Liga zadaniowa klas IV- I etap Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3

Komentarze

Transkrypt

Liga zadaniowa klas IV- I etap Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3
Liga zadaniowa klas IV- I etap
Zadanie 1
Wstaw nawiasy tak, aby otrzymać wynik 147.
150 – 2 x 24 +12 : 20 =
Wykonaj działania po wstawieniu nawiasów.
Zadanie 2
Dziadek Ernest, hodowca owiec, postanowił zmniejszyć swoje stado.
W poniedziałek sprzedał połowę wszystkich owiec, w środę sprzedał połowę stada,
które mu pozostało, a w piątek 3 owce się zgubiły. W gospodarstwie zostały 124
owce. Ile owiec miał dziadek Ernest, zanim zaczął je sprzedawać?
Zadanie 3
O ile suma liczb 276 i 149 jest większa od różnicy tych liczb.
Zadanie 4
Wstaw do diagramu w puste kwadraciki liczby 4,6,7,9,10,11,12 w ten sposób, aby
otrzymać kwadrat magiczny.
8
5

Podobne dokumenty