PROJEKT SYSTEMU Projekt koncepcyjny systemu Należy

Komentarze

Transkrypt

PROJEKT SYSTEMU Projekt koncepcyjny systemu Należy
PROJEKT SYSTEMU
Projekt koncepcyjny systemu
Należy samodzielnie (w grupach dwuosobowych) opracować projekt systemu,
rozwiązującego określony problem.
Problem może dotyczyć dowolnej dziedziny życia codziennego, dowolnej dziedziny
gospodarki, przemysłu lub nauki. Problem, który widzimy w domu, na uczelni, w otoczeniu
bliskim lub dalekim.
Rozwiązanie postawionego problemu powinno być w miarę innowacyjne, powinno
ułatwiać dotychczas realizowane działania, czynności („powinno ułatwiać życie”).
Dodatkowy atutem będzie z pewnością zaproponowanie takiego rozwiązania, które można by
wdrożyć w życie i jeszcze na tym zarobić.
Przykładowa tematyka:
• agencja reklamowa
• firma produkcyjna
• stacja obsługi
• sklep dowolnej branży
• stacja obsługi
• sieć serwisu, atestacji, recyklingu
• sieć informatyczna
• gospodarka odpadami komunalnymi
• warsztat usługowy
• stacja benzynowa
• sieć stacji
• sieć produkcji i dystrybucji
• produkty eko i high-tech, na przykład alternatywny transport, źródła energii odnawialnej
• cokolwiek w otoczeniu (domowym, życiowym), co stanowi problem lub wymaga zmiany
• …
Forma realizacji projektu:
1. Opis projektu, zawierający:
• temat, zakres, cel, potrzeba i jej ranga, zasięg
• dane wyjściowe (obszar i zakres ważności, metoda uzyskania, źródła) do realizacji
celu
• koncepcja zaspokojenia potrzeby – możliwe warianty, ocena ryzyka
• wybór systemu optymalnego produktu/usługi i dlaczego?
• źródła finansowania, harmonogram działań i realizacji wdrożenia/modernizacji oraz
plan biznesowy
• potencjalne koszty
• mapka myślowa problemu
2. Krótka prezentacja, ukazująca najistotniejsze cechy projektu

Podobne dokumenty