III_IV_V_2013 - III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy

Komentarze

Transkrypt

III_IV_V_2013 - III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy
III Liceum
Ogólnokształcące
w Brodnicy
Sukces
historyczny
2
Nasi fizycy
2
Stypendia
dla najlepszych
3
Nagrodzono
sportowców
3
Licealista
Numer 4
marzec/kwiecień/maj 2012/2013
„Wszędzie po drodze zostawia się
T. Makowski, Pamiętniki
cząstkę siebie.”
Rocznica śmierci 4
Jana Pawła II
Olimpiada
Przedsiębiorczości
4
Zakończenie
roku klas trzecich
5
Dzień Kobiet
6
Spektakl
„Tolerancja”
7
Ekobox działalność i
sukces
8
9
Drzwi Otwarte
10
11
Duńczycy z wizy- 12
tą w Brodnicy
13
Różyczkowanie - 14
galeria
15
Dentysta w ZS1 16
Kolejna Miss
z III LO
17
Kompleks Małego Miasteczka
18
Pamięci
Anny German
19
Nasze pasje
muzyczne
20
21
Refleksje
artystyczne
22
23
Kącik naukowy:
Drukarki 3D
Warto zobaczyć:
Dania
24
Coś dla ducha:
Makowski
26
25
Oprócz aktualności i absorbujących tematów, w bieżącym wydaniu gazetki
przybliżymy Wam sylwetkę i twórczość kolejnego słynnego polskiego artysty:
Tadeusza Makowskiego
„O obrazach Tadeusza Makowskiego poeci piszą wiersze. (...) Każdy z jego obrazów
jest bowiem jak wiersz, tyle w nim czystej poezji, czystego liryzmu i wzruszenia”
Ignacy Witz
Kolejny sukces - historyczny
Karoliny Woźniak
W tegorocznej, piątej edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg.
Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli
naszą historię" -kapituła konkursu
postanowiła wyróżnić w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych pracę
uczennicy III LO w Brodnicy Karoliny Woźniak pod tytułem "Piekarz
z ulicy Kopernika".
Nagrody książkowe Karolina odebrała
19 marca (w 104 rocznicę urodzin gen.
Zawackiej) w sali wielkiej Dworu Artusa w Toruniu z rąk wicemarszałka sejmiku województwa kujawskopomorskiego Dariusza Kurzawy i prezesa Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej - Doroty Zawackiej-Wakarecy.
Toruński konkurs ma zachęcić młodych
ludzi do rozwijania wiedzy historycznej
o naszym regionie oraz dokumentowania lokalnych dziejów na podstawie
wspomnień świadków, a także zdjęć i
pamiątek zachowanych w rodzinnych i
publicznych archiwach.
Do konkursu można było nadsyłać prace pisemne o tematyce "O wydarzeniach" lub "O ludziach" w dwóch kategoriach: dla gimnazjalistów i uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Prace "O
wydarzeniach" przedstawiają relacje
żyjących w naszym regionie uczestników i świadków historycznych wydarzeń. Prace "O ludziach" przedstawiają
sylwetki wywodzących się z naszego
regionu znanych i nieznanych bohaterów historycznych wydarzeń, lub osób
spoza regionu biorących udział lub
będących świadkami takich wydarzeń
na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego.
Karolinę Woźniak z III LO w Brodnicy,
która znana jest przede wszystkim z
laurów zbieranych w konkursach recytatorskich i występach teatralnych
zainteresowała historia piekarza z ulicy Kopernika w Brodnicy - pana Kazimierza Psuty:
- „Uważam, że pan Psuty to niezmier-
nie ciekawa postać - wyjaśnia autorka
pracy - To człowiek, który pokazał, że
choć los zmusił go służby w Wehrmachcie, a potem w legii cudzoziemskiej, nie
przestał nigdy myśleć o wolnej Polsce.
Poza tym mieć 90 lat i otwarcie twierdzić, że niczego, co się stało na tej przestrzeni czasu się nie żałuje - to jest
coś!”
Red. RS
Nasi młodzi zdolni fizycy
Mateusz Głowacki i Michał Kowalkowski
Mateusz Głowacki z klasy drugiej i
Michał Kowalkowski z klasy trzeciej III LO są finalistami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki dla Szkół Ponadgimnazjalnych.
W tegorocznym etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki dla Szkół Ponadgimnazjalnych nieźle spisali się nasi koledzy Mateusz Głowacki i Michał Kowalkow-
2
ski. Przygotowując się pod kierunkiem
nauczycielki fizyki Agnieszki Głowackiej dostali się do najpierw do etapu
rejonowego, a potem pośród 300 startujących wywalczyli sobie udział w finale
konkursu. Gratulujemy. Niech Einstein będzie z wami!
KK
Stypendia naukowe
Dla najlepszych uczniów
W środę, 20 marca br. Burmistrz
Brodnicy wręczył stypendia naukowe najlepszym uczniom brodnickich szkół prowadzonych przez
Miasto. Wśród stypendystów Burmistrza jest ośmioro licealistów z
III LO w Brodnicy.
Stypendia naukowe Burmistrza przyznawane są uczniom , którzy mają najwyższe średnie w klasyfikacji po pierwszym półroczu i na końcu roku szkolnego.
Po pierwszym semestrze roku 2012/2013 w III LO rywalizacja była duża, bo
równie wysokie naukowych średnie
ocen i wiele osiągnięć miało wielu Gratulujemy prymusom.
uczniów. Po zaopiniowaniu kandydatów
przez Samorząd Uczniowski i Radę
Pedagogiczną stypendia Burmistrza
otrzymali:
MO
Szymon Dąbrowski, 1c
Marta Stypułkowska, 1c
Remigiusz Lipiński, 1c
Joanna Domeracka, 2b
Karolina Woźniak 2a
Joanna Kożuchowicz,2a
Aneta Dec, 3c
Magdalena Kowalkowska, 3b.
