POMIJANA BO NIEWIDOCZNA - ANATOMIA I FIZJOLOGIA KORY

Komentarze

Transkrypt

POMIJANA BO NIEWIDOCZNA - ANATOMIA I FIZJOLOGIA KORY
Katarzyna Paluch
POMIJANA BO NIEWIDOCZNA
ANATOMIA I FIZJOLOGIA KORY WYSPY
Bibliografia
1. Seminaria z fizjologii cz.1” pod red. Ewa Szczepańska – Sadowska,
Ewa Koźniewska; Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej w
Warszawie, 2000 str., 210 – 211
2. „Ośrodkowy układ nerwowy” tom. IV pod red. Bochenek Adam,
Reicher Michał, Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2007, str. 313 –
314
3. „Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna” Olgierd Narkiewicz,
Janusz Moryś, Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2003, str.: 123, 126,
128, 136
4. „A Small Part of the Brain, and Its Profound Effects”, Blakeslee,
Sandra (February 6, 2007), The New York Times
5. „Surgical anatomy of the insula” , Guenot M., Isnard J., Sindou
M., Adv Tech Stand Neurosurg. 2004;29:265-88.
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Insular_cortex

Podobne dokumenty