ORLLO RX-DUO OBSŁUGI INSTRUKCJA

Komentarze

Transkrypt

ORLLO RX-DUO OBSŁUGI INSTRUKCJA
Nowoczesne Technologie dla Wymagających
orllo.pl
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
ORLLO RX-DUO
1
II.
I.
WSTĘP
WSTĘP:
Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu
ORLLO.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące
specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia Orllo
RX-DUO jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej
instalacji.
Należy uważnie przeczytać treść niniejszej
instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem.
Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem
prawidłowego funkcjonowania i korzystania z
urządzenia.
Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania
urządzenia.
2
III.
II.
CECHY I
FUNKCJE
CECHY
URZĄDZENIA
ORAZ




FUNKCJE

URZĄDZENIA










Wideo: przednia kamera FHD(1920x1080p) przy 24FPS, tylna
kamera HD (1280x720p) przy 24fps,
Zdjęcia: 12Megapixel
5G- soczewkowy obiektyw o jasności 2.8F
WDR (szeroki zakres dynamiki ) - dostosowanie do
warunków oświetleniowych
Kąt widzenia kamery przedniej 170° , kąt widzenia kamery
tylnej 90°
Nagrywanie w pętli
Detekcja ruchu
Automatyczny start nagrywania
Wygaszacz ekranu
Czujnik przeciążeń G-sensor
Night vision - lepsza jakość wideo przy słabym oświetleniu
Ekspozycja i Balans Bieli
3-calowy wyświetlacz TFT
Autowyłączenie
Metalowa obudowa
3
IV.
OPIS
III.
TECHNICZNY
OPIS
URZĄDZENIA
TECHNICZNY
URZĄDZENIA
Specyfikacja Techniczna:
















