Program szkolenia dla wnioskodawców Regionalnego Programu

Komentarze

Transkrypt

Program szkolenia dla wnioskodawców Regionalnego Programu
Program szkolenia dla wnioskodawców
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego - Działanie 7.1.1 Drogi
regionalne
Miejsce spotkania:
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106
Termin spotkania:
7 sierpnia 2015 r. piątek, godz. 9:30 – 16:00
Godziny
Temat
9:30 – 11:00
Powitanie uczestników.
Wprowadzenie w tematykę spotkania – przedstawienie
podstawowych informacji na temat Działania 7.1.1 RPO
WM: warunki aplikowania o środki, zakres wsparcia, typy
projektów, typ beneficjenta, zasady kwalifikowalności
11:00 – 11:45
Proces rejestracji wniosku w systemie e-RPO
11:45– 12:00
Przerwa kawowa
12:00 – 13:30
Omówienie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami
13:30 – 14:15
Przedstawienie kryteriów oceny
14:15 - 15:45
Omówienie wymogów w zakresie analizy finansowej i
ekonomicznej
15:45 – 16:00
Pytania i dyskusja, możliwość konsultacji indywidualnych
Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Podobne dokumenty