Ściągnij program w formacie PDF

Komentarze

Transkrypt

Ściągnij program w formacie PDF
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
JĘZYKI SPECJALISTYCZNE – PRAKTYKA I TEORIA
SPECIALIST LANGUAGES: PRACTICE AND THEORY
Rzeszów, 16-17.09.016
Piątek/Friday 16.09.2016
Rejestracja/ Registration
9.00-9.45
Budynek A0 parter, ul. Pigonia 1/ A0 Building (main hall), Pigonia Str.1
Budynek AO, Duża Aula / AO Building, Main Lecture Hall
10.00-11.20
Otwarcie konferencji oraz Wykład plenarny 1 / Conference opening and Plenary Lecture
Sambor Grucza
O statusie ontycznym języków specjalistycznych
Moderator/Chair: Paweł Bąk
1
1
11.20-11.45 Przerwa kawowa / Coffee break
11.45-13.45 Sesje równoległe / Parallel sessions
Sesja/ Session 1
126
Sala/Room
Sesja/ Session 2
127
Sala/Room
Sesja/Session 3 Duża Aula/Main
Lecture Hall
Moderator/Chair: Teodor
Hrehovčík
Sesja/ Session 4
208
Ewa Szember-Czerwińska
OALD 9th edition - 1948 pages that
perfectly fit in your pocket
Moderator/Chair: Olena
Petrashchuk
Moderator/Chair: Agnieszka
Czech-Rogoyska
11.45-12.15
Patrycja Kąkol
The language of Business English in
the context of professional discourse
Lucyna Falkiewicz-Wille
Interpreting informal business meetings: A
case study
12.15-12.45
Olena Radchenko
Terminology of marketing: Conceptual
Metaphor
Emilia Wojtczak
Leksyka
w
nauczaniu
języków
specjalistycznych (na przykładzie języka
niemieckiego)
Wanda Rydlewska-Wiktorowicz
Jak bez problemu sprostać wymogom
komunikacji
biznesowej
w
firmie
niemieckiej
12.45-13.15
Svitlana Vovchanska
Scientific «holes» and «priorities» in
research of LSP
Sylwia Gierszal-Sławik
Extra-linguistic knowledge as a key factor
in quality community interpreting
13.15-13.45
Iryna Mischynska
Professional jargon in business
discourse
Ewa Maria Majewska
Hybrydy w słownictwie specjalistycznym
niemiecko- i niderlandzkojęzycznych
czasopism i literatury fachowej z
dziedziny medycyny
Katarzyna Wędrychowicz
Dyskurs medyczny w nauczaniu języka
niemieckiego dla potrzeb zawodowych –
czyli
jak
przygotować
studentów
pielęgniarstwa do pracy w Niemczech
Ewelina Kwiatek
Features of scientific and technical texts in
the field of land surveying and their
implication for translation
Bartosz Łuczak
Computational approach to phraseology of
academic journals of biology - lexical
bundles and implications
13.45-14.45 Przerwa obiadowa / Lunch break
2
Sala/Room
Katarzyna Łyp
Język niemiecki codzienny i
zawodowy - kompetencje na dwóch
poziomach
Budynek AO, Duża Aula / AO Building, Main Lecture Hall
14.45 -15.45 Wykład plenarny
2
/ Plenary Lecture
2
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
Corpora and collaborative translation tasks for general language and terminology development
Moderator/ Chair: Marcin Grygiel
15.45 – 16.15 Przerwa kawowa / Coffee break
16.15-18.15 Sesje równoległe / Parallel sessions
Sesja/Session 5
Sala/ Room 126
Moderator/Chair: Ewelina Kwiatek
Sesja/Session 6
Sala/ Room 127
Moderator/Chair: Lucyna Falkiewicz-Wille
Sesja/Session 7
Hall
Duża Aula/Main Lecture
Moderator/Chair: Barbara Walkiewicz
16.15-16.45
Teodor Hrehovčík
What do the terms sworn translator and/or certified
translator imply in different countries?
Paweł Bąk
Polskie i niemieckie świadectwa pracy.
W poszukiwaniu ekwiwalencji
16.45-17.15
Katarzyna Fronczak
Towards a description of stance in Internet
mediated corporate discourse. An exploratory
corpus-assisted study of selected stance adverbials
in corporate blogs
Ida Skubis
Specialised language in Germany, Austria and
Switzerland
Łukasz Barciński
Informative (specialist) and aesthetic (literary)
texts – if, how and why they differ
Joanna Woźniak
Struktura semantyczna polskich i niemieckich terminów
wielowyrazowych na przykładzie języka prawa
Beata Kopecka
Czym jest język specjalistyczny lotnictwa? – Próba
definicji dla potrzeb badań językoznawczych w oparciu
o grupy użytkowników oraz tworzone przez nich teksty
Rafał Augustyn
Wyzwania dydaktyki przekładu tekstów naukowych:
styl i rejestr
Marta Sobieszewska
Tłumaczenie tekstów prawa a (nie)znajomość kontekstu
językowo-prawnego
Michał Organ
Przekład elementów kulturowych w tłumaczeniu filmów
dokumentalnych
Małgorzata Bachan-Kołodziejska
Zarządzanie
sytuacyjne
w
nauczaniu
języka
