Czytaj... - MBF Group SA

Komentarze

Transkrypt

Czytaj... - MBF Group SA
Raporty EBI
1z1
http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc...
Raport EBI
typ raportu
Raport Current
numer
20/2015
data dodania
2015-04-24 14:35:49
spółka
MBF Group Spółka Akcyjna
Zawarcie umów kredytowych z Alior Bank S.A.
Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2015
r. roku Emitent zawarł dwie umowy kredytowe z Alior Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") na
łączną kwotę 300.000,00 zł.
W ramach pierwszej z umów Bank udzielił Emitentowi kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 200.000,00 zł. Druga
umowa kredytowa gwarantuje uruchomienie przez Bank linii kredytowej w wysokości 100.000 zł, której termin spłaty
wyznaczono na 31.03.2017 r. Obie umowy przewidują zmienne oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3M i marżę Banku.
Umowy kredytowe zostaną przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Pozostałe warunki zawartych umów kredytowych nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy zawieraniu tego
typu umów.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu Umowy z uwagi na spodziewany pozytywny wpływ
sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym
Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Krassowski - Prezes Zarządu
wydruk pochodzi z serwisu http://www.newconnect.pl
2015-05-01 21:55

Podobne dokumenty