Nagroda dla sportowców
Gratulujemy!
Uczniowie z klasy sportowej III LO
mają na swoim koncie wiele zwycięstw sportowych. Cieszą się także z otrzymanych stypendiów, które przyznane zostały utalentowanym licealistom przez Marszałka
Województwa i Burmistrza Brodnicy.
stypendia.
W klasie sportowej III Liceum Ogólnokształcącego uczą się sportowcy z drużyny piłki ręcznej, którą trenuje Jan
Orzech, nauczyciel wychowania fizycznego. Ostatnim największym sukcesem drużyny jest złoty medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w
Piłce Ręcznej w Tarnowie. Ten i inne
osiągnięcia sportowe zostały dostrzeżone przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który przyznał
dobrze zapowiadającym się piłkarzom
Stypendia dla uzdolnionej młodzieży
przyznał także Burmistrz Brodnicy.
Wśród stypendystów Burmistrza są:
Karol Kryczka, Kamil Nec, Karol
Ciechowski, Maciej Literski, Bartłomiej Banasiak, Patryk Brucki,
Tomasz Zembrzycki, Jakub Dybowski.
Nagrody Marszałka otrzymali: Karol
Kryczka, Kamil Nec, Karol Ciechowski i Maciej Literski.
Trener drużyny Jan Orzech otrzymał
nagrodę Marszałka Województwa.
MO
3
Pamięci Patrona
W rocznicę śmierci
VIII ROCZNICA ŚMIERCI PAPIEŻA JANA PAWŁA II
Dnia 2 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00
w FARZE BRODNICKIEJ odbył się
wieczór papieski poświęcony Janowi
Pawłowi II, przygotowany przez
uczniów z ZESPOŁU SZKÓŁ nr 1
im. Karola Wojtyły - Jana Pawła II
w Brodnicy
Młodzież naszej szkoły po raz kolejny
zaprosiła mieszkańców miasta do
wspólnej modlitwy i refleksji..
Red.
Olimpiada Przedsiębiorczości
Jesteśmy coraz lepsi!
Olimpiada Przedsiębiorczości to
ogólnopolski, trzyetapowy konkurs
dla uczniów szkół, w których nauka kończy się maturą. Uczniowie
z III LO, przygotowywani przez
dyrektora Tomasza Wysockiego, od
lat biorą udział i zdobywają laury
w tym w tym konkursie.
Głównym celem Olimpiada Przedsiębiorczości jest promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży. Pierwsza Olimpiada Przedsiębiorczości miała miejsce
w 2005 roku, a obecnie jest ona jedną z
największych olimpiad przedmiotowych
w kraju.
Eliminacje szkolne odbyły się 6 grudnia
2012 r. Polegały na rozwiązaniu testu
składającego się z 50 pytań. Do eliminacji okręgowych dostali się Joanna
Kożuchowicz oraz Mateusz Berent (
oboje z klasy II a). Uczniowie 7 marca
2013 r. udali się na Poznański Uniwersytet Ekonomiczny i tam również rozwiązywali test złożony z 50 pytań. Drugi etap polegał na rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych w pięcioosobowych
zespołach. Komisja otrzymała od zespołów pisemne rozwiązanie trzech wybranych przypadków, plan prezentacji oraz
wizualizację prezentacji. Następnie
zespoły przedstawiły przed Komisją
Okręgową rozwiązanie jednego z trzech
przygotowanych zadań, w trakcie 7minutowej prezentacji.
W każdej edycji bierze udział kilkanaście tysięcy uczniów zainteresowanych
przedsiębiorczością. Chętnych nie mogło zabraknąć również z naszego LO. Mateuszowi udało przejść się do drugie-
4
go etapu, jednakże zabrakło mu punktów na przejście do eliminacji centralnych, w których bierze udział 10 uczestników z najwyższą ilością punktów z
każdego okręgu ( Warszawy, Katowic,
Krakowa, Wrocławia, Poznania). Drugoklasiści przygotowywali się pod
okiem pana dyrektora Tomasza Wysockiego.
Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji
Joasia i Mateusz osiągną jeszcze lepsze
wyniki niż w tym roku.
Życzymy sukcesów!
Marta Becmer
Zakończenie roku szkolnego klas 3
Galeria: Wzruszeń było wiele
5
Dzień Kobiet
Niespodzianka od naszych mężczyzn
Zdecydowana większość kobiet
uwielbia niespodzianki, a najbardziej te sprawiane w szczególnych
dla nich dniach. 8 marca to jeden z
ulubionych dni pań, bowiem wtedy
obchodzimy Dzień Kobiet. Oczywiście i panowie z III LO nie zapomnieli o swoich koleżankach i nauczycielach.
W piątek, 8 marca na szkolnym korytarzu już od rana unosił się w powietrzu
miły zapach kwiatów. Na zajęcia do
klas wchodzili tajemniczo uśmiechnięci
panowie i zaintrygowane panie. Dla
koleżanek z klasy i nauczycielek były
od mężczyzn róże, tulipany, a nawet
smakowite torty. Największa jednak
6
niespodzianka była później - specjalny
spektakl kabaretowy w wykonaniu
spec-grupy licealistów z różnych klas.
Był śpiew, świetne dowcipy i taniec na
stołach, i duża dawka pozytywnej energii. Było rewelacyjnie Chłopcy - bardzo
Wam dziękujemy za świąteczny "show".
Za poczucie humoru i dystans do siebie
macie nasze uznanie i grono nowych
wielbicielek. ;)
Marta Becmer
Spektakl „Tolerancja” zrobił furorę
Na powitanie wiosny
Licealiści z III LO na powitanie
wiosny w Brodnickim Domu Kultury przedstawili hip-hopowy musical pt. "Tolerancja".
21 marca w czasie przeglądu dorobku
artystycznego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z powiatu brodnickiego
licealiści z III LO przedstawili musical
pt. Tolerancja.
