestawu uchwytów (karuzeli) i nieruchomej czaszy
roboczej wypełnionej mediami szlifierskim lub polerskim. Zestaw uchwytów
wyposażony jest w/do 12 stanowisk roboczych. Detale są montowane na
te stanowiska robocze za pomocą specjalnie zaprojektowanych uchwytów.
Kiedy obracająca się karuzela zostaje opuszczona do czaszy roboczej,
obrabiane detale przeciągane są przez media obrabiające. Urządzenia
do obróbki przez przeciąganie są idealne do precyzyjnego wykańczania
części delikatnych i części wysokiej jakości takich jak: przekładnie, łopatki
turbin, główki kijów golfowych, śruby napędowe, itd.
9
Flow Finisher
Flow finisher jest wyjątkowym systemem wykańczania
wielkoseryjnego o wysokich parametrach roboczych, dużej
elastyczności, niewielkich wymaganiach co do zajmowanej
przestrzeni i wysokim stopniu zautomatyzowania. Można
dopasować intensywność procesu wykańczania
dla różnych detali dzięki zmiennej prędkości pasa
i zastosowanie różnych mediów szlifierskich i polerskich.
Odwracając kierunek poruszania się pasa, media i detale
zostają szybko i całkowicie wyładowane z czaszy
roboczej i przeniesione na przesiewacz wibracyjny.
Odśrodkowe systemy oczyszczania wód potechnologicznych
Większość zastosowań wykańczania
wibracyjnego pozwala na recykling wody
pozostałej po obróbce, przy radykalnym
zużyciu wody i płynu technologicznego.
Rösler oferuje specjalne odśrodkowe systemy
oczyszczania i recyklingu wody pozostałej
po obróbce. Do wyboru są automatyczne
systemy odśrodkowe oraz bardzo
oszczędne systemy półautomatyczne.
Z naszymi oszczędnymi urządzeniami typu
HA, oddzielone cząstki stałe (szlam) są łatwo
i szybko usuwane z obrotowego bębna
przez łatwą wymianę kosza szlamowego.
W pełni automatyczna wirówka Z 1000
“peeling” usuwa szlam z obrotowego bębna
według ustalonych czasów i wrzuca go
do pojemnika na szlam poniżej bębna.
10
Systemy poobróbcze – suszenie, mycie, pasywacja
Wiele procesów obróbki powierzchni wymaga płukania, suszenia lub pasywacji
wykończonych detali. Te dodatkowe elementy obróbki zazwyczaj są bezpośrednio
powiązane z maszynami do obróbki masowej za pośrednictwem rozmaitych systemów
transportowych takich jak: przenośniki wibracyjne czy taśmowe. Zapewnia to wykończenie
powierzchni wysokiej jakości przy minimalnych kosztach pracy.
Suszarka odśrodkowa
Suszarka kołowa
Suszarka taśmowa
Instalacja myjąca
Suszarka bębnowa
Media i płyny technologiczne – rozwój, produkcja i wiedza specjalistyczna
Szeroki asortyment i jakość naszych mediów oraz płynów technologicznych jest podstawą osiągania optymalnych i oszczędnych
wyników wykańczania powierzchni w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Od ponad 50 lat opracowujemy i produkujemy
media o wysokiej jakości do stosowania
w wykańczaniu wibracyjnym. Są one uzupełnione
płynami technologicznymi, jak również mediami
polerskimi i suszącymi. Przy ponad 8000 różnych
produktów, oferujemy naszym klientom bogaty
wybór produktów, które pomogą rozwiązać
najtrudniejsze zadania związane z wykańczaniem.
Przetwarzamy tylko surowce przyjazne dla
środowiska i ustanawiamy wysokie standardy
ekologiczne dla naszych środków
technologicznych.
11
Automatyka
Wibratory kołowe o dużym promieniu typu LR
Jest to maszyna, którą Rösler opracował specjalnie dla firm, w których brakuje dużych przestrzeni. Zintegrowane
urządzenie separacyjne oraz koryto robocze (o długości do 9000 mm) zapewniają wysoki współczynnik
wydajności, a system Rösler Direct Drive wraz z mocnym silnikiem niewyważonym zapewnia doskonałej jakości
powierzchnię z maksymalnym czasem obróbki - 15 minut. Modele tej serii są wyposażone w zintegrowaną klapę
separacyjną, co umożliwia klientowi
obróbkę elementów, które
wymagają dłuższego czasu
obróbki. Opcja dwóch trybów
pracy: wsadowego lub przelotowego, czyni maszynę
typu LR jeszcze bardziej
elastycznym i wydajnym
ekonomicznie urządzeniem.