specjalistycznego
Aleksandra Gryc-Trelińska
Terminologia prawnicza pochodząca z łaciny-ujęcie
kontrastywne polsko-angielskie
17.15-17.45
17.45-18.15
3
Sobota/Saturday 17.09.2016
Sesja/Session 8
Duża Aula/Main Lecture Hall
8.15-8.45
Agnieszka Pietrus-Rajman
Założenia koncepcyjne nauczania języków obcych w szkolnictwie wyższym na specjalnościach o znaczeniu priorytetowym dla gospodarki
09.00-10.30 Sesje równoległe / Parallel sessions
Sesja/Session 9
Sala/ Room 126
Moderator/Chair: Beata Kopecka
Sesja/Session 10
Sala/ Room 127
Moderator/Chair: Rafał Augustyn
Sesja/Session 11
Hall
Duża Aula/Main Lecture
Moderator/Chair: Edyta Więcławska
09.00-9.30
9.30-10.00
10.00-10.30
Olena Petrashchuk
Construct based approach to examiner/rater
training in aviation language testing
Barbara Walkiewicz
Złożoność
semiotyczna
w perspektywie przekładu
Dorota Domalewska
Chalermpon Kaewjai
Empowering students to become competent
professionals: Course design for medical English
language teaching
Beata Szpingier
Corpo a soma – o różnych poziomach komunikacji
(powszechnym i specjalistycznym) we włoskim języku
medycyny
Izabela Olszak
Multilingual students' reading strategies: An
exploratory study to analyze variables influencing
reading proficiency
Agata Jabłońska
Nazwy chorób rzadkich jako przedmiot badań
socjologicznych, lingwistycznych i pedagogicznych w
aspekcie stosowania nowoczesnych metod komunikacji w
opiece zdrowotnej oraz wyzwań dla praktyki
translatorskiej i dydaktyki medycznej
4
języka
budowlanego
Magdalena Łęska
The letter reinvented – genre theory applied to the
analysis of the letter to shareholders as an Investor
Relations tool
Izabela Bartkiewicz
Legal instruments to ensure linguistic rights and
security of the United Nations member states and of
the European Union
Ewa Gieroń-Czepczor
The potential of conceptual metaphor and metonymy
in political journalism: Shaping realities in Polish
magazine columns
Budynek AO, Duża Aula / AO Building, Main Lecture Hall
10.35 -11.35 Wykład plenarny
3
/ Plenary Lecture
3
Piotr Mamet
Ile luksusu w nazwie?
Analiza językowa nazw wersji wyposażenia samochodów Hyundai
Moderator/Chair: Jolanta Łącka-Badura
11.35-12.35 Wykład plenarny
4
/ Plenary Lecture
4
Jolanta Łącka-Badura
Rozwijanie i ocenianie ‘podwójnej kompetencji’ na kursie języka specjalistycznego w programie studiów
wyższych
Moderator/Chair: Piotr Mamet
12.35-13.00 Przerwa kawowa / Coffee break
5
13.00-15.30 Sesje równoległe / Parallel sessions
Sesja/Session 12
126
Sala/ Room
Sesja/Session 13
Sala/ Room 127
Moderator/Chair: Łukasz Barciński
Moderator/Chair: Ewa Gieroń-Czepczor
Sesja/Session 14
Hall
Duża Aula/Main Lecture
Moderator/Chair: Michał Organ
13.00-13.30
Ioannis Karras
A genre analysis of luxury hotel brochures
Iwona Białomazur
Budowanie wizerunku przez towarzystwa funduszy
inwestycyjnych za pomocą języka komunikacji
z inwestorami
Piotr Sorbet
O euro- w języku polskim i hiszpańskim
13.30-14.00
Edyta Więcławska
Valorising translation teaching methodologies in
view of linguistic pluricentrism
Katarzyna Wasilewska
Konceptualizacja pojęć specjalistycznych: metafora czy
kategoryzacja
Ewa Tabaczyńska
Lingwistyczne
cechy
języka
administracji
i polityki – perspektywa glottodydaktyczna
14.00-14.30
Anissa Hamza
Identifying and translating ellipsis in the scientific
reports: divergence and convergence with the
general language
Marcin Grygiel
Financial management as a specialist language
Róża Klimczak
„Arcydzieło nowych czasów” – o kategorii jakości
w brandingu marki Mercedes-Benz
Joanna Kic-Drgas
Analiza potrzeb uczących się języka specjalistycznego
a tekst specjalistyczny
Justyna Majchrowska
Rekonesans, przegląd, skanowanie, czyli zjawisko
neosemantyzacji w języku współczesnych konsumentów
Rafał Maćkowiak
Socjolekt polskich graczy wideo
Magdalena Knap
The language of tourism as a specialist language:
An analysis of ‘Podkarpacie Region’ tourist
brochures
Iwona Ksiądz
Nauczanie języka medycznego za pomocą rosyjskiego
serialu Практика
Agnieszka Czech-Rogoyska
Anglicyzmy w niemieckich i polskich czasopismach
online dla kobiet na przykładzie magazynów Glamour
i Cosmopolitan
14.30-15.00
15.00-15.30
Zakończenie konferencji / Closing of the conference
6

Podobne dokumenty