PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

Komentarze

Transkrypt

PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI
……………………….. dn. ………………………………………….
Kupujący:…………………………………………………..
Adres:………………………………………………………..
…………………………………………………………………
Dział DKJ
…………………………………………………………………
KWK ……………………….
PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI
Data załadunku:………………………………………………………………………………………..…………..
Data dostawy:……………………………………………………………………………………………………….
Sortyment i klasa reklamowanej partii:…………………………………………...……………...………….
Ilość:…………………………………………………
Rodzaj reklamacji (jakościowa, ilościowa):…………………………...……………………………………..
Dokument wywozowy/ list przewozowy nr:……………………………...……….………………………….
Opis reklamacji:
Załączniki:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Podpis
Telefon…………………………………………………………………..
e-mail……………………………………………………………………..

Podobne dokumenty