Liniowe systemy ciągłe
Liniowe systemy ciągłe stanowią standardowy wybór w zakresie szybkiej i wydajnej obróbki dużych partii elementów. Czasy obróbki
można elastycznie dopasować poprzez różnorodne modyfikacje nachylenia koryta roboczego oraz prędkości obrotowej za pomocą
falownika, co gwarantuje najwyższe możliwe współczynniki wydajności. A ponieważ urządzenia liniowe mogą być z łatwością
połączone z wybranym sprzętem do ładowania, suszenia i składowania, możliwe jest uzyskanie wysokiego
stopnia zautomatyzowania. Ponadto, można obrabiać elementy o wszystkich wymiarach
i różnorodnym stopniu delikatności. Indywidualnie dopasowane
systemy dozowania i podawania mogą zostać użyte
do ładowania elementów produkowanych masowo
w sposób dokładny i staranny, przez co
minimalizują uszkodzenia i zapewniają
wydajność o wysokiej jakości
wykończenia.
12
Urządzenia do obróbki działające na zasadzie siły odśrodkowej
Duże współczynniki ścierania, krótkie czasy obróbki, całkowita powtarzalność i niezawodny system
oddzielanie różnych partii – są to cechy, które uczyniły z systemów odśrodkowych Röslera światowy
standard w wielu branżach. Szeroki zakres urządzeń zewnętrznych może zostać włączony
do stworzenia automatycznych linii do pracy na partiach, w trybie dwupartiowym lub nawet
urządzeń podwójnych (w których dwie czasze robocze podają materiał do jednego sita
separacyjnego). Najczęściej technologia ta używana jest do małych i średnich elementów
wymagających szybkiej i elastycznej obróbki.
Jeśli elementy te podlegają szczególnym wymaganiom, jeśli chodzi o jakość, można
zastosować systemy ważenia i automatyczne wyposażenie dozujące w celu zapewnienia
powtarzalnych warunków obróbki w czaszy roboczej w każdym momencie. Po każdym
procesie czasza oraz jednostka separująca są całkowicie rozładowywane, co gwarantuje
właściwą obróbkę oraz odpowiednie oddzielenie od materiałów technologicznych.
W zależności od użytych materiałów technologicznych (kształtka, środek chemiczny),
można uzyskać szeroki zakres jakości wykończenia powierzchni, od chropowatej
do wysokiego połysku.
13
Znaleźć lepszą metodę ...
Nasze zaangażowanie wobec klientów
Nazwa Rösler oznacza doskonałość techniczną w dziedzinie mechanicznego wykończenia
powierzchni. Od kilkudziesięciu lat dostarczamy naszym klientom nowatorskie produkty i usługi
wysokiej jakości wraz z kompleksową wiedzą specjalistyczną w zakresie obróbki i sprzętu.
Wiemy jednak, że nawet najsolidniejsze systemy wymagają kompetentnego serwisu
najwyższej jakości!
Sprawdź nasz najwyższej klasy serwis!
4 Profesjonalne doradztwo –“Nasze doświadczenie dla
Waszej korzyści”
4 Usługa 24-godzinnej informacji technicznej (w tym niedziele
4
4
4
4
4
i święta oficjalne)
Szybka dostawa części zamiennych
Serwis u klienta
Umowy na konserwację i serwis
Wynajem jednostek zastępczych na okres naprawy
Wymiany okładzin z pełną gwarancją
Serwis, naprawy
Oprócz usług konserwacji, napraw oraz konsultacji w zakresie procesów, Rösler oferuje także wymiany i naprawy sprzętu
do wykończenia wielkoseryjnego, wyprodukowanego przez innych producentów. Metoda thermo strip pozwala
na wymianę zużytych okładzin w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Proces wymiany okładzin termicznych ogranicza
także naprężenia w czaszach roboczych, zmniejszając ryzyko pęknięć i zwiększając ich żywotność. Oferujemy różne typy
wodoodpornych materiałów okładzinowych dopasowanych do wymagań klienta. Kiedy Wasz sprzęt jest poddawany
serwisowaniu, dostarczamy jednostki zastępcze, aby uniknąć straty czasu w produkcji. Oferujemy usługi związane
z okładzinami dla dużych czasz roboczych do wykańczania wielkoseryjnego, które są trudne do usunięcia i transportu.
Jakość
Nasze obiekty produkcyjne są certyfikowane zgodnie z normami DIN EN ISO 9001. Od wielu lat całkowicie spełniamy
najbardziej rygorystyczne warunki klientów. Nasze procedury zapewnienia jakości – zgodne z normami DIN ISO 9001 –
zapewniają kompletną dokumentację i stałe ulepszanie naszej działalności produkcyjnej.
14
Centra testowe
W naszej siedzibie głównej w Untermerzbach oraz we wszystkich naszych oddziałach,
prowadzimy centra testowe wyposażone w szeroki zakres urządzeń umożliwiających obróbkę
detali dla naszych klientów. Wyspecjalizowani technolodzy doradzają klientom jaki rodzaj
obróbki wybrać lub pomagają im w opracowaniu zindywidualizowanych rozwiązań w zakresie
wykańczania powierzchni.
Centra testowe wykańczania wibracyjnego.
Laboratorium opracowujące
media i płyny technologiczne.
15
www.rosler.com
D
D
D
GB
F
E
I
NL
A
CH
USA
BR
ZA
RösleR Oberflächentechnik GmbH · Werk Memmelsdorf
Vorstadt 1 · D-96190 Untermerzbach
Tel.: +49 / 9533 / 924-0 · Fax: +49 / 9533 / 924-300 · [email protected]
RösleR Oberflächentechnik GmbH · Werk Hausen
Hausen 1 · D -96231 Bad staffelstein
Tel.: +49 / 9533 / 924-0 · Fax: +49 / 9533 / 924-300 · [email protected]
RösleR UK
Unity Grove, school lane · Knowsley Business Park · GB-Prescot, Merseyside l34 9GT
Tel.: +44/151/4820444 · Fax: +44/151/4824400 · [email protected]
F
RösleR France
Z.I. de la Fontaine d’Azon · B.P. 513 – st. Clément · F-89105 sens Cedex
Tel.: +33/3/86647979 · Fax: +33/3/86655194 · [email protected]
E
RösleR International GmbH & Co. KG
sucursal en españa · Polg. Ind. Cova solera C/Roma, 7 · e-08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: +34/93/5885585 · Fax: +34/93/5883209 · [email protected]
I
RösleR Italiana s.r.l.
Via e. Vittorini 10/12 · I -20049 Concorezzo (MI)
Tel.: +39/039/611521 · Fax: +39/039/6115232 · [email protected]
NL
RösleR Benelux B.V.
Reggestraat 18 · Nl-5347 JG Oss · Postbus 829 · Nl-5340 AV Oss
Tel.: +31/412/646600 · Fax: +31/412/646046 · [email protected]
B
RösleR Benelux B.V.
Avenue de Ramelot 6 · Zoning Industriel · B-1480 Tubize (saintes)
Tel.: +32/2/3610200 · Fax: +32/2/3612831 · [email protected]
A
RösleR Oberflächentechnik GmbH
Hetmanekgasse 15 · A -1230 Wien
Tel.: +43/1/6985180-0 · Fax: +43/1/6985182 · [email protected]
RO
RösleR Romania sRl
str. Horia Closca si Crisan 17-19 · RO - 075100 Otopeni/IlFOV
Tel.: +40/21/352 4416 · Fax: +40/21/352 4935 · [email protected]
CH
RösleR schweiz AG
staffelbachstraße 189 · Postfach 81 · CH-5054 Kirchleerau
Tel.: +41/62/7385500 · Fax: +41/62/7385580 · [email protected]
USA
RösleR Metal Finishing UsA, l.l.C.
1551 Denso Road · UsA-Battle Creek · MI 49037
Tel.: +1/269/4413000 · Fax: +1/269/4413001 · [email protected]
BR
RösleR do Brasil lTDA
estrada dos Galdinos 35 · Jd. Barbacena · 06700-000 - Cotia · são Paulo - Brasil
Tel.: +55/11/ 46123844 · Fax: +55/11/ 46123845 · [email protected]
ZA
RösleR s.A. surface Technologies
P.O. Box 7949 · 66 Regency Drive · Route 21 Corporate Park · Irene ext. 31 · ZA-0046 Centurion
Tel.: +27/12 / 345 2215 · Fax: +27/12 / 345 3731 · [email protected]
CN
RösleR – BeIJING
Office 11N, Tower A, Beijing Fu Hua Mansion · No. 8, Chaoyangmen North Avenue
Dong Cheng District · Beijing 100027 P.R. China
Tel.: +86 /10 /6554 73 86 · +86 /10 /6554 73 89 · Fax: +86 /10 /6554 73 87 · [email protected]
IND
RösleR surfaceTech Pvt. ltd.
No.9, I Main Road, M.l.A layout · R.T. Nagar · IND-Bangalore 560 032
Tel.: +91/80 23534445 · Fax: +91/80 23339165 · [email protected]
• oraz ponad 60 przedstawicielstw na świecie
Surface Finishing ·powierzchni
Shot Blasting · Engineering
· Environm
ental Techniques
Wykańczanie
• Śrutowanie
• Technika
• Techniki ochrony środowiska
RösleR Oberflächentechnik GmbH · www.rosler.com
RösleR Oberflächentechnik GmbH · www.rosler.com
Publ.-No. 173.5 pl • Dane techniczne mogą podlegać zmianie bez konieczności powiadomienia
GB

Podobne dokumenty