Scenariusz, którego temat dotyczył
spraw ludzi młodych: rywalizacji, miłości, zazdrości, ale i pragnienia sukcesu
pisał cały zespół teatralny, czyli: Karina Modzelewska, Aneta Teska, Marta
Becmer, Sylwia Małkowska, Jakub Spektakl miał ciekawą scenografię z
Borus i Damian Hildebrandt, pod kie- graffiti przygotowanym przez Patryka
runkiem Beaty Górskiej i Marii Orysz- Krawulskiego i Michała Krasnyka.
czak.
Z zespołem artystów pracowali wytrwaPatryk Krawulski i Michał Krasnyk le fachowcy od dźwięku i światła: Matenapisali teksty kilku piosenek, które w usz Głowacki i Mateusz Kuciński i Mamusicalu zaśpiewali w dwu pierwszych teusz Berent. Układy taneczne przygoscenach. Inne piosenki śpiewali: Iwona towali: Sylwia Małkowska i Damian
Kozicka i Maciej Blumkowski. W przed- Hildebrandt.
stawieniu wzięli także udział członkowie zespołu "EVER": Michał Głodowski, Musical wyreżyserowały Beata Górska
Dominik Kozłowski, Maciej Blumkow- i Wioletta Woźniak. Zespół zaprezentuski i Dawid Żbikowski. Na saksofonie je spektakl na scenie kilka razy.
towarzyszyła im Marta Bajeńska.
OM
7
Akcje Ekobox: zbiórka elektrośmieci
We współpracy z PGK i ...
Wielka zbiórka elektrośmieci w Akcja naszych ekologów była bardzo
naszej szkole
rozpowszechniona w brodnickich mediach.
21 marca w naszej szkole odbyła się
zbiórka elektrośmieci przeprowadzona Punktem kulminacyjnym stało się
przez „Ekobox”.
nagranie tańca do popularnego utworu
„Harlem Shake” w wersji z elektroZbiórka trwała od godziny 7:30 aż do śmieciami.
godziny 15. Mimo niesprzyjającej pogody nasi szkolni ekolodzy zapełnili sa- Film z „Elektro Harlem Shake” dostępmochód podstawiony przez firmę PGK z ny na stronie:
Brodnicy. Uczniowie przynieśli bardzo
dużo niepotrzebnego sprzętu RTV i
AGD, ponadto nasza szkoła przekazała h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
sprzęt komputerowy który został wypi- v=QvjuzntFvdo&feature.
sany ze stanu placówki, za co drużyna
„Ekobox” bardzo dziękuje.
Remigiusz Lipiński
Festyn ekologiczny
...i licznymi firmami oraz instytucjami miejskimi
Festyn ekologiczny na Dużym Ryn- warsztat domowej biżuterii oraz malo- Były to firmy: PGK, Cerako, Neoku
System, Vobis, Perkoz.
wanie twarzy.
Zakończeniem udziału drużyny Ekobox
w konkursie „Drugie życie elektrośmieci” był festyn ekologiczny połączony z
wielką zbiórką elektrośmieci przeprowadzony w centrum Brodnicy.
Dodatkowo nasz festyn wsparły firmy, Zbiórka elektrośmieci, która była główktóre zajmują się sprzedażą balonów nym punktem programu okazała się
bardzo udana. Mieszkańcy Brodnicy
oraz waty cukrowej.
bardzo chętnie wsparli naszą akcję, co
Nie można też zapomnieć o oprawie bardzo nas cieszy.
muzycznej którą zapewniły zespoły oraz
Mieszkańcy naszego miasta licznie soliści:
Z tego miejsca drużyna „Ekobox” chce
przybyli na to wydarzenie przynosząc
podziękować wszystkim tym, którzy
Na Wieki Oddani, Karolina Woź- wspierali nas przez cały czas trwania
jednocześnie dużo elektrośmieci.
niak, Paka Girls, Mister Sandman, konkursu, a teraz czekamy z nie cierpliKażda osoba, która przyniosła elektro- Kompleks Małego Miasteczka.
wością na ostateczne wyniki.
śmieci otrzymała talon uprawniający do
licznych atrakcji przygotowanych na to Festyn wsparli także liczni sponsorzy,
wydarzenie. Na festynie była loteria bez których nie odbyłoby się to wydaRemigiusz Lipiński
fantowa, akcja „Adoptuj pluszaka”, rzenie.
8
Sukces ekipy Ekobox
Drugie miejsce wśród 60 drużyn z całej Polski!
konkursu. Podczas spotkania w Sali
Londyn nasza pracowita młodzież odebrała wartościowe nagrody za zajęcie II
miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Drużynie udało się zdobyć
nowoczesny sprzęt dla szkoły: laptop
oraz urządzenie wielofunkcyjne, ponadto każdy członek grupy odebrał odtwarzacz MP4.
Gratulujemy naszym kolegom, cieszymy się, że ich wysiłki i pomysłowość
zostały docenione. Jednocześnie życzymy kolejnych sukcesów w następnej
edycji konkursu, ponieważ wiemy, iż
zamierzają podjąć nowe wyzwanie i
powalczyć o najwyższe podium w przyszłym roku szkolnym.
Powodzenia!
Działania młodych ekologów z III LO
doceniają również władze naszego miaDnia 7 czerwca 2013 r. na Stadionie sta - Urząd Miejski w Brodnicy ze swej
Narodowym w Warszawie odbyła się strony ufundował upominki dla zwycięuroczysta Gala zmykająca V edycję skiej drużyny Ekobox.
Red.
Drużyna Ekobox, pod kierunkiem
p. Agnieszki Głowackiej, odniosła
spektakularny sukces w ogólnopolskim konkursie ekologicznym zatytułowanym: „Drugie życie elektrośmieci”, ogłoszonym na witrynie
European Recycling Platform, we
współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ERP Batteries
Poland.