Procesor Novatek 96550
Przetwornik AR0330 (2 Megapixel)
Rozdzielczość wideo FHD(1920X1080)@24fps, [email protected]
Rozdzielczość zdjęć 12M
Wbudowany mikrofon i głośnik
Bateria litowo-jonowa 3.7V 200mAh
Slot kart od 4GB do 32GB( klasa 10)
Gniazdo miniUSB 2.0
Gniazdo microHDMI
Tryb TV NTSC/PAL
Automatyczna Ekspozycja i Balans Bieli
ISO: auto/100/200/400
Format wideo: MOV
Format zdjęć: JPEG
Kodek wideo: H.264
Zasilanie 5V/1.5A
4
IV.
IV.
OPIS
OPIS
TECHNICZNY
TECHNICZNY
URZĄDZENIA
URZĄDZENIA
5
IV.
Opis funkcji przycisków oraz wyjść:
OPIS
TECHNICZNY
1. [ ]Przytrzymanie powoduje włączenie/wyłączenie urządzenia/-/
(krótkie naciśnięcie w trakcie nagrywania powoduje wygaszenie ekranu)
URZĄDZENIA
2. [
]Naciśnięcie przycisku powoduje przejście do ustawień wideo, zdjęć
i systemowych
3. [
]Naciśnięcie przycisku powoduje przejście do trybu:
nagrywanie/zdjęcia/odtwarzacz nagrań i zdjęć
4. [
]Przycisk umożliwia przejście po ustawieniach oraz zmianę obszaru
podglądu z kamer
5. [
]Przycisk umożliwia przejście po ustawieniach oraz
włączenie/wyłączenie mikrofonu
6. [
]Przycisk włączenia/wyłączenia nagrywania oraz przycisk
potwierdzenia
7. [ ] Naciśnięcie podczas nagrywania powoduje zabezpieczenie
nagrania przed usunięciem
Wskaźnik pracy:
- dioda czerwona-podłączenie zasilania (ładowania)
-dioda niebieska –stan pracy( miganie- nagrywanie, stałe
świecenie-tryb czuwania)
6
V.
PRZED
PIERWSZYM
UŻYCIEM
Przed Pierwszym Użyciem Urządzenia:
Urządzenie należy chronić przed nadmierną wilgocią i ekstremalnymi
temperaturami. W czasie dużego nasłonecznienia unikać bezpośredniego
skierowania światła na obiektyw kamery, może dojść do prześwietlenia nagrań.
Jest to zjawisko naturalne. Urządzenie nie może pracować w środowisku
zapylonym lub zawierającym opary substancji żrących i agresywnych. Urządzenie
przeznaczone jest do pracy w temperaturze: -10 +50 stopni C. Urządzenia nie
należy pozostawiać w samochodzie w mroźne dni oraz po zakończeniu jazdy w
dni upalne. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie nagłych i dużych zmian
temperatury. Mogłoby to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz
urządzenia, a w rezultacie jego uszkodzenie. W przypadku wystąpienia
kondensacji wilgoci, przed użyciem należy zaczekać aż urządzenie całkowicie
wyschnie. Powierzchnię ekranu można łatwo zarysować. Należy unikać dotykania
jej ostrymi przedmiotami. Nigdy nie należy czyścić włączonego urządzenia. Do
wycierania ekranu i zewnętrznych części urządzenia należy używać miękkiej,
niepozostawiającej włókien szmatki. Do czyszczenia ekranu nie należy używać
ręczników papierowych Należy unikać zbyt długiego wystawiania urządzenia na
działanie bezpośredniego światła słonecznego, może to doprowadzić do
przegrzania co może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie zdejmuj osłony
urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się części mogące zostać naprawione przez
użytkownika. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez
autoryzowany serwis. Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą i wilgocią, aby
uniknąć porażenia prądem.
WAŻNE:
1. Przed montażem kamery, kamery tylnej i okablowania należy
sprawdzić czy
urządzenie działa prawidłowo i nie powoduje zakłóceń.
2. Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień. Produkt
rzeczywisty może różnić się od produktu poglądowego.
3. Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania urządzenia nie
są objęte bezpłatną naprawą i gwarancją.
4. Przed podłączaniem kamery tylnej należy wyłączyć urządzenie.
5. Funkcja nagrywania w pętli i wykrywacz ruchu nie mogą być włączone jednocześnie.
(błędy w zapisie pliku i działania urządzenia)
6. Wykrywacz ruchu powinien być wyłączony podczas jazdy, a włączony jedynie na
postoju.
7. Przy włączonym wykrywaczu ruchu urządzenie powinno być podłączone do zasilania.
8. Po włączeniu trybu parkingowego po wstrząsie (uderzeniu) uruchamia się nagrywanie
na około 15 sekund.
9. Kamera wyposażona jest w baterię małej pojemności, która służy do podtrzymania
prawidłowego funkcjonowania. Kamera powinna być na stałe podłączona do zasilania.
Krótkie działanie na baterii jest normalne.
Uwaga:
Urządzenie posiada metalową obudowę, która nagrzewa się podczas pracy jest
to normalne zjawisko. Nagrzewanie powodują elementy elektroniczne, które
wydzielają ciepło.
7
VI.
OPIS IKON
Opis ikon ekranu głównego:
WIDEO
EKRANU
GŁÓWNEGO
ZDJĘCIA
8
VII.
URUCHAMIANIE
URZĄDZENIA
Uruchomienie urządzenia
Urządzenie uruchomi się automatycznie po włożeniu wtyku do gniazda
zapalniczki. Urządzenie włączamy/wyłączamy również przytrzymując
przycisk [
] na obudowie.
Podczas nagrywania naciśnięcie przycisku[
wyświetlacza.
] spowoduje wygaszenie
VIII.
NAGRYWANIE
Nagrywanie i wykonywanie zdjęć
I
WYKONYWANIE
ZDJĘĆ
Aby zacząć lub przerwać nagrywanie należy nacisnąć przycisk[
].
Na wyświetlaczu w prawym górnym rogu pojawi się czas nagrania.
Urządzenie umożliwia nagrywanie z obu kamer jednocześnie. Podczas
nagrywania możliwe jest zabezpieczenie nagrywanego pliku, aby to zrobić
należy nacisnąć przycisk kłódki [
].
Robienie zdjęć możliwe jest tylko w trybie zdjęć, aby przejść do trybu zdjęć
należy nacisnąć przycisk [
]. Przejście pomiędzy trybami niemożliwe
jest w trakcie nagrywania. Wykonanie zdjęcia naciśnięcie przycisku
[
].
9
IX.
PODGLĄD
NAGRYWANEGO
OBSZARU
Aby zmienić podgląd z kamery na wyświetlaczu należy nacisnąć przycisk
do góry [
]. Zmiana podglądu nagrywanego obszaru możliwa jest
również w trakcie nagrywania. Podgląd obrazu nagrywanego możliwy jest
w kilku trybach:

kamera przednia

kamera przednia i podgląd na tylną

Kamera tylna
10
IX.
PODGLĄD
NAGRYWANEGO
OBSZARU
Kamera cofania
Urządzenie posiada funkcję kamery cofania . Po wrzuceniu biegu wstecznego na
wyświetlaczu automatycznie pokazuje się obraz z kamery tylnej i linie
pomocnicze. Funkcja kamery cofania możliwa jest tylko po podłączeniu
przewodów kamery tylnej do świateł cofania – podłączenie opisane jest w
dalszej części instrukcji. Za pomocą przycisków „w górę” i „w dół” jest
możliwość ustawienia linii.
11
X.
ODTWARZANIE
NAGRAŃ
Urządzenie umożliwia odtworzenie nagranych filmów i zdjęć na
dostępnym odtwarzaczu.
Przejście do odtwarzacza możliwe jest za pomocą dwukrotnego
naciśnięcia przycisku[
], gdy jesteśmy w trybie nagrywania.
Aby zacząć lub przerwać odtwarzanie należy nacisnąć przycisk [
Długie przytrzymanie przycisku [
].
]powoduje wyłączenie odtwarzania.
W trybie odtwarzania możemy usuwać pojedyncze lub wszystkie pliki , aby to
zrobić należy wybrać film lub zdjęcie do usunięcia i nacisnąć przycisk [
następnie wybrać -> usunąć i potwierdzić przyciskiem [
], a
].
Nagrane pliki zapisywane są na karcie pamięci w dwóch folderach
oznaczonych :


DCMIA – nagrania/zdjęcia z przedniej kamery
DCMIB – nagrania/zdjęcia z tylnej kamery
Pliki wideo, które zostały zabezpieczone zawieją w nazwie wyraz LOCK.
12
XI.
USTAWIENIA
Aby przejść do ustawień wideo/zdjęć należy nacisnąć przycisk[ ] w
odpowiednim trybie wideo lub zdjęć. Do nawigacji po ustawieniach służą
przyciski [
[
] i [
] . Aby potwierdzić zmianę należy nacisnąć przycisk
]. Kolejne naciśnięcie przycisku
[ ] powoduje przejście do ustawień wideo /systemowe. Włączenie
ustawień nie jest możliwe jest w trakcie nagrywania.
Ustawienia wideo
1. Rozdzielczość (dostępne ustawienia rozdzielczości wideo):
 1080FHD (1920x1080)
 720P (1280x720)
2. Nagranie w pętli (nagrania w pętli - długość nagrywanych plików na
karcie pamięci):





Wyłączone
2 min
3 min
5 min
3. WDR (automatyczne dostosowanie światła do warunków
oświetleniowych)
 Włączone- brak możliwości wyłączenia funkcji WDR
4. Ekspozycja (ilość światła w nagraniu wideo)
 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
13
XI.
5. Detekcja ruchu (nagrywanie po wykryciu ruchu)
USTAWIENIA
 Wyłączone
 Włączone
6. Nagrywanie głosu (nagrywanie dźwięku w wideo)
 Wyłączone
 Włączone
7. Stempel daty (oznaczenie daty i godziny na plikach i wyświetlaczu)
 Wyłączone
 Włączone
8.G-sensor (czujnik przeciążenia w razie kolizji lub zderzenia zabezpiecza
plik wideo)ustawienie poziomu czułości:
 Wyłączone
 Wysoki
 Normalna
 Niski
9. Timelapse (nagranie poklatkowe)
 Wyłączone
 100ms
 200ms
 500ms
Ustawienia zdjęć
1.Tryb zdjęć (ustawienie ilość wykonanych zdjęć)




