ekspozytory / exposition system

Komentarze

Transkrypt

ekspozytory / exposition system
KATALOG MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH
CLASSEN ADVERTISING MATERIALS
1
SPIS TREŚCI
3
PANELE PODŁOGOWE / LAMINATE FLOORING
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
DRZWI / DOOR
21
23
27
28
Ekspozytor drzwi
Stand for interior doors
Wzorniki
Samples
Katalogi
Catalogues
FRONTY MEBLOWE / FRONTS
28
28
29
Ekspozytor nad paletę pojedynczy - przystosowany do grafi ki 100x100cm
Stand over pallet - adapted to the graphics 100x100cm
Ekspozytor nad paletę podwójny - przystosowany do grafi ki 200x100cm
Stand over pallet double - adapted to the graphics 200x100cm
Ekspozytor całych paneli 11 poziomów - przystosowany do grafi ki 113x50cm
Stand for fl ooring samples - 11 levels adapted to the graphics 113x50cm
Ekspozytor na 6 dekorów paneli - przystosowany do grafi ki 60x34,5cm
Stand for laminate fl ooring samples (6 decors) adapted to graphics 60x34,5cm
Ekspozytor na 28 dekorów paneli - przystosowany do grafi ki 65x40cm
Stand for laminate fl oorings samples (28 decors) adapted to the graphics 65x40cm
Ekspozytor na 40 dekorów paneli - przystosowany do grafiki
Stand for laminate fl ooring samples (40 decors) adapted to the graphics
Ekspozytor LCD
LCD Stand
Ekspozytor GEKKO
GEKKO Stand
Ekspozytor Soft & Silent
Soft & Silent Stand
Naklejki na panele
Stickers on the laminate flooring
Wzornik podłóg
Floor samples
Wzorniki
Samples
Ekspozytory
Exposition system
Katalogi
Catalogues
Ekspozytory
Exposition system
Katalogi
Catalogues
POZOSTAŁE / OTHER
30
31
33
34
36
37
Ekspozytory
Exposition system
Plakaty
Poster
Roll up
Roll up
Plakaty
Poster
Odzież
Clothes
Inne
Other
2
Panele Podłogowe
Laminate Flooring
3
www.classen.pl
EKSPOZYTORY / EXPOSITION SYSTEM
Ekspozytor nad paletę pojedynczy - przystosowany do grafiki 100x100cm
Stand over pallet - adapted to the graphics 100x100cm
CF313102
CF413111 - A
CF413111 - B
Rozmiar / Size 130 x 300 x 98,5cm
CF413111 - C
Eksponowany produkt / Product exhibited
Rodzaj towaru
Kind of goods
Ilość dekorów
Quantity of
decors
Ilość paneli przypadająca
na jeden dekor
Number of panels needed
for one decor
Panele podłogowe Classen
Laminate flooring
1
6
Grafika / Graphics
Rozmiar
size
Nr art.
Art no
Ilość potrzebna do
jednego ekspozytora
Number needed
for one exhibotion
Dostępne
wzory
Available
Designs
100 x 100cm
CF413111
1
A, B, C
4
Obowiązkowo, do ekspozytora należy zamówić
grafikę. W przypadku braku zamówienia, będzie ona
wybrana automatycznie!
Obligatorily, graphics is necessary for stand. If not,
it’ll be select automatically.
EKSPOZYTORY / EXPOSITION SYSTEM
www.classen.pl
Ekspozytor nad paletę podwójny - przystosowany do grafiki 200x100cm
Stand over pallet double - adapted to the graphics 200x100cm
CF313104
CF413112 - A
CF413112 - B
Rozmiar / Size 200 x 300 x 130cm
CF413112 - C
Eksponowany produkt / Product exhibited
Rodzaj towaru
Kind of goods
Ilość dekorów
Quantity of
decors
Ilość paneli przypadająca
na jeden dekor
Number of panels needed
for one decor
Panele podłogowe Classen
Laminate flooring
2
5
Grafika / Graphics
Rozmiar
size
Nr art.