9
Drzwi Otwarte
Propozycja dla gimnazjalistów
30 kwietnia nasza szkoła otworzyła
swoje drzwi dla uczniów szkół gimnazjalnych. Liceum odwiedziło
bardzo dużo gimnazjalistów z
Brodnicy oraz okolic. To wydarzenie ważne w życiu każdej placówki
edukacyjnej. Na sali audytoryjnej
gości przywitał Dyrektor ZS Nr 1
Tomasz Wysocki. Przedstawił on
pokrótce profile naszego liceum, w
tym
najnowszy
kierunek
„Bezpieczeństwo Publiczne”.
Tego dnia młodsi koledzy mogli obejrzeć przedstawienie pt. „Tolerancja”
oraz występ kabaretowy, przygotowany
przez uczniów naszej szkoły. Po części
artystycznej przewodnicy oprowadzili
gimnazjalistów po liceum. Klasy pierw-
10
sze oraz drugie przygotowały prezentacje na temat poszczególnych profili.
Klasy o matematyczno–fizycznym pokazały skonstruowane przez siebie
roboty oraz zapoznały zwiedzających z
wyposażeniem pracowni fizycznej. Klasy humanistyczne przygotowały prelekcję na temat Starożytnego Egiptu oraz
pochwaliły się osiągnięciami naszych
histor ykó w . Klasy bi o l ogic znochemiczne wykonały doświadczenia
naukowe oraz zademonstrowały jak w
łatwy sposób można wyciągnąć nić
DNA z cebuli. Ostatnie pokazy dotyczyły najnowszego profilu, który zostanie
otwarty w roku szkolnym 2013/2014. W
założeniu ma przygotować uczniów do
nauki na uczelniach związanych ze
służbami mundurowymi. Stąd młodzie-
ży zaprezentowano modelową odprawę
celną na przykładzie lotniska Chopina
oraz czynności z zakresu edukacji dla
bezpieczeństwa.
W organizację Drzwi Otwartych są
zaangażowani wszyscy uczniowie i grono pedagogiczne. Każdy z nas chce, aby
nasze liceum rozwijało się prężnie oraz,
aby do tej szkoły przychodzili uczniowie
zdolni, którzy będą mogli godnie reprezentować nasze ukochane miejsce, jakim jest III LO. Mam nadzieję, że my,
uczniowie, pokazaliśmy szkołę z jak
najlepszej strony i liczymy, że we wrześniu spotkamy się z naszymi młodszymi kolegami ponownie.
R. Lipiński
Drzwi Otwarte
Galeria
11
Duńczycy z wizytą w naszej szkole
W ramach partnerskiej wymiany młodzieży
W dniach 26 – 31 maja 2013 r. na
zaproszenie Zespołu Szkół nr 1 im.
Karola Wojtyły-Jana Pawła II w
Brodnicy gościła grupa młodzieży z
zaprzyjaźnionej szkoły w Broerup
(miasto partnerskie Brodnicy w
Danii), wraz z opiekunami.
Zainteresowanie wizytą ze strony duńskiej było tak duże, że do Brodnicy
przybyło blisko 80 uczniów wraz z 7
opiekunami, wśród których znalazł się
były wiceburmistrz Broerup i Ambasador Brodnicy Ole Frandsen, dyrektor
szkoły w Brorup Lars Offersen oraz
wieloletni koordynator wymian młodzieży, Ole Hansen.
Wizyta duńskich gości była owocem
ubiegłorocznych działań podjętych
przez Dyrekcję ZS nr 1 w celu odnowienia kontaktów partnerskich między
Brodnicą i Broerup, a przede wszystkim odbudowania współpracy międzynarodowej w zakresie wymian młodzieży. Kontakty partnerskie między szkołami mają wieloletnią historię – w ubiegłych latach zrealizowano wspólnie
szereg projektów o charakterze edukacyjnym i wychowawczym a wzajemne
wizyty stały się częścią tradycji pielęgnowanej przez obie szkoły. Ze względu
na zmiany polityczne i administracyjne
w Danii wyjazdy zostały zawieszone na
pewien czas, ale więzy przyjaźni nie
osłabły – szkoły zgodnie postanowiły
przywrócić piękną tradycję wymian
młodzieży. I – jak pokazują wydarzenia
ostatnich dni – była to decyzja trafna.
Zarówno polscy, jak i duńscy uczniowie
pragną kontynuować działalność integracyjną, wymieniać się doświadczeniami, nawzajem poznawać i wspólnie
spędzać czas.
Program pobytu gości był bogaty –
Duńczycy mieli okazję zwiedzić szkołę,
obejrzeć uroczystość Różyczkowania w
III LO, uczestniczyli w zajęciach rekreacyjno-sportowych w szkole, na terenie
miasta oraz ośrodka wczasowego Ryte
12
Błota, gdzie zostali zakwaterowani.
Goście odwiedzili też Toruń, Gdańsk,
Malbork oraz Stutthof – miejsce pamięci, obóz, w którym wymordowano wielu
obywateli narodowości duńskiej.
Reprezentacja Duńczyków gościła również z wizytą w Urzędzie Miasta, na
zaproszenie pana Burmistrza Jarosława Radacza. Podczas spotkania podjęto
temat odbudowy współpracy partnerskiej, obie strony wyraziły wolę kontynuacji działań z zamiarem odnowienia,
wzmocnienia i rozszerzenia kontaktów
międzynarodowych, jakie łączyły nasze
miasta od wielu lat.
W programie wizyty nie mogło zabraknąć zwiedzania Brodnicy – dzięki
uprzejmości władz muzeów brodnickich, w towarzystwie nauczycieli i grupy uczniów z Gimnazjum Nr 2 oraz III
LO, Duńczycy obejrzeli najciekawsze
obiekty naszego miasta, do których
udali się podążając „tropem Wikingów”,
śladami przyjaźni polsko-duńskiej: zaczęli swój spacer po mieście od drogowskazu wskazującego kierunek do
miast parterskich Brodnicy, w tym
Broerup, po czym udali się na teren
zamku krzyżackiego, mijając po drodze
kamienne znaki pamięci i przyjaźni – z
herbem Broerup włącznie, na ul. Kamionka i kamieniem runicznym, ofiarowanym Brodnicy przez Duńczyków w
przeszłości.
Sympatyczni goście opuszczali miasto
pełni wrażeń, szczęśliwi, zachwyceni
urodą Pojezierza Brodnickiego, gościnnością mieszkańców i ciepłym przyjęciem ze strony władz miasta, Dyrekcji i
pracowników szkoły oraz uczniów biorących udział w zajęciach integracyjnych. Opuszczali miasto z nadzieją na
szybką rewizytę grupy polskiej w Brorup – wizyty, której oczekują z niecierpliwością.
Red. KP
Duńczycy w Brodnicy
Galeria
13
Różyczkowanie 2013
Muzyka ma w sobie różne głosy...
14
Różyczkowanie 2013
Galeria
15
Bezpłatna opieka dentystyczna w szkole
Brzmi jak baśń? Nie, to rzeczywistość!
Nie czekają w kolejkach, nie płacą
i nie muszą angażować czasu rodziców, by mieć piękne i zdrowe
zęby. To nie historia z baśni, ale
rzeczywistość dla uczniów Zespołu
Szkół nr 1 w Brodnicy. Uczniowie
szkoły podstawowej, gimnazjum i
liceum w szkole przy ul. Matejki
mogą korzystać bezpłatnie z opieki
dentystki w szkolnym gabinecie.
W pierwszej kolejności do gabinetu kontraktu - mówi Tomasz Wysocki,
powędrują uczniowie klas pierwszych i dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Brodniszóstych - szkoły podstawowej, klas cy.
pierwszych gimnazjum i liceum. Wizyty u szkolnej pani dentystki są bezpłatne, nie ma kolejek, bo pacjenci przychodzą na umówioną godzinę. Nawet najRed.
młodsi uczniowie są bezpieczni, bo pozostają na terenie szkoły. Oczywiście
leczenie jest dobrowolne i korzystają z
niego tylko uczniowie, których opiekuZaczęło się od marzenia dyrektora nowie( rodzice, prawni opiekunowie)
szkoły Tomasza Wysokiego, żeby w wypełnili stosowne deklaracje, a tym
szkole, którą kieruje działał gabinet samym wyrazili zgodę.
dentystyczny dla uczniów. Marzenie,
potem inicjatywę i starania dyrektora
poparł Jarosław Radacz, burmistrz
Brodnicy i Rada Rodziców Zespołu
Szkół nr 1 w Brodnicy. Potem jeszcze
do zabiegających o gabinet dołączyła
absolwentka naszej szkoły podstawowej - dziś stomatolog, doktor Magda
Chylińska. Wspólne starania przyniosły konkretny efekt. Od marca br.
uczniowie Zespołu Szkół nr 1 korzystają już z bezpłatnej opieki stomatologicznej w ramach umowy z NFZ.
Burmistrz Brodnicy, razem z Radą
Miasta i dyrektorem przygotowali lokum na gabinet dentystyczny w nowym, oddanym w tym roku szkolnym
do użytku segmencie szkolnym; meble
zafundowała Rada Rodziców, a specjalistyczny sprzęt dr M. Chylińska.
- Już w ubiegłym roku zaczął się przegląd stomatologiczny dla uczniów szkoły. Leczenie odbywało się w prywatnym
gabinecie dr Chylińskiej. Dziś dzięki
kontraktowi z NFZ, opieką zostali objęci uczniowie od 6 do 19 roku życia.
Uczniowie przychodzą do nowego gabinetu w szkole. Kończy się rozpoczęta
praca wywiadu lekarskiego i wstępnego przeglądu. Jeśli występuje potrzeba,
umawiać się będziemy na termin leczenia zębów - mówi dr Magda Chylińska.
16
Gabinet funkcjonuje w godzinach pracy
szkoły.
- Idea opieki dentystycznej w szkole
stała się faktem, dzięki pomocy wielu
osób. Przede wszystkim dziękujemy za
pomoc burmistrzowi Radosławowi Radaczowi, dr Magdzie Chylińskiej, ale
także pani dyrektor Wiesławie Żenkiewicz z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ z Torunia, która życzliwie
wspierała nasze starania o uzyskanie
Kolejna Miss Ziemi Michałowskiej
Z naszej szkoły!!!
Wywiad z tegoroczną Miss Ziemi
Michałowskiej, uczennicą naszego
liceum-Sandrą Szlązak.
Karolina: Co Cię skłoniło do wzięcia
udziału w konkursie na Miss Ziemi
Michałowskiej po raz drugi?
Sandra: Muszę przyznać, że moja decyzja co do ponownego wzięcia udziału
w wyborach była dosyć spontaniczna ,
podjęta pod wpływem chwili za namową koleżanek i oczywiście Pani od
chemii.:)
Karolina: Czy mocno obawiałaś się
konkurencji, czy raczej wiedziałaś, że
wygraną masz w kieszeni?
ciekawa sprawa. Cztery tytuły to na
pewno wielkie wyróżnienie. Na pewno
nie spocznę na laurach i spróbuję coś
zdziałać w tym kierunku.
Karolina: Zdradź nam proszę, kim
chcesz zostać w przyszłości?
Sandra: Marzę o studiowaniu aktorstwa. To tym właśnie chciałabym się
zająć tak na poważnie. A modeling?
czemu nie, w każdej wolnej chwili.
Karolina: Dziękuję za rozmowę , życzę
powodzenia w spełnianiu swoich marzeń i jeszcze raz gratuluję wygranej.
Karolina Krupop
Sandra: Obawy zawsze są, mniejsze
lub większe. Jednak biorąc udział w
wyborach na pewno bardzo ważną
cechą jest pewność siebie i wiara w
swoje możliwości. Na szczęście posiadam te cechy.
Karolina: Jak dużym stresem jest dla
ciebie występowanie przed publicznością?
Sandra: Tego co czuję nie nazwałabym
stresem. To raczej taki mały dreszczyk
i podekscytowanie. Lubię to uczucie,
wtedy czuję, że żyję i to miejsce, w
którym się znajduję jest dla mnie odpowiednie.
Karolina: Jak traktowałaś udział w
wyborach?
Sandra: Jednocześnie było to dla mnie
wyzwanie i cel do osiągnięcia, ale najważniejsze było to, aby się w tym nie
zatracić i pamiętać o dobrej zabawie.
Karolina: Czy wygrana, w dodatku
poczwórny tytuł dał Ci do zrozumienia
że Twoja kariera powinna iść w kierunku modelingu?
Sandra: Modeling to bardzo fajna i
Źródło: portal ebrodnica.pl
17
Kompleks Małego Miasteczka
Nasz człowiek robi karierę muzyczną!
Zespół "KMM" z Brodnicy zakwalifikował się do drugiego etapu prestiżowego konkursu o nagrodę Grand
Prix Seven Festiwal "music & more" 2013. Teraz od głosów radiosłuchaczy, czyli nas wszystkich zależy, czy młodzi muzycy z Brodnicy
przejdą do ostatniego etapu konkursu. Trzymamy za nich kciuki i
namawiamy-wysyłajcie sms-y.
diowa Trojka i to dziennikarze muzyczni tego radia , zakwalifikowali brodnicki zespół ? obok 19 innych- wybierając
go spośród 138 zgłoszonych do konkursu zespołów z całej Polski.
Teraz to radiosłuchacze zdecydują o
przejściu do finału konkursu za pomocą
głosów wysyłanym sms-ami. Utwór ?
Pusta kartka ? można posłuchać na
stronie:
Zespół "KMM", czyli Kompleks Małego
Miasteczka to młodzi ludzie, którzy http://sevenfestival.com/sevenradio
razem grają od marca 2012 roku. Swoje konkursu Seven Festival.
pierwsze kroki na muzycznej scenie
stawiali oddzielnie, grając przed miejscową publicznością. Zespół KMM zaczął się od trzech osób-wokalisty, basisty i perkusisty. Po miesiącu dołączyło
dwóch gitarzystów i razem pracują nad
debiutanckim albumem. W skład zespołu wchodzą obecnie:
Michał Hildebrandt - wokal;
Kacper Zakrzewski - gitara elektryczna;
Paweł Knorps - gitara elektryczna;
Marek Ormowski - gitara basowa;
Witold Wierzbowski - perkusja.
Grają rock alternatywny.
14 lutego muzycy w studio nagrali demo, dali też koncert w brodnickim klubie Stajnia. Zespół zgłosił swój udział w
XXII Konfrontacjach Amatorskiej twórczości Artystycznej Regionu KATAR
2013, dzięki czemu utwór ? Pusta kartka? można było usłyszeć na stronie
Radio Gra , gdzie zebrał największą
liczbę głosów internatów( 2786) , pokonując 34 inne zespoły. 23 marca br.
chłopcy z KMM wystąpią w koncercie
laureatów w Toruńskim Klubie OD
NOWA i odbiorą Nagrodę Publiczności.
11 marca br. Zespół odniósł kolejny
sukces, przechodząc do drugiego etapu
prestiżowego konkursu o nagrodę
Grand Prix Selen Festiwal ? music 7
more?2013. Konkursowi patronuje ra-
18
Jeśli podoba wam się muzyka KMMgłosujcie. Pomóżcie utalentowanym
młodym muzykom z naszego miasta.
Wystarczy wysłać sms pod numer 71335 o treści Kompleks Małego Miasteczka (cena 1 zł plus VAT)
Więcej o zespole na stronie Facebook-u.
Tam utwory, zdjęcia , filmy z koncertu,
informacje.
Red.
Pamięci Anny German
Człowieczy los? Los Anny G...
ków German była i pozostanie przede
wszystkim gwiazdą polską.
Anna German, z wykształcenia geolog, była aktorką, kompozytorką oraz
piosenkarką - i to właśnie jej przepiękny wzruszający głos, oryginalny
i rzadki sopran liryco-spinto, o szerokiej skali, przyniósł jej sławę międzynarodową.
W ostatnich miesiącach wyobraźnię i serca tysięcy Polaków poruszył emitowany przez Telewizję
Polską serial, ukazujący postać i
losy słynnej aczkolwiek nieco zapomnianej już dziś piosenkarki
Anny German. Film wyprodukowano w polsko-rosyjskiej i po raz
pierwszy pokazano w Rosji, gdzie
Anna German cieszyła się szczególnym szacunkiem i uznaniem.
Pojawiły się głosy, że serial zawiera wiele elementów nieprawdziwych lub zmienionych; niezależnie od tego, film przybliża sylwetkę artystki i opowiada jej tragiczne losy - „człowieczy los”, jak
śpiewała w jednej z piosenek.
Anna German urodziła się w ZSRR,
jednakże z uwagi na pochodzenie
związana jest z Holandią, Niemcami,
Rosją i Polską. Ojciec piosenkarki był
Polakiem niemieckiego pochodzenia,
matka zaś miała korzenie holenderskie. Z uwagi na skomplikowane koleje losu, jakie miotały rodziną artystki,
Anna spędziła część swojego życia w
ZSRR oraz Polsce. Uwielbiana przez
wszystkie narodowości, dla nas Pola-
German śpiewała w siedmiu językach
i wystąpiła na wielu festiwalach polskich i zagranicznych, m. in. w Sopocie, Opolu, Zielonej Górze, Kołobrzegu, a także na przykład w Monte Carlo, Bratysławie, San Remo, Neapolu,
Cannes; koncertowała też w Stanach
Zjednoczonych, Australii, Portugalii a
nawet w Mongolii i wielu innych krajach.
Prywatnie była osobą niezwykle
skromną, wrażliwą i rozsądną, a także
po prostu dobrym człowiekiem.
Los Anny German nie należał jednak
do łatwych - jak to człowieczy los....
Red.
U progu kariery światowej, artystka
musiała stawić czoła dramatycznemu
wyzwaniu, jakim było podźwignięcie
się z sytuacji, jak wydawało się wówczas beznadziejnej - Anna ucierpiała
wskutek wypadku samochodowego i
powracała do zdrowia 3 lata. W tym
czasie napisała książkę biograficzną,
wspominając czas spędzony we Włoszech.
Na scenę powróciła występem na Festiwalu w Opolu, podczas którego wykonała jedną ze swoich najbardziej
znanych piosenek „Człowieczy los”,
która do dziś wzrusza swoim przesłaniem - porusza tym bardziej, iż los
okazał się dla artystki jeszcze bardziej
niełaskawy: zdiagnozowano u niej
chorobę nowotworową, z którą zmagała się w kolejnych latach życia. Wciąż
jednak German „uśmiechała się” do
losu, do każdej chwili - pisała, tworzyła, śpiewała. W ostatnim stadium
choroby komponowała jeszcze psalmy
poświęcone Bogu. Zmarła w Warszawie i tu również została pochowana.
19
muzyczne
Anna German
„W kawiarence na rogu każdej nocy jest koncert
Zatrzymajcie się w progu Eurydyki tańczące,
Zanim świt pierwszy promień rzuci smuga na ściany,
Niech Was tulą w ramionach -Orfeusze pijani.
Płyną gwiazdy jak stulecia, noc jak kotary mgły rozwiesza,
Na tańczące Eurydyki, koronkowy rzuca szał,
Rzeką śpiewa pod mostami, tańczy krzywy cień latarni,
O rozwarte drzwi kawiarni grzbiet pociera czarny kot.
Kto ma takie dziwne oczy? Eurydyka! Kto ma takie dziwne usta? Eurydyka!
Już niedługo na widnokrąg, świt różowy pełen wpełznie wolno.
Mgły rozwieją się jak przędza. Zbledną światła, pryśnie czar.
Wiatr się zerwał w zaułkach, trąca drzewa jak struny.
Czy to śpiewa Orfeo? Czy to drzewa tak szumią?
Na wystawie drogerii czarny kot cicho wraca,
Zanim kogut zapieje , musi wtopić się w zapach.
Rzeka szemrze pod mostami, znikł już szary cień latarni.
Wchodzą ludzie do kawiarni. Na ulicy zwykły gwar, a wiatr tańczy ulicami,
Wiatr kołuje jak pijany i rozwiesza na gałęziach z pajęczyny tkany szał...”
20
muzyczne
Anna German
"Człowieczy los nie jest bajką ani snem
Człowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem
Człowieczy los niesie trudy, żal i łzy
Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły
Uśmiechaj się
Do każdej chwili uśmiechaj
Na dzień szczęśliwy nie czekaj
Bo kresu nadejdzie czas
Nim uśmiechniesz się choć raz
Uśmiech odsłoni przed Tobą siedem codziennych cudów świata
Tęczowym mostem zapłonie nad dniem, co ulata
Marzeniom skrzydeł doda, wspomnieniom urody
Pomoże strudzonemu pokonać przeszkody...
Uśmiechaj się, uśmiechaj się!”
21
artystyczne
Makowski - malarz polskich dzieci
Troje dzieci pod drogowskazem
Improwizowane święto
Dwaj mali przyjaciele
Chłopcy z fujarkami
Maskarada
22
artystyczne
i profesji
Sklepikarz
Szewc
Rybak
Myśliwy
Skapiec
23
Drukarka organów
Niemożliwe? A jednak!
Już istnieją biodrukarki, czyli
specjalne drukarki 3D, które tworzą sztuczne tkanki z żywych komórek, wyrzucanych przez dysze,
tym samym umożliwiają wydruk
na przykład tkanek potrzebnych
do przeszczepu.
Proces wydruku w takiej drukarce
przestrzennej jest dość skomplikowany—polega na precyzyjnym nakładaniu na siebie kolejnych warstw pojedynczych komórek określonego rodzaju, które łączą się w sposób naturalny
i budują właściwy organ.
Jak podaje portal WP.PL, naukowcy
zdołali już stworzyć w ten sposób
naczynia krwionośne i obecnie prowadzone są intensywne prace naukowe
mające na celu wygenerowanie pełnego organu takiego, jak np.. serce lub
wątroba.
„Amerykańska firma Organovo, która
jako pierwsza rozpoczęła produkcję
ludzkich tkanek technologią 3D bioprinting, tworzy naczynia krwionośne
w ciągu zaledwie kilku godzin. Inżynierowie twierdzą, że ta technologia
już za 5 lat trafi do sal operacyjnych i
odmieni życie pacjentów, którym dotychczas wszczepiano sztuczne bajpasy. W ciągu kolejnych 10 lat możliwe
będzie „drukowanie” zębów, kości oraz
bardziej skomplikowanych organów
wewnętrznych.„ - podaje autor artykułu na stronie:
h t t p : / / o d k r y w c y . p l /
kat,111398,title,Biodrukarki-zbudujanowe-organy-i-kotlety,wid,
24
Na tej samej witrynie możemy obejrzeć schemat działania tego typu
urządzeń oraz znajdziemy odsyłacz do
materiału filmowego na Youtube video, które świetnie prezentuje proces wydruku przy pomocy biodrukarki.
Warto zauważyć, że przy pomocy drukarek bio 3D można wydrukować
nawet mięso - taką próbę już przeprowadzono i została zakończona sukcesem. Ale jest to sukces tylko połowiczny - mięso wygenerowane w ten sposób jest na razie niejadalne. Z całą
jednak pewnością udoskonalenie procesu i produktu jest tylko kwestią
czasu.
Biodrukarki są odmianą drukarek
przestrzennych, które stosuje się w
produkcji różnych przedmiotów już od
kilkunastu lat. Drukarki 3D służą do
„materializacji” cyfrowych modeli - jak
podaje WP.PL, tworzą trójwymiarowe
obiekty z kropelek zastygającego plastiku.
Red. KP
Na podstawie modelu stworzonego
przy pomocy oprogramowanie komputerowego drukarka 3D sama dozuje
odpowiednią ilość proszku i spoiwa
(wody), a następnie formuje z nich
gotowy produkt.
Można w nich teoretycznie wydrukować wszystko, ale w danej chwili możliwości tych drukarek są mocno ograniczone. Same drukarki są piekielnie
drogie – kosztują od tysiąca do ponad
20 tys. złotych. Technika została opracowana jednak dość wcześnie, bo pod
koniec lat osiemdziesiątych XX wieku
w Massachusetts Institute of Technology. Technikę tworzenia przedmiotów
w ten sposób nazwano tzw. Szybkim
prototypowaniem.
Technika ta może być rewolucją w
produkcji i pozwolić znacznie obniżyć
jej koszty. Niesie jednak ona ryzyko
stworzenia broni poza prawem. Na
razie jednak technika szybkiego prototypowania niesie ze sobą wiele niewiadomych i nie znamy granic jej
możliwości.
Bartek Lewandowski, 1c
Drukarki przestrzenne lub inaczej trójwymiarowe- specjalny
typ drukarki umożliwiający kopiowanie przedmiotów trójwymiarowych.
Do kopiowania przedmiotów stosuje
się wszelkie materiały, które można
sproszkować oraz wodę jako spoiwo.
Źródła:
- wp.pl
- pcfaq.pl
- www.wikipedia.pl
Warto zobaczyć: Dania
Ojczyzna klocków LEGO, wikingów i Andersena
W przyszłym roku szkolnym wy-
możliwe tylko podczas odpływu,
wiejący wiatr, akwarium z rekinami w
bieramy się z rewizytą do naszej
atrakcji o nazwie Atlantis, która znaj-
zaprzyjaźnionej szkoły w Brorup,
Kolding – miasto położone jest w
duje się w pobliżu kina - posiada ona
gmina Vejen,. Wyjazd ma cel inte-
południowej Jutlandii; główna atrak-
między innymi podwodny tunel, z
gracyjny, edukacyjny i turystycz-
cja: Zamek Królewski Koldinghus -
którego możemy obserwować morskie
ny zarazem. Dlatego postanowili-
dawna siedziba królów Danii. Zamek
stwory. Jest też Temple – niczym z
śmy krótko przybliżyć Wam wy-
został wzniesiony w średniowieczu. .
Indiany Jonesa. Kolejki i liczne atrak-
brane miejsca, jakie
Zamek pełnił funkcje obronne, jedno-
cje tematyczne, jak strefa indiańska
cześnie
czy strefa Dziki Zachód.
można od-
wiedzić w Danii.
będąc
jutlandzką
siedzibą
duńskich królów i królowych.
Ribe – uważane za najstarsze duń-
Kopenhaga
–
Kopenhaga
(duń.
skie miasto; stare miasto zachowało
Legoland w Billund – Park rozryw-
København, łac. Hafnia) – stolica i
średniowieczny charakter. W mieście
ki dzieli się na kilka obszarów tema-
największe miasto Królestwa Danii.
zachowanych jest wiele zabytkowych
tycznych. Ciekawą atrakcją jest też
Czwarte co do wielkości miasto nor-
budynków, min. Katedra, w murach
Power Builder, wzorowany na kolekcji
dyckie (po Sztokholmie, Oslo i Helsin-
której miała miejsce koronacja króla
Bionicle. W specjalnym pomieszczeniu
kach). Miasto rodzinne Andersena.
Danii Krzysztofa III w 1443 r., a w jej
sami programujemy ruchy "łapy bio-
Liczne świątynie, muzea
wnętrzu pochowano 2 królów Danii:
nicla", do której będziemy w dwuoso-
m.in. Pałac Królewski Amalienborg,
Eryka II i Krzysztofa I.
bowych
fotelach
zależności
od
przymocowani,
wybranego
w
Zamek Królewski Christiansborg –
poziomu
dawny zamek królewski, obecnie budynek duńskiego parlamentu, Folke-
Mando – wyspa Mando znajduje się
trudności, robot będzie nami rzucał i
na Morzu Wattowym, część Morza
obracał
Północnego;
płaszczyznach. Ponadto
przypływy
i
odpływy
we
wszystkich
i pałace
możliwych
kino 4D,
tingu,Okrągła
Wieża
(Rundetårn)
przy kościele św. Trójcy , na którą
ustalają scenerię i czas podróży na
gdzie obraz urozmaicony jest efektami
ponoć powozem wjechała triumfalnie
Mando – dojazd i wyjazd z wyspy są
specjalnymi jak padający śnieg czy
caryca Katarzyna.
Red.
25
„Jego płótna żyją przede wszystkim dziwnym światłem, które ożywia,
światłem tajemniczym, feerycznym, świadczącym o mądrej technice,
precyzyjnym warsztacie, o pracowitych i owocnych rozmyślaniach malarza
nad wszystkimi środkami i możliwościami, nad wiecznym cudem koloru.”
Roger Brielle
Obrazy Makowskiego
Jazz
W oberży
Dziad i baba
Pejzaż z domami
Krzyż
Na plaży
Sean muzyczny
„Makowski sprowadza człowieka do brył i figur,
ale pozostawia mu jego duszę”
M. Wallis
26
W gazetce wykorzystano, oprócz materiałów własnych, darmowe, ogólnie dostępne w sieci elementy graficzne, cytaty oraz reprodukcje (głownie za portalem wikipedia,
freepik
i
świat
obrazów
oraz
licznymi
bankami
bezpłatnych
tapet
online,
przeznaczonymi
do
szerokiego
użytku
w
celach
niekomercyjnych)