Protokół zgłoszenia reklamacji nr

Komentarze

Transkrypt

Protokół zgłoszenia reklamacji nr
Maretronic
www.fototorty.eu
ul. Tysiąclecia 40a
45-430 Opole
tel. +48 77 4510032
fax.+48 77 4568808
Protokół zgłoszenia reklamacji nr .............................. *
Rodzaj zgłoszenia(usterka/niezgodność z zamówieniem)................................................
Imię nazwisko / Nazwa Firmy...............................................................................................
................................................................................................................................................
Adres......................................................................................................................................
NIP...........................................................Tel. kontaktowy....................................................
email.......................................................................................................................................
L.p.
Nazwa
Ilość Rodzaj usterki / niezgodności
Dok.handlowy
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Rozpatrywania Reklamacji i
przesyłając zgłoszenie reklamacyjne akceptuję jego postanowienia.
Podpis
................................................................
* wypełnia Dział Reklamacji
Data
.....................................................

Podobne dokumenty