JG Rehdanz

Komentarze

Transkrypt

JG Rehdanz
www.sdmp.pl
Serdecznie witamy
10 listopada 2010
Johann Georg Rehdanz
budowniczy hut
i założyciel osady
Z cyklu: Najważniejsze postacie
w 250-cio letniej historii huty i Ozimka
Vierhaus Rudolf,
Deutsche Biographische Encyklopädie,
K. G. Saur Verlag, München 1995
Johann Georg Rehdanz (Rhedanz, Rehdantz, Redanz)
Urodził się w Braschen (Brzóska) w prowincji Neumarkt
koło Crossen (Krosno)
.
Johann Georg Rehdanz (Rhedanz, Rehdantz, Redanz)
Urodził się w Braschen (Brzóska) w prowincji Neumarkt
koło Crossen (Krosno)
.
1740-1742 I Wojna Śląska
Fryderyk II Hohenzolern
10 kwietnia 1741 Bitwa pod Mollwitz/Małujowicami
28 lipca 1742 Traktat pokojowy we Wrocławiu
J. G. Rehdanz
-jako dyplomata - negocjator traktatu granicznego reprezentujący Prusy - 1742
Hrabstwo Kłodzkie
i Księstwo Nyskie
na mapie Śląska z 1746 roku
J. G. Rehdanz
-jako dyplomata - negocjator traktatu granicznego reprezentujący Prusy - 1742
- jako kartograf. Rehdanz-Karte militarna mapa śląska z roku 1744
- jako nadleśniczy królewski (Oberforstmeister) w Krasiejowie ok. 1752 roku
Mapa księstwa opolskiego z roku 1736
.
J. G. Rehdanz
-jako budowniczy hut.
Bad Reinerz (Duszniki Zdrój) i Grünwald (Zieleniec) ok. 1750 roku
Anton Friedrich Büsching, Lebensgeschichte…, Halle 1788
Conrad Matschoss, Bergau, Hütten- und Salinenwesen, Berlin 1912
J. G. Rehdanz
-jako budowniczy hut.
Bad Reinerz (Duszniki Zdrój) i Grünwald (Zieleniec) ok. 1750 roku
Rehdanzgraben
Mosch Carl Friedrich, Die Heilquellen Schlesiens und der Grafschaft Glaz, Breslau und Leipzig 1821, s. 104
J. G. Rehdanz
-jako budowniczy hut.
Bad Reinerz (Duszniki Zdrój) i Grunwald (Zieleniec) ok. 1750 roku
Schmelze
Okolice Opola
Fragment mapy Śląska z I połowy XVIII wieku.
.
.
.
.
.
1752 - Johann Georg Rhedanz
zostaje mianowany nadleśniczym królewskim w Krasiejowie
4 stycznia 1753 informuje Izbę Wojenno Dominalną we Wrocławiu
o możliwości budowy hut nad Małą Panwią
1 marca 1753 w Poczdamie Fryderyk II król Prus
wydaje edykt nakazujący budowę hut
„Po tym jak Jego Królewski Majestat w Prusach, nasz
Najłaskawszy Pan i Król z ojcowskiego przyzwolenia
i opieki, o w górnośląskich lasach, podległych
opolskiemu Urzędowi, nad rzeką Mała Panew i w innych
tamtejszych w kierunku Kluczborka leżących, odkrytych
zasobach rudy żelaza powiadomiony został, aby nie
pozostały nieużyteczne, tylko dobru królewskiej krainy
i jego wiernym poddanym służyły, postanowiono
we wspomnianym miejscu wybudować huty”
Grudzień 1753 król Fryderyk II zobowiązuje ministra prowincji śląskiej
von Münchow’a do pilnego przygotowania huty w celu rozpoczęcia
produkcji kul armatnich
Johann Georg Rhedanz
(? – 1765)
wybiera lokalizację budynków,
wyznacza kanały hutnicze,
buduje fundamenty,
sam nadzoruje roboty ciesielskie.
Budowę tamy na rzece zleca
nadinspektorowi stawowemu
z Opola Neuwertz’owi.
16/17 sierpnia 1754 roku rozpalenie wysokiego pieca
17 sierpnia 1754 roku pierwszy spust surówki
Wrzesień 1754 pierwsze wyprodukowane żelazne piece
Listopad 1754 budowa dwóch pieców fryszerskich na prawym brzegu
Piec do świeżenia (fryszowania)
1755
Dwa wysokie piece
z zabudowaniami
pokrytymi dachówką
Zapora na rzece
i kanał hutniczy
z obwałowaniami
Szopa na węgiel szopa
na rudę i formiernia
Kuźnia
Dwa budynki mieszkalne, budynek
mieszkalny kryty dachówką
z podobnym budynkiem
gospodarczym
Mieszkanie, obora
i szopa dla faktora
węglowego
W budowie:
plac hutniczy,
budynek faktorii,
dwa budynki
mieszkalne
1752
1755
1769
1755 Powstaje Królewska Huta w Zagwiździu/Kreutzburgerhütte
1761 Zabudowania Huty zostają spalone przez wojska rosyjskie
Zamek hutniczy
Ok. 1756 Projekt Rehdanz’a
1756 rozpoczęcie budowy
1763 zakończenie budowy
1846 zamek rozebrano
Hüttendorf/Łaze 1762 (1768)
22 marca 1755 Fryderyk w Poczdamie
nadaje przywileje dla hutników:
zwolnienia z kontrybucji
wojennej,
prawo zakupu towarów,
zwolnienie z werbunku
i poddaństwa,
prawo do opuszczania służby,
ochrona przez Królewski
Majestat
1769 Grzesch
Drzymalla
Czingoin
Hadamek
Mrochin
Kokott
Mimietz
Sladek
1776 Kirstein
Janiczek
Dziewior
Jungnickel
Strassil
Fiola
1785
1809
1843
Rehdanzka (Redancka) – Rehdanz Allee – Droga Rehdanz’a
Löbe William,… ,”Goldminen In Deutschland.
Vorschläge zu neuen, gewinnreichen Unternehmungen, …”,
Weimar 1852, s. 13
Johann Georg Rehdanz
ur. ? Braschen/ Crossen
1750 (1744?) rozkaz wyjazdu na Śląsk
ok. 1750-53 w Bad Reinerz/Dusznikach
1752-1765w Malapane/Ozimku
1753-1755 budowa Huty w Ozimku
1756 projekt i budowa maszyny
do oczyszczania kul armatnich
1756-1763 budowa zamku
1762 projekt budowy osiedla
hutniczego Hüttendorf
1765 umiera Rehdanz
1794 polecenie Reden’a
budowy pomnika
1801 odlano obelisk
na cześć Rehdanz’a
realizując nakaz
von Reden’a z 1794
1837 wykonano pomnik
Rehdanz’a wg projektu
Schinkl’a ustawiony
na Wyspie Rehdanz’a
” Dem Johann Georg Rhedanz, Oberforstmeister für Schlesien von 1753-1765”
(Johann’owi Georg’owi Rhedanz’owi, nadleśniczemu Śląska w latach 1753-1765)
„Dem Andenken des Mannes, welchen Friedrich II berief, Oberschlesiens
Forst- und Hüttenwesen zu gründen, die Beamten dieses Geschäftskreises. 1837.”
(Dla upamiętnienia człowieka, którego Fryderyk II powołał, do założenia górnośląskiego
leśnictwa i hutnictwa. Urzędnicy tutejszego związku gospodarczego. 1837.)
www.sdmp.pl
Dziękujemy za uwagę

Podobne dokumenty