Art no
Ilość potrzebna do
jednego ekspozytora
Number needed
for one exhibotion
Dostępne
wzory
Available
Designs
100 x 50cm
CF413112
1
A, B, C
5
Obowiązkowo, do ekspozytora należy zamówić
grafikę. W przypadku braku zamówienia, będzie ona
wybrana automatycznie!
Obligatorily, graphics is necessary for stand. If not,
it’ll be select automatically.
www.classen.pl
EKSPOZYTORY / EXPOSITION SYSTEM
Ekspozytor całych paneli 11 poziomów - przystosowany do grafiki 113x50cm
Stand for flooring samples - 11 levels adapted to the graphics 113x50cm
Rozmiar / Size 231 x 115 x 67cm
CF313110
CF413113 - A
Obowiązkowo, do ekspozytora należy zamówić grafikę. W przypadku braku zamówienia, będzie ona wybrana automatycznie!
Obligatorily, graphics is necessary for stand. If not, it’ll be select
automatically.
CF413113 - B
Eksponowany produkt / Product exhibited
Rodzaj towaru
Kind of goods
Ilość dekorów
Quantity of
decors
Ilość paneli przypadająca
na jeden dekor
Number of panels needed
for one decor
Panele podłogowe Classen
Laminate flooring
11
1
CF413113 - C
Grafika / Graphics
Rozmiar
size
Nr art.
Art no
Ilość potrzebna do
jednego ekspozytora
Number needed
for one exhibotion
Dostępne
wzory
Available
Designs
113 x 50cm
CF413113
1
A, B, C
6
www.classen.pl
EKSPOZYTORY / EXPOSITION SYSTEM
Ekspozytor na 6 dekorów paneli - przystosowany do grafiki 60x34,5cm
Stand for laminate flooring samples (6 decors) adapted to graphics 60x34,5cm
Rozmiar / Size 38 x 193 x 75cm
CF313112
CF413127 - A
CF413127 - B
Wkład do ekspozytora / Sample insert
CF213121
CF213124
CF213125
CF213139
CF213126
CF213123
CF213128
CF213129
CF213130
CF213131
CF213133
CF213134
CF213135
CF213132
ADVENTURE
CITY
COUNTRY STYLE
COUNTRY STYLE SUPER
DISCOVERY
EASY
EXTREME
JOY
LIFE
NATURE
PREMIUM
SOFT & SILENT
TREND
VISIOGRANDE
CF413127 - C
Eksponowany produkt / Product exhibited
Rodzaj towaru
Kind of goods
Ilość dekorów
Quantity of
decors
Ilość paneli przypadająca
na jeden dekor
Number of panels needed
for one decor
Panele podłogowe Classen
Laminate flooring
6
2
Grafika / Graphics
Rozmiar
size
Nr art.
Art no
Ilość potrzebna do
jednego ekspozytora
Number needed
for one exhibotion
Dostępne
wzory
Available
Designs
60 x 40cm
CFxxxxxx
1
A, B, C
7
Obowiązkowo, do ekspozytora należy zamówić
grafikę. W przypadku braku zamówienia, będzie ona
wybrana automatycznie!
Obligatorily, graphics is necessary for stand. If not,
it’ll be select automatically.
www.classen.pl
EKSPOZYTORY / EXPOSITION SYSTEM
Ekspozytor na 28 dekorów paneli - przystosowany do grafiki 65x40cm
Stand for laminate floorings samples (28 decors) adapted to the graphics 65x40cm
Rozmiar / Size 210 x 140 x 57cm
CF313113
CF313114 - A
CF313114 - B
CF313114 - C
Eksponowany produkt / Product exhibited
Rodzaj towaru
Kind of goods
Ilość dekorów
Quantity of
decors
Ilość paneli przypadająca
na jeden dekor
Number of panels needed
for one decor
Panele podłogowe Classen
Laminate flooring
28
2
Grafika / Graphics
Rozmiar
size
Nr art.
Art no
Ilość potrzebna do
jednego ekspozytora
Number needed
for one exhibotion
Dostępne
wzory
Available
Designs
65 x 40cm
CF413113
1
A, B, C
8
Obowiązkowo, do ekspozytora należy zamówić
grafikę. W przypadku braku zamówienia, będzie ona
wybrana automatycznie!
Obligatorily, graphics is necessary for stand. If not,
it’ll be select automatically.
EKSPOZYTORY / EXPOSITION SYSTEM
Ekspozytor na 40 dekorów paneli - przystosowany do grafiki
Stand for laminate flooring samples (40 decors) adapted to the graphics
CF313116
Rozmiar / Size 200 x 200 x 90cm
Eksponowany produkt / Product exhibited
Rodzaj towaru
Kind of goods
Ilość dekorów
Quantity of
decors
Ilość paneli przypadająca
na jeden dekor
Number of panels needed
for one decor
Panele podłogowe Classen
Laminate flooring
40
2
9
www.classen.pl
EKSPOZYTORY / EXPOSITION SYSTEM
Ekspozytor LCD
LCD Stand
Rozmiar / Size 231 x 324 x 102cm
Eksponowany produkt / Product exhibited
Rodzaj towaru
Kind of goods
Ilość dekorów
Quantity of
decors
Ilość paneli przypadająca
na jeden dekor
Number of panels needed
for one decor
Ilość listew
Number of baseboard
Panele podłogowe Classen
Laminate flooring
40
około 4
approx. 4
około 40
approx. 40
10
www.classen.pl
EKSPOZYTORY / EXPOSITION SYSTEM
Ekspozytor GEKKO
GEKKO Stand
CF 313123
Ekspozytor GEKKO na akcesoria
Stand Gekko for accessories
CF313122
Ekspozytor GEKKO
Stand Gekko
11
www.classen.pl
EKSPOZYTORY / EXPOSITION SYSTEM
Ekspozytor GEKKO
GEKKO Stand
CF313124
Tablica Gekko mała
Gekko - table small
CF313125
Tablica Gekko duża
Gekko - table big
Rozmiar / Size 90 x 180 cm
Rozmiar / Size 200 x 220 cm
12
www.classen.pl
EKSPOZYTORY / EXPOSITION SYSTEM
www.classen.pl
Ekspozytor Soft & Silent
Soft & Silent Stand
CF313117
Ekspozytor Soft & Silent nad paletę
Stand over pallet S&S - double
CF313118
Ekspozytor Soft & Silent na 10 dekorów
Stand S&S
CF213141
Wkład do ekspozytora Soft & Silent nad paletę
Insert for stand over pallet S&S
CF213142
Wkład do ekspozytora Soft & Silent na 10 dekorów
Insert for stand S&S for 10 decors
13
www.classen.pl
NAKLEJKI NA PANELE
STICKERS ON THE LAMINATE FLOORING
CF413131
Naklejka cenowa PL
CFCF413122
DISCOVERY
CF413132
SOFT&SILENT
CF413133
VISIOGRANDE
CF413107
EXTREME
CF413109
NATURE
CF413120
PREMIUM
CF413134
ADVENTURE
14
www.classen.pl
NAKLEJKI NA PANELE
STICKERS ON THE LAMINATE FLOORING
CF413124
CF413105
CF413118
CF413108
CF413130
CF413104
CF413103
CF411103
TREND
COUNTRY STYLE SUPER
JOY
LIFE
EASY
COUNTRY STYLE
CITY
CLASSEN BY E.MINGE
15
www.classen.pl
WZORNIK PODŁÓG
FLOOR SAMPLES
Wzornik podłóg
Laminate flooring samples
Rozmiar / Size 20 x 40cm
PL, EX
kolekcja / collections
CF213118
CF213110
CF211106
CF212115
CF213112
CF212112
CF213102
CF213113
CF212114
CF213104
CF213106
CF213116
CF213107
CF213108
CF213138
ADVENTURE
CITY
COUNTRY STYLE
COUNTRY STYLE SUPER
DISCOVERY
EASY
EXTREME
JOY
LIFE
NATURE
PREMIUM
SOFT AND SILENT
TREND
VISIOGRANDE
WZORNIK GEKKO
EX
kolekcja / collections
CF212110
CF212109
CF212111
CF211203
CF213111
CF212105
CF212107
CF212108
CF212106
CF213101
CF213103
CF213114
CF212101
CF212102
CF212103
CF212104
CASA ATRIO
CASA ROMANTICA
CASA NATURA
CASA NOVA
DAFINO
FUTURO SCALA
FUTURO VIVA
FUTURO BRAVO
FUTURO BRAVO STR
HOME
NEUTRAL 6mm
NEUTRAL 8mm
TAC TIC SAMUM
TAC TIC MISTRA
TAC TIC ORKAN
TAC TIC HARMATTAN
CF213138
Wzornik GEKKO
GEKKO samples
Rozmiar / Size 30 x 42 x 12cm
16
www.classen.pl
WZORNIKI
SAMPLES
60010090
Ekspozytor na 13 dekorów listew
Stand for 13 baseboard decors
Rozmiar / Size 80 x 240 x 60cm
Eksponowany produkt / Product exhibited
Rodzaj towaru
Kind of goods
Ilość dekorów
Quantity of decors
Grafika
Graphics
Listwy przypodłogowe Classen
Baseboard Classen
13
logo w komplecie z ekspozytorem
logo complete with stand
60030295
Wzornik dekoru i montażu
Baseboard assembly, decors sample
Rozmiar / Size 27 x 8 x 15cm
60101030
Wzornik profili listew
Baseboards profiles sample
60101090
Wzornik listwy Fuxx 20x59
Baseboard Fuxx sample
17
www.classen.pl
EKSPOZYTORY
EXPOSITION SYSTEM
60010065
Ekspozytor na akcesoria
Stand for accessories
Rozmiar / Size 80 x 240 x 60cm
Grafika w komplecie z ekspozytorem
Graphics complete with stand
Eksponowany produkt / Product exhibited
Rodzaj towaru
Kind of goods
Ilość haczyków
Quantity hook
Akcesoria do produktów Classen
Classen products accesories
35
CF313121
Ekspozytor na gąbkę, folię i matę podkładową
Stand for foil, foam and isolation matt
Rozmiar / Size 160 x 240 x 60cm
Eksponowany produkt / Product exhibited
Rodzaj towaru
Kind of goods
Grafika
Graphics
Gąbka podładowa, mata izolacyjna,
folia paroizolacyjna
Foil, Foam And Isolation Matt
Grafika w komplecie z ekspozytorem
Graphics complete with stand
CF313120
Ekspozytor na środki Nanoco
Holder for Nanoco
Rozmiar / Size 50 x 180 x 25cm
18
www.classen.pl
KATALOGI
CATALOGUES
CF111102 PL
Katalog paneli podłogowych PL
CF112102 EXP
Laminate flooring catalogue D, RUS, CZ, SK, RO, BG, HU
C
l
a
s
s
e
n
.
.
.
b
o
ży
c
i
e
j
e
s
t
p
i
ęk
n
e
CF113104 PL / EXP
Katalog gekko
Gekko catalogue
CF111103 PL
Księga dekorów
CF112101 EXP
Księga dekorów
Big book of decors
CF111101 PL
Katalog paneli podlogowych E. Minge PL
19
Drzwi
Door
20
EKSPOZYTORY / EXPOSITION SYSTEM
Ekspozytor drzwi
Stand for interior doors
60010132
Ekspozytor drzwi - 10 modeli
Stand for interior doors -10 models
360040902
Ekspozytor na 1 szt skrzydeł drzwiowych
Holder for interior door (for 1 door leaf)
21
www.classen.pl
www.classen.pl
EKSPOZYTORY / EXPOSITION SYSTEM
Ekspozytor drzwi
Stand for interior doors
60010128
Ścianka do ekspozycji drzwi
Stand(wall) door and door frames (own assembly)
Rodzaje ustawień ściany
Kinds of settings for the wall
Krzyż
Cross
Ściana
Wall
Zygzag
60010127
Tabliczka z logo stolarki drzwiowej 19 x 30cm
Plate with odro logo 19 x 30cm
60101030
Ramka ekspozycyjna A4
Classen frame A4
22
www.classen.pl
WZORNIKI
SAMPLE
60030370
Wzornik drzwi - plaster miodu
Door honeycomb sample
60010164
Wzornik przekroju drzwi hybryda
Door sample – hybrid cross-section
60010190
Wzornik płyta wiórowo-otworowa
Perforated chipboard
60010171
Wzornik szkła – 5mm i 8mm
Glazing samples
60010170
Wzornik szkła – 4mm
Glazing samples
360030375
Wzornik oklein skrzydeł drzwiowych 31 dekorów
Door leaves veneer sample 31 decors
23
www.classen.pl
WZORNIKI
SAMPLE
60010167
Wzornik ościeżnicy Avangarde
Door frame Avangarde sample
60010163
Wzornik ościeżnicy Arcus
Door frame Arcus sample
60030900
Wzornik ośieżnicy Camouflage
Door frame Camouflage sample
60030800
Wzornik ościeżnicy New Arcus
Door frame New Arcus sample
24
www.classen.pl
WZORNIKI
SAMPLE
60010165
Wzornik ościeżnicy regulowanej
Adjustable door frame sample
60010162
Wzornik ościeżnicy Standard 2-pack
Door frame Standard 2-pack sample
60010169
Wzornik ościeżnicy regulowanej CL
CL adjustable door frame sample
60030375
Wzornik ościeżnic krzyż
Door frames sample
25
www.classen.pl
WZORNIKI
SAMPLE
Wzornik ościeżnic (tablice)
Door frame samples (table)
26
60010180
PL
60010179
60010174
60010175
60010172
60010187
60010177
60010173
60010176
ENG
RUS
RO
BG
HU
SK
LT
CR
www.classen.pl
KATALOGI
CATALOGUES
60010460
Katalog stolarki drzwiowej PL
60010455
Door catalogue EXP - GB, RUS, BG, RO, HU
C
l
a
s
s
e
n
.
.
.
b
o
ży
c
i
e
j
e
s
t
p
i
ęk
n
e
60010404
Katalog stolarki drzwiowej (markety) PL
Jesteämy otwarci na
Twoje wn¸trze
Drzwi
1
60010514
Cennik stolarki drzwiowej PL
27
EKSPOZYTORY / EXPOSITION SYSTEM
Ekspozytor frontów meblowych
Stand for fronts
60041500
Ekspozytor frontów meblowych
Stand for fronts
www.classen.pl
Katalog frontów meblowych • Lamellentüren
Ʉɚɬɚɥɨɝ ɦɟɛɟɥɶɧɵɯ ɞɜɟɪɟɰ • Fronts • BútorelĘlap katalógus • Ʉɚɬɚɥɨɝ ɦɟɛɥɟɜɢɯ ɞɜɟɪɰɹɬ
1
60010504
Katalog frontów meblowych PL/EXP - PL, D, RUS, GB, HU, UA
Fronts catalogue
28
Pozostałe
Other
29
www.classen.pl
EKSPOZYTORY
EXPOSITION SYSTEM
CF323101
Ekspozytor na katalogi 3x A4
Holder for catalogues 3x A4
Rozmiar / Size 170 x 30 x 40cm
CF323101 / 60060241
Stojak na plakat B1
Stand for poster (size B1)
CF323103 / 60060243
Stojak na plakat 2A0
Stand for poster (size 2A0)
30
www.classen.pl
PLAKATY
POSTER
Plakat 707×1000mm – podłogi
Poster 707×1000mm – floors
Plakat 1189×1682mm – podłogi
Poster 1189×1682mm – floors
Plakat 1000x707mm – podłogi
Poster 1000x707mm – floors
Plakat 1682x1189mm – podłogi
Poster 1682x1189mm – floors
31
www.classen.pl
PLAKATY
POSTER
Plakat 1000x707mm – drzwi
Poster 1000x707mm – doors
60010400
Plakat stolarki drzwiowej 1189×1682mm PL
60060244
Poster doors 1189x1582mm EXP
32
www.classen.pl
ROLL UP
ROLL UP
6005123
Roll up drzwi
Roll up doors
CF523128
Roll up podłogi
Roll up laminate
flooring
CF523129 / 60051022
Roll up drzwi / podłogi
Roll up laminate flooring / doors
33
www.classen.pl
PLAKATY
POSTER
CF413101
Naklejka z logo classen 17 x 5cm
Sticker with classen logo 17 x 5cm
CF413125
Naklejka z logo classen 100 x 27cm
Sticker with classen logo100 x 27cm
CF413126
Naklejka z logo classen 50 x 16cm
Sticker with classen logo 50 x 16cm
CF413129 / 60051515
Naklejka na szybę
Window decals
CF523333 / 60060451
Kaseton świetlny 2-str 100 x 40cm
Illuminated advertising 100 x 40cm (bilateral)
CF523334 / 60060453
Kaseton świetlny 1-str 100 x 40cm
Illuminated advertising 100 x 40cm (one-sided)
60060452
Kaseton świetlny 2-str 70 x 60cm
Illuminated advertising 70 x 60cm (bilateral)
60060454
Kaseton świetlny 1-str 70 x 60cm
Illuminated advertising 70 x 60cm (one-sided)
34
www.classen.pl
PLAKATY
POSTER
CF523126 / 60060239
Flaga classen 450 x 150cm
Classen flag 450x150cm
CF523127 / 60060240
Flaga classen 200 x 125cm
Classen flag 200x125cm
CF523116 / 60051110
Flaga classen 300x100cm
Classen flag 300x100cm
CF413136
Banner A podłogi 400 x 100cm
Laminate flooring banner 400 x 100cm
CF413128
Banner B podłogi 400 x 100cm
Laminate flooring banner 400 x 100cm
60051040
Banner A drzwi 400 x 100cm
Laminate flooring banner 400 x 100cm
60051045
Banner B drzwi 400 x 100cm
Laminate flooring banner 400 x 100cm
35
www.classen.pl
ODZIEŻ
T-SHIRT
CF523101 / 60060190
CF523102 / 60060200
CF523103 / 60060210
CF523104 / 60060220
CF523123 / 60060230
CF523124 / 60060231
Koszulka Polo / Polo shirt
CF523118 / 60060233
CF523119 / 60060234
CF523120 / 60060235
CF523121 / 60060236
CF523122 / 60060237
CF523125 / 60060238
CF523117 / 60060232
Czapka z logo classen
Cap with Classen logo
36
ROZMIAR S
S SIZE
ROZMIAR M
M SIZE
ROZMIAR L
L SIZE
ROZMIAR XL
S SIZE
ROZMIAR XXL
XXL SIZE
ROZMIAR XXXL
XXXL SIZE
ROZMIAR S
S SIZE
ROZMIAR M
M SIZE
ROZMIAR L
L SIZE
ROZMIAR XL
S SIZE
ROZMIAR XXL
XXL SIZE
ROZMIAR XXXL
XXXL SIZE
www.classen.pl
INNE
CF523109
Długopis z logo classen
Ballpen with Classen logo
CF413135 / 60011104
Teczka ofertówka
Paper briefcase
CF533134 / 60010181
Biuwar
CF533135 / 60010182
Notatnik A5
Notebook A5
37
www.classen.pl
INNE
CF523130 / 60053120
Torba papierowa A4
Paper bag
CF523131 / 60053150
Torba reklamowa
Bag
CF523112 / 60060450
Miarka
Measuring tape
CF523115 / 60050400
Smycz
Classen logoband
CF523114 / 60050200
Zapalniczka
Lighter
38
CLASSEN-POL S.A.
Zwonowice, ul. Wyzwolenia
44-292 Rybnik 13
tel. (32) 429 20 00
fax (32) 429 22 00
www.classen.pl
CLASS. 10/2010
39

Podobne dokumenty

Discovery 4V Adventure 4V Joy City Life Life 4V Easy City

Discovery 4V Adventure 4V Joy City Life Life 4V Easy City W przypadku paneli Classen dajemy Ci dodatkowe, jedyne w swoim rodzaju zabezpieczenie – Isowaxx – specjalną kompozycję wosków. Pióra paneli w trakcie procesu produkcyjnego zostają pokryte substancj...

Bardziej szczegółowo