Pojedyncze
2 sek
5 sek
10 sek
2.Rozdzielczość zdjęć (ustawienie rozdzielczości wykonanych zdjęć):
 12M, 10M,8M, 5M,3M,2M,VGA,1,3M
3. Seria (włączenie serii zdjęć)
 Wyłączone
 Włączone
14
XI.
USTAWIENIA
4.Jakość (dostępne ustawienia jakości w celu zmniejszenia rozmiaru
pliku - kompresja):
 Dobra
 Normalna
 Ekonomiczna
5.Ostrość (dostosowanie ostrości):
 Mocny
 Normalna
 Slaby
6.Balans Bieli (dostosowanie do warunków oświetleniowych):





automatyczny
światło dzienne
pochmurno
żarówka
fluorescencja
7. Kolor (ustawienie kolorów zdjęć)
 Kolor
 Czarno-biały
 Sepia
8. ISO (czułość ISO światła)
 Auto, 100, 200, 400
9. Ekspozycja (ilość światła na nagraniu)

-2; -1.6; -1.3; -1; 0,6; 0,3; 0; 0,3; 0,6; 1; 1,3; 1,6; 2
10. Stabilizacja (ilość światła na nagraniu)
 Wyłączone
 Włączone
11.Data/Czas (stempel daty i czasu)
 Wyłączone
 Data
 Data/Czas
15
XI.
USTAWIENIA
Ustawienia Systemowe
1.Tryb Parking (po wstrząsie/uderzeniu urządzenie włączy się
automatycznie i zacznie nagrywać film przez ok. 15 sekund). Dostępne
ustawienia czułości wstrząsu:




Wyłączyć
Wysoki
Normalna
Niski
2. Data/Czas (Ustawienie daty i czasu urządzenia)
Do zmiany wartości służą przyciski [
] i [
] . Potwierdzenie przycisk[
].
3. Numer Tablicy Rej. (ustawienie numeru tablicy rejestracyjnej pojazdu,
którym się poruszamy na nagraniu)
4. Dźwięki (włączenie/wyłączenie dźwięku wydawanego przez
urządzenie)
 Wyłączone
 Włączone
5. Język (ustawienie języka urządzenia)
 Polski, SimpleChinese,TraditionalChinese, English, French,
Espanal, Putorgues, Germany, Italian, Russian, Japanese, Thai
6.Tryb TV (System wyjściowy sygnału wideo)
 NTSC
 PAL
7.Czestotliwość (odświeżanie ekranu)
 50Hz,60Hz
8. Wygaszacz ekranu (wygaszenie ekranu w trybie nagrywania)




Wylaczone
3min
5min
10min
16
XI.
USTAWIENIA
9. Auto uruchom Wył (automatyczne wyłączenie po bezczynności)




Wylaczone
3min
5min
10min
10. Formatowanie (formatowanie/kasowanie karty pamięci TF)
 Karta SD -> OK/Anuluj
11. Ustawienia fabryczne ( przywracanie ustawień początkowych)
 OK/Anuluj
12. Wersja (aktualna wersja oprogramowania)
17
XII.
PODŁĄCZENIE
KAMERY
TYLNEJ
Opis:
1.
2.
3.
4.
Wtyczka miniUSB podłączana do kamery.
Gniazdo(port miniUSB) podłączenie ładowarki samochodowej.
Gniazdo do podłączenia kamery tylnej.
Przewód podłączany do żarówki cofania ( + żarówki /12V)
(po podłączeniu tego przewodu i włączenie biegu wstecznego
następuje automatyczne przełączenie obrazu na kamerę tylna oraz
pokazują się linie pomocnicze)
5. Kamera tylna z diodami doświetlającymi
Uwaga:
Kamerę tylną należy zamocować stopką mocującą do
góry, pokazane jest to na obrazku poniżej (montaż za
pomocą wkrętów lub taśmy dwustronnej) .
18
XIII.
PODŁĄCZENIE
DO
ZASILANIA
Podłączenie do zasilania
Urządzenie podłączamy do zasilania za pomocą ładowarki do gniazda
zapalniczki. Ładowarka na zakończeniu przewodu posiada wtyk miniUSB,
który należy podłączyć do gniazda miniUSB na przewodzie.
Parametry ładowarki samochodowej na wyjściu 5V/1,5A.
Ładowarki samochodowe mogą powodować zakłócenia radia
samochodowego. Gdy zakłócenia występują należy nabyć wzmacniacz
sygnału antenowego, który należy wpiąć między radio, a przewód
antenowy.
19
XIV.
GWARANCJA
I WSPARCIE
PO
SPRZEDAŻY
Wsparcie Gwarancyjne i Posprzedażowe:
GWARANCJA
Produkty ORLLO objęte są gwarancją. Okres gwarancji na wszystkie
produkty firmy Orllo Electronics wynosi 12 miesięcy, o ile nie podano
inaczej. Oznacza to, że firma Orllo Electronics zapewni bezpłatne usługi
naprawcze w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
Dokładamy wszelkich starań, żeby naprawy gwarancyjne produktów
realizowane były w terminie nieprzekraczającym 14 dni.
ZWROT
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient ma prawo zwrotu
zakupionego produktu bez podania przyczyny, w ciągu 14 od otrzymania
produktu.
W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży jako firma/przedsiębiorca,
prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14
dniowego zwrotu nie przysługuje.
Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. Z 24 czerwca 2014
r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość
jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a
Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
W przypadku nieuzasadnionego zwrotu, kupujący będzie zobowiązany do
pokrycia kosztów związanych z odesłaniem produktu do kupującego.
WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE
Klienci Orllo Electronics mają możliwość korzystania ze wszechstronnej i
profesjonalnej pomocy technicznej. Przeszkoleni specjaliści ORLLO
odpowiedzą na pytania dotyczące funkcjonowania zakupionego
urządzenia i podejmą stosowne działania w celu rozwiązania problemu.
Kontakt z Działem Technicznym ORLLO:
Tel. 600 015 406 lub e-mail [email protected]
20
XV.
OFERTA
ORLLO
ORLLO – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA WYMAGAJĄCYCH
Firma ORLLO jest dynamicznie rozwijającą się marką z produktami o
najwyższej jakości, wyrazistym stylu i przystępnej cenie.
Oferujemy wyjątkowe produkty, które są połączeniem elegancji,
wyrafinowania, wysokiej jakości wyrobu, nowoczesnych rozwiązań
technicznych i najnowocześniejszego design’u. Naszą ofertę kierujemy do
tych, którzy cenią wygodę elegancję oraz nowoczesny styl życia. Wśród
oferowanych produktów znajdują się wideorejestratory samochodowe,
kamery sportowe, kamery IP WiFi i szpiegowskie, głośniki mobilne,
lokalizatory GPS, smartwatche i inne.
Jesteśmy świadomi, iż sukces należy budować przede wszystkim na
zaufaniu i zadowoleniu Klientów. Pracownicy firmy postępują zgodnie z
kodeksem etycznym, który kładzie nacisk na profesjonalizm i orientację na
klienta. Głównym i najwyższym celem jest długoterminowe zadowolenie
klientów.
Orllo Electronics Polska ma wyraźny udział w rozwoju ogólnodostępnych
usług, poprzez wprowadzanie nowych standardów dla Klienta i w pełni
współpracuje z organizacjami handlowymi w poszczególnych krajach.
Obecnie firma współpracuje z szeroko znanymi w Europie Środkowej
firmami, zarówno na poziomie dostawcy produktów, jak i współpracy przy
różnych komercyjnych i niekomercyjnych projektach.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na stronie orllo.pl
21

Podobne